Hatályos állapot
Közlönyállapot
2006.02.17. - 2006.03.31.
2006.04.01. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2007.06.30.
2007.07.01. - 2009.06.30.
2009.07.01. - 2009.10.31.
2009.11.01. - 2009.12.31.
2010.01.01. - 2010.02.28.
2010.03.01. - 2010.12.03.
2010.12.04. - 2011.03.29.
2011.03.30. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.12.27.
2012.12.28. - 2013.02.28.
2013.03.01. - 2013.04.03.
2013.04.04. - 2013.09.30.
2013.10.01. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.05.08.
2015.05.09. - 2015.06.30.
2015.07.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

2006. évi XXVI. törvény

a földgáz biztonsági készletezéséről

Az Országgyűlés a földgázellátás biztonságának fokozása érdekében a földgáz biztonsági készletezés átlátható és versenysemleges szabályozásának kialakításával a következő törvényt alkotja:

A törvény hatálya

1. §
(1) E törvény hatálya kiterjed:
a) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: Szövetség),
b) a Magyar Energia Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c) a Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkező tárolókra, rendszerirányítóra, közüzemi nagykereskedőre, közüzemi szolgáltatókra, a földgázkereskedőkre, valamint a földgáztermelőkre,
d) a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztókra a földgáz-behozatali tevékenységük körében, valamint
e) a földgáz biztonsági készletezésben és az azzal összefüggő tevékenységekben közreműködő szervezetek eljárására.
1. §   E törvény hatálya kiterjed:
a) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: Szövetség),
b) a Magyar Energia Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
b) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c) a földgáz rendszerirányítói, a földgáztárolói, a földgáz egyetemes szolgáltatói, a földgázkereskedői engedélyesekre, valamint a földgáztermelőkre,
d) a földgáz felhasználókra a földgáz határon keresztül történő beszállítása, illetve a földgáz szervezett piacon történő vásárlása körében, valamint
e) a földgáz biztonsági készletezésben és az azzal összefüggő tevékenységekben közreműködő szervezetek eljárására.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. §   E törvény alkalmazásában
a) föld alatti gáztároló: a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 3. §-ának 15. pontjában meghatározott gáztároló,
a) biztonsági földgáztároló: az a földalatti gáztároló, vagy gázkészlet szempontjából annak elkülönített része, amely kizárólag az e törvény szerinti biztonsági földgázkészlet tárolására szolgál;
a) biztonsági földgáztároló: a földgáz tárolására alkalmas földalatti természetes földtani szerkezet vagy mesterségesen kialakított földalatti üreg, továbbá ezeknek a földgázkészlet szempontjából elkülönített része, amely az e törvény szerinti biztonsági földgázkészlet tárolására is szolgál;
b) háztartási fogyasztó: a GET 3. §-ának 28. pontjában meghatározott fogyasztó,
b) lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki a vásárolt földgázt kizárólag saját háztartása - egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára használja és azzal nem folytat jövedelemszerző gazdasági tevékenységet;
c) kommunális fogyasztó: a GET 3. §-ának 31. pontjában meghatározott célra földgázt felhasználó fogyasztó,
c) felhasználó: aki földgázt saját felhasználás céljára vásárol;
d) nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó: a GET 3. §-ának 7. pontjában meghatározottak közül az a fogyasztó, aki, illetve amely földgázigényét kereskedelmi szerződés keretében elégíti ki, és a GET előírásainak megfelelően nyilvántartásba vették,
d) földgáz biztonsági készletezés: földalatti gáztárolóban végzett nem kereskedelmi célú földgáztárolás;
e) földgáztároló névleges kapacitása: a tároló névleges kapacitását a következő jellemzők határozzák meg:
- mobil földgázkészlet a feltöltött tárolóból kivehető földgázmennyiség (Mm3/ciklus)],
- besajtoló kapacitás [besajtolási ciklusban egységnyi idő alatt betárolható maximális földgázmennyiség (em3/óra)],
- kitárolási kapacitás [a kitárolási ciklusban egységnyi idő alatt kivehető maximális földgázmennyiség (em3/óra)],
e) Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ): az együttműködő földgázrendszer technikai működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat;
f) földgáz biztonsági készletezés: föld alatti gáztárolóban végzett nem kereskedelmi célú földgáztárolás,
f) lekötött kapacitás: a földgázszállító, a földgáztároló és a földgázelosztó rendszerek értékesíthető kapacitásának az a része, amelyet adott időszakra, az arra jogosultak a vásárolt kapacitásukból kapacitáslekötési szerződéssel lekötnek;
g) Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ): a GET 3. §-ának 42. pontjában meghatározott szabályzat,
g) szabad kapacitás: a földgázszállítói, a földgáztárolói és a földgázelosztói engedélyes által üzemeltetett rendszerek rendelkezésre álló műszaki kapacitásának a rendszerhasználók által, kapacitáslekötési szerződéssel le nem kötött, a rendszerhasználók részére rendelkezésre álló része;
h) hozzáférési jogosult: a GET 30. § (1) és (2) bekezdéseiben felsorolt, szállító-, elosztó- és tárolórendszerek használatára jogosultak,
h) rendszerirányító: az az engedélyes, aki az együttműködő földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására a Hivataltól engedélyt kapott;
i) lekötött kapacitás: szállító-, tároló-, elosztórendszerek névleges kapacitásának az a része, amelyhez adott időszakra, az arra jogosultak hozzáférési jogot szereztek,
i) földgáztermelő: az a gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. § c) pont], aki (amely) a Magyar Köztársaság területén földgáz bányászati tevékenységet végez;
i) földgáztermelő: az a gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. § c) pont], aki (amely) Magyarország területén földgáz bányászati tevékenységet végez;
j) szabad kapacitás: a szállítói, a tárolói és az elosztói engedélyes által üzemeltetett szállító-, tároló-, illetve elosztórendszerek rendelkezésre álló névleges kapacitásának szerződéssel le nem kötött, a hozzáférésre jogosultak részére rendelkezésre álló további része,
j) földgáz egyetemes szolgáltató: az az engedélyes, aki az egyetemes szolgáltatási csomag kisfelhasználóknak történő értékesítésére a Hivataltól engedélyt kapott;
k) rendszerirányító: a GET 16. §-ában meghatározott feladatkörrel, a Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkező földgázipari vállalkozás,
k) földgázkereskedő: az az engedélyes, aki a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlására és értékesítésére a Hivataltól engedélyt kapott;
l) földgáztermelő: az a jogi személy, aki a Magyar Köztársaság területén földgáz bányászati tevékenységet végez,
l) földgáztároló engedélyes: az az engedélyes, aki a földgáztárolására a Hivataltól engedélyt kapott.
l) biztonsági földgáztároló engedélyes: az a gazdasági társaság, amely a 4. § (1) bekezdésben meghatározott tárolót üzemelteti és az e törvény szerinti biztonsági földgáz készlet tárolására a Hivataltól engedélyt kapott;
m) földgáz közüzemi nagykereskedő: a GET 3. § 33. pontjában meghatározott tevékenységet végző, a Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkező földgázipari vállalkozás,
m) földgáz biztonsági készlet: elsősorban a lakossági fogyasztók földgázellátási biztonságának megőrzése érdekében az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott földgáz mennyiség.
n) földgáz közüzemi szolgáltató: a GET 3. § 34. pontjában meghatározott tevékenységet végző, a Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkező földgázipari vállalkozás,
o) földgázkereskedő: a GET 3. § 22. pontjában meghatározott tevékenységet végző, a Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkező földgázipari vállalkozás,
p) földgáztároló engedélyes: a GET 3. § 24. pontjában meghatározott tevékenységet végző, a Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkező földgázipari vállalkozás.

A földgáz biztonsági készletezés

3. §
(1) A Szövetség köteles az e törvényben meghatározott módon és mértékben földgáz biztonsági készletet létrehozni és fenntartani.
(2) A földgáz biztonsági készletet működésre engedélyezett, műszakilag ellenőrzött, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelő, olyan - a Magyar Köztársaság területén lévő - föld alatti tárolótérben kell tárolni, amely alkalmas arra, hogy a készletezett földgáz mennyiségét megőrizze és a felszíni gázelőkészítést követően a szállítóvezetékre való betáplálásra alkalmas minőségben biztosítsa.
(2) A földgáz biztonsági készletet működésre engedélyezett, műszakilag ellenőrzött, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelő, olyan - Magyarország területén lévő - föld alatti tárolótérben kell tárolni, amely alkalmas arra, hogy a készletezett földgáz mennyiségét megőrizze és a felszíni gázelőkészítést követően a szállítóvezetékre való betáplálásra alkalmas minőségben biztosítsa.
(3) Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket az élet, az egészség, a környezet és a természet védelmének, a fogyasztóvédelemnek, a műszaki-biztonsági, a kémiai biztonsági, munka-egészségügyi és a minőségbiztosítási előírásokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell végezni.
(4) Az e törvény által előírt földgáz biztonsági készlet elsősorban a háztartási és a kommunális fogyasztók biztonságos földgázellátását szolgálja, valamint azon fogyasztók ellátását, akik (amelyek) gázfogyasztásukat más energiaforrásból nem tudják pótolni.
(4) Az e törvény által előírt földgáz biztonsági készlet elsősorban a lakossági fogyasztók biztonságos földgázellátását szolgálja, valamint azon felhasználók ellátását, akik (amelyek) gázfogyasztásukat más energiaforrásból nem tudják pótolni.
4. §
(1) A földgáz biztonsági készlet mértéke legalább 1200 millió m3 mobilgázkészlet. A földgáz biztonsági készletet olyan tárolóban kell elhelyezni, amelynek kitárolási kapacitása legalább 45 napon keresztül 20 millió m3/nap.
(1) A földgáz biztonsági készlet mértéke legalább 600 millió m3 és legfeljebb 1200 millió m3 mobil földgázkészlet azzal, hogy a földgáz biztonsági készletet olyan tárolóban kell elhelyezni, amelynek kitárolási kapacitása napi 20 millió m3 és amely ezt a napi kitárolási mennyiséget 600 millió m3 földgáz biztonsági készlet tárolása esetén legalább a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: 994/2010/EU rendelet) 8. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időtartamon keresztül biztosítani képes.
(1) A földgáz biztonsági készletet a miniszter által - a 4. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - rendeletben meghatározott olyan biztonsági földgáztárolóban kell elhelyezni, amelynek kitárolási kapacitása legalább napi 20 millió m3 és amely ezt a napi kitárolási mennyiséget 600 millió m3 földgáz biztonsági készlet tárolása esetén legalább a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: 994/2010 EU rendelet) 8. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott időtartamon belül biztosítani képes.
(2) A készletezési kötelezettség csak a Szövetség tulajdonában, résztulajdonában vagy bérleményében lévő föld alatti tárolóban tárolt földgázzal teljesíthető.
(2) A készletezési kötelezettség csak a Szövetség tulajdonában, résztulajdonában vagy bérleményében lévő föld alatti tárolóban tárolt, illetve föld alatti tárolóteret üzemeltető földgáztárolóval kötött szerződés alapján tároltatott földgázzal teljesíthető.
(2) A biztonsági földgázkészlet mértékét, valamint erre tekintettel a készletértékesítési vagy készletbeszerzési kötelezettség mértékét és feltételeit, a biztonsági földgázkészlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat az energiapolitikáért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) évenként január 15-ig rendeletben határozza meg. A Szövetség a készletezési kötelezettségének készlet beszerzéssel tesz eleget, a miniszter által előírt készlet-mértéket meghaladó készlet esetén a többletet a Szövetség köteles az (5) bekezdés szerinti rendeletben foglalt feltételekkel értékesíteni.
(2) A biztonsági földgázkészlet mértékét, valamint erre tekintettel a készletértékesítési vagy készletbeszerzési kötelezettség mértékét és feltételeit, a biztonsági földgázkészlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat, továbbá az értékesítés módját, a visszapótlásra kötelezettet, a visszapótláshoz tartozó határkeresztező kapacitásokat, a visszapótlás feltételeit és rendjét az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben határozza meg. A Szövetség a készletezési kötelezettségének készlet beszerzéssel - a miniszter által rendeletben meghatározottak szerint - tesz eleget, a miniszter által előírt készlet-mértéket meghaladó készlet esetén a többletet a Szövetség köteles az (5) bekezdés szerinti rendeletben foglalt feltételekkel értékesíteni.
(2) A földgáz biztonsági készlet mértékét, valamint erre tekintettel a készletértékesítési vagy készletbeszerzési kötelezettség mértékét és feltételeit, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat, továbbá az értékesítés módját, a visszapótlásra kötelezettet, a visszapótláshoz tartozó határkeresztező kapacitásokat, a visszapótlás feltételeit és rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.
(2) A földgáz biztonsági készlet mértékét, valamint erre tekintettel a készletértékesítési vagy készletbeszerzési kötelezettség mértékét és feltételeit, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat, továbbá az értékesítés módját, a visszapótlásra kötelezettet a visszapótlás feltételeit és rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.
(3) A földgáz biztonsági készlet a Szövetség tulajdonát képezi. A Szövetség jogosult a földgáz biztonsági készletezés céljára - a GET által meghatározott engedély nélkül is - földgázt beszerezni (vásárolni) és az e törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti felhasználás esetén földgázt értékesíteni.
(3) A miniszter a biztonsági földgázkészlet mértékét az (1) bekezdésben meghatározott keretek között - az ellátás-biztonsági kockázatok mérlegelésével, a rendelkezésre álló földgázforrások alapján, valamint a 994/2010/EU rendeletben meghatározott Megelőzési Cselekvési Tervben és a Vészhelyzeti Tervben foglaltakkal összhangban - a Hivatal elnöke javaslatának figyelembevételével határozza meg.
(3) A miniszter a biztonsági földgázkészlet mértékét az (1) bekezdésben meghatározott keretek között - az ellátás-biztonsági kockázatok mérlegelésével, a rendelkezésre álló földgázforrások alapján, valamint a 994/2010/EU rendeletben meghatározott Megelőzési Cselekvési Tervben és a Vészhelyzeti Tervben foglaltakkal összhangban - a Hivatal elnöke javaslatának figyelembevételével határozza meg. A Hivatal javaslatát a miniszter által meghatározott határidőn belül köteles megküldeni.
(4) Készletbeszerzési vagy készletértékesítési kötelezettség esetén a Szövetségnek a földgáz betárolását vagy kitárolását a miniszter rendeletében meghatározott ütemezéssel és határidővel kell végrehajtania.
(5) Készletértékesítés esetén a miniszter rendeletben állapítja meg az értékesítendő földgáz mennyiségét, a földgáz-értékesítés módját, a készlet értékét, amely alapján meghatározott árnál alacsonyabb áron a földgáz nem értékesíthető, valamint a kedvezményezettek körét. Készletértékesítés során a miniszter által megállapított készlet értéke legalább az átlagos beszerzési értékkel egyezik meg. A készletértékesítést követően a Szövetség az értékesített földgáz árát a hitelei törlesztésére vagy a miniszter által rendeletben meghatározott esetben és módon készletvisszapótlásra fordítja.
(5) Készletértékesítés esetén a miniszter rendeletben állapítja meg az értékesítendő földgáz mennyiségét, a földgáz-értékesítés módját, a készlet értékét, amely alapján meghatározott árnál alacsonyabb áron a földgáz nem értékesíthető, valamint a kedvezményezettek körét. Készletértékesítés során a miniszter által megállapított készlet értéke legalább az átlagos beszerzési értékkel egyezik meg. A készletértékesítést követően a Szövetség az értékesített földgáz árát a hitelei törlesztésére fordítja.
(6) Amennyiben a Szövetség által betárolt biztonsági készletet tároló földalatti gáztárolóban készletértékesítést követően szabad kapacitások állnak a Szövetség rendelkezésére, ezen szabad kapacitásokat a Szövetség másodlagos kapacitás-kereskedelemben értékesítheti. A szabad kapacitások értékesítésére vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.
(7) A készletezési kötelezettség csak a Szövetség tulajdonában, résztulajdonában vagy bérleményében lévő föld alatti tárolóban tárolt, illetve föld alatti tárolóteret üzemeltető földgáztárolóval kötött szerződés alapján tároltatott földgázzal teljesíthető.
(7) A készletezési kötelezettség kizárólag a Magyar Állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló biztonsági földgáztárolóban tárolt és a biztonsági földgáztároló engedélyessel kötött szerződés alapján tároltatott földgázzal teljesíthető.
(8) A földgáz biztonsági készlet a Szövetség tulajdonát képezi. A Szövetség jogosult a földgáz biztonsági készletezés céljára földgázt beszerezni (vásárolni), valamint a (3) bekezdés, illetve az 5. § (1) bekezdés szerinti felhasználás esetén földgázt értékesíteni. A Szövetség földgáz beszerzési, illetve földgáz értékesítési kötelezettsége nem minősül a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerint földgáz kereskedelemnek.
(9) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) földgáztárolásra és engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseit e törvény szerinti eltéréssel kell alkalmazni a földgáz biztonsági készletre a földgáz biztonsági tárolás és a biztonsági földgáz tárolói engedély tekintetében. A biztonsági földgáz tárolóban elhelyezett a földgáz biztonsági készletet meghaladó földgáz készletre a Get. földgáz tárolásra és engedélyezésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(10) A földgáz biztonsági készlethez szabad hozzáféréssel kizárólag csak a jogszabályban meghatározottak és csak a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén és idején rendelkeznek.

A biztonsági készlet felhasználása

4/A. §
(1) Földgázkereskedő lehetetlenülése esetén az érintett felhasználók földgázellátását a végső menedékes földgázkereskedő kijelöléséig a biztonsági földgázkészletből kell biztosítani.
(2) A földgázkereskedő lehetetlenülése esetén a Hivatal a földgázkereskedő engedélyét felfüggesztő határozatát az érintett földgázkereskedő és rendszerüzemeltetők mellett, egyidejűleg a Szövetséggel is közli. A Szövetség a határozat közlésének időpontjától a végső menedékes földgázkereskedő kijelölésének időpontjáig köteles a biztonsági földgázkészletből a szükséges földgázmennyiséget a szállítási rendszerüzemeltető rendelkezésére bocsátani az érintett felhasználók folyamatos földgázellátásának biztosítása érdekében.
(3) A kijelölt végső menedékes földgázkereskedő a határozat közlésének időpontjától a kijelölés időpontjáig felhasznált biztonsági készlet mennyiségének ellenértékét, valamint a szállítással és kitárolással kapcsolatos költségeket köteles megfizetni a Szövetség részére a kijelölés időpontjától számított 90 napon belül a szállítási rendszerüzemeltető által kiállított jegyzőkönyv alapján.
(4) Az érintett felhasználók a felfüggesztő határozat közlésének időpontja és a végső menedékes földgázkereskedő kijelölésének időpontja közötti fogyasztásukat a kijelölést követően a kijelölt végső menedékes kereskedővel kötelesek elszámolni és annak ellenértékét számára kötelesek megtéríteni.
(5) A biztonsági készletnek a földgázkereskedő lehetetlenülése esetén történő felhasználására vonatkozó részletes szabályokat - különösen a felhasználásra kerülő biztonsági készlet árának megállapítására vonatkozó előírásokat - a végső menedékes szolgáltatásról szóló kormányrendelet tartalmazza.
5. §
(1) A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a földgáz biztonsági készlet felhasználását a rendszerirányító kérelmére, illetve a Hivatal kezdeményezésére rendeletével engedélyezi, ha a földgázellátás és -fogyasztás egyensúlya felbomlik vagy a felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetőségeit, illetve ezek közvetlen veszélye fenyeget.
(1) Az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a földgáz biztonsági készlet felhasználását a rendszerirányító kérelmére, illetve a Hivatal kezdeményezésére rendeletével engedélyezi, ha a földgázellátás és -fogyasztás egyensúlya felbomlik vagy a felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetőségeit, illetve ezek közvetlen veszélye fenyeget.
(1) Az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a földgáz biztonsági készlet felhasználását a földgázellátásról szóló törvény szerint a földgázellátási válsághelyzet esetére létrehozott bizottság kezdeményezésére rendeletben engedélyezi, ha a Kormány a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően döntött a földgázellátási válsághelyzet fennállásáról.
(1) A miniszter a földgáz biztonsági készlet felhasználását a földgázellátásról szóló törvény szerint a földgázellátási válsághelyzet esetére létrehozott bizottság kezdeményezésére rendeletben engedélyezi, ha a Kormány a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően döntött a földgázellátási válsághelyzet fennállásáról.
(1) A miniszter a földgáz biztonsági készlet felhasználását - a földgázellátásról szóló törvény szerint a földgázellátási válsághelyzet esetére létrehozott bizottság kezdeményezésére - a földgázellátási válsághelyzet kihirdetése esetén rendeletben engedélyezi.
(2) A miniszter a biztonsági készlet felhasználására vonatkozó rendeletében meghatározza:
a) a felhasználás engedélyezésének okát és célját,
b) a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét,
c) a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét.
(2) A miniszter a biztonsági készlet felhasználására vonatkozó rendeletben meghatározza:
a) a felhasználás engedélyezésének okát és célját,
b) a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét,
c) a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét.
(3) A felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazási feltételeket a miniszter állapítja meg. Az árat és az áralkalmazási feltételeket úgy kell megállapítani, hogy az értékesítésből befolyó bevétel fedezetet nyújtson a készlet visszapótlásának várható költségeire. Az értékesítés, illetve a készlet visszapótlása nem zavarhatja a földgázpiac működését. A közüzemi nagykereskedő, illetve a közüzemi szolgáltató által vásárolt felhasználásra engedélyezett földgáz beszerzési ára olyan indokolt költség, amelyet az árszabályozásban el kell ismerni.
(3) A felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazási feltételeket a miniszter rendeletben állapítja meg. Az árat és az áralkalmazási feltételeket úgy kell megállapítani, hogy az megfeleljen
a) a földgáz biztonsági készlet átlagos értéke vagy
b) a földgáz egyetemes szolgáltatásához kapcsolódó árszabályozás kereteiről szóló mindenkor hatályos miniszteri rendeletben szereplő, a földgáz aktuális árát meghatározó képlet alapján az adott naptári negyedévben számolt ára
közül az eladáskori magasabb értéknek.
(4) A miniszter a biztonsági készletből történő felhasználás engedélyezése esetén haladéktalanul tájékoztatja a Kormányt és az Európai Bizottságot
a) a felhasználás indokairól,
b) a felhasznált készletek visszapótlása érdekében tett intézkedésekről,
c) a készletek előre látható alakulásáról a visszapótlás végrehajtásáig.

Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség

6. §   A Szövetség földgáz biztonsági készletezéssel kapcsolatos feladatai a következők:
a) biztosítja a földgáz biztonsági készletképzés feltételeit, a szükségessé váló beruházásban tőkerészesedéssel részt vesz;
b) gondoskodik az előírt készlet fenntartásáról és a szükséges fejlesztések elvégzéséről;
b) gondoskodik az előírt készlet fenntartásáról, a miniszter által előírt készlet-mértéket meghaladó készlet esetén a többlet értékesítéséről, a szükséges fejlesztések elvégzéséről;
c) ellenőrzi az e törvényben meghatározott tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését;
d) gondoskodik a felhasznált földgáz biztonsági készlet e törvény szerinti visszapótlásáról;
e) vezeti a tagsági nyilvántartást;
f) meghatározza a tagi hozzájárulás mértékét - a Közgyűlés által - az éves költségvetés keretében az Alapszabályban rögzített szabályok szerint, és jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti;
g) gondoskodik a tagi hozzájárulás beszedéséről;
h) e törvény 10. §-ában foglalt rendelkezések szerint adatszolgáltatást végez.
6/A. §
(1) A Szövetség a 6. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében biztonsági földgáztárolói engedélyesben részesedést szerezhet.
(2) Ha a biztonsági földgáztárolói engedélyes biztonsági földgáztárolói engedélye hatályát veszti, a Szövetség az (1) bekezdés szerinti részesedését az engedély hatályvesztése jogerőre emelkedésének napjától számított 2 éven belül köteles értékesíteni.

A földgáz biztonsági készletezéssel kapcsolatos tagsági jogviszony, a tagok jogai és kötelezettségei

7. §
(1) E törvény alapján kötelezően a Szövetség tagjává válik:
a) a Hivatal által kiadott működési engedéllyel rendelkező
aa) földgáz közüzemi nagykereskedő,
aa) földgáz egyetemes szolgáltató,
ab) közüzemi szolgáltató,
ab) felhasználóknak földgázt értékesítő földgázkereskedő;
ac) feljogosított fogyasztóknak földgázt értékesítő földgázkereskedő;
b) feljogosított fogyasztóknak földgázt értékesítő földgáztermelő;
b) felhasználóknak földgázt értékesítő földgáztermelő;
c) határkeresztező szállítóvezeték kapacitáshoz hozzáférési engedéllyel rendelkező nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó.
c) az a felhasználó, aki földgázt határon keresztül történő beszállítással, illetve földgázt szervezett piacon vásárol.
(2) A szövetségi tagság
a) az engedéllyel rendelkezők, a földgáztermelők és a határkeresztező szállítóvezeték kapacitáshoz hozzáférési engedéllyel rendelkező nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztók vonatkozásában az e törvény hatálybalépésének időpontjában,
a) az engedéllyel rendelkezők és a földgáztermelők az e törvény hatálybalépésének időpontjában,
b) a később engedélyt szerzők az engedélyessé válásuk időpontjában,
c) a feljogosított fogyasztóknak földgáz értékesítő földgáztermelők értékesítő tevékenységük megkezdésekor,
c) a felhasználóknak földgázt értékesítő földgáztermelők értékesítő tevékenységük megkezdésekor,
d) a határkeresztező szállítóvezeték kapacitáshoz új hozzáférési engedéllyel rendelkező feljogosított fogyasztók esetében az engedély megadásának időpontjában
d) a felhasználók a földgáz határon keresztül történő első beszállításának, illetve a földgáz szervezett piacon történő első vásárlásának időpontjában
jön létre.
(3) A szövetségi tagság megszűnik, ha
a) a tag engedélyét a Hivatal visszavonja,
b) a földgáztermelő fogyasztók részére történő értékesítő tevékenységét megszünteti,
b) a földgáztermelő felhasználók részére történő értékesítő tevékenységét megszünteti.
c) a határkeresztező szállítóvezeték-kapacitáshoz hozzáférési engedéllyel rendelkező nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó e fogyasztói jogállását megváltoztatva közüzemi fogyasztóvá válik.
(4) A tagsági jogviszony megszűnik, ha a földgáztermelő fogyasztók részére történő értékesítő tevékenységét, illetve más tag a GET szerinti földgázipari tevékenységét, illetve a feljogosított fogyasztó behozatali tevékenységét legalább egy évig nem gyakorolja.
(4) A tagsági jogviszony megszűnik, ha a földgáztermelő felhasználók részére történő értékesítő tevékenységét, illetve más tag a földgázipari tevékenységét, illetve a felhasználó a földgáz határon keresztül történő beszállítói, illetve a földgáz szervezett piacon történő vásárlási tevékenységét legalább egy évig nem gyakorolja.
8. §
(1) A tag a földgázipari, illetve termelői tevékenységével összefüggésben, illetve a határkeresztező szállítóvezeték kapacitáshoz hozzáférési engedéllyel rendelkező nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó földgáz-behozatali tevékenysége után a Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet.
(1) A tag a földgázipari, illetve földgáztermelői tevékenységével összefüggésben, illetve a felhasználó a földgáz határon keresztül történő beszállítási vagy a földgáz szervezett piacon történő vásárlási tevékenysége után a Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet.
(2) Tagi hozzájárulást kell fizetni, ha
a) a közüzemi szolgáltató a közüzemi fogyasztónak földgázt értékesít,
a) a földgáz egyetemes szolgáltató a felhasználóknak földgázt értékesít,
b) a közüzemi nagykereskedő a közüzemi fogyasztónak földgázt értékesít,
b) a földgázkereskedő a felhasználóknak földgázt értékesít,
c) a földgázkereskedő a feljogosított fogyasztónak földgázt értékesít,
c) a földgáztermelő a felhasználóknak földgázt értékesít,
d) a földgáztermelő közvetlenül a feljogosított fogyasztónak földgázt értékesít,
d) a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból,
e) a feljogosított fogyasztó földgázt hoz be harmadik országból,
e) a felhasználó földgázt hoz be az Európai Unió tagállamából,
f) a feljogosított fogyasztó földgázt hoz be az Európai Unió tagállamából.
f) a felhasználó a szervezett piacon földgázt vásárol.
(3) A tagi hozzájárulás megfizetése a (2) bekezdés a) pontja esetében a közüzemi szolgáltatót, b) pontja esetében a közüzemi nagykereskedőt, c) pontja esetében a földgázkereskedőt, d) pontja esetében a földgáztermelőt, e) és f) pontja esetében a feljogosított fogyasztót terheli.
(3) A tagi hozzájárulás megfizetése a (2) bekezdés a) pontja esetében a földgáz egyetemes szolgáltatót, b) pontja esetében a földgázkereskedőt, c) pontja esetében a földgáztermelőt, d)-f) pontjai esetében a felhasználót terheli.
(4) A tagi hozzájárulás alapja a (2) bekezdés a)-d) pontja esetén az értékesített földgáz hőmennyisége, a (2) bekezdés e)-f) pontja esetén a vásárolt vagy importált földgáz hőmennyisége gigajoule-ban mérve.
(4) A tagi hozzájárulás alapja a (2) bekezdés a)-c) pontja esetén az értékesített földgáz hőmennyisége, a (2) bekezdés d)-f) pontjai esetén a vásárolt vagy importált földgáz hőmennyisége gigajoule-ban mérve.
(4a) A 4. § (5) bekezdés szerinti készletértékesítés esetén a tagi hozzájárulás mértékének a (4) bekezdés szerint történő megállapítása során az értékesített földgáz ellenértékeként befolyt pénzösszeget csökkentő tételként kell figyelembe venni.
(5) A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség
a) a (2) bekezdés a)-d) és f) pontja esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre,
a) a (2) bekezdés a)-c) és az e)-f) pontjai esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre,
b) a (2) bekezdés e) pontja esetében a belföldi forgalom számára történő vámkezeléskor, a belföldi forgalom számára vámkezelt mennyiségre
b) a (2) bekezdés d) pontja esetében a belföldi forgalom számára történő vámkezeléskor, a belföldi forgalom számára vámkezelt mennyiségre
vonatkozik.
(6) Nem kell tagi hozzájárulást fizetni a földgáz biztonsági készletezés céljára vásárolt földgáz után.
(6) Nem kell tagi hozzájárulást fizetni a földgáz biztonsági készletezés céljára beszerzett földgáz után.
(7) A tag a tagi hozzájárulást az egyéb ráfordítások között köteles elszámolni.
(8) Visszaigényelhető a 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tagi hozzájárulásnak az a része, amelyet az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére megfizetett.
(8a) Az a lakossági fogyasztót ellátó, egyetemes szolgáltatónak nem minősülő földgázkereskedő, amely az általa ellátott lakossági fogyasztó számára
a) a földgáz-kereskedelmi szolgáltatást a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti árszabásokhoz kötötten, az adott felhasználási helyre vonatkozó díjelemekkel azonos, de legalább egy díjelem tekintetében alacsonyabb árakon nyújtja, és
b) az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott lakossági fogyasztó által igénybe vehető, a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja,
visszaigényelheti a 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagi hozzájárulásnak azt a részét, amelyet az a)-b) pont szerint ellátott lakossági fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére megfizetett.
(8b) A (8a) bekezdés a) pontja szerinti alacsonyabb ár díjkedvezmény nyújtásával is biztosítható.
(9) A (8) bekezdés szerinti visszaigénylésre a földgáz egyetemes szolgáltató a tagi hozzájárulás befizetésétől számított 90 napon belül jogosult. A Szövetség a visszautalást az igénylésnek és az értékesítés könyvelésen alapuló igazolásának a Szövetséghez történő beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti.
(9) A (8) és (8a) bekezdés szerinti visszaigénylésre az egyetemes szolgáltató, valamint a földgázkereskedő a tagi hozzájárulás befizetésétől számított 90 napon belül jogosult. A Szövetség a visszautalást az igénylésnek és az értékesítés könyvelésen alapuló igazolásának a Szövetséghez történő beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti.
(10) A tagi hozzájárulás visszaigénylésének jogosságát a tag az erre vonatkozó okiratok, nyilvántartások benyújtásával hitelt érdemlően köteles a Szövetség és a Hivatal részére igazolni. Az ellenőrzésre és a visszaigénylésre vonatkozó részletszabályokat az Alapszabályban kell meghatározni.
9. §
(1) A Szövetség tagja minden hó 15-éig köteles a Szövetségnek nyilatkozni arról, hogy a megelőző hónapban mennyi volt az e törvény hatálya alá tartozó, a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz hőmennyisége. A Szövetség felhívására a tag köteles minden olyan adatot, dokumentációt haladéktalanul benyújtani, amely a tagi hozzájárulás teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges.
(2) A havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegét, és azt a következő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség bankszámlájára átutalni.
(2) A havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegét, és azt a következő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség pénzforgalmi számlájára átutalni.
10. §   A Szövetség a tagok részére igazolást állít ki a Szövetség felé fennálló nyilatkozattételi, valamint tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség teljesítéséről. Erről tájékoztatja a Hivatalt, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságát.
10. §   A Szövetség a tagok részére igazolást állít ki a Szövetség felé fennálló nyilatkozattételi, valamint tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség teljesítéséről. Erről tájékoztatja a Hivatalt, az állami adóhatóságot és a vámhatóságot.

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

11. §
(1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 2. hónap első napján lép hatályba.
(2) E törvény 4. § (1) bekezdése 2010. január 1. napján lép hatályba.
(3) E törvény 31. §-a a törvény kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a GET 55. §-a l) pontjának „földgázellátási válsághelyzet esetén” szövegrésze helyébe a „a földgázellátási válsághelyzet fennállását, földgázellátási válsághelyzet esetén” szöveg lép.
(3) E törvény 31. §-a a törvény kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(4) A tagi hozzájárulás fizetésének kezdő időpontja 2007. január 1.
(5) A Szövetség e törvény hatálybalépése napjától haladéktalanul intézkedik a névváltozás bírósági bejelentéséről, valamint a földgáz biztonsági készletezéssel foglalkozó munkaszervezet kialakításáról.
(6) A Szövetség jogállására, szervezetére, gazdálkodására, a követeléseinek behajtására és elszámolására, a felügyeletére, az ellenőrzésre, valamint a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a Kt. rendelkezéseit az e törvényben foglalt kiegészítéssel kell alkalmazni.
12. §
(1) E törvény hatálybalépésétől 2009. december 31-ig a jelenlegi földgáztárolók szabad kapacitása határozza meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, amely megfelelő mértékű szabad kapacitás rendelkezésre állása esetén nem lehet kevesebb
a) 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között 150 millió m3-nél,
b) 2007. október 1. és 2009. december 31. között 300 millió m3-nél.
A földgáztárolók szabad kapacitásának földgáz biztonsági készletezésre történő felhasználását a Hivatal elnöke saját hatáskörben engedélyezi, illetve elrendeli. A Hivatal elnöke a tárolói szerződések megkötésére az ÜKSZ által megszabott határidő lejárta után nem tagadhatja meg a hozzáférésre jogosultak által le nem kötött szabad kapacitások biztonsági készletek céljára való feltöltésének engedélyezését.
(2) Ha a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad kapacitás mértéke a tárgyi évben nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott legkisebb mértéket, a földgáz biztonsági készlet kiegészíthető tüzelési célra felhasználható kőolajtermékekkel. A földgáz biztonsági készlethez tartozó kőolajtermékek felhasználása esetén azok árát a miniszter a készlet visszapótlásának várható költségeinél alacsonyabban is meghatározhatja azzal, hogy az ár ebben az esetben sem lehet alacsonyabb, mint a tüzelési célra felhasználható kőolajtermékkel helyettesített földgáz hatásfokkal korrigált hőmennyiségben kifejezett ára. Az e bekezdés szerinti kőolajtermék rendeletben meghatározott ára és a készlet visszapótlásának költségei közötti különbözetet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség költségvetésében a bevételek és a ráfordítások különbözetének számításakor figyelembe kell venni.
(3) A hozzáférésre jogosultak az ÜKSZ által megszabott határidőig az előző évben biztonsági készlet céljára lekötött kapacitáshoz is hozzáférhetnek. A bejelentett kapacitás lekötési igény esetén, annak mértékéig - amennyiben a biztonsági készlet más tárolóba nem helyezhető el - a készlet értékesítésre kerülhet. A biztonsági készlet e részét a Szövetség szabadon értékesítheti.
(4) A földgáz tárolói engedélyes köteles a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad kapacitásra a Szövetséggel szerződést kötni.
(4) A biztonsági földgáztároló engedélyes köteles a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad kapacitásra a Szövetséggel szerződést kötni.
(5) Az 5. §-ban foglalt a készlet felhasználására vonatkozó szabályokat a (2) bekezdés szerinti tüzelési célra felhasználható kőolajtermékek vonatkozásában is alkalmazni kell.
12/A. §   E törvénynek a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. tv.) megállapított 4. § (7) bekezdését 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.
13. §   Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a földgáz biztonsági készlet felhasználására vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg,
b) rendeletben engedélyezze a földgáz biztonsági készlet felhasználását, illetve rendeletben határozza meg a felhasználásra engedélyezett földgáz és tüzelési célra értékesített kőolajtermék árát és az áralkalmazás feltételeit.
13. §
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a biztonsági készlet felhasználására, a felhasználásra vonatkozó döntés előkészítésére, az előkészítésben közreműködő szervezetek vagy testületek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletes szabályokat.
(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a biztonsági készletnek a földgázkereskedő ellehetetlenülése esetén történő felhasználására vonatkozó részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén rendeletben engedélyezze a földgáz biztonsági készlet felhasználását, és határozza meg a felhasználás engedélyezésének okát és célját, a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét, a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét, valamint a felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazás feltételeit.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy földgázellátási válsághelyzet fennállása esetén az 5. § (1) bekezdés alapján rendeletben engedélyezze a földgáz biztonsági készlet felhasználását, és határozza meg a felhasználás engedélyezésének okát és célját, a felhasználásra engedélyezett földgáz mennyiségét, a felhasznált készletek visszapótlásának rendjét, valamint a felhasználásra engedélyezett földgáz árát és az áralkalmazás feltételeit.
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, a biztonsági földgázkészlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat.
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, a biztonsági földgázkészlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási, valamint a visszapótláshoz tartozó határkeresztező kapacitásokat.
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a földgáz biztonsági készlet mértékét és a földgáz biztonsági készlet elhelyezésére szolgáló biztonsági földgáztárolót, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási, valamint a visszapótláshoz tartozó határkeresztező kapacitásokat.
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a földgáz biztonsági készlet mértékét és a földgáz biztonsági készlet elhelyezésére szolgáló biztonsági földgáztárolót, a földgáz biztonsági készlet mértékéhez tartozó kötelező minimum betárolási és kitárolási kapacitásokat.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a készletbeszerzés mértékére és feltételeire, továbbá készletértékesítés esetén az értékesítendő földgáz mennyiségére, az értékesítés módjára, a földgáz értékének és a kedvezményezettek körére, a földgáz visszapótlás módjára, valamint a szabad kapacitások értékesítésére vonatkozó szabályokat.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a készletbeszerzés mértékére és feltételeire, továbbá készletértékesítés esetén az értékesítendő földgáz mennyiségére, az értékesítés módjára, a földgáz értékének és a kedvezményezettek körére, a földgáz visszapótlásra kötelezettekre és a visszapótlás feltételeire, rendjére, valamint a szabad kapacitások értékesítésére vonatkozó szabályokat.
14. §   Ez a törvény a Tanács 2004/67/EK, a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló irányelvének való megfelelést szolgálja.
14/A. §   Ez a törvény a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Módosuló jogszabályok

  • A jogszabály 2006. február 17-én jelent meg a Magyar Közlöny 18. számában.
  • hatályba lépett 2006. április 1-jén.
A szakasz 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2013. április 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 4-én lépett hatályba. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. december 28-án lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. március 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. december 28-án lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. március 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2011. március 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. március 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. március 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. május 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 1-jén lépett hatályba. 2013. október 1-jén lépett hatályba. 2013. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. november 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. március 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2012. december 28-án lépett hatályba.A szakasz 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2011. március 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. március 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. március 30-án lépett hatályba.A szakasz 2012. január 1-jén lépett hatályba.