Hatályos állapot
Közlönyállapot
1996.06.06. - 1996.08.31.
1996.09.01. - 1999.03.11.
1999.03.12. - 2001.07.10.
2001.07.11. - 2001.12.31.
2002.01.01. - 2003.06.30.
2003.07.01. - 2004.07.31.
2004.08.01. - 2004.12.31.
2005.01.01. - 2005.08.31.
2005.09.01. - 2006.02.28.
2006.03.01. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2007.06.30.
2007.07.01. - 2007.12.31.
2008.01.01. - 2009.02.28.
2009.03.01. - 2009.12.31.
2010.01.01. - 2010.03.31.
2010.04.01. - 2010.08.31.
2010.09.01. - 2010.11.30.
2010.12.01. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.01.01.
2012.01.02. - 2015.04.01.
2015.04.02. - 2015.06.30.
2015.07.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1996. évi XLV. törvény

a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról

A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézményekben folyó tevékenység célja - a magyar felsőoktatási rendszer részeként a fegyveres szervek személyi állományának sajátos életviszonyaihoz igazodó körülmények között - a fegyveres szervek hivatásos tiszti utánpótlásának, valamint a honvédelmet és a rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakembereknek a képzése.
A képzési feladatok megvalósításához szükséges sajátos vezetői, oktatói és hallgatói jogállás szabályozása érdekében - a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 115. §-ának (1) bekezdése alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényre és a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló törvényre is figyelemmel - az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézményekben folyó tevékenység célja - a magyar felsőoktatási rendszer részeként a fegyveres szervek személyi állományának sajátos életviszonyaihoz igazodó körülmények között - a fegyveres szervek hivatásos tiszti utánpótlásának, valamint a honvédelmet és a rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakembereknek a képzése.
A képzési feladatok megvalósításához szükséges sajátos vezetői, oktatói és hallgatói jogállás szabályozása érdekében - a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 115. §-ának (1) bekezdése alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényre, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényre és a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló törvényre is figyelemmel - az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézményekben folyó tevékenység célja - a magyar felsőoktatási rendszer részeként a fegyveres szervek személyi állományának sajátos életviszonyaihoz igazodó körülmények között - a fegyveres szervek hivatásos tiszti utánpótlásának, valamint a honvédelmet és a rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakembereknek a képzése.
A képzési feladatok megvalósításához szükséges sajátos vezetői, oktatói és hallgatói jogállás szabályozása érdekében - a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 115. §-ának (1) bekezdése alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényre, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényre is figyelemmel - az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekben folyó tevékenység célja - a magyar felsőoktatási rendszer részeként a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek feladataihoz, sajátos szolgálati és életviszonyaihoz igazodó körülmények között - e szervek tiszti utánpótlásának, valamint a honvédelmet és a rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakembereknek a képzése.
A képzési feladatok megvalósításához szükséges sajátos vezetői, oktatói és hallgatói jogállás szabályozása érdekében - a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 115. §-ának (1) bekezdése alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényre, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényre is figyelemmel - az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekben folyó tevékenység célja - a magyar felsőoktatási rendszer részeként a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek feladataihoz, sajátos szolgálati és életviszonyaihoz igazodó körülmények között - e szervek tiszti utánpótlásának, valamint a honvédelmet és a rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakembereknek a képzése.
A képzési feladatok megvalósításához szükséges sajátos vezetői, oktatói és hallgatói jogállás szabályozása érdekében - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 140. §-ának (2) bekezdése alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényre, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényre is figyelemmel - az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény alkalmazási köre

1. §
(1) Ezt a törvényt kell alkalmazni a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények (a továbbiakban együtt: intézmény)
a) vezetőire,
b) oktatóira, valamint
b) oktatóira, tudományos kutatóira (a továbbiakban együtt: oktatók), valamint
c) nappali, levelező és távoktatás formájában alapképzésben, szakirányú továbbképzésben és doktori képzésben részt vevő, magyar állampolgárságú hallgatóira (a továbbiakban együtt: hallgató).
c) nappali, levelező és távoktatási munkarendben felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben és szakirányú továbbképzésben részt vevő, magyar állampolgárságú hallgatóira (a továbbiakban együtt: hallgató).
c) nappali, levelező és távoktatási munkarendben felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben és szakirányú továbbképzésben részt vevő, magyar állampolgárságú hallgatóira és honvéd tisztjelöltjeire (ha e törvény eltérően nem rendelkezik a továbbiakban együtt: hallgató).
(1) Ezt a törvényt kell alkalmazni a rendvédelmi felsőoktatási intézmény
b) oktatóira, tudományos kutatóira (a továbbiakban együtt: oktatók), valamint
c) nappali, levelező és távoktatási munkarendben felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben és szakirányú továbbképzésben részt vevő, magyar állampolgárságú hallgatóira és honvéd tisztjelöltjeire (ha e törvény eltérően nem rendelkezik a továbbiakban együtt: hallgató).
(2) A külföldi hallgató jogállására a 15. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti polgári hallgatóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha jogszabály vagy a képzésről szóló megállapodás másképp nem rendelkezik.
(3) E törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a katonai szakképzésben részt vevő tényleges állományú hallgatókra is.
(3) E törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a katonai szakképzésben részt vevő tényleges állományú hallgatókra is. A katonai szakképzésben részt vevő tényleges állományú hallgató gyakorlási célú szolgálatot teljesíthet, valamint honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 70. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatok ellátására a Melléklet V. pontja szerinti díjazással kirendelhető.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. §   E törvény alkalmazásában
a) fegyveres szerv: a Magyar Honvédség (a továbbiakban: honvédség), a határőrség, a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a vám- és pénzügyőrség, a polgári védelem, az állami és önkormányzati tűzoltóság, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok,
a) fegyveres szerv: a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség), valamint a rendvédelmi szervek (a határőrség, a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a vám- és pénzügyőrség, a katasztrófavédelem, az önkormányzati tűzoltóság) és a nemzetbiztonsági szolgálatok,
a) fegyveres szerv: a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség), valamint a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a vám- és pénzügyőrség, a katasztrófavédelem, az önkormányzati tűzoltóság) és a nemzetbiztonsági szolgálatok,
a) fegyveres szerv: a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a katasztrófavédelem, az önkormányzati tűzoltóság), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, és a nemzetbiztonsági szolgálat,
a) fegyveres szerv: a rendvédelmi szervek (a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a katasztrófavédelem), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, és a nemzetbiztonsági szolgálat,
a) fegyveres szerv: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv,
b) miniszter: a katonai felsőoktatási intézmények vonatkozásában a honvédelmi miniszter, a Rendvédelmi Főiskola vonatkozásában a belügyminiszter,
b) miniszter: a katonai felsőoktatási intézmény vonatkozásában a honvédelmi miniszter, a rendvédelmi főiskola - Rendőrtiszti Főiskola - vonatkozásában a belügyminiszter,
b) miniszter: a katonai felsőoktatási intézmény vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter, a rendvédelmi főiskola - Rendőrtiszti Főiskola - vonatkozásában a rendészetért felelős miniszter,
b) miniszter: a katonai felsőoktatási intézmény vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter, a rendvédelmi felsőoktatási intézmény - Rendőrtiszti Főiskola - vonatkozásában a rendészetért felelős miniszter,
b) honvéd tisztjelölt: a Honvédség tényleges állományának azon tagja, aki a katonai felsőoktatási intézménybe honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert, ennek időtartama alatt ösztöndíjszerződés alapján a Honvédség erre kijelölt, a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezetnél, az MH Ludovika Zászlóaljnál (a továbbiakban: Zászlóalj) tisztjelölti szolgálati viszonyban, és ezzel egyidejűleg a katonai felsőoktatási intézménnyel hallgatói vagy ezt előkészítő jogviszonyban áll,
c) országos parancsnok: az a) pont szerinti fegyveres szerv országos parancsnoka, főigazgatója vagy országos főkapitánya,
c) országos parancsnok: az a) pont szerinti fegyveres szerv országos parancsnoka, főigazgatója vagy országos főkapitánya, a honvédség esetében a Honvéd Vezérkar főnöke,
c) kettős jogállású hallgató: a katonai vagy a rendvédelmi felsőoktatási intézménybe felvett, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos vagy szerződéses állomány tagja, aki államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat,
c) kettős jogállású hallgató: a rendvédelmi felsőoktatási intézménybe felvett, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos állomány tagja, aki államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat,
c) kettős jogállású hallgató: a rendvédelmi felsőoktatási intézménybe felvett, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos állomány tagja, aki államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat,
d) szakmai gyakorlat: az intézmény tanterve által megkövetelt csapat-, területi vagy üzemi gyakorlat,
d) miniszter: a katonai felsőoktatási intézmény vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter, a rendvédelmi felsőoktatási intézmény - Rendőrtiszti Főiskola - vonatkozásában a rendészetért felelős miniszter,
e) vezető: a rektor, a főiskolai főigazgató, helyetteseik, a dékán, a kari főigazgató, a gazdasági (fő)igazgató, a főtitkár, az oktatási és a kutatási szervezeti egység vezetője.
e) vezető: a rektor, a főiskolai főigazgató (a továbbiakban együtt: az intézmény vezetője), a dékán, a kari főigazgató és helyetteseik, a gazdasági (fő)igazgató, a főtitkár, az oktatási és a tudományos kutatási szervezeti egység vezetője.
e) vezető: a rektor (a továbbiakban: az intézmény vezetője), a dékán és helyetteseik, a gazdasági (fő)igazgató, a főtitkár, az oktatási és a tudományos kutatási szervezeti egység vezetője, a kollégiumi igazgató.
e) vezető: a rektor (a továbbiakban: az intézmény vezetője), a dékán és helyetteseik, a gazdasági (fő)igazgató, az igazgatási feladatot ellátó szervezeti egység vezetője (a továbbiakban: főtitkár), az oktatási és a tudományos kutatási szervezeti egység vezetője, a kollégiumi igazgató.
e) vezető: a rektor (a továbbiakban: az intézmény vezetője), a dékán és helyetteseik, a gazdasági (fő)igazgató, az igazgatási feladatot ellátó szervezeti egység vezetője (a továbbiakban: főtitkár), a katonai főigazgató, az oktatási és a tudományos kutatási szervezeti egység vezetője, a kollégiumi igazgató.
e) országos parancsnok: az a) pont szerinti fegyveres szerv országos parancsnoka, főigazgatója vagy országos főkapitánya, a honvédség esetében a Honvéd Vezérkar főnöke,
f) ösztöndíjas hallgató: a rendvédelmi felsőoktatási intézménybe felvételt nyert nappali tagozatos személy, aki valamely fegyveres szervvel kötött ösztöndíjszerződés alapján végzi a tanulmányait,
f) ösztöndíjas hallgató: a rendvédelmi felsőoktatási intézménybe felvételt nyert nappali tagozatos személy, aki valamely fegyveres szervvel vagy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal (a továbbiakban együtt: szerződő szerv) kötött ösztöndíjszerződés alapján végzi a tanulmányait,
g) polgári hallgató: az a hallgató, aki nem tartozik a b), c), vagy f) pont hatálya alá,
g) polgári hallgató: az a hallgató, aki nem tartozik a c), vagy f) pont hatálya alá,
h) szakmai gyakorlat: az intézmény tanterve által megkövetelt csapat-, területi vagy üzemi gyakorlat,
i) vezető: a rektor (a továbbiakban: az intézmény vezetője), a dékán és helyetteseik, a gazdasági (fő)igazgató, az igazgatási feladatot ellátó szervezeti egység vezetője (a továbbiakban: főtitkár), az oktatási és a tudományos kutatási szervezeti egység vezetője, a kollégiumi igazgató.

II. FEJEZET
A VEZETŐK ÉS OKTATÓK

A vezetői beosztás és az oktatói munkakör keletkezése és megszűnése

Az oktatói és tudományos kutatói munkakörre vonatkozó külön szabályok

3. §
(1) Az intézményben vezetői beosztást, oktatói munkakört közalkalmazott vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos állomány tagja tölthet be.
(1) Az intézményben vezetői beosztást, oktatói munkakört közalkalmazott, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti állomány tagja tölthet be.
(1) Az intézményben oktatói, tudományos kutatói munkakört, vezetői beosztást közalkalmazott a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti állomány tagja tölthet be.
(1) Az intézményben oktatói, tudományos kutatói munkakört, vezetői beosztást közalkalmazott a Hszt. és a Hjt. szerinti állomány tagja tölthet be.
(2) Közalkalmazott vezető, oktató az lehet, aki
a) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) előírásainak megfelel, és
b) tudomásul veszi, hogy munkahelyén pártpolitikától mentes magatartást köteles tanúsítani.
(2) Közalkalmazott oktató, tudományos kutató az lehet, aki
a) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) szerinti követelményeknek - a beosztásához mérten - megfelel, és
a) a felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Ftv.) szerinti követelményeknek - beosztásához mérten - megfelel, és
b) tudomásul veszi, hogy munkahelyén pártpolitikától mentes magatartást köteles tanúsítani.
(3) Hivatásos állományú vezető, oktató az lehet, aki
a) fegyveres szerv hivatásos állományának tagja, és
b) az Ftv. szerint a beosztásához megkívánt követelményeknek megfelel.
(3) Hivatásos vagy szerződéses állományú oktató, tudományos kutató az lehet, aki
a) fegyveres szerv hivatásos vagy szerződéses állományának tagja, és
b) az Ftv. szerinti követelményeknek - a beosztásához mérten - megfelel.
4. §
(1) Az intézményben a vezetői beosztásokat és oktatói munkaköröket nyilvános pályázat útján kell betölteni. Egyes beosztások, illetve munkakörök ellátása hivatásos szolgálati viszonyhoz és külön törvény szerinti nemzetbiztonsági követelményekhez is köthető.
(1) Az intézményben valamennyi oktatói és tudományos kutatói munkakört nyilvános pályázat útján kell betölteni. Egyes munkakörök ellátása hivatásos szolgálati viszonyhoz és külön törvény szerinti nemzetbiztonsági követelményekhez is köthető. Az intézmény oktatói-kutatói követelményrendszerében határozza meg az alkalmazás, az előmenetel és a folyamatos alkalmasság követelményeit.
(2) A vezetői és az egyetemi tanári pályázatot a miniszter, az egyéb pályázatot az intézmény vezetője írja ki az e törvényben és az Ftv.-ben meghatározott feltételeknek megfelelően.
(2) Az egyetemi és főiskolai tanári pályázatot a miniszter, az egyéb pályázatot az intézmény vezetője írja ki az e törvényben és az Ftv.-ben meghatározott feltételeknek megfelelően. A pályázatot a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Belügyminisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni.
(2) Az egyetemi és főiskolai tanári pályázatot a miniszter, az egyéb pályázatot az intézmény vezetője írja ki az e törvényben és az Ftv.-ben meghatározott feltételeknek megfelelően. A pályázatot a honvédelemért felelős miniszter, illetve a rendészetért felelős miniszter hivatalos lapban teszi közzé.
(3) Ha a pályázatot a hivatásos állomány tagja nyeri el, a Hszt. szerint határozott vagy határozatlan időre rendelkezési állományba kerül a beosztás, illetve a munkakör elfoglalásának napjától.
(3) Ha a pályázatot a hivatásos állomány tagja nyeri el, a Hszt. vagy a Honvédséggel fennálló szolgálati viszony esetén a Hjt. szerint határozott vagy határozatlan időre rendelkezési állományba kerül a beosztás, illetve a munkakör elfoglalásának napjától.
(3) Ha a pályázatot a hivatásos állomány Hszt. hatálya alá tartozó tagja nyeri el, határozott vagy határozatlan időre rendelkezési állományba kerül a beosztás, illetve a munkakör elfoglalásának napjától.
5. §
(1) Az egyetemi tanárt az intézményi tanács felterjesztésére, a miniszternek a művelődési és közoktatási miniszter egyetértésével tett javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, és menti fel.
(1) Az egyetemi tanárt a szenátus felterjesztésére, a miniszternek az oktatási miniszter egyetértésével tett javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, és menti fel.
(1) Az egyetemi tanárt a szenátus felterjesztésére, a miniszternek az oktatásért felelős miniszter egyetértésével tett javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, és menti fel.
(2) A főiskolai tanárt az (1) bekezdés szerinti eljárás alapján a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel.
(3) A miniszter, valamint a művelődési és közoktatási miniszter az (1) és (2) bekezdés szerinti javaslattételt megtagadja, ha az eljárás során jogszabálysértés történt. A megtagadásról és okáról az intézményi tanácsot írásban kell értesíteni.
(3) A miniszter, valamint az oktatási miniszter az (1) és (2) bekezdés szerinti javaslattételt megtagadja, ha az eljárás során jogszabálysértés történt. A megtagadásról és okáról a szenátust írásban kell értesíteni.
(3) A miniszter, valamint az oktatásért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés szerinti javaslattételt megtagadja, ha az eljárás során jogszabálysértés történt. A megtagadásról és okáról a szenátust írásban kell értesíteni.
(4) Az intézmény vezetője az adjunktusi és a tanársegédi oktatói beosztás 4 évre szóló ellátására megbízást ad. A határozott idő elteltével az oktatót az intézményi szabályzatban meghatározott szempontok és az oktatási, illetve kutatási szervezeti egység vezetőjének javaslatai alapján az intézmény vezetője minősíti.
(5) Az intézmény az oktatói fokozatban való előmenetelhez szükséges továbbtanuláshoz köteles az intézményi Szabályzatban meghatározottak szerint hozzájárulni.
6. §
(1) Ha a közalkalmazott vezető, oktató hivatásos állományba került, a közalkalmazottként betöltött beosztását, munkakörét újabb pályázat elnyerése nélkül jogosult ellátni.
(2) Az az oktató, akinek a hivatásos szolgálati viszonya neki fel nem róható okból szűnt meg, vagy aki a hivatásos szolgálat felső korhatárát elérte, kérésére állományviszonyának megváltoztatása mellett közalkalmazottként, pályázat kiírása nélkül az eredeti munkakörében tovább foglalkoztatható, ha a munkakör ellátása nincs a hivatásos szolgálati viszonyhoz kötve.
(3) A (2) bekezdés szerinti felróhatóság szempontjából a Hszt. alapján a hivatásos szolgálati viszony megszüntetésekor kiadott szolgálati viszonyra vonatkozó igazolás az irányadó.
(3) A (2) bekezdés szerinti felróhatóság szempontjából a hivatásos szolgálati viszony megszüntetésekor kiadott szolgálati viszonyra vonatkozó igazolás az irányadó.
7. §
(1) A hivatásos állomány tagja a vezetői beosztás, illetve az oktatói munkakör ellátásának megszűnése esetén a kinevezési parancs szerinti fegyveres szerv alárendeltségébe kerül vissza.
(1) A hivatásos vagy a szerződéses állomány tagja az oktatói munkakör ellátásának megszűnése esetén a kinevezési okmány szerinti fegyveres szervhez kerül vissza.
(1) A hivatásos állomány tagja az oktatói munkakör ellátásának megszűnése esetén a kinevezési okmány szerinti fegyveres szervhez kerül vissza.
(2) A hivatásos állomány tagja részére a kinevezési parancs szerinti fegyveres szervnél rendfokozatának, végzettségének és képzettségének megfelelő beosztást kell biztosítani, ha
a) az oktatói munkakör megszüntetése a hivatásos állomány tagjának nem róható fel, vagy
b) az adjunktust, illetőleg a tanársegédet munkakörének ellátásában nem hosszabbították meg, vagy magasabb oktatói munkakört nem nyert el.
(2) A hivatásos vagy a szerződéses állomány tagját a kinevezési parancs szerinti fegyveres szervnél rendfokozatának, végzettségének és képzettségének megfelelő beosztásba vagy jogosultsága esetén szolgálati nyugállományba kell helyezni, ha
a) az oktatói, tudományos kutatói munkakörben való alkalmazás megszüntetése a hivatásos állomány tagjának nem róható fel, vagy
b) az adjunktusi, illetőleg a tanársegédi munkakörben való alkalmazását nem hosszabbították meg.
(2) A hivatásos állomány tagját a kinevezési parancs szerinti fegyveres szervnél rendfokozatának, végzettségének és képzettségének megfelelő beosztásba vagy jogosultsága esetén szolgálati nyugállományba kell helyezni, ha
a) az oktatói, tudományos kutatói munkakörben való alkalmazás megszüntetése a hivatásos állomány tagjának nem róható fel, vagy
(2) A hivatásos állomány tagját a kinevezési parancs szerinti fegyveres szervnél rendfokozatának, végzettségének és képzettségének megfelelő beosztásba kell helyezni, ha
a) az oktatói, tudományos kutatói munkakörben való alkalmazás megszüntetése a hivatásos állomány tagjának nem róható fel, vagy
(3) A volt hivatásos állományú oktató illetménye az új beosztásba helyezéssel nem csökkenhet.
7/A. §   A más katonai szervezetnél beosztást betöltő és a katonai felsőoktatási intézménynél megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó oktatókat a katonai felsőoktatási intézmény nemzetvédelmi és katonai alap- és mesterképzési szakjainak akkreditációja során - az Ftv. 83. §-ának (4) bekezdésétől eltérően - teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóként kell figyelembe venni.

Az oktatók jogai és kötelességei

8. §   Ha e törvény másképpen nem rendelkezik, az oktatók felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
9. §
(1) A hivatásos állomány tagját az egyetemi docenssé vagy főiskolai tanárrá történő kinevezéskor a soron következő rendfokozatba - alezredesig - soron kívül elő kell léptetni.
(1) A hivatásos állomány tagját az egyetemi docenssé vagy főiskolai tanárrá történő kinevezéskor a soron következő rendfokozatba - alezredesig -, a minimális várakozási idő elteltével elő kell léptetni.
(2) A hivatásos állomány tagját az egyetemi tanárrá történő kinevezéskor a soron következő rendfokozatba - ezredesig - soron kívül elő kell léptetni.
(2) A hivatásos állomány tagját az egyetemi tanárrá történő kinevezéskor a soron következő rendfokozatba - ezredesig -, a minimális várakozási idő elteltével elő kell léptetni.
(3) A tanári, illetve docensi kinevezéskor a határozott idejű oktatói megbízás határozatlan idejűre változik.
(4) A más jogszabályban megállapított oktatói és tudományos fokozatok után járó pótlékok a hivatásos állomány tagját is megilletik.
10. §
(1) Az intézmény oktatója intézményi feladatainak ellátása során köteles a pártpolitikai tevékenységtől tartózkodni.
(2) A képzés, gyakorlati felkészítés során az oktató köteles a hallgatók életének és testi épségének megóvása érdekében a balesetvédelmi rendszabályok betartására és betartatására.
(3) Az e §-ban foglalt kötelezettségek megsértése esetén fegyelmi eljárásnak is helye van.

A vezetőkre vonatkozó külön szabályok

10/A. §   A vezetői beosztásokat nyilvános pályázat útján kell betölteni. A vezetői pályázatot - az oktatási és a kutatási szervezeti egységet vezető kivételével - a miniszter, az egyéb pályázatot az intézmény vezetője írja ki az e törvényben és az Ftv.-ben meghatározott feltételeknek megfelelően.
10/A. §   A vezetői beosztásokat nyilvános pályázat útján kell betölteni. A vezetői pályázatot - a dékánhelyettes, az oktatási és a kutatási szervezeti egység vezetője és a kollégiumi igazgató kivételével - a miniszter, az egyéb pályázatot az intézmény vezetője írja ki az e törvényben és az Ftv.-ben meghatározott feltételeknek megfelelően. A pályázatot a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Belügyminisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni.
10/A. §   A vezetői beosztásokat nyilvános pályázat útján kell betölteni. A vezetői pályázatot - a dékánhelyettes, az oktatási és a kutatási szervezeti egység vezetője és a kollégiumi igazgató kivételével - a miniszter, az egyéb pályázatot az intézmény vezetője írja ki az e törvényben és az Ftv.-ben meghatározott feltételeknek megfelelően. A pályázatot a honvédelemért felelős miniszter, illetve a rendészetért felelős miniszter hivatalos lapban teszi közzé.
11. §
(1) A miniszter az intézményi tanács felterjesztésére a művelődési és közoktatási miniszter egyetértésével tesz javaslatot a köztársasági elnöknek a magyar állampolgárságú egyetemi tanárok közül a rektor, a miniszterelnöknek a magyar állampolgárságú egyetemi és főiskolai tanárok közül a főiskolai főigazgató megbízására, illetve felmentésére.
(1) A miniszter az intézményi tanács felterjesztésére az oktatási miniszter útján és egyetértésével tesz javaslatot a köztársasági elnöknek a teljes munkaidőben foglalkoztatott hivatásos állományú vagy közalkalmazott, magyar állampolgárságú egyetemi tanárok közül a rektor, illetve a miniszterelnöknek az egyetemi és főiskolai tanárok közül a főiskolai főigazgató megbízására, illetve felmentésére.
(1) A miniszter a szenátus felterjesztésére az oktatási miniszter útján és egyetértésével tesz javaslatot a köztársasági elnöknek a teljes munkaidőben foglalkoztatott hivatásos állományú vagy közalkalmazott, magyar állampolgárságú egyetemi tanárok közül a rektor megbízására, illetve felmentésére.
(1) A miniszter a szenátus felterjesztésére az oktatásért felelős miniszter útján és egyetértésével tesz javaslatot a köztársasági elnöknek a teljes munkaidőben foglalkoztatott hivatásos állományú vagy közalkalmazott, magyar állampolgárságú egyetemi tanárok közül a rektor megbízására, illetve felmentésére.
(2) A honvédelmi miniszter az intézményi tanács felterjesztését a honvédség parancsnokának véleményezésre megküldi.
(2) A honvédelmi miniszter az intézményi tanács felterjesztését a Honvéd Vezérkar főnökének véleményezésre megküldi.
(3) A belügyminiszter az intézményi tanács felterjesztését az érintett országos parancsnokoknak véleményezésre megküldi.
(3) A belügyminiszter a szenátus felterjesztését az érintett országos parancsnokoknak véleményezésre megküldi.
(3) A rendészetért felelős miniszter a szenátus felterjesztését az érintett országos parancsnokoknak véleményezésre megküldi.
(4) A rektor és a főiskolai főigazgató felett a munkáltatói jogkört - a kinevezési és felmentési jogkör kivételével - a miniszter gyakorolja. Egyes munkáltatói jogok gyakorlása az intézményi tanácsra rendelettel átruházható.
(4) A rektor és a főiskolai főigazgató felett a munkáltatói jogkört - a kinevezési és felmentési jogkör kivételével - a miniszter gyakorolja.
(4) A rektor felett a munkáltatói jogkört - a kinevezési és felmentési jogkör kivételével - a miniszter gyakorolja.
12. §
(1) A rektor és a főiskolai főigazgató helyetteseit, a főtitkárt, a gazdasági (fő)igazgatót, a dékánt és a kari főigazgatót az intézményi tanács javaslata alapján a belügyminiszter, illetőleg - a honvédség parancsnoka véleményének kikérésével - a honvédelmi miniszter 5 évi időtartamra bízza meg. A megbízás további 5 évre meghosszabbítható.
(1) A rektor és a főiskolai főigazgató helyetteseit, a főtitkárt, a gazdasági (fő)igazgatót, a dékánt és a kari főigazgatót az intézményi tanács javaslata alapján a belügyminiszter, illetőleg - a Honvéd Vezérkar főnöke véleményének kikérésével - a honvédelmi miniszter 5 évi időtartamra bízza meg. A megbízás további 5 évre meghosszabbítható.
(1) A rektor, a főiskolai főigazgató helyetteseit, a dékánt, a kari főigazgatót és helyetteseit az intézményi tanács javaslata, valamint a főtitkárt, a gazdasági (fő)igazgatót e testület véleményezése alapján a belügyminiszter, illetőleg a honvédelmi miniszter határozott időre, legfeljebb 5 évi időtartamra bízza meg, illetve nevezi ki. A megbízás, illetve a kinevezés további egy alkalommal meghosszabbítható.
(1) A rektor helyetteseit, a dékánt a szenátus javaslata, valamint a főtitkárt, a gazdasági (fő)igazgatót e testület véleményezése alapján a belügyminiszter, illetőleg a honvédelmi miniszter határozott időre, legfeljebb 5 évi időtartamra bízza meg, illetve nevezi ki. A megbízás, illetve a kinevezés a szenátus véleményezése alapján további egy alkalommal meghosszabbítható.
(1) A rektor helyetteseit, a dékánt a szenátus javaslata, valamint a főtitkárt, a gazdasági (fő)igazgatót e testület véleményezése alapján a miniszter határozott időre, legfeljebb 5 évi időtartamra bízza meg, illetve nevezi ki. A megbízás, illetve a kinevezés a szenátus véleményezése alapján további egy alkalommal meghosszabbítható.
(1) A szenátusi véleményezést követően a rektorhelyettest, a dékánt, a főtitkárt és a gazdasági (fő)igazgatót határozott időre a miniszter bízza meg, illetve nevezi ki.
(1) A szenátusi véleményezést követően a rektorhelyettest, a dékánt, a főtitkárt, a katonai főigazgatót és a gazdasági (fő)igazgatót határozott időre a miniszter bízza meg, illetve nevezi ki.
(2) Rektorhelyettesi, dékáni és kari főigazgatói megbízást egyetemi tanár vagy docens és főiskolai tanár, főiskolai főigazgató-helyettesi megbízást rajtuk kívül főiskolai docens kaphat.
(2) Rektorhelyettesi, dékáni és kari főigazgatói megbízást egyetemi tanár, egyetemi docens, főiskolai tanár, dékáni és főiskolai főigazgató-helyettesi megbízást főiskolai docens is kaphat.
(2) Rektorhelyettesi, dékáni megbízást egyetemi tanár, egyetemi docens, főiskolai tanár, dékánhelyettesi megbízást főiskolai docens is kaphat.
(2) Rektorhelyettesi kinevezést vagy megbízást, dékáni kinevezést egyetemi tanár, egyetemi docens, főiskolai tanár, dékán-helyettesi megbízást főiskolai docens is kaphat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vezető megbízását - a saját kérésére vagy az intézményi tanács javaslatára - a miniszter a határidő lejárta előtt visszavonhatja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vezető megbízását - a saját kérésére vagy a szenátus javaslatára - a miniszter a határidő lejárta előtt visszavonhatja.
13. §   A Rendvédelmi Főiskola rendvédelmi szolgálati ismereteket oktató szervezeti egységeinek vezetőit az oktatott szakterület szerint illetékes országos parancsnok véleményét kikérve kell kinevezni, illetve megbízásukat visszavonni.
13. §   A Rendőrtiszti Főiskola rendvédelmi szolgálati ismereteket oktató szervezeti egységeinek vezetőit az oktatott szakterület szerint illetékes országos parancsnok véleményét kikérve kell kinevezni, illetve megbízásukat visszavonni.
14. §   Az intézmény vezetője köteles a tananyag összeállítása során az érintett fegyveres szerv véleményét beszerezni.
14. §
(1) A katonai felsőoktatási intézmény vezetője köteles a honvédtiszti alapképzés tananyagának összeállítása során, a katonai-szakmai területek vonatkozásában a Honvéd Vezérkar főnökének egyetértését beszerezni.
(2) A rendvédelmi felsőoktatási intézmény vezetője köteles a tananyag összeállítása során az érintett fegyveres szerv véleményét beszerezni.

III. FEJEZET
A HALLGATÓK

Hallgatói jogviszony

15. §
(1) A hallgatói jogviszony az intézménybe történő első beiratkozás napján létesül.
(1) A hallgatói jogviszony az intézménybe történő beiratkozással jön létre.
(1) A hallgatói jogviszony - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az intézménybe történő beiratkozással jön létre.
(2) Az Ftv. 27. §-a szerinti hallgató e törvény alkalmazása során
a) ösztöndíjas hallgató: ha a felvételt nyert nappali tagozatos személy a katonai felsőoktatási intézményben a honvédséggel vagy a határőrséggel kötött ösztöndíjszerződés alapján a honvédség, illetve a határőrség tényleges állományú tagjaként, vagy a Rendvédelmi Főiskolán valamely fegyveres szervvel kötött ösztöndíjszerződés alapján végzi a tanulmányait,
b) kettős jogállású hallgató: ha az intézménybe felvett, Hszt. szerinti hivatásos állomány tagja folytat tanulmányokat,
b) kettős jogállású hallgató: ha az intézménybe felvett, Hszt. vagy a Honvédséggel fennálló szolgálati viszony esetén a Hjt. szerinti hivatásos állomány tagja folytat tanulmányokat,
c) polgári hallgató: ha nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá.
(2) Az Ftv. 27. § (1) bekezdése szerinti hallgató e törvény alkalmazása során
a) ösztöndíjas hallgató: ha a felvételt nyert nappali tagozatos személy a katonai felsőoktatási intézményben a Honvédséggel vagy a Határőrséggel kötött ösztöndíjszerződés alapján a Honvédség, illetve a Határőrség tényleges állományú tagjaként, vagy a Rendvédelmi Főiskolán valamely fegyveres szervvel kötött ösztöndíjszerződés alapján végzi a tanulmányait,
a) ösztöndíjas hallgató: ha a felvételt nyert nappali tagozatos személy a katonai felsőoktatási intézményben a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 80. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a Honvédelmi Minisztériummal vagy a határőrséggel kötött ösztöndíj szerződés alapján a Honvédség, illetve a határőrség tényleges állományú tagjaként vagy a Rendvédelmi Főiskolán valamely fegyveres szervvel kötött ösztöndíjszerződés alapján végzi a tanulmányait,
b) kettős jogállású hallgató: ha az intézménybe felvett, a Hszt. vagy a Hjt. szerinti hivatásos állomány tagja államilag finanszírozott képzésben folytat tanulmányokat,
b) kettős jogállású hallgató: ha az intézménybe felvett, a Hszt. vagy a Hjt. szerinti hivatásos vagy szerződéses állomány tagja államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat,
c) polgári hallgató: ha nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá.
(2) Az Ftv. 39. § (4) bekezdése szerinti hallgató e törvény alkalmazása során
a) ösztöndíjas hallgató: ha a felvételt nyert nappali tagozatos személy a katonai felsőoktatási intézményben a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 80. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a Honvédelmi Minisztériummal vagy a határőrséggel kötött ösztöndíj szerződés alapján a Honvédség, illetve a határőrség tényleges állományú tagjaként vagy a Rendvédelmi Főiskolán valamely fegyveres szervvel kötött ösztöndíjszerződés alapján végzi a tanulmányait,
a) ösztöndíjas hallgató: ha a felvételt nyert nappali tagozatos személy a katonai felsőoktatási intézményben a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 80. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal vagy a határőrséggel kötött ösztöndíj szerződés alapján a Honvédség, illetve a határőrség tényleges állományú tagjaként vagy a Rendvédelmi Főiskolán valamely fegyveres szervvel kötött ösztöndíjszerződés alapján végzi a tanulmányait,
a) ösztöndíjas hallgató: ha a felvételt nyert nappali tagozatos személy a katonai felsőoktatási intézményben a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § (1) bekezdés d) pontja szerint a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal kötött ösztöndíj szerződés alapján a Honvédség tényleges állományú tagjaként vagy a Rendőrtiszti Főiskolán valamely fegyveres szervvel kötött ösztöndíjszerződés alapján végzi a tanulmányait,
a) ösztöndíjas hallgató: ha a felvételt nyert nappali tagozatos személy a katonai felsőoktatási intézményben a Hvt. 80. § (1) bekezdés d) pontja szerint a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal kötött ösztöndíj szerződés alapján a Honvédség tényleges állományú tagjaként vagy a Rendőrtiszti Főiskolán valamely fegyveres szervvel kötött ösztöndíjszerződés alapján végzi a tanulmányait,
b) kettős jogállású hallgató: ha az intézménybe felvett, a Hszt. vagy a Hjt. szerinti hivatásos vagy szerződéses állomány tagja államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat,
c) polgári hallgató: ha nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá.
(2) Hallgatói jogviszony csak olyan személlyel létesíthető, aki büntetlen előéletű.
(3) A Hjt. 41. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium ösztöndíjszerződést csak olyan személlyel köthet, aki kizárólag magyar állampolgársággal rendelkezik.
(3) A Hjt. 41. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium ösztöndíjszerződést csak olyan személlyel köthet, aki magyar állampolgársággal rendelkezik.
(4) Hallgatói jogviszony csak olyan személlyel létesíthető, aki büntetlen előéletű.
15/A. §
(1) Azt a tényt, hogy a 15. § (4) bekezdésben meghatározott kizáró ok nem áll fenn,
a) az intézménybe történő beiratkozáskor a hallgatói jogviszonyt létesíteni kívánó személy,
b) a hallgatói jogviszony fennállása alatt az intézmény írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, vagy ha e határidőn belül a hallgatón kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul
hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(2) Az intézmény a hallgatói jogviszony fennállása alatt írásban, a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a hallgatót annak igazolására, hogy vele szemben nem áll fenn a 15. § (4) bekezdésben meghatározott kizáró ok. Ha a hallgató igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a 15. § (4) bekezdésben meghatározott kizáró ok, az intézmény az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti.
(2) Az intézmény a hallgatói jogviszony fennállása alatt írásban, a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a hallgatót annak igazolására, hogy vele szemben nem áll fenn a 15. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok. Ha a hallgató igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a 15. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok, az intézmény az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti.
(3) Az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak alapján megismert személyes adatokat - a 15. § (4) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennállásának megállapítása céljából -
a) a hallgatói jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig,
b) a hallgatói jogviszony létesítése és fennállása esetén a hallgatói jogviszony megszűnéséig
kezeli.
(3) Az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak alapján megismert személyes adatokat - a 15. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennállásának megállapítása céljából -
a) a hallgatói jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig,
b) a hallgatói jogviszony létesítése és fennállása esetén a hallgatói jogviszony megszűnéséig
kezeli.
16. §   A hallgatói jogviszony megszűnik
a) a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél kiállításának napján,
b) a hallgató által írásban beadott lemondó nyilatkozattal, a benyújtását követő 8. napon,
c) az intézményvezető határozata alapján elbocsátással, a határozat jogerőre emelkedésének napján,
d) kizárás fegyelmi büntetés esetén, a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján,
e) a hallgatói névjegyzékből való törléssel az Ftv. 28. §-ának (1) bekezdésében említett esetben, a törlés napján.
16. §
(1) A hallgatói jogviszony megszűnik
a) az adott tanévben a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, a sikeres záróvizsgát tett ösztöndíjas hallgatók esetén a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél kiállításának napján,
a) az adott tanévben a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, a sikeres záróvizsgát tett és az előírt nyelvvizsga-követelményt is teljesítő ösztöndíjas hallgatók esetén a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél kiállításának napján,
b) a hallgató által írásban beadott lemondó nyilatkozattal, a benyújtását követő 8. napon,
c) az intézményvezető határozata alapján elbocsátással, a határozat jogerőre emelkedésének napján,
d) kizárás fegyelmi büntetés esetén, a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján,
e) a hallgatói névjegyzékből való törléssel az Ftv. 28. §-ának (1) bekezdésében említett esetben, a törlés napján.
e) a hallgatói névjegyzékből való törléssel az Ftv. 76. § (2) bekezdés b)-c) pontjában említett esetben, a törlés napján.
f) ha az intézmény az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, hogy a hallgatóval szemben fennáll a 15. § (4) bekezdésben meghatározott kizáró ok, vagy ha a hallgató a 15/A. § (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének az ismételt szabályszerű felhívástól számított tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívülálló ok következménye.
f) ha az intézmény az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, hogy a hallgatóval szemben fennáll a 15. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok, vagy ha a hallgató a 15/A. § (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének az ismételt szabályszerű felhívástól számított tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívülálló ok következménye.
(2) A hallgatói jogviszony megszűnése után az oklevél kiadásáig a volt hallgatót a Szabályzatban meghatározottak szerint megilletik a záróvizsga letételéhez fűződő jogok, illetve terhelik a kötelezettségek.
17. §
(1) A hallgatói jogviszony - a (3) bekezdésben foglalt korlátozással - elbocsátással akkor szüntethető meg, ha
a) az intézményben a hallgató által látogatott szak oktatása megszűnt,
b) a hallgató körülményeiben olyan változás állt be, amelynek következtében már nem felel meg a felvételkor támasztott alkalmassági követelményeknek,
c) a hallgató a tanulmányi kötelességét a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megengedett mértéket meghaladóan önhibájából nem teljesítette.
(2) Az intézmény az elbocsátást köteles megindokolni. Az indokolásból az elbocsátás okának világosan ki kell tűnnie, továbbá szükség esetén az intézménynek kell bizonyítania, hogy az elbocsátás indoka valós és okszerű.
(3) A hallgató az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján csak akkor bocsátható el, ha más intézménybe vagy az intézményen belül más szakra nem irányítható át, vagy ha az átirányítást a hallgató nem vállalta. Az átirányítási kötelezettségre nem hivatkozhat a hallgató, ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti körülményváltozás neki felróható.
18. §
(1) A hallgatói jogviszony az oktatási időszak elején szükséges beiratkozás elmaradása esetén, valamint szükségállapot vagy rendkívüli állapot idején szünetelhet.
(2) A hallgatót a hallgatói jogviszony szünetelése alatt vagy a hallgatói jogviszony megszűnése után az intézményi Szabályzatban meghatározott egyes jogok megilletik és egyes kötelezettségek terhelik.
(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség különösen a kártérítési és a titoktartási kötelezettség.
19. §   A hallgatók érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezeteket, szövetségeket hozhatnak létre, azokba beléphetnek, továbbá azokkal kapcsolatot létesíthetnek és tarthatnak fenn.
20. §   A hallgató köteles
a) megtartani az államtitkot és a szolgálati titkot,
a) megtartani a minősített adatot,
b) óvni és rendeltetésszerűen használni a rábízott haditechnikai eszközöket és felszerelési tárgyakat,
c) tiszteletben tartani társai emberi méltósághoz fűződő jogait, szükség esetén nekik segítséget nyújtani.
21. §   A hallgató a tanulmányi feladatainak ellátása során köteles tartózkodni a pártpolitikai tevékenységtől. Az intézményben, annak kollégiumában, valamint a gyakorlat teljesítésének helyén politikai agitációt nem folytathat, politikai szervezet képviselőjeként vagy megbízottjaként véleményt nem nyilváníthat.
22. §   A hallgató fegyelmi és kártérítési felelősségét - e törvényben szabályozott kivételekkel - az Ftv., valamint az intézmény fegyelmi és kártérítési szabályzata állapítja meg.
22. §
(1) A hallgató fegyelmi és kártérítési felelősségét - e törvényben szabályozott kivételekkel - az Ftv., valamint az intézmény fegyelmi és kártérítési szabályzata állapítja meg.
(2) Az ösztöndíjas hallgatót megillető kártérítési igény elbírálására a Hszt., illetve a Hjt., valamint e tárgykörben azok végrehajtására kiadott jogszabályok anyagi és eljárásjogi rendelkezései az irányadók azzal, hogy esetükben állományilletékes parancsnok az intézmény vezetője.
23. §
(1) Az intézmény hallgatója a tanulmányi idő alatt a tanterv szerinti szakmai gyakorlaton vesz részt.
(1) Az intézmény nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatója a tanulmányi idő alatt a tanterv szerinti szakmai gyakorlaton, a katonai felsőoktatási intézmény hallgatója az elméleti képzés megkezdése előtt alapkiképzésen is részt vesz.
(1) Az intézmény hallgatója a tanulmányi idő alatt a tanterv szerinti szakmai gyakorlatokon vesz részt.
(2) A Rendvédelmi Főiskola nappali tagozatos hallgatója az elméleti képzés megkezdése előtt alapkiképzésen vesz részt.
(2) A Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos hallgatója az elméleti képzés megkezdése előtt alapkiképzésen vesz részt.

Ösztöndíjas hallgató

24. §
(1) Az ösztöndíjas hallgató juttatásait e törvény és az ösztöndíjszerződés tartalmazza. Az ösztöndíjszerződést a fegyveres szerv és a hallgató közös megegyezéssel módosíthatja. Nem minősül módosításnak a hallgató juttatásainak jogszabály szerinti emelése.
(1) Az ösztöndíjas hallgató juttatásait külön jogszabály és az ösztöndíjszerződés tartalmazza. Az ösztöndíjszerződést a fegyveres szerv és a hallgató közös megegyezéssel módosíthatja. Nem minősül módosításnak a hallgató juttatásainak jogszabály szerinti emelése.
(1) Az ösztöndíjas hallgató juttatásait külön jogszabály és az ösztöndíjszerződés tartalmazza. Az ösztöndíjszerződést a szerződő szerv és a hallgató közös megegyezéssel módosíthatja. Nem minősül módosításnak a hallgató juttatásainak jogszabály szerinti emelése.
(2) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója vállalja, hogy a honvédség vagy a határőrség tényleges állományába lép, és tanulmányai befejezte után meghatározott ideig a képzettségének és végzettségének megfelelő hivatásos szolgálatot teljesít.
(2) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója vállalja, hogy a tanulmányai befejezte után meghatározott ideig a Honvédségnél vagy a Határőrségnél a végzettségének és képzettségének megfelelő beosztásban hivatásos vagy szerződéses szolgálatot teljesít.
(2) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója vállalja, hogy a tanulmányai befejezte után legalább a képzés időtartamáig a Honvédségnél vagy a határőrségnél a végzettségének és képzettségének megfelelő beosztásban szolgálatot teljesít. A Honvédség, illetve a határőrség a végzett hallgatóval ezen időtartamra a végzettségének és képzettségének megfelelő jogviszonyt létesít.
(2) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója vállalja, hogy tanulmányai befejezése után legalább a képzés időtartamáig a Honvédségnél végzettségének és képzettségének megfelelő beosztásban szolgálatot teljesít. A Honvédség a végzett hallgatóval ezen időtartamra a végzettségének és képzettségének megfelelő jogviszonyt létesít.
(2) Az ösztöndíjas hallgató az ösztöndíjszerződésben azt vállalja, hogy tanulmányai befejezése után meghatározott ideig az ösztöndíjszerződést kötő fegyveres szervnél hivatásos szolgálatot, kormánytisztviselői, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyt teljesít, a fegyveres szerv pedig a hallgató képzettségének és végzettségének megfelelő beosztásban munkát biztosít számára.
(2) Az ösztöndíjas hallgató az ösztöndíjszerződésben azt vállalja, hogy tanulmányai befejezése után meghatározott ideig az ösztöndíjszerződést kötő szerződő szervnél hivatásos szolgálatot, kormánytisztviselői, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyt teljesít, a szerződő szerv pedig a hallgató képzettségének és végzettségének megfelelő beosztásban munkát biztosít számára.
(3) A Rendvédelmi Főiskola ösztöndíjas hallgatója a szerződésben azt vállalja, hogy tanulmányai befejezése után meghatározott ideig az ösztöndíjszerződést kötő fegyveres szervnél hivatásos szolgálatot, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyt teljesít, a fegyveres szerv pedig a hallgató képzettségének és végzettségének megfelelő beosztásban munkát biztosít számára.
(3) A Rendőrtiszti Főiskola ösztöndíjas hallgatója a szerződésben azt vállalja, hogy tanulmányai befejezése után meghatározott ideig az ösztöndíjszerződést kötő fegyveres szervnél hivatásos szolgálatot, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyt teljesít, a fegyveres szerv pedig a hallgató képzettségének és végzettségének megfelelő beosztásban munkát biztosít számára.
25. §
(1) Az ösztöndíjas hallgató az intézmény Szabályzatában meghatározott módon - a Rendvédelmi Főiskola hallgatója esetében az ösztöndíjszerződésben érintett fegyveres szervek engedélyével - a képzés első félévében intézményt, első évében szakot változtathat.
(1) Az ösztöndíjas hallgató az intézmény Szabályzatában meghatározott módon - a Rendvédelmi Főiskola hallgatója esetében az ösztöndíjszerződésben érintett fegyveres szervek engedélyével - a képzési időben egyszer szakot változtathat.
(1) Az ösztöndíjas hallgató az intézmény Szabályzatában meghatározott módon - a Rendőrtiszti Főiskola hallgatója esetében az ösztöndíjszerződésben érintett fegyveres szervek engedélyével - a képzési időben egyszer szakot változtathat.
(1) Az ösztöndíjas hallgató az intézmény Szabályzatában meghatározott módon - az ösztöndíjszerződésben érintett fegyveres szervek engedélyével - a képzési időben egyszer szakot változtathat.
(2) Az ösztöndíjas hallgató nem csatlakozhat olyan szervezethez, amelynek szerveződési célja vagy tevékenysége a fegyveres szervek törvényben meghatározott feladataival ellentétes.
(3) Az ösztöndíjas hallgató - a katonai kiképzés vagy alapkiképzés és a szakmai gyakorlat időtartama, valamint a szükségállapot vagy rendkívüli állapot kivételével - szolgálati feladat ellátására nem vehető igénybe.
(3) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója katonai kiképzésben és szakmai gyakorlaton vesz részt, illetve egyéb szolgálati feladat ellátására is igénybe vehető. Az igénybevétel nem veszélyeztetheti a tanulmányi feladatok elvégzését. A rendvédelmi felsőoktatási intézményben tanuló ösztöndíjas hallgató - az alapkiképzés és a szakmai gyakorlat időtartama, valamint a szükségállapot vagy rendkívüli állapot kivételével - szolgálati feladat ellátására nem vehető igénybe.
(3) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója katonai kiképzésben és szakmai gyakorlaton vesz részt, illetve a 28. § c) pontja szerinti szolgálati feladat ellátására is igénybe vehető. Az igénybevétel nem veszélyeztetheti a tanulmányi feladatok elvégzését. A rendvédelmi felsőoktatási intézményben tanuló ösztöndíjas hallgató - az alapkiképzés és a szakmai gyakorlat időtartama, valamint a szükségállapot vagy rendkívüli állapot kivételével - szolgálati feladat ellátására nem vehető igénybe.
(3) A honvédtiszti alapképzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató a beiratkozást követően egy félév időtartamban katonai alapfelkészítésen vesz részt, amelynek sikeres teljesítése a felsőfokú alapképzésben való részvétel feltétele. A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója a 28. § c) pontja szerinti szolgálati feladat ellátására is igénybe vehető, az igénybevétel azonban nem veszélyeztetheti a tanulmányi feladatok elvégzését. A rendvédelmi felsőoktatási intézményben tanuló ösztöndíjas hallgató - az alapképzés, az ügyeleti szolgálatok és a szakmai gyakorlat időtartama, valamint a szükségállapot és rendkívüli állapot kivételével - szolgálati feladat ellátására nem vehető igénybe.
(3) A honvédtiszti alapképzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató a beiratkozást követően egy félév időtartamban katonai alapfelkészítésen vesz részt, amelynek sikeres teljesítése a felsőfokú alapképzésben való részvétel feltétele. A honvédtiszti alapképzésben résztvevő ösztöndíjas hallgató a tanulmányi feladatok elvégzésének veszélyeztetése nélkül a 28. § c) pontja szerinti szolgálati feladat, valamint a Hvt. 70. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatok, továbbá megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapot idején szolgálati feladat ellátására igénybe vehető. A Hvt. 70. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott igénybevételt a rektor a honvédelemért felelős miniszter arra vonatkozó egyedi döntése alapján határozatban rendeli el.
(3) Az ösztöndíjas hallgató - az alapképzés, az ügyeleti szolgálatok, a szakmai gyakorlat időtartama, katasztrófa megelőzése és következményeinek elhárítása, valamint a szükségállapot és rendkívüli állapot kivételével - szolgálati feladat ellátására nem vehető igénybe. A szakmai gyakorlat teljesítése során az ösztöndíjas hallgató önálló hatósági jogkör gyakorlása nélkül, felügyelet mellett, a fegyveres szerv tevékenységére vonatkozó eljárási szabályok szerint köteles a fegyveres szerv szolgálati feladatainak végrehajtásában közreműködni, jogosult bármely cselekménynél jelen lenni, intézkedésben részt venni, részfeladatokat önállóan végrehajtani. A katasztrófavédelmi feladatok ellátásában részt vevő ösztöndíjas hallgató részére a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon biztosítani kell a vizsgakötelezettség utólagos teljesítésének lehetőségét.
(4) A (3) bekezdés szerinti szakmai gyakorlat teljesítése során a Rendvédelmi Főiskola ösztöndíjas hallgatója önálló hatósági jogkör gyakorlása nélkül, felügyelet mellett, a fegyveres szerv tevékenységére vonatkozó eljárási szabályok szerint köteles a fegyveres szerv szolgálati feladatainak végrehajtásában közreműködni, jogosult bármely cselekménynél jelen lenni, intézkedésben részt venni, részfeladatokat önállóan végrehajtani.
(4) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója a (3) bekezdés szerinti kiképzést, gyakorlatot, szolgálati igénybevételt a szövetséges fegyveres erőkkel történő együttműködésre felajánlott katonai szervezetben külföldön is teljesítheti.
(4) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója a (3) bekezdés szerinti tanulmányokkal összefüggő kiképzést, gyakorlatot, szolgálati igénybevételt a szövetséges, valamint az európai uniós együttműködésre felajánlott katonai szervezetben külföldön is teljesítheti.
(5) A (3) bekezdés szerinti szakmai gyakorlat teljesítése során a Rendvédelmi Főiskola ösztöndíjas hallgatója önálló hatósági jogkör gyakorlása nélkül, felügyelet mellett, a fegyveres szerv tevékenységére vonatkozó eljárási szabályok szerint köteles a fegyveres szerv szolgálati feladatainak végrehajtásában közreműködni, jogosult bármely cselekménynél jelen lenni, intézkedésben részt venni, részfeladatokat önállóan végrehajtani.
(5) A (3) bekezdés szerinti szakmai gyakorlat teljesítése során a Rendőrtiszti Főiskola ösztöndíjas hallgatója önálló hatósági jogkör gyakorlása nélkül, felügyelet mellett, a fegyveres szerv tevékenységére vonatkozó eljárási szabályok szerint köteles a fegyveres szerv szolgálati feladatainak végrehajtásában közreműködni, jogosult bármely cselekménynél jelen lenni, intézkedésben részt venni, részfeladatokat önállóan végrehajtani.
(5) A rendvédelmi felsőoktatási intézményben tanuló ösztöndíjas hallgató - az alapképzés, az ügyeleti szolgálatok, a szakmai gyakorlat időtartama, katasztrófa megelőzése és következményeinek elhárítása, valamint a szükségállapot és rendkívüli állapot kivételével - szolgálati feladat ellátására nem vehető igénybe. A szakmai gyakorlat teljesítése során az ösztöndíjas hallgató önálló hatósági jogkör gyakorlása nélkül, felügyelet mellett, a fegyveres szerv tevékenységére vonatkozó eljárási szabályok szerint köteles a fegyveres szerv szolgálati feladatainak végrehajtásában közreműködni, jogosult bármely cselekménynél jelen lenni, intézkedésben részt venni, részfeladatokat önállóan végrehajtani.
(6) A (3) és az (5) bekezdés alapján katasztrófavédelmi feladatok ellátásában részt vevő ösztöndíjas hallgató részére a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon biztosítani kell a vizsgakötelezettség utólagos teljesítésének lehetőségét.
26. §
(1) Az intézmény ösztöndíjas hallgatója külön jogszabály szerint egyenruha vagy formaruha (a továbbiakban együtt: egyenruha) és évfolyamjelzés viselésére köteles.
(1) Az ösztöndíjas hallgató külön jogszabály szerint egyenruha vagy formaruha (a továbbiakban együtt: egyenruha) és évfolyamjelzés viselésére köteles.
(2) Az ösztöndíjas hallgató pártrendezvényen egyenruhát nem viselhet. Az intézményen kívül egyéb politikai rendezvényen egyenruhát csak akkor viselhet, ha az intézmény vezetőjének engedélyével az intézményt hivatalosan képviseli.
(2) Az ösztöndíjas hallgató pártrendezvényen egyenruhát nem viselhet. A Rendőrtiszti Főiskolán kívül egyéb politikai rendezvényen egyenruhát csak akkor viselhet, ha az intézmény vezetőjének engedélyével az intézményt hivatalosan képviseli.
(2) Az ösztöndíjas hallgató pártrendezvényen egyenruhát nem viselhet. Az intézményen kívül egyéb politikai rendezvényen egyenruhát csak akkor viselhet, ha az intézmény vezetőjének engedélyével az intézményt hivatalosan képviseli.
(3) Az ösztöndíjas hallgató az oktatási intézményt csak az intézmény Szabályzatában foglaltak szerint, engedéllyel hagyhatja el.
(3) Az ösztöndíjas hallgató a Rendőrtiszti Főiskolát csak az intézmény Szabályzatában foglaltak szerint, engedéllyel hagyhatja el.
(3) Az ösztöndíjas hallgató az intézményt csak az intézmény Szabályzatában foglaltak szerint, engedéllyel hagyhatja el.
27. §   A katonai felsőoktatási intézmény alapképzésben részt vevő, ösztöndíjas hallgatója, ha nem teljesített sorkatonai szolgálatot, az elméleti képzés megkezdése előtt katonai kiképzésen vesz részt. A kiképzés során a hallgató a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 49. §-a szerint esküt tesz.
27. §   A katonai felsőoktatási intézmény alapképzésben részt vevő, ösztöndíjas hallgatója, ha nem teljesített sorkatonai szolgálatot, az elméleti képzés megkezdése előtt katonai kiképzésen vesz részt. A kiképzésen a hallgató a Hjt. szerint esküt tesz.
27. §   A honvédtiszt-alapképzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató a katonai alapfelkészítés során az alábbiak szerint esküt tesz:
»Esküszöm, hogy a Magyar Köztársaságot híven szolgálom, hűséges katonája leszek. A Magyar Köztársaság érdekeit, állampolgárainak jogait és szabadságát bátran, a törvények betartásával életem árán is megvédem.«
28. §   A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója katonai kiképzésben vagy szakmai gyakorlaton köteles
a) részt venni a Hvt. 22. §-ának (1) bekezdése szerinti feladatok végrehajtásában,
a) részt venni a Hvt. 70. §-ának (1) bekezdése szerinti feladatok végrehajtásában,
b) a haza katonai védelmére felkészülni, részt venni az ehhez szükséges kiképzésben,
c) őr-, ügyeleti, készenléti, készültségi és futárszolgálatot, valamint katonai rendészeti szolgálatot ellátni,
c) őr-, ügyeleti, készenléti és futárszolgálatot, valamint katonai rendészeti szolgálatot ellátni,
d) a katonai szervezet működéséhez szükséges munkák ellátásában részt venni.
28. §   A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója a katonai alapfelkészítés és a szakmai gyakorlat során köteles:
a) részt venni a Hvt. 70. §-ának (1) bekezdése szerinti feladatok végrehajtásában,
b) a haza katonai védelmére felkészülni, részt venni az ehhez szükséges kiképzésben,
c) őr-, ügyeleti, készenléti és futárszolgálatot, valamint katonai rendészeti szolgálatot ellátni.
29. §   A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának jogaira és kötelességeire a katonai kiképzés és a szakmai gyakorlat ideje alatt az általa ellátott beosztásnak a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: Hkt.) szerinti szabályai az irányadóak azzal, hogy a hallgató fenyítési és elismerési jogkört nem gyakorolhat, illetményre pedig e törvény szabályai alapján jogosult.
29. §   A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának jogaira és kötelezettségeire a katonai kiképzés és a szakmai gyakorlat ideje alatt az általa ellátott beosztásnak a Hjt. szerinti szabályai irányadóak azzal, hogy a hallgató fenyítési és elismerési jogkört nem gyakorolhat, illetményre pedig e törvény szabályai alapján jogosult.
29. §   A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának jogaira és kötelességeire a katonai alapfelkészítés és a szakmai gyakorlat ideje alatt az általa ellátott beosztásnak a Hjt. szerinti szabályai az irányadóak azzal, hogy a hallgató fenyítési és elismerési jogkört nem gyakorolhat, illetményre és egyéb járandóságokra pedig e törvény szabályai alapján jogosult. Az ösztöndíjas hallgató a katonai alapfelkészítés időszakára is jogosult diákigazolvány igénylésére.
29. §   A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának jogaira és kötelességeire a katonai alapfelkészítés, a szakmai gyakorlat és a Hvt. 70. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatok ideje alatt az általa ellátott beosztásnak a Hjt. szerinti szabályai az irányadóak azzal, hogy a hallgató fenyítési és elismerési jogkört nem gyakorolhat, illetményre és egyéb járandóságokra pedig e törvény szabályai alapján jogosult. Az ösztöndíjas hallgató a katonai alapfelkészítés időszakára is jogosult diákigazolvány igénylésére.
30. §
(1) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójára a katonai kiképzés és a szakmai gyakorlat ideje alatt kiszabott fegyelmi büntetés a tanulmányi időszakban is letölthető.
(1) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójára a katonai alapfelkészítés és a szakmai gyakorlat ideje alatt kiszabott fegyelmi büntetés a tanulmányi időszakban is letölthető.
(1) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának fegyelmi felelősségét első fokon az intézményi szabályzatban meghatározott vezető bírálja el a Hjt.-ben rögzített eljárási szabályok szerint.
(2) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója esetén az Ftv. 39. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti, a tanulmányok folytatásától meghatározott időre eltiltás fegyelmi büntetés nem alkalmazható.
(2) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója esetén az Ftv. 70. §-a (2) bekezdésének d) pontja szerinti, a tanulmányok folytatásától meghatározott időre eltiltás fegyelmi büntetés nem alkalmazható.
(2) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói esetén az Ftv. 70. § (2) bekezdésének d) pontja nem alkalmazható. Az Ftv. 70. § (2) bekezdés c) pontja esetén fegyelmi büntetésként az alapilletmény csökkenthető legfeljebb öt hónapra 10-50%-al.
(3) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója büntetőjogi és szabálysértési felelősségének elbírálására a hadköteles katonákra vonatkozó szabályok az irányadóak.
(3) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója büntetőjogi és szabálysértési felelősségének elbírálására a szerződéses katonákra vonatkozó szabályok az irányadóak.
31. §
(1) Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszűnik, ha
a) a hallgatói jogviszony a 16. § szerint megszűnt,
b) az ösztöndíjszerződés közös megegyezéssel megszűnt,
c) a hallgató az ösztöndíjszerződést felbontotta,
d) a fegyveres szerv az ösztöndíjszerződést felbontotta.
(1) Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszűnik:
a) a hallgatói jogviszony 16. § szerinti megszűnésével,
b) az ösztöndíj szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével,
c) az ösztöndíj szerződés hallgató által történő felbontásával, az erre vonatkozó nyilatkozat benyújtását követő 8. napon,
d) a fegyveres szerv által az ösztöndíjas hallgató részére megküldött, az ösztöndíj szerződés egyoldalú felbontásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8. napon.
d) a szerződő szerv által az ösztöndíjas hallgató részére megküldött, az ösztöndíj szerződés egyoldalú felbontásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8. napon.
(2) Az ösztöndíjszerződést a hallgató és a fegyveres szerv közös megegyezéssel bármikor, bármelyik fél kezdeményezésére megszüntetheti. A közös megegyezést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a feleknek a megszüntetett ösztöndíjszerződésből eredő, egymás iránti jogait és kötelezettségeit.
(2) Az ösztöndíjszerződést a hallgató és a szerződő szerv közös megegyezéssel bármikor, bármelyik fél kezdeményezésére megszüntetheti. A közös megegyezést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a feleknek a megszüntetett ösztöndíjszerződésből eredő, egymás iránti jogait és kötelezettségeit.
(3) A fegyveres szerv egyoldalúan akkor bonthatja fel az ösztöndíjszerződést, ha
a) az Országgyűlés vagy a Kormány döntése alapján a fegyveres szerv állományát érintő létszámcsökkentést kell végrehajtani, vagy átszervezés miatt a hallgatót a képzettségének és végzettségének megfelelő kezdő beosztásba nem lehet helyezni, és
a) az Országgyűlés vagy a kormány döntése alapján a fegyveres szerv állományát érintő létszámcsökkentést kell végrehajtani, vagy átszervezés miatt a hallgatót a képzettségének és végzettségének megfelelő kezdő beosztásba nem lehet helyezni, és a hallgatónak más intézménybe vagy az intézményen belül más szakra történő átirányítására nincs lehetőség, illetőleg ha az átirányítást a hallgató nem vállalta;
b) a hallgatónak más intézménybe vagy az intézményen belül más szakra történő átirányítására nincs lehetőség, illetőleg ha az átirányítást a hallgató nem vállalta.
b) a hallgató a szerződésben vállalt valamely kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette.
c) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal kötött ösztöndíjszerződés alapján tanulmányokat folytató ösztöndíjas hallgató más állam állampolgárságát megszerzi.
(3) A szerződő szerv egyoldalúan akkor bonthatja fel az ösztöndíjszerződést, ha
a) az Országgyűlés vagy a kormány döntése alapján a szerződő szerv állományát érintő létszámcsökkentést kell végrehajtani, vagy átszervezés miatt a hallgatót a képzettségének és végzettségének megfelelő kezdő beosztásba nem lehet helyezni, és a hallgatónak más intézménybe vagy az intézményen belül más szakra történő átirányítására nincs lehetőség, illetőleg ha az átirányítást a hallgató nem vállalta;
b) a hallgató a szerződésben vállalt valamely kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;
(4) Ha az ösztöndíjas hallgatói viszony az (1) bekezdés b)-d) pontja alapján szűnt meg, a hallgató a tanulmányait az intézményben polgári hallgatóként folytathatja, ha a szak felvételi feltételei a polgári hallgató jelentkezését megengedik.
(4) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszony az (1) bekezdés b)-d) pontja alapján szűnt meg, a hallgató tanulmányait az intézményben polgári hallgatóként államilag támogatott képzésben folytathatja.
(4) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszony az (1) bekezdés b)-d) pontja alapján szűnt meg, a hallgató tanulmányait azon a szakon, amelyre felvételt nyert, polgári hallgatóként államilag támogatott képzésben folytathatja, feltéve, hogy az adott szakon folyik civil képzés. Ennek hiányában a hallgatói jogviszonyát meg kell szüntetni. A hallgató más szakra akkor helyezhető át, ha az ösztöndíjszerződése nem a hallgató érdekkörében felmerült ok miatt szűnt meg.
(5) Ha az ösztöndíjas hallgatói viszony a hallgató érdekkörében felmerült okból szűnik meg, az ösztöndíjszerződésben vagy a (2) bekezdés szerinti megegyezésben meghatározott költségeket a hallgató megtéríteni köteles. E törvény alkalmazásában az egészségi ok a fegyveres szerv érdekkörében felmerült oknak minősül.
(5) Ha az ösztöndíjas hallgatói viszony a hallgató érdekkörében felmerült okból szűnik meg, az ösztöndíjszerződésben vagy a (2) bekezdés szerinti megegyezésben meghatározott költségeket a hallgató megtéríteni köteles. E törvény alkalmazásában az egészségi ok a szerződő szerv érdekkörében felmerült oknak minősül.

Kettős jogállású hallgató

32. §
(1) A kettős jogállású hallgató szolgálati jogviszonyból eredő jogaira és kötelességeire a Hszt. az irányadó.
(1) A kettős jogállású hallgató szolgálati jogviszonyból eredő jogaira és kötelességeire a Hszt. vagy a Honvédséggel fennálló szolgálati viszony esetén a Hjt. az irányadó.
(1) A kettős jogállású hallgató szolgálati jogviszonyból eredő jogaira és kötelességeire a Hszt. az irányadó.
(2) A kettős jogállású hallgató esetén e törvény 22. §-át nem kell alkalmazni, a hallgató fegyelmi és kártérítési felelősségére a Hszt. szabályai az irányadóak.
(2) A kettős jogállású hallgató esetén e törvény 22. §-át nem kell alkalmazni, a hallgató fegyelmi és kártérítési felelősségére a Hszt. vagy a Honvédséggel fennálló szolgálati viszony esetén a Hjt. szabályai az irányadóak.
(2) A kettős jogállású hallgató esetén e törvény 22. §-át nem kell alkalmazni, a hallgató fegyelmi és kártérítési felelősségére a Hszt. szabályai az irányadóak.
(3) A kettős jogállású hallgató intézményt vagy szakot a kinevezési parancs szerinti fegyveres szerv engedélyével változtathat.
(4) A kettős jogállású hallgató jogszabály szerinti egyenruha, illetőleg formaruha viselésére köteles.
(5) A kettős jogállású hallgató esetében - a 48. §-ban felsorolt rendelkezéseken túlmenően - az Ftv. 29. §-a és 39-46. §-a sem alkalmazható.
(5) A kettős jogállású hallgató esetében - a 48. §-ban felsorolt rendelkezéseken túlmenően - az Ftv. 35. §-ának (6) bekezdése és 70-72. §-a sem alkalmazható.
33. §
(1) Ha a kettős jogállású hallgató szolgálati viszonya megszűnt, tanulmányait az intézményben polgári hallgatóként folytathatja, feltéve, hogy
a) a szak felvételi feltételei a polgári hallgató jelentkezését megengedik, és
b) a szolgálati viszony megszűnése nem volt a hallgatónak felróható.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti felróhatóság szempontjából a Hszt. alapján a hivatásos szolgálati viszony megszűnésekor kiadott szolgálati viszonyra vonatkozó igazolás az irányadó.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti felróhatóság szempontjából a Hszt. vagy a Honvédséggel fennálló szolgálati viszony esetén a Hjt. alapján a hivatásos szolgálati viszony megszűnésekor kiadott szolgálati viszonyra vonatkozó igazolás az irányadó.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti követelmény alól az intézmény vezetője különös méltánylást érdemlő esetben kivételt tehet.
33. §   Ha a kettős jogállású hallgató szolgálati viszonya megszűnt, tanulmányait az intézményben polgári hallgatóként államilag támogatott képzésben folytathatja.

Polgári hallgató

34. §
(1) Az a polgári hallgató, aki a fegyveres szervek törvényben meghatározott feladataival ellentétes célú szervezethez tartozik, a hallgatói jogviszony időtartamára köteles a tagsági viszonyát felfüggeszteni, és az azzal összefüggő tevékenységét mellőzni.
(2) A Rendvédelmi Főiskola polgári hallgatója szakmai gyakorlatára, formaruha és évfolyamjelzés viselésére az ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó 25. § (4) bekezdésének, valamint a 26. §-ának a rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A Rendőrtiszti Főiskola polgári hallgatója szakmai gyakorlatára, formaruha és évfolyamjelzés viselésére az ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó 25. § (3) bekezdésének, valamint a 26. §-ának a rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A rendészeti képzésben részt vevő polgári hallgató szakmai gyakorlatára, formaruha és évfolyamjelzés viselésére az ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó 25. § (3) bekezdésének, valamint a 26. §-ának a rendelkezéseit kell alkalmazni.

Honvéd tisztjelölt

34/A. §
(1) A honvédtiszti alapképzésre az a 18. életévét betöltött, de 23 évesnél nem idősebb, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező, büntetlen előéletű személy vehető fel, aki a külön jogszabályban előírt alkalmassági, illetve fizikai követelményeknek megfelel, a katonai felsőoktatási intézmény által megállapított felvételi ponthatárt eléri, továbbá vállalja, hogy a honvédtiszti alapképzés idejére a Honvédséggel tisztjelölti szolgálati viszonyt létesít és tart fenn.
(2) Azt a tényt, hogy a 15. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok nem áll fenn
a) a katonai felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéskor a felvételét kérő személy
b) a tisztjelölti szolgálati viszony fennállása alatt a Zászlóalj parancsnok írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, vagy ha e határidőn belül a honvéd tisztjelöltön kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul a honvéd tisztjelölt
hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(3) A Zászlóalj parancsnoka a tisztjelölti szolgálati viszony fennállása alatt írásban, a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a honvéd tisztjelöltet annak igazolására, hogy vele szemben nem áll fenn a 15. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok. Ha a honvéd tisztjelölt igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a 15. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok, a Honvédség az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti.
(4) A (2) bekezdésben meghatározottak alapján megismert személyes adatokat - a 15. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennállásának megállapítása céljából -
a) a felvételről meghozott döntés időpontjáig a katonai felsőoktatási intézmény,
b) a tisztjelölti szolgálati viszony létesítése és fennállása esetén annak megszűnéséig a Honvédség
kezeli.
34/B. §
(1) A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személlyel a Honvéd Vezérkar főnöke köt ösztöndíjszerződést. Az ösztöndíjszerződés megkötésének napjával a honvéd tisztjelölt a Honvédséggel tisztjelölti szolgálati viszonyt létesít, és a Zászlóalj állományába kerül. A honvéd tisztjelölt tisztjelölti szolgálati viszonyára a Hjt.-t akkor kell alkalmazni, ha azt e törvény kifejezetten elrendeli.
(2) A honvéd tisztjelölt az ösztöndíjszerződés megkötésével vállalja, hogy a honvédtiszti alapképzés alatt a Honvédséggel tisztjelölti szolgálati viszonyban, a katonai felsőoktatási intézménnyel pedig ezzel egyidejűleg hallgatói vagy ezt előkészítő jogviszonyban áll, továbbá a tanulmányai befejezése után legalább a képzés időtartamának megfelelő időre a Honvédségnél végzettségének és képzettségének megfelelő beosztásban teljesít szolgálatot. A Honvédség az ösztöndíjszerződés megkötésével arra vállal kötelezettséget, hogy a végzett honvéd tisztjelöltet a Honvéd Vezérkar főnökének döntése alapján hivatásos vagy szerződéses tiszti állományba veszi, és beosztását végzettségének és képzettségének megfelelően állapítja meg.
(3) Az ösztöndíjszerződés megkötésével egyidejűleg a katonai felsőoktatási intézmény a honvéd tisztjelöltet - hallgatói jogviszony létesítése nélkül - nyilvántartásba veszi (a továbbiakban: hallgatói jogviszonyt előkészítő jogviszony). A hallgatói jogviszonyt előkészítő jogviszony a nyilvántartásba vételt követően egy félév időtartamú, amely alatt a honvéd tisztjelölt a katonai alapfelkészítésen veszt részt. A honvéd tisztjelölt a hallgatói jogviszonyt előkészítő jogviszony alatt is jogosult diákigazolvány igénylésére.
(4) A katonai alapfelkészítés idejére az ösztöndíjszerződésben próbaidőt kell kikötni. A próbaidő alatt a tisztjelölti szolgálati viszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnal hatállyal megszüntetheti. Ebben az esetben a 34/J. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(5) A katonai alapfelkészítés sikeres teljesítésével az előkészítő jogviszony megszűnik, és a honvéd tisztjelöltnek hallgatói jogviszonya keletkezik. Amennyiben a honvéd tisztjelölt nem kíván hallgatói jogviszonyt létesíteni, a 34/F. § (2) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(6) A honvéd tisztjelölt a katonai alapfelkészítés során az alábbiak szerint esküt tesz:
„Esküszöm, hogy a Magyar Köztársaságot híven szolgálom, hűséges katonája leszek. A Magyar Köztársaság érdekeit, állampolgárainak jogait és szabadságát bátran, a törvények betartásával életem árán is megvédem.”
(Az esküt tevő meggyőződése szerint:)
„Isten engem úgy segéljen!”
34/C. §   A honvéd tisztjelölt hallgatói jogviszonya megszűnik
a) a sikeres záróvizsgát tett és az előírt nyelvvizsga-követelményt is teljesítő honvéd tisztjelölt esetén a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél kiállításának napján,
b) az intézmény vezetőjének határozata alapján elbocsátással, a határozat jogerőre emelkedésének napján,
c) a tisztjelölti szolgálati viszonya megszűnésével.
34/D. §
(1) A honvéd tisztjelölt hallgatói jogviszonya elbocsátással akkor szüntethető meg, ha
a) a katonai felsőoktatási intézményben az általa látogatott szak oktatása megszűnt, a tisztjelölti szolgálati viszony fenntartásával az intézményen belül más szakra nem irányítható át, vagy az átirányítást a honvéd tisztjelölt nem vállalta, vagy
b) a honvéd tisztjelölt a tanulmányi kötelezettségét a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megengedett mértéket meghaladóan önhibájából nem teljesítette, vagy az általa teljesített tanulmányi kötelezettség nem éri el a Honvédség által meghatározott követelményszintet.
(2) Elbocsátás esetén a hallgatói jogviszony megszűnésének napján a tisztjelölti szolgálati viszony a törvény erejénél fogva szűnik meg. A honvéd tisztjelölt kérelmére a Zászlóalj parancsnokának javaslatára a Honvéd Vezérkar főnöke a szolgálat érdekére, illetve a honvéd tisztjelölt különös méltánylást érdemlő egyéni érdekére tekintettel engedélyezheti a szerződéses legénységi állományba vételt vagy azt, hogy az érintett tanulmányait tiszthelyettes-jelöltként folytathassa.
(3) Az intézmény vezetője az elbocsátást köteles megindokolni. Az indokolásból az elbocsátás okának világosan ki kell tűnnie, továbbá szükség esetén az intézménynek kell bizonyítania, hogy az elbocsátás indoka valós és okszerű.
34/E. §
(1) A tisztjelölti szolgálati viszony megszűnik
a) közös megegyezéssel,
b) törvény erejénél fogva, e törvényben meghatározott esetekben,
c) azonnali hatállyal a próbaidő alatt,
d) a honvéd tisztjelölt halálával,
e) a honvéd tisztjelölt általi lemondással, az erre vonatkozó írásban beadott nyilatkozat benyújtását követő 8. napon,
f) kizárás fegyelmi büntetés esetén, a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján,
g) a Honvédség által a honvéd tisztjelölt részére megküldött, az ösztöndíjszerződés egyoldalú felbontásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8. napon,
h) tiszti állományba vétellel.
(2) A tisztjelölti szolgálati viszony megszüntetésére a Zászlóalj parancsnok javaslatára a Honvéd Vezérkar főnöke jogosult.
34/F. §
(1) A tisztjelölti szolgálati viszony közös megegyezéssel bármikor, bármelyik fél kezdeményezésére megszüntethető. A közös megegyezést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a feleknek a megszüntetett ösztöndíjszerződésből eredő, egymás iránti jogait és kötelezettségeit.
(2) A 34/D. § és a 34/H. § (2) bekezdés d) pontja kivétel közös megegyezéssel szűnik meg a tisztjelölti szolgálati viszony akkor is, ha a honvéd tisztjelölt kérelmére a Zászlóalj parancsnokának javaslatára a Honvéd Vezérkar főnöke a szolgálat érdekére, illetve a honvéd tisztjelölt különös méltánylást érdemlő egyéni érdekére tekintettel engedélyezi a szerződéses legénységi állományba vételt, vagy azt, hogy a honvéd tisztjelölt tanulmányait tiszthelyettes-jelöltként folytathassa. A Honvéd Vezérkar főnöke egyetértésének hiánya - amennyiben a honvéd tisztjelölt a kérelmét fenntartja - a tisztjelölti szolgálati viszonyról való lemondásnak minősül.
34/G. §
(1) A törvény erejénél fogva szűnik meg a tisztjelölti szolgálati viszony
a) az eskü letételének megtagadása esetén,
b) a magyar állampolgárság elvesztése esetén,
c) a 34/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt igazolási kötelezettség ismételt szabályszerű felhívást követő elmulasztása esetén, ha a honvéd tisztjelölt nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok következménye, illetve
d) a hallgatói jogviszony megszűnésének napján, kivéve ha a hallgatói jogviszony a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél kiállításának napján szűnik meg,
e) az összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása esetén.
(2) A szolgálati viszony az (1) bekezdés a)-c) és az e) pontja szerinti esetekben azon a napon szűnik meg, amikor a Honvéd Vezérkar főnöke a törvényi feltétel beálltát megállapította.
34/H. §
(1) A honvéd tisztjelölt nem mondhat le tisztjelölti szolgálati viszonyáról
a) a megelőző védelmi helyzet, a veszélyhelyzet, a szükségállapot vagy rendkívüli állapot idején,
b) az Alkotmány 19/E. §-ában meghatározott időszakban,
c) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló törvényben foglalt - a honvédelmi ágazat hatáskörébe utalt - feladatok végrehajtásának időszaka alatt.
(2) A Honvédség a tisztjelölti szolgálati viszonyt egyoldalúan akkor bonthatja fel, ha
a) az Országgyűlés vagy a Kormány döntése alapján a Honvédséget érintő létszámcsökkentést kell végrehajtani, vagy átszervezés miatt a honvéd tisztjelöltet a képzettségének és végzettségének megfelelő kezdő beosztásba nem lehet helyezni, és más intézménybe vagy az intézményen belül más szakra történő átirányítására nincs lehetőség, vagy az átirányítást a tisztjelölt nem vállalta,
b) a honvéd tisztjelölt határidőben nem tesz eleget az ösztöndíjszerződésben szakirányának megfelelően előírt gépjármű-vezetői engedély megszerzésének, illetve nyelvi követelményrendszernek,
c) a honvéd tisztjelölt körülményeiben olyan változás állt be, amelynek következtében már nem felel meg a felvételkor támasztott alkalmassági követelményeknek,
d) a honvéd tisztjelölt által teljesített, a katonai szocializáció szempontjából lényeges követelmények nem érik el a Honvédség által meghatározott követelményszintet,
e) a honvéd tisztjelölt méltatlansága esetén.
(3) A (2) bekezdés a)-d) pontja esetén a honvéd tisztjelölt kérelmére a Zászlóalj parancsnokának javaslatára a Honvéd Vezérkar főnöke a szolgálat érdekére, illetve a honvéd tisztjelölt különös méltánylást érdemlő egyéni érdekére tekintettel engedélyezheti a szerződéses legénységi állományba vételt, vagy azt, hogy a honvéd tisztjelölt tanulmányait tiszthelyettes-jelöltként folytathassa.
(4) A honvéd tisztjelölt (2) bekezdés e) pontja szerinti méltatlanság megállapítására a Hjt. és a végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
34/I. §   A honvéd tisztjelölt tiszti állományba vétele hivatásos, vagy szerződéses jogviszony létesítésével történhet. Erről a Honvéd Vezérkar főnöke a Zászlóalj parancsnokának javaslatára a szolgálat érdekére tekintettel dönt.
34/J. §
(1) A tisztjelölti szolgálati viszony megszűnése esetén a honvéd tisztjelölt azon a szakon, amelyre felvételt nyert polgári hallgatóként akkor folytathatja a tanulmányait, ha
a) az adott szakon folyik civil képzés,
b) rendelkezésre áll államilag támogatott létszám vagy vállalja a költségtérítéses képzésen való részvételt, és
c) a tisztjelölti szolgálati viszony nem a honvéd tisztjelölt érdekkörében felmerült ok miatt szűnt meg. Az egészségügyi ok a Honvédség érdekkörében felmerült oknak minősül.
(2) Ha a hallgatói jogviszony vagy tisztjelölti szolgálati viszony a honvéd tisztjelölt érdekkörében felmerült okból szűnik meg, a honvéd tisztjelölt a képzés költségeit a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelően köteles visszatéríteni.
34/K. §
(1) A honvéd tisztjelölt a Zászlóaljnál rendfokozat nélkül tölt be szolgálati beosztást. A honvéd tisztjelölt a szolgálati feladatait a jogszabályoknak, a parancsoknak és intézkedéseknek megfelelően, az elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan köteles végrehajtani. Az általa ellátott beosztás alapján a honvéd tisztjelölt fenyítési és elismerési jogkört nem gyakorolhat, illetményre és egyéb járandóságokra pedig e törvény szabályai alapján jogosult.
(1) A honvéd tisztjelölt a Zászlóaljnál rendfokozat nélkül tölt be szolgálati beosztást. A honvéd tisztjelölt a szolgálati feladatait a jogszabályoknak, a parancsoknak és intézkedéseknek megfelelően, az elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan köteles végrehajtani. Az általa ellátott beosztás alapján a honvéd tisztjelölt fenyítési és elismerési jogkört nem gyakorolhat, illetményre és egyéb járandóságokra jogosult.
(2) A honvéd tisztjelölt külön jogszabály szerint egyenruha és évfolyamjelzés viselésére köteles. Az intézményen kívüli rendezvényen a honvéd tisztjelölt egyenruhát a Zászlóalj parancsnokának engedélyével viselhet.
(3) A katonai érintkezés során a honvéd tisztjelöltet az első évfolyamon őrmesteri, a másodikon törzsőrmesteri, a harmadikon főtörzsőrmesteri, a negyedik évfolyamon zászlósi rendfokozathoz kapcsolódó kötelességek terhelik, illetve - ide nem értve a juttatásokat - jogok illetik meg.
(4) A honvéd tisztjelölt a 20. § rendelkezésein túl köteles az előírt helyen és időben, szolgálatképes állapotban megjelenni, és feladatát teljesíteni, illetve e célból rendelkezésre állni, a katonai rend és a fegyelem szabályait, így különösen a Szolgálati Szabályzat előírásait megtartani. A honvéd tisztjelölt szolgálaton kívül is köteles a Honvédség tényleges állományú tagjához és beosztásához méltó magatartást tanúsítani.
(5) A honvéd tisztjelöltre a Hjt. összeférhetetlenségre vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bejelentéssel, illetve engedélyezéssel kapcsolatos állományilletékes parancsnoki jogköröket a Zászlóalj parancsnoka gyakorolja.
34/L. §
(1) A honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszony fennállása alatt köteles
a) részt venni a Hvt. 70. § (1) bekezdésének a), b), d)-f) és h)-j) pontjai szerinti feladatok végrehajtásában,
b) a haza katonai védelmére felkészülni, részt venni az ehhez szükséges kiképzésben,
c) őr-, ügyeleti, készenléti és futárszolgálatot, valamint katonai rendészeti szolgálatot ellátni,
d) a katonai szolgálatra való felkészülés, illetve a vezetési ismeretek megalapozása és fejlesztése érdekében, gyakorlási célból parancsnoki feladatokat ellátni,
e) megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapot idején szolgálati feladat ellátására.
(2) A Hvt. 70. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott igénybevételt a Honvéd Vezérkar főnöke a honvédelemért felelős miniszter arra vonatkozó egyedi döntése alapján a Zászlóalj parancsnoka útján határozatban rendeli el az intézmény vezetőjének egyidejű értesítése mellett. A katasztrófavédelmi feladatok ellátásában részt vevő honvéd tisztjelölt részére a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon biztosítani kell a vizsgakötelezettség utólagos teljesítésének lehetőségét.
(3) A honvéd tisztjelölt az (1) bekezdés szerinti kiképzést, szolgálati igénybevételt a Zászlóalj parancsnok javaslatára a Honvéd Vezérkar főnökének engedélyével a szövetséges, valamint az európai uniós együttműködésre felajánlott katonai szervezetben külföldön is teljesítheti.
34/M. §
(1) A honvéd tisztjelölt hallgatói jogviszonyának szünetelésére a 18. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a (2) bekezdés kivételével a hallgatói jogviszony szünetelése a tisztjelölti szolgálati jogviszony fennállását nem érinti.
(2) A tisztjelölti szolgálati jogviszony a hallgatói jogviszonnyal egyidejűleg a honvéd tisztjelölt kérelmére akkor szünetelhet, ha a honvéd tisztjelölt a Honvédség egészségügyi szolgálata véleményének alapján szülés miatt önhibáján kívül nem tud eleget tenni a hallgatói és a tisztjelölti szolgálati viszonyból eredő kötelezettségének. A szülés miatti egybefüggő szünetelés ideje nem lehet hosszabb, mint négy félév.
(3) A honvéd tisztjelölt pártnak nem lehet tagja, politikai tevékenységet nem folytathat, pártrendezvényen nem vehet részt.
(4) A honvéd tisztjelölt nem csatlakozhat olyan szervezethez, amelynek szerveződési célja vagy tevékenysége a Honvédség törvényben meghatározott feladataival ellentétes.
(5) A honvéd tisztjelölt köteles a társadalmi szervezettel fennálló, illetőleg az újonnan létesülő tagsági viszonyát előzetesen a Zászlóalj parancsnokának írásban bejelenteni. A Zászlóalj parancsnoka a tagsági viszony fenntartását vagy létesítését a szolgálat érdekeire tekintettel írásban megtilthatja. Ezt megfelelően alkalmazni kell az egyesülési jog alapján létrehozott, társadalmi szervezetnek nem minősülő, de szervezett politikai tevékenységet folytató közösséghez, valamint a tömegmozgalomhoz történő csatlakozásra és részvételre is.
34/N. §
(1) A honvéd tisztjelölt az intézmény Szabályzatában meghatározott módon - a Honvéd Vezérkar főnökének engedélyével, a tisztjelölti szolgálati viszonyának fenntartása mellett - a képzési idő tartama alatt legfeljebb egyszer szakot válthat. A honvéd tisztjelölt külföldön tanulmányokat a Honvéd Vezérkar főnökének engedélyével folytathat.
(2) A honvéd tisztjelölt vendéghallgatói jogviszonyt, illetve további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt a Honvéd Vezérkar főnökének előzetes engedélyével létesíthet. A Honvéd Vezérkar főnökének előzetes engedélye szükséges a további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányok folytatásához is.
(3) A honvéd tisztjelölt az (1) és a (2) bekezdés szerinti kérelmét a Zászlóalj parancsnok útján, annak véleményével terjeszti fel.
34/O. §
(1) A Zászlóalj beosztásában történő szolgálatteljesítés kiképzési időnek minősül, melyet úgy kell megállapítani, hogy az a honvéd tisztjelölt tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse. A kiképzési időn belül a honvéd tisztjelölt napirendjét a Zászlóalj parancsnoka határozza meg.
(2) A honvéd tisztjelöltet a Zászlóalj elhelyezési körletében kell elhelyezni. Ettől eltekinteni szakmai gyakorlat vagy szolgálati feladat végrehajtása érdekében lehet. Az elhelyezési körletben biztosítani kell a képzéssel és a kiképzéssel kapcsolatos követelmények teljesítését elősegítő körülmények kialakítását, a tisztálkodásnak, az étkeztetésnek, az egészségügyi ellátásnak, valamint a pihenőidő eltöltésének és az alvásnak az általános feltételeit. A honvéd tisztjelölt az elhelyezési körletet csak a Zászlóalj parancsnoka által meghatározottak szerint és engedélyével hagyhatja el.
34/P. §
(1) A honvéd tisztjelölt fegyelmi és kártérítési felelősségét - e törvényben szabályozott kivételekkel - az Ftv., a Hjt., valamint az intézmény fegyelmi és kártérítési szabályzata állapítja meg.
(2) Fegyelmi vétséget követ el és fegyelmi büntetésben részesíthető a honvéd tisztjelölt, ha a tisztjelölti szolgálati viszonyából, illetve a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegi. A fegyelmi felelősséget első fokon a Zászlóalj parancsnoka bírálja el a Hjt.-ben rögzített eljárási szabályok szerint.
(3) A kiszabható fegyelmi büntetéseket az Ftv. határozza meg azzal, hogy a honvéd tisztjelölt esetén az Ftv. 70. § (2) bekezdésének d) pontja nem alkalmazható, az Ftv. 70. § (2) bekezdés c) pontja esetén pedig fegyelmi büntetésként az alapösztöndíj csökkenthető legfeljebb öt hónapra 10-50%-kal.
(4) A honvéd tisztjelöltet megillető kártérítési igény elbírálására a Hjt., valamint e tárgykörben végrehajtására kiadott jogszabályok anyagi és eljárásjogi rendelkezései az irányadók azzal, hogy esetükben állományilletékes parancsnok a Zászlóalj parancsnoka.
(5) A honvéd tisztjelölt büntetőjogi és szabálysértési felelősségének elbírálására a szerződéses katonákra vonatkozó szabályok az irányadóak.
34/R. §   A honvéd tisztjelölt hallgatói jogviszonya tekintetében a 15/A. § és a 16. § rendelkezései nem alkalmazhatók.

IV. FEJEZET
A KATONAI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TANDÍJA ÉS A HALLGATÓK JUTTATÁSAI

A hallgató által fizetendő tandíj

IV. FEJEZET
A KATONAI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK ÉS A HALLGATÓ JUTTATÁSAI

A hallgató által fizetendő térítési díjak

35. §
(1) A katonai felsőoktatási intézmény polgári hallgatója tandíj fizetésére kötelezett, az ösztöndíjas és a kettős jogállású hallgatót tandíjmentesség illeti meg.
(1) A katonai felsőoktatási intézményben az Ftv. 125. §-át az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) az ösztöndíjas hallgató az Ftv. 125. § (3) bekezdés a)-c) pontjára térítési díj fizetése nélkül jogosult,
a) a honvéd tisztjelölt az Ftv. 125. § (3) bekezdés a)-c) pontjára térítési díj fizetése nélkül jogosult,
b) a kettős jogállású hallgató az Ftv. 125. § (3) bekezdés a) pontjára térítési díj fizetése nélkül jogosult.
(2) A tandíj alaptandíjból és képzési költségtérítésből áll. A tandíjból befolyt összeget a katonai felsőoktatási intézmény jogosult felhasználni.
(2) A katonai felsőoktatási intézmény költségtérítéses képzésben részt vevő polgári hallgatója az Ftv. 125-126. §-a szerint költségtérítésre és térítési díj fizetésére kötelezett, amelynek mértékét a képzés jellegéhez és költségeihez igazodó módon az intézmény a Szabályzatában állapítja meg, és rendelkezik az e képzés során biztosított esetleges intézményi támogatásokról, a költségtérítés fizetése alóli mentességről és a fizetendő egyéb díjakról, térítésekről.
(3) Az alaptandíj mértéke megegyezik az állami felsőoktatási intézményekben fizetendő alaptandíj mértékével.
(3) A költségtérítéses képzés térítési összegeit a felvételi tájékoztatóban közzé kell tenni. A tanulmányok második és további éveiben a költségtérítés összege az állami felsőoktatási intézményekre vonatkozó szabályok szerint változhat, az összeget az intézményben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
(4) A képzési költségtérítés mértékét a képzés jellegéhez és költségeihez igazodó módon az intézmény határozza meg, és a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban évente közzéteszi.
(4) A félévre megállapított költségtérítést a beiratkozást megelőzően egy összegben vagy a hallgató kérésére - az intézményi Szabályzatban meghatározott módon - részletekben kell befizetni.
(5) A félévre megállapított tandíjat havonta egyenlő részletekben vagy a hallgató kérésére egy összegben a Szabályzat szerinti módon kell befizetni.
(5) A félévre megállapított tandíjat a beiratkozást megelőzően egy összegben vagy a hallgató kérésére - az intézményi szabályzatban meghatározott módon - részletekben kell befizetni.
(5) A térítési díjból és a költségtérítésből befolyt összeget a katonai felsőoktatási intézmény jogosult felhasználni.
36. §
(1) Az intézmény a tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített kötelezettségek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetére a Szabályzatban díjakat határoz meg. A díj mértéke az állami felsőoktatási intézményekben megállapítható díj mértékét nem haladhatja meg.
(1) Az intézmény a tanulmányi és vizsgaszabályzatban rögzített kötelezettségek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetére a Szabályzatban díjakat határoz meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti díjakból befolyt összeget a hallgatói önkormányzat feladatainak ellátására, valamint az intézmény hallgatóinak alanyi jogon járó juttatásaira kell fordítani.

A hallgató juttatásai

A kettős jogállású és a polgári hallgató juttatásai

37. §
(1) A katonai felsőoktatási intézmény kettős jogállású hallgatója a Hszt. szerint jogosult illetményre.
(1) A katonai felsőoktatási intézmény kettős jogállású hallgatója a Hszt. vagy a Honvédséggel fennálló szolgálati viszony esetén a Hjt. szerint jogosult illetményre.
(2) A polgári hallgató az állami felsőoktatási intézményekre vonatkozó szabályok szerint jogosult a katonai felsőoktatási intézménytől ösztöndíjra és egyéb támogatásokra.
(2) A kettős jogállású hallgató térítésmentesen jogosult a kollégiumi elhelyezést igénybe venni.
38. §
(1) Az ösztöndíjas hallgató a honvédségtől, illetve a határőrségtől illetményre jogosult, amely alapilletményből és a (2)-(4) bekezdés szerinti pótlékból áll. A hallgatót az illetménye a tanulmányi időszakon kívül is megilleti.
(2) A hallgató az előző félévi tanulmányi eredménye alapján - az első évfolyam második félévétől kezdődően - tanulmányi pótlékra jogosult. A tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott követelményeknek megfelelő hallgatónak kiemelt összegű tanulmányi pótlék adható.
(3) A kiképzési tervben szereplő repülési feladatok végrehajtásáért az ösztöndíjas hallgató repülési pótlékra jogosult.
(4) A hallgató az alapilletményben ki nem fejezhető többletkövetelmények teljesítéséért - a (3) bekezdés alá nem tartozó - egyéb pótlékokra is jogosultságot szerezhet. A pótlékok feltételeit és mértékét a Hkt.-nek a sorkatonákra vonatkozó rendelkezései alapján kell megállapítani.
(4) Ha az ösztöndíjas hallgató a 25. § (4) bekezdése alapján külföldön teljesít szolgálatot, megilletik mindazok a természetbeni és pénzbeli juttatások, amelyekben a sorkatonák részesülnek.
(4) Ha az ösztöndíjas hallgató a 25. § (4) bekezdése alapján külföldön teljesít szolgálatot, megilletik mindazok a természetbeni és pénzbeli juttatások, amelyekben a szerződéses katonák részesülnek.
(5) Az alapilletmény és a pótlékok összege a köztisztviselői illetményalap és az e törvény mellékletében meghatározott érték szorzata. A hallgatók illetményjogosultságát naptári napokra kell meghatározni.
(5) A hallgató az alapilletményben ki nem fejezhető többletkövetelmények teljesítéséért - a (3) bekezdés alá nem tartozó - egyéb pótlékokra is jogosultságot szerezhet. A pótlékok feltételeit és mértékét a Hkt.-nek a sorkatonákra vonatkozó rendelkezései alapján kell megállapítani.
(5) A hallgató az alapilletményben ki nem fejezhető többletkövetelmények teljesítéséért - a (3) bekezdés alá nem tartozó - egyéb pótlékokra is jogosultságot szerezhet. A pótlékok feltételeit és mértékét a Hjt.-nek a szerződéses katonákra vonatkozó rendelkezései alapján kell megállapítani.
(6) Az alapilletmény és a pótlékok összege a köztisztviselői illetményalap és az e törvény mellékletében meghatározott érték szorzata. A hallgatók illetményjogosultságát naptári napokra kell meghatározni.
37/A. §   Az államilag támogatott nappali képzésben részt vevő polgári hallgató az állami felsőoktatási intézményekre vonatkozó szabályok szerint jogosult a katonai felsőoktatási intézménytől ösztöndíjra és egyéb támogatásokra.
39. §
(1) A katonai felsőoktatási intézmény hallgatója - a (3) bekezdés kivételével - kollégiumi díj fizetése ellenében jogosult kollégiumi elhelyezésre.
(2) A kollégiumi díj mértékét az állami felsőoktatási intézményekre vonatkozó szabályoknak megfelelően az intézmény állapítja meg.
(3) A kettős jogállású hallgató és az ösztöndíjas hallgató térítésmentesen jogosult a kollégiumi elhelyezést igénybe venni.
40. §   A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója a tanszerek és tankönyvek árának részbeni megtérítése érdekében félévente - a jogszabályban meghatározott mértékben - tanszertámogatásra jogosult.
41. §
(1) Az ösztöndíjas hallgató a sorkatonai szolgálatot teljesítő személyekre vonatkozó szabályok szerint jogosult természetbeni ellátásként ruházati és élelmezési ellátásra, illetve kiküldetés esetén napidíjra.
(1) Az ösztöndíjas hallgató a szerződéses katonai szolgálatot teljesítő személyekre vonatkozó szabályok szerint jogosult természetbeni ellátásként ruházati és élelmezési ellátásra, illetve kiküldetés esetén napidíjra.
(2) A polgári hallgató élelmezésre és ruházati ellátásra jogszabályban meghatározott térítés ellenében jogosult.
(3) A kettős jogállású hallgató élelmezésre jogszabályban meghatározott térítés ellenében jogosult.

IV/A. FEJEZET
A KATONAI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓI ÉS HOZZÁTARTOZÓIK JÁRANDÓSÁGAI, SZOCIÁLIS ÉRDEKEIK VÉDELME

Az ösztöndíjas hallgató illetménye és természetbeni juttatásai

IV/A. FEJEZET
A KATONAI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HONVÉD TISZTJELÖLTJEI ÉS HOZZÁTARTOZÓIK JÁRANDÓSÁGAI, SZOCIÁLIS ÉRDEKEIK VÉDELME

A honvéd tisztjelölt ösztöndíja

41/A. §
(1) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatója (a továbbiakban e fejezetben: ösztöndíjas hallgató) az intézménytől illetményre és ingyenes természetbeni ellátásra jogosult. Az ösztöndíjas hallgató illetménye a bírósági végrehajtási szabályok szempontjából ösztöndíjnak minősül.
(1) A honvéd tisztjelölt havonta ösztöndíjra jogosult.
(2) Az ösztöndíjas hallgató illetménye alapilletményből és a (3)-(5) bekezdés szerinti pótlékból áll. Az ösztöndíjas hallgatót az illetménye a tanulmányi időszakon kívül is megilleti. Az ösztöndíjas hallgató illetményjogosultságát naptári napokra kell meghatározni.
(2) Az ösztöndíjas hallgató illetménye alapilletményből és a (3)-(5) bekezdés, illetve a (8) bekezdés szerinti pótlékból áll. Az ösztöndíjas hallgatót az illetménye a tanulmányi időszakon kívül is megilleti. Az ösztöndíjas hallgató illetményjogosultságát naptári napokra kell meghatározni.
(2) Az ösztöndíj alapösztöndíjból, alapösztöndíj-kiegészítésből, tanulmányi pótlékból, valamint egyéb pótlékokból áll. Tört időszak esetén az alapösztöndíj, az alapösztöndíj-kiegészítés, tanulmányi pótlék összegét időarányosan, az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével kell meghatározni.
(3) Az ösztöndíjas hallgató az előző félévi tanulmányi eredménye alapján - a második szemesztertől kezdődően - tanulmányi pótlékra jogosult. A tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott követelményeknek megfelelő ösztöndíjas hallgató kiemelt összegű tanulmányi pótlékra jogosult.
(3) A honvéd tisztjelölt ösztöndíjára a bírósági végrehajtásról szóló törvény ösztöndíjra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A képzési programban szereplő repülési feladatok végrehajtásáért az ösztöndíjas hallgató repülési, a tanulmányokkal együtt járó ejtőernyős ugrásokért pedig ejtőernyős-ugrási pótlékra jogosult.
(4) Az ösztöndíj és egyéb juttatások mértékeire vonatkozó rendelkezéseket az ösztöndíjszerződés nem tartalmazhat.
(5) Az alapilletmény és a pótlékok összege a köztisztviselői illetményalap és az e törvény mellékletében meghatározott érték szorzata.
(5) Az ösztöndíj összegét az egyes ösztöndíj elemekre meghatározott szorzószámok és a köztisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) szorzataként kell kiszámolni.
(6) Az ösztöndíjas hallgató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint térítésmentesen természetbeni ellátásként élelmezési és ruházati ellátásra, valamint elhelyezésre és tanszertámogatásra jogosult. Szolgálati kiküldetés esetén az ösztöndíjas hallgatót a hivatásos katonának a jogszabály szerint járó napidíj 50%-a illeti meg.
(6) A honvéd tisztjelölt alapösztöndíjra jogosult, amelynek szorzószáma havonta:
a) szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetében: 0,60
b) rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetében: 0,55
c) az a) és b) pontokba nem tartozók esetében: 0,50
(7) Ha az ösztöndíjas hallgató a 25. § (4) bekezdése alapján külföldön teljesít szolgálatot, hazai illetményén felül - külön jogszabályban meghatározott - devizaellátmányra is jogosult.
(7) Ha az ösztöndíjas hallgató a 25. § (4) bekezdés alapján külföldön teljesít szolgálatot hazai illetményén felül devizaellátmányra, külföldi napidíjra és költségtérítésekre a külön jogszabályban meghatározott módon jogosult. A pályázati forrásból finanszírozott külföldi tanulmányok esetén az ösztöndíjas hallgató a hazai illetményére jogosult.
(7) A honvéd tisztjelölt alapösztöndíj-kiegészítésre jogosult, amelynek szorzószáma havonta az egyes kiképzési vagy tanulmányi szemeszterek időszakai alapján:
a) Katonai alapfelkészítés: 0,25
b) II. szemeszter: 0,26
c) III. szemeszter: 0,27
d) IV. szemeszter: 0,28
e) V. szemeszter: 0,29
f) VI. szemeszter: 0,30
g) VII. szemeszter: 0,31
h) VIII. szemeszter: 0,32
(8) A Hvt. 70. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatok ellátásáért a honvédtiszti alapképzésben résztvevő ösztöndíjas hallgatót a Melléklet V. pontja szerinti katasztrófavédelmi pótlék illeti meg.
(8) Az egyes időszakokra megállapított alapösztöndíj-kiegészítés a következő időszak első napját megelőző napig, a VIII. szemeszter esetén pedig a honvéd tisztjelölt jogviszony megszűnése napjáig jár.
(9) A honvéd tisztjelölt az előző szemeszter tanulmányi eredménye alapján tanulmányi pótlékra jogosult, amelynek szorzószáma havonta a korrigált kreditindex alapján:
a) 3,50 és alatta: nem jár
b) 3,51-4,00 között: 0,10
c) 4,01-4,50 között: 0,15
d) 4,51-5,00 között: 0,20
e) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott legmagasabb követelményeknek megfelelők esetében: 0,40
(10) Az egyéb illetménypótlékok az illetményalap százalékában meghatározva a következők:
a) a repülési pótlék - az éves repülési tervben meghatározott repülési feladatok 100%-os teljesítése esetén - évente 25-100%;
b) ejtőernyős-ugrási pótlék az ugrások számától függően ugrásonként 2-5%;
c) katasztrófavédelmi pótlék naponta 5,8%.
(11) Az ösztöndíjat a törvényes magyar pénznemben kell megállapítani, és havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni, vagy a honvéd tisztjelölt megbízása alapján a fizetési számlájára átutalni.
(12) A honvéd tisztjelölt részére a kifizetett, átutalt ösztöndíjról részletes, írásbeli elszámolást kell adni, amelyből mind a kiszámítás helyessége, mind a levonások jogcíme és összege ellenőrizhető.
(13) Az ösztöndíjból levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a honvéd tisztjelölt hozzájárulása alapján van helye, ettől eltérni nem lehet.
(14) A jogalap nélkül kifizetett, átutalt ösztöndíj 60 napon belül írásbeli felszólítással vagy fizetési meghagyással a honvéd tisztjelölttől visszakövetelhető. A Hjt. 12. § (1) bekezdése szerinti elévülési időn belül visszakövetelhető a jogalap nélkül kifizetett, átutalt ösztöndíj, ha annak jogtalanságáról a honvéd tisztjelölt tudott vagy tudnia kellett volna.
(15) A Honvédség a honvéd tisztjelölt jogviszonyával összefüggő egyéb tartozásának, továbbá az ösztöndíjon túl minden egyéb, jogalap nélkül kifizetett, átutalt pénzbeli juttatásnak megtérítésére irányuló igényét írásbeli felszólítással vagy fizetési meghagyással a Hjt. 12. § (1) bekezdése szerinti elévülési időn belül érvényesítheti.
(16) A honvéd tisztjelölt az ösztöndíjára vonatkozó igényéről előre nem mondhat le, és a levonásmentes ösztöndíjrészét nem ruházhatja át.
(17) Az ösztöndíjból való levonásra és a fizetési felszólítás, illetve fizetési meghagyás végrehajtására - a jogerőre emelkedést követően - egyebekben a bírósági végrehajtás szabályai az irányadóak.
(18) A jogviszony szünetelésének ideje alatt a honvéd tisztjelölt (2) bekezdés szerinti ösztöndíjra nem jogosult.

A megváltozott munkaképességűek védelme

41/B. §
(1) A tanulmányi kötelezettség tejesítésével összefüggő betegség vagy baleset miatt baleseti járadékban, illetve baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő ösztöndíjas hallgató munkába helyezésére és foglalkoztatására, valamint kedvezményeire a megváltozott munkaképességűek védelmére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(1) A tanulmányi kötelezettség tejesítésével összefüggő betegség vagy baleset miatt baleseti járadékban, illetve baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő honvéd tisztjelölt munkába helyezésére és foglalkoztatására, valamint kedvezményeire a megváltozott munkaképességűek védelmére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) A megváltozott munkaképességűekre vonatkozó rendelkezések alkalmazásakor a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggő balesetet és betegséget munkabalesetnek kell tekinteni. E rendelkezést a tanulmányokat közvetlenül megelőzően munkaviszonyban nem állók esetében is alkalmazni kell.

Az útiköltség megtérítése

41/C. §   A felvételi részét képező alkalmasságvizsgálattal kapcsolatos útiköltséget, vasúton történő utazás esetén a MÁV II. osztályú menetjegy árát, vasúti közlekedés hiányában pedig az autóbusz menetdíját a hadkiegészítő parancsnokság téríti meg.

A családi segély

41/D. §
(1) Családi segélyben kell részesíteni az ösztöndíjas hallgató munkaképtelen és eltartásra szoruló hozzátartozóját, ha őt a tanulmányai megkezdését megelőzően saját keresetéből, jövedelméből tartotta el, vagy tartási igénye a tanulmányok megkezdése után keletkezett, illetőleg az ösztöndíjas hallgatóval szemben fennálló tartási igényét bírósági határozat állapítja meg.
(1) Családi segélyben kell részesíteni a honvéd tisztjelölt munkaképtelen és eltartásra szoruló hozzátartozóját, ha őt a tanulmányai megkezdését megelőzően saját keresetéből, jövedelméből tartotta el, vagy tartási igénye a tanulmányok megkezdése után keletkezett, illetőleg a honvéd tisztjelölttel szemben fennálló tartási igényét bírósági határozat állapítja meg.
(2) A családi segélyre való jogosultság szempontjából hozzátartozó: az ösztöndíjas hallgató házastársa (élettársa), vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, szülője, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője, nagyszülője, kiskorú vagy munkaképtelen testvére. Eltartott hozzátartozónak számít az ösztöndíjas hallgató házastársának szülője is, ha őt a hallgató a tanulmányok megkezdése előtt saját háztartásában tartotta el, továbbá a hallgató elvált házastársa, ha javára bírósági határozat tartásdíjat állapított meg.
(2) A családi segélyre való jogosultság szempontjából hozzátartozó: a honvéd tisztjelölt házastársa (élettársa), vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, szülője, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője, nagyszülője, kiskorú vagy munkaképtelen testvére. Eltartott hozzátartozónak számít a honvéd tisztjelölt házastársának szülője is, ha őt a hallgató a tanulmányok megkezdése előtt saját háztartásában tartotta el, továbbá a hallgató elvált házastársa, ha javára bírósági határozat tartásdíjat állapított meg.
(3) A családi segély szempontjából eltartottnak kell tekinteni az ösztöndíjas hallgatóval közös háztartásban élő hozzátartozókat, ha bármely forrásból származó összes jövedelmük az első jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100, a további jogosultak esetében pedig a 70-70%-át együttesen nem haladja meg. Több jogosult esetén az egy háztartásban élő jogosultak jövedelmét kell összeszámítani.
(3) A családi segély szempontjából eltartottnak kell tekinteni a honvéd tisztjelölttel közös háztartásban élő hozzátartozókat, ha bármely forrásból származó összes jövedelmük az első jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100, a további jogosultak esetében pedig a 70-70%-át együttesen nem haladja meg. Több jogosult esetén az egy háztartásban élő jogosultak jövedelmét kell összeszámítani.
(4) A családi segély összege a (3) bekezdés szerint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege alapján számított mérték és a jogosultak együttes jövedelmének a különbözete.
(5) Az egy ösztöndíjas hallgató után folyósított családi segély összege több hozzátartozó esetén sem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.
(5) Az egy honvéd tisztjelölt után folyósított családi segély összege több hozzátartozó esetén sem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.
(6) Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony alatti megbetegedés vagy baleset miatt megszűnt jogviszonyú, táppénzpótló segélyben részesülő volt hallgató hozzátartozóinak a családi segélyt a betegség tartamára - legfeljebb azonban a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított egy évig - tovább kell folyósítani.
(6) A tisztjelölti szolgálati viszony alatti megbetegedés vagy baleset miatt megszűnt jogviszonyú, táppénzpótló segélyben részesülő volt hallgató hozzátartozóinak a családi segélyt a betegség tartamára - legfeljebb azonban a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított egy évig - tovább kell folyósítani.

Társadalombiztosítási és állami ellátások

41/E. §   Az ösztöndíjas hallgatók egészségbiztosítási ellátására, baleseti ellátására, rokkantsági nyugdíjára és az ösztöndíjas hallgató jogán járó hozzátartozói nyugellátásra - az e törvényben foglalt eltérésekkel - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényeket, illetőleg a végrehajtásukra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Állami ellátásként az ösztöndíjas hallgatók táppénzpótló segélyre és családi pótlékra lehetnek jogosultak.
41/E. §   A honvéd tisztjelöltek egészségbiztosítási ellátására, baleseti ellátására, rokkantsági nyugdíjára és a honvéd tisztjelölt jogán járó hozzátartozói nyugellátásra - az e törvényben foglalt eltérésekkel - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényeket, illetőleg a végrehajtásukra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Állami ellátásként az ösztöndíjas hallgatók táppénzpótló segélyre és családi pótlékra lehetnek jogosultak.
41/F. §   Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony ideje alatt, illetőleg azzal összefüggő baleset vagy betegség következtében a jogviszony megszűnését követően egy éven belül elhunyt ösztöndíjas hallgató eltemettetéséről - saját költségvetése terhére - a honvédelmi miniszter által meghatározottak szerint, a Honvédség gondoskodik.
41/F. §   Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony ideje alatt, illetőleg azzal összefüggő baleset vagy betegség következtében a jogviszony megszűnését követően egy éven belül elhunyt ösztöndíjas hallgató eltemettetéséről - saját költségvetése terhére - a honvédelemért felelős miniszter által meghatározottak szerint, a Honvédség gondoskodik.
41/F. §   A tisztjelölti szolgálati viszony ideje alatt, illetőleg azzal összefüggő baleset vagy betegség következtében a jogviszony megszűnését követően egy éven belül elhunyt honvéd tisztjelölt eltemettetéséről - saját költségvetése terhére - a honvédelemért felelős miniszter által meghatározottak szerint, a Honvédség gondoskodik.

A gyógyító ellátás

41/G. §
(1) Az ösztöndíjas hallgató egészségügyi ellátását a tanulmányok alatti megbetegedés vagy baleset esetén a Honvédség egészségügyi szolgálata biztosítja. Ezentúl az állami, illetve önkormányzati egészségügyi szolgáltatók az általános egészségügyi szabályok szerint vehetők igénybe.
(1) A honvéd tisztjelölt egészségügyi ellátását a tanulmányok alatti megbetegedés vagy baleset esetén a Honvédség egészségügyi szolgálata biztosítja. Ezentúl az állami, illetve önkormányzati egészségügyi szolgáltatók az általános egészségügyi szabályok szerint vehetők igénybe.
(2) A gyógykezeléshez szükséges gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-ellátás az ösztöndíjas hallgatói jogviszony alatti szolgálati eredetű megbetegedése vagy balesete miatt megszűnt jogviszonyú ösztöndíjas hallgatót az állapotának végleges kialakulásáig, illetőleg keresőképességének eléréséig térítésmentesen illeti meg.
(2) A gyógykezeléshez szükséges gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-ellátás a tisztjelölti szolgálati viszony alatti szolgálati eredetű megbetegedése vagy balesete miatt megszűnt jogviszonyú honvéd tisztjelöltet az állapotának végleges kialakulásáig, illetőleg keresőképességének eléréséig térítésmentesen illeti meg.
(3) A tanulmányok folytatása alatt a térítésmentes gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás megilleti a családi segélyre jogosult hozzátartozóját is.
(4) Ha a tanulmányok alatti egészségügyi ellátást nem a Honvédség egészségügyi szolgálata keretében veszi igénybe az ösztöndíjas hallgató, akkor az egészségügyi szolgáltatásokra a társadalombiztosítási szabályok az irányadók.
(4) Ha a tanulmányok alatti egészségügyi ellátást nem a Honvédség egészségügyi szolgálata keretében veszi igénybe a honvéd tisztjelölt, akkor az egészségügyi szolgáltatásokra a társadalombiztosítási szabályok az irányadók.

A táppénz és a táppénzpótló segély

41/H. §
(1) Táppénzre jogosult az az ösztöndíjas hallgató, aki a jogviszonya megszűnését követő 3 napon belül keresőképtelenné válik és biztosított.
(1) Táppénzre jogosult az a honvéd tisztjelölt, aki a jogviszonya megszűnését követő 3 napon belül keresőképtelenné válik és biztosított.
(2) Az az ösztöndíjas hallgató, aki a jogviszonyának megszűnését követő 3 napon belül keresőképtelenné válik, de részére az (1) bekezdés alapján táppénz nem jár, egy hónapnál rövidebb ideig tartó keresőképtelenség esetén is táppénzpótló segélyre jogosult.
(2) Az a honvéd tisztjelölt, aki a jogviszonyának megszűnését követő 3 napon belül keresőképtelenné válik, de részére az (1) bekezdés alapján táppénz nem jár, egy hónapnál rövidebb ideig tartó keresőképtelenség esetén is táppénzpótló segélyre jogosult.
(3) A táppénzpótló segély összege a kifizetéskor érvényes teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló legkisebb havi munkabérének 70%-a.
(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján járó ellátások időtartamát az újabb keresőképtelenség alapján járó ellátás időtartamába beszámítani nem lehet.

A baleseti ellátás

41/I. §
(1) Az ösztöndíjas hallgató részére az e jogviszonyával összefüggésben bekövetkezett balesete vagy betegsége esetén - ha az a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint szolgálati kötelmekkel összefüggőnek minősül - baleseti ellátás jár.
(1) A honvéd tisztjelölt részére az e jogviszonyával összefüggésben bekövetkezett balesete vagy betegsége esetén - ha az a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint szolgálati kötelmekkel összefüggőnek minősül - baleseti ellátás jár.
(2) A balesetnek, betegségnek vagy halálnak a szolgálati kötelmek teljesítésével való összefüggését - miniszteri rendeletben meghatározottak szerint - hivatalból kell vizsgálni.
(3) Baleseti ellátásként a sérültet baleseti táppénz, baleseti járadék vagy baleseti rokkantsági nyugdíj, hozzátartozóit pedig hozzátartozói baleseti nyugellátás illetheti meg.
(4) Ha a balesetből eredő egészségkárosodás várhatóan 15%-ot meghaladó munkaképesség-csökkenést idéz elő, az ösztöndíjas hallgatót az intézmény vezetője az illetékes katonai vagy belügyi alkalmasságvizsgáló bizottság (a továbbiakban: FÜV) elé utalja.
(4) Ha a balesetből eredő egészségkárosodás mértéke várhatóan a 12%-ot meghaladja, az ösztöndíjas hallgatót az intézmény vezetője az illetékes katonai vagy belügyi alkalmasságvizsgáló bizottság (a továbbiakban: FÜV) elé utalja.
(4) Ha a balesetből eredő egészségkárosodás mértéke várhatóan a 12%-ot meghaladja, a honvéd tisztjelöltet az intézmény vezetője az illetékes katonai vagy belügyi alkalmasságvizsgáló bizottság (a továbbiakban: FÜV) elé utalja.
(5) Ha az ösztöndíjas hallgatót a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete vagy betegsége miatt a hallgatói jogviszonya alatt nem állították FÜV elé, és jogviszonyának megszűnése után az e balesetéből vagy betegségéből eredően egészségi állapotában rosszabbodás, illetőleg baleseti ellátásra jogosító munkaképesség-csökkenés következik be - ha az ösztöndíjas hallgató vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója kéri -, intézkedni kell az ösztöndíjas hallgatónak a FÜV elé állítása végett.
(5) Ha az ösztöndíjas hallgatót a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete vagy betegsége miatt a hallgatói jogviszonya alatt nem állították FÜV elé, és jogviszonyának megszűnése után az e balesetéből vagy betegségéből eredően egészségi állapotában rosszabbodás, illetőleg baleseti ellátásra jogosító egészségkárosodás következik be - ha az ösztöndíjas hallgató vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója kéri -, intézkedni kell az ösztöndíjas hallgatónak a FÜV elé állítása végett.
(5) Ha a honvéd tisztjelöltet a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete vagy betegsége miatt a hallgatói jogviszonya alatt nem állították FÜV elé, és jogviszonyának megszűnése után az e balesetéből vagy betegségéből eredően egészségi állapotában rosszabbodás, illetőleg baleseti ellátásra jogosító egészségkárosodás következik be - ha a honvéd tisztjelölt vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója kéri -, intézkedni kell a honvéd tisztjelöltnek a FÜV elé állítása végett.
(6) A FÜV a balesetnek vagy a betegségnek a szolgálati kötelmekkel való összefüggése kérdésében megindokolt véleményt nyilvánít.

A baleseti táppénz

41/J. §
(1) Ha az ösztöndíjas hallgató a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete miatt keresőképtelenné válik, a jogviszonyának megszűnését követő naptári naptól a keresőképtelensége megszűnéséig baleseti táppénzre jogosult.
(1) Ha a honvéd tisztjelölt a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete miatt keresőképtelenné válik, a jogviszonyának megszűnését követő naptári naptól a keresőképtelensége megszűnéséig baleseti táppénzre jogosult.
(2) Aki ugyanarra az időre táppénzpótló segélyre és baleseti táppénzre is jogosult, annak a kedvezőbb ellátást kell folyósítani.

A baleseti járadék

41/K. §   A baleseti járadék a jogosultat az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya alatt is megilleti.
41/K. §   A baleseti járadék a jogosultat a tisztjelölti szolgálati viszonya alatt is megilleti.

A baleseti rokkantsági nyugdíj

41/L. §
(1) Baleseti rokkantsági nyugdíj jár annak, aki túlnyomóan a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggő balesete következtében munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette.
(1) Baleseti rokkantsági nyugdíj jár annak, aki túlnyomóan a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggő balesete következtében a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 1. §-ának a) pontja szerinti egészségkárosodása (a továbbiakban: egészségkárosodás) 79%-ot meghaladó mértékű.
(2) A baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultat a szolgálati kötelmek teljesítésének ideje alatt 4. fokozatú baleseti járadék illeti meg.

A hozzátartozói baleseti nyugellátás

41/M. §   Az ösztöndíjas hallgató halála esetén hátramaradt hozzátartozói baleseti özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra, illetve szülői nyugdíjra jogosultak, ha
a) a halál a szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset miatt következett be, vagy
b) az ösztöndíjas hallgató baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, vagy arra jogosult lett volna.
41/M. §   A honvéd tisztjelölt halála esetén hátramaradt hozzátartozói baleseti özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra, illetve szülői nyugdíjra jogosultak, ha
a) a halál a szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset miatt következett be, vagy
b) a honvéd tisztjelölt baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, vagy arra jogosult lett volna.

A hősi halott hozzátartozóinak ellátásai

41/N. §
(1) Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony ideje alatt elhunytat a honvédelmi miniszter hősi halottá nyilváníthatja, ha életét a szolgálati kötelezettség teljesítése során vagy azzal összefüggésben áldozta fel.
(1) Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony ideje alatt elhunytat a honvédelemért felelős miniszter hősi halottá nyilváníthatja, ha életét a szolgálati kötelezettség teljesítése során vagy azzal összefüggésben áldozta fel.
(1) A tisztjelölti szolgálati viszony ideje alatt elhunytat a honvédelemért felelős miniszter hősi halottá nyilváníthatja, ha életét a szolgálati kötelezettség teljesítése során vagy azzal összefüggésben áldozta fel.
(2) A hősi halott özvegyének járó özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak a 70%-a, amely a házastársat a II. rokkantsági csoportban járó baleseti rokkantsági nyugdíj címén megilleti, illetve megillette volna.
(3) A (2) bekezdés alapján baleseti özvegyi nyugdíjat az özvegynek akkor lehet megállapítani, ha a házastársával - annak haláláig - együtt élt.
41/O. §
(1) A hősi halott árvájának az árvaellátást akkor is a 41/M. §-ban meghatározott özvegyi nyugdíj alapulvételével kell megállapítani, ha az özvegy nem kap nyugdíjat, vagy nem a 41/M. § szerint részesül özvegyi nyugdíjban.
(2) A hősi halott szülőjének járó szülői nyugdíj összege azonos annak az özvegyi nyugdíjnak az összegével, amely a hősi halott özvegyét megilleti vagy megilletné.
(3) A hősi halott hozzátartozóinak járó baleseti nyugellátások együttes összege nem haladhatja meg annak az özvegyi nyugdíjnak a két és félszeresét, amely az együtt élő házastársát megilleti, illetőleg megilletné.

A rokkantsági nyugdíj

41/P. §
(1) Rokkantsági nyugdíjra jogosult, akinek az ösztöndíjas hallgatói jogviszonyát a katonai kötelmekkel össze nem függő egészségi ok miatt szüntették meg, ha munkaképességét legkésőbb a jogviszony megszűnését követő 2 éven belül legalább 67%-ban elvesztette, és a rokkantsági nyugdíjhoz a korkedvezményes munkakörben dolgozókra előírt szolgálati időt megszerezte.
(1) Rokkantsági nyugdíjra jogosult, akinek az ösztöndíjas hallgatói jogviszonyát a katonai kötelmekkel össze nem függő egészségi ok miatt szüntették meg, ha legkésőbb a jogviszony megszűnését követő 2 éven belül 79%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodást szerez, és a rokkantsági nyugdíjhoz a korkedvezményes munkakörben dolgozókra előírt szolgálati idővel rendelkezik.
(1) Rokkantsági nyugdíjra jogosult, akinek a honvéd tisztjelölt szolgálati viszonyát a katonai kötelmekkel össze nem függő egészségi ok miatt szüntették meg, ha legkésőbb a jogviszony megszűnését követő 2 éven belül 79%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodást szerez, és a rokkantsági nyugdíjhoz a korkedvezményes munkakörben dolgozókra előírt szolgálati idővel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben említett ok miatt megszűnt jogviszonyú ösztöndíjas hallgató 22 éves kora előtt szolgálati időre tekintet nélkül jogosult rokkantsági nyugdíjra.
(2) Az (1) bekezdésben említett ok miatt megszűnt jogviszonyú honvéd tisztjelölt 22 éves kora előtt szolgálati időre tekintet nélkül jogosult rokkantsági nyugdíjra.

A hozzátartozói nyugellátások

41/R. §
(1) A hozzátartozói nyugellátás e törvény szerint akkor jár, ha
a) az ösztöndíjas hallgató e jogviszonya alatt a szolgálati kötelmekkel össze nem függő ok miatt meghalt, vagy az ösztöndíjas hallgatót a szolgálati kötelmekkel össze nem függő egészségi ok miatt szerelték le, és az ezt követő 2 éven belül halt meg, és
a) a honvéd tisztjelölt e jogviszonya alatt a szolgálati kötelmekkel össze nem függő ok miatt meghalt, vagy a honvéd tisztjelöltet a szolgálati kötelmekkel össze nem függő egészségi ok miatt szerelték le, és az ezt követő 2 éven belül halt meg, és
b) az ösztöndíjas hallgató a 41/P. §-ban előírt szolgálati időt megszerezte, vagy 22 éves kora előtt halt meg.
b) a honvéd tisztjelölt a 41/P. §-ban előírt szolgálati időt megszerezte, vagy 22 éves kora előtt halt meg.
(2) Ha az ösztöndíjas hallgató jogviszonyának a szolgálati kötelmekkel össze nem függő megbetegedés miatt történt megszűnése után táppénzben, illetőleg táppénzpótló segélyben részesült, a 41/P. §-ban említett 2 évet a segélyezés megszűnését követő naptól kell számítani.
(2) Ha a honvéd tisztjelölt jogviszonyának a szolgálati kötelmekkel össze nem függő megbetegedés miatt történt megszűnése után táppénzben, illetőleg táppénzpótló segélyben részesült, a 41/P. §-ban említett 2 évet a segélyezés megszűnését követő naptól kell számítani.

A honvéd tisztjelölt természetbeni juttatásai

41/S. §
(1) A honvéd tisztjelölt a külön jogszabályokban meghatározottak szerint térítésmentes természetbeni ellátásként élelmezési és ruházati ellátásra, valamint elhelyezésre és tanszertámogatásra jogosult.
(2) Szolgálati kiküldetés esetén a honvéd tisztjelöltet a hivatásos katonának a jogszabály szerint járó napidíj 50%-a illeti meg.
(3) Ha a honvéd tisztjelölt a 34/L. § (3) bekezdése alapján külföldön teljesít feladatot, illetve tanulmányokat folytat, hazai ösztöndíján felül devizaellátmányra, külföldi napidíjra és költségtérítésekre külön jogszabályban meghatározottak szerint jogosult. A pályázati forrásból finanszírozott külföldi tanulmányok esetén a honvéd tisztjelölt a hazai ösztöndíjára jogosult, továbbá részére a pályázati forrás terhére a kiküldő további juttatásokat állapíthat meg.

A honvéd tisztjelölt érdemeinek elismerése

41/T. §   A honvéd tisztjelölt az adott feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve a feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a következő elismerésben részesíthető:
a) pénzjutalom,
b) a miniszter által alapított kitüntető cím, díj, plakett, oklevél, emléklap stb.,
c) kitüntetés.

V. FEJEZET
A RENDVÉDELMI FŐISKOLA TANDÍJA ÉS A HALLGATÓK JUTTATÁSAI

V. FEJEZET
A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA TANDÍJA ÉS A HALLGATÓK JUTTATÁSAI

A hallgató által fizetendő tandíj

42. §
(1) A Rendvédelmi Főiskolán az alapképzésben részt vevő ösztöndíjas és kettős jogállású hallgató tandíjmentességben részesül.
(1) A Rendőrtiszti Főiskolán az alapképzésben részt vevő ösztöndíjas és kettős jogállású hallgató tandíjmentességben részesül.
(2) A polgári hallgató tandíjfizetésre kötelezett. A tandíj alaptandíjból és képzési költségtérítésből áll.
(3) Az alaptandíj mértéke megegyezik az állami felsőoktatási intézményekben fizetendő alaptandíj mértékével.
(4) A képzési költségtérítés mértékét a képzés jellegéhez és költségeihez igazodó módon a főiskola évente határozza meg, és azt a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban évente közzéteszi.
(5) A félévre megállapított tandíjat havonta egyenlő részletekben, vagy a hallgató kérésére egy összegben a főiskolai Szabályzatban meghatározott módon kell befizetni.

A hallgató juttatásai

43. §   A Rendvédelmi Főiskolán a hallgató - a polgári hallgató kivételével - pénzbeli és természetbeni juttatásokra jogosult.
43. §   A Rendőrtiszti Főiskolán a hallgató - a polgári hallgató kivételével - pénzbeli és természetbeni juttatásokra jogosult.
44. §
(1) Az ösztöndíjas hallgató pénzbeli juttatásként ösztöndíjra jogosult. Az ösztöndíj fedezetét a szerződést kötő fegyveres szerv éves költségvetésében kell biztosítani, a költségvetésről szóló törvényben, a Rendvédelmi Főiskola hallgatójára meghatározott normatíva szerint. A hallgatót megillető pénzbeli juttatásokat a Rendvédelmi Főiskola folyósítja.
(1) Az ösztöndíjas hallgató pénzbeli juttatásként ösztöndíjra jogosult. Az ösztöndíj fedezetét a szerződést kötő fegyveres szerv éves költségvetésében kell biztosítani, a költségvetésről szóló törvényben, a Rendőrtiszti Főiskola hallgatójára meghatározott normatíva szerint. A hallgatót megillető pénzbeli juttatásokat a Rendőrtiszti Főiskola folyósítja.
(2) Az ösztöndíj alanyi jogon járó alapjuttatásból, szociális és tanulmányi juttatásból áll. Az alapjuttatás mértékét, a szociális és tanulmányi juttatás feltételét és mértékét a főiskolai Szabályzat állapítja meg.
(3) A kettős jogállású nappali tagozatos hallgató pénzbeli juttatásként a hivatásos szolgálati viszonyának megfelelő alapilletményre jogosult, ennek költségvetési fedezetét a küldő fegyveres szerv éves költségvetésében kell biztosítani.
45. §   A nappali tagozatos, alapképzésben részt vevő ösztöndíjas és kettős jogállású hallgató térítésmentes természetbeni juttatásként jogosult
a) külön rendelet szerint ruházati ellátásra,
b) az alapkiképzés bentlakásra kötelezett időszakában elhelyezésre és ellátásra.
45/A. §   A katasztrófa megelőzése és következményeinek elhárítása érdekében történő feladatok ellátásáért az ösztöndíjas hallgatót naponta az illetményalap 5,8%-a szerinti katasztrófavédelmi pótlék illeti meg.
45/A. §   A katasztrófa megelőzése és következményeinek elhárítása érdekében történő feladatok ellátásáért az ösztöndíjas hallgatót naponta az illetményalap 5,8%-a szerinti katasztrófavédelmi pótlék illeti meg, amelynek fedezetét a szerződést kötő fegyveres szerv éves költségvetésében kell biztosítani.

VI. FEJEZET
A VEZETŐKRE, OKTATÓKRA ÉS HALLGATÓKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Titokvédelem

46. §
(1) A vezető, oktató és hallgató az államtitkot vagy szolgálati titkot képező vagy azt tartalmazó találmányainak szabadalmaztatását, tudományos kutatásainak közzétételét csak engedéllyel kezdeményezheti.
(1) A vezető, oktató és hallgató a minősített adatot képező vagy azt tartalmazó találmányainak szabadalmaztatását, tudományos kutatásainak közzétételét csak engedéllyel kezdeményezheti.
(2) Találmányt, kutatási eredményt államtitokká vagy szolgálati titokká a miniszter minősíthet a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 17. §-ának figyelembevételével.
(2) Találmányt, kutatási eredményt minősített adattá a miniszter minősíthet a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 17. §-ának figyelembevételével.
(3) A (2) bekezdés szerinti minősítés során az érintett országos parancsnok véleményét ki kell kérni.
47. §   A minősített adatot tartalmazó dokumentációk, könyvtári segédletek az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény IV. Fejezete alapján az intézmény titokvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint ismerhetőek meg.
47. §   A minősített adatot tartalmazó dokumentációk, könyvtári segédletek a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályok alapján az intézmény minősített adat védelmére vonatkozó szabályzatában meghatározottak szerint ismerhetőek meg.

Egyes rendelkezések alkalmazásának kizárása

48. §
(1) Az intézmény vezetőire, oktatóira és hallgatóira az Ftv. szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, nem alkalmazható a 16. § (2) bekezdésének első mondata, valamint a 30. és 31. §.
(1) Az intézmény vezetőire, oktatóira és hallgatóira az Ftv. szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, nem alkalmazható az Ftv. 46. § (5) bekezdésének a)-b), e)-g) pontja.
(1) Az intézmény vezetőire, oktatóira és hallgatóira az Ftv. szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, nem alkalmazható az Ftv. 46. § (5) bekezdésének a)-b), e)-g) pontja, valamint a 96. § (3) bekezdése.
(2) Az Ftv. 9. §-a (4) bekezdésének első mondata csak a polgári hallgatók vonatkozásában alkalmazható.

V. FEJEZET

VI. FEJEZET

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

49. §
(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3. hónap 1. napján lép hatályba. E törvény hatálybalépése az azt megelőzően kötött tanulmányi szerződésekben foglalt hivatásos állományba vételi kötelezettséget nem érinti.
(2) A hallgatói juttatásokra és a tandíjfizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket első ízben az 1996/97-es tanévben első évfolyamot megkezdő hallgatók esetében kell alkalmazni.
(2) A honvéd tisztjelölt jogállással összefüggésben 2011. február 1-jéig a megkötött ösztöndíjszerződéseket módosítani kell.
(3) A vezetői beosztásokat a 11-13. § rendelkezései szerint első ízben legkésőbb 1998. június 30-ig kell betölteni.
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Hvt. 11. §-a (1) bekezdésének h) pontja a hatályát veszti.
49/A. §   E törvény rokkantsági nyugdíjra, baleseti rokkantsági nyugdíjra vonatkozó, 2008. január 1-jétől hatályos rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követően benyújtott igénybejelentés - ideértve az állapotrosszabbodás miatti igénybejelentést is - esetén kell alkalmazni.
49/B. §   E törvény eltérő rendelkezése hiányában, ahol törvény, kormányrendelet, illetve HM rendelet ösztöndíjas hallgatót említ, azon a honvéd tisztjelöltet is érteni kell.

Felhatalmazás

50. §   Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza:
a) a 40. § szerinti tanszertámogatás mértékét,
b) a térítés ellenében igénybe vehető élelmezési és ruházati ellátás körét és mértékét,
c) az illetményfolyósítás részletes szabályait,
d) a képzési költség visszatérítésének részletes szabályait.
50. §
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza:
a) a tanszertámogatás mértékét, az ösztöndíjas hallgató ingyenes természetbeni ellátásának szabályait,
b) a térítés ellenében igénybe vehető élelmezési és ruházati ellátás körét és mértékét,
c) az illetményfolyósítás részletes szabályait,
d) a képzési költség visszatérítésének részletes szabályait.
(2) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg
a) a tisztjelölti szolgálati viszony létesítésének, megszüntetésének, tartalmának részletes szabályait, az ezekkel összefüggő személyügyi hatáskörök gyakorlásának, a személyügyi igazgatásnak és nyilvántartásnak a rendjét, ideértve a más kereső foglalkozás bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos eljárást,
b) a külföldi tanulmányokkal, kiképzéssel, szolgálati igénybevétellel kapcsolatos részletes szabályokat,
c) a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény hatálya alá nem tartozó egyes elismerések adományozásának részletes szabályait és az adományozás rendjét,
d) a tisztjelölti szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályait,
e) az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági követelményeket, az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági követelmények felmérésének szabályait, a felmérést végző szervezetek kijelölését, valamint az egészségi követelmények felmérésének költségeit,
f) az ösztöndíj és a pénzjutalom megállapításával, illetve folyósításával, az egyéb pótlékokra való jogosultsággal kapcsolatos részletes szabályokat,
g) a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások rendszerét és feltételeit,
h) kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokat,
i) a képzési költség visszatérítésének részletes szabályait,
j) a katonai szocializáció szempontjából lényeges követelményeket, az elvárt követelményszintet és a honvéd tisztjelöltek értékelésének szabályait.

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

52. §   Az Ftv. 1. mellékletének II. Főiskolák része A) Állami főiskolák című felsorolásában a „Rendőrtiszti Főiskola” szövegrész helyébe a „Rendvédelmi Főiskola” megfogalmazás lép.

MELLÉKLET AZ 1996. ÉVI XLV. TÖRVÉNYHEZ

A katonai felsőoktatási intézmények ösztöndíjas hallgatóinak illetménye

I. HAVI ALAPILLETMÉNY

Évfolyam Szorzószám
   
I. 0,25
II. 0,27
III. 0,29
IV. 0,31
V. 0,33
X. 0,34
IX. 0,33
VIII. 0,32
VII. 0,31
VI. 0,30
V. 0,29
IV. 0,28
III. 0,27
II. 0,26
I. 0,25
Katonai alapfelkészítés 0,25
   
Szemeszter Szorzószám

II. HAVI TANULMÁNYI PÓTLÉK

Átlageredmény Szorzószám
Korrigált kreditindex Szorzószám
     
  - 3,50 nem jár
  3,51-4,00 0,10
  4,01-4,50 0,15
  4,51-5,00 0,20
  kiemelt tanulmányi pótlék 0,40

III. REPÜLÉSI PÓTLÉK

A repülési pótlék szorzószáma az éves repülési tervben meghatározott repülési feladatok 100%-os teljesítése esetén - a repülőgép (helikopter) típusától függően - 0,25-től 1,00-ig terjedhet.

IV. EJTŐERNYŐS-UGRÁSI PÓTLÉK

Ejtőernyős-ugrási pótlék jár annak a hallgatónak, akinek az ejtőernyős ugrások végrehajtása tanulmányokkal együtt járó kötelezettsége. A pótlék mértéke ugrásonként az illetményalap 2-5%-a.

V.

A katasztrófavédelmi pótlék mértéke naponta az illetményalap 5,8%-a. Az elszámolás során minden megkezdett naptári nap teljes napnak minősül.

  • A jogszabály 1996. június 6-án jelent meg a Magyar Közlöny 44. számában.
  • hatályba lépett 1996. szeptember 1-jén.
A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lépett hatályba. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lépett hatályba. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. augusztus 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lépett hatályba. 2015. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2001. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1999. március 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1999. március 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2001. július 11-én lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2005. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lépett hatályba. 2015. április 2-án lépett hatályba. 2015. április 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2011. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. március 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. március 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1999. március 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1999. március 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2011. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2005. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.