Hatályos állapot
Közlönyállapot
1993.12.29. - 1994.03.27.
1994.03.28. - 1995.04.14.
1995.04.15. - 1995.12.31.
1996.01.01. - 1996.06.30.
1996.07.01. - 1997.01.02.
1997.01.03. - 2004.02.14.
2004.02.15. - 2004.04.30.
2004.05.01. - 2004.07.15.
2004.07.16. - 2005.06.14.
2005.06.15. - 2005.10.31.
2005.11.01. - 2006.01.18.
2006.01.19. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2007.03.23.
2007.03.24. - 2007.04.13.
2007.04.14. - 2007.06.30.
2007.07.01. - 2007.12.31.
2008.01.01. - 2008.07.11.
2008.07.12. - 2008.08.31.
2008.09.01. - 2009.05.14.
2009.05.15. - 2009.09.30.
2009.10.01. - 2010.01.14.
2010.01.15. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.12.21.
2011.12.22. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.04.13.
2012.04.14. - 2012.05.14.
2012.05.15. - 2012.05.26.
2012.05.27. - 2012.07.01.
2012.07.02. - 2012.07.26.
2012.07.27. - 2012.08.31.
2012.09.01. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2013.04.04.
2013.04.05. - 2013.05.31.
2013.06.01. - 2013.06.25.
2013.06.26. - 2013.07.19.
2013.07.20. - 2013.09.30.
2013.10.01. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.03.14.
2014.03.15. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.03.25.
2016.03.26. - 2016.09.18.
2016.09.19. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2018.01.01.
2018.01.02. - 2019.07.31.
2019.08.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1993. évi CXIV. törvény

az állattenyésztésről

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a gazdasági célú állattenyésztés biztosítsa a piacképes, minőségi állati termék előállítás genetikai hátterét; segítse hazánk részvételét a nemzetközi szakmai, kereskedelmi együttműködésekben; szolgálja a kiváló, nagy termelőképességű, gazdaságos fajták, hibridek fenntartását, fejlesztését, elterjesztését, továbbá a magyar állattenyésztés történeti múltjához tartozó állatfajták megőrzését, a következő törvényt alkotja

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A törvény célja és hatálya

1. §   E törvény az állatok tenyésztését azzal a céllal szabályozza, hogy az
a) elősegítse a magas színvonalú tenyésztő tevékenység folytatását;
b) az állatok tenyész- és haszonértéküket, genetikai sokféleségüket megőrizzék, illetve növeljék;
c) az állattenyésztésben alkalmazott tenyésztési módszerek feleljenek meg a környezet- és természetvédelmi, állatvédelmi, közegészségügyi, piaci, valamint állategészségügyi követelményeknek;
d) javuljon az előállított állati termék minősége, előállításának gazdaságossága és versenyképessége;
e) hosszú távon megőrizhetők legyenek a nemzeti értéket képviselő fajták génjei, egyedei, illetve azok csoportjai, genetikai sokféleségük;
f) biztosítsa a nemzetközi előírásokhoz való alkalmazkodást.
2. §   A törvény hatálya kiterjed
a) a szarvasmarha, juh, kecske, ló, sertés, baromfi, házinyúl és prémes állat, méh, hal, gazdasági célú, valamint a vadászható vadfajok zárttéri, élelmiszer-termelési célú tenyésztésére;
b) valamennyi, az a) pontban megjelölt állat gazdasági célú tenyésztésével, tenyészállat és szaporítóanyag előállításával, forgalmazásával és felhasználásával foglalkozó természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra.
b) az a) pontban felsorolt állatok körébe nem tartozó, minden egyéb állat gazdasági haszonszerzés céljából - külön jogszabályban meghatározott módon - történő tenyésztésére;
c) valamennyi - az a)-b) pontban megjelölt - állat tenyésztésével, tenyészállat és szaporítóanyag előállításával, forgalmazásával és felhasználásával foglalkozó természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra.
2. §   A törvény hatálya kiterjed a szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár, sertés, baromfi, házinyúl, prémes állat, méh, hal, és az egyéb állatok gazdasági célú tenyész- és haszonérték-növelő köztenyésztésére, valamint a vadászható vadfajok zárttéri, élelmiszer-termelési célú köztenyésztésére.
2. §   A törvény hatálya kiterjed a szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár, sertés, baromfi, házinyúl, csincsilla, eb, mézelő méh, ponty, és az egyéb állatok gazdasági célú tenyész- és haszonérték-növelő köztenyésztésére, valamint a vadászható vadfajok zárttéri, élelmiszer-termelési célú köztenyésztésére.
2. §   A törvény hatálya kiterjed a szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár, sertés, baromfi, házinyúl, csincsilla, magyar ebfajták, mézelő méh, ponty, és az egyéb állatok gazdasági célú tenyész- és haszonérték-növelő köztenyésztésére, valamint a vadászható vadfajok zárttéri, élelmiszer-termelési célú köztenyésztésére.

Fogalommeghatározások

3. §   E törvény alkalmazásában
1. Apaállat: az a hímivarú tenyészállat, amelyet az elismert tenyésztő szervezet a tenyésztési programjában előírtak szerint annak minősít.
2. Állattenyésztés: az állatok tenyész- és haszonértékét növelő célirányos tevékenységek összessége.
3. Baromfikeltető állomás: az a létesítmény, amelyben továbbtenyésztésre vagy árutermelő állományok előállítása céljából tenyész- vagy keltetőtojásokat keltetnek.
4. Ellenőrző teszt: a keresztezéses vagy hibrid tenyésztés keretében végzett állományszintű üzemi vagy központi vizsgálat, amelyben véletlenszerű mintavétel vizsgálati eredményeinek segítségével állapítják meg a végtermékek teljesítményét és minőségét, valamint a végtermék-előállító szülők reprodukciós teljesítményét.
5. Embrió-átültető állomás: petesejtek és embriók előállítására, nyilvántartására, kezelésére, átültetésére, illetve értékesítésére szolgáló, helyhez kötött vagy mozgó létesítmény.
6. Fajtafenntartás: egy adott fajta, fajtakonstrukció genetikai tulajdonságainak megőrzését, illetve folyamatos genetikai fejlesztését szolgáló tevékenységek összessége.
7. Gazdasági cél: mezőgazdasági, élelmiszer-termelési és prémtermelési célra történő állat- és állati eredetű termék előállítás, forgalmazás.
7. Gazdasági cél: a mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés, a prémtermelés, a sport- és szabadidős tevékenység céljára történő állat-, illetve állati eredetű termék-előállítás, -forgalmazás.
8. Halkeltető állomás: halivadék mesterséges előállítására szolgáló létesítmény.
9. Keltetőtojás: olyan keltetésre alkalmas tojás, amelyet haszonállat-előállítás céljából keltetnek és amelyből a kikelt utód nem kerülhet továbbtenyésztésre.
10. Mesterséges termékenyítési engedély: olyan közokirat, amelynek birtokában lehet az apaállattól a mesterséges termékenyítő állomásokon spermát nyerni.
11. Mesterséges termékenyítő állomás: olyan létesítmény, amelyben mesterséges termékenyítés céljából spermanyeréshez, -kezeléshez és -értékesítéshez apaállatokat tartanak, illetve értékesítésre spermát kezelnek és tárolnak.
12. Méhanyanevelő telep: olyan méhészet, amelyben forgalmazás céljára, ellenőrzött törzscsaládoktól származó méhanyákat nevelnek.
13. Szaporítóanyag: friss, tartósított és mélyhűtött sperma, petesejt, embrió, tenyésztojás, keltetőtojás, halikra, hallárva.
14. Származási igazolás: elismert tenyésztő szervezet által a tenyészállat és szaporítóanyag tenyésztési adatairól, a törzskönyv vagy a tenyésztési főkönyv alapján kiállított közokirat.
15. Teljesítményvizsgálat: a tenyészérték becsléséhez, az állatok teljesítményei és ezen belül termékei minőségének megállapítására szolgáló eljárás.
16. Tenyészállat: olyan, azonosító számmal vagy jellel ellátott és nyilvántartott állat, amely egyedileg vagy az állatcsoport részeként azonosítható:
a) amelynek szüleit és nagyszüleit törzskönyvbe vették vagy jegyezték be, és maga a tenyészállat törzskönyvezett vagy bejegyzett és törzskönyvezhető, vagy
b) amelyet elismert tenyésztő szervezet tenyésztési főkönyvében nyilvántartanak, vagy
c) amelyet elismert tenyésztő szervezet a kisállatfajok meghatározott körében, származási igazolással annak ismer el.
17. Tenyészérték: a tenyészállat becsült örökítőképessége, amely utal utódai teljesítményére.
18. Tenyésztési adat: e törvény hatálya alá tartozó állatfajok egyedeinek, csoportjainak törzskönyvben, tenyésztési főkönyvben nyilvántartott, az egyed, a csoport azonosítására, tartási helyére, származására, küllemére, teljesítményére, tenyészértékére, tenyésztőjére és tulajdonosára vonatkozó bejegyzés.
19. Tenyésztési főkönyv: elismert tenyésztő szervezet által vezetett - a tenyésztési hatóság által hitelesített - közokirat, amely a keresztezési vagy hibridizációs program tenyészállatai tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál.
20. Tenyésztési hatóság: a földművelésügyi miniszter által alapított, állattenyésztési hatósági feladatokat is ellátó államigazgatási szervezet.
20. Tenyésztési hatóság: az állattenyésztési hatósági feladatok ellátásáért felelős szerv.
21. Tenyésztési program: meghatározott gazdasági cél elérésére végzett tenyésztési tevékenységek sora és az ezek megvalósításához szükséges feltételrendszer (nyilvántartás, teljesítményvizsgálat, törzskönyvezés stb.).
22. Tenyésztojás: olyan keltetésre alkalmas tojás, amelyet tenyészállat-előállítás céljára keltetnek és amelyből az utód továbbtenyésztésre kerülhet.
23. Tenyésztő egyesület, illetve szövetség: a tenyésztők bíróságon bejegyzett, közfeladatot is ellátó szervezete, amely a tagjai által jóváhagyott tenyésztési programot hajt végre, és erre a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) általi elismeréssel jogot szerzett.
23. Tenyésztő egyesület, illetve szövetség: a tenyésztők által létrehozott olyan társadalmi szervezet, amelyet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) tenyésztő szervezetként elismer, és amely a tagjai által jóváhagyott és a minisztérium által elismert tenyésztési programot hajt végre.
23. Tenyésztő egyesület, illetve szövetség: a tenyésztők által létrehozott olyan társadalmi szervezet, amelyet a tenyésztési hatóság tenyésztő szervezetként elismer, és amely a tagjai által jóváhagyott és a tenyésztési hatóság által elismert tenyésztési programot hajt végre.
23. Tenyésztő egyesület, illetve szövetség: a tenyésztők által létrehozott olyan egyesület, amelyet a tenyésztési hatóság tenyésztő szervezetként elismer, és amely a tagjai által jóváhagyott és a tenyésztési hatóság által elismert tenyésztési programot hajt végre.
24. Tenyésztő szervezet: elismert tenyésztő egyesület, tenyésztő szövetség és tenyésztő vállalkozás.
25. Tenyésztő vállalkozás: egy vagy több természetes, illetve jogi személy által létrehozott, gazdasági tevékenységet végző szervezet, amely a fajtaelismerés keretében jogot kapott tenyészállat és szaporítóanyag előállítására, forgalmazására, illetve keresztezési program végrehajtására.
26. Törzskönyv: elismert tenyésztő szervezet által vezetett - a tenyésztési hatóság által hitelesített - közokirat, amely a tenyésztési programjába befogadott fajtatiszta tenyészállatok tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál.
27. Törzskönyvezés: a tenyésztési adatok hiteles gyűjtése, tenyésztési főkönyvben vagy törzskönyvben történő nyilvántartása, feldolgozása, rendszerezése, igazolása és közzététele.
28. Köztenyésztés: tenyészállat, árutermelő állomány, szaporítóanyag forgalomba hozatala, átadása más tenyésztő, valamint állattartó részére, illetve egynél több tenyészetet érintő tenyésztési, törzskönyvezési szolgáltatás végzése.
29. Spermatároló központ: olyan létesítmény, amelyben forgalmazás és felhasználás céljára mesterséges termékenyítési engedéllyel ellátott apaállattól származó spermát kezelnek és raktároznak.

II. FEJEZET
ÁLLATTENYÉSZTÉS

Tenyészállat, szaporítóanyag használata

4. §   Szarvasmarha-, juh-, kecske-, ló- és sertésfajoknál utódok előállítására csak olyan apaállat használható fel, amely megfelel a 3. § 1. pontjában előírt feltételeknek.
4. §   Szarvasmarha-, bivaly-, juh-, kecske-, ló-, szamár- és sertésfajoknál utódok előállítására csak olyan apaállat használható fel, amely megfelel a 3. § 1. pontjában előírt feltételeknek.
5. §
(1) Mesterséges termékenyítő állomásokról vagy ilyen állomások számára spermát felkínálni vagy értékesíteni csak akkor szabad, ha
a) azt mesterséges termékenyítő állomáson vagy annak szervezésében, mesterséges termékenyítési engedéllyel rendelkező apaállattól vették le, és
b) az előkészítés során minden adag - az előírásoknak megfelelő minőségű - spermát származásazonosító jelzéssel láttak el, továbbá
c) ha azt - jogszabályban meghatározott körben - a spermát termelő apaállat származási igazolása, vércsoport-igazolása és a mesterséges termékenyítő állomás spermaminőségi igazolása kíséri.
c) azt - jogszabályban meghatározott körben - a spermát termelő apaállat származási igazolása, vércsoport- vagy azzal egyenértékű vizsgálat igazolása és a mesterséges termékenyítő állomás spermaminőségi igazolása kíséri.
(2) Petesejteket és embriókat kizárólag embrióátültető állomások, elismert tenyésztő szervezetek, illetve elismert tenyésztő szervezetek tagjai csak akkor ajánlhatnak fel vagy forgalmazhatnak, ha petesejtek és embriók
a) tenyésztési program szerint kijelölt nőivarú tenyészállatoktól és apaállatoktól származnak;
b) kinyerése, kezelése, embrióátültető állomáson keresztül történt;
c) a tárolást, szállítást szolgáló csomagoláson - a származás azonosíthatósága érdekében - jelöléssel vannak ellátva vagy az embrióátültetést követően az embriót befogadó anyaállatot a 8. §-ban meghatározott módon megjelölték.
(3) A forgalomba hozatal során
a) a petesejteket a termelő anya származási igazolásának, vércsoport-igazolásának és az embrióátültető állomás petesejt-igazolásának;
a) a petesejteket a termelő anya származási igazolásának, vércsoport- vagy azzal egyenértékű vizsgálat és az embrióátültető állomás petesejt igazolásának;
b) az embriókat az ivarsejtet termelő szülők származási igazolásának, vércsoport-igazolásának és az embrióátültető állomás igazolásának
b) az embriókat az ivarsejtet termelő szülők származási igazolásának, vércsoport- vagy azzal egyenértékű vizsgálat és az embrióátültető állomás igazolásának
kell kísérnie.
(4) A keltető- és tenyésztojást tenyészetazonosító jelzéssel és az elismert tenyésztő szervezet származási igazolásával kell ellátni.
(4) Ha a forgalomba hozott műszalmában egynél több petesejt vagy embrió található, amelyek csak azonos szülőktől származhatnak, azt erre vonatkozó egyértelmű igazolásnak kell kísérnie.
(5) A keltető- és tenyésztojást tenyészetazonosító jelzéssel kell ellátni, és a tenyésztojást az elismert tenyésztő szervezet származási igazolásának, a keltetőtojást pedig az azt termelő állomány származási igazolása alapján kiállított szállítólevélnek kell kísérnie.
6. §   Tenyészállat-kiállítást, -árverést a vonatkozó állategészségügyi, közegészségügyi és egyéb előírások megtartásával, csak az elismert tenyésztő szervezet hozzájárulásával és a tenyésztési hatóság felügyeletével lehet tartani.
6. §   Tenyészállat-kiállítást, -árverést a vonatkozó állat-egészségügyi, közegészségügyi és egyéb előírások megtartásával, csak az elismert tenyésztő szervezet, több faj, illetve fajta együttes részvétele esetén az elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség hozzájárulásával és a tenyésztési hatóság felügyeletével lehet tartani.
6. §   A tenyészállat-kiállítást, -árverést a vonatkozó állat-egészségügyi, közegészségügyi és egyéb előírások megtartásával, az elismert tenyésztő szervezet, több faj, illetve fajta együttes részvétele esetén az elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség hozzájárulásával, a tenyésztési hatóság felügyeletével lehet tartani. Eb- és macskafajták esetében a tenyészállat-kiállítás és -árverés megtartásához az elismert tenyésztő szervezet, illetve elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség hozzájárulása és a tenyésztési hatóság felügyelete nem szükséges.
6. §   A tenyészállat-kiállítást, -árverést a vonatkozó állat-egészségügyi, közegészségügyi és egyéb előírások megtartásával, az elismert tenyésztő szervezet, több faj, illetve fajta együttes részvétele esetén az elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség hozzájárulásával, a tenyésztési hatóság felügyeletével lehet tartani.

Teljesítményvizsgálat, tenyészértékbecslés

7. §
(1) A teljesítményvizsgálatok és ellenőrző tesztek meghatározása, megvalósítása - térítés ellenében végzett - állami feladat.
(2) A teljesítményvizsgálatokat és az ellenőrző teszteket a tenyésztési hatóság végzi, melynek alapján becsli a tenyészértéket és a végtermék teljesítményeket.
(2) A teljesítményvizsgálatokat és az ellenőrző teszteket a tenyésztési hatóság végzi térítés ellenében, melynek alapján becsli a tenyészértéket és a végtermék teljesítményeket.
(3) A tenyésztési hatóság - ellenőrzése mellett - elismert tenyésztő szervezetet is megbízhat a teljesítményvizsgálatok végzésével, kivéve a fajtaelismerésre irányuló vizsgálatokat.
(3) A tenyésztési hatóság - ellenőrzése mellett - elismert tenyésztő szervezetet is megbízhat a teljesítményvizsgálatok végzésével, kivéve a fajtaelismerésre irányuló vizsgálatokat. A megbízás alapján végzett teljesítményvizsgálatokat a tenyésztési hatóság rendszeresen felülvizsgálja.
(4) A tenyésztési hatóság a tenyészértékbecsléskor más vizsgálatok eredményeit is alapul veheti, ha azokat elismert tenyésztő szervezet végzi, vagy annak megbízásából és ellenőrzése mellett végzik, és az alkalmazott vizsgálati módszerrel az eredmények hiteles és szakszerű megállapítása biztosított.
(5) A teljesítményvizsgálatokban, tenyészértékbecslésben érintett, elismert tenyésztő szervezet és a tenyészállat tartója a vizsgálatra vonatkozó adatokat, állatokat, szaporítóanyagokat köteles térítésmentesen a tenyésztési hatóság rendelkezésére bocsátani.
(6) A külföldön végzett hiteles teljesítményvizsgálatok és tenyészértékbecslések a hazai teljesítményvizsgálatokkal és tenyészértékbecslésekkel akkor egyenértékűek és fogadhatók el, ha az eredményeket azonos módszerrel és pontossággal állapították meg vagy azok megfelelően átszámíthatók.
(7) A teljesítményvizsgálat és a tenyészértékbecslés eredménye a tenyésztő genetikai fejlesztő munkájának elősegítésére, az elismert tenyésztő szervezetek tenyésztési programjának megvalósítására, továbbá a tenyésztési hatóság ellenőrző, engedélyező és hitelesítő tevékenységének végzéséhez használható fel.

Jelölés

8. §   A külön jogszabályban meghatározott állatok ivadékát függetlenül hasznosítási irányuktól, a megszületést követően, meghatározott időn belül, országosan egységes módon és tartósan, egyedileg vagy mint csoport részeként meg kell jelölni, valamint nyilvántartásba kell venni.
8. §
(1) A külön jogszabályban meghatározott állatok ivadékát függetlenül hasznosítási irányuktól, a megszületést követően, meghatározott időn belül, országosan egységes módon és tartósan, egyedileg vagy mint csoport részeként meg kell jelölni, valamint nyilvántartásba kell venni.
(2) A külön jogszabályban meghatározott állatokat a levágás során az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, illetve a külön jogszabályban meghatározott módon és feltételek szerint minősíteni kell.

Tenyésztési adatok gyűjtése, értékelése és közzététele

9. §
(1) A teljesítményvizsgálatok és ellenőrző tesztek adatait, eredményeit, valamint a 8. §-ban előírt nyilvántartásokat a tenyésztési hatóságnál működtetett központi adatbankban kell gyűjteni. Az értékelt eredményeket a tenyésztési hatóság az érintett tenyésztők és az elismert tenyésztő szervezetek rendelkezésére bocsátja.
(2) A tenyésztési hatóság a központi adatbankban lévő, az (1) bekezdésbe nem tartozó adatokat, az adatok szolgáltatójára utaló módon csak az érintett elismert tenyésztő szervezet hozzájárulásával hozhatja nyilvánosságra. Ennek hiányában az adatok csak alapadatként használhatók fel.
(3) A tenyésztési hatóság hozza nyilvánosságra azon apaállatok megállapított termelési tulajdonságaira vonatkozó tenyészértékét, amelyek spermája felkínálásra vagy értékesítésre kerülhet, valamint a fajtaelismerésre vonatkozó és az ellenőrző tesztek eredményeit.

Az apaállat-ellátás rendje

10. §
(1) A tenyésztési hatóság céltámogatásként rendelkezésére bocsátott pénzből, a támogatás feltételében meghatározott fajtájú és minőségű, állami tulajdonú apaállatot, illetőleg szaporítóanyagot szerez be és helyez ki köztenyésztésre.
(2) Az állami tulajdonban lévő apaállat tartásával kapcsolatos költségeket az viseli, akihez az apaállatot kihelyezték.
(3) Az állami tulajdonú apaállatokért a hasznosítója díjat köteles fizetni. Ennek mértékét - jogszabályban meghatározott elvek alapján - a tenyésztési hatósággal kötött szerződésben kell rögzíteni.
(4) A települési önkormányzat képviselő-testülete (fővárosban a kerületi önkormányzat képviselő-testülete) gondoskodhat a területén lévő nőivarú állatok termékenyítéséhez szükséges apaállatigény felméréséről, beszerzéséről, tartásának megszervezéséről, vagy a nőivarú egyedek minősített apaállattal, illetve szaporítóanyaggal történő termékenyítése feltételeiről.
(4) A települési önkormányzat képviselő-testülete (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése) gondoskodhat a területén lévő nőivarú állatok termékenyítéséhez szükséges apaállatigény felméréséről, beszerzéséről, tartásának megszervezéséről, vagy a nőivarú egyedek minősített apaállattal, illetve szaporítóanyaggal történő termékenyítése feltételeiről.
(5) Apaállat beszerzéséhez a jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel állami támogatás igényelhető.

Védett őshonos állatfajták, veszélyeztetett fajták

Védett őshonos állatfajták, veszélyeztetett fajták és magyar ebfajták

11. §
(1) A védett őshonos fajták jelentős genetikai értéket képviselnek, eredeti állapotú megőrzésük nemzeti érdek és állami feladat, melynek végrehajtásáról a minisztérium - a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a tenyésztési hatóság és más szervek bevonásával - gondoskodik.
(1) A védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő fajtáknak az eredeti állapotukban történő megőrzése nemzeti érdek és állami feladat, melynek végrehajtásáról a minisztérium - a környezetvédelemért felelős minisztérium, a tenyésztési hatóság, más szervek, valamint szakmai szervezetek bevonásával - gondoskodik.
(1) A védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő fajtáknak az eredeti állapotukban történő megőrzése nemzeti érdek és állami feladat, melynek végrehajtásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a természetvédelemért felelős miniszter, a tenyésztési hatóság, más szervek, valamint szakmai szervezetek bevonásával - gondoskodik.
(1) A védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő fajtáknak, valamint a magyar ebfajtáknak az eredeti állapotukban történő megőrzése nemzeti érdek és állami feladat, melynek végrehajtásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - a természetvédelemért felelős miniszter, a tenyésztési hatóság, más szervek, valamint szakmai szervezetek bevonásával - gondoskodik.
(2) Őshonosságuk miatt védett állatfajtáknak kell tekinteni azokat a fajtákat, amelyek Magyarország természetföldrajzi környezetében alakultak ki, illetőleg tartásuknak, tenyésztésüknek történeti hagyománya van.
(2a) Magyar ebfajtának kell tekinteni azt az ebfajtát, amely Magyarország természetföldrajzi környezetében alakult ki, és tartásának, használatának és tenyésztésének történelmi hagyománya van.
(3) A védett őshonos fajták fenntartásához, jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel az állam támogatást ad.
12. §   A magas genetikai értéket képviselő, veszélyeztetett helyzetbe került fajták állományait védeni kell, ehhez az állam külön jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel támogatást adhat.
12. §   A magas genetikai értéket képviselő, veszélyeztetett helyzetbe került fajták és a magyar ebfajták állományait védeni kell, amihez az állam támogatást adhat.

Tenyésztési hozzájárulás

13. §   A mezőgazdasági termelő - a külön jogszabályban meghatározott termékek és tevékenység után, az ott meghatározott mértékben és célra - az Állattenyésztési Alapba tenyésztési hozzájárulást köteles fizetni.
13. §
(1) A mezőgazdasági termelő a törvény mellékletében meghatározott mértékben az ott felsorolt termékek, valamint a lóverseny-totalizatőr tevékenység után, a külön jogszabályban meghatározott számlára tenyésztési hozzájárulást köteles fizetni.
(2) A tenyésztési hozzájárulás alapja:
a) a termék értékesítéséből származó - az általános forgalmi adót nem tartalmazó - nettó árbevétel,
b) a lóverseny-totalizatőr forgalma.
(3) A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény 12. §-ának (5) bekezdése szerint adózó mezőgazdasági kistermelő árbevételként a tenyésztési hozzájárulással csökkentett bevételt veheti figyelembe.
(3) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-ának 19. pontja szerinti mezőgazdasági kistermelő árbevételként a tenyésztési hozzájárulással csökkentett bevételt veheti figyelembe.
(4) Aki a termék értékesítéséről szóló számlát, egyszerűsített számlát, számlát helyettesítő okmányt, felvásárlást igazoló bizonylatot (a továbbiakban: számla) kiállítja, köteles a tenyésztési hozzájárulás összegét kiszámítani és a külön jogszabály szerinti számlára befizetni.
(5) A tenyésztési hozzájárulás adók módjára kerül behajtásra.

III. FEJEZET
TENYÉSZTÉSSZERVEZÉS

14. §
(1) Az állattenyésztés irányításával, szervezésével kapcsolatos feladatokat e törvényben meghatározottak szerint
a) a minisztérium,
a) a miniszter,
b) a tenyésztési hatóság és
c) az elismert tenyésztő szervezetek
c) az elismert tenyésztő szervezetek, valamint az elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség
látják el.
(2) A tenyésztésszervezéssel kapcsolatos hatósági eljárásban az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A tenyésztésszervezéssel kapcsolatos hatósági eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A minisztérium feladatai

A miniszter feladatai

15. §
(1) A minisztérium az állattenyésztés irányítási, szervezési feladatainak keretében
a) kidolgozza az állattenyésztés hosszú távú fejlesztési célját;
b) ennek végrehajtására jogszabályokat készít elő és rendeletet alkot; továbbá
c) a jogszabályok végrehajtása érdekében támogatási rendszert dolgoz ki és működtet;
d) meghatározza az állattenyésztés szervezeti felépítését, melynek keretében tenyésztési hatóságot, egyéb szerveket hoz létre és működtet;
e) gondoskodik a tenyésztési hatóság és más szervek bevonásával az állattenyésztéssel kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről;
f) elősegíti a nemzetközi tenyésztési együttműködést.
(1) A miniszter az állattenyésztés irányítási, szervezési feladatainak keretében
a) kidolgozza az állattenyésztés hosszú távú fejlesztési célját;
c) a jogszabályok végrehajtása érdekében támogatási rendszert dolgoz ki és működtet;
e) gondoskodik a tenyésztési hatóság és más szervek bevonásával az állattenyésztéssel kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről;
f) elősegíti a nemzetközi tenyésztési együttműködést.
(2) A minisztérium az állattenyésztés hatósági feladatainak keretében:
a) elismerést, szakmai hozzájárulást ad ki;
a) elismerést ad ki;
b) felettes szervként elbírálja a tenyésztési hatóság hatósági jogkörében hozott határozata ellen benyújtott fellebbezést.
(2) A Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú részesedése tekintetében a tulajdonos jogait - e törvény erejénél fogva - az állam nevében a miniszter gyakorolja.

A tenyésztési hatóság feladatai

16. §   A tenyésztési hatóság az állattenyésztés szervezési feladatainak keretében
a) országos állattenyésztési adatbankot hoz létre és tart fenn - a 8. §, a 9. § és a 30. § (4) bekezdése alapján - és ellátja az adatok tárolását, feldolgozását;
a) országos állattenyésztési adatbankot hoz létre és tart fenn - a 8. §, a 9. §, a 18. § (5) bekezdése és a 30. § (4) bekezdése alapján - és ellátja az adatok tárolását, feldolgozását;
b) kialakítja és működteti az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerét;
b) jogszabályban előírt feladatmegosztás szerint, az állategészségügyi hatósággal együttműködve kialakítja és működteti az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerét;
b) jogszabályban előírt feladatmegosztás szerint, az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel együttműködve kialakítja és működteti az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerét;
c) teljesítményvizsgálatokat, ellenőrző teszteket, tenyészértékbecslést végez, és közzéteszi azok eredményét;
d) teljesítményvizsgálati megbízásokat ad ki;
e) végzi az állami tulajdonú apaállat-gazdálkodást;
f) irányítja, ellenőrzi a védett őshonos fajták fenntartását;
g) ellátja a külön jogszabály, illetve a minisztérium által részére meghatározott feladatot;
g) ellátja a külön jogszabály által részére meghatározott feladatot;
h) együttműködik a nemzetközi szakmai szervezetekkel.
17. §   A tenyésztési hatóság az állattenyésztés hatósági feladatainak keretében
a) engedélyt ad ki;
b) ellenőrzést végez;
c) felülvizsgálatot tart;
d) fajtaelismerésre irányuló vizsgálatot végez;
e) hitelesít;
f) felkérés alapján közreműködik a nem hatáskörébe tartozó hozzájáruláshoz vagy elismeréshez kötött tevékenységek kérelmeinek elbírálásánál;
f) felkérés alapján közreműködik az elismeréshez kötött tevékenységekre irányuló kérelmek elbírálásában;
f) elismerést ad ki;
g) tenyészetazonosítót ad ki;
h) az engedélyhez kötött tevékenységekről, az elismert fajtákról, hibridekről, keresztezési programokról és tenyésztő szervezetekről nyilvántartást vezet;
h) nyilvántartást vezet a 18. § (5) bekezdésében meghatározott körben;
i) ellátja a külön jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat.
i) új állatfajtákat és tenyésztő szervezetet elismer;
j) elvégzi és ellenőrzi a tenyésztésszervezéssel kapcsolatos feladatokat;
k) ellátja az őshonos és védett állatfajok génforrásainak megőrzésével kapcsolatos feladatokat;
l) ellenőrzi a tenyészállatok és szaporítóanyagok előállítását, tárolását, forgalmazását és felhasználását;
m) vezeti az inszeminátori névjegyzéket, hatósági bizonyítványt ad ki.
18. §
(1) A 17. § a) pontja alapján a tenyésztési hatóság engedélyezi
a) mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetését;
a) mesterséges termékenyítő állomás, valamint spermatároló központ üzemeltetését;
b) apaállat felhasználását szaporítóanyag előállításra;
c) embrióátültető állomás üzemeltetését;
d) baromfi- és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetését.
e) méhanyanevelő telep pároztatótelepnek való minősítését.
(2) A 17. § b) pontja alapján a tenyésztési hatóság ellenőrzi
a) e törvény rendelkezéseinek végrehajtását;
b) a tenyésztő szervezetek szakmai tevékenységét;
c) az engedélyköteles tevékenységeket és az adatszolgáltatási kötelezettség betartását;
d) a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalát, illetve kivitelét;
e) az állatok származását.
(3) A 17. § c) pontja alapján a tenyésztési hatóság felülvizsgálja
a) az engedélyek lejártakor az engedélyhez kötött tevékenységet;
b) az elismerés lejártakor az elismert szervezetet, fajtát, hibridet és keresztezési programot;
c) a külföldi teljesítményvizsgálati adatokat.
(4) A 17. § e) pontja alapján a tenyésztési hatóság hitelesíti
a) a törzskönyvet;
b) a tenyésztési főkönyvet;
c) a nem általa végzett teljesítményvizsgálatok eredményét;
d) az embrióátültető állomás nyilvántartását;
e) a tenyésztési adatot.
(5) A tenyésztési hatóság hatósági feladatainak ellátása érdekében külön jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet
a) a mesterséges termékenyítő állomásokról, embrióátültető állomásokról, spermatároló központokról;
b) az inszeminátorokról, embrióátültetőkről;
c) az állattartókról, tenyészetekről, tartási helyekről;
d) az egyedi azonosítású állatokról, törzsállományokról;
e) az engedélyezett baromfikeltető állomásokról, halkeltető állomásokról, a méhanyanevelő telepekről;
f) a megbízott teljesítményvizsgálati szervezetekről és telephelyekről, teljesítményvizsgálati bizonyítvánnyal rendelkező szakemberekről;
g) az elismert tenyésztőszervezetekről és tenyésztésvezetőkről, valamint állatfajtákról, hibridekről és keresztezési programokról;
h) a vágóhídi minősítő helyekről, minősítő szervezetekről, vágóállat-minősítőkről, minősítéshez szükséges bélyegzőkről, műszerekről, a vágóállat-minősítési adatokról;
i) az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerében igényelhető füljelzőkről.
j) a génbankban elhelyezett szaporítóanyagról és genetikai mintáról.
(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) természetes személy esetén a nevet, születési nevet, születési helyet, születési időt, anyja nevét, állampolgárságot, lakhelyet, telephelyet, elérhetőséget (telefonszám, faxszám, e-mail cím, levelezési cím), számlázási nevet, számlázási címet;
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén a cégnevet, adószámot, székhelyet, telephelyet, elérhetőséget (telefonszám, faxszám, e-mail cím, levelezési cím).
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a (cég)nevet, adószámot, székhelyet, telephelyet, elérhetőséget (telefonszám, faxszám, e-mail cím, levelezési cím).
(7) A tenyésztési hatóság az általa nyilvántartott adatokból adatbázist hoz létre.
(7) A tenyésztési hatóság az általa nyilvántartott adatokból adatbázist hoz létre. A tenyésztési hatóság a nyilvántartásában lévő adatokat az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben kezeli.
(8) A tenyésztési hatóság közigazgatási eljárásban országos illetékességgel hozott döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.
18/A. §   A törzskönyv, illetve az annak alapján kiállított származási igazolás a tenyészállat tenyésztőjére, illetve tulajdonosára vonatkozóan tartalmazza
a) természetes személy esetében a nevet, lakhelyet;
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén a cégnevet, székhelyet.
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a (cég)nevet, székhelyet.

Az elismert tenyésztő szervezet feladatai

19. §   Az elismert tenyésztő szervezet - e törvény alapján - az állattenyésztés szervezési feladatainak keretében
a) tenyésztési programot hajt végre;
b) törzskönyvezést végez;
c) megbízás alapján teljesítményt vizsgál vagy vizsgáltat.
19. §
(1) Az elismert tenyésztő szervezet - e törvény alapján - az állattenyésztés szervezési feladatainak keretében
a) tenyésztési programot hajt végre;
b) törzskönyvezést végez;
c) megbízás alapján teljesítményt vizsgál vagy vizsgáltat.
(2) Az elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség az állattenyésztés szervezési feladatainak keretében
a) hozzájárul a több állatfajt, fajtát érintő kiállítás és árverés rendezéséhez, és közreműködik azok lebonyolításában;
a) e törvény rendelkezései szerint hozzájárul a több állatfajt, fajtát érintő kiállítás és árverés rendezéséhez, és közreműködik azok lebonyolításában;
b) összehangolja az egyes elismert tenyésztő egyesület (szövetség) közös tevékenységét, igény esetén irányítja és végzi azok tevékenységét, továbbá kezeli a közös pénzügyi alapokat;
c) képviseli a magyar állattenyésztést hazai és a nemzetközi fórumokon;
d) ellátja a minisztérium által - meghatározott feltételekkel - ráruházott feladatokat.
d) ellátja a tenyésztési hatóság által - meghatározott feltételekkel - ráruházott feladatokat.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tevékenységet kizárólag elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő szervezet végezheti.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt tevékenységet kizárólag elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő szervezet végezheti.

Tenyésztő szervezetkénti elismerés

20. §
(1) A tenyésztéssel foglalkozó egyesület, szövetség, illetve vállalkozás tenyésztő szervezetkénti elismerésére és az elismerés visszavonására a minisztérium jogosult. Az elismerési eljárás a fajtaelismerés keretében, illetve egyesület vagy szövetség esetében külön eljárásban történik. Az elismerés megadása vagy megtagadása nem érinti az egyesület, szövetség külön törvény szerinti jogszerű működését.
(1) A tenyésztéssel foglalkozó egyesület, szövetség, illetve vállalkozás tenyésztő szervezetkénti elismerésére és az elismerés visszavonására a minisztérium jogosult. Az elismerési eljárás kérelem alapján indul. Az elismerés megadása vagy megtagadása nem érinti az egyesület, szövetség külön törvény szerinti jogszerű működését.
(1) A tenyésztéssel foglalkozó egyesület, szövetség, illetve vállalkozás tenyésztő szervezetkénti elismerésére és az elismerés visszavonására a tenyésztési hatóság jogosult. Az elismerési eljárás kérelem alapján indul. Az elismerés megadása vagy megtagadása nem érinti az egyesület, szövetség külön törvény szerinti jogszerű működését.
(1) A tenyésztéssel foglalkozó egyesület, szövetség, illetve vállalkozás tenyésztő szervezetkénti elismerésére és az elismerés visszavonására a tenyésztési hatóság jogosult. A tenyésztőszervezet elismerése iránti eljárás (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: elismerési eljárás) írásbeli vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtott (a továbbiakban együtt: írásbeli) kérelem alapján indul. Az elismerés megadása vagy megtagadása nem érinti az egyesület, szövetség külön törvény szerinti jogszerű működését.
(2) A minisztérium - a tenyésztő hatóság véleményét figyelembe véve - a tenyésztéssel foglalkozó szervezetet tenyésztőként elismeri, ha
a) a benyújtott tenyésztési program megfelel az állati termék termelés - 1. §-ban foglalt - követelményeinek és az elfogadott nemzetközi előírásoknak;
b) a szervezet fajtaelismerésben részesített vagy arra bejelentett fajtát, hibridet tenyészt, illetve keresztezési programot valósít meg;
c) a tenyésztési program megvalósításához megfelelő létszámú állatállomány; valamint
d) a szakszerű tenyésztői munkához szükséges szakember, a 25. §-ban meghatározott tenyésztésvezető és felszerelés rendelkezésre áll;
e) a tenyészállatokat egyedenként, a 8. §-ban foglaltak szerint tartósan úgy jelölik meg, vagy a kisállatfajok meghatározott körénél úgy írják le, hogy azonosságuk megállapítható;
f) a törzskönyvet vagy tenyésztési főkönyvet a tenyésztési program előírásainak megfelelően vezetik.
(2) A tenyésztési hatóság a tenyésztéssel foglalkozó szervezetet tenyésztőként elismeri, ha
a) a benyújtott tenyésztési program megfelel az állati termék termelés - 1. §-ban foglalt - követelményeinek és az elfogadott nemzetközi előírásoknak;
b) a szervezet fajtaelismerésben részesített vagy arra bejelentett fajtát, hibridet tenyészt, illetve keresztezési programot valósít meg;
c) a tenyésztési program megvalósításához megfelelő létszámú állatállomány; valamint
d) a szakszerű tenyésztői munkához szükséges szakember, a 25. §-ban meghatározott tenyésztésvezető és felszerelés rendelkezésre áll;
e) a tenyészállatokat egyedenként, a 8. §-ban foglaltak szerint tartósan úgy jelölik meg, vagy a kisállatfajok meghatározott körénél úgy írják le, hogy azonosságuk megállapítható;
f) a törzskönyvet vagy tenyésztési főkönyvet a tenyésztési program előírásainak megfelelően vezetik.
(2a) E törvény végrehajtására kiadott jogszabály - a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken túl - a tenyésztőszervezeti elismerési eljárásban további feltételt írhat elő.
(2b) A miniszter a tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelmet elutasíthatja, ha a kérelemben foglalt, fenntartani kívánt fajta tenyésztésének engedélyezése egy már elismert vagy ideiglenes elismert tenyésztő szervezet által fenntartott fajta fenntartását súlyosan veszélyezteti.
(3) A tenyésztő szervezet elismerésére irányuló eljárást 6 hónapon belül kell lefolytatni, amely határidőt az eljáró szerv vezetője egyszer 6 hónappal meghosszabbíthat.
(3) A tenyésztő szervezet elismerésére irányuló eljárás során az ügyintézési határidő 6 hónap, amely egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.
(3) A tenyésztő szervezet elismerésére irányuló eljárás során az ügyintézési határidő 4 hónap.
(3) Az elismerési eljárásban
a) a kapcsolattartás írásban történik, valamint
b) az ügyintézési határidő 150 nap.
(5) A tenyésztőszervezeti elismerésre irányuló eljárás tekintetében a fajtaelismerési eljárás megelőző eljárásnak minősül.
21. §
(1) Az elismerés a tenyésztési célra, a tenyésztési programra, valamint a szakmai és térbeni tevékenységi területre, a törzskönyvi, illetve a tenyésztési főkönyvi szabályzatra, fajtafenntartásra vonatkozik és ezek végrehajtására jogosít.
(2) A minisztérium ideiglenes elismerést adhat a tenyésztő szervezet részére, ha a 20. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek csak részben felel meg.
(2) A minisztérium meghatározott időtartamra a feltételek teljesítésére ideiglenes elismerést adhat a tenyésztő szervezet részére, ha a 20. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek csak részben felel meg.
(2) A tenyésztési hatóság meghatározott időtartamra a feltételek teljesítésére ideiglenes elismerést adhat a tenyésztő szervezet részére, ha a 20. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek csak részben felel meg.
(3) Fajták, keresztezési programok, hibridek esetében elismerés csak egy tenyésztő szervezet részére adható ki, függetlenül attól, hogy a fajta egységes cél és program szerinti nemesítése és törzskönyvezése több részszervezetben valósul meg. Ilyen esetben az elismert tenyésztő szervezet felel az egyes tagszervezetek tevékenységének egyenértékűségéért.
(4) Nyilvántartott tenyésztővel nem rendelkező, úgynevezett világfajta esetén az elismerés csak egyesület vagy szövetség részére adható meg.
(5) Több szervezet azonos tárgyú kérelme esetén a minisztérium az elismerést a szervezet által fenntartani kívánt állatlétszám és a tenyésztési program figyelembevételével adja meg.
(5) Több szervezet azonos tárgyú kérelme esetén a tenyésztési hatóság az elismerést a szervezet által fenntartani kívánt állatlétszám és a tenyésztési program figyelembevételével adja meg.
(6) Több tenyésztő szervezet részére adható elismerés olyan behozott állatok esetében, amelyekre kizárólagos forgalmazási joggal senki nem rendelkezik.
(7) Az elismert tenyésztő egyesületek, szövetségek kötelesek törzskönyvezni, a teljesítményvizsgálatokat elvégeztetni, valamint származási igazolással ellátni mindazoknak a tenyésztőknek az állatait, akik azt kérik, ha az állatok a tenyésztő szervezet jogosítványában szereplő fajták, és a törzskönyvezésnek szakmai akadálya nincs.
(8) A törzskönyv és a tenyésztési főkönyv olyan közokirat, amely nem selejtezhető.
22. §
(1) Az elismerés meghatározott időtartamra szól, ami felülvizsgálat alapján megújítható.
(1) Az elismerés - évenként kötelező hatósági felülvizsgálat eredményétől függően - visszavonásig szól.
(2) Elismeréskor a tenyésztési hatóság a szervezetet és annak tenyészeteit önálló tenyészetazonosítóval látja el.
(3) Az elismert tenyésztő szervezetek listáját a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.
(3) Az elismert tenyésztő szervezetek listáját a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában közzé kell tenni.
23. §
(1) A minisztérium az előírásoknak meg nem felelő működés esetén a tenyésztő szervezet elismerését a feltételek teljesítéséig felfüggeszti.
(1) A tenyésztési hatóság az előírásoknak meg nem felelő működés esetén a tenyésztő szervezet elismerését a feltételek teljesítéséig felfüggeszti.
(1) A tenyésztési hatóság az előírásoknak nem megfelelően működő tenyésztőszervezet elismerését az előírások teljesítéséig, de legfeljebb 90 napra felfüggeszti. A felfüggesztő határozatban meg kell jelölni a feladatok teljesítésének határidejét, valamint a tenyészállat és szaporítóanyag forgalmának korlátozására vonatkozó előírásokat.
(2) A minisztérium az elismerést a tenyésztési hatóság javaslata alapján visszavonja
a) az elismert tenyésztő szervezet megszűnése;
b) a 20. § (2) bekezdésében írt feltételek be nem tartása;
c) a hivatalos előírásoknak meg nem felelő adatgyűjtés és valótlan adatközlés elleni alapos bejelentés, észrevétel esetén.
(2) A tenyésztési hatóság az elismerést visszavonja
a) az elismert tenyésztő szervezet megszűnése;
b) a 20. § (2) bekezdésében írt feltételek be nem tartása;
b) a 20. § (2) bekezdésében vagy e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltétel be nem tartása;
c) a hivatalos előírásoknak meg nem felelő adatgyűjtés és valótlan adatközlés elleni alapos bejelentés, észrevétel esetén.
(2a) A tenyésztési hatóság (2) bekezdés szerinti határozatában meghatározza a fajta még meglévő állományának hasznosítási módját.
(3) Az elismert tenyésztő egyesület vagy szövetég jogutód nélküli megszűnése esetén vagy az elismerés visszavonásakor a nyilvántartásra és törzskönyvezésre vonatkozó dokumentumokat át kell adni a tenyésztési hatóságnak.
24. §
(1) Az elismert tenyésztő szervezet vezetője köteles a működés feltételeinek változásait a tenyésztési hatósággal haladéktalanul közölni.
(2) A 20. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek változása a minisztérium jóváhagyását igényli.
(2) A 20. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek változása a tenyésztési hatóság jóváhagyását igényli.

Az ország őshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes állatok tartásának tilalma

24/F. §   Az ország őshonos növény-, illetve állatvilágára ökológiai szempontból veszélyes, külön jogszabályban meghatározott állatok kedvtelésből való tartása, szaporítása és forgalomba hozatala tilos. A tilalom megszegésével tartott állatot az állatvédelmi hatóság elkobozza, majd gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlődésétől függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhető. Az elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét megengedett módon ki lehet oltani.
25. §
(1) A tenyésztő egyesületben, illetve szövetségben a kialakított és elismert tenyésztési program végrehajtását tenyésztésvezető foglalkoztatásával kell biztosítani.
(2) Nem lehet tenyésztésvezető, akinek egyéb tevékenysége vagy más szervezetben betöltött tisztsége a tenyésztésvezetői megbízatással összeférhetetlen. Összeférhetetlennek kell tekinteni különösen azt, akinek tenyésztésvezetőként történő alkalmazása gazdasági monopolhelyzet kialakulását segítheti elő.
(3) A tenyésztésvezető alkalmazásához jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel állami támogatás adható.
(3) A tenyésztő vállalkozás a tenyésztésvezető feladatainak ellátására felelős személyt köteles kijelölni.

Fajtaelismerés

26. §
(1) A fajtaelismerés az az eljárás, melynek során megállapítják, hogy az adott fajta, hibrid, keresztezési program tenyészállatai milyen tulajdonságokkal rendelkeznek és ki jogosult azok forgalmazására. A fajtát, hibridet, keresztezési programot a minisztérium ismeri el.
(1) A fajtaelismerés az az eljárás, melynek során megállapítják, hogy az adott fajta, hibrid, keresztezési program tenyészállatai milyen tulajdonságokkal rendelkeznek és ki jogosult azok forgalmazására. A fajtát, hibridet, keresztezési programot a tenyésztési hatóság ismeri el.
(2) Adott fajta, hibrid, keresztezési program tenyészállatait csak elismert tenyésztő szervezet és csak fajtaelismerés alapján vagy a fajtaelismerés iránti elfogadott kérelem alapján meghatározott feltételekkel tenyésztheti, illetve forgalmazhatja.
(3) A fajtaelismerést annak a tenyésztéssel foglalkozó szervezetnek kell kérnie, amely
a) Magyarországon még el nem ismert állatfajt, -fajtát vagy hibridet kíván tenyésztésbe vonni, hibridprogramot kíván végrehajtani;
b) saját tenyésztési program alapján, saját tenyészanyaggal olyan fajtát kíván tenyészteni vagy előállítani, amely valamely meghatározott termelési tulajdonságával eltérést mutat az elismert állatok csoportjából vagy valamely tulajdonsága alapján más állatcsoportoktól jól elhatárolható;
c) nemesítővel rendelkező fajta esetén kizárólagos jogot szerzett a nemesítőtől valamely külföldi védett fajta, keresztezési program vagy hibrid esetében a hazai forgalmazásra.
(4) Nem lehet önálló fajtaelismerést kérni az elismert tenyésztő szervezet keretében fenntartott, tenyésztett állatfajta, hibrid, keresztezési program részcsoportjára, kivéve, ha ehhez az érintett elismert tenyésztő szervezet hozzájárul.
27. §
(1) A fajtaelismeréshez szükséges vizsgálatokat - külön jogszabályban meghatározott díj ellenében - a tenyésztési hatóság végzi.
(1) A fajtaelismeréshez szükséges vizsgálatokat - a miniszter által az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben meghatározott díj ellenében - a tenyésztési hatóság végzi.
(2) A fajtaelismerés iránti kérelem alapján a tenyésztési hatóság vizsgálja az elismerésre való jogosultságot, továbbá a bejelentett állatfajta, keresztezési program, hibrid gazdasági értéket befolyásoló tulajdonságait.
(2) A fajtaelismerés iránti írásbeli kérelem alapján a tenyésztési hatóság vizsgálja az elismerésre való jogosultságot, továbbá a bejelentett állatfajta, keresztezési program, hibrid gazdasági értéket befolyásoló tulajdonságait.
(3) Az (1) bekezdés szerint díjfizetéshez jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel állami támogatás adható.
(3) A tenyésztési hatóság a kérelem benyújtásától számított három éven belül köteles lefolytatni a fajtaelismerésre irányuló teljesítményvizsgálatot. Ha a kérelmező a tenyésztési hatóság felhívására nem tesz eleget az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti minta szolgáltatására irányuló kötelezettségének, a tenyésztési hatóság az eljárást megszünteti.
(4) A 20. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat a fajtaelismerési eljárás vonatkozásában is alkalmazni kell.
28. §
(1) A bejelentő a kérelem elfogadásától az elismerés közzétételéig ideiglenes forgalmazási engedélyt kap, amely meghatározott időtartamra és - jogszabályban meghatározott - állatlétszámra vonatkozik.
(1) Az ügyfél a kérelem elfogadásától az elismerés közzétételéig ideiglenes forgalmazási engedélyt kap, amely - jogszabályban meghatározott - állatlétszámra vonatkozik.
(2) A fajta elismerését, valamint évente az elismert fajták jegyzékét a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.
(2) A miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és a tenyésztési hatóság honlapján évente közzé kell tenni az elismert fajták jegyzékét.
(2) A nyilvántartást vezető szerv az ideiglenesen elismert és az elismert fajtákról közhiteles nyilvántartást vezet. A miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és a tenyésztési hatóság honlapján évente közzé kell tenni az elismert fajták jegyzékét.
29. §   A fajta, hibrid gazdaságilag fontos tulajdonságainak alakulását a mintavétel szabályai alapján, valamint a keresztezési programot a tenyésztési hatóság, meghatározott időközönként ellenőrzi.
29. §   A fajta, hibrid gazdaságilag fontos tulajdonságainak alakulását a mintavétel szabályai alapján, valamint a keresztezési programot a tenyésztési hatóság ellenőrzi.

IV. FEJEZET
ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉGEK

30. §
(1) A 18. § (1) bekezdése szerint kiadott engedély meghatározott tevékenységi körre és határozott időre vonatkozik. Az adott tevékenységi kör, illetve a feltételek megváltozása esetén engedélymódosítást kell kérni. A határozott idő letelte után az engedély megújítható.
(1) A 18. § (1) bekezdése szerint kiadott engedély meghatározott tevékenységi körre vonatkozik. Az adott tevékenységi kör, illetve a feltételek megváltozása esetén engedélymódosítást kell kérni.
(2) A 18. § (1) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkezőket a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.
(3) Az engedélytől és a szakmai hozzájárulástól eltérő tevékenység folytatása esetén a 18. § (1) bekezdése szerinti engedélyt és a 41. § (1) bekezdése szerinti szakmai hozzájárulást fel kell függeszteni, vagy vissza kell vonni.
(3) Az engedélytől eltérő tevékenység folytatása esetén a 18. § (1) bekezdése szerinti engedélyt fel kell függeszteni, vagy vissza kell vonni. A felfüggesztés időtartama a fennálló hiányosság megszüntetéséig, a szabálytalan működés megváltoztatásáig, de legfeljebb hat hónapig tarthat. A felfüggesztés eredménytelensége esetén az engedélyt vissza kell vonni.
(4) A 18. § (1) bekezdése szerinti, engedélyezett tevékenységet végzők kötelesek a tevékenységükkel összefüggő - jogszabályban meghatározott - szakmai adatokat a tenyésztési hatóság rendelkezésére bocsátani.
(5) A 18. § (1) bekezdés a), c), d) és e) pontja szerint engedélyezett tevékenységet a tenyésztési hatóság e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott módon felülvizsgálja.
(6) Az (5) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a tenyésztési hatóság az engedély
a) hatályát a következő felülvizsgálatig meghosszabbítja,
b) hatályának meghosszabbítását feltételhez köti,
c) visszavonásáról dönt, vagy
d) legfeljebb hat hónapra történő felfüggesztéséről rendelkezik.
30/A. §
(1) A 18. § (1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásokban
a) a kérelmet írásban kell benyújtani,
b) a tenyésztési hatóság - a 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás kivételével - helyszíni szemlét tart, valamint
c) ha az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében függő hatályú döntés meghozatalának van helye, a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
(2) A 18. § (1) bekezdés a), c), d) és e) pontjában hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetése

31. §
(1) A mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetésére vonatkozó - a 18. § (1) bekezdés a) pontja szerinti - engedélyt a tenyésztési hatóság megadja, ha
a) az rendelkezik a - jogszabályok által előírt - személyi és egyéb feltételekkel;
b) annak apaállat-állománya tenyésztési, tenyésztéshigéniai, állategészségügyi szempontból megfelel a jogszabályi előírásoknak.
(2) A tenyésztési hatóság meghatározott időszakra ideiglenes üzemeltetési engedélyt adhat ki.
32. §   Aki mesterséges termékenyítő állomást üzemeltet,
a) spermát kizárólag mesterséges termékenyítési engedéllyel ellátott apaállattól forgalmazhat;
b) saját szakemberével szaporítóanyag-levételt végeztet és mesterséges termékenyítést végeztethet;
c) a sperma tárolása és forgalmazása során írásban rögzítenie kell a szaporítóanyag eredetéről, termeléséről, feldolgozásáról, felhasználásáról, minőségellenőrzéséről készített adatokat.
32. §
(1) Aki mesterséges termékenyítő állomást üzemeltet,
a) spermát kizárólag mesterséges termékenyítési engedéllyel ellátott apaállattól forgalmazhat;
b) saját szakemberével szaporítóanyag-levételt végeztet és mesterséges termékenyítést végeztethet;
c) a sperma tárolása és forgalmazása során írásban rögzítenie kell a szaporítóanyag eredetéről, termeléséről, feldolgozásáról, felhasználásáról, minőségellenőrzéséről készített adatokat.
(2) A tenyésztési hatóság engedélyével spermatároló központ üzemeltethető, amennyiben az rendelkezik a külön jogszabályokban előírt személyi és egyéb feltételekkel. Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a spermatároló központra vonatkozóan is alkalmazni kell, azonban a spermatároló központ szaporítóanyag-levételt nem végezhet.
33. §   Mesterséges termékenyítést szolgáltatásként jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező és nyilvántartásba vett szakember végezhet.
33. §
(1) Mesterséges termékenyítési szolgáltatást nyújtó inszeminátori, embrióátültetői tevékenységet az a szakember végezhet, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Aki az (1) bekezdés szerinti tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a tenyésztési hatóságnak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait.

Apaállat felhasználása szaporítóanyag-előállításra

34. §
(1) Apaállattól sperma csak akkor értékesíthető, ha az apaállatra - a 18. § (1) bekezdésének b) pontja alapján - mesterséges termékenyítési engedélyt adtak ki.
(2) A mesterséges termékenyítési engedélyt a tenyésztési hatóság - a mesterséges termékenyítő állomás kérelmére, az elismert tenyésztő szervezet javaslata alapján - akkor adja ki, ha a spermát adó apaállat
a) tenyészértéke eléri a 9. § (3) bekezdése alapján nyilvánosságra hozott, meghatározott teljesítményszintet, vagy a tenyészállatot teljesítményvizsgálatra jelölték ki;
b) megfelel az állategészségügyi, valamint tenyésztéshigiéniai és szaporodásbiológiai előírásoknak.
(2) A mesterséges termékenyítési engedélyt a tenyésztési hatóság akkor adja ki, ha a spermát adó apaállat
a) tenyészértéke eléri a 9. § (3) bekezdése alapján nyilvánosságra hozott, meghatározott teljesítményszintet, vagy a tenyészállatot teljesítményvizsgálatra jelölték ki;
b) megfelel az állategészségügyi, valamint tenyésztéshigiéniai és szaporodásbiológiai előírásoknak.
(3) A mesterséges termékenyítési engedélyre irányuló kérelmet a mesterséges termékenyítő állomás, a spermatároló központ létesítésére irányuló kérelmet pedig az elismert tenyésztő szervezet nyújtja be.
35. §   Az állattartó a tulajdonában vagy gondozásában lévő állatok mesterséges termékenyítéséhez csak mesterséges termékenyítési engedéllyel ellátott apaállattól származó spermát használhat fel.

Embrióátültető állomás üzemeltetése

36. §
(1) A tenyésztési hatóság az embrióátültető állomás működését engedélyezi, ha az rendelkezik a 31. § (1) bekezdésének a) pontjában írt feltételekkel.
(1) A tenyésztési hatóság az embrióátültető állomás működését engedélyezi, ha az rendelkezik a 31. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti feltételekkel.
(2) A tenyésztési hatóság meghatározott időszakra ideiglenes üzemeltetési engedélyt adhat ki.
37. §
(1) Aki embrióátültető állomást üzemeltet, annak a petesejtek és embriók eredetéről, származásáról, kezeléséről, értékesítéséről és felhasználásáról nyilvántartást kell vezetnie.
(2) Az embrióátültető állomás köteles olyan naprakész nyilvántartást vezetni, amely a tenyésztő hatóság által hitelesíthető, és abból a petesejt, embrió származása és átültetése, a születendő ivadék megbízható azonosítása megállapítható.
38. §   Petesejt- és embriónyerés, illetve átültetés, jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező és nyilvántartásba vett szakember által végezhető.

Baromfi-, és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetése

39. §   A tenyésztési hatóság a baromfi- és halkeltető állomás, valamint a méhanyanevelő telep üzemeltetési engedélyét megadja, ha az rendelkezik a 31. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételekkel.
40. §   A baromfi- és halkeltető állomást, méhanyanevelő telepet üzemeltetőnek a tenyészanyag eredetéről, származásáról, értékesítéséről és felhasználásáról jogszabályban előírt igazolással kell rendelkeznie és ezekről nyilvántartást kell vezetnie; az utódok származását értékesítéskor igazolnia kell.

Tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatala, kivitele

41. §
(1) A tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatala a minisztérium előzetes szakmai hozzájárulásával és a külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételek, illetve az állategészségügyi előírások megtartása mellett végezhető. Ezen szakmai hozzájárulás a keltetőtojás behozatalához nem szükséges.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakmai hozzájárulást a minisztérium akkor adja meg, ha
a) a tenyészállat vagy a szaporítóanyag teljesítményvizsgálata és tenyészértékbecslése a 7. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel, tenyészértéke, illetőleg egy vagy több gazdaságilag lényeges tulajdonsága felülmúlja az adott, hazai állatállomány tenyészértékének átlagát, mesterséges termékenyítési engedéllyel rendelkező egyedek esetében pedig a 9. § (3) bekezdése szerinti átlagos tenyészértékét;
b) a tenyészállat vagy a szaporítóanyagot adó állat és annak szülei a származási ország hivatalos nyilvántartásában szerepelnek, és azok tenyészértékét is meghatározták, illetve hiteles származási igazolással rendelkeznek;
c) a tenyészállat vagy szaporítóanyag felhasználásával előállított utódok hazai törzskönyvezésének feltételei biztosítottak;
d) korábban már fajtaelismerésben részesített fajták hazai tenyészállat-állományának pótlását szolgálja;
e) szaporítóanyag esetén az utódok származásellenőrzéséhez rendelkezésre áll a szaporítóanyagot termelő állat vércsoport-vizsgálati eredménye;
e) szaporítóanyag esetén az utódok származás-ellenőrzéséhez rendelkezésre áll a szaporítóanyagot termelő állat vércsoport- vagy azzal egyenértékű vizsgálat eredménye;
f) a szaporítóanyagok esetében azok fizikai és biológiai, minőségi tulajdonságai a behozatali előírásoknak megfelelnek.
(3) Amennyiben a behozatalra szánt fajtának vagy tenyésztési programnak elismert hazai tenyésztő szervezete van, a minisztériumnak a szakmai hozzájárulás megadása előtt ki kell kérnie az érintett elismert tenyésztő szervezet véleményét is.
41. §   Tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatala a beszállítást megelőző tizenöt napon belül a tenyésztési hatósághoz történt bejelentés és a külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételek megtartásával végezhető, ha
a) a tenyészállat vagy a szaporítóanyagot adó állat és annak szülei a származási ország hivatalos nyilvántartásában szerepelnek, és azok tenyészértékét is meghatározták, illetve hiteles származási igazolással rendelkeznek;
b) a tenyészállat vagy szaporítóanyag megfelel az adott fajta elismert tenyésztő szervezete tenyésztési programjában előírt feltételeknek, az ezek felhasználásával előállított utódok hazai törzskönyvezésének feltételei biztosítottak;
b) a tenyészállat vagy szaporítóanyag, és az ezek felhasználásával előállított utódok hazai törzskönyvezésének feltételei biztosítottak;
c) korábban már fajtaelismerésben részesített fajták esetében a fajtafenntartást szolgálja;
c) korábban már fajtaelismerésben részesített fajták esetében az a fajtafenntartást szolgálja, vagy azt adott tenyésztő igazolhatóan saját állományára igényli;
d) szaporítóanyag esetén - kivéve a kisállatfajok körét - az utódok származás-ellenőrzéséhez rendelkezésre áll a szaporítóanyagot termelő állat vércsoport- vagy azzal egyenértékű vizsgálatának eredménye;
e) a szaporítóanyag fizikai és biológiai, minőségi tulajdonságai a behozatali előírásoknak megfelelnek.
41. §
(1) Tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatala a tenyésztési hatósághoz történt bejelentés és a külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételek megtartásával végezhető, ha
a) a tenyészállat vagy a szaporítóanyagot adó állat és annak szülei a származási ország hivatalos nyilvántartásában szerepelnek, és azok tenyészértékét is meghatározták, illetve hiteles származási igazolással rendelkeznek;
b) a tenyészállat vagy szaporítóanyag, és az ezek felhasználásával előállított utódok hazai törzskönyvezésének feltételei biztosítottak;
c) korábban már fajtaelismerésben részesített fajták esetében az a fajtafenntartást szolgálja, vagy azt adott tenyésztő igazolhatóan saját állományára igényli;
d) szaporítóanyag esetén - kivéve a kisállatfajok körét - az utódok származás-ellenőrzéséhez rendelkezésre áll a szaporítóanyagot termelő állat vércsoport- vagy azzal egyenértékű vizsgálatának eredménye;
e) a szaporítóanyag fizikai és biológiai, minőségi tulajdonságai a behozatali előírásoknak megfelelnek.
(2) A bejelentési kötelezettséget az Európai Unió tagállamából történő behozatal esetén a tenyésztési hatóság felszólítására a beszállítást megelőző napon, harmadik országból történő behozatal esetén a beszállítást legalább 15 nappal megelőzően, külön felszólítás nélkül kell teljesíteni. A tenyésztési hatóság az Európai Unió tagállamából történő behozatal esetén kivételes esetben a beszállítást két nappal megelőző értesítésre is felszólíthat.
42. §   Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a tenyészállat, illetve szaporítóanyag kiviteléhez a tenyésztési hatóság által kiadott vagy hitelesített származási igazolás, szaporítóanyag esetében minőségigazolás is szükséges.

V. FEJEZET
AZ ÁLLAMI FELADATOK PÉNZÜGYI FEDEZETE

43. §
(1) Az állam a költségvetésből biztosítja a 17. § f), g), h) pontjában, a 18. §-ban és a 16. § a), b), d), f) pontjában előírt feladatokhoz szükséges pénzügyi feltételeket, kivéve a 18. § (1) bekezdésében és (3) bekezdésének a) és b) pontjában írt feladatokat.
(1) Az állam a költségvetésből biztosítja a 17. § f), g), h) pontjában, a 18. §-ban és a 16. § d), f) pontjában előírt feladatokhoz szükséges pénzügyi feltételeket, kivéve a 18. § (1) bekezdésében és (3) bekezdésének a) és b) pontjában írt feladatokat.
(1) Az állam a költségvetésből biztosítja a 17. § f), g), h) pontjában, a 18. §-ban és a 16. § d), f) pontjában előírt feladatokhoz szükséges pénzügyi feltételeket, kivéve a 18. § (1) bekezdésében és (3) bekezdésének a) pontjában írt feladatokat.
(2) A 17. § d) pontjában, 18. §-ának (1) bekezdésében, (3) bekezdésének a), b) pontjában és a 16. § c) és e) pontjában felsorolt feladatok ellátásához, valamint a 25. §-ban meghatározott tenyésztésvezető díjazásához - az adott év költségvetésében jóváhagyott mértékig, de legalább a díjazás 30%-áig - az állam hozzájárul.
(2) A 17. § d) pontjában, 18. §-ának (1) bekezdésében, (3) bekezdésének a), b) pontjában és a 16. § a), b), c) és e) pontjában felsorolt feladatok ellátásához, valamint a 25. §-ban meghatározott tenyésztésvezető díjazásához - az adott év költségvetésében jóváhagyott mértékig, de legalább a díjazás 30%-áig - az állam hozzájárul.
(2) A 17. § d) pontjában, 18. §-ának (1) bekezdésében, (3) bekezdésének a), b) pontjaiban és a 16. § a), b), c) és e) pontjaiban felsorolt feladatok ellátásához az állam hozzájárul.
(2) A 17. § d) pontjában, 18. §-ának (1) bekezdésében, (3) bekezdésének a) pontjában és a 16. § a), b), c) és e) pontjaiban felsorolt feladatok ellátásához az állam hozzájárul.
(3) E törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárás díj- és illetékmentes, amennyiben az adott eljárásra e törvény végrehajtására kiadott jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg.

Felügyelet, ellenőrzés

44. §   A tenyésztési hatóság eljárása során - az üzem számára előírt állategészségügyi és járványvédelmi előírások betartása mellett - minden olyan helyen, ahol a törvény hatálya alá tartozó állatfajt tartanak, forgalmaznak, állati szaporítóanyagot előállítanak, tárolnak, forgalmaznak és felhasználnak:
a) ellenőrzést végezhet, vizsgálat céljára - jogszabályban meghatározott mértékben - térítésmentesen termék- és vérmintákat vehet;
b) betekinthet tenyésztési dokumentumokba, valamint a működéssel összefüggő bizonylatokba;
c) állatot felvezettethet;
d) méhészet esetében kaptárt bonthat.
e) helyszíni ellenőrzések elvégzésével - külön jogszabály szerint - szakértőt, illetve szakmai szervezetet bízhat meg.

Ellenőrzés

44. §   A tenyésztési hatóság eljárása során - az üzem számára előírt állategészségügyi és járványvédelmi előírások betartása mellett - minden olyan helyen, ahol a törvény hatálya alá tartozó állatfajt tenyésztenek, tartanak, forgalmaznak, állati szaporítóanyagot előállítanak, tárolnak, forgalmaznak és felhasználnak:
a) ellenőrzést végezhet, vizsgálat céljára - jogszabályban meghatározott mértékben - térítésmentesen termék- és vérmintákat vehet;
b) betekinthet tenyésztési dokumentumokba, valamint a működéssel összefüggő bizonylatokba;
c) állatot felvezettethet;
d) méhészet esetében kaptárt bonthat;
44. §   A tenyésztési hatóság eljárása során minden olyan helyen ellenőrzést végezhet, ahol a törvény hatálya alá tartozó állatfajt tenyésztenek, tartanak, forgalmaznak, állati szaporítóanyagot előállítanak, tárolnak, forgalmaznak és felhasználnak.
44. §
(1) A tenyésztési hatóság eljárása során minden olyan helyen - ide értve az engedéllyel vagy tenyésztő szervezeti elismeréssel nem rendelkező személyek vagy szervezetek tevékenységének helyét is - ellenőrzést végezhet, ahol a törvény hatálya alá tartozó állatfajt tenyésztenek, tartanak, forgalmaznak, állati szaporítóanyagot előállítanak, tárolnak, forgalmaznak és felhasználnak, tenyésztési nyilvántartást vezetnek, illetve egyéb állattenyésztési tevékenységet végeznek.
(2) A tenyésztési hatóság az ellenőrzés során az állatokkal kapcsolatos nyilvántartásokba betekinthet, az állatok adatait, valamint a 18. § (6) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat bekérheti, megismerheti.

Állattenyésztési bírság és egyéb szankciók

Jogkövetkezmények

45. §
(1) A 4. és 5. §-ban foglaltak megszegése esetén a tenyésztési hatóság elrendeli az állatnak az állattartó költségén történő ivartalanítását, illetve a szaporítóanyag megsemmisítését és az átlagos tenyészállat forgalmi értékének legfeljebb kettőszáz, szaporítóanyag forgalmi értékének legfeljebb ötszáz százalékáig terjedő állattenyésztési bírságot szabhat ki.
(1) A tenyésztési hatóság az e törvényben, valamint e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt előírások megsértése esetén az alábbi szankciókat alkalmazhatja:
a) jogsértő állapot megszüntetésének elrendelése;
b) jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától történő eltiltás;
c) a jogsértést megállapító jogerős határozat nyilvános közzétételének elrendelése legfeljebb 6 hónap időtartamra;
c) a jogsértést megállapító véglegessé vált határozat közhírré tételének elrendelése legfeljebb 6 hónap időtartamra;
d) e törvény alapján kiadott engedély vagy tenyésztőszervezeti elismerés visszavonása;
e) szaporítóanyag szakszerű megsemmisítésének előírása, az állatnak az állattartó költségére történő ivartalanításának elrendelése, a szaporítóanyag termékenyítésre történő használatának, hímivarú állat fedeztetésre történő használatának megtiltása;
f) az állatnak a tenyésztésben történő használatának megtiltása;
g) a törzskönyvi bejegyzések visszamenőleges hatállyal történő töröltetése;
h) állattenyésztési bírság kiszabása.
(2) A tenyésztési hatóság elrendeli a 26. § (2) bekezdésében előírt feltételek hiányában felhasznált, tenyésztett, forgalmazott állat haszonállatként történő hasznosítását, továbbá az állat forgalmi értékének megfelelő összegű állattenyésztési bírság befizetését.
(2) A tenyésztési hatóság elrendeli a 26. § (2) bekezdésében előírt feltételek hiányában felhasznált, tenyésztett, forgalmazott állat esetében, valamint a 41. §-ban leírt behozatali feltételek be nem tartása esetén az állat haszonállatként történő hasznosítását, továbbá az állat forgalmi értékének megfelelő összegű állattenyésztési bírság befizetését. A 4. § előírásainak be nem tartása esetén a szervezőt a kiállításon, az árverésen részt vevő állatok létszámának arányában, az egyes állatok értékének figyelembevételével meghatározott mértékű bírsággal kell sújtani.
(2) A tenyésztési hatóság elrendeli a 26. § (2) bekezdésében előírt feltételek hiányában felhasznált, tenyésztett, forgalmazott állat esetében, valamint a 41. §-ban leírt behozatali feltételek be nem tartása esetén az állat haszonállatként történő hasznosítását, továbbá az állat forgalmi értékének megfelelő összegű állattenyésztési bírság befizetését. A 6. § előírásainak be nem tartása esetén a tenyésztési hatóság a szervezőt legfeljebb a kiállításon, az árverésen részt vevő állatok létszámának és az egyes állatok forgalmi értékének szorzatával megegyező mértékű bírsággal sújtja.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szankciók együttesen is alkalmazhatóak.
(3) Az (1), (2) bekezdésben írt forgalmi értéket a tenyésztési hatóság jogosult megállapítani.
(4) Az állattenyésztési bírságot a külön jogszabályban meghatározott Állattenyésztési Alapba kell befizetni.
(4) Az állattenyésztési bírságot a külön jogszabályban meghatározott számlára kell befizetni.
(4) Az állattenyésztési bírságot a 13. §-ban leírt tenyésztési hozzájárulás külön jogszabályban meghatározott számlájára kell befizetni; a határidőre meg nem fizetett bírság behajtására a 13. § (5) bekezdésében leírtak az irányadók.
(4) Az állattenyésztési bírságot külön jogszabályban meghatározott számlára kell befizetni. A határidőre meg nem fizetett bírságot adók módjára kell behajtani.
(4) Az állattenyésztési bírságot a miniszter által e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott számlára kell befizetni.
(5) Az állattenyésztéssel kapcsolatos szabálysértési felelősségre külön jogszabály rendelkezései az irányadók.
45/A. §
(1) Állattenyésztési bírságot kell kiszabni az e törvény személyi hatálya alá tartozó azon természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki vagy amely
a) az állatnak a tenyésztési program szerinti megjelölésére vonatkozó szabályokat megszegi;
b) tenyésztőszervezeti elismerés nélkül törzskönyvezést végez, tenyészállatot minősít, nyilvános tenyészállat-bírálatot végez, egyéb tenyésztési szolgáltatást nyújt, vagy származási igazolást állít ki;
c) más tenyésztőszervezet jogosultságába tartozó fajta vonatkozásában törzskönyvezést végez, tenyészállatot minősít, nyilvános tenyészállat-bírálatot végez, egyéb tenyésztési szolgáltatást nyújt, vagy származási igazolást állít ki;
d) az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget;
e) engedély nélkül végzi az e törvényben meghatározott engedélyköteles tevékenységeket;
f) a tenyészállat és a szaporítóanyag forgalmazása, értékesítése, kiszállítása során annak eredetére, származására, kezelésére, értékesítésére, felhasználására vonatkozó adatokat meghamisítja, a nyilvántartásokat nem vagy nem megfelelően vezeti;
g) tenyészállatot, állati eredetű szaporítóanyagot az ország területére szakmai hozzájárulás nélkül behoz vagy kivisz;
h) az apaállat-használatra, a szaporítóanyag-előállításra, valamint a mesterséges termékenyítésre vonatkozó szabályokat megszegi;
i) adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, illetve az ellenőrzést egyéb módon akadályozza;
j) tenyészállatot, szaporítóanyagot jogosulatlanul forgalmaz;
k) tenyésztési bizonylatot, igazolást vagy nyilvántartást meghamisít.
(1) Állattenyésztési bírságot kell kiszabni arra, aki vagy amely
a) az állatnak a tenyésztési program szerinti megjelölésére vonatkozó szabályokat megszegi;
b) tenyésztőszervezeti elismerés nélkül törzskönyvezést végez, tenyészállatot minősít, nyilvános tenyészállat-bírálatot végez, egyéb tenyésztési szolgáltatást nyújt, vagy származási igazolást állít ki;
c) más tenyésztőszervezet jogosultságába tartozó fajta vonatkozásában törzskönyvezést végez, tenyészállatot minősít, nyilvános tenyészállat-bírálatot végez, egyéb tenyésztési szolgáltatást nyújt, vagy származási igazolást állít ki;
d) az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget;
e) engedély nélkül végzi az e törvényben meghatározott engedélyköteles tevékenységeket;
f) a tenyészállat és a szaporítóanyag forgalmazása, értékesítése, kiszállítása során annak eredetére, származására, kezelésére, értékesítésére, felhasználására vonatkozó adatokat meghamisítja, a nyilvántartásokat nem vagy nem megfelelően vezeti;
g) tenyészállatot, állati eredetű szaporítóanyagot az ország területére szakmai hozzájárulás nélkül behoz vagy kivisz;
h) az apaállat-használatra, a szaporítóanyag-előállításra, valamint a mesterséges termékenyítésre vonatkozó szabályokat megszegi;
i) adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat, illetve az ellenőrzést egyéb módon akadályozza;
j) tenyészállatot, szaporítóanyagot jogosulatlanul forgalmaz;
k) tenyésztési bizonylatot, igazolást vagy nyilvántartást meghamisít.
l) határidőben nem tesz eleget a 48/A. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének.
(1a) Nem szabható ki állattenyésztési bírság, ha az (1) bekezdés b), c), e) és g) pontja szerinti jogsértést ebfajta vonatkozásában követték el.
(1a) Nem szabható ki állattenyésztési bírság, ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti jogsértést ebfajta vonatkozásában követték el.
(1a) Nem szabható ki állattenyésztési bírság, ha az (1) bekezdés b), c), e) és g) pontja szerinti jogsértést ebfajta vonatkozásában követték el.
(1a) Nem szabható ki állattenyésztési bírság, ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti jogsértést ebfajta vonatkozásában követték el.
(2) Az állattenyésztési bírság összege 100 000 Ft-tól 20 000 000 Ft-ig, természetes személy esetében 300 000 Ft-ig terjedhet. A késedelmes teljesítést késedelmi kamat terheli.
(3) Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az adott jogsértés esetén kiszabható bírság legmagasabb mértékét.
(4) Amennyiben az állattenyésztési bírsággal sújtandó jogsértést védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtával kapcsolatban követik el, az állattenyésztési bírság összege 500 000 Ft-nál, természetes személy esetében 300 000 Ft-nál alacsonyabb nem lehet.
(4) Amennyiben az állattenyésztési bírsággal sújtandó jogsértést védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtával vagy magyar ebfajtával kapcsolatban követik el, az állattenyésztési bírság összege 500 000 Ft-nál, természetes személy esetében 300 000 Ft-nál alacsonyabb nem lehet.
(5) Az állattenyésztési bírságot a cselekmény folytatása vagy újbóli elkövetése esetén ismételten ki lehet szabni.
(6) A meghatározott jogkövetkezményeket az eset összes körülményeire - így különösen a jogsértés következményeire, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre és a jogsértő teljesítőképességére - tekintettel kell meghatározni.
(7) A szankciók alkalmazásakor, illetve bírság kiszabásakor a hatóság által előírt intézkedés végrehajtásának költsége a jogsértőt terheli.
(8) A szankciót, bírságot megállapító határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de bíróságon megtámadható.
(8) A szankciót, bírságot megállapító határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
(9) A bírságot 15 napon belül kell befizetni és a bírósági jogorvoslattól függetlenül azonnali végrehajtása vagy biztosítási intézkedés rendelhető el.
(10) Ha a jogi személyre vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre kiszabott bírságot a kötelezett nem fizeti meg és azt tőle nem lehet behajtani, a bírság megfizetésére a jogsértés elkövetése idején helytállni köteles tagot, vezető tisztségviselőt, illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet kötelezettségeiért a törvény alapján felel.
(10) Ha a jogi személyre vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiszabott bírságot a kötelezett nem fizeti meg és azt tőle nem lehet behajtani, a bírság megfizetésére a jogsértés elkövetése idején helytállni köteles tagot, vezető tisztségviselőt, illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kötelezettségeiért a törvény alapján felel.
(11) A meg nem fizetett állattenyésztési bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
(12) Az állattenyésztési bírság a tenyésztési hatóság saját bevétele. A befolyt bírság kizárólag szakterületi ellenőrzésekre, az országos állattenyésztési adatbázis fejlesztésére és működtetésére, ellenőrzésekkel kapcsolatos fejlesztésekre, illetve továbbképzésre használható fel.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Kivételek

46. §   A földművelésügyi miniszter e törvény rendelkezései alól - amennyiben az e törvényben foglalt célokkal nem ellentétes - eltérést engedélyezhet tudományos és oktatási intézetekben végzett tudományos munkákra, továbbá az állattenyésztést fejlesztő kutatásokra és biotechnológiai fejlesztésekre.
46. §   A tenyésztési hatóság e törvény rendelkezései alól - amennyiben az e törvényben foglalt célokkal nem ellentétes - eltérést engedélyezhet tudományos és oktatási intézetekben végzett tudományos munkákra, továbbá az állattenyésztést fejlesztő kutatásokra és biotechnológiai fejlesztésekre.

Hatálybalépés

47. §
(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.
47/A. §   Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:
- a Bizottság 2002/8/EK határozata a szarvasmarhafélék fajtiszta tenyészállatainak genetikai azonosítási módszereinek meghatározásáról, valamint a 88/124/EGK és a 96/80/EK határozat módosításáról.
47/A. §   Ez a törvény
1. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 1977. július 25-i 77/504/EGK tanácsi irányelvnek;
2. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak tenyésztés céljára történő engedélyezéséről szóló, 1987. június 18-i 87/328/EGK tanácsi irányelvnek;
3. a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról szóló, 1988. december 19-i 88/661/EGK tanácsi irányelvnek;
4. a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről szóló, 1989. május 30-i 89/361/EGK tanácsi irányelvnek;
5. a tenyésztési célú hibrid tenyészsertésekről szóló, 1990. március 5-i 90/119/EGK tanácsi irányelvnek;
6. a fajtatiszta tenyészsertések tenyésztésének jóváhagyásáról szóló, 1990. március 5-i 90/118/EGK tanácsi irányelvnek;
7. a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990. június 26-i 1990/427/EGK tanácsi irányelvnek;
7. az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvnek;
8. a fajtatiszta állatok értékesítéséhez az állattenyésztési és származási követelmények meghatározásáról és a 77/504/EGK és a 90/425/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. március 25-i 91/174/EGK tanácsi irányelvnek;
8. a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990. június 26-i 1990/427/EGK tanácsi irányelvnek;
9. a 87/328/EGK irányelvnek a fajtatiszta tenyészmarháktól származó petesejtek és embriók felhasználása, valamint spermatároló központok tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. március 14-i 2005/24/EK tanácsi irányelvnek;
9. a fajtatiszta állatok értékesítéséhez az állattenyésztési és származási követelmények meghatározásáról és a 77/504/EGK és a 90/425/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. március 25-i 91/174/EGK tanácsi irányelvnek;
10. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak törzskönyveit vezető vagy létrehozó tenyésztő egyesületek és szövetségek elismerésére vonatkozó szempontok megállapításáról szóló, 1984. április 27-i 84/247/EGK bizottsági határozatnak;
10. a 87/328/EGK irányelvnek a fajtatiszta tenyészmarháktól származó petesejtek és embriók felhasználása, valamint spermatároló központok tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. március 14-i 2005/24/EK tanácsi irányelvnek;
11. a szarvasmarhák törzskönyvezésére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1984. július 19-i 84/419/EGK bizottsági határozatnak;
11. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak törzskönyveit vezető vagy létrehozó tenyésztő egyesületek és szövetségek elismerésére vonatkozó szempontok megállapításáról szóló, 1984. április 27-i 84/247/EGK bizottsági határozatnak;
12. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak származási bizonyítványmintája és a bizonyítványban feltüntetendő adatok megállapításáról szóló, 1986. július 29-i 86/404/EGK bizottsági határozatnak;
12. a szarvasmarhák törzskönyvezésére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1984. július 19-i 84/419/EGK bizottsági határozatnak;
13. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak spermájáról és embrióiról kiállított származásibizonyítvány-minta és a bizonyítványban feltüntetendő adatok megállapításáról szóló, 1988. január 21-i 88/124/EGK bizottsági határozatnak;
13. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak származási bizonyítványmintája és a bizonyítványban feltüntetendő adatok megállapításáról szóló, 1986. július 29-i 86/404/EGK bizottsági határozatnak;
14. a fajtatiszta tenyészsertések törzskönyveit alapító vagy vezető tenyésztői szövetségek és szervezetek elismerésére és felügyeletére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/501/EGK bizottsági határozatnak;
14. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak spermájáról és embrióiról kiállított származásibizonyítvány-minta és a bizonyítványban feltüntetendő adatok megállapításáról szóló, 1988. január 21-i 88/124/EGK bizottsági határozatnak;
15. a fajtatiszta tenyészsertések törzskönyvezésére vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/502/EGK bizottsági határozatnak;
15. a fajtatiszta tenyészsertések törzskönyveit alapító vagy vezető tenyésztői szövetségek és szervezetek elismerésére és felügyeletére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/501/EGK bizottsági határozatnak;
16. a fajtatiszta tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik és embrióik bizonyítványának megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/503/EGK bizottsági határozatnak;
16. a fajtatiszta tenyészsertések törzskönyvezésére vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/502/EGK bizottsági határozatnak;
17. a hibrid tenyészsertések törzskönyveit alapító vagy vezető tenyésztői szövetségek, szervezetek, valamint magánvállalkozások elismerésére és felügyeletére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/504/EGK bizottsági határozatnak;
17. a fajtatiszta tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik és embrióik bizonyítványának megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/503/EGK bizottsági határozatnak;
18. a hibrid tenyészsertések törzskönyvezésére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/505/EGK bizottsági határozatnak;
18. a hibrid tenyészsertések törzskönyveit alapító vagy vezető tenyésztői szövetségek, szervezetek, valamint magánvállalkozások elismerésére és felügyeletére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/504/EGK bizottsági határozatnak;
19. a hibrid tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik és embrióik bizonyítványának megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/506/EGK bizottsági határozatnak;
19. a hibrid tenyészsertések törzskönyvezésére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/505/EGK bizottsági határozatnak;
20. a fajtatiszta és hibrid tenyészsertések teljesítményének figyelemmel kísérésére és genetikai értékének becslésére szolgáló módszerek megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/507/EGK bizottsági határozatnak;
20. a hibrid tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik és embrióik bizonyítványának megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/506/EGK bizottsági határozatnak;
21. a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztési főkönyveit alapító vagy vezető tenyésztői szervezetekre és szövetségekre vonatkozó alkalmassági szempontok megállapításáról szóló, 1990. május 10-i 90/254/EGK bizottsági határozatnak;
21. a fajtatiszta és hibrid tenyészsertések teljesítményének figyelemmel kísérésére és genetikai értékének becslésére szolgáló módszerek megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/507/EGK bizottsági határozatnak;
22. a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztési főkönyvbe történő bejegyzésére irányadó szempontok megállapításáról szóló, 1990. május 10-i 90/255/EGK bizottsági határozatnak;
22. a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztési főkönyveit alapító vagy vezető tenyésztői szervezetekre és szövetségekre vonatkozó alkalmassági szempontok megállapításáról szóló, 1990. május 10-i 90/254/EGK bizottsági határozatnak;
23. a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék teljesítményének folyamatos ellenőrzésére és genetikai értékének becslésére alkalmazott módszerek megállapításáról szóló, 1990. május 10-i 90/256/EGK bizottsági határozatnak;
23. a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztési főkönyvbe történő bejegyzésére irányadó szempontok megállapításáról szóló, 1990. május 10-i 90/255/EGK bizottsági határozatnak;
24. a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztésének jóváhagyására, valamint spermájuk, petesejtjeik és embrióik felhasználására vonatkozó kritériumok megállapításáról, szóló, 1990. május 10-i 90/257/EGK bizottsági határozatnak;
24. a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék teljesítményének folyamatos ellenőrzésére és genetikai értékének becslésére alkalmazott módszerek megállapításáról szóló, 1990. május 10-i 90/256/EGK bizottsági határozatnak;
25. fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék, azok spermája, petesejtjei és embrióik tenyésztéstechnikai bizonyítványainak megállapításáról szóló, 1990. május 10-i 90/258/EGK bizottsági határozatnak;
25. a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztésének jóváhagyására, valamint spermájuk, petesejtjeik és embrióik felhasználására vonatkozó kritériumok megállapításáról, szóló, 1990. május 10-i 90/257/EGK bizottsági határozatnak;
26. a törzskönyvezett lófélékről méneskönyvet vezető vagy kiadó tenyésztő egyesületek és szövetségek jóváhagyására vagy elismerésére vonatkozó kritériumok megállapításáról szóló, 1992. június 11-i 92/353/EGK bizottsági határozatnak;
26. fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék, azok spermája, petesejtjei és embrióik tenyésztéstechnikai bizonyítványainak megállapításáról szóló, 1990. május 10-i 90/258/EGK bizottsági határozatnak;
27. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai esetében használt teljesítményvizsgálati módszerek, valamint a tenyészmarhák genetikai értékelési módszerei megállapításáról szóló, 86/130/EGK határozat módosításáról szóló, 1994. július 27-i 94/515/EGK bizottsági határozatnak;
27. a törzskönyvezett lófélékről méneskönyvet vezető vagy kiadó tenyésztő egyesületek és szövetségek jóváhagyására vagy elismerésére vonatkozó kritériumok megállapításáról szóló, 1992. június 11-i 92/353/EGK bizottsági határozatnak;
28. a lófélék tenyésztési célú méneskönyvi bejegyzésének és nyilvántartásának előírásairól szóló, 1996. január 10-i 96/78/EGK bizottsági határozatnak;
28. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai esetében használt teljesítményvizsgálati módszerek, valamint a tenyészmarhák genetikai értékelési módszerei megállapításáról szóló, 86/130/EGK határozat módosításáról szóló, 1994. július 27-i 94/515/EGK bizottsági határozatnak;
29. a törzskönyvezett lófélék spermája, petesejtjei és embriói tenyésztéstechnikai bizonyítványának megállapításáról szóló, 1996. január 12-i 96/79/EGK bizottsági határozatnak;
29. a lófélék tenyésztési célú méneskönyvi bejegyzésének és nyilvántartásának előírásairól szóló, 1996. január 10-i 96/78/EGK bizottsági határozatnak;
30. a szarvasmarhafélék tenyészállatainak petesejtjeiről kiállított származási igazolásminta és az igazolásban feltüntetendő adatok megállapításáról szóló, 1996. január 12-i 96/80/EGK bizottsági határozatnak;
30. a törzskönyvezett lófélék spermája, petesejtjei és embriói tenyésztéstechnikai bizonyítványának megállapításáról szóló, 1996. január 12-i 96/79/EGK bizottsági határozatnak;
31. a szarvasmarhafélék fajtiszta tenyészállatainak genetikai azonosítási módszereinek meghatározásáról, valamint a 88/124/EGK és a 96/80/EK határozat módosításáról szóló, 2002. december 28-i 2002/8/EK bizottsági határozatnak
31. a szarvasmarhafélék tenyészállatainak petesejtjeiről kiállított származási igazolásminta és az igazolásban feltüntetendő adatok megállapításáról szóló, 1996. január 12-i 96/80/EGK bizottsági határozatnak;
32. a szarvasmarhafélék fajtiszta tenyészállatainak genetikai azonosítási módszereinek meghatározásáról, valamint a 88/124/EGK és a 96/80/EK határozat módosításáról szóló, 2002. december 28-i 2002/8/EK bizottsági határozatnak
33. a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

Átmeneti rendelkezések

48. §
(1) A törvény hatálybalépése előtt érvényben lévő jogszabályok alapján megszerzett jogok, felhatalmazások, elismerések e törvény hatálybalépésétől számított egy évig érvényesek.
(1) Eb- és macskafajták esetében a tenyészállat-kiállításhoz és -árverezéshez az elismert tenyésztő szervezet, illetve elismert tenyésztő egyesület (szövetségek) által létrehozott szövetség hozzájárulása és a tenyésztési hatóság felügyelete 2012. július 1-je után megtartott tenyészállat-kiállításhoz és -árveréshez szükséges.
(2) A törvény hatálybalépésekor bármely elismert tenyésztő szervezet által vezetett, államilag hitelesített tenyésztési nyilvántartás törzskönyvnek vagy tenyésztési főkönyvnek minősül. A törvény hatálybalépése előtt ilyen tevékenységet folytató szervezetek adataikat kötelesek az újonnan elismert tenyésztő szervezet részére térítésmentesen átadni.
48/A. §
(1) Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi X. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követő 180. napon a kinológiai szövetség és a magyar ebfajtának nem minősülő ebfajták fenntartására elismeréssel rendelkező tenyésztőszervezetek elismerése a törvény erejénél fogva megszűnik.
(2) Azon tenyésztőszervezetek, amelyek elismerése az (1) bekezdés értelmében megszűnik, a törzskönyvi nyilvántartásaik másolatát kötelesek a Módtv. hatálybalépését követő 210. napig a tenyésztési hatóságnak átadni.

Felhatalmazások

49. §
(1) Felhatalmazást kap
a) a földművelésügyi miniszter, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat, így különösen
1. a tenyészállat- és szaporítóanyag-használat, -felajánlás és -értékesítés feltételeit,
2. a teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés alapelveit,
3. a tenyészállatok teljesítményeinek adatgyűjtési módját, rendjét,
4. a kisállatfajok e törvénnyel érintett meghatározott körét,
5. az apaállat-elláttás módját, feltételét és költséghozzájárulásának módját,
6. a védett őshonos fajták genetikai fenntartását és támogatási rendjét,
7. a fajtaelismerés rendjét,
8. a tenyésztő szervezetkénti elismerésnek, az elismerés felfüggesztésének és visszavonásának szabályait,
9. az állatok egységes számozási, azonosítási és nyilvántartási rendjét,
10. a mesterséges termékenyítő állomás, apaállat szaporítóanyag előállításra történő felhasználásának, embrióátültető állomás, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep engedélyezésével, üzemeltetésével kapcsolatos részletes szabályokat,
11. a művi szaporító tevékenységgel összefüggő részletes szabályokat,
12. a díjfizetés ellenében végzett feladatokat és azok díjait,
13. a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalához és kiviteléhez való hozzájárulás szakmai előírásait,
14. a minisztérium költségvetéséből történő támogatások igénybevételének rendjét, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait,
15. a szakképesítéshez kötött tevékenységeket és a képzésre vonatkozó szabályokat,
16. a tenyésztési hatóság kijelölését, feladatait, hatáskörét
rendeletben;
b) a földművelésügyi, valamint a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, hogy az őshonos és védett állatfajták körét együttes rendeletben
határozza meg.
(1) Felhatalmazást kap
a) a földművelésügyi miniszter, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat, így különösen
1. a tenyészállat- és szaporítóanyag-használat, -felajánlás és -értékesítés feltételeit,
2. a teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés alapelveit,
3. a tenyészállatok teljesítményeinek adatgyűjtési módját, rendjét,
4. a kisállatfajok e törvénnyel érintett meghatározott körét,
5. az apaállat-elláttás módját, feltételét és költséghozzájárulásának módját,
6. a védett őshonos fajták genetikai fenntartását és támogatási rendjét,
7. a fajtaelismerés rendjét,
8. a tenyésztő szervezetkénti elismerésnek, az elismerés felfüggesztésének és visszavonásának szabályait,
9. az állatok egységes számozási, azonosítási és nyilvántartási rendjét,
10. a mesterséges termékenyítő állomás, apaállat szaporítóanyag előállításra történő felhasználásának, embrióátültető állomás, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep engedélyezésével, üzemeltetésével kapcsolatos részletes szabályokat,
11. a művi szaporító tevékenységgel összefüggő részletes szabályokat,
12. a díjfizetés ellenében végzett feladatokat és azok díjait,
13. a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalához és kiviteléhez való hozzájárulás szakmai előírásait,
14. a minisztérium költségvetéséből történő támogatások igénybevételének rendjét, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait,
15. a szakképesítéshez kötött tevékenységeket és a képzésre vonatkozó szabályokat,
16. a tenyésztési hatóság kijelölését, feladatait, hatáskörét
17. a 2. § b) pontjában meghatározott állatok tenyésztési, törzskönyvezési szabályait
rendeletben;
b) a földművelésügyi, valamint a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, hogy az őshonos és védett állatfajták körét együttes rendeletben
határozza meg.
(1) Felhatalmazást kap
a) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat,
1. a tenyészállat- és szaporítóanyag-használat, -felajánlás és -értékesítés feltételeit,
2. a teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés alapelveit,
3. a tenyészállatok teljesítményeinek adatgyűjtési módját, rendjét,
4. a kisállatfajok e törvénnyel érintett meghatározott körét,
5. az apaállat-elláttás módját, feltételét és költséghozzájárulásának módját,
6. a védett őshonos fajták genetikai fenntartását és támogatási rendjét,
7. a fajtaelismerés rendjét,
8. a tenyésztő szervezetkénti elismerésnek, az elismerés felfüggesztésének és visszavonásának szabályait,
9. az állatok egységes számozási, azonosítási és nyilvántartási rendjét,
10. a mesterséges termékenyítő állomás, apaállat szaporítóanyag előállításra történő felhasználásának, embrióátültető állomás, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep engedélyezésével, üzemeltetésével kapcsolatos részletes szabályokat,
11. a művi szaporító tevékenységgel összefüggő részletes szabályokat,
12. a díjfizetés ellenében végzett feladatokat és azok díjait,
13. a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalának és kivitelének előírásait,
14. a minisztérium költségvetéséből történő támogatások igénybevételének rendjét, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait,
15. a szakképesítéshez kötött tevékenységeket és a képzésre vonatkozó szabályokat,
16. a tenyésztési hatóság kijelölését, feladatait, hatáskörét
rendeletben;
a) a miniszter, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat,
1. a tenyészállat- és szaporítóanyag-használat, -felajánlás és -értékesítés feltételeit,
2. a teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés alapelveit,
3. a tenyészállatok teljesítményeinek adatgyűjtési módját, rendjét,
4. a kisállatfajok e törvénnyel érintett meghatározott körét,
5. az apaállat-elláttás módját, feltételét és költséghozzájárulásának módját,
6. a védett őshonos fajták genetikai fenntartását és támogatási rendjét,
7. a fajtaelismerés rendjét,
8. a tenyésztő szervezetkénti elismerésnek, az elismerés felfüggesztésének és visszavonásának szabályait,
9. az állatok egységes számozási, azonosítási és nyilvántartási rendjét,
10. a mesterséges termékenyítő állomás, apaállat szaporítóanyag előállításra történő felhasználásának, embrióátültető állomás, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep engedélyezésével, üzemeltetésével kapcsolatos részletes szabályokat,
11. a művi szaporító tevékenységgel összefüggő részletes szabályokat,
12. a díjfizetés ellenében végzett feladatokat és azok díjait,
13. a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalának és kivitelének előírásait,
14. a minisztérium költségvetéséből történő támogatások igénybevételének rendjét, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait,
15. a szakképesítéshez kötött tevékenységeket és a képzésre vonatkozó szabályokat
rendeletben;
b) a földművelésügyi, valamint a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, hogy az őshonos és védett állatfajták körét együttes rendeletben
b) a miniszter, valamint a természetvédelemért felelős miniszter, hogy az őshonos és védett állatfajták körét együttes rendeletben
határozza meg.
(1) Felhatalmazást kap
a) a miniszter, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat,
1. a tenyészállat- és szaporítóanyag-használat, -felajánlás és -értékesítés feltételeit,
2. a teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés alapelveit,
3. a tenyészállatok teljesítményeinek adatgyűjtési módját, rendjét,
4. a kisállatfajok e törvénnyel érintett meghatározott körét,
5. az apaállat-elláttás módját, feltételét és költséghozzájárulásának módját,
6. a védett őshonos fajták genetikai fenntartását és támogatási rendjét,
7. a fajtaelismerés rendjét,
8. a tenyésztő szervezetkénti elismerésnek, az elismerés felfüggesztésének és visszavonásának szabályait,
9. az állatok egységes számozási, azonosítási és nyilvántartási rendjét,
10. a mesterséges termékenyítő állomás, apaállat szaporítóanyag előállításra történő felhasználásának, embrióátültető állomás, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep engedélyezésével, üzemeltetésével kapcsolatos részletes szabályokat,
11. a művi szaporító tevékenységgel összefüggő részletes szabályokat,
12. a díjfizetés ellenében végzett feladatokat és azok díjait,
13. a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalának és kivitelének előírásait,
14. a minisztérium költségvetéséből történő támogatások igénybevételének rendjét, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait,
15. a szakképesítéshez kötött tevékenységeket és a képzésre vonatkozó szabályokat
16. az állattenyésztési bírság befizetésének és felhasználásának módját,
rendeletben;
b) a miniszter, valamint a természetvédelemért felelős miniszter, hogy a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körét, valamint a kijelölésük rendjét együttes rendeletben határozza meg.
(1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) rendeletben szabályozza
1. a tenyészállat- és szaporítóanyag-használat, -felajánlás és -értékesítés feltételeit;
2. a teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés rendjét;
3. a tenyészállatok teljesítményeinek adatgyűjtési módját, rendjét;
4. a kisállatfajok e törvénnyel érintett meghatározott körét;
5. az apaállat-ellátás módját, feltételét és költség-hozzájárulásának módját;
6. a védett őshonos fajták genetikai fenntartásának és támogatásának rendjét;
7. az állattartók, a tenyészetek és a tartási helyek nyilvántartásának rendjét;
8. a fajta és tenyésztő szervezeti elismerésnek, az elismerés felfüggesztésének és visszavonásának szabályait;
9. az állatok egységes nyilvántartási és azonosítási rendjét;
10. a mesterséges termékenyítőállomás, spermatároló központ, embrióátültető állomás, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep engedélyezésével, üzemeltetésével kapcsolatos részletes szabályokat;
11. a művi szaporító tevékenységgel összefüggő részletes szabályokat;
12. a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalának és kivitelének előírásait;
13. a törzskönyv vezetésének és a származás igazolás kiállításának szabályait;
14. a szakképesítéshez kötött tevékenységeket;
15. az állattenyésztési bírság befizetésének és felhasználásának módját;
15. az állattenyésztési bírság befizetésének módját;
16. az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésével kapcsolatos eljárási szabályokat, az igazgatási szolgáltatási díjfizetés ellenében végzett feladatokat, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak felhasználásának szabályait;
17. a vágás utáni minősítési kötelezettség alá eső állatok körét, a minősítés rendjét és ezen állatok kereskedelmi jelölésének szabályait;
17. a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a magyar ebfajták körét és kijelölésük rendjét;
18. a mesterséges termékenyítési szolgáltatást nyújtó inszeminátori, embrióátültetői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a tevékenység bejelentésének és az inszeminátorok, embrióátültetők nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá az inszeminátori, embrióátültetői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket;
19. a magyar ebfajták genetikai fenntartásának rendjét;
b) a természetvédelemért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körét, valamint a kijelölésük rendjét;
b) a természetvédelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körét, valamint a kijelölésük rendjét;
c) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékét.
(2) Felhatalmazást kap a földművelésügyi miniszter, hogy az e törvény alapján hatáskörébe utalt feladatok ellátását, jogszabályban az általa kijelölt szervre, illetve szervezetre átruházza.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a tenyésztési hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a tenyésztési hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki,
b) az e törvényben előírt nyilvántartások vonatkozásában az adatkezelést rendeletben szabályozza.
c) a nyilvántartást vezető szervet rendeletben jelölje ki.
(3) A jellemzően kedvtelési céllal tartott állatok esetében külön jogszabály a törvény előírásaitól eltérést engedélyezhet.

MELLÉKLET AZ 1993. ÉVI CXIV. TÖRVÉNYHEZ

A tenyésztési hozzájárulás mértéke


Állatfaj és a képzés alapja

METJ szám
A tenyésztési hozzájárulás a nettó árbevétel %-ában
1. Exportra vagy feldolgozók részére értékesített vágóállat és állati termék:

Szarvasmarha

Tejértékesítés 93-12-02 0,5
Vágómarha-értékesítés 93-12-02 0,5

Sertés

Vágósertés 93-22-01 0,4

Juh

Gyapjú 93-32-02 0,6
Vágójuh 93-32-01 0,6
Juhtej 93-32-03 0,6
     
Vágónyúl 93-82-04 0,2

Exporteladás 93-41-03
(04, 05, 06)
0,6
Belföldi eladás 93-41-03
(04, 05, 06)
0,6
2. Naposállat:
Naposcsibe 93-51-01 0,2
Naposliba 93-53-01 0,2
Naposkacsa 93-54-01 0,2
Napospulyka 93-55-01 0,2
3. Lóverseny totalizatőr forgalmának 0,6%-a.
Lóverseny totalizatőr forgalma           a forgalom 0,6%-a
Természetes méz 0409 0409 00 00 00 Természetes méz 0,5
Nyers, teljes tehén-, kecske-, juhtej 0401       Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítő anyag hozzáadása nélkül: 0,5
    0106 90 00 99 Egyéb  
    0106 90 00 01 Tenyészállat, kísérleti és állatkerti állat, növényvédelmi célú állati szervezet és természetes beporzó rovarok  
    0106 90 00   Más:  
Prémes állat és méh 0106       Más élő állat: 0,6
    0104 20 90 00 Más  
    0104 20     Kecske:  
    0104 10 80 00 Más  
    0104 10 30 00 Bárány (1 éves korig)  
          Más:  
    0104 10     Juh:  
Juh és kecske 0104       Élő juh és kecske: 0,6
    0103 92 90 00 Más  
    0103 92 19 00 Másféle  
    0103 92 11 00 Legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű kocák  
          Háziasított fajták:  
    0103 92     Legalább 50 kg tömegű  
    0103 91 10 00 Háziasított fajták  
    0103 91     50 kg-nál kisebb tömegű  
          Más:  
Sertés 0103       Élő sertés: 0,4
    0102 90 90 00 Más  
    0102 90 71 00 Vágásra  
          Más:  
    0102 90 61 00 Vágásra  
          Tehén:  
    0102 90 51 00 Vágásra  
          Üsző (még nem borjazott nőivarú)  
          300 kg-ot meghaladó tömegű:  
    0102 90 41 00 Vágásra  
          160 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kg tömegű:  
    0102 90 21 00 Vágásra  
          80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegű:  
          Háziasított fajták:  
    0102 90     Más:  
Szarvasmarhafélék 0102       Élő szarvasmarhafélék: 0,5
    0101 90 90 00 Lóöszvér (muli) és szamáröszvér  
    0101 90 30 00 Szamár  
    0101 90 19 00 Másféle  
    0101 90 11 00 Vágásra  
          Ló:  
    0101 90     Más:  
    0101 10 90 00 Más  
    0101 10 10 00  
    0101 10     Fajtiszta tenyészállat:  
             
Ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér 0101       Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér: 0,6
A tenyésztési hozzájárulás
képzési alapja
vám-
tarifa
szám
köt.
alszám
KN
alszám
m.
alszám
árumegnevezés Tenyésztési
hozzájárulás
a nettó
árbevétel
%-ban
  Vámtarifa osztályba sorolás  
  • A jogszabály 1993. december 29-én jelent meg a Magyar Közlöny 190. számában.
  • hatályba lépett 1994. március 28-án.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2019. augusztus 1-jén.
A szakasz 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. június 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. szeptember 19-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. szeptember 19-én lépett hatályba. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lépett hatályba. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. december 22-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. december 22-én lépett hatályba. 2004. július 16-án lépett hatályba. 2006. január 19-én lépett hatályba.A szakasz 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2004. július 16-án lépett hatályba. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lépett hatályba. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lépett hatályba. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2004. július 16-án lépett hatályba.A szakasz 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. július 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. május 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. május 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. május 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. május 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. július 20-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. július 20-án lépett hatályba.A szövegrész 2016. március 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. március 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2006. január 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. március 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. március 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. március 26-án lépett hatályba.A szakasz 2016. március 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. március 26-án lépett hatályba.A szakasz 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2005. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 19-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lépett hatályba. 1996. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2006. január 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 19-én lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. április 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. április 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lépett hatályba.A szakasz 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2004. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2004. július 16-án lépett hatályba. 2004. július 16-án lépett hatályba. 2004. július 16-án lépett hatályba. 2004. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2004. július 16-án lépett hatályba. 2008. július 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2008. július 12-én lépett hatályba. 2004. július 16-án lépett hatályba. 2004. július 16-án lépett hatályba. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. május 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. május 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 2-án lépett hatályba. 2018. január 2-án lépett hatályba. 2018. január 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. július 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. január 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. január 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2006. január 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2007. március 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. március 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. március 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. március 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. március 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. március 24-én lépett hatályba. 2007. március 24-én lépett hatályba. 2007. március 24-én lépett hatályba. 2007. március 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. március 24-én lépett hatályba.A szakasz 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. március 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. március 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. március 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. március 24-én lépett hatályba. 2007. március 24-én lépett hatályba. 2007. március 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2006. január 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. január 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. április 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. április 14-én lépett hatályba.A bekezdés 1995. április 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 19-én lépett hatályba.A bekezdés 1995. április 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. január 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. április 5-én lépett hatályba.A szövegrész 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. június 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. június 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. június 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. június 26-án lépett hatályba.A szövegrész 2012. május 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. május 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. május 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. május 15-én lépett hatályba. 2012. május 15-én lépett hatályba. 2012. május 15-én lépett hatályba. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2012. május 15-én lépett hatályba. 2012. május 15-én lépett hatályba. 2012. május 15-én lépett hatályba. 2012. május 15-én lépett hatályba. 2012. május 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2005. június 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. május 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. május 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. május 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1996. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. május 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. május 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lépett hatályba. 2016. szeptember 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. június 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. március 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. május 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. május 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. március 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. március 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. május 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. május 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. május 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. május 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2006. január 19-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. január 19-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. január 19-én lépett hatályba. 2006. január 19-én lépett hatályba. 2006. január 19-én lépett hatályba. 2006. január 19-én lépett hatályba. 2006. január 19-én lépett hatályba. 2006. január 19-én lépett hatályba. 2006. január 19-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2007. április 14-én lépett hatályba. 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. március 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. március 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. március 26-án lépett hatályba.A bekezdés 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve. 1997. január 3-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. április 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2012. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. március 26-án lépett hatályba. 2009. május 15-én lépett hatályba. 2016. március 26-án lépett hatályba. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. március 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. május 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. április 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. április 14-én lépett hatályba. 2012. április 14-én lépett hatályba. 2012. április 14-én lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. július 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 1996. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2004. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.