Hatályos állapot
Közlönyállapot
2006.05.18. - 2006.06.30.
2006.07.01. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2008.05.15.
2008.05.16. - 2008.05.31.
2008.06.01. - 2008.06.30.
2008.07.01. - 2009.01.31.
2009.02.01. - 2009.04.30.
2009.05.01. - 2009.06.29.
2009.06.30. - 2009.06.30.
2009.07.01. - 2012.02.10.
2012.02.11. - 2013.11.30.
2013.12.01. - 2016.11.15.
2016.11.16. - 2017.09.30.
2017.10.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

24/2006. (V. 18.) IM rendelet

az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 128. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A beszámolók elektronikus nyilvántartása (elektronikus irattár)

1. §
(1) A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: Cégszolgálat) az elektronikus úton feldolgozott és az elektronikus úton benyújtott beszámolókat (a továbbiakban: elektronikus beszámoló) elektronikus irattárban őrzi.
(1) A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) az elektronikus úton feldolgozott és az elektronikus úton benyújtott beszámolókat (a továbbiakban: elektronikus beszámoló) elektronikus irattárban őrzi.
(2) Az elektronikus irattárban csak az Igazságügyi Minisztérium honlapján közzétett, az Igazságügyi Minisztérium és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által megfelelőnek minősített ajánlásoknak, illetve szabványoknak megfelelő formátumú, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus beszámoló helyezhető el.
(2) Az elektronikus irattárban csak az igazságügyi és rendészeti miniszter által a céginformációs szolgálat honlapján közzétett ajánlásoknak, illetve szabványoknak megfelelő formátumú, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus beszámoló helyezhető el.
(2) Az elektronikus irattárban csak a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által kibocsátott ajánlásban foglaltaknak megfelelő, a céginformációs szolgálat honlapján közzétett informatikai feltételeknek megfelelő elektronikus beszámoló helyezhető el.
(2) Az elektronikus irattárban csak a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által kibocsátott ajánlásban foglaltaknak megfelelő, a céginformációs szolgálat honlapján közzétett informatikai feltételeknek megfelelő elektronikus beszámoló helyezhető el, és a beszámolóhoz csak ilyen űrlap mellékelhető.
(3) A Cégszolgálatnak kérelemre biztosítania kell, hogy az elektronikus irattárban elhelyezett beszámolókat - a Ctv.-ben meghatározott módon és feltételek mellett - bárki megismerhesse, illetve azokról másolatot kaphasson.
(3) A céginformációs szolgálatnak kérelemre biztosítania kell, hogy az elektronikus irattárban elhelyezett beszámolókat - a Ctv.-ben meghatározott módon és feltételek mellett - bárki megismerhesse, illetve azokról másolatot kaphasson.
2. §
(1) A Cégszolgálatnak biztosítania kell az elektronikus irattár megbízható üzemeltetését, az ott elhelyezett beszámolók módosítások elleni védelmét, illetve azt, hogy jogosulatlan személyek az irattár adatállományához ne férhessenek hozzá.
(1) A céginformációs szolgálatnak biztosítania kell az elektronikus irattár megbízható üzemeltetését, az ott elhelyezett beszámolók módosítások elleni védelmét, illetve azt, hogy jogosulatlan személyek az irattár adatállományához ne férhessenek hozzá.
(1) A céginformációs szolgálatnak biztosítania kell az elektronikus irattár megbízható üzemeltetését, az ott elhelyezett beszámolók módosítások elleni védelmét, illetve azt, hogy jogosulatlan személyek az irattár adatállományához ne férhessenek hozzá. A közzétett beszámolók ingyenes megismerésének lehetősége nem terjedhet ki az adatbázis egészének vagy jelentős részének megszerzésére. A céginformációs szolgálatnak biztosítani kell a védelmet a honlapján közzétett és ingyenesen megtekinthető beszámolók adatainak nagy mennyiségű letöltése és legyűjtése ellen.
(2) A Cégszolgálatnak üzemmenet-folytonossági tervet kell kidolgoznia, amely a rendkívüli üzemeltetési helyzetek esetén is biztosítja a megbízható üzemmenetet, illetve annak mielőbbi helyreállítását.
(2) A céginformációs szolgálatnak üzemmenet-folytonossági tervet kell kidolgoznia, amely a rendkívüli üzemeltetési helyzetek esetén is biztosítja a megbízható üzemmenetet, illetve annak mielőbbi helyreállítását.
(3) A Cégszolgálat köteles a rendkívüli üzemeltetési helyzetről és annak hatásáról a honlapján haladéktalanul tájékoztatást adni. A tájékoztatás a kormányzati portálon automatikusan megjelenik.
(3) A céginformációs szolgálat köteles a rendkívüli üzemeltetési helyzetről és annak hatásáról a honlapján haladéktalanul tájékoztatást adni. A tájékoztatás a kormányzati portálon automatikusan megjelenik.
(4) Az üzemmenet folytonossága és az adatvesztés elkerülése végett a Cégszolgálatnak mentéseket kell végeznie, és biztosítania kell, hogy szükség esetén az informatikai rendszer egészét helyre tudja állítani.
(4) Az üzemmenet folytonossága és az adatvesztés elkerülése végett a céginformációs szolgálatnak mentéseket kell végeznie, és biztosítania kell, hogy szükség esetén az informatikai rendszer egészét helyre tudja állítani.

A beszámoló elektronikus úton történő benyújtása

3. §
(1) Elektronikus úton csak az 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészített beszámoló nyújtható be a Cégszolgálathoz.
(1) Elektronikus úton csak az 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészített beszámoló nyújtható be a céginformációs szolgálathoz.
(2) A beszámolót, a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolásával és - szükség esetén - a jogi képviselő meghatalmazásával egyidejűleg, a Cégszolgálatnak a honlapján feltüntetett elektronikus ügyfélszolgálati címére kell megküldeni.
(2) A beszámolót, a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolásával és - szükség esetén - a jogi képviselő meghatalmazásával egyidejűleg, a céginformációs szolgálatnak a honlapján feltüntetett elektronikus ügyfélszolgálati címére kell megküldeni.
(3) A Cégszolgálat a Ctv. 19. §-ának (1) bekezdése szerinti, cégbíróságnak megküldött értesítést időbélyegzővel vagy megbízható saját időjelzéssel rendelkező fokozott biztonságú elektronikus aláírással látja el.
(3) A céginformációs szolgálat a Ctv. 19. §-ának (1) bekezdése szerinti, cégbíróságnak megküldött értesítést időbélyegzővel vagy megbízható saját időjelzéssel rendelkező fokozott biztonságú elektronikus aláírással látja el.
(4) A beszámoló közzétételi költségtérítésének elektronikus úton történő megfizetésére vonatkozó szabályokat külön rendelet állapítja meg.

Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás

4. §
(1) Ha ezen alcím eltérően nem rendelkezik, az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásra a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Cvhr.) szabályait megfelelően alkalmazni kell.
(2) A cégbejegyzés (változásbejegyzés) iránti eljárás illetéke és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésére vonatkozó szabályokat külön rendelet állapítja meg.
5. §
(1) Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a cég bejegyzésére (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet elektronikus nyomtatványon kell előterjeszteni.
(1) Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a cég bejegyzésére (változásbejegyzésére) irányuló kérelmet az igazságügyi és rendészeti miniszter által a céginformációs szolgálat honlapján közzétett informatikai jellemzőkkel rendelkező elektronikus nyomtatványon kell előterjeszteni.
(1) Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a cég bejegyzésére (változásbejegyzésére) irányuló kérelmet a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által kibocsátott ajánlásban foglaltaknak megfelelő, a céginformációs szolgálat honlapján közzétett informatikai jellemzőkkel rendelkező elektronikus nyomtatványon kell előterjeszteni.
(1) Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a cég bejegyzésére (változásbejegyzésére) irányuló kérelmet a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által kiadott ajánlásában foglalt műszaki és egyéb követelményeknek megfelelő nyomtatványon kell előterjeszteni. Az elektronikus nyomtatvány előállításához szükséges követelmények a céginformációs szolgálat honlapján kerülnek közzétételre.
(2) A nyomtatványok a Cégszolgálat honlapjáról és a kormányzati portálról letölthetők.
(2) A céginformációs szolgálat honlapjáról és a kormányzati portálról a közzététel céljából átadott, az (1) bekezdésben foglalt jellemzőknek megfelelő nyomtatványok letölthetők.
(3) A nyomtatványok mintáját a Cvhr. 1. számú melléklete tartalmazza. A nyomtatvány kitöltésére a Cvhr. rendelkezései irányadók azzal, hogy a kitöltést számítógépes program segíti elő.
(3) A bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványok tartalmi mintáját a Cvhr. 1. számú melléklete tartalmazza. A nyomtatvány kitöltésére a Cvhr. rendelkezései irányadók azzal, hogy a kitöltést számítógépes program segíti elő.
(4) Az elektronikus nyomtatvány alkalmazásával benyújtott bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemnek a kitöltetlenül hagyott rovatokat, valamint a magyarázó szövegeket és lábjegyzeteket nem kell tartalmaznia.
6. §   A jogi képviselő elektronikus úton csak az 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészített, minősített elektronikus aláírással ellátott okiratot nyújthat be a cégbírósághoz.
6. §   A jogi képviselő elektronikus úton az e rendelet mellékletében meghatározott formátumú és méretű, minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott okiratot (mellékletet) nyújthat be a cégbírósághoz.
6. §   A jogi képviselő elektronikus úton a céginformációs szolgálat honlapján közzétett, a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által kibocsátott ajánlásban foglalt informatikai feltételeknek megfelelő, minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott okiratot (mellékletet) nyújthat be a cégbírósághoz.
7. §   A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelmet és mellékleteit - ideértve az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását - tartalmazó elektronikus okiratot a Cégszolgálatnak a honlapján megjelölt elektronikus levélcímére kell megküldeni.
7. §   A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelmet és mellékleteit - ideértve az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását - tartalmazó elektronikus okiratot a céginformációs szolgálatnak a honlapján megjelölt elektronikus levélcímére kell megküldeni.
7. §   A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelmet és mellékleteit - ideértve az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását - tartalmazó elektronikus okiratot közvetlenül a céginformációs szolgálatnak a honlapján megjelölt elektronikus levélcímére, vagy a kormányzati portál útján kell megküldeni.
7. §   A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelmet és mellékleteit - ideértve az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását - tartalmazó elektronikus okiratot közvetlenül a céginformációs szolgálatnak a honlapján megjelölt elektronikus levélcímére, vagy a személyre szabott ügyintézési felület útján kell megküldeni.
8. §   A Cégszolgálatnak a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem érkezésétől kezdve biztosítania kell, hogy a cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelem és mellékletei biztonságosan, a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés lehetőségének kizárásával érkezzenek meg a cégbírósághoz.
8. §   A céginformációs szolgálatnak a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem érkezésétől kezdve biztosítania kell, hogy a cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelem és mellékletei biztonságosan, a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés lehetőségének kizárásával érkezzenek meg a cégbírósághoz.
9. §
(1) A Cégszolgálat a Ctv. 38. §-ának (1) bekezdése szerinti tájékoztatást a cégbíróság, a Ctv. 38. §-ának (2) bekezdése szerinti elektronikus igazolást pedig a jogi képviselő elektronikus levélcímére küldi meg. A Cégszolgálat a cégbíróságnak megküldött tájékoztatást időbélyegzővel vagy megbízható saját időjelzéssel rendelkező fokozott biztonságú elektronikus aláírással látja el. A tájékoztatásban azt is meg kell jelölni, hogy a Ctv. 38. §-ának (1) bekezdésében foglaltak közül melyik hiba áll fenn.
(1) A Ctv. 38. §-ának (2) bekezdése szerinti elektronikus igazolás tartalmazza a cégbejegyzés (változásbejegyzés) iránti kérelem céginformációs szolgálathoz érkezésének időpontját, az informatikai ellenőrzés eredményét, az egyedi ügyazonosító számot, a kincstári igazolás sorozatszámát, továbbá a kérelem cégbírósághoz való továbbításának időpontját.
(2) A Ctv. 38. §-ának (2) bekezdése szerinti elektronikus igazolás tartalmazza a cégbejegyzés (változásbejegyzés) iránti kérelem Cégszolgálathoz érkezésének időpontját, az informatikai ellenőrzés eredményét (a cégbíróságnak megküldött tájékoztatás tartalmát), az egyedi ügyazonosító számot, a kincstári igazolás sorozatszámát, továbbá a kérelem cégbírósághoz való továbbításának időpontját. Ha a Cégszolgálat a kérelmet azzal a tájékoztatással továbbította a cégbíróságnak, hogy az informatikai szempontból hibás vagy hiányos, az elektronikus igazolásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a cégbíróság tanúsítványt, illetve igazolást csak az informatikai szempontból szabályszerűen érkezett kérelem alapján ad ki [Ctv. 39. § (1) bek.].
(2) A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelmet és mellékleteit - ideértve az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását - tartalmazó elektronikus okirat érkezésekor a cégbíróság elektronikus visszaigazolást küld a céginformációs szolgálatnak.
(3) A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelmet és mellékleteit - ideértve az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását - tartalmazó elektronikus okirat, valamint az ezzel egyidejűleg megküldött tájékoztatás érkezésekor a cégbíróság elektronikus visszaigazolást küld a Cégszolgálatnak.
10. §   A jogi képviselő részére az elektronikus tanúsítványt, illetve az elektronikus igazolást a cégbíróság időbélyegzővel rendelkező minősített elektronikus aláírással ellátva küldi meg a jogi képviselő elektronikus levélcímére. A tanúsítványt a cégbíróság írásban is megküldi a jogi képviselő címére (székhelyére).
10. §   A jogi képviselő részére az elektronikus tanúsítványt, illetve elektronikus igazolást a cégbíróság időbélyegzővel rendelkező fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva küldi meg a jogi képviselő elektronikus levélcímére.

A cégiratok elektronikus úton történő megismerése

11. §
(1) Ha a cégbíróságtól vagy a Cégszolgálattól a cégnyilvántartásban elhelyezett elektronikus okirat megküldését kérik, és a kérelmet nem a kormányzati portálon keresztül nyújtják be, akkor - az e §-ban foglalt eltérésekkel - a bírósági ügyvitel szabályairól szóló igazságügyminiszteri rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(1) Ha a cégbíróságtól vagy a céginformációs szolgálattól a cégnyilvántartásban elhelyezett elektronikus okirat megküldését kérik, és a kérelmet nem a kormányzati portálon keresztül nyújtják be, akkor - az e §-ban foglalt eltérésekkel - a bírósági ügyvitel szabályairól szóló rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(1) Ha a cégbíróságtól vagy a céginformációs szolgálattól a cégnyilvántartásban elhelyezett elektronikus okirat megküldését kérik, és a kérelmet nem a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül nyújtják be, akkor - az e §-ban foglalt eltérésekkel - a bírósági ügyvitel szabályairól szóló rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az elektronikus úton benyújtott kérelmet akkor is a Cégszolgálat elektronikus levélcímére kell megküldeni, ha az elektronikus okirat kiadását a cégbíróságtól kérik. A kérelemhez csatolni kell a Magyar Államkincstárnak az illeték vagy a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolását.
(2) Az elektronikus úton benyújtott kérelmet akkor is a céginformációs szolgálat elektronikus levélcímére kell megküldeni, ha az elektronikus okirat kiadását a cégbíróságtól kérik. A kérelemhez csatolni kell a Magyar Államkincstárnak az illeték vagy a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolását.
(3) Ha a kérelem benyújtása elektronikus úton történik, a Cégszolgálat által - a Ctv. 16. §-ának (4) bekezdése alapján - megküldött elektronikus igazolás tartalmazza a kérelem érkezésének időpontját és a kincstári igazolás sorozatszámát.
(3) Ha a kérelem benyújtása elektronikus úton történik, a céginformációs szolgálat által - a Ctv. 16. §-ának (4) bekezdése alapján - megküldött elektronikus igazolás tartalmazza a kérelem érkezésének időpontját és a kincstári igazolás sorozatszámát.
(4) Ha az elektronikus úton benyújtott kérelmet a cégbírósághoz címezték, a Cégszolgálat azt haladéktalanul továbbítja a cégbíróságnak. A kérelem érkezésekor a cégbíróság elektronikus visszaigazolást küld a Cégszolgálatnak.
(4) Ha az elektronikus úton benyújtott kérelmet a cégbírósághoz címezték, a céginformációs szolgálat azt haladéktalanul továbbítja a cégbíróságnak. A kérelem érkezésekor a cégbíróság elektronikus visszaigazolást küld a céginformációs szolgálatnak.
12. §   Ha a Ctv. 17. §-ának (2) bekezdése alapján a cégnyilvántartásban elhelyezett papír alapú cégirat elektronikus okirati formában kiállított másolatának megküldését kérik, a kérelem elektronikus úton történő benyújtására a 11. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a kérelem címzettje csak a cégbíróság lehet.

Az uniós tagállami cégnyilvántartások összekapcsolását szolgáló rendszer

12/B. §   A 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. június 13-i 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1–3. cikkében meghatározott, a cégnyilvántartás nyilvánosságával összefüggő informatikai, műszaki feladatokat, ideértve különösen az Európai Unió tagállamai cégnyilvántartásai közötti kommunikáció és adatforgalom biztosításához szükséges feladatokat a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. végzi.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §
(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendelet 12. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 12/B. § a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. június 13-i 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az elektronikus cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 40/2004. (XII. 21.) IM rendelet a hatályát veszti.

MELLÉKLET A 24/2006. (V. 18.) IM RENDELETHEZ

A cégbíróság számára benyújtandó elektronikus okiratok (mellékletek) informatikai feltételei

1. PDF fájlok
Legalább a Portable Document Format 1.3-nak megfelelő fájlok, amelyek a felhasznált betűkészletet beágyazva tartalmazzák. A fájl feldolgozhatósága (nyomtathatósága, szövegének kereshetősége, vagy másolhatósága) nem korlátozható.
Szkennelt képeket tartalmazó PDF dokumentumok esetén biztosítani kell az egyértelmű olvashatóságot. A dokumentum mérete oldalanként legfeljebb 800 kB lehet.
2. Szövegfájlok
2.1. Alkalmazott kódtábla:
ISO 10646:2003 (Unicode v.4.0)
2.2. Karakterszinten túli jellemzőket nem használó szövegfájlok:
Karakterszinten túli jellemzőket nem használó, a 2.1. pontban meghatározott kódtáblát alkalmazó állomány, a következő sorlezárás jelzések egyikével: együttes kocsivissza-soremelés, önálló soremelés vagy önálló kocsivissza (együttesen: egyszerű szöveg formátum).
3. A teljes kérelem formátumára és az elektronikus aláírás formátumára vonatkozó megkötések (az elektronikus aktára vonatkozó informatikai feltételek)
A kérelmet és annak mellékleteit elektronikus aktában kell megküldeni. Az elektronikus akta egy XAdES (ETSI TS 101.903 v1.2.2) formátumú elektronikus aláírás állomány, amely elektronikus dokumentumokat, elektronikus aktákat, elektronikus aláírásokat (legalább XAdES-T), ellenjegyzéseket, és az ezekhez tartozó leíró adatokat tartalmaz. Az elektronikus aktának és az aktán, illetve az aktában elhelyezett iratokon szereplő elektronikus aláírásnak a céginformációs szolgálat honlapján közzétett XML sémadefinícióknak kell megfelelniük.
  • A jogszabály 2006. május 18-án jelent meg a Magyar Közlöny 59. számában.
  • hatályba lépett 2006. július 1-jén.
A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. december 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. november 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. november 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2009. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. február 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. június 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2007. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2016. november 16-án lépett hatályba.A szakasz 2016. november 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. november 16-án lépett hatályba.A szövegrész 2008. június 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2009. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. május 16-án lett hatályon kívül helyezve.