Hatályos állapot
Közlönyállapot
1998.05.22. - 1998.08.31.
1998.09.01. - 1999.01.31.
1999.02.01. - 1999.12.31.
2000.01.01. - 2001.12.31.
2002.01.01. - 2002.12.31.
2003.01.01. - 2003.02.28.
2003.03.01. - 2003.09.14.
2003.09.15. - 2004.05.01.
2004.05.02. - 2004.10.19.
2004.10.20. - 2006.09.27.
2006.09.28. - 2006.10.11.
2006.10.12. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2007.06.30.
2007.07.01. - 2007.09.25.
2007.09.26. - 2007.12.31.
2008.01.01. - 2008.05.15.
2008.05.16. - 2009.06.27.
2009.06.28. - 2009.09.30.
2009.10.01. - 2010.08.31.
2010.09.01. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.12.28.
2012.12.29. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2013.04.08.
2013.04.09. - 2013.12.12.
2013.12.13. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.07.18.
2014.07.19. - 2015.03.31.
2015.04.01. - 2015.07.23.
2015.07.24. - 2015.07.31.
2015.08.01. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.06.09.
2017.06.10. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2019.03.31.
2019.04.01. - 2019.06.30.
2019.07.01. - 2019.08.16.
2019.08.17. - 2020.01.31.
2020.02.01. - 2020.02.28.
2020.02.29. - 2020.04.29.
2020.04.30. - 2020.06.17.
2020.06.18. - 2020.06.30.
2020.07.01. - 2020.10.01.
2020.10.02. - 2020.12.11.
2020.12.12. - 2021.01.31.
2021.02.01. - 2021.02.28.
2021.03.01. - 2021.06.30.
2021.07.01. - 2021.12.20.
2021.12.21. - 2021.12.31.
2022.01.01. - 2022.12.31.
2023.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 41. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Utv. végrehajtásáról a következőket rendeli el:

Alapvető rendelkezések

1. §   Ez a rendelet határozza meg:
a) az útlevélhatóságokat, feladat- és hatáskörüket, az úti okmánnyal összefüggő feladatok ellátásában közreműködő szervek feladatait;
b) az útlevél kivételével az egyéb úti okmányok fajtáit;
c) az eljárás részletes szabályait, valamint az úti okmányok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
d) a külpolitikáért felelős miniszter által kiadott útlevelek kiadásának és kezelésének részletes szabályait,
e) az adatkezelő szerv (a továbbiakban: útiokmány-nyilvántartó szerv) kijelölését.

Az úti okmányok fajtái

2. §   Az - útlevél kivételével - úti okmányok fajtái:
a) a határátlépési igazolvány;
b) a határátlépési engedély;
c) a hazatérési igazolvány;
d) a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya;
e) a menedékesek és a befogadottak utazási igazolványa;
e) a menedékesek úti okmánya;
f) a bevándorolt külföldi úti okmánya.
f) a bevándorolt, a letelepedett és a hontalan külföldi úti okmánya.
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában az útlevél mellett az úti okmányok fajtái:
a) az ideiglenes úti okmány (emergency travel document);
b) a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya;
c) a menedékesek úti okmánya;
c) az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya;
d) a bevándorolt, a letelepedett és a hontalan külföldi úti okmánya.
d) a bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya.
d) a menedékesek úti okmánya;
e) a bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya;
e) a bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya és egyszeri visszautazásra jogosító okmánya;
e) a bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya és egyszeri visszautazásra jogosító okmánya;
f) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmánya.
(2) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a határátlépési igazolványra való jogosultságra, az okmány kiadása iránti kérelemre és az okmány birtokban tartására, e rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

ÚTLEVÉLHATÓSÁGOK ÉS HATÁSKÖRÜK

3. §
(1) A magánútlevéllel, az ideiglenes magánútlevéllel, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevéllel, valamint a határátlépési igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon a Belügyminisztérium Adatfeldolgozó Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) jár el.
(1) A magánútlevéllel, az ideiglenes magánútlevéllel, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevéllel, valamint a határátlépési igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó, Választási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) jár el.
(1) A magánútlevéllel, az ideiglenes magánútlevéllel, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevéllel, valamint a határátlépési igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jár el.
(1) A magánútlevéllel, az ideiglenes magánútlevéllel, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevéllel, valamint a határátlépési igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóságként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki.
(1) A magánútlevéllel, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevéllel, valamint a határátlépési igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóságként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatain túl a Hivatal feladata és hatásköre:
a) a külföldre utazást korlátozó rendelkezés hatálya alatt álló magyar állampolgár részére engedélyezi a külföldre utazást;
b) a visszavont úti okmányok tekintetében gondoskodik azok nyilvántartásáról, tárolásáról és a korlátozó rendelkezés megszűnését követően a kiadásról;
c) a hatáskörébe tartozó és soron kívüli úti okmányok iránti kérelmek átvételére, kiadására ügyfélszolgálati irodát tart fenn;
c) a hatáskörébe tartozó úti okmányok soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárás keretében történő kiállítására vonatkozó kérelmek átvételére és az ilyen eljárásban kiállított úti okmányok kiadására ügyfélszolgálati irodát tart fenn;
d) az úti okmányokkal összefüggő hatósági feladatok ellátásában közreműködő szervekkel és a Magyar Köztársaság Diplomáciai és Konzuli Képviseleteivel (a továbbiakban: külképviselet) való kapcsolattartásra ügyeleti szolgálatot működtet;
d) az úti okmányokkal és a külföldre utazásra felhasznált személyazonosító igazolványokkal összefüggő feladatok ellátásában közreműködő szervekkel és a Magyar Köztársaság Diplomáciai és Konzuli Képviseleteivel (a továbbiakban: külképviselet) való kapcsolattartásra ügyeleti szolgálatot működtet;
d) az úti okmányokkal és a külföldre utazásra felhasznált személyazonosító igazolványokkal összefüggő feladatok ellátásában közreműködő szervekkel és a konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásra ügyeleti szolgálatot működtet;
e) ellenőrzi a szolgálati útlevelek rendeltetésszerű felhasználását, az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat.
f) végzi az útlevelek megszemélyesítését és a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem (a továbbiakban: tároló elem) adatokkal történő feltöltését;
g) ellátja a nemzeti dokumentum-aláíró hatósági és az országos aláíró hitelesítő hatósági feladatokat.
h) ellátja az országos ellenőrzőhitelesítő hatósági, valamint a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági feladatokat.
(3) Azokban az ügyekben, amelyekben az elsőfokú hatósági jogkört a Hivatal gyakorolja, másodfokon a Hivatal vezetője jár el.
(3) A Hivatal nemzeti dokumentum-aláíró hatóságként létrehozza a dokumentum-aláíró tanúsítványt és elhelyezi azt a tároló elemben.
(4) A Hivatal aláíró hitelesítő hatóságként
a) kiadja a (3) bekezdés szerinti tanúsítványt,
b) létrehozza és kezeli - a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elemmel ellátott útlevelek és úti okmányok ellenőrzése céljából - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) összes tagországa nemzeti dokumentum-aláíró hatóságának tanúsítványait és visszavonási listáit tartalmazó tanúsítványt és visszavonási listatárat,
c) az általa kibocsátott tanúsítványokat, valamint az azokhoz kapcsolódó visszavonási listákat elektronikus dokumentum formájában a külképviseleteken keresztül eljuttatja a többi ICAO tagország országos aláíró hitelesítő hatóságához.
c) az általa kibocsátott tanúsítványokat, valamint az azokhoz kapcsolódó visszavonási listákat elektronikus dokumentum formájában a konzuli tisztviselőkön keresztül eljuttatja a többi ICAO tagország országos aláíró hitelesítő hatóságához.
(5) A Hivatal országos ellenőrzőhitelesítő hatóságként
a) tanúsítványt bocsát ki a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóság számára,
b) tanúsítványt ad ki a bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására feljogosított külföldi hatóságok ellenőrző eszközei számára tanúsítványt kibocsátó külföldi dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságok számára.
(6) A Hivatal nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként biztosítja az útlevélben elektronikusan tárolt, bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult magyar hatóságok ellenőrző eszközei számára a hozzáféréshez szükséges tanúsítványok kiállítását.
3. §
(1) A magánútlevéllel, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevéllel, valamint a határátlépési igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóságként a Kormány a külföldre utazás szabályozásáért felelős minisztert (a továbbiakban: általános hatáskörű útlevélhatóság) jelöli ki.
(2) A Kormány az útiokmány-nyilvántartás és az útlevélhatósági eljárásban keletkezett iratok tekintetében központi adatkezelő szervként az általános hatáskörű útlevélhatóságot jelöli ki.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatain túl az általános hatáskörű útlevélhatóság:
a) az úti okmányokkal és a külföldre utazásra felhasznált személyazonosító igazolványokkal összefüggő feladatok ellátásában közreműködő szervekkel és a konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásra ügyeleti szolgálatot működtet;
b) az ideiglenes magánútlevelek kivételével végzi az útlevelek megszemélyesítését és a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem (a továbbiakban: tároló elem) adatokkal történő feltöltését;
c) ellátja a nemzeti dokumentum-aláíró hatósági és az országos aláíró hitelesítő hatósági feladatokat;
d) ellátja az országos ellenőrzőhitelesítő hatósági, valamint a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági feladatokat.
(4) Az általános hatáskörű útlevélhatóság nemzeti dokumentum-aláíró hatóságként létrehozza a dokumentum-aláíró tanúsítványt és elhelyezi azt a tároló elemben.
(5) Az általános hatáskörű útlevélhatóság aláíró hitelesítő hatóságként
a) kiadja a (4) bekezdés szerinti tanúsítványt,
b) létrehozza és kezeli - a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elemmel ellátott útlevelek és úti okmányok ellenőrzése céljából - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) összes tagországa nemzeti dokumentum-aláíró hatóságának tanúsítványait és visszavonási listáit tartalmazó tanúsítvány- és visszavonási listatárat,
c) az általa kibocsátott CSCA és CVCA tanúsítványokat, valamint az azokhoz kapcsolódó visszavonási listákat elektronikus dokumentum formájában eljuttatja a többi ICAO tagország országos aláíró hitelesítő hatóságához,
d) igazolja az úti okmányok hitelességét, működteti a magyar és külföldi útlevél ellenőrző szervek felé történő publikálás megvalósítására felállított Nemzeti Publikus Kulcs Adattárat, illetve ebben a feladatkörében kapcsolatot tart az ICAO Public Key Directory (PKD) központtal.
(6) Az általános hatáskörű útlevélhatóság országos ellenőrzőhitelesítő hatóságként
a) tanúsítványt bocsát ki a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóság számára,
b) tanúsítványt ad ki a bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására feljogosított külföldi hatóságok ellenőrző eszközei számára tanúsítványt kibocsátó külföldi dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságok számára.
(7) Az általános hatáskörű útlevélhatóság nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként biztosítja az útlevélben elektronikusan tárolt, bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult magyar hatóságok valamint az európai uniós és a schengeni megállapodásban részes tagállamok jogosult hatóságai számára a hozzáféréshez szükséges tanúsítványok kiállítását.
3. §
(1) A magánútlevéllel, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevéllel, valamint a határátlépési igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóságként a Kormány a külföldre utazás szabályozásáért felelős minisztert (a továbbiakban: általános hatáskörű útlevélhatóság) jelöli ki.
(1) A magánútlevéllel, a második magánútlevéllel, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevéllel, valamint a határátlépési igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóságként a Kormány a külföldre utazás szabályozásáért felelős minisztert (a továbbiakban: általános hatáskörű útlevélhatóság) jelöli ki.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti úti okmányok, valamint a diplomata útlevelek, a külügyi szolgálati útlevelek és az ideiglenes magánútlevelek tekintetében útiokmány-nyilvántartó szervként - a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel - az általános hatáskörű útlevélhatóságot jelöli ki.
(2a) A Kormány a (2) bekezdés szerinti úti okmány kiadására irányuló eljárás során keletkezett jogszabály szerinti papíralapú alapiratok tekintetében útiokmány-nyilvántartó szervként a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal), illetve a konzuli tisztviselőt jelöli ki.
(2a) A Kormány a (2) bekezdés szerinti úti okmány kiadására irányuló eljárás során keletkezett jogszabály szerinti papíralapú alapiratok tekintetében
útiokmány-nyilvántartó szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban együtt: járási hivatal), illetve a konzuli tisztviselőt jelöli ki.
(2a) A Kormány a (2) bekezdés szerinti úti okmány kiadására irányuló eljárás során keletkezett jogszabály szerinti papíralapú alapiratok tekintetében
útiokmány-nyilvántartó szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban együtt: járási hivatal), illetve a konzuli tisztviselőt jelöli ki.
(2a) A Kormány a (2) bekezdés szerinti úti okmány kiadására irányuló eljárás során keletkezett jogszabály szerinti papíralapú alapiratok tekintetében útiokmány-nyilvántartó szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát, a külpolitikáért felelős minisztert, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban együtt: járási hivatal), a konzuli tisztviselőt, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóságot jelöli ki.
(2) A Kormány az útiokmány-nyilvántartás és az útlevélhatósági eljárásban keletkezett iratok tekintetében központi adatkezelő szervként az általános hatáskörű útlevélhatóságot jelöli ki.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatain túl az általános hatáskörű útlevélhatóság:
a) az úti okmányokkal és a külföldre utazásra felhasznált személyazonosító igazolványokkal összefüggő feladatok ellátásában közreműködő szervekkel és a konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásra ügyeleti szolgálatot működtet;
b) az ideiglenes magánútlevelek kivételével végzi az útlevelek megszemélyesítését és a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem (a továbbiakban: tároló elem) adatokkal történő feltöltését;
c) ellátja a nemzeti dokumentum-aláíró hatósági és az országos aláíró hitelesítő hatósági feladatokat;
d) ellátja az országos ellenőrzőhitelesítő hatósági, valamint a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági feladatokat.
(3) Az általános hatáskörű útlevélhatóság
a) az úti okmányokkal és a külföldre utazásra felhasznált személyazonosító igazolványokkal összefüggő feladatok ellátásában közreműködő szervekkel és a konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásra ügyeleti szolgálatot működtet;
a) az úti okmányokkal és a külföldre utazásra felhasznált személyazonosító igazolványokkal összefüggő feladatok ellátásában közreműködő szervekkel való kapcsolattartásra ügyeleti szolgálatot működtet;
b) az ideiglenes magánútlevelek kivételével végzi az útlevelek megszemélyesítését és a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem (a továbbiakban: tároló elem) adatokkal történő feltöltését;
c) ellátja a nemzeti dokumentum-aláíró hatósági és az országos aláíró hitelesítő hatósági feladatokat;
d) ellátja az országos ellenőrzőhitelesítő hatósági, valamint a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági feladatokat.
(4) Az általános hatáskörű útlevélhatóság nemzeti dokumentum-aláíró hatóságként létrehozza a dokumentum-aláíró tanúsítványt és elhelyezi azt a tároló elemben.
(5) Az általános hatáskörű útlevélhatóság aláíró hitelesítő hatóságként
a) kiadja a (4) bekezdés szerinti tanúsítványt,
b) létrehozza és kezeli - a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elemmel ellátott útlevelek és úti okmányok ellenőrzése céljából - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) összes tagországa nemzeti dokumentum-aláíró hatóságának tanúsítványait és visszavonási listáit tartalmazó tanúsítvány- és visszavonási listatárat,
c) az általa kibocsátott CSCA és CVCA tanúsítványokat, valamint az azokhoz kapcsolódó visszavonási listákat elektronikus dokumentum formájában eljuttatja a többi ICAO tagország országos aláíró hitelesítő hatóságához,
d) igazolja az úti okmányok hitelességét, működteti a magyar és külföldi útlevél ellenőrző szervek felé történő publikálás megvalósítására felállított Nemzeti Publikus Kulcs Adattárat, illetve ebben a feladatkörében kapcsolatot tart az ICAO Public Key Directory (PKD) központtal.
(6) Az általános hatáskörű útlevélhatóság országos ellenőrzőhitelesítő hatóságként
a) tanúsítványt bocsát ki a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóság számára,
b) tanúsítványt ad ki a bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására feljogosított külföldi hatóságok ellenőrző eszközei számára tanúsítványt kibocsátó külföldi dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságok számára.
(7) Az általános hatáskörű útlevélhatóság nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként biztosítja az útlevélben elektronikusan tárolt, bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult magyar hatóságok valamint az európai uniós és a schengeni megállapodásban részes tagállamok jogosult hatóságai számára a hozzáféréshez szükséges tanúsítványok kiállítását.
(7) Az általános hatáskörű útlevélhatóság nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként (DV) biztosítja az útlevélben elektronikusan tárolt, bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult magyar hatóságok, valamint az európai uniós és a schengeni megállapodásban részes tagállamok jogosult hatóságai számára a hozzáféréshez szükséges tanúsítványok kiállítását, továbbá az útlevél tekintetében ellátja a tagállami tanúsítványcserével és tanúsítvány felülhitelesítéssel kapcsolatos Single Point of Contact (SPOC) feladatait.
4. §
(1) A diplomata- és a külügyi szolgálati útlevéllel összefüggő hatósági eljárás a Külügyminisztérium hatáskörébe tartozik.
(1) A Külügyminisztérium hatáskörébe tartozik:
a) a diplomata- és külügyi szolgálati útlevéllel összefüggő hatósági eljárás,
b) a 10/C. § (2) bekezdésében foglalt esetben az ideiglenes úti okmány magyar állampolgár részére történő kiállításához szükséges előzetes hozzájárulás megadása.
(1) A Kormány az alábbi hatáskörök tekintetében útlevélhatóságként a külügyminisztert jelöli ki:
a) a diplomata- és külügyi szolgálati útlevéllel összefüggő hatósági eljárás,
b) a 10/C. § (2) bekezdésében foglalt esetben az ideiglenes úti okmány magyar állampolgár részére történő kiállításához szükséges előzetes hozzájárulás megadása.
(2) A hazatérési igazolvánnyal kapcsolatos hatósági eljárás első fokon a külképviselet hatáskörébe tartozik.
(2) A külképviselet hatáskörébe tartozik:
a) a hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevéllel kapcsolatos hatósági eljárás első fokon,
b) a 10/C. § (1) bekezdésében foglalt esetben az ideiglenes úti okmány magyar állampolgár részére történő kiállításához szükséges előzetes hozzájárulás megadása.
c) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányával kapcsolatos hatósági eljárás.
(2) A konzuli tisztviselő hatáskörébe tartozik:
a) az ideiglenes magánútlevéllel kapcsolatos hatósági eljárás első fokon,
b) a 10/C. § (1) bekezdésében foglalt esetben az ideiglenes úti okmány magyar állampolgár részére történő kiállításához szükséges előzetes hozzájárulás megadása,
c) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányával kapcsolatos hatósági eljárás,
d) az úti okmány külföldi elvesztése vagy megsemmisülése miatt a bevándorolt, letelepedett jogállású személynek egyszeri visszautazásra kiadott úti okmánnyal kapcsolatos hatósági eljárás.
d) az úti okmány külföldi elvesztése vagy megsemmisülése miatt a bevándorolt, letelepedett és a Magyarország által hontalanként elismert harmadik országbeli állampolgár egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányával kapcsolatos hatósági eljárás.
d) az úti okmány külföldi elvesztése vagy megsemmisülése miatt a bevándorolt, letelepedett és a Magyarország által hontalanként elismert harmadik országbeli állampolgár egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányával kapcsolatos hatósági eljárás.
(3) A konzuli tisztviselő és a tiszteletbeli konzuli tisztviselő hatáskörébe is tartozik az Utv. 20. § (1) bekezdése alapján érvénytelenné vált úti okmány elvétele.
5. §
(1) A bevándorolt külföldi úti okmányával kapcsolatos hatósági jogkört első fokon a kérelmező lakóhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányság gyakorolja.
(1) A bevándorolt külföldi és a hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági jogkört első fokon a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szerve gyakorolja.
(1) A bevándorolt, továbbá a letelepedett külföldi és a tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági jogkört első fokon a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak a kérelmező lakóhelye, hontalan esetén tartózkodási helye szerint illetékes területi szerve gyakorolja.
(1) A bevándorolt, továbbá a letelepedett külföldi és a tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági jogkört első fokon a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak a kérelmező lakóhelye, hontalan esetén tartózkodási helye szerint illetékes területi szerve gyakorolja.
(1) A bevándorolt, továbbá a letelepedett külföldi és a tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóságként a Kormány a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak a kérelmező lakóhelye, hontalan esetén tartózkodási helye szerint illetékes területi szervét jelöli ki.
(1) A bevándorolt, továbbá a letelepedett jogállású személy és a hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóságként a Kormány a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak a kérelmező lakóhelye, hontalan esetén tartózkodási helye szerint illetékes területi szervét jelöli ki.
(1) A bevándorolt, továbbá a letelepedett jogállású személy és a hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóságként a Kormány a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak a kérelmező lakóhelye, hontalan esetén tartózkodási helye szerint illetékes területi szervét jelöli ki.
(1) A bevándorolt, továbbá a letelepedett jogállású személy és a hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóságként a Kormány az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak a kérelmező lakóhelye, hontalan esetén tartózkodási helye szerint illetékes területi szervét jelöli ki.
(2) A határátlépési engedéllyel összefüggő hatósági ügyben első fokon a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányság jár el.
(2) A határátlépési engedéllyel összefüggő hatósági ügyben első fokon a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, kormányrendeletben kijelölt, körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: körzetközponti jegyző) jár el.
5. §
(1) A Kormány a bevándorolt, továbbá a letelepedett jogállású személy és a hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóságként az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak a kérelmező lakóhelye, hontalan esetén tartózkodási helye szerint illetékes területi szervét jelöli ki.
(2) A Kormány az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot jelöli ki elsőfokú útlevélhatóságként a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági ügyekben.
6. §   A Menekültügyi és Migrációs Hivatal jár el első fokon a menekültek kétnyelvű úti okmányával, továbbá a menedékesek és a befogadottak utazási igazolványával összefüggő hatósági ügyben.
6. §   A Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal jár el első fokon a menekültek kétnyelvű úti okmányával, továbbá a menedékesek és a befogadottak utazási igazolványával összefüggő hatósági ügyben.
6. §   A Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területi szerve jár el első fokon a menekültek kétnyelvű úti okmányával, továbbá a menedékesek utazási igazolványával összefüggő hatósági ügyben.
6. §
(1) A Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának a kérelmező lakóhelye szerint illetékes menekültügyi hatósága jár el első fokon a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági ügyekben.
(1) A Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szerve jár el első fokon a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági ügyekben.
(1) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szerve jár el első fokon a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági ügyekben.
(1) A Kormány a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervét jelöli ki elsőfokú útlevélhatóságként a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági ügyekben.
(1) A Kormány a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervét jelöli ki elsőfokú útlevélhatóságként a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági ügyekben.
(1) A Kormány a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervét jelöli ki elsőfokú útlevélhatóságként a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági ügyekben.
(1) A Kormány az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervét jelöli ki elsőfokú útlevélhatóságként a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági ügyekben.
(2) Az úti okmánnyal kapcsolatos kérelem tárgyában hozott első fokú határozat elleni fellebbezést a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetője bírálja el.
6. §   A Kormány az 5. § szerinti úti okmányok tekintetében útiokmány-nyilvántartó szervként az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot jelöli ki.
7. §
(1) Az általános hatáskörű útlevélhatóság feladatainak ellátásában közreműködőként vesz részt
a) a járási hivatal a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati útlevél és a hajós szolgálati útlevél,
b) a konzuli tisztviselő a magánútlevél, a második magánútlevél,
c) az úti okmányt megszemélyesítő szerv valamennyi útlevél tekintetében.
(1) Az általános hatáskörű útlevélhatóság feladatainak ellátásában közreműködőként vesz részt
a) a járási hivatal a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati útlevél és a hajós szolgálati útlevél,
b) a konzuli tisztviselő a magánútlevél, a második magánútlevél,
c) az anyakönyvvezető a hivatalból kiállításra kerülő magánútlevél,
d) az úti okmányt megszemélyesítő szerv valamennyi útlevél tekintetében.
(2) A külpolitikáért felelős miniszter diplomata- és külügyi szolgálati útlevéllel összefüggő feladatai ellátásában a konzuli tisztviselő közreműködőként vesz részt.
(3) A járási hivatal közreműködői feladatai körében
a) átveszi a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati útlevél és a hajós szolgálati útlevél kiadására irányuló kérelmet,
a) ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát, átveszi a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati útlevél és a hajós szolgálati útlevél kiadására irányuló kérelmet,
b) ellenőrzi a kérelmező családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, idejét, anyja születési családi és utónevét, nemét, állampolgárságát (a továbbiakban együtt: személyi adatok),
c) a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő,
d) a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton megküldi az általános hatáskörű útlevélhatóságnak,
e) az új úti okmány személyes átvétele esetén, illetve ha a postai úton továbbított úti okmányt az ügyfél nem vette át, gondoskodik az úti okmány ügyfélnek történő átadásáról és e tény útiokmány-nyilvántartásban történő rögzítéséről,
f) gondoskodik a postai úton továbbított és át nem vett úti okmányok megőrzéséről, majd az általános hatáskörű útlevélhatóságnak történő megküldéséről,
g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről, selejtezéséről, megsemmisítésre történő előkészítéséről és az általános hatáskörű útlevélhatóság részére történő megküldéséről,
h) erre irányuló kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,
i) a járási hivatalnál történő bejelentés esetén rögzíti az úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása és találása tényét az útiokmány-nyilvántartásban,
j) gondoskodik az eljárása során keletkezett iratanyag megőrzéséről.
(3) A járási hivatal közreműködői feladatai körében
a) ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát, átveszi a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati útlevél és a hajós szolgálati útlevél kiadására irányuló kérelmet,
b) ellenőrzi a kérelmező családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, idejét, anyja születési családi és utónevét, nemét, állampolgárságát (a továbbiakban együtt: személyi adatok),
c) szükség esetén hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet,
d) a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő,
e) a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton megküldi az általános hatáskörű útlevélhatóságnak,
f) az új úti okmány személyes átvétele esetén, illetve ha a postai úton továbbított úti okmányt az ügyfél nem vette át, gondoskodik az úti okmány ügyfélnek történő átadásáról és e tény útiokmány-nyilvántartásban történő rögzítéséről,
g) gondoskodik a postai úton továbbított és át nem vett úti okmányok megőrzéséről, majd az általános hatáskörű útlevélhatóságnak történő megküldéséről,
h) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről, selejtezéséről, megsemmisítésre történő előkészítéséről és az általános hatáskörű útlevélhatóság részére történő megküldéséről,
i) jogszabályok keretei között gondoskodik az érvénytelenített okmányok visszaadásáról,
j) erre irányuló kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,
k) a járási hivatalnál történő bejelentés esetén rögzíti az úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása és találása tényét az útiokmány-nyilvántartásban,
l) gondoskodik az eljárása során keletkezett iratanyag megőrzéséről, és jogszabályban meghatározott esetben az ebből történő adatszolgáltatásról.
l) gondoskodik az eljárása során keletkezett iratanyag általános hatáskörű útlevélhatóság részére archiválás céljából történő megküldéséről.
(4) A konzuli tisztviselő közreműködői feladatai körében:
a) ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát, átveszi a magánútlevél, második magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiállítására irányuló kérelmet,
b) ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és magyar állampolgárságát,
c) szükség esetén hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet,
d) a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő,
e) a kérelmet és mellékleteit a magánútlevél és a második magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külpolitikáért felelős miniszternek küldi meg elektronikus úton,
f) gondoskodik az úti okmánynak az ügyfél részére történő átadásáról, és az átadás tényéről elektronikus úton magánútlevél és második magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságot, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külpolitikáért felelős minisztert értesíti,
g) gondoskodik az át nem vett úti okmányok megőrzéséről, majd magánútlevél és második magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külpolitikáért felelős miniszternek történő megküldéséről,
h) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről, selejtezéséről, megsemmisítésre történő előkészítéséről, magánútlevél és második magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, diplomata és külügyi szolgálati útlevél esetében a külpolitikáért felelős miniszternek történő megküldéséről,
i) jogszabályok keretei között gondoskodik az érvénytelenített okmányok visszaadásáról,
j) az előtte tett bejelentés esetén rögzíti az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása és találása tényét az útiokmány-nyilvántartásban,
k) gondoskodik az eljárása során keletkezett iratanyag megőrzéséről és jogszabályban meghatározott esetben az ebből történő adatszolgáltatásról.
k) gondoskodik az eljárása során keletkezett iratanyag általános hatáskörű útlevélhatóság részére archiválás céljából történő megküldéséről.
(4) A konzuli tisztviselő közreműködői feladatai körében:
a) átveszi a magánútlevél, második magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevelet,
a) ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát, átveszi a magánútlevél, a második magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadására irányuló kérelmet,
b) ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és magyar állampolgárságát,
c) a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő,
d) a kérelmet és mellékleteit a magánútlevél és a második magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külpolitikáért felelős miniszternek küldi meg elektronikus úton,
e) gondoskodik az úti okmánynak az ügyfél részére történő átadásáról, és az átadás tényéről elektronikus úton magánútlevél és második magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságot, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külpolitikáért felelős minisztert értesíti,
f) gondoskodik az át nem vett úti okmányok megőrzéséről, majd magánútlevél és második magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külpolitikáért felelős miniszternek történő megküldéséről,
g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről, selejtezéséről, megsemmisítésre történő előkészítéséről, magánútlevél és második magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, diplomata és külügyi szolgálati útlevél esetében a külpolitikáért felelős miniszternek történő megküldéséről,
h) az előtte tett bejelentés esetén rögzíti az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása és találása tényét az útiokmány-nyilvántartásban,
i) gondoskodik az eljárása során keletkezett iratanyag megőrzéséről.
7. §   Az útlevélhatóságok feladatainak ellátásában külön jogszabályban meghatározott feladatkörében közreműködőként vesz részt az úti okmányt előállító szerv, továbbá az e rendeletben foglaltak szerint az úti okmányt kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző), a kérelmező lakóhelye szerint illetékes közigazgatási hivatal és a határőrség.
7. §   Az útlevél hatóságok feladatainak ellátásában közreműködőként vesz részt az úti okmányt előállító szerv, továbbá az e rendeletben foglaltak szerint a kormányrendeletben meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó, okmányirodát működtető települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: körzetközponti jegyző), illetve a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) és a határőrség.
7. §   Az útlevél hatóságok feladatainak ellátásában közreműködőként vesz részt az úti okmányt előállító szerv, továbbá az e rendeletben foglaltak szerint a kormányrendeletben meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó, okmányirodát működtető települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: körzetközponti jegyző), illetve a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) és a Rendőrség.
7. §
(1) Az úti okmányt előállító szerv, a kormányrendeletben meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó, okmányirodát működtető települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: körzetközponti jegyző), a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző), a magánútlevél tekintetében a konzuli tisztviselő az útlevélhatóságok feladatainak ellátásában közreműködőként vesz részt.
(1) Az úti okmányt előállító szerv, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), a magánútlevél, diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél tekintetében a konzuli tisztviselő az útlevélhatóságok feladatainak ellátásában közreműködőként vesz részt.
(2) A körzetközponti jegyző magánútlevél kiadásával összefüggő feladatai körében
a) átveszi a magánútlevél kiadására irányuló kérelmet,
b) e jogszabályban foglaltak szerint ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és útlevélhez való jogosultságát,
b) e jogszabályban foglaltak szerint ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és magyar állampolgárságát,
c) a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő,
d) a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit megküldi a Hivatalnak,
e) az új okmány személyes átvétele esetén, illetve ha a postai úton továbbított okmányt az ügyfél nem vette át, gondoskodik az okmány ügyfélnek történő átadásáról és e tény nyilvántartásban történő rögzítéséről,
f) gondoskodik a postai úton továbbított és át nem vett okmányok megőrzéséről, majd a Hivatalnak selejtezés céljából történő megküldéséről,
g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről,
h) kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését.
h) kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését.
(3) A konzuli tisztviselő a magánútlevél kiadásával összefüggő közreműködői feladatai körében:
a) átveszi a magánútlevél kiadására irányuló kérelmet,
b) ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és magyar állampolgárságát,
c) a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő,
d) a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit megküldi a Hivatalnak,
e) gondoskodik az úti okmánynak az ügyfél részére történő átadásáról, és az átadás tényéről a Hivatalt értesíti,
f) gondoskodik az át nem vett okmányok megőrzéséről, majd a Hivatalnak selejtezés céljából történő megküldéséről,
g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről, valamint
h) kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését.
(2) A járási hivatal magánútlevél kiadásával összefüggő feladatai körében
a) átveszi a magánútlevél kiadására irányuló kérelmet,
b) e jogszabályban foglaltak szerint ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és magyar állampolgárságát,
c) a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő,
d) a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit megküldi a Hivatalnak,
d) a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit megküldi az általános hatáskörű útlevélhatóságnak,
e) az új okmány személyes átvétele esetén, illetve ha a postai úton továbbított okmányt az ügyfél nem vette át, gondoskodik az okmány ügyfélnek történő átadásáról és e tény nyilvántartásban történő rögzítéséről,
f) gondoskodik a postai úton továbbított és át nem vett okmányok megőrzéséről, majd a Hivatalnak selejtezés céljából történő megküldéséről,
f) gondoskodik a postai úton továbbított és át nem vett okmányok megőrzéséről, majd az általános hatáskörű útlevélhatóságnak selejtezés céljából történő megküldéséről,
g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről,
h) kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését.
h) erre irányuló kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,
h) erre irányuló kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,
i) a járási hivatalnál történő bejelentés esetén rögzíti az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása és találása tényét a központi útiokmány-nyilvántartásban.
i) a járási hivatalnál történő bejelentés esetén rögzíti az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása és találása tényét a központi útiokmány-nyilvántartásban.
i) a járási hivatalnál történő bejelentés esetén rögzíti az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása és találása tényét az útiokmány-nyilvántartásban.
(3) A konzuli tisztviselő a magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadásával összefüggő közreműködői feladatai körében:
a) átveszi a magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadására irányuló kérelmet,
b) ellenőrzi a kérelmező személyi adatait és magyar állampolgárságát,
c) a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő,
d) a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit magánútlevél esetében a Hivatalnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminiszternek küldi meg,
d) a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminiszternek küldi meg,
e) gondoskodik az úti okmánynak az ügyfél részére történő átadásáról, és az átadás tényéről magánútlevél esetében a Hivatalt, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminisztert értesíti,
e) gondoskodik az úti okmánynak az ügyfél részére történő átadásáról, és az átadás tényéről magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságot, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminisztert értesíti,
f) gondoskodik az át nem vett okmányok megőrzéséről, majd magánútlevél esetében a Hivatalnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminiszternek selejtezés céljából történő megküldéséről,
f) gondoskodik az át nem vett okmányok megőrzéséről, majd magánútlevél esetében az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél esetében a külügyminiszternek selejtezés céljából történő megküldéséről,
g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítéséről, valamint
h) kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését.
h) erre irányuló kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,
h) erre irányuló kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,
i) értesíti az általános hatáskörű útlevélhatóságot az előtte tett bejelentés esetén az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása és találása tényéről.

AZ EGYES ÚTI OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A határátlépési igazolvány és a határátlépési engedély

A határátlépési igazolvány

8. §
(1) Határátlépési igazolvány annak a magyar állampolgárnak adható, akinek nemzetközi szerződésből eredő feladata vagy szolgálata ellátása érdekében az államhatár rendszeres átlépése szükséges.
(1) A határátlépési igazolvány határátlépésre feljogosító okmány, mely annak a magyar állampolgárnak adható, akinek nemzetközi szerződésből eredő feladata vagy szolgálata ellátása érdekében az államhatár rendszeres átlépése szükséges.
(2) Határátlépési engedély annak a magyar állampolgárnak adható, aki nemzetközi szerződés alapján egyszerűsített módon, kishatárforgalomban is átlépheti a határt.
(3) A határátlépési igazolványra és a határátlépési engedélyre jogosultak körét és kiadásának feltételeit nemzetközi szerződés állapítja meg.
(3) A határátlépési igazolványra jogosultak körét és kiadásának feltételeit nemzetközi szerződés állapítja meg.
(4) A határátlépési igazolvány és a határátlépési engedély érvényességének időtartama - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - öt év.
(4) A határátlépési igazolvány érvényességének időtartama - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - öt év.
(5) A határátlépési igazolványt, valamint a határátlépési engedélyt vissza kell vonni a vonatkozó nemzetközi szerződésben foglaltak megszegése esetén, továbbá az Utv. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben.
(5) A határátlépési igazolványt vissza kell vonni a vonatkozó nemzetközi szerződésben foglaltak megszegése esetén, továbbá az Utv. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben.
(5) A határátlépési igazolványt vissza kell vonni a vonatkozó nemzetközi szerződésben foglaltak megszegése esetén.
(6) A határátlépési igazolványt az útlevél hatóságnál tizenöt napon belül le kell adni, ha az okmányra való jogosultság megszűnt.
(6) A határátlépési igazolványt az útlevélhatóságnál tizenöt napon belül le kell adni, ha az okmányra való jogosultság megszűnt.

AZ EGYES ÚTI OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az ideiglenes úti okmány (emergency travel document)

10/A. §
(1) A magyar állampolgár az elveszett, eltulajdonított, megrongálódott, illetve személyazonosság megállapítására más módon alkalmatlanná vált útlevele vagy úti okmánya helyett ideiglenes úti okmányra jogosult, ha olyan ország területén tartózkodik, ahol nincs úti okmány kiállítására felhatalmazott külképviselet.
(1) A magyar állampolgár az elveszett, eltulajdonított, megrongálódott, illetve személyazonosság megállapítására más módon alkalmatlanná vált útlevele vagy úti okmánya helyett ideiglenes úti okmányra jogosult, ha olyan ország területén tartózkodik, ahol nincs úti okmány kiállítására felhatalmazott konzuli tisztviselő.
(2) Az ideiglenes úti okmány Magyarországra történő hazautazásra, a magyar állampolgár állandó lakóhelye szerinti országba történő visszautazásra vagy kivételesen más célállomásra történő egyszeri utazásra jogosít.
(3) Más célállomásra történő egyszeri utazás céljából az ideiglenes úti okmány akkor kérelmezhető, ha ehhez a magyar állampolgárnak alapos érdeke fűződik.
10/B. §
(1) A magyar állampolgár az ideiglenes úti okmány kiállítására vonatkozó kérelmét - a 10/A. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén - az egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról szóló, 1996. június 25-i 96/409/KKBP tanácsi határozat I. mellékletében meghatározott formanyomtatványon az Európai Unió bármely másik tagállamának diplomáciai vagy konzuli képviseletén (a továbbiakban: EU képviselet) nyújthatja be. A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor a személyazonossági és állampolgársági adatát tartalmazó, rendelkezésére álló okiratait be kell mutatni, és azok fénymásolatát a kérelemhez csatolni kell.
(1) A magyar állampolgár az ideiglenes úti okmány kiállítására vonatkozó kérelmét - a 10/A. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén - az egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról szóló, 1996. június 25-i 96/409/KKBP tanácsi határozat I. mellékletében meghatározott formanyomtatványon az Európai Unió bármely másik tagállamának diplomáciai vagy konzuli képviseletén (a továbbiakban: EU képviselet) nyújthatja be. A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor a személyazonossági és állampolgársági adatát tartalmazó, rendelkezésére álló okiratait be kell mutatni.
(2) Az ideiglenes úti okmány kiállításához a 10/C. §-ban meghatározott magyar hatóság előzetes hozzájárulása szükséges.
10/C. §
(1) Az ideiglenes úti okmány kiállításához szükséges előzetes hozzájárulást - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az ideiglenes úti okmány iránti kérelem benyújtásához legközelebb eső külképviselet adja meg az EU tagállam képviselete részére.
(1) Az ideiglenes úti okmány kiállításához szükséges előzetes hozzájárulást - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az ideiglenes úti okmány iránti kérelem benyújtásához legközelebb működő konzuli tisztviselő adja meg az EU tagállam képviselete részére.
(2) Amennyiben az EU tagállam képviselete az (1) bekezdésben meghatározott külképviseletet eredménytelenül kereste meg, az ideiglenes úti okmány kiállításához szükséges előzetes hozzájárulást a Külügyminisztérium adja meg.
(2) Amennyiben az EU tagállam képviselete az (1) bekezdésben meghatározott konzuli tisztviselőt eredménytelenül kereste meg, az ideiglenes úti okmány kiállításához szükséges előzetes hozzájárulást a külügyminiszter adja meg.
(3) A külképviselet, illetve a Külügyminisztérium az EU tagállam képviselete által kiállított és megküldött, az ideiglenes úti okmány fénymásolatát tartalmazó iratot az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi.
(3) A konzuli tisztviselő, illetve a külügyminiszter az EU tagállam képviselete által kiállított és megküldött, az ideiglenes úti okmány fénymásolatát tartalmazó iratot az okmány kiállításától számított egy évig megőrzi.
10/D. §   Az előzetes hozzájárulás megadásához a magyar állampolgár által megadott személyazonosító és útiokmány-adatokat az útiokmány-nyilvántartásban, illetőleg a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a külképviselet, illetőleg a Külügyminisztérium közvetlen adathozzáféréssel vagy a Hivatal útján ellenőrzi.
10/D. §   Az előzetes hozzájárulás megadásához a magyar állampolgár által megadott személyazonosító és útiokmány-adatokat az útiokmány-nyilvántartásban, illetőleg a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a konzuli tisztviselő, illetőleg a külügyminiszter közvetlen adathozzáféréssel vagy a Hivatal útján ellenőrzi.
10/D. §   Az előzetes hozzájárulás megadásához a magyar állampolgár által megadott személyazonosító és útiokmány-adatokat az útiokmány-nyilvántartásban, illetőleg a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a konzuli tisztviselő, illetőleg a külügyminiszter közvetlen adathozzáféréssel vagy az általános hatáskörű útlevélhatóság útján ellenőrzi.
10/E. §
(1) Az ideiglenes úti okmányt utazásra történő felhasználása után - elismervény ellenében - külföldön a külképviseletnél vagy a Magyar Köztársaság területére történő hazautazáskor a Határőrségnél kell leadni.
(1) Az ideiglenes úti okmányt utazásra történő felhasználása után - elismervény ellenében - külföldön a külképviseletnél vagy a Magyar Köztársaság területére történő hazautazáskor a Rendőrségnél kell leadni.
(1) Az ideiglenes úti okmányt utazásra történő felhasználása után - elismervény ellenében - külföldön a konzuli tisztviselőnél vagy a Magyar Köztársaság területére történő hazautazáskor a Rendőrségnél kell leadni.
(1) Az ideiglenes úti okmányt utazásra történő felhasználása után - elismervény ellenében - külföldön a konzuli tisztviselőnél vagy a Magyarország területére történő hazautazáskor a Rendőrségnél kell leadni.
(2) Az átvett ideiglenes úti okmányt a Határőrség közvetlenül, a külképviselet pedig a Külügyminisztériumon keresztül küldi meg a Hivatalnak.
(2) Az átvett ideiglenes úti okmányt a Rendőrség közvetlenül, a külképviselet pedig a Külügyminisztériumon keresztül küldi meg a Hivatalnak.
(2) Az átvett ideiglenes úti okmányt a Rendőrség közvetlenül, a konzuli tisztviselő pedig a külügyminiszteren keresztül küldi meg a Hivatalnak.
(2) Az átvett ideiglenes úti okmányt a Rendőrség közvetlenül, a konzuli tisztviselő pedig a külügyminiszteren keresztül küldi meg az általános hatáskörű útlevélhatóságnak.
(2) Az átvett ideiglenes úti okmányt a Rendőrség és a konzuli tisztviselő a külpolitikáért felelős miniszternek küldi meg.

A hazatérési igazolvány

9. §
(1) Külföldön tartózkodó magyar állampolgár kérelmére, részére hazatérési igazolványt lehet kiállítani, ha az állampolgár útlevele lejárt, elveszett, ellopták vagy utazásra egyéb okból alkalmatlanná vált, és a hazatéréshez szükséges magánútlevél kellő időn belül nem szerezhető be.
(1) Külföldön tartózkodó magyar állampolgár kérelmére, részére hazatérési igazolványt kell kiállítani, ha az állampolgár útlevele vagy a külföldre utazásra felhasznált személyazonosító igazolványa lejárt, elveszett, ellopták vagy utazásra egyéb okból alkalmatlanná vált, és a hazatéréshez szükséges magánútlevél kellő időn belül nem szerezhető be.
(2) Hivatalból kell a hazatérési igazolványt kiállítani annak a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak a hazatérése céljából, aki külföldre utazást korlátozó rendelkezés hatálya alatt áll, illetőleg akire nézve a tartózkodási helye szerinti külföldi állam illetékes hatósága az ország területének elhagyását elrendelte.
(3) A hazatérési igazolvány egyszeri beutazásra jogosít, érvényességének időtartama legfeljebb hat hónap.
10. §   A hazatérési igazolvány tartalmazza:
a) az állampolgár családi és utónevét, születési helyét és idejét, arcképmását, valamint aláírását;
b) az úti okmány típusának megnevezését, számát, kiállításának helyét, keltét, érvényességi idejét, a kiállító hatóság nevét, bélyegzőlenyomatát.

A menedékes és a befogadott utazási igazolványa

A menedékes utazási igazolványa

Menedékesek úti okmánya

11. §
(1) Azt a külföldi állampolgárt, akit a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény alapján a menekültügyi hatóság menedékesként, illetőleg befogadottként elismert - kérelmére - utazásának időtartamára, de legfeljebb 30 napig érvényes utazási igazolvánnyal lehet ellátni.
(1) Azt a külföldit, akit a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény alapján a menekültügyi hatóság menedékesként elismert - kérelmére - utazásának időtartamára, de legfeljebb 30 napig érvényes utazási igazolvánnyal lehet ellátni.
(1) Azt a külföldi állampolgárt, akit a menekültügyi hatóság menedékesként elismert és nem rendelkezik származási országa érvényes úti okmányával - kérelmére - utazásának időtartamára, de legfeljebb hat hónapra érvényes úti okmánnyal lehet ellátni.
(1) Ha a menekültügyi hatóság által menedékesként elismert személy nem rendelkezik származási országa érvényes úti okmányával - kérelmére - utazásának időtartamára, de legfeljebb hat hónapra érvényes úti okmánnyal lehet ellátni.
(1) Ha a menekültügyi hatóság által menedékesként elismert személy nem rendelkezik származási országa érvényes úti okmányával - kérelmére - hat hónapra érvényes úti okmánnyal kell ellátni.
(2) Az utazási igazolvány csak egyszeri utazásra használható fel.
(2) Az úti okmány csak érvényességi idején belül használható fel utazásra és a Magyar Köztársaság területére való visszatérésre.
(2) Az úti okmány csak érvényességi idején belül használható fel utazásra és a Magyarország területére való visszatérésre.
(3) Az utazási igazolvány nem jogosít a Magyar Köztársaság területére való visszatérésre, ha azt a menedékes vagy a befogadott a származási országába történő végleges visszatérése érdekében kéri, és akkor sem, ha azért kéri, mert biztonságos harmadik ország illetékes hatósága igazolta, hogy abba az országba a kérelmezőt befogadják.
(3) Az utazási igazolvány nem jogosít a Magyar Köztársaság területére való visszatérésre, ha azt a menedékes a származási országába történő végleges visszatérése érdekében kéri, és akkor sem, ha azért kéri, mert biztonságos harmadik ország illetékes hatósága igazolta, hogy abba az országba a kérelmezőt befogadják.
(3) Az úti okmány csak egyszeri utazásra használható fel.
(3) Az úti okmány egyszeri kiutazásra és visszautazásra használható fel.
(4) A menedékes úti okmánya tartalmazza:
a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arcképmását, saját kezű aláírását;
b) a menedékes jogállást igazoló okmány számát, az okmányt kiállító hatóság megnevezését, továbbá a kérelmező jogállására vonatkozó bejegyzést;
c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését és bélyegzőlenyomatát.

A menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya és az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya

11/A. §
(1) A menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya és az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya egy évig érvényes.
(2) Az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya 32 számozott oldalt tartalmazó füzet.
(3) Az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya tartalmazza:
a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arcképmását, saját kezű aláírását;
b) a kérelmező oltalmazott jogállására vonatkozó bejegyzést;
c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését és bélyegzőlenyomatát.

A menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmánya

11/B. §
(1) A menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes az elveszett, eltulajdonított, megrongálódott, illetve személyazonosság megállapítására más módon alkalmatlanná vált úti okmánya helyett Magyarországra történő egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányra jogosult.
(1) A menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes a lejárt, elveszett, eltulajdonított, megrongálódott, illetve személyazonosság megállapítására más módon alkalmatlanná vált úti okmánya helyett Magyarországra történő egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányra jogosult.
(2) Az úti okmány tartalmazza:
a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arcképmását, saját kezű aláírását;
b) a kérelmező menekült, oltalmazott vagy menedékes jogállására vonatkozó bejegyzést;
c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését és bélyegzőlenyomatát.

A bevándorolt külföldi úti okmánya

A bevándorolt külföldi és a hontalan úti okmánya

12. §   A bevándorolt külföldi úti okmánya tartalmazza:
a) a bevándorolt külföldi családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát, arcképmását, saját kezű aláírását;
b) a bevándorlási engedély számát, a bevándorlást engedélyező hatóság megnevezését, továbbá az „állandó magyarországi tartózkodásra jogosult” bejegyzést;
c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését és bélyegzőlenyomatát.
12. §   A bevándorolt és a hontalan úti okmánya tartalmazza:
a) a külföldi családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arcképmását, saját kezű aláírását;
b) a bevándorlási vagy hontalansági engedély számát, az engedélyező hatóság megnevezését, továbbá az „állandó magyarországi tartózkodásra jogosult” bejegyzést;
c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését és bélyegzőlenyomatát.

A bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya

12. §   A bevándorolt, a letelepedett és a hontalan úti okmánya tartalmazza:
a) a külföldi családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arcképmását, saját kezű aláírását;
b) a bevándorlási, letelepedési vagy hontalansági engedély számát, az engedélyező hatóság megnevezését, továbbá az „állandó magyarországi tartózkodásra jogosult” bejegyzést;
c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését és bélyegzőlenyomatát.
12. §   A bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya tartalmazza:
a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arcképmását, saját kezű aláírását;
b) a bevándorolt, letelepedett vagy hontalan jogállást igazoló okmány számát, az okmányt kiállító hatóság megnevezését, továbbá a kérelmező jogállására vonatkozó bejegyzést;
c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését és bélyegzőlenyomatát.

AZ ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

A kérelem

13. §   Az úti okmány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul, a kérelem benyújtására külön jogszabályban meghatározott formanyomtatvány szolgál.
13. §
(1) Az úti okmány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul, a kérelem benyújtására külön jogszabályban meghatározott formanyomtatvány szolgál.
(1) Az úti okmány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelem benyújtására a diplomata-, a külügyi szolgálati útlevél, valamint a 14. § (2) bekezdésében, a 15. § (2)-(4) bekezdésében és a 20. § (1) bekezdésében foglalt esetben külön jogszabályban meghatározott formanyomtatvány szolgál.
(1) Az úti okmány kiadására irányuló eljárás - az Utv. 10. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - kérelemre indul. A kérelem benyújtására - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - külön jogszabályban meghatározott formanyomtatvány szolgál.
(2) A körzetközponti jegyző a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus úton továbbítandó kérelmet állít elő, amely tartalmazza a kérelmező sajátkezű aláírását és arcképmását, továbbá az útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.
(2) Az útlevél iránti kérelemről a Hivatal vagy a körzetközponti jegyző - a 15. § (3) bekezdésében meghatározott esetet kivéve - a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely - a 17. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - tartalmazza a kérelmező saját kezű aláírását, arcképmását és - az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel - a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés második mondata szerinti biometrikus adatát (a továbbiakban: második biometrikus adat), továbbá a kérelmező birtokában lévő előző útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.
(2) Az útlevél iránti kérelemről a Hivatal, a körzetközponti jegyző vagy a konzuli tisztviselő - a 15. § (3) bekezdésében meghatározott esetet kivéve - a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely - a 17. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - tartalmazza a kérelmező saját kezű aláírását, arcképmását és - az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel - a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés második mondata szerinti biometrikus adatát (a továbbiakban: második biometrikus adat), továbbá a kérelmező birtokában lévő előző útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.
(2) Az útlevél iránti kérelemről a Hivatal, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő - a 15. § (3) bekezdésében meghatározott esetet kivéve - a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely - a 17. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - tartalmazza a kérelmező saját kezű aláírását, arcképmását és - az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel - a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés második mondata szerinti biometrikus adatát (a továbbiakban: második biometrikus adat), továbbá a kérelmező birtokában lévő előző útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.
(2) Az útlevél iránti kérelemről az általános hatáskörű útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő - a 15. § (3) bekezdésében meghatározott esetet kivéve - a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely - a 17. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - tartalmazza a kérelmező saját kezű aláírását, arcképmását és - az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel - a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés második mondata szerinti biometrikus adatát (a továbbiakban: második biometrikus adat), továbbá a kérelmező birtokában lévő előző útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.
(2) Az útlevél iránti kérelemről az általános hatáskörű útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő - az egészségi állapot miatti meghatalmazotti eljárás kivételével - a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely - a 17. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - tartalmazza a kérelmező saját kezű aláírását, arcképmását és - az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel - a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés második mondata szerinti biometrikus adatát (a továbbiakban: második biometrikus adat), továbbá a kérelmező birtokában lévő előző útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.
(2) Az útlevél iránti kérelemről az általános hatáskörű útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő - az egészségi állapot miatti meghatalmazotti eljárás kivételével - a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely tartalmazza a kérelmező saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, továbbá arcképmását és - az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel - a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés második mondata szerinti biometrikus adatát (a továbbiakban: második biometrikus adat), továbbá a kérelmező birtokában lévő előző útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.
(3) Az úti okmány iránti kérelem, illetve az új úti okmány átvételekor leadott útlevél átvételéről elismervényt kell kiállítani. A leadott útlevelet a kérelmező kérésére érvénytelenítve vissza kell adni, illetőleg a Hivatal útján a megsemmisítésről kell intézkedni.
(3) Az úti okmány iránti kérelem, illetve az új úti okmány átvételekor leadott úti okmány átvételéről elismervényt kell kiállítani. A leadott útlevelet, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányát, illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát a kérelmező kérésére érvénytelenítve vissza kell adni. A vissza nem adott útlevél megsemmisítéséről a Hivatal útján kell intézkedni, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányát, illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal illetékes területi szerve megsemmisíti.
(3) Az úti okmány iránti kérelem, illetve az új úti okmány átvételekor leadott úti okmány átvételéről elismervényt kell kiállítani. A leadott útlevelet, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányát, illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát a kérelmező kérésére érvénytelenítve vissza kell adni. A vissza nem adott útlevél megsemmisítéséről a Hivatal útján kell intézkedni, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányát, illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal illetékes területi szerve megsemmisíti.
(3) Az úti okmány iránti kérelem, illetve az új úti okmány átvételekor leadott úti okmány átvételéről elismervényt kell kiállítani. A leadott útlevelet, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányát, illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát a kérelmező kérésére érvénytelenítve vissza kell adni. A vissza nem adott útlevél megsemmisítéséről az általános hatáskörű útlevélhatóság útján kell intézkedni, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányát, illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal illetékes területi szerve megsemmisíti.
(3) Az úti okmány iránti kérelem, illetve az új úti okmány átvételekor leadott úti okmány átvételéről elismervényt kell kiállítani. A leadott útlevelet, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányát, illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát a kérelmező kérésére érvénytelenítve vissza kell adni. A vissza nem adott útlevél megsemmisítéséről az általános hatáskörű útlevélhatóság útján kell intézkedni, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányát, illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság illetékes területi szerve megsemmisíti.
(4) A formanyomtatványt, illetőleg a kinyomtatott kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a körzetközponti jegyző megküldi a Hivatalnak.
(4) A formanyomtatványt, illetőleg a kinyomtatott kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a körzetközponti jegyző megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a Hivatalnak.
(4) A formanyomtatványt, illetőleg kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a körzetközponti jegyző megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a Hivatalnak.
(4) A formanyomtatványt, illetőleg kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a járási hivatal megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a Hivatalnak.
(4) A formanyomtatványt, illetőleg kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a járási hivatal megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja az általános hatáskörű útlevélhatóságnak.
(5) A külképviselet a rendes eljárásban külföldön benyújtott magánútlevél iránti kérelmet a Külügyminisztériumon keresztül küldi meg a Hivatalnak.
(5) A konzuli tisztviselő a rendes eljárásban külföldön benyújtott magánútlevél iránti kérelmet a külügyminiszteren keresztül küldi meg a Hivatalnak.
(5) A konzuli tisztviselő a rendes eljárásban külföldön benyújtott magánútlevél iránti kérelem formanyomtatványát és a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a külügyminiszteren keresztül megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a Hivatalnak.
(5) A konzuli tisztviselő
a) a rendes eljárásban külföldön benyújtott magánútlevél iránti kérelem formanyomtatványát és a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a külügyminiszteren keresztül megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a Hivatalnak,
a) a rendes eljárásban külföldön benyújtott magánútlevél iránti kérelem formanyomtatványát és a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket a külügyminiszteren keresztül megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja az általános hatáskörű útlevélhatóságnak,
b) a külföldön benyújtott diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelem formanyomtatványát és a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket megküldi a külügyminiszternek, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a külügyminiszternek.
13. §
(1) Az úti okmány kiadására irányuló eljárás - az Utv. 10. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - kérelemre indul.
(1) Az úti okmány kiadására irányuló eljárás - az Utv. 10. § (3) bekezdésében és 21/D. §-ában meghatározott kivétellel - kérelemre indul.
(1) Az úti okmány kiadására irányuló eljárás - az Utv. 10. § (5) bekezdésében és 21/D. §-ában meghatározott kivétellel - kérelemre indul.
(2) Az útlevél iránti kérelemről az általános hatáskörű útlevélhatóság, a külpolitikáért felelős miniszter, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő - az egészségi állapot miatti meghatalmazotti eljárás kivételével - a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely tartalmazza
a) a kérelmező személyi adatait, személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, kézbesítési címét, valamint kapcsolattartási adatát,
b) az állampolgár arcképmását és saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, továbbá az Utv. 32/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett azonosítását valamely fizikai tulajdonságának rögzítésével lehetővé tevő módon előállított személyes adatát,
b) az állampolgár arcképmását és saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, továbbá - az egészségi állapot miatti meghatalmazotti eljárás, illetve ezen adat rendelkezésre bocsátásának átmeneti vagy végleges képtelensége kivételével - a második biometrikus adatát,
c) a kiskorú, továbbá a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett állampolgár törvényes képviselőjének személyi adatait, személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát és saját kezű aláírását,
d) kiskorú esetében a külföldre utazáshoz hozzájáruló nyilatkozat adatait, ha ezen nyilatkozat figyelembevételével került sor úti okmány kiállítására, valamint a szülői felügyeleti jog megszűnését, illetve szünetelését igazoló jogerős határozat tekintetében a bíróság vagy a hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot,
e) a hivatalos útlevél használatára jogosult személy diplomáciai rangját, az útlevél kiállítására alapot szolgáltató tisztségét vagy jogcímeit,
f) a kérelmező birtokában lévő előző útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.
(2) Az útlevél iránti kérelemről az általános hatáskörű útlevélhatóság, a külpolitikáért felelős miniszter, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely tartalmazza
a) a kérelmező személyi adatait, személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, kézbesítési címét, valamint kapcsolattartási adatát,
b) az állampolgár arcképmását és saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, továbbá az Utv. 32/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett azonosítását valamely fizikai tulajdonságának rögzítésével lehetővé tevő módon előállított személyes adatát,
b) az állampolgár arcképmását és saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, továbbá - az egészségi állapot miatti meghatalmazotti eljárás, illetve ezen adat rendelkezésre bocsátásának átmeneti vagy végleges képtelensége kivételével - a második biometrikus adatát,
c) a kiskorú, továbbá a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett állampolgár törvényes képviselőjének személyi adatait, személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát és saját kezű aláírását,
d) kiskorú esetében a külföldre utazáshoz hozzájáruló nyilatkozat adatait, ha ezen nyilatkozat figyelembevételével került sor úti okmány kiállítására, valamint a szülői felügyeleti jog megszűnését, illetve szünetelését igazoló jogerős határozat tekintetében a bíróság vagy a hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot,
e) a hivatalos útlevél használatára jogosult személy diplomáciai rangját, az útlevél kiállítására alapot szolgáltató tisztségét vagy jogcímeit,
f) a kérelmező birtokában lévő előző útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.
(2a) A hivatalból történő magánútlevél kiállítása érdekében az anyakönyvvezető a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv útján elektronikus adatlapot állít elő és továbbít az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, amely tartalmazza
a) a kérelmező személyi adatait, személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, kézbesítési címét, valamint kapcsolattartási adatát, és
b) az állampolgár arcképmását, saját kezű aláírását - ha nem írásképtelen vagy írástudatlan -, továbbá ujjnyomat adatát.
(2b) A nemzetiséghez tartozó polgár kérelme, illetve elektronikus adatlapja - a nemzetiségi név úti okmányban való feltüntetésére irányuló kérelem esetén - családi és utónevét az anyakönyvbe bejegyzett mindkét nyelven tartalmazza.
(3) Az úti okmány iránti kérelem, illetve az új úti okmány átvételekor leadott úti okmány átvételéről elismervényt kell kiállítani. A leadott útlevelet, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányát, illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát a kérelmező kérésére érvénytelenítve vissza kell adni. A vissza nem adott útlevél megsemmisítéséről az általános hatáskörű útlevélhatóság útján kell intézkedni, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányát, illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megsemmisíti.
(4) A járási hivatal az elektronikus kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket elektronikus úton továbbítja az általános hatáskörű útlevélhatóságnak.
(5) A konzuli tisztviselő
a) az elektronikus kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket továbbítja az általános hatáskörű útlevélhatóságnak,
b) a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelem formanyomtatványát és a kinyomtatott és aláírt kérelmet, valamint a csatolt mellékleteket megküldi a külpolitikáért felelős miniszternek, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a külpolitikáért felelős miniszternek.
14. §
(1) A kérelmező:
a) a magánútlevél iránti kérelmet a jegyzőnél vagy a Hivatalnál, külföldön a külképviseletnél, diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a Külügyminisztériumnál, hazatérési igazolvány iránti kérelmet a külképviseletnél,
b) a magánútlevél kiállítására vonatkozó kérelmet - ha a kiadását soron kívül kéri - a kérelmező lakóhelye szerint illetékes közigazgatási hivatalnál vagy a Hivatalnál,
c) ideiglenes magánútlevél, illetőleg hazatérési igazolvány iránti kérelmet a külképviseletnél,
d) a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya, továbbá a menedékes és a befogadott utazási igazolványa iránti kérelmet a Menekültügyi és Migrációs Hivatalnál,
d) a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya, továbbá a menedékes és a befogadott utazási igazolványa iránti kérelmet a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál,
e) a határátlépési engedély iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon,
e) a határátlépési engedély iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnél,
kérelmet, valamint a bevándorolt és letelepedett személy részére az úti okmány külföldön történt elvesztése vagy megsemmisülése esetére kiadott, egyszeri utazásra jogosító úti okmány iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnélf) bevándorolt úti okmánya iránti kérelmet a külföldi lakóhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányságon
nyújthatja be.
(1) A kérelmező:
a) a magánútlevél iránti kérelmet a jegyzőnél vagy a Hivatalnál, külföldön a külképviseletnél, diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a Külügyminisztériumnál, hazatérési igazolvány iránti kérelmet a külképviseletnél,
a) a magánútlevél iránti kérelmet belföldön a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál, a 20. § (1) bekezdésében foglalt esetben a jegyzőnél, külföldön a külképviseletnél; a diplomata és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a Külügyminisztériumnál; a hazatérési igazolvány iránti kérelmet a külképviseletnél,
b) a magánútlevél kiállítására vonatkozó kérelmet - ha a kiadását soron kívül kéri - a kérelmező lakóhelye szerint illetékes közigazgatási hivatalnál vagy a Hivatalnál,
b) a magánútlevél soron kívüli kiállítására vonatkozó kérelmet a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál,
c) ideiglenes magánútlevél, illetőleg hazatérési igazolvány iránti kérelmet a külképviseletnél,
d) a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, továbbá a menedékes utazási igazolványa iránti kérelmet a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervénél,
e) a határátlépési engedély iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnél,
f) bevándorolt külföldi és a hontalan úti okmánya iránti kérelmet a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervénél
nyújthatja be.
(1) A kérelmező:
a) a magánútlevél iránti kérelmet belföldön a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál, a 20. § (1) bekezdésében foglalt esetben a jegyzőnél, külföldön a külképviseletnél; a diplomata és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a Külügyminisztériumnál; a hazatérési igazolvány iránti kérelmet a külképviseletnél,
a) a magánútlevél iránti kérelmet belföldön a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál, a 20. § (1) bekezdésében foglalt esetben a jegyzőnél, külföldön a külképviseletnél; a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a Külügyminisztériumnál; az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a külképviseletnél,
b) a magánútlevél soron kívüli kiállítására vonatkozó kérelmet a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál,
c) ideiglenes magánútlevél, illetőleg hazatérési igazolvány iránti kérelmet a külképviseletnél,
d) a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, a menedékes úti okmánya iránti kérelmet a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának a kérelmező lakóhelye szerint illetékes menekültügyi hatóságánál,
d) a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, a menedékes úti okmánya iránti kérelmet a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervénél,
d) a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, a menedékes úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervénél,
f) bevándorolt, valamint a letelepedett külföldi és a tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan úti okmánya iránti kérelmet a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának a kérelmező
f) bevándorolt, valamint a letelepedett külföldi és a tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező
lakóhelye vagy - hontalan esetében - tartózkodási helye szerint illetékes területi szervénél
nyújthatja be.
(1) A kérelmező
a) a magánútlevél iránti kérelmet belföldön a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál, a 20. § (1) bekezdésében foglalt esetben a jegyzőnél, külföldön a külképviseletnél; a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a Külügyminisztériumnál; az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a külképviseletnél,
a) a magánútlevél iránti kérelmet belföldön a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél,
a) a magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelmet belföldön a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél,
a) a magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelmet belföldön a járási hivatalnál vagy a Hivatalnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél,
a) a magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelmet belföldön a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél,
b) a magánútlevél soron kívüli kiállítására vonatkozó kérelmet a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál,
b) a szolgálati és hajós szolgálati útlevél iránti kérelmet, valamint a magánútlevél, a szolgálati és hajós szolgálati útlevél soron kívüli kiállítására vonatkozó kérelmet a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál,
b) a szolgálati és hajós szolgálati útlevél iránti kérelmet, valamint a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati és hajós szolgálati útlevél soron kívüli kiállítására vonatkozó kérelmet, továbbá a magánútlevél és a második magánútlevél sürgősségi kiállítására vonatkozó kérelmet a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál,
b) a szolgálati és hajós szolgálati útlevél iránti kérelmet, valamint a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati és hajós szolgálati útlevél soron kívüli kiállítására vonatkozó kérelmet, továbbá a magánútlevél és a második magánútlevél sürgősségi kiállítására vonatkozó kérelmet a járási hivatalnál vagy a Hivatalnál,
b) a szolgálati és hajós szolgálati útlevél iránti kérelmet, valamint a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati és hajós szolgálati útlevél soron kívüli kiállítására vonatkozó kérelmet, továbbá a magánútlevél és a második magánútlevél sürgősségi kiállítására vonatkozó kérelmet a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,
b) a szolgálati és hajós szolgálati útlevél iránti kérelmet a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,
c) a magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali kiállítására vonatkozó kérelmet a járási hivatalnál vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,
c) a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, a menedékes úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervénél,
c) a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, az oltalmazottként elismert személy úti okmánya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervénél,
c) a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a külügyminiszternél,
c) a magánútlevél és a második magánútlevél azonnali kiállítására vonatkozó kérelmet a Hivatalnál,
c) a magánútlevél és a második magánútlevél azonnali kiállítására vonatkozó kérelmet a járási hivatalnál és az általános hatáskörű útlevélhatóságnál,
d) bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező lakóhelye vagy - hontalan esetében - tartózkodási helye szerint illetékes területi szervénél
d) az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél,
d) a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a külügyminiszternél,
d) a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a külügyminiszternél vagy a konzuli tisztviselőnél,
e) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmánya iránti kérelmet a külképviseletnél
e) a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, az oltalmazottként elismert személy úti okmánya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervénél,
e) az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél,
f) bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező lakóhelye vagy - hontalan esetében - tartózkodási helye szerint illetékes területi szervénél,
f) a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, az oltalmazottként elismert személy úti okmánya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervénél,
f) a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, az oltalmazottként elismert személy úti okmánya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervénél,
f) a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, az oltalmazottként elismert személy úti okmánya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelmet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervénél,
f) a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, az oltalmazottként elismert személy úti okmánya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelmet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál,
g) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmánya iránti kérelmet a külképviseletnél
g) a bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező lakóhelye vagy - hontalan esetében - tartózkodási helye szerint illetékes területi szervénél,
g) a bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal kérelmező lakóhelye vagy - hontalan esetében - tartózkodási helye szerint illetékes területi szervénél,
g) a bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya iránti kérelmet az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kérelmező lakóhelye vagy - hontalan esetében - tartózkodási helye szerint illetékes területi szervénél,
h) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmánya iránti kérelmet a külképviseletnél
nyújthatja be.
(2) Az utazást elrendelő szervnek - a kérelmező nevében -
a) a határátlépési igazolvány iránti kérelmet a Hivatalnál,
b) a hajós szolgálati és a szolgálati útlevél iránti kérelmet közvetlenül a Hivatalnál vagy a jegyzőnél,
b) a hajós szolgálati és szolgálati útlevél iránti kérelmet közvetlenül a Hivatalnál, a körzetközponti jegyzőnél vagy a jegyzőnél,
c) a hajós szolgálati és a szolgálati útlevél kiállítása iránti kérelmet - ha a kiadását soron kívül kéri - a Hivatalnál
kell benyújtania.
(2) Az utazást elrendelő szervnek - a kérelmező nevében - a határátlépési igazolvány iránti kérelmet a Hivatalnál kell benyújtania.
(2) Az utazást elrendelő szervnek - a kérelmező nevében - a határátlépési igazolvány iránti kérelmet az általános hatáskörű útlevélhatóságnál kell benyújtania.
15. §
(1) Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a 14. § (1) bekezdésében foglalt esetekben - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - személyesen kell megjelenni.
(1) Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a 14. § (1) bekezdésében foglalt esetekben - a (2)-(8) bekezdésben meghatározott kivételekkel - személyesen kell megjelenni.
(2) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújthatja be.
(2) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be. A személyes megjelenés kötelezettsége alól a kérelmező nem mentesül, kivéve, ha kiskorú, és útlevelének a második biometrikus adatot nem kell tartalmaznia.
(3) Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.
(4) Ha a külföldön élő állampolgár külképviseleten történő személyes megjelenése aránytalan nehézséget okoz, kérelmét a külképviselethez postai úton is benyújthatja. Ebben az esetben a kérelmező személyazonosságát és aláírását az érintett ország gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy hitelesíti. A hitelesítés - nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - akkor fogadható el, ha azt a külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.
(4) Ha a külföldön élő vagy tartózkodó kérelmező konzuli tisztviselőnél történő személyes megjelenése aránytalan nehézséget okoz, kérelmét a konzuli tisztviselőhöz postai úton is benyújthatja. Ebben az esetben a kérelmező személyazonosságát és aláírását az érintett ország gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy hitelesíti. A hitelesítés - nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - akkor fogadható el, ha azt a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.
(4) Ha a külföldön élő vagy tartózkodó kérelmező konzuli tisztviselőnél történő személyes megjelenése aránytalan nehézséget okoz, az Utv. 7. § (4) bekezdése, valamint az Utv. 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti kérelmét a konzuli tisztviselőhöz postai úton is benyújthatja. Ebben az esetben a kérelmező személyazonosságát és aláírását az érintett ország gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy hitelesíti. A hitelesítés - nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában - akkor fogadható el, ha azt a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.
(5) Ha a kérelmező korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem benyújtásakor az Utv. 32/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a biometrikus adatok tárolásához hozzájárult, a tároló elemet tartalmazó úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem személyes megjelenés és a biometrikus adatok rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány vagy az első magánútlevél érvényességi idején belül. Ebben az esetben az útlevélhatóság által korábban rögzített és kezelt biometrikus adatok felhasználásával kell az útlevelet kiállítani.
(6) Az (5) bekezdés alapján az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült úti okmány helyett kiállított új úti okmány érvényességi ideje az eredeti úti okmány érvényességének idejével megegyezik.
(7) Az (5) bekezdés alapján kiállított második magánútlevél érvényességi ideje az Utv. 9. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamig, legfeljebb azonban az első magánútlevél érvényességi idejéig tart.
15. §   Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be.
16. §   A külképviseleten benyújtott magánútlevél, illetőleg hazatérési igazolvány iránti kérelem esetén a magyar állampolgárság érvényes személyi igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel vagy érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható.
16. §   A külképviseleten benyújtott magánútlevél iránti kérelem esetén a magyar állampolgárság érvényes személyi igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel vagy érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható.
16. §   A külföldön benyújtott kérelem esetén a magyar állampolgárság érvényes személyazonosító igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel vagy érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható. Ha a kérelmező ezek egyikével sem rendelkezik, vagy 2006. március 6-át követően nem rendelkezett érvényes magánútlevéllel, az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közreműködő hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.
16. §   A magyar állampolgárság érvényes személyazonosító igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel vagy érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható. Ha a kérelmező ezek egyikével sem rendelkezik, az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közreműködő hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.
16. §   A magyar állampolgárság a magyar állampolgárságról szóló törvényben meghatározottak szerint igazolható. Ha a kérelmező nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közreműködő hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.
16. §
(1) A kérelmező az eljárás során
a) a magyar állampolgárságát a magyar állampolgárságról szóló törvényben meghatározottak szerint igazolja vagy
a) a magyar állampolgárságát - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a magyar állampolgárságról szóló törvényben meghatározottak szerint igazolja, vagy
b) kérheti, hogy az eljáró hatóság keresse meg a Hivatalt, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a kérelmező magyar állampolgárként szerepel-e.
b) kérheti, hogy az eljáró hatóság keresse meg a polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartást vezető szervet, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a kérelmező magyar állampolgárként szerepel-e.
(2) Ha a kérelmezőt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem tartalmazza és a kérelmező nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közreműködő hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.
(2) Ha a kérelmezőt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem tartalmazza és a kérelmező nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közreműködő hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi állampolgársági ügyekben eljáró szervet.
(2) Ha a kérelmezőt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem tartalmazza és a kérelmező nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, az eljáró útlevélhatóság vagy az eljárásban közreműködő hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi állampolgársági ügyekben eljáró szervet.
(2) Ha a kérelmezőt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem tartalmazza és a kérelmező nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, eljáró útlevélhatóság, járási hivatal vagy konzuli tisztviselő az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi állampolgársági ügyekben eljáró szervet.
(3) Ha a kérelmet a konzuli tisztviselőnél nyújtják be, azon külföldön született, a 6. életévét be nem töltött kérelmező magyar állampolgárságát, akit a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása magyar állampolgárként nem tartalmaz, és nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, a 17. § (7) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén vélelmezni kell.
(4) Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelemben a kérelmezőnek meg kell jelölnie, hogy hazautazás vagy külföldön való további tartózkodás, illetve továbbutazás céljából igényli az ideiglenes magánútlevelet.
(4) Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelemben a kérelmezőnek meg kell jelölnie, hogy hazautazás vagy külföldön való további tartózkodás, illetve továbbutazás céljából igényli az ideiglenes magánútlevelet, továbbá meg kell jelölnie hazautazás esetén, hogy Magyarországra, illetve a szokásos tartózkodási helyére szeretne hazatérni, valamint hogy továbbutazás esetén mely ország az úticélja.
17. §
(1) Az úti okmány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a kérelmező az Utv. 7. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyazonosító adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, értesítési címét, illetőleg lakcímét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.
(1) Az úti okmány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a kérelmező az Utv. 7. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyazonosító adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, értesítési címét, illetőleg lakcímét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Írásképtelen kérelmező úti okmányának aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.
(1) Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező a kérelmezett úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá. Az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel a kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles a második biometrikus adatot az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.
(1) Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező a kérelmezett úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Az írásképtelen vagy írástudatlan, illetőleg a 12. életévét be nem töltött kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz. Az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel a kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles a második biometrikus adatot az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. A kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.
(1) Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező a kérelmezett úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, kapcsolattartási adatát és kézbesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Az írásképtelen vagy írástudatlan, illetőleg a 12. életévét be nem töltött kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz. Az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel a kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles a második biometrikus adatot az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. A kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.
(1) Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező a kérelmezett úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, kapcsolattartási adatát és kézbesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Az írásképtelen vagy írástudatlan, illetőleg a 12. életévét be nem töltött kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz. Az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel a kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles a második biometrikus adatot az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.
(2) Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző úti okmányát, továbbá a kérelmező kettő darab fekete-fehér vagy színes arcképmását (igazolványképét), valamint az útlevél iránti kérelemhez a külön törvényben meghatározott összegű illetékbélyeget. Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. (Ebben az esetben az új úti okmány személyes átvételekor kell azt a kérelem átvételére jogosult szervnél, illetőleg az eljáró útlevélhatóságnál leadni.)
(2) Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző úti okmányát, valamint az útlevél iránti kérelemhez a külön törvényben meghatározott összegű illetékbélyeget. Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának a kérelemhez történő csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. A visszahagyott útlevelet az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni. A jegyzőnél és a külképviseleten benyújtott kérelem esetében csatolni kell még a kérelmező kettő darab fekete-fehér vagy színes arcképmását (igazolványképét) is.
(2) Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, valamint illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolni kell. Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának a kérelemhez történő csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. A visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni. A körzetközponti jegyzőnél, a Hivatalnál vagy a külügyminiszternél előterjesztett útlevél iránti kérelem kivételével a kérelemhez csatolni kell még a kérelmező arcképmását (igazolványképét) is.
(2) Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, valamint illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolni kell. Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának a kérelemhez történő csatolása, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. A visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni, illetve a 25. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az új magánútlevél átvételekor a konzuli tisztviselőnél személyesen kell leadni vagy postai úton eljuttatni.
(2) Az úti okmány iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. A kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű, valamint a visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor le kell adni, illetve a 25. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az új magánútlevél átvételekor a konzuli tisztviselőnél személyesen kell leadni vagy postai úton eljuttatni.
(2) Az úti okmány iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetését. Az ideiglenes magánútlevél kérelem benyújtásakor a konzuli díj megfizetését kell igazolni. A kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű, valamint a visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor a 25. § (6) bekezdése szerint érvényteleníteni kell, illetve a 25. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az új magánútlevél átvételekor a konzuli tisztviselőnél személyesen kell leadni vagy postai úton eljuttatni.
(2a) Ha a kérelmező nem személyesen jár el, a kérelem tartalmát képezi a kérelmező arcképmása (igazolványképe) is.
(2a) Ha a kérelmező nem személyesen jár el, a kérelem tartalmát képezi a kérelmező arcképmása (igazolványképe) és a jogszabály által meghatározott esetekben aláírása is.
(3) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmének elbírálásakor vizsgálni kell a szülőknek (törvényes képviselőnek) az úti okmány kiadásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat meglétét vagy igazolni kell a szülői felügyelet megszűnését, illetve szünetelését.
(3) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmének elbírálásakor vizsgálni kell a szülőknek (törvényes képviselőnek) az úti okmány kiadásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat meglétét vagy igazolni kell a szülői felügyelet megszűnését, megszüntetését, vagy szünetelését.
(3a) Ha csak az egyik szülő van személyesen jelen a kérelem benyújtásakor, vizsgálni kell, hogy a másik szülő tett-e az úti okmány kiállításához hozzájáruló nyilatkozatot. Az elektronikusan tett nyilatkozat - annak megtételétől számított - 15 napig vehető figyelembe.
(3a) Ha csak az egyik szülő van személyesen jelen a kérelem benyújtásakor, vizsgálni kell, hogy a másik szülő tett-e az úti okmány kiállításához hozzájáruló nyilatkozatot. A hozzájáruló nyilatkozat az annak megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe.
(3a) Ha csak az egyik szülő van személyesen jelen a kérelem benyújtásakor, vizsgálni kell, hogy a másik szülő tett-e az úti okmány kiállításához hozzájáruló nyilatkozatot. A hozzájáruló nyilatkozat felhasználására a megtételétől számított 15 napon belül megindított eljárásban van lehetőség.
(3b) A kérelemhez csatolni szükséges a papíralapú hozzájáruló nyilatkozatot, ha
a) a szülői hozzájáruló nyilatkozat megtételére nem elektronikus úton került sor, illetve
b) a kérelem diplomata vagy külügyi szolgálati útlevél kiállítására irányul.
(4) Nem szükséges a szülők (törvényes képviselők) hozzájáruló nyilatkozata kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy esetén az ideiglenes magánútlevél kiállítására irányuló kérelem elbírálása során, ha a kérelmező útlevele, illetve a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, elveszett vagy azt eltulajdonították. Ebben az esetben az ideiglenes magánútlevelet - az Utv. 10. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott keretek között - legfeljebb a korábbi magánútlevéllel megegyező érvényességi idővel lehet kiállítani.
(5) A szolgálati útlevél iránti kérelem az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek hiányában az országos hatáskörű szerv vagy hivatal vezetőjének az útlevél kiállítására irányuló, indokolt javaslata alapján bírálható el.
(2a) A 15. § (2)-(5) bekezdésében meghatározott esetben, ha a kérelmező nem személyesen jár el, a kérelemhez csatolni kell a kérelmező arcképmását (igazolványképét) is.
(3) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság vagy az útlevélhatóság előtt tett, az útlevél kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló jogerős bírósági határozat másolatát. A nyilatkozatot akkor is el kell fogadni, ha azt külföldön a külképviseleten tették.
(3) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság vagy az útlevélhatóság előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló jogerős bírósági határozat másolatát. A nyilatkozatot akkor is el kell fogadni, ha azt külföldön a külképviseleten tették.
(3) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.
(3) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.
(3) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.
(4) A szolgálati útlevél iránti kérelemhez csatolni kell az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek hiányában az országos hatáskörű szerv vagy hivatal vezetőjének az útlevél kiállítására irányuló, indokolt javaslatát.
(4) Nem kell csatolni a szülők (törvényes képviselők) hozzájáruló nyilatkozatát kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy esetén az ideiglenes magánútlevél kiállítására irányuló kérelemhez, ha a kérelmező útlevele, illetőleg a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, elveszett, vagy azt eltulajdonították. Ebben az esetben az ideiglenes magánútlevelet - az Utv. 10. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott keretek között - legfeljebb a korábbi magánútlevéllel megegyező érvényességi idővel lehet kiállítani.
(5) A szolgálati útlevél iránti kérelemhez csatolni kell az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek hiányában az országos hatáskörű szerv vagy hivatal vezetőjének az útlevél kiállítására irányuló, indokolt javaslatát.
(6) A hajón teljesítendő szolgálat a gazdálkodó szervezet hajózási engedély kivonatának vagy cégkivonatának bemutatásával igazolható. A gazdálkodó szervezet cégkivonatát az útlevélhatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.
(6) A hajós szolgálati útlevélre való jogosultságot a gazdálkodó szervezet hajózási engedély kivonatával vagy cégkivonatával, illetve a gazdálkodó szervezet által kiállított, a kérelmező hajón teljesítendő szolgálatát tanúsító okirat bemutatásával kell igazolni. A külföldön regisztrált gazdálkodó szervezet esetében a cégkivonat beszerzéséről - erre vonatkozó elektronikus nyilvántartás hiányában - az ügyfél gondoskodik.
(7) A 16. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a kérelemhez csatolni kell a kérelmező külföldön történt születéséről kiállított külföldi anyakönyvi okiratot, valamint a magyar állampolgárságú törvényes képviselőnek a gyermek adataira és állampolgárságára vonatkozó nyilatkozatát.
(7) A 16. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem elbírálása során vizsgálni kell a kérelmező külföldön történt születését, valamint a magyar állampolgárságú törvényes képviselőnek a gyermek adataira és állampolgárságára vonatkozó nyilatkozatát.
(7) A 16. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem elbírálása során vizsgálni kell a kérelmező külföldön történt születését, valamint a magyar állampolgárságú törvényes képviselőnek a gyermek adataira és állampolgárságára, valamint a gyermek születésének hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem benyújtására vonatkozó nyilatkozatát.
18. §
(1) A kérelmező személyi adatainak és útlevélhez való jogosultsága ellenőrzéséhez az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor be kell mutatni:
a) a kérelmező érvényes személyi igazolványát;
b) a külföldön élő kérelmező magyar állampolgárságát, illetőleg személyazonosságát igazoló egyéb okiratot;
c) személyi igazolvánnyal nem rendelkező kiskorú, illetőleg cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező születési anyakönyvi kivonatát;
d) kiskorú, valamint cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetén a szülő (törvényes képviselő) személyi igazolványát, a gondnok-, illetőleg gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;
e) a kérelmező előző érvényes úti okmányát, ha annak visszahagyását kérte.
(1) A kérelmező személyi adatainak és útlevélhez való jogosultságának ellenőrzéséhez az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor be kell mutatni:
a) a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt - ha azzal rendelkezik -, valamint a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát;
b) az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is;
c) kiskorú, valamint a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetén a - b) pontban foglaltak mellett - a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, a gondnok-, illetőleg gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;
d) a kérelmező előző úti okmányát, ha annak visszahagyását kérte.
(1) A kérelmező személyi adatainak és úti okmányhoz való jogosultságának ellenőrzéséhez az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor be kell mutatni:
a) a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint - ha azzal rendelkezik - a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát;
b) az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében - a 19. § (7)-(8) bekezdésében foglalt kivétellel - magyar állampolgárságát igazoló okiratot is;
b) az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében - a 16. § (2) bekezdésében és a 19. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel - magyar állampolgárságát igazoló okiratot is;
c) kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a - b) pontban foglaltak mellett - a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;
d) a kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű, ha annak visszahagyását kérte.
d) a kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, ha annak visszahagyását kérte.
(1) A kérelmező személyi adatainak és úti okmányhoz való jogosultságának ellenőrzéséhez - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor be kell mutatni:
a) a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint - ha azzal rendelkezik - a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát;
b) az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében - a 16. § (2) bekezdésében és a 19. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel - magyar állampolgárságát igazoló okiratot is;
c) kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a - b) pontban foglaltak mellett - a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;
d) a kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, ha annak visszahagyását kérte.
(1) A kérelmező személyi adatainak és úti okmányhoz való jogosultságának ellenőrzéséhez - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor be kell mutatni
a) a kérelmező személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes - vagy magyar hatóság által kiállított egy éven belül lejárt - hatósági igazolványát, valamint - ha azzal rendelkezik - a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló szóló hatósági igazolványát,
b) a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal vagy magyar hatóság által kiállított egy éven belül lejárt hatósági igazolvánnyal nem rendelkező kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát,
c) kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a - b) pontban foglaltak mellett - a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról,
d) a külön törvényben meghatározott, magyar állampolgárságot igazoló okiratot, amennyiben a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel.
(2) Ha a kérelmező az előző, le nem járt érvényességű úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak fellelhetőségéről, illetve eltulajdonításáról, elvesztéséről, megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható.
(2) Ha a kérelmező előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkozni kell annak ellopásáról, elvesztéséről, illetőleg megsemmisüléséről, vagy arról, hogy érvényes úti okmánnyal nem rendelkezik.
(2) Ha a kérelmező előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkozni kell annak eltulajdonításáról, elvesztéséről, illetőleg megsemmisüléséről, vagy arról, hogy érvényes úti okmánnyal nem rendelkezik.
(2) Ha a kérelmező az előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkoznia kell annak eltulajdonításáról, elvesztéséről, illetve megsemmisüléséről. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt tett feljelentésről készült jegyzőkönyv bemutatásával pótolható.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, ha a születési vagy a házassági anyakönyvi kivonat nem áll a kérelmező rendelkezésére, akkor az útlevélhatóság, vagy az eljárásban közreműködő hatóság hivatalból intézkedik a személyazonosság megállapítása érdekében.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, ha a születési vagy a házassági anyakönyvi kivonat nem áll a kérelmező rendelkezésére, akkor az útlevélhatóság, járási hivatal vagy konzuli tisztviselő hivatalból intézkedik a személyazonosság megállapítása érdekében.
(4) Amennyiben az úti okmány jogosultja bejelentésében úgy nyilatkozott, hogy úti okmánya megsemmisült, az eljárás során az okmányt elveszettként kell kezelni és az útiokmány-nyilvántartásba az elveszett (megsemmisült) érvénytelenségi okot kell bejegyezni.
(5) A 16. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a kérelmező - a 17. § (7) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése mellett - mentesül az (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratok bemutatási kötelezettsége alól.
(6) Ha a kérelmező második biometrikus adatot átmenetileg vagy véglegesen képtelen rendelkezésre bocsátani, köteles az ezzel kapcsolatos orvosi igazolást az eljáró hatóság számára bemutatni, kivéve, ha a második biometrikus adat rendelkezésre bocsátására való végleges képtelenség igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható.
(6) Ha a kérelmező a második biometrikus adatot véglegesen képtelen rendelkezésre bocsátani, ennek bizonyítása csak orvosi igazolással lehetséges. Nincs szükség orvosi igazolásra, ha a második biometrikus adat rendelkezésre bocsátására való végleges képtelenség igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható.
19. §
(1) Az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező jogosultságát, továbbá személyazonosságát és állampolgárságát ellenőrizni kell. Ennek során az igénylőlap adatait egyeztetni kell a személyazonosító igazolvány, illetőleg 14 éven aluliak születési anyakönyvi kivonatának adataival. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy esetén az adatok valódiságát a szülőnek (törvényes képviselőnek) aláírásával kell igazolnia. Vizsgálni kell továbbá, hogy az arcképmás személyazonosításra alkalmas-e, illetőleg a kérelmező azonos-e a fényképen levő személlyel.
(1) Az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező jogosultságát, továbbá személyazonosságát és állampolgárságát ellenőrizni kell. Ennek során az igénylőlap adatait egyeztetni kell a személyazonosító igazolvány, illetőleg születési anyakönyvi kivonatának adataival. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy esetén az adatok valódiságát a szülőnek (törvényes képviselőnek) aláírásával kell igazolnia. Vizsgálni kell továbbá, hogy az arcképmás személyazonosításra alkalmas-e, illetőleg a kérelmező azonos-e a fényképen levő személlyel.
(1) Az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező jogosultságát, továbbá személyazonosságát és állampolgárságát ellenőrizni kell. Ennek során az igénylőlap adatait egyeztetni kell a személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására szolgáló más hatósági igazolvány, valamint a születési és házassági anyakönyvi kivonatának adataival. A kérelmezőnek - kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy esetén a szülőnek (törvényes képviselőnek) - az igénylőlap ellenőrzését és az adatok valódiságát aláírásával kell igazolnia. Vizsgálni kell továbbá, hogy az arcképmás személyazonosításra alkalmas-e, illetőleg a kérelmező azonos-e a fényképen levő személlyel.
(1) Az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező jogosultságát és személyazonosságát ellenőrizni kell. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell a személyazonosság igazolására bemutatott hatósági igazolvány, valamint a születési és házassági anyakönyvi kivonat adataival. Vizsgálni kell továbbá, hogy a kérelmen megjelenő arcképmás adat személyazonosításra alkalmas-e, illetve a kérelmező azonos-e a bemutatott okmányon szereplő fényképen levő személlyel. A kérelmezőnek - kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy esetén a törvényes képviselőnek - a kérelmen feltüntetett adatok megfelelőségét aláírásával kell jóváhagynia.
(1) Az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező jogosultságát és személyazonosságát ellenőrizni kell, amelynek keretében
a) a kérelem adatait egyeztetni kell a személyazonosság igazolására bemutatott hatósági igazolvány, valamint a születési és házassági anyakönyvi kivonat adataival,
b) vizsgálni kell, hogy a kérelem szerinti arcképmás adat személyazonosításra alkalmas-e, illetve a kérelmező azonos-e a bemutatott okmányon szereplő fényképen levő személlyel,
c) a személyazonosítást - ha annak feltételei fennállnak - automatizált ujjnyomat összevetéssel is el kell végezni.
c) a személyazonosítást jogszabályban meghatározott automatizált arcképmás összehasonlítással és - ha annak feltételei fennállnak - automatizált ujjnyomat összevetéssel is el kell végezni.
d) a bűnügyi nyilvántartó szervvel kialakított adatkapcsolat útján vizsgálni kell a külföldre utazási korlátozás fennállását,
e) vizsgálni kell a magyar állampolgárság fennállását.
(2) Ha az úti okmány iránti kérelmet a 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az utazást elrendelő szerv nyújtja be, a kérelmező személyazonosságát ez a szerv köteles ellenőrizni.
(3) Amennyiben a kérelmező személyazonosságát illetően kétség merül fel, az eljáró útlevélhatóság - szükség esetén az érintett személy meghallgatásával - elrendelheti a személyazonosítást.
(3) Amennyiben a kérelmező személyazonosságát illetően kétség merül fel, az eljáró útlevélhatóság, járási hivatal vagy konzuli tisztviselő - szükség esetén az érintett személy meghallgatásával - elrendelheti a személyazonosítást.
(3) Ha az automatizált ujjnyomat összevetés nem lehetséges vagy eredménytelen, az eljáró útlevélhatóság, járási hivatal vagy konzuli tisztviselő az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint végzi el a személyazonosság ellenőrzését.
(3) Ha az automatizált arcképmás összehasonlítás és az automatizált ujjnyomat összevetés nem lehetséges vagy eredménytelen, az eljáró útlevélhatóság, járási hivatal vagy konzuli tisztviselő az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint végzi el a személyazonosság ellenőrzését.
(4) Ideiglenes személyi igazolvánnyal rendelkező állampolgár útlevél iránti kérelme csak kivételesen és akkor fogadható el, ha a kérelmező állampolgársága, személyazonossága előző úti okmánya, illetőleg egyéb okirata alapján egyértelműen megállapítható. Ebben az esetben az igazolásra szolgáló okiratok másolati példányát a kérelemhez csatolni kell.
(4) Ha a kérelem felvételénél végrehajtott adategyeztetéskor a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival - a hazatérési igazolvány iránti kérelem kivételével - vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul helyesbíteni kell. A helyesbítést kizárólag a magyar anyakönyvi okirat alapján - szükség esetén az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével - lehet elvégezni. Az anyakönyvvezető a megkeresésnek soron kívül köteles eleget tenni.
(4) Ha a kérelem felvételénél végrehajtott adategyeztetéskor a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival - a hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem kivételével - vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul helyesbíteni kell. A helyesbítést kizárólag a magyar anyakönyvi okirat alapján - szükség esetén az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével - lehet elvégezni. Az anyakönyvvezető a megkeresésnek soron kívül köteles eleget tenni.
(4) Ha a kérelem felvételénél végrehajtott adategyeztetéskor a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival - a hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem kivételével - vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul helyesbíteni kell. A helyesbítést magyar állampolgár esetén kizárólag a magyar anyakönyvi okirat alapján - szükség esetén az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével - lehet elvégezni. Az anyakönyvvezető a megkeresésnek soron kívül köteles eleget tenni.
(4) Ha a kérelem felvételénél végrehajtott adategyeztetéskor a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival - a hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem kivételével - vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul helyesbíteni kell. A helyesbítést magyar állampolgár esetén kizárólag az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás adatai alapján lehet elvégezni.
(5) A külképviseleten benyújtott magánútlevél iránti kérelem esetén az ellenőrzés az érvényes magyar útlevél vagy érvényes állampolgársági bizonyítvány, illetőleg az érvényes személyi igazolvány alapján is elvégezhető.
(5) Ideiglenes személyi igazolvánnyal rendelkező állampolgár útlevél iránti kérelme csak kivételesen és akkor fogadható el, ha a kérelmező állampolgársága, személyazonossága előző úti okmánya, illetőleg egyéb okirata alapján egyértelműen megállapítható. Ebben az esetben az igazolásra szolgáló okiratok másolati példányát a kérelemhez csatolni kell.
(5) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályait az úti okmány kiadására irányuló hatósági eljárásban az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(6) A külképviseleten benyújtott magánútlevél iránti kérelem esetén az ellenőrzés az érvényes magyar útlevél vagy érvényes állampolgársági bizonyítvány, illetőleg az érvényes személyi igazolvány alapján is elvégezhető.
(6) A konzuli tisztviselőnél benyújtott magánútlevél iránti kérelem esetén az ellenőrzés az érvényes magyar útlevél vagy érvényes állampolgársági bizonyítvány, illetőleg az érvényes személyazonosító igazolvány alapján is elvégezhető.
(6) A konzuli tisztviselőnél benyújtott magánútlevél iránti kérelem esetén a személyazonosság és a magyar állampolgárság ellenőrzése az érvényes magyar útlevél vagy érvényes állampolgársági bizonyítvány, illetőleg az érvényes személyazonosító igazolvány alapján is elvégezhető.
(6) A konzuli tisztviselőnél benyújtott magánútlevél, diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél iránti kérelem esetén a személyazonosság és a magyar állampolgárság ellenőrzése az érvényes magyar útlevél vagy érvényes állampolgársági bizonyítvány, illetőleg az érvényes személyazonosító igazolvány alapján is elvégezhető.
(7) Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült érvényes magánútlevél helyett új útlevél kiadása esetén a kérelmezőnek magyar állampolgárságát nem kell igazolnia, ha az útlevélhatóság a magánútlevél visszavonására intézkedést nem tett.
(8) Az általános hatáskörű útlevélhatóság két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra a kérelmezőt.
(8) Az eljáró hatóság két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra a kérelmezőt.
(8) Magyar állampolgárságát nem kell igazolnia annak, akinek adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként, vagy külföldi letelepedési szándékának bejelentésekor tett kérelme alapján tartalmazza.
(8) Magyar állampolgárságát nem kell igazolnia annak, akinek adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza.
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI PONTON TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉS ELTÉRŐ SZABÁLYAI

20. §   Ha az Utv. 6/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti magánútlevél kiállítására irányuló eljárás az elektronikus ügyintézési ponton (a továbbiakban: KIOSK) elérhető, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, a magánútlevél kiadására irányuló eljárásban eljárási képességgel rendelkező, ujjnyomat adására képes kérelmező a KIOSK-on is benyújthatja az erre irányuló kérelmét.
(2) A KIOSK-on benyújtott kérelem a 13. § (2a) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat tartalmazza.
(3) KIOSK-on benyújtott kérelem esetén a személyazonosítást a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve végzi.
(4) A KIOSK útján felvett kérelem esetében az elkészült okmány átvétele kizárólag a kérelmező által személyesen történhet. Ennek során a személyazonosítást automatizált ujjnyomat összevetéssel is el kell végezni. Az okmány csak eredményesen elvégzett automatizált ujjnyomat összevetés esetén adható át.
(5) A kérelem KIOSK-on keresztül csak abban az esetben nyújtható be, ha a kérelmező második biometrikus adatát, arcképmását és aláírását rendelkezésre bocsátja. Az eljárás során felvételezett arcképmás adatot érintően automatizált arcképmás összehasonlítást kell végezni.
(6) A KIOSK-on előterjesztett kérelem esetén - aláírás adat felvételének hiányában - a kérelmező nyilatkozik az írásképtelensége vagy írástudatlansága tényéről.
(7) A Kormány a KIOSK útján felvett kérelem esetén a magánútlevél kiadásával kapcsolatos eljárásra az általános hatáskörű útlevélhatóságot jelöli ki.
20. §   Az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott szolgálati útlevél kiadását az útlevélhatóság megtagadja, ha az Utv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn.

A diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél

20/A. §
(1) A diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a külügyminiszternél, az útlevél kiadását kérő szerv javaslatával együtt kell benyújtani.
(1) Az Utv. 12. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése szerinti jogosultak a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmüket a külpolitikáért felelős miniszternél a jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony igazolásával együtt nyújtják be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:
a) a jogosult családi és utónevét, természetes személyazonosító adatait,
b) az útlevél kiállítására való jogosultságnak az Utv. 12. § (1) bekezdésben vagy 13. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályi alapját, valamint az Utv. 7. § (7) bekezdése szerinti diplomáciai rangot, egyéb tisztséget vagy jogcímet,
c) a diplomata- és külügyi szolgálati útlevélre jogosult hozzátartozójának családi és utónevét, természetes személyazonosító adatait, továbbá a jogosult és a hozzátartozó közötti kapcsolat előzetes ellenőrzésének tényét (előzetes ellenőrzés hiányában a kérelmet előterjesztőnek a törvényes képviselői, illetve hozzátartozói jogállását igazolnia kell az eljáró útlevélhatóság előtt),
d) második diplomata- és külügyi szolgálati útlevél kérelmezése esetén a kérelem előterjesztésének indokát.
(3) Ha az útlevél kiadásának engedélyezése az Utv. 12. § (2) bekezdése vagy 13. § (2) bekezdése alapján a külpolitikáért felelős miniszter engedélyezési
hatáskörébe tartozik, az erre irányuló javaslatot a külpolitikáért felelős miniszterhez kell előzetesen megküldeni. A diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelem a javaslat engedélyezéséről hozott döntést követően nyújtható be.
(4) Az (3) bekezdés szerinti javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmet benyújtó természetes személyazonosító adatait,
b) a javaslatot alátámasztó indokolást,
c) második diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevél kiadásának kérelmezése esetén, a második okmány igénylésének külön indokolását.
(2) A javaslat tartalmazza:
a) a jogosult családi és utónevét,
b) az útlevél kiállítására való jogosultságnak az Utv. 12. és 13. §-ában felsorolt jogszabályi alapját és az Utv. 7. § (7) bekezdése szerinti jogcímet,
c) a diplomata- és külügyi szolgálati útlevélre jogosult hozzátartozójának nevét, továbbá a jogosult és a hozzátartozó közötti kapcsolat előzetes ellenőrzésére való utalást, valamint
d) második diplomata- és külügyi szolgálati útlevél kérelmezése esetén a kérelem előterjesztésének indokát.
(3) Ha az útlevél kiadásának engedélyezése az Utv. 12. § (2) bekezdése vagy 13. § (2) bekezdése alapján a külügyminiszter engedélyezési hatáskörébe tartozik, az erre irányuló javaslatot a külügyminiszterhez kell előzetesen eljuttatni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmet benyújtó természetes személyazonosító adatait,
b) a javaslatot alátámasztó indoklást,
c) az utazással érintett országok megnevezését,
d) a tervezett utazás vagy utazások időtartamát.
(5) Második diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevél kiadását az azt kérő szerv külön előterjesztett, indoklással ellátott javaslata alapján engedélyezi a külügyminiszter.
(6) A diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelem a javaslat engedélyezéséről hozott döntést követően nyújtható be a külügyminiszterhez.
(7) Ha az útlevél kiadásának engedélyezése az Utv. 12. § (2) bekezdése vagy 13. § (2) bekezdése alapján a külügyminiszter engedélyezési hatáskörébe tartozik, az útlevelet az utazás időtartamának lejártakor a Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli szolgálat irányításáért felelős szervezeti egységénél le kell adni.
(7) Ha az útlevél kiadásának engedélyezése az Utv. 12. § (2) bekezdése vagy 13. § (2) bekezdése alapján a külügyminiszter engedélyezési hatáskörébe tartozik, az útlevelet az érvényességének lejártakor, vagy a külpolitikáért felelős miniszter engedélyében meghatározottak szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli szolgálat irányításáért felelős szervezeti egységénél le kell adni.
20/B. §   Ha az Utv. 7. § (4) bekezdése alapján kiadható útlevél iránti igény benyújtásakor az elektronikus kérelem előállítása technikai akadályba ütközik, az útlevélkérelmet jogszabályban előírt formanyomtatványon kell előterjeszteni.
20/C. §
(1) A kérelmet előterjesztőnek törvényes képviselői, illetve - a 20/A. § (2) bekezdés c) pontjában előírt utalás hiányában - hozzátartozói jogállását igazolnia kell az eljáró útlevélhatóság előtt.
(2) Ha a kérelmet előterjesztő vagy a javaslatot tevő szerv birtokában korábban kiállított diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevél van, annak érvénytelenítéséről az útlevélhatóság az eljárás során gondoskodik.
(2) Ha a kérelmet előterjesztő vagy a javaslatot tevő szerv birtokában korábban kiállított diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevél van, és a diplomata vagy a külügyi szolgálati útlevél birtokosának a jogosultságot megalapozó megbízatása vagy jogviszonya megszűnt, akkor az okmányt megküldi a külpolitikáért felelős miniszternek. A diplomata vagy a külügyi szolgálati útlevél érvénytelenítéséről az útlevélhatóság gondoskodik.
(3) A diplomata- és külügyi szolgálati útlevélre irányuló kérelmet a Külgazdasági és Külügyminisztérium az okmány kiadásával teljesíti; a kiállított útlevelet a megkereső szerv felhatalmazott képviselőjének vagy a jogosultnak adja át, aki az átvételt aláírásával igazolja.

Különleges eljárások

20. §
(1) Az úti okmány iránti kérelem, illetőleg az új úti okmány átvételekor leadott útlevél átvételéről elismervényt kell kiállítani.
(1) Az a kérelmező, aki a körzetközponti jegyző hivatalában való, utazással járó személyes megjelenésében életkora vagy egészségi állapota miatt nyilvánvalóan akadályozott - ha nincs meghatalmazottja - magánútlevél iránti kérelmét személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti.
(2) A kérelem átvételére jogosult szerv a kérelmet és az ahhoz csatolt okiratokat, továbbá az új úti okmány átvételekor leadott úti okmányt haladéktalanul köteles továbbítani az eljáró útlevélhatósághoz.
(2) A jegyző a 13. § (1) bekezdésében meghatározott formanyomtatványon átvett kérelmet és mellékleteit ellenőrzi, a kérelmező kérésére a csatolt úti okmányt érvénytelenítve visszaadja, vagy megsemmisítéséről a Hivatal útján intézkedik. Ennek tényét, valamint a 17. § (2) bekezdés szerint visszahagyott úti okmány adatait megfelelő módon jelzi a formanyomtatványon.
(3) A külképviselet a rendes eljárásban külföldön benyújtott magánútlevél iránti kérelmet a Külügyminisztériumon keresztül küldi meg a Hivatalnak.
(3) A jegyző a nála előterjesztett kérelmet haladéktalanul megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek.
(4) A körzetközponti jegyző hiányos vagy eltérő adatok esetén kezdeményezi az adatok pótlását, illetve javítását a formanyomtatványt átvevő jegyzőnél. Az adatpótlást, illetve javítást nem igénylő kérelmeket a körzetközponti jegyző elektronikus úton, döntés céljából továbbítja a Hivatalnak.
20/A. §   A határátlépési engedélyt a körzetközponti jegyző állítja ki és adja ki a kérelmezőnek.

Soron kívüli eljárás

21. §
(1) A külképviselet a külföldön élő vagy tartózkodó állampolgár részére az ideiglenes magánútlevelet és a hazatérési igazolványt soron kívül állítja ki.
(1) A külképviselet a külföldön élő vagy tartózkodó állampolgár részére az ideiglenes magánútlevelet soron kívül állítja ki.
(1) A konzuli tisztviselő a külföldön élő vagy tartózkodó állampolgár részére az ideiglenes magánútlevelet soron kívül állítja ki.
(1) A konzuli tisztviselő a külföldön élő vagy tartózkodó állampolgár részére az ideiglenes magánútlevelet haladéktalanul állítja ki.
(1) A konzuli tisztviselő a külföldön élő vagy tartózkodó állampolgár részére az ideiglenes magánútlevelet haladéktalanul állítja ki, ha az ideiglenes magánútlevél kiállítására a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 5. §-a értelmében kerül sor.
(2) Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívül is kiállíthatja, ha ahhoz az állampolgárnak igazoltan fontos érdeke fűződik.
(2) Az erre irányuló kérelem esetén az útlevélhatóság a magánútlevelet soron kívül állítja ki.
(2) Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében hét napon belül kiállítja.
(2) Az útlevélhatóság a magánútlevelet, a második magánútlevelet, a szolgálati és hajós szolgálati útlevelet soron kívüli eljárás keretében öt napon belül kiállítja.
(2) Az útlevélhatóság a magánútlevelet és a második magánútlevelet soron kívüli eljárás keretében öt napon belül kiállítja.
(3) Ha az útlevélhatóság a kérelmet soron kívül teljesíti, az úti okmányt öt munkanapon belül állítja ki.
(3) Ha az útlevélhatóság a kérelmet soron kívül teljesíti, az úti okmányt nyolc napon belül állítja ki.
21/A. §   Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgősségi eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított három napon belül kiállítja.
21/B. §   Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet azonnali eljárás keretében a kérelem benyújtásától számított huszonnégy órán belül kiállítja.

Hozzájárulás a külföldre utazáshoz

A második magánútlevél kiadása

22. §
(1) A Hivatal a külföldre utazást korlátozó rendelkezés hatálya alatt álló állampolgár részére az Utv. 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételek szerint a külföldre utazást különösen akkor engedélyezheti, ha a Hivatal hozzájárulását a személyesen megjelenő kérelmező a gyógykezelése vagy a külföldön tartózkodó közeli hozzátartozójának [Ptk. 685. § b) pontja] halála, illetőleg kezelőorvosa által igazolt életveszélyes vagy súlyos egészségi állapota miatt kéri.
(1) A második magánútlevél kiadása szempontjából az útlevélhatóság különös méltánylást érdemlő körülményként értékeli, ha az utazás célja szerinti országba történő beutazás a meglévő magánútlevélben elhelyezett bejegyzés miatt meghiúsulhatna, vagy emiatt a kérelmezőt más joghátrány érhetné.
(2) A Hivatal a kérelemre a hozzájárulást megadja, ha az Utv. 19. §-ának (2) bekezdése szerint a bíróság vagy az ügyész a biztosíték letétbe helyezéséről értesítette.
(2) A beutazás megtagadásának vagy joghátrány okozásának lehetőségével kapcsolatban kétség esetén a külügyminiszter állásfoglalását kell kérni.

A HATÁROZAT

23. §
(1) Az útlevélhatóság az úti okmányra irányuló kérelmet az okmány kiadásával teljesíti.
(1) Az útlevélhatóság az úti okmányra irányuló kérelmet az okmány kiadásával teljesíti. Az okmányba a családi és utónevet a személyazonosító igazolványban, ennek hiányában az anyakönyvi kivonatban feltüntetett módon kell bejegyezni.
(1) Az útlevélhatóság az úti okmányra irányuló kérelmet az okmány kiadásával teljesíti. Az úti okmányt postai úton kell továbbítani, vagy kérelemre személyesen kell átadni a kérelmező részére. Amennyiben a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik, akkor az úti okmányt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból átvett személyi adatokkal kell kiállítani.
(1) Az útlevélhatóság az úti okmányra irányuló kérelmet az okmány kiadásával teljesíti. Amennyiben a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik, akkor az úti okmányt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból átvett személyi adatokkal kell kiállítani. Az úti okmányt a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően személyesen vagy törvényes képviselője útján a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál, illetve - a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - postai úton veheti át. A kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem tartalmát a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál személyesen ellenőrizheti.
(1) Az útlevélhatóság az úti okmányra irányuló kérelmet az okmány kiadásával teljesíti. Amennyiben a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik, akkor az úti okmányt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból átvett személyi adatokkal kell kiállítani. Az úti okmányt a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően személyesen vagy törvényes képviselője útján a körzetközponti jegyzőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál, illetve - a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - postai úton veheti át. A kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem tartalmát a körzetközponti jegyzőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál személyesen ellenőrizheti.
(1) Amennyiben a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik, akkor az úti okmányt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból átvett személyi adatokkal kell kiállítani. Az úti okmányt a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően személyesen vagy törvényes képviselője útján a körzetközponti jegyzőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál, illetve - a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - postai úton veheti át. A kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem tartalmát a körzetközponti jegyzőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál személyesen ellenőrizheti.
(1) Ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozik, akkor az úti okmányt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból átvett személyes adatokkal kell kiállítani.
(2) A Hivatal a 22. §-ban foglalt hozzájárulását határozatban adja meg, amelyben megállapítja az utazás engedélyezett időtartamát, és elrendeli a határozat azonnali végrehajtását. A határozatot a magánútlevél kiadásával egyidejűleg a kérelmezőnek át kell adni, és a határőrségnek, valamint az Utv. 18. §-ának (1) bekezdése és 19. §-ának (2) bekezdése szerinti hozzájárulást adó szervnek meg kell küldeni.
(2) A Hivatal a 22. §-ban foglalt hozzájárulását határozatban adja meg, amelyben megállapítja az utazás engedélyezett időtartamát, és elrendeli a határozat azonnali végrehajtását. A határozatot a magánútlevél kiadásával egyidejűleg a kérelmezőnek át kell adni, és a Rendőrségnek, valamint az Utv. 18. §-ának (1) bekezdése és 19. §-ának (2) bekezdése szerinti hozzájárulást adó szervnek meg kell küldeni.
(2) Az úti okmányt a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően
a) személyesen vagy törvényes képviselője útján a körzetközponti jegyzőnél,
b) külföldön a konzuli tisztviselőnél vagy a konzuli tisztviselő által - a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - postára adott úti okmányt postai úton,
c) az eljáró útlevélhatóságnál, vagy
d) belföldön - a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - postai úton
veheti át.
(2) Az úti okmányt - a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően
a) személyesen vagy törvényes képviselője útján a körzetközponti jegyzőnél,
a) személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján a járási hivatalnál,
b) külföldön a konzuli tisztviselőnél vagy a konzuli tisztviselő által - a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - postára adott úti okmányt postai úton,
c) az eljáró útlevélhatóságnál, vagy
d) belföldön - a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - postai úton veheti át.
(2) Az úti okmányt - a (2a) és (2b) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően
a) személyesen vagy törvényes képviselője útján a körzetközponti jegyzőnél,
a) személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján a járási hivatalnál,
b) külföldön a konzuli tisztviselőnél vagy a konzuli tisztviselő által - a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - postára adott úti okmányt postai úton,
c) az eljáró útlevélhatóságnál, vagy
d) belföldön - a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - postai úton veheti át.
(2) Az úti okmányt - a (2a)-(2c) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően
a) személyesen vagy törvényes képviselője útján a körzetközponti jegyzőnél,
a) személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján a járási hivatalnál,
b) külföldön a konzuli tisztviselőnél vagy a konzuli tisztviselő által - a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - postára adott úti okmányt postai úton,
c) az eljáró útlevélhatóságnál, vagy
d) belföldön - a könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - postai úton veheti át.
(2a) A sürgősségi, valamint az azonnali kiállítású úti okmányt a kérelmező személyesen vagy törvényes képviselője útján a Hivatalnál veheti át.
(2a) A sürgősségi, valamint az azonnali kiállítású úti okmányt a kérelmező személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján a Hivatalnál veheti át.
(2a) A sürgősségi, valamint az azonnali kiállítású úti okmányt a kérelmező személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján Budapest Főváros Kormányhivatalánál és az általános hatáskörű útlevélhatóságnál veheti át.
(2a) A sürgősségi, valamint az azonnali kiállítású úti okmányt a kérelmező személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján Budapest Főváros Kormányhivatalánál és az általános hatáskörű útlevélhatóságnál veheti át.
(2b) A soron kívül kiállított úti okmányt a kérelmező személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján a járási hivatalnál veheti át.
(2c) A hivatalbóli kiállítású magánútlevél belföldön, postai úton, könyvelt küldeményként kerül kézbesítésre a polgár lakóhelyére vagy ennek hiányában tartózkodási helyére. A hivatalbóli kiállítású magánútlevél külföldi cím esetén a konzuli tisztviselőnek kerül megküldésre. A konzuli tisztviselő a magánútlevelet személyesen adja át, vagy a kérelmező választása szerint külföldön, postai úton, könyvelt küldeményként kézbesíti.
(3) Az útlevélhatóság az úti okmány kiadásának megtagadásáról, illetőleg az úti okmány visszavonásáról határozattal dönt, melyben elrendeli az azonnali végrehajtást.
(3) A kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem tartalmát a körzetközponti jegyzőnél, a konzuli tisztviselőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál személyesen ellenőrizheti.
(3) A kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem tartalmát a járási hivatalnál, a konzuli tisztviselőnél vagy az eljáró útlevélhatóságnál személyesen ellenőrizheti.
(6) A megjelölt belföldi kézbesítési címre postai úton megküldött és át nem vett útlevelet a kérelmező személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján veheti át a kézbesítési cím szerint illetékes járási hivatalnál.
(7) Az át nem vett útlevelet - az átvételre való felhívást követően - a járási hivatal, illetve a konzuli tisztviselő az útlevél kiállításától számított egy év elteltével selejtezi, és megküldi az általános hatáskörű útlevélhatóságnak. Az általános hatáskörű útlevélhatóság az át nem vett útlevelet beérkezését követően megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek az útiokmány-nyilvántartásban való feltüntetéséről.
(7) Az át nem vett útlevelet - az átvételre való felhívást követően, annak meghiúsulása esetén - a járási hivatal, az eljáró útlevélhatóság az útlevél kiállításától számított 60 nap, a konzuli tisztviselő az útlevél kiállításától számított egy év elteltével érvényteleníti, selejtezi és gondoskodik ezen tényeknek az útiokmány-nyilvántartásban való feltüntetéséről, továbbá az okmányok általános hatáskörű útlevélhatóság részére történő megküldéséről. Az általános hatáskörű útlevélhatóság az át nem vett útlevelet beérkezését követően megsemmisíti és gondoskodik e ténynek az útiokmány-nyilvántartásban való feltüntetéséről.
(8) Ha a kérelem benyújtásakor a 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nem került sor az okmány eltulajdonítására, elvesztésére vagy megsemmisülésére vonatkozó nyilatkozat megtételére és az új okmány átvételekor a korábbi okmány nem kerül leadásra, akkor a korábbi okmányt elveszettként kell feltüntetni a nyilvántartásban.
(4) A 26. § szerint kiadott úti okmány ismételt bevonásáról újabb visszavonó határozatot nem kell hozni.
(5) Nem kell határozatot hozni, ha az útlevélhatóság a visszavont úti okmánnyal történő utazáshoz az Utv. 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt esetben nem járul hozzá. Ebben az esetben a kérelmezőt és a hozzájárulást adó szervet értesíteni kell.
(6) A postai úton át nem vett útlevelet a kérelmező személyesen veheti át az értesítési cím szerint illetékes körzetközponti jegyzőnél. A személyesen át nem vett útlevelet - az átvételre való felhívást követően - a körzetközponti jegyző az útlevél kiállításától számított egy év elteltével továbbítja a Hivatalnak. A Hivatal az át nem vett útlevelet beérkezését követően megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartáson való feltüntetéséről.
(6) A megjelölt kézbesítési címre postai úton megküldött és át nem vett útlevelet a kérelmező személyesen veheti át a kézbesítési cím szerint illetékes körzetközponti jegyzőnél. Az át nem vett útlevelet - az átvételre való felhívást követően - a körzetközponti jegyző az útlevél kiállításától számított egy év elteltével visszaküldi a Hivatalnak. A Hivatal az át nem vett útlevelet beérkezését követően megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.
(6) A megjelölt kézbesítési címre postai úton megküldött és át nem vett útlevelet a kérelmező személyesen veheti át a kézbesítési cím szerint illetékes járási hivatalnál. Az át nem vett útlevelet - az átvételre való felhívást követően - a járási hivatal az útlevél kiállításától számított egy év elteltével visszaküldi a Hivatalnak. A Hivatal az át nem vett útlevelet beérkezését követően megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.
(6) A megjelölt kézbesítési címre postai úton megküldött és át nem vett útlevelet a kérelmező személyesen vagy meghatalmazottja útján veheti át a kézbesítési cím szerint illetékes járási hivatalnál. Az át nem vett útlevelet - az átvételre való felhívást követően - a járási hivatal az útlevél kiállításától számított egy év elteltével visszaküldi a Hivatalnak. A Hivatal az át nem vett útlevelet beérkezését követően megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.
(6) A megjelölt kézbesítési címre postai úton megküldött és át nem vett útlevelet a kérelmező személyesen vagy meghatalmazottja útján veheti át a kézbesítési cím szerint illetékes járási hivatalnál. Az át nem vett útlevelet - az átvételre való felhívást követően - a járási hivatal az útlevél kiállításától számított egy év elteltével visszaküldi az általános hatáskörű útlevélhatóságnak. A Hivatal az át nem vett útlevelet beérkezését követően megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.
(6) A megjelölt kézbesítési címre postai úton megküldött és át nem vett útlevelet a kérelmező személyesen vagy meghatalmazottja útján veheti át a kézbesítési cím szerint illetékes járási hivatalnál. Az át nem vett útlevelet - az átvételre való felhívást követően - a járási hivatal az útlevél kiállításától számított egy év elteltével visszaküldi az általános hatáskörű útlevélhatóságnak. Az általános hatáskörű útlevélhatóság az át nem vett útlevelet beérkezését követően megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

AZ ÚTI OKMÁNY BIRTOKBAN TARTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

24. §
(1) Az úti okmány jogszerű birtokosa köteles az úti okmányát sértetlenül megőrizni, a hatóság felhívására bemutatni, visszavonás elrendelésekor az úti okmány átvételére jogosult hatóságnak átadni, illetőleg a jogosultság megszűnésekor az azt kiállító hatóságnak leadni.
(1) Az úti okmány jogszerű birtokosa köteles az úti okmányát sértetlenül megőrizni, a hatóság felhívására bemutatni, visszavonás vagy visszatartás elrendelésekor az úti okmány átvételére jogosultnak átadni, illetőleg a jogosultság megszűnésekor az azt kiállító hatóságnak leadni.
(2) A visszavont úti okmányt a 23. § (2) bekezdésében foglalt határozattal együtt lehet utazásra felhasználni, és a határátlépés ellenőrzésekor felhívás nélkül a hatóságnak be kell mutatni.
(3) Az úti okmányt másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul átadni, illetőleg átvenni, abba - az Utv. 7. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szervek kivételével - bejegyzést tenni nem szabad.
(3) Az úti okmányt másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul átadni, illetőleg átvenni, abba - az Utv. 7. § (8) bekezdésében meghatározott szervek kivételével - bejegyzést tenni nem szabad.
(4) Akinek az úti okmányát ellopták, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított három munkanapon belül a jegyzőnél vagy bármely útlevélhatóságnál bejelenteni.
(4) Akinek az úti okmányát ellopták, megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül az úti okmány iránti kérelem átvételére jogosult szervnél vagy az útlevélhatóságnál bejelenteni.
(4) Akinek az úti okmányát eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül az úti okmány iránti kérelem átvételére jogosult szervnél vagy az útlevélhatóságnál bejelenteni. Az úti okmány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.
(5) Az elveszettnek vélt és az erről szóló bejelentés után megtalált úti okmányról a (4) bekezdésben meghatározott szervet a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell.
(5) A bejelentésről - amennyiben az nem a Hivatalnál történik - haladéktalanul értesíteni kell a Hivatalt. A körözés azonnali, határozattal történő elrendeléséről a Hivatal gondoskodik.
(5) A bejelentésről - ha az nem a Hivatalnál történik - haladéktalanul értesíteni kell a Hivatalt. Ha a bejelentési kötelezettséget a rendőrségnél teljesítették, a rendőrség elektronikus úton értesíti a Hivatalt. A Hivatal haladéktalanul gondoskodik az úti okmány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése tényének az úti okmányok központi nyilvántartásban történő átvezetéséről.
(5) Ha a bejelentési kötelezettséget a rendőrségnél teljesítették, a rendőrség elektronikus úton értesíti az általános hatáskörű útlevélhatóságot. A járási hivatal, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóság haladéktalanul gondoskodik az úti okmány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése tényének központi útiokmány- nyilvántartásban történő átvezetéséről.
(5) Ha a bejelentési kötelezettséget a rendőrségnél teljesítették, a rendőrség elektronikus úton értesíti az általános hatáskörű útlevélhatóságot. A járási hivatal, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóság haladéktalanul gondoskodik az úti okmány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése tényének útiokmány-nyilvántartásban történő átvezetéséről.
(5) Ha a bejelentési kötelezettséget a rendőrségnél teljesítették, a rendőrség elektronikus úton értesíti az általános hatáskörű útlevélhatóságot. A járási hivatal, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóság haladéktalanul gondoskodik az úti okmány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése tényének központi útiokmány-nyilvántartásban történő átvezetéséről.
(5) Ha a bejelentési kötelezettséget a rendőrségnél teljesítették, a rendőrség elektronikus úton értesíti az általános hatáskörű útlevélhatóságot. A járási hivatal, a konzuli tisztviselő, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóság haladéktalanul gondoskodik az úti okmány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése tényének központi útiokmány-nyilvántartásban történő átvezetéséről.
(6) Az elveszettnek vélt és az erről szóló bejelentés után megtalált úti okmányról a (4) bekezdésben meghatározott szervet a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell.
(6) Az elveszettnek vélt és az erről szóló bejelentés után megtalált úti okmányról a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell az úti okmány átvételére jogosult szervet, illetve az útlevélhatóságot.
(7) Az értesítésről - amennyiben azt nem a Hivatalhoz tették meg - haladéktalanul tájékoztatni kell a Hivatalt. A körözés azonnali, határozattal történő visszavonásáról a Hivatal gondoskodik.
(7) Az értesítésről - ha azt nem a Hivatalhoz tették meg - haladéktalanul tájékoztatni kell a Hivatalt. A Hivatal haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(7) A járási hivatal és az általános hatáskörű útlevélhatóság haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(7) A járási hivatal és az általános hatáskörű útlevélhatóság haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(7) A járási hivatal, a konzuli tisztviselő és az általános hatáskörű útlevélhatóság az előtte tett bejelentés esetén haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.
(8) Az elvesztés vagy eltulajdonítás miatt érvénytelenné vált, de később megtalált úti okmány, az ügyfél kérelmére, az okmány 25. § (6) bekezdése szerint végrehajtott érvénytelenítését követően és abban az esetben adható vissza, amennyiben az még valamely országban való tartózkodásra (belépésre, átutazásra, kiutazásra) jogosító érvényes engedélyt tartalmaz.

Az úti okmány leadása

25. §
(1) Az úti okmányt tizenöt napon belül le kell adni az útlevélhatóságnál - diplomata- és külügyi szolgálati útlevelet a Külügyminisztériumnál -, ha megszűnt az úti okmány jogosultjának
a) magyar állampolgársága;
b) diplomata-, külügyi szolgálati, hajós szolgálati és szolgálati útlevélre, illetőleg második magánútlevélre való jogosultsága;
c) menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányára való jogosultsága;
d) a határátlépési igazolványra vagy határátlépési engedélyre való jogosultsága.
d) a határátlépési igazolványra való jogosultsága.
(1) Az úti okmányt tizenöt napon belül le kell adni az útlevélhatóságnál vagy a körzetközponti jegyzőnél, ha megszűnt az arra való jogosultság.
(1) Az
a) európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét az Országgyűlés Hivatalánál,
b) Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevelét a kiadásra javaslatot tevő szervnél,
c) a) és b) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével a hivatalos útlevelet az utazást elrendelő szervnél,
d) a)-c) pontban meghatározott útlevelek kivételével az összes úti okmányt az útlevélhatóságnál, vagy a körzetközponti jegyzőnél
tizenöt napon belül le kell adni, ha megszűnt az arra való jogosultság.
(1) A(z)
a) európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét az Országgyűlés Hivatalánál,
a) európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét az Országgyűlés Hivatalánál,
a) európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét az Országgyűlés Hivatalánál vagy külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium konzuli szolgálat irányításáért felelős szervezeti egységénél,
b) Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevelét a kiadásra javaslatot tevő szervnél,
c) hajós szolgálati útlevelet a hajón teljesítendő szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezetnél,
d) a)-c) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével a hivatalos útlevelet az utazást elrendelő szervnél,
d) a)-c) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével a hivatalos útlevelet az utazást elrendelő szervnél, vagy külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium konzuli szolgálat irányításáért felelős szervezeti egységénél,
e) a)-d) pontban meghatározott útlevelek kivételével egyéb okmányt az útlevélhatóságnál, vagy a járási hivatalnál tizenöt napon belül le kell adni, ha megszűnt az arra való jogosultság.
e) a)-d) pontban meghatározott útlevelek kivételével egyéb okmányt az útlevélhatóságnál, a járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél tizenöt napon belül le kell adni, ha megszűnt az arra való jogosultság.
(2) A 23. § (2) bekezdésében hozott határozat alapján kiadott útlevelet az állampolgár az országba történő visszatérését követően haladéktalanul köteles leadni a Hivatalnak.
(2) Az európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala, az Utv. 14. § (4) bekezdésben meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevő szerv az Utv. 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelenné váló hivatalos útlevél jogosultját, a jogosultság megszűnését megelőző tizenöt nappal értesíti a jogosultság megszűnésének időpontjáról, a leadási kötelezettségről, annak határidejéről, valamint a leadás elmaradásának jogkövetkezményeiről.
(2) Az európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala, az Utv. 14. § (4) bekezdésben meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevő szerv az Utv. 20. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné váló hivatalos útlevél jogosultját, a jogosultság megszűnését megelőző tizenöt nappal értesíti a jogosultság megszűnésének időpontjáról, a leadási kötelezettségről, annak határidejéről, valamint a leadás elmaradásának jogkövetkezményeiről.
(2) Az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala, az Utv. 14. § (4) bekezdésben meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevő szerv az Utv. 20. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné váló hivatalos útlevél jogosultját, a jogosultság megszűnését megelőző tizenöt nappal értesíti a jogosultság megszűnésének időpontjáról, a leadási kötelezettségről, annak határidejéről, valamint a leadás elmaradásának jogkövetkezményeiről.
(2) Az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala, az Utv. 14. § (4) bekezdésben meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevő szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón teljesítendő szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet az Utv. 20. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné váló hivatalos útlevél jogosultját, a jogosultság megszűnését megelőző tizenöt nappal értesíti a jogosultság megszűnésének időpontjáról, a leadási kötelezettségről, annak határidejéről, valamint a leadás elmaradásának jogkövetkezményeiről.
(2a) A (2) bekezdésben meghatározott hivatalos útlevelek kivételével az utazást elrendelő szerv az Utv. 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelenné váló hivatalos útlevél jogosultját, a jogosultság megszűnését megelőző tizenöt nappal értesíti a jogosultság megszűnésének időpontjáról, a leadási kötelezettségről, annak határidejéről, valamint a leadás elmaradásának jogkövetkezményeiről.
(2a) A (2) bekezdésben meghatározott hivatalos útlevelek kivételével az utazást elrendelő szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón teljesítendő szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet az Utv. 20. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné váló hivatalos útlevél jogosultját, a jogosultság megszűnését megelőző tizenöt nappal értesíti a jogosultság megszűnésének időpontjáról, a leadási kötelezettségről, annak határidejéről, valamint a leadás elmaradásának jogkövetkezményeiről.
(2a) A (2) bekezdésben meghatározott hivatalos útlevelek kivételével az utazást elrendelő szerv, vagy a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium konzuli szolgálat irányításáért felelős szervezeti egysége, az Utv. 20. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné váló hivatalos útlevél jogosultját, a jogosultság megszűnését megelőző tizenöt nappal értesíti a jogosultság megszűnésének időpontjáról, a leadási kötelezettségről, annak határidejéről, valamint a leadás elmaradásának jogkövetkezményeiről.
(2b) Ha a hivatalos útlevél jogosultja az Utv. 20. § (1) bekezdés b) pontja szerint érvénytelenné vált hivatalos útlevelet a tizenöt napos határidőn belül nem adja le, akkor
a) az európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala,
b) az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevő szerv,
c) az a) és b) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével az utazást elrendelő szerv a leadási határidő eredménytelen elteltét követő munkanapon értesíti az útlevélhatóságot.
(2b) Ha a hivatalos útlevél jogosultja az Utv. 20. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelenné vált hivatalos útlevelet a tizenöt napos határidőn belül nem adja le, akkor
a) az európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala,
a) az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala,
b) az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevő szerv,
c) az a) és b) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével az utazást elrendelő szerv a leadási határidő eredménytelen elteltét követő munkanapon értesíti az útlevélhatóságot.
(2b) Ha a hivatalos útlevél jogosultja az Utv. 20. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelenné vált hivatalos útlevelet a tizenöt napos határidőn belül nem adja le, akkor
a) az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala,
b) az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevő szerv,
c) az a) és b) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével az utazást elrendelő szerv
a leadási határidő eredménytelen elteltét követő munkanapon értesíti az útlevélhatóságot a jogosultság, illetve a jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony megszűnéséről és az útlevél leadási kötelezettségének elmulasztásáról.
(2c) A külpolitikáért felelős miniszter érvényteleníti az útiokmány-nyilvántartásban azon személy diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevelét, akinek az arra való jogosultsága megszűnt, de az útlevelet az (1) bekezdés szerint nem adta le.
(3) A külföldön élő állampolgár előző magánútlevelét (ideiglenes magánútlevelét) az új magánútlevél átvételével egyidejűleg köteles a külképviseleten személyesen leadni vagy postai úton eljuttatni.
(3) A külföldön élő vagy tartózkodó magyar állampolgár előző, le nem járt érvényességi idejű magánútlevelét (ideiglenes magánútlevelét) az új magánútlevél átvételével egyidejűleg köteles a konzuli tisztviselőnél személyesen leadni vagy postai úton eljuttatni.
(3) A külföldön élő vagy tartózkodó magyar állampolgár előző, le nem járt érvényességi idejű magánútlevelét, ideiglenes magánútlevelét, diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevelét az új úti okmány átvételével egyidejűleg köteles a konzuli tisztviselőnél személyesen leadni vagy postai úton eljuttatni.
(3) A külföldön élő vagy tartózkodó magyar állampolgár előző, le nem járt érvényességi idejű magánútlevelét, második magánútlevelét, ideiglenes magánútlevelét, diplomata- vagy külügyi szolgálati útlevelét az új úti okmány átvételével egyidejűleg köteles a konzuli tisztviselőnél személyesen leadni vagy postai úton eljuttatni.
(4) Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles a Hivatalnál vagy a jegyzőnél leadni.
(4) Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles a Hivatalnál, a körzetközponti jegyzőnél vagy a jegyzőnél leadni.
(4) Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles a Hivatalnál, a járási hivatalnál leadni.
(4) Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár hazautazását követően öt munkanapon belül köteles az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, a járási hivatalnál leadni.
(4) Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár a hazautazását követően öt munkanapon belül köteles az általános hatáskörű útlevélhatóságnál vagy a járási hivatalnál leadni, amely azt a további intézkedések megtétele céljából a külgazdasági és külügyminiszternek küldi meg.
(4) Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár a hazautazását követően öt munkanapon belül köteles az általános hatáskörű útlevélhatóságnál vagy a járási hivatalnál leadni, amely azt a további intézkedések megtétele céljából a külgazdasági és külügyminiszternek küldi meg.
(4) Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár a Magyarországra történő hazautazását követő öt munkanapon belül köteles a járási hivatalnál leadni, amely azt megküldi a külpolitikáért felelős miniszternek. Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár a szokásos tartózkodási helye szerinti országba történő visszautazását követő öt munkanapon belül köteles a konzuli tisztviselőnél leadni vagy részére postai úton eljuttatni.
(5) Az állampolgár halála esetén a még érvényes úti okmányt hozzátartozója - vagy akinek a birtokába került - tizenöt munkanapon belül, továbbá, aki úti okmányt talált, három munkanapon belül köteles ugyancsak a jegyzőhöz vagy a kiállító útlevélhatósághoz személyesen vagy postai úton eljuttatni. Az elhunyt úti okmányát a hozzátartozó ilyen irányú kérelme esetén - érvénytelenítve - vissza kell juttatni.
(5) Az állampolgár halála esetén a még érvényes úti okmányt hozzátartozója - vagy akinek a birtokába került - tizenöt munkanapon belül, továbbá, aki úti okmányt talál, három munkanapon belül köteles a körzetközponti jegyzőhöz, a jegyzőhöz, vagy a kiállító útlevélhatósághoz személyesen vagy postai úton eljuttatni. Az elhunyt úti okmányát a hozzátartozó ilyen irányú kérelme esetén - érvénytelenítve - vissza kell juttatni.
(5) Az állampolgár halála esetén a még érvényes úti okmányt hozzátartozója - vagy akinek a birtokába került - tizenöt munkanapon belül, továbbá, aki úti okmányt talál, három munkanapon belül köteles a körzetközponti jegyzőhöz, a jegyzőhöz, vagy a kiállító útlevélhatósághoz személyesen vagy postai úton eljuttatni.
(5) A jogosultja halála esetén a még le nem járt érvényességi idejű úti okmányt hozzátartozója - vagy akinek a birtokába került - tizenöt munkanapon belül, továbbá, aki úti okmányt talál, három munkanapon belül köteles a körzetközponti jegyzőhöz, a jegyzőhöz, a kiállító útlevélhatósághoz vagy külföldön a konzuli tisztviselőhöz személyesen vagy postai úton eljuttatni.
(5) A jogosultja halála esetén a még le nem járt érvényességi idejű úti okmányt hozzátartozója - vagy akinek a birtokába került - tizenöt munkanapon belül, továbbá, aki úti okmányt talál, három munkanapon belül köteles a járási hivatalhoz, a kiállító útlevélhatósághoz vagy külföldön a konzuli tisztviselőhöz személyesen vagy postai úton eljuttatni.
(6) Az úti okmányt az adatoldal átlyukasztásával és a magyar hatóságok bejegyzéseinél elhelyezett „érvénytelen” bélyegző lenyomattal kell érvényteleníteni. Az érvénytelenített úti okmányt kérelemre - az elhunyt úti okmánya esetén a hozzátartozó ilyen irányú kérelmére - vissza kell adni. Nem adható vissza az érvénytelenített úti okmány, ha az hamis vagy meghamisították.
(6) Az úti okmányt az adatoldal átlyukasztásával kell érvényteleníteni. Az érvénytelenített úti okmányt kérelemre - az elhunyt úti okmánya esetén a hozzátartozó ilyen irányú kérelmére - vissza kell adni. Nem adható vissza az érvénytelenített úti okmány, ha az hamis vagy meghamisították.
(6) Az úti okmányt az adatoldal átlyukasztásával kell érvényteleníteni. Az érvénytelenített úti okmányt kérelemre - az elhunyt úti okmánya esetén a hozzátartozó ilyen irányú kérelmére - vissza kell adni. Nem adható vissza az érvénytelenített úti okmány, ha az hamis vagy meghamisították, illetve selejtezésre került.
(6) Az úti okmányt az adatoldal átlyukasztásával kell érvényteleníteni. Az érvénytelenített úti okmányt kérelemre - az elhunyt úti okmánya esetén a hozzátartozó ilyen irányú kérelmére - vissza kell adni. Az érvénytelenített úti okmányt a konzuli tisztviselő és a járási hivatal kérelemre - az elhunyt úti okmánya esetén a hozzátartozó ilyen irányú kérelmére - visszaadja.
(6) Az úti okmányt az adatoldal átlyukasztásával kell érvényteleníteni. Az érvénytelenített úti okmányt a konzuli tisztviselő, a járási hivatal, valamint az általános hatáskörű útlevélhatóság kérelemre - az elhunyt úti okmánya esetén a hozzátartozó ilyen irányú kérelmére - visszaadja.
(7) A konzuli tisztviselő az érvénytelenített magánútlevelet és második magánútlevelet, a járási hivatal az érvénytelenített magánútlevelet, második magánútlevelet, szolgálati és hajós szolgálati útlevelet - a 24. § (8) bekezdésében és a 25. § (6) bekezdésében meghatározott kivétellel - az általános hatáskörű útlevélhatóságnak küldi meg a további intézkedések megtétele céljából.
(7) A konzuli tisztviselő az érvénytelenített magánútlevelet és második magánútlevelet, a járási hivatal az érvénytelenített magánútlevelet, második magánútlevelet, szolgálati és hajós szolgálati útlevelet - a 24. § (8) bekezdésében és a 25. § (6) bekezdésében meghatározott kivétellel - az általános hatáskörű útlevélhatóságnak küldi meg a további intézkedések megtétele céljából.
(7) A konzuli tisztviselő az érvénytelenített magánútlevelet és második magánútlevelet, a járási hivatal az érvénytelenített magánútlevelet, második magánútlevelet, szolgálati és hajós szolgálati útlevelet - a 24. § (8) bekezdésében és a 25. § (6) bekezdésében meghatározott kivétellel - az általános hatáskörű útlevélhatóságnak küldi meg megsemmisítés céljából.
26. §   A hivatalos útlevél rendeltetésszerű használatával összefüggésben az utazást elrendelő szerv - az európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő, továbbá házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala, az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott szolgálati útlevél esetében a javaslatot tevő szerv - ellenőrzi, hogy
a) a hivatalos útlevél kizárólag utazás céljából került felhasználásra,
b) a hivatalos útlevél a jogszabályban meghatározott határidőn belül került leadásra.
26. §   A hivatalos útlevél rendeltetésszerű használatával összefüggésben az utazást elrendelő szerv - az európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő, továbbá házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala, az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott szolgálati útlevél esetében a javaslatot tevő szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón teljesítendő szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet - ellenőrzi, hogy a hivatalos útlevél
a) jogszerűen került-e felhasználásra, valamint
b) a jogszabályban meghatározott határidőn belül került-e leadásra.
26. §   A hivatalos útlevél rendeltetésszerű használatával összefüggésben az utazást elrendelő szerv - az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala, az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott szolgálati útlevél esetében a javaslatot tevő szerv, hajós szolgálati útlevél esetében a hajón teljesítendő szolgálatot igazoló gazdálkodó szervezet - ellenőrzi, hogy a hivatalos útlevél
a) jogszerűen került-e felhasználásra, valamint
b) a jogszabályban meghatározott határidőn belül került-e leadásra.
26. §   A Hivatal a 23. § (2) bekezdésében foglalt határozat alapján a bevont úti okmányt adja ki a kérelmező részére.

Az úti okmány cseréje

27. §   Az úti okmány cseréjét kell kérni, ha
a) az állampolgárnak az úti okmányban szereplő adatai megváltoztak, vagy az
b) személyazonosításra alkalmatlanná vált, betelt, megrongálódott.
28. §   A menedékes és a befogadott utazási igazolványát, továbbá a hazatérési igazolványt a Magyar Köztársaság területére való visszatéréskor a határőrség elismervény ellenében elveszi és haladéktalanul megküldi a kiállító útlevélhatóságnak, a hazatérési igazolványt pedig a Hivatalnak.
28. §   A menedékes utazási igazolványát, a hazatérési igazolványt, továbbá a bevándorolt részére visszatérésre kiadott egyszeri utazási igazolványt a Magyar Köztársaság területére való visszatéréskor a határőrség elismervény ellenében elveszi és haladéktalanul megküldi a kiállító útlevélhatóságnak, a hazatérési igazolványt a Hivatalnak, a bevándorolt részére kiadott utazási igazolványt pedig a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak.
28. §   A hazatérési igazolványt, továbbá a bevándorolt és a letelepedett részére visszatérésre kiadott egyszeri utazási igazolványt, a menedékesek úti okmányát a Magyar Köztársaság területére való visszatéréskor a határőrség elismervény ellenében elveszi és haladéktalanul megküldi a kiállító útlevélhatóságnak, a hazatérési igazolványt a Hivatalnak, a bevándorolt, illetve a letelepedett részére kiadott utazási igazolványt és a menedékesek úti okmányát pedig a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának.
28. §   Az ideiglenes magánútlevelet, továbbá a bevándorolt és a letelepedett részére visszatérésre kiadott egyszeri utazási igazolványt, a menedékesek úti okmányát a Magyar Köztársaság területére való visszatéréskor le kell adni, amit a Határőrség elismervény ellenében elvesz.
A Határőrség az ideiglenes magánútlevelet a Hivatalnak, a bevándorolt, illetve a letelepedett részére kiadott utazási igazolványt és a menedékesek úti okmányát pedig a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak haladéktalanul megküldi.
28. §   Az ideiglenes magánútlevelet, továbbá a bevándorolt és a letelepedett részére visszatérésre kiadott egyszeri utazási igazolványt, a menedékesek úti okmányát a Magyar Köztársaság területére való visszatéréskor le kell adni, amit a Rendőrség elismervény ellenében elvesz.
A Rendőrség az ideiglenes magánútlevelet a Hivatalnak, a bevándorolt, illetve a letelepedett részére kiadott utazási igazolványt és a menedékesek úti okmányát pedig a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak haladéktalanul megküldi.
28. §   Az ideiglenes magánútlevelet, a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányát, a bevándorolt, letelepedett jogállású személynek egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányát, a menedékesek úti okmányát a Magyar Köztársaság területére való visszatéréskor le kell adni, amit a Rendőrség elismervény ellenében elvesz.
A Rendőrség az ideiglenes magánútlevelet a Hivatalnak, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült, az oltalmazott, a menedékes úti okmányát a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak haladéktalanul megküldi.
28. §   Az ideiglenes magánútlevelet, a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányát, a bevándorolt, letelepedett jogállású személynek egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányát, a menedékesek úti okmányát a Magyarország területére való visszatéréskor le kell adni, amit a Rendőrség elismervény ellenében elvesz.
A Rendőrség az ideiglenes magánútlevelet a Hivatalnak, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült, az oltalmazott, a menedékes úti okmányát a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak haladéktalanul megküldi.
28. §   Az ideiglenes magánútlevelet, a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányát, a bevándorolt, letelepedett jogállású személynek egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányát, a menedékesek úti okmányát a Magyarország területére való visszatéréskor le kell adni, amit a Rendőrség elismervény ellenében elvesz.
A Rendőrség az ideiglenes magánútlevelet a Hivatalnak, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült, az oltalmazott, a menedékes úti okmányát a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak haladéktalanul megküldi.
28. §   Az ideiglenes magánútlevelet, a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányát, a bevándorolt, letelepedett jogállású személynek egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányát, a menedékesek úti okmányát a Magyarország területére való visszatéréskor le kell adni, amit a Rendőrség elismervény ellenében elvesz.
A Rendőrség az ideiglenes magánútlevelet az általános hatáskörű útlevélhatóságnak, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült, az oltalmazott, a menedékes úti okmányát a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak haladéktalanul megküldi.
28. §   A menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányát, a bevándorolt, letelepedett jogállású személynek és hontalanként elismert személynek egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányát, a menedékesek úti okmányát a Magyarország területére való visszatéréskor le kell adni, amit a rendőrség elismervény ellenében elvesz és azt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak haladéktalanul megküldi.
28. §   A menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányát, a bevándorolt, letelepedett jogállású személynek és hontalanként elismert személynek egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányát, a menedékesek úti okmányát a Magyarország területére való visszatéréskor le kell adni, amit a rendőrség elismervény ellenében elvesz és azt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak haladéktalanul megküldi.
28. §   A menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányát, a bevándorolt, letelepedett jogállású személynek és hontalanként elismert személynek egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányát, a menedékesek úti okmányát a Magyarország területére való visszatéréskor le kell adni, amit a rendőrség elismervény ellenében elvesz és azt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak haladéktalanul megküldi.

HIVATALOS ÚTLEVELEK ÉS A HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY NYILVÁNTARTÁSA, KEZELÉSE

29. §   A diplomata- - kivéve az országgyűlési képviselő, annak házastársa, eltartott gyermeke diplomata-útlevelét -, a külügyi szolgálati, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél, valamint a határátlépési igazolvány esetén az utazást elrendelő szerv
a) nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az úti okmány adatait, az utazónak történő átadás és visszavétel időpontját;
b) biztosítja a rendeltetésszerű - kizárólag hivatalos célú - felhasználást;
c) gondoskodik a biztonságos őrzésről;
d) az úti okmányt haladéktalanul megküldi az azt kiállító hatóságnak, ha az arra való jogosultság megszűnt.
29. §
(1) A diplomata - kivéve az európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét -, a külügyi szolgálati, a szolgálati - kivéve az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevelét - és a hajós szolgálati útlevél, valamint a határátlépési igazolvány esetén az utazást elrendelő szerv
a) nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az úti okmány adatait, az utazónak történő átadás és visszavétel időpontját,
b) ellenőrzi a rendeltetésszerű - kizárólag hivatalos célú - felhasználást,
c) gondoskodik a biztonságos őrzésről,
d) az úti okmányt haladéktalanul megküldi az útlevélhatóságnak, ha az arra való jogosultság megszűnt.
(1) A diplomata - kivéve az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét -, a külügyi szolgálati, a szolgálati - kivéve az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevelét - és a hajós szolgálati útlevél, valamint a határátlépési igazolvány esetén az utazást elrendelő szerv
a) nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az úti okmány adatait, az utazónak történő átadás és visszavétel időpontját,
b) ellenőrzi a rendeltetésszerű - kizárólag hivatalos célú - felhasználást,
c) gondoskodik a biztonságos őrzésről,
d) az úti okmányt haladéktalanul megküldi az útlevélhatóságnak, ha az arra való jogosultság megszűnt.
(2) Az európai parlamenti vagy országgyűlési képviselő, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala
a) nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az úti okmány adatait, az utazónak történő átadás és visszavétel időpontját,
b) gondoskodik a biztonságos őrzésről,
c) az úti okmányt haladéktalanul megküldi az útlevélhatóságnak, ha az arra való jogosultság megszűnt.
(2) Az európai parlamenti képviselő, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, vagy annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala
a) nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az úti okmány adatait, az utazónak történő átadás és visszavétel időpontját,
b) gondoskodik a biztonságos őrzésről,
c) az úti okmányt haladéktalanul megküldi az útlevélhatóságnak, ha az arra való jogosultság megszűnt.
(3) Az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevő szerv
a) nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az úti okmány adatait, az utazónak történő átadás és visszavétel időpontját,
b) ellenőrzi a rendeltetésszerű felhasználást,
c) gondoskodik a biztonságos őrzésről,
d) az úti okmányt haladéktalanul megküldi az útlevélhatóságnak, ha az arra való jogosultság megszűnt.
(4) Az útlevélhatóság az utazást elrendelő szervtől az (1) bekezdés a)-d) pontjában, az Országgyűlés Hivatalától a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott, a kiadásra javaslatot tevő szervtől a (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott adatokat kérhet.
29/A. §
(1) A Külgazdasági és Külügyminisztérium által a 20/A. §-ban meghatározott jogosultak részére kiállított diplomata- és külügyi szolgálati útlevelek biztonságos megőrzéséről és azok naprakész nyilvántartásáról az utazást elrendelő, illetve az útlevél kiadására javaslatot tevő szerv vezetője (a továbbiakban: nyilvántartó szerv) gondoskodik.
(1) A Külgazdasági és Külügyminisztérium által a 20/A. §-ban meghatározott jogosultak részére kiállított diplomata- és külügyi szolgálati útlevelek biztonságos megőrzéséről és azok naprakész nyilvántartásáról az utazást elrendelő, illetve az útlevél kiadására javaslatot tevő szerv gondoskodik.
(2) A sorszámozott nyilvántartásnak tartalmaznia kell az útlevél birtokosa által megadott következő adatokat:
a) családi és utónevét,
b) elérhetőségeit,
c) az útlevél számát,
d) az útlevél felvételének és visszaadásának keltét,
e) aláírását és
f) az utazás célját (hivatalos vagy magán).
(3) A nyilvántartást és az útleveleket számzáras lemezszekrényben kell őrizni.
(4) A Külgazdasági és Külügyminisztérium által a 20/A. §-ban meghatározott jogosultak részére kiállított diplomata- és külügyi szolgálati útlevelet a Magyarország területére történt visszatérést, illetve a tartós külszolgálat időtartamának lejártát követő három munkanapon belül kell a nyilvántartó szervnek visszaadni.
(4) A Külgazdasági és Külügyminisztérium által a 20/A. §-ban meghatározott jogosultak részére kiállított diplomata- és külügyi szolgálati útlevelet a Magyarország területére történt visszatérést, illetve a tartós külszolgálat időtartamának lejártát követő három munkanapon belül kell az utazást elrendelő, illetve az útlevél kiadására javaslatot tevő szerv részére visszaadni.
(5) A jogosultság megszűnését vagy az útlevél lejártát követően az útlevelet a nyilvántartó adatlap másolatával tizenöt napon belül meg kell küldeni a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére, és a nyilvántartásból törölni kell.
(5) A jogosultság megszűnését vagy az útlevél lejártát követően az útlevelet a nyilvántartó adatlap másolatával tizenöt napon belül meg kell küldeni a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére, és az utazást elrendelő, illetve az útlevél kiadására javaslatot tevő szerv nyilvántartásából törölni kell.
(6) Az útlevelek rendeltetésszerű használatát, őrzését és a vezetett nyilvántartást a külgazdasági és külügyminiszter ellenőrizheti.
(6) Az útlevelek rendeltetésszerű használatát, őrzését és a vezetett nyilvántartást a külpolitikáért felelős miniszter ellenőrizheti.
29/B. §
(1) A diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hivatalos célú utazást megelőzően legkorábban három munkanappal vehető fel a nyilvántartó szervtől.
(1) A diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hivatalos célú utazást megelőzően legkorábban három munkanappal vehető fel az utazást elrendelő, illetve az útlevél kiadására javaslatot tevő szervtől.
(2) Ha a hivatalos célú utazáshoz vízum beszerzése szükséges, erről az utazás elrendelésekor a nyilvántartó szerv értesíti a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, amely intézkedik a vízum beszerzése iránt. Ebben az esetben az útlevél a nyilvántartó szervnél legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal vehető fel. A megkeresésben közölni kell a vízumkérelem benyújtásához szükséges adatokat.
(2) Ha a hivatalos célú utazáshoz vízum beszerzése szükséges, erről az utazás elrendelésekor az utazást elrendelő, illetve az útlevél kiadására javaslatot tevő szerv értesíti a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, amely intézkedik a vízum beszerzése iránt. Ebben az esetben az útlevél az utazást elrendelő, illetve az útlevél kiadására javaslatot tevő szervnél legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal vehető fel. A megkeresésben közölni kell a vízumkérelem benyújtásához szükséges adatokat.
(3) Az Utv. 11. § (2) bekezdésével összhangban magáncélú utazás esetén a diplomata útlevelet legkésőbb három nappal az utazás megkezdése előtt kell kikérni. A diplomata útlevél magáncélú utazásra való kiadása indokolt esetben megtagadható.
(4) Az útlevél elvesztéséről, eltűnéséről haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított három munkanapon belül a bejelentésről készült rendőrségi jegyzőkönyv csatolásával értesíteni kell a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, illetve külföldön az illetékes diplomáciai vagy konzuli képviseletet.
(4) Az útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, megrongálódásáról, illetve megtalálásáról haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított három munkanapon belül a bejelentésről készült rendőrségi jegyzőkönyv csatolásával értesíteni kell a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, illetve külföldön az illetékes diplomáciai vagy konzuli képviseletet.
29/C. §
(1) A diplomata- és külügyi szolgálati útlevelet csak a Külgazdasági és Külügyminisztériumban lehet selejtezni.
(2) A lejárt és selejtezett útlevelek adatoldalának jogszabályban meghatározott adatait a Külgazdasági és Külügyminisztérium ötven évig nyilvántartja.
(3) A külügyminiszter hatáskörébe tartozó diplomata- és külügyi szolgálati útlevelek kiadásával és adattartalmával kapcsolatos adatszolgáltatást csak a Külgazdasági és Külügyminisztérium végezhet.
29/C. §
(1) A diplomata- és külügyi szolgálati útlevelet csak a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban lehet selejtezni.
(2) A lejárt és selejtezett útlevelek adatoldalának jogszabályban meghatározott adatait a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium ötven évig nyilvántartja.
(3) A külügyminiszter hatáskörébe tartozó diplomata- és külügyi szolgálati útlevelek kiadásával és adattartalmával kapcsolatos - a 29/A. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásból történő - adatszolgáltatást csak a Külgazdasági és Külügyminisztérium végezhet.

Záró rendelkezések

30. §
(1) Ez a rendelet 1998. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A bevándorolt külföldi úti okmányával összefüggő eltérő eljárási rendelkezéseket külön jogszabály állapítja meg.
(2) A bevándorolt külföldi és a hontalan úti okmányával összefüggő eltérő eljárási rendelkezéseket külön jogszabály állapítja meg.
(2) A bevándorolt, továbbá a letelepedett külföldi és a hontalan úti okmányával összefüggő eltérő eljárási rendelkezéseket külön jogszabály állapítja meg.
(2) A bevándorolt, továbbá a letelepedett jogállású személy és a hontalan úti okmányával összefüggő eltérő eljárási rendelkezéseket külön jogszabály állapítja meg.
(3) Ahol kormányrendelet vagy miniszteri rendelet kivándorlót említ, azon a Magyar Köztársaság területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgárt kell érteni.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az útlevélügyekben eljáró szervekről szóló 166/1991. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 33/1993. (II. 17.) Korm. rendelet és a 157/1993. (XI. 11.) Korm. rendelet.
30/A. §   E rendeletnek a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2010. (IV. 2.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (3) bekezdését, 13. § (2), (4) és (5) bekezdését, 15. § (4) bekezdését, 18. § (1) bekezdés d) pontját, 19. § (6) bekezdését, valamint 23. § (1)-(3) bekezdését a magánútlevél iránti kérelem benyújtására és a közreműködői feladatok ellátására - a berlini székhelyű konzuli tisztviselő kivételével - 2010. december 1-jétől kell alkalmazni.
30/B. §
(1) A 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően, humánjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet és a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzet esetén a nem különleges eljárásban kiállított útlevél - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag postai úton, hivatalos iratként kerül kézbesítésre az ügyfeleknek. Az át nem vett okmányokra a 7. § (3) bekezdés e) pontját kell alkalmazni.
(1) A 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően, humánjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet és a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzet esetén a nem különleges eljárásban kiállított útlevél - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag postai úton, hivatalos iratként kerül kézbesítésre az ügyfeleknek. Az át nem vett okmányokra a 7. § (3) bekezdés g) pontját kell alkalmazni.
(2) Ha a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában leadási kötelezettséggel érintett, visszahagyott útlevél marad, úgy postai úton történő kézbesítés nem lehetséges.
31. §
(1) E rendelet 23. §-ának (1) bekezdése a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(1) E rendelet 15. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdése és 23. § (1) bekezdése a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(1) E rendelet , 17. § (1) bekezdése és 23. § (1) bekezdése a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(2) E rendelet 2. § a) pontja, valamint 10/A-10/E. §-a az egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról szóló, 1996. június 25-i 96/409/KKBP tanácsi határozat I. melléklete, valamint III. melléklete 1-3. és 5. pontjának való megfelelést szolgálja.
(3) E rendelet 3. §-a (2) bekezdésének f) és g) pontja, valamint 3. §-ának (3) és (4) bekezdése a tagállamok által kiállított útlevelekben és úti okmányokban alkalmazott biztonsági jellemzők és biometria szabványaira vonatkozó műszaki előírások megállapításáról szóló 2005/II/28. bizottsági határozat melléklete 5.3. pontjának való megfelelést szolgálja.
(4) E rendelet 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint 11/A. §-a a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv 25. cikkének való megfelelést szolgálja.
  • A jogszabály 1998. május 22-én jelent meg a Magyar Közlöny 42. számában.
  • hatályba lépett 1998. szeptember 1-jén.
2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. október 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2006. október 12-én lépett hatályba. 2006. október 12-én lépett hatályba. 2006. október 12-én lépett hatályba. 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2017. június 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. június 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. június 10-én lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2006. október 12-én lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1999. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. szeptember 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2020. október 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. december 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. december 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba. 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lépett hatályba. 2009. június 28-án lépett hatályba. 2009. június 28-án lépett hatályba. 2009. június 28-án lépett hatályba. 2017. június 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. június 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. június 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A szakasz 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A szakasz 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2020. december 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. december 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. december 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. december 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. december 12-én lépett hatályba. 2020. december 12-én lépett hatályba. 2020. december 12-én lépett hatályba. 2020. december 12-én lépett hatályba. 2020. december 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. február 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. február 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2003. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. május 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. október 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lépett hatályba.A szövegrész 2006. október 12-én lépett hatályba.A szövegrész 2006. október 12-én lépett hatályba.A szakasz 2006. október 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2006. október 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2006. október 12-én lépett hatályba.A szakasz 2006. október 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2006. október 12-én lépett hatályba.A szakasz 2006. október 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lépett hatályba.A szakasz 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2006. október 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2004. május 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2008. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2008. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2008. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2008. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2007. július 1-jén lépett hatályba. 2007. július 1-jén lépett hatályba. 2007. július 1-jén lépett hatályba. 2007. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2003. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2021. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba. 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. február 1-jén lépett hatályba. 2021. február 1-jén lépett hatályba. 2021. február 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2003. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2003. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2004. október 20-án lett hatályon kívül helyezve. 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lépett hatályba. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lépett hatályba. 2021. július 1-jén lépett hatályba. 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. július 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2003. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2015. július 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 24-én lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. július 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2021. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2003. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. április 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. július 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. február 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. február 29-én lépett hatályba. 2020. február 29-én lépett hatályba. 2020. február 29-én lépett hatályba. 2020. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. április 30-án lépett hatályba. 2021. július 1-jén lépett hatályba. 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. február 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. április 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. december 29-én lépett hatályba.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. augusztus 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. október 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2022. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2022. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2022. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2003. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2003. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2009. június 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lépett hatályba.A szövegrész 1998. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2000. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. szeptember 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. február 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. február 1-jén lépett hatályba. 2021. február 1-jén lépett hatályba. 2021. február 1-jén lépett hatályba. 2021. február 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. február 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. február 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2020. június 18-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. június 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2006. szeptember 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. december 13-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2003. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. szeptember 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. szeptember 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2007. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lépett hatályba. 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lépett hatályba. 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2003. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. június 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. június 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2003. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. június 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. július 19-én lépett hatályba. 2014. július 19-én lépett hatályba. 2014. július 19-én lépett hatályba.A szakasz 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2006. október 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2008. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. június 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. június 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 19-én lépett hatályba. 2014. július 19-én lépett hatályba. 2014. július 19-én lépett hatályba. 2014. július 19-én lépett hatályba. 2014. július 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. július 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 19-én lépett hatályba. 2014. július 19-én lépett hatályba. 2014. július 19-én lépett hatályba. 2014. július 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 17-én lépett hatályba.A szakasz 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2023. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2023. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2004. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. május 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2010. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2020. június 18-án lépett hatályba.A bekezdés 2021. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. június 18-án lépett hatályba.A szakasz 2006. október 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2009. június 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2006. október 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2006. október 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. január 1-jén lépett hatályba.