Hatályos állapot
Közlönyállapot
2010.03.25. - 2010.03.25.
2010.03.26. - 2010.03.31.
2010.04.01. - 2014.03.14.
2014.03.15. - 2018.06.11.
2018.06.12. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről

A Kormány az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) A minisztérium, illetve a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot el nem érő, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15/B. § (2) bekezdés szerint számított értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerv vezetője a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül a szerv honlapján közzéteszi.
(1) A minisztérium, illetve a Miniszterelnökség által kötött, az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot el nem érő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. melléklet III. rész 4. pontja szerint számított értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerv vezetője a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül a szerv honlapján közzéteszi.
(1) A minisztérium, illetve a Miniszterelnöki Kormányiroda által kötött, az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot el nem érő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. melléklet III. rész 4. pontja szerint számított értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerv vezetője a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül a szerv honlapján közzéteszi.
(2) Az (1) bekezdés, valamint az Áht. 15/B. § (1) bekezdése alapján közzéteendő adatokat a minisztérium, illetve a Miniszterelnöki Hivatal szerződéstípusonként csoportosítva teszi közzé.
(2) Az (1) bekezdés, valamint az Infotv. 1. melléklet III. rész 4. pontja alapján közzéteendő adatokat a minisztérium, illetve a Miniszterelnökség szerződéstípusonként csoportosítva teszi közzé.
(2) Az (1) bekezdés, valamint az Infotv. 1. melléklet III. rész 4. pontja alapján közzéteendő adatokat a minisztérium, illetve a Miniszterelnöki Kormányiroda szerződéstípusonként csoportosítva teszi közzé.
(3) Az (1) bekezdés szerinti közzétett adat a szerv honlapjáról öt évig nem távolítható el.
(4) A nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzésekre, valamint a minősített adatra.
2. §
(1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 3. §-a 2010. április 1-jén lép hatályba.
(3) Az e rendelet 1. §-ában meghatározott kötelezettséget a rendelet hatálybalépésekor fennálló, legalább az egyik fél által nem teljesített szerződések tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy a szerződéseket haladéktalanul közzé kell tenni.
(4) E rendelet rövidítése: 5mr.
  • A jogszabály 2010. március 25-én jelent meg a Magyar Közlöny 43. számában.
  • hatályba lépett 2010. március 26-án.
A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. június 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. június 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. június 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. június 12-én lépett hatályba.