Hatályos állapot
Közlönyállapot
2013.12.30. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.01.01.
2014.01.02. - 2014.02.14.
2014.02.15. - 2014.02.15.
2014.02.16. - 2014.02.28.
2014.03.01. - 2014.03.01.
2014.03.02. - 2014.04.18.
2014.04.19. - 2014.08.31.
2014.09.01. - 2014.09.04.
2014.09.05. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.02.28.
2015.03.01. - 2015.03.31.
2015.04.01. - 2015.04.14.
2015.04.15. - 2015.06.04.
2015.06.05. - 2015.07.02.
2015.07.03. - 2015.07.31.
2015.08.01. - 2015.08.14.
2015.08.15. - 2015.12.08.
2015.12.09. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.01.14.
2016.01.15. - 2016.03.31.
2016.04.01. - 2016.04.07.
2016.04.08. - 2016.05.14.
2016.05.15. - 2016.06.14.
2016.06.15. - 2016.06.30.
2016.07.01. - 2016.08.31.
2016.09.01. - 2016.12.31.
2017.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kormányablakokról

A Kormány
az 1-2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3-14. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 16. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 18. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv kijelölése tárgyában a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25-26. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés b)-c), g) pontjában, 175. § (3) bekezdés a)-b), d)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés b) pontjában, 175. § (2) bekezdés a)-f) pontjában, valamint a 175. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 33. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 34. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A kormányablak illetékessége és szakmai irányítása

1. §
(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban (a továbbiakban: járási hivatal) integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) működtet.
(2) A kormányablak a 3-8. § szerinti eljárások során - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - országos illetékességgel jár el.
(3) Az 1. melléklet 1., 3., 4., 5 és 12. pontjában meghatározott, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben az a kormányablak jár el, amelynek területén az ügyfél lakcíme található.
(3) Az 1. melléklet 1., 3., 4. és 5. pontjában meghatározott – az elveszett, a megsemmisült, eltulajdonított vagy megrongálódott személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása, illetve cseréje kivételével – a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben az a kormányablak jár el, amelynek területén az ügyfél lakcíme található.
(4) Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak az illetékes, amelyet működtető járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak is működik, az eljárásra a járási hivatal által a járási hivatal törzshivatala ügyrendjében meghatározott kormányablak az illetékes.
1/A. §
(1) A járási hivatalok települési ügysegédei (a továbbiakban: ügysegéd) - kormányrendeletben meghatározott feladataik mellett - közreműködnek az e §-ban foglaltak szerint a kormányablak feladatai ellátásában.
(2) Az ügysegéd ügyfélfogadást a www.kormanyhivatal.hu honlapon, a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól lekérdezhető, illetve a helyben szokásos módon közzétett helyszínen és időpontban biztosít az ügyfelek számára.
(3) Az ügysegéd a 3-5. és 8. mellékletben felsorolt ügykörök, illetve szolgáltatások közül a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban közzétett ügyintézési, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja. A szolgáltatás kiterjed a kormányhivatalok irányításáért felelős miniszter által utasításban meghatározott ügykörökre.
(4) Az ügysegéd a járási hivatal vezetőjének döntése alapján egyes ügykörök intézését előzetes időpontfoglaláshoz kötheti. Az erre vonatkozó információkat az ügyintézéssel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell.
2. §
(1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ügyek tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjaiban meghatározott hatásköröket a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3-4. §-ában meghatározott szerv gyakorolja.
(1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ügyek tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott hatásköröket a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3-4. §-ában meghatározott szerv gyakorolja.
(2) A kormányablakok működésének szakmai irányítását a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter - az informatikai vonatkozású kérdéskörökben az e-közigazgatásért felelős miniszter, az informatikai infrastruktúra vonatkozásában a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter egyetértésével - látja el.
(2) A kormányablakok működésének szakmai irányítását a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) - az informatikai vonatkozású kérdéskörökben az e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével - látja el.
(3) A közigazgatás szervezéséért felelős miniszter szakmai irányítást gyakorol a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenysége felett, amelynek keretében ellátja az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére és monitoringjára vonatkozó feladatokat.
(3) A miniszter szakmai irányítást gyakorol a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenysége felett, amelynek keretében ellátja az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére és monitoringjára vonatkozó feladatokat.
(4) A miniszter (3) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásában a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) közreműködik.
(4) A miniszter (3) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) közreműködik.

2. Ügykörszintek és a kormányablak eljárásának szabályai

3. §
(1) A kormányablak az 1. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 1. mellékletben meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség.
(2) Az 1. mellékletben meghatározott ügy akkor tekinthető azonnal intézhetőnek, amikor az ügyfél az azonnali elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt a kérelem benyújtásakor biztosítja.
4. §   A kormányablak a 2. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül.
5. §
(1) A kormányablakban előterjeszthetőek a 3. mellékletben meghatározott beadványok, amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz továbbít.
(2) Amennyiben a beadvány hiányos, a kormányablak tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról, és amennyiben a hiányok jellege lehetővé teszi, biztosítja az azonnali javítás vagy pótlás lehetőségét. Az ügyfél kérésére a kormányablak a beadványt a hiányoktól függetlenül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.
(3) Az ügyfél a hiányosságok pótlását - ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott hiánypótlási felhívás teljesítését is - a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.
(4) Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.
(5) A kormányablak az (1)-(3) bekezdés szerinti továbbítást elektronikus úton, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával végzi, kivéve, ha a kérelem, bejelentés benyújtott mellékletének vagy az azokról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges. A kormányablak - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - a benyújtott beadványt papír alapon is továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak.
(6) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az eljárás megindítására irányuló kérelmen kívüli egyéb, az ügyfél által benyújtott kérelem tekintetében is, amennyiben az a 3. mellékletben felsorolt ügyek valamelyikében indult hatósági eljáráshoz kapcsolódik.
(7) A kormányablak a 3. melléklet szerinti beadványokkal kapcsolatos eljárásában a Ket. szerinti közreműködő hatóságként jár el azzal, hogy a Ket. 38/A. § (3) bekezdés b)-d) pontja nem alkalmazható.
6. §
(1) A kormányablak az 1-3. melléklet szerinti ügyekben a 3-5. §-ban meghatározottak mellett az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.
(2) A kormányablak a 4. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.
7. §   A kormányablak hatósági szolgáltatásként - ahol ennek technikai feltételei adottak - az 5. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.
8. §   A kormányablak hivatalból jár el a 6. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán.
8. §
(1) A kormányablak hivatalból jár el a 6. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán.
(2) A kormányablak a 8. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról.
9. §
(1) A kormányablak a 3-8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ügyfél elektronikus nyilatkozatát úgy is fogadhatja, hogy az ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az ügyfél az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.
(2) A kormányablak a 3-8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint.
(3) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal - a közokiratnak minősülő iratokról készült másolatok kivételével - köteles gondoskodni a papír alapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről, és annak a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.
(3) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó közokiratnak minősülő iratokról, vagy a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában e rendelkezés szerinti eljárás alkalmazására kijelölt iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a másolat eredeti papír alapú iratát visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.
(4) Az 1. és 2. melléklet szerinti ügykörökben a papír alapú iratok tárolásáról, illetve a 3. melléklet szerinti ügykörökben azon papír alapú iratok tárolásáról, amelyekről az eljáró hatósághoz csak a hiteles elektronikus másolat került továbbításra, az a kormányhivatal gondoskodik, amelyhez tartozó kormányablakban keletkezett vagy átvételre került az irat. A tárolás piaci szolgáltatás igénybevételével is biztosítható.
(4a) A kormányhivatal iratkezelési szabályzatában a (3) bekezdés szerinti eljárás alkalmazhatóságát csak az irathoz kapcsolódó eljárás tekintetében illetékes szakmai irányító miniszter egyetértésével írhatja elő.
(4b) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal köteles gondoskodni a papír alapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről, és annak a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.
(5) A kormányablak 3-8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a kormányablakok technikai feltételeit meghatározó miniszteri rendeletben megfogalmazott követelmények és feltételek szerint az informatikai üzemeltetési és szolgáltatói feladatok ellátását a KEK KH biztosítja, és ezen feladatok ellátása érdekében bevonja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.
10. §   A 3. és 4. mellékletben foglalt ügykörök tekintetében a kormányablak kezdeményezésére az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság köteles a kormányablakkal együttműködni, és a kormányablak részére az e rendeletben foglalt feladatainak ellátásához szükséges mértékben a felvilágosítást haladéktalanul megadni a feladatellátás jogszabályszerűsége, az ügyféli jogok gyakorlásának előmozdítása érdekében.
11. §
(1) A kormányablak a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatások, valamint a Ket. 168/A-168/B. § szerinti ügyfél-regisztrációs eljárás szerveként jár el.
(2) A kormányablaknál megtehetők a Ket. 162. §-a szerinti ügyintézési rendelkezések.

3. A kormányablak-tudástár

12. §
(1) A KIH a kormányablakban intézett és intézni tervezett ügykörökkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat általi előzetes tájékoztatás ellátásának szakmai megalapozottsága érdekében digitális adatbázist (a továbbiakban: tudástár) működtet.
(1) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a kormányablakban intézett és intézni tervezett ügykörökkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat általi előzetes tájékoztatás ellátásának szakmai megalapozottsága érdekében digitális adatbázist (a továbbiakban: tudástár) működtet.
(2) A tudástár tekintetében:
a) formai hiba: a tudástár szakmai tartalmát, az ügykör jogszabályoknak megfelelő elintézhetőségét nem befolyásoló, de a tudástár alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság;
b) tartalmi hiba: a tudástár szakmai tartalmát közvetlenül érintő, az ügykör elintézhetőségét közvetlenül befolyásoló probléma.
13. §
(1) A tudástár tartalmának jogszabály-változáson alapuló módosításáért az ügykör tekintetében szabályozásra feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) a felelős. Ennek keretében a szakminiszter köteles gondoskodni
a) az új ügykörök esetében a kormányablakban való intézhetőség vizsgálatáról,
b) az új ügyköröknek a kormányablakban való intézhetősége esetében a 3-8. § szerinti ügykörszint megállapításáról,
c) az új, illetve módosult ügykörökhöz kapcsolódóan a tudástár tartalmának kiegészítéséről, illetve módosításáról,
d) a hatályon kívül helyezett jogszabályon alapuló ügykörökhöz kapcsolódó tudástár-tartalommal összefüggésben a hatályon kívül helyezés bejegyzéséről, valamint
e) az a)-d) ponthoz kapcsolódóan a jelen rendelet 1-6. mellékletében foglalt ügykörlista módosításáról.
(2) Amennyiben egy ügykör tekintetében több szakminiszter érintett, az ügykörhöz kapcsolódóan a tudástár tartalmának hatályosítását a szabályozási területért első helyen felelős szakminiszter köteles elvégezni.
14. §
(1) A tudástárba új ügykör bejegyzésére, a tudástárban lévő ügykörök tartalmának módosítására, illetve törlésére a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) formai és tartalmi ellenőrzését követően kerülhet sor.
(1) A tudástárba új ügykör bejegyzésére, a tudástárban lévő ügykörök tartalmának módosítására, illetve törlésére a miniszter formai és tartalmi ellenőrzését követően kerülhet sor.
(2) Formai hiba észlelése esetén a formai hibát a minisztérium a szakminiszter egyidejű értesítése mellett kijavítja.
(2) Formai hiba észlelése esetén a formai hibát a miniszter a szakminiszter egyidejű értesítése mellett kijavítja.
(3) Tartalmi hiba észlelése esetén a minisztérium a szakminiszterhez fordul, aki köteles a tartalmi hiba kijavításáról a megkeresés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül gondoskodni. Tartalmi hiba kijavítására csak a szakminiszter egyetértésével kerülhet sor.
(3) Tartalmi hiba észlelése esetén a miniszter a szakminiszterhez fordul, aki köteles a tartalmi hiba kijavításáról a megkeresés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül gondoskodni. Tartalmi hiba kijavítására csak a szakminiszter egyetértésével kerülhet sor.
(4) Amennyiben tartalmi hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita van a minisztérium és a szakminiszter között, a felek kötelesek a vitát egyeztetés keretében megkísérelni rendezni.
(4) Amennyiben tartalmi hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita van a miniszter és a szakminiszter között, a felek kötelesek a vitát egyeztetés keretében megkísérelni rendezni.
(5) Az 1-6. mellékletben foglalt ügykörlista azon ügykörei esetében, amelyekre nézve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pontban tájékoztatási kötelezettség áll fenn, a KIH a tudástáron keresztül az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont külön jogszabály szerint kijelölt működtetője számára mindazon információkat biztosítja, amelyek közzétételét külön jogszabály előírja.
(5) Az 1-6. mellékletben foglalt ügykörlista azon ügykörei esetében, amelyekre nézve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pontban tájékoztatási kötelezettség áll fenn, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a tudástáron keresztül az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont külön jogszabály szerint kijelölt működtetője számára mindazon információkat biztosítja, amelyek közzétételét külön jogszabály előírja.

3/A. Az eltérő eljárásrend szerint működő kormányablakokra vonatkozó szabályok

14/A. §   A fővárosi és megyei kormányhivatal a www.kormanyhivatal.hu honlapon, valamint a helyben szokásos módon folyamatos tájékoztatást ad arról, hogy mely kormányablakok tesznek eleget az ezen rendeletben a kormányablakokra előírt feltételeknek. Amennyiben a kormányablak a feltételeknek nem tesz eleget, eljárására és a kormányablak által ellátott ügykörökre ezen alcím szabályait kell alkalmazni.
14/B. §
(1) A kormányablak ügyfélkapu regisztrációs szervként jár el.
(2) A kormányablak lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerje, az ingatlan-nyilvántartásból az ingatlanok adatait nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésével, valamint térképmásolat lekérdezésével külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében megismerje.
14/C. §
(1) A kormányablakban előterjeszthetőek a 7. melléklet 1. pontjában meghatározott kérelmek.
(2) A kormányablak az (1) bekezdés szerint előterjeszthető kérelmekkel összefüggő ügyekben tájékoztatja az ügyfelet az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről. A kormányablak segítséget nyújt az ügyfélnek a kérelem kitöltésében.
14/D. §
(1) A 7. melléklet 1. pontja szerinti kérelmet, illetve bejelentést a kormányablak legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.
(2) Amennyiben a kérelem, illetve bejelentés hiányos, a kormányablak továbbítja a hiányos kérelmet, illetve bejelentést az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, és tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról.
(3) Az ügyfél a hiányosságok pótlását - ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság általi hiánypótlási felhívás teljesítését is - a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követő munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.
(4) Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.
(5) A kormányablak az (1)-(3) bekezdés szerinti továbbítást elektronikus úton, a Ket. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával végzi, kivéve, ha a kérelem, bejelentés benyújtott mellékletének vagy az arról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges.
(6) A kormányablak a 14/C. § és 14/D. § szerinti kérelmekkel kapcsolatos eljárásában a Ket. szerinti közreműködő hatóságként jár el azzal, hogy a Ket. 38/A. § (3) bekezdés b)-d) pontja nem alkalmazható.
14/E. §
(1) A kormányablak a 7. melléklet 2. pontjában meghatározott ügyekben tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.
(2) A kormányhivatal az ügyfelek számára az ügyintézéshez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt a 7. melléklet 3. pontjában meghatározott ügyekben, ha annak feltételei rendelkezésre állnak.
(3) A kormányablak biztosítja a 7. melléklet 4. pontjában meghatározott eljárási cselekmények elvégzésének lehetőségét.
14/F. §
(1) A kormányablak a 14/C-14/E. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ügyfél elektronikus nyilatkozatát úgy is fogadhatja, hogy az ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az ügyfél az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.
(2) A kormányablak a 14/C-14/E. § szerinti feladatai ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint.
(3) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal - a közokiratnak minősülő iratokról készült másolatok kivételével - köteles gondoskodni a papír alapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről, és annak a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.
(4) Ha a kormányablak a (3) bekezdés alá nem tartozó papír alapú iratokról készít hiteles elektronikus másolatot, az eredeti papír alapú iratot visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.
14/G. §   A kormányablak 14/C-14/E. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítja az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver- és szoftverinfrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetését és karbantartását.

4. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

15. §
(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) A (8) bekezdés 2014. február 15-én lép hatályba.
(3) A 16. § (1) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.
(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal által a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 21-23. § alapján működtetett kormányablak tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal a www.kormanyhivatal.hu honlapon, valamint a helyben szokásos módon folyamatos tájékoztatást ad arról, hogy a kormányablak eleget tesz-e az ezen rendeletben a kormányablakokra előírt feltételeknek. Amennyiben igen, a kormányablak eljárására és a kormányablak által ellátott ügykörökre ezen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(5) Amennyiben jogszabály - a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet kivételével - kormányablakról rendelkezik, ott ezen rendelet szerinti kormányablakot kell érteni.
(6) E rendelet hatálybalépését követően új kormányablak felállítására csak ezen rendelet szabályai alapján kerülhet sor.
(7) E rendelet 27. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(8) Az 1. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

5. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

16. §
(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A központi szerv első fokú hatósági jogkörében)
l) dönt a külföldön élő magyar állampolgárok külföldi lakóhely változásának nyilvántartásba vételéről.”
(2)
16. §
(2) Az R1.
a) 17. § (2) bekezdés d) pontjában az „elvesztése,” szövegrész helyébe az „elvesztése, eltulajdonítása” szöveg,
b) 19. § (1) bekezdésében a „megsemmisült,” szövegrész helyébe a „megsemmisült, azt eltulajdonították,” szöveg
17. §   A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 38/B. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Kormányablakhoz benyújtott kérelem esetén az igény elbírálására hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz
a) az Igazolvány,
b) a jövedelemigazolás,
c) az Utazási utalvány elnevezésű nyomtatvány, valamint a hozzá tartozó menetjegy,
d) az Utazási utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére elnevezésű nyomtatvány
hitelesített elektronikus másolatának megküldésével egyidejűleg eredetben, papír alapon is továbbítani kell a benyújtott dokumentumokat.
(6) A kormányablak öt évig köteles megőrizni a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet rendelkezései szerint kiállított orvosi igazolást, a kórházi (klinikai) ápolásról, valamint a szülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben történő, gyermeke melletti tartózkodásáról szóló kórház (klinika) által kiállított igazolást, amelyet hiteles elektronikus másolatként továbbított az igény elbírálására hatáskörrel rendelkező szervhez.”
18. §
(1) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), a kormányablak, illetve a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő központi szerv (a továbbiakban: központi szerv) jár el.”
(2) Az R2. 12. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A jogosult részére - személyazonosító igazolvány iránti kérelmére - ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, és)
c) a magyar állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való ellátására kerül sor.”
(3) Az R2. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje:)
a) a 12. § a) és c) pontjában meghatározott esetben a kiadástól számított 30 nap;”
(4) Az R2.
a) 7. § (1) bekezdésében a „29. §-ának (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „29. § (2) bekezdésében” szöveg,
b) 18. § (3) bekezdés d) pontjában az „és a lakcímet” szövegrész helyébe az „és lakcímet” szöveg
19. §   A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), a kormányablak, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) jár el.”
20. §   A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében a „Ket. 156. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Ket. 61. § (1a) bekezdésében” szöveg lép.
21. §
(1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Kormány az egyes elektronikus közszolgáltatásokhoz, valamint egyes központi közigazgatási nyilvántartási rendszerekhez kapcsolódó adatkezelési és hatósági feladatok ellátására, azok fejlesztésére és üzemeltetésére, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására létrehozza a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: KEKKH).”
(2) Az R3. 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés kiegészül a következő f) ponttal:
[A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket a KEKKH]
e) szabálysértési nyilvántartás vezetésével összefüggő ügycsoportja tekintetében a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter,
f) a kormányablakok feladatai ellátásához nyújtott informatikai szolgáltatások tekintetében az e-közigazgatásért felelős miniszter és a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter együttesen
gyakorolja.”
(3) Az R3. 11/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/B. § (1) A KEKKH - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az e-közigazgatásért felelős miniszter szakmai irányításával felügyeletet gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatala és szakigazgatási szervei, valamint a járási hivatalok törzshivatala és szakigazgatási szervei informatikai tevékenysége felett.
(2) A kormányablakok tekintetében a KEKKH az okmányok kiállítása, valamint a KEKKH által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartások tekintetében gyakorol szakmai irányítást.
(3) A KEKKH közreműködik a közigazgatás szervezéséért felelős miniszternek a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenységének szakmai irányításával, ezzel összefüggésben az ügyfélszolgálati működésének fejlesztésével, elemzésével és monitoringjával kapcsolatos feladatok ellátásában.
(4) A KEKKH a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok számára külön jogszabályban meghatározott informatikai szolgáltatásokat nyújt, valamint közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai tárgyú szerződései tekintetében a miniszter által gyakorolt egyetértési jog érvényesítése során.
(5) A KEKKH az (1) bekezdés szerinti szakmai felügyelete keretében a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei által használt szakrendszerek esetében együttműködik a szakrendszereket üzemeltető szakmai irányító szervvel.
(6) A kormányablakok által használt közhiteles hatósági nyilvántartások fejlesztése esetén a nyilvántartást vezető szerv köteles egyeztetni a fejlesztésről a KEKKH-val.”
(4) Az R3. 12/A. § (3) bekezdés c) pontjában a „honosításával” szövegrész helyébe a „honosításával és visszahonosításával” szöveg lép.
(5) Az R3. a 12/B. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
Kormányzati Ügyfélvonal
12/C. § (1) A KEKKH működteti a 1818-as és a 185-ös telefonszámon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: Kormányzati Ügyfélvonal).
(2) A Kormányzati Ügyfélvonal az (1) bekezdésben foglaltak keretében a kormányablakokra és a kormányablakokban intézhető ügyekre vonatkozóan tájékoztatást és egyéb ügyintézési szolgáltatásokat nyújt, amelynek keretében különösen ügyindítást, ügyintézést és időpontfoglalást tesz lehetővé.”
(6) Az R3. 16/C. § (5) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A KEKKH]
b) a jogszabályban foglaltak szerint ellátja a kormányzati internetes tájékoztatás központi internetes honlapjai infrastruktúrájának üzemeltetésével összefüggő feladatait,
c) a jogszabály alapján nyújtott általános nyomtatványkitöltő űrlap benyújtás támogatás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtásánál jogszabály alapján az ügyfél-regisztrációs adatbázisban kezelt adatok tekintetében adatkezelőként jár el, továbbá a szolgáltatás nyújtójával együttműködve ellátja a szolgáltatás keretében biztosított ügyfélkapuhoz és hivatali kapuhoz történő csatlakozások koordinációs és adminisztratív feladatait,”
(7) Az R3. 16/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/D. § A KEKKH ellátja - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével - a közigazgatási szervek hatósági eljárásaiban használt, elektronikusan kitölthető űrlapok logikai és formai ellenőrzési, minőségbiztosítási feladatait, az űrlapok tervezéséhez informatikai, megjelenítési szakmai támogatást nyújt. A KEKKH ellenőrzési és minőségbiztosítási feladata nem terjed ki az űrlapok szakmai tartalmára, annak meghatározása a tervező szervezet felelőssége.”
22. §   A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 48. § (4) bekezdésében az „és a lakcímet” szövegrész helyébe az „és lakcímet” szöveg lép.
23. §   A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 111. § (1) bekezdésében és 116. §-ában az „és a lakcímet” szövegrész helyébe az „és lakcímet” szöveg lép.
24. §   A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A jegyző a (3) bekezdés g) pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lapot az illetékes földhivatal megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával hivatalból szerzi be. A Kormány a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban]
b) élelmiszer vagy állat vásári értékesítése esetén az élelmiszer-higiénia és állategészségügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságot”
[szakhatóságként jelöli ki.]
25. §   A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
26. §   A közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az „az államigazgatási” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági” szöveg lép.
27. §
(1) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakítására és működtetésére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pontnak a különböző hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézési lehetőségek egységes felületen való elérését biztosító szolgáltatását a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter (a továbbiakban: Működtető) működteti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) bevonásával.
(3) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében a KEKKH által működtetett Központi Okmányiroda személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységet biztosít. A Központi Okmányiroda a (2) bekezdés szerinti egységes felületen közzéteszi azoknak az ügyeknek a körét, amelynek tekintetében személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységet biztosít.
(4) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében a KEKKH tájékoztatási és külön jogszabályban meghatározott ügykörökben és feltételekkel telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet lát el. A KEKKH a (2) bekezdés szerinti egységes felületen közzéteszi azoknak az ügyeknek a körét, amelynek tekintetében telefonos, illetve személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységet biztosít.
(5) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében a 4. § (1) bekezdése szerinti kijelölt szerv vagy szervezet a 4. §-ban meghatározott feladatokat látja el.”
(2) Az R4. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Működtető a segítségnyújtó szervezetek (2) bekezdés szerinti adatait közzéteszi az integrált ügyintézési és tájékoztatási pontnak a különböző hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes felületen biztosító felületén.”
(3) Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A Szolgtv. 31. § (1) bekezdés a) pontja szerinti általános és a (2) bekezdés szerinti ügyspecifikus tájékoztatást, a Szolgtv. 31. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ügyintézési lehetőséget, valamint a Szolgtv. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartásokhoz való hozzáférést az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont különböző hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes felületen biztosító szolgáltatásának működtetője a Szolgtv. 33. §-ában erre kötelezett szervekkel együttműködve működteti.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti működtető az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét az e rendelet szerinti tartalmú, szolgáltatási tevékenységek szerint rendszerezett, hiteles, naprakész tájékoztatók, amely eljárási cselekményhez szükséges, az elektronikus űrlapok, valamint a Szolgtv. szerinti nyilvántartások elérhetőségének integrált ügyintézési és tájékoztatási pontnak a különböző hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes felületen biztosító felületén történő közzétételével valósítja meg.”
(4) Az R4.
a) 3. § (2) bekezdésében a „ponton keresztül legalább a következő hatósági eljárásokban szükséges eljárási cselekmények megtételét” szövegrész helyébe a „pontnak a különböző hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes felületen biztosító szolgáltatásán keresztül legalább a következő hatósági eljárásokban szükséges eljárási cselekmények elvégzésének lehetőségét” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében az „a kormányablakok” szövegrész helyébe az „a Központi Okmányiroda” szöveg,
c) 9. § c) pontjában az „a Működtető” szövegrész helyébe az „az 1. § (2)-(5) bekezdése szerinti szolgáltatások működtetői” szöveg,
d) 10. § (1) bekezdésében az „a Működtetőnek” szövegrész helyébe az „az 1. § (2)-(5) bekezdése szerinti szolgáltatások működtetőinek” szöveg
(5) Hatályát veszti az R4. 11. § (3) bekezdése.
28. §   A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. §-ában a „90 napon” szövegrész helyébe a „60 napon” szöveg lép.
29. §
(1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben e rendelet vagy más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában
a) első fokon: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak (a továbbiakban együtt: közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal),
b) másodfokon: a fővárosi és megyei kormányhivatal
jár el.”
(2) Az R5. 19. melléklet VI. A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során szükséges okmányok alcím B) pont b) alpontjában az „és a lakcímet” szövegrész helyébe az „és lakcímet” szöveg lép.
30. §
(1) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Ket. 168/A. § alkalmazásában az alábbi SZEÜSZ-ök igénybevétele kötött előzetes ügyfél-regisztrációs eljáráshoz:
a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,
b) az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről,
c) azonosítási szolgáltatás, ide nem értve az egyedi azonosság ellenőrzés szolgáltatás, azonosság ellenőrző ügynöki szolgáltatás részszolgáltatásokat,
d) biztonságos kézbesítési szolgáltatás,
e) hitelesítés-szolgáltatás,
f) személyre szabott ügyintézési felület,
g) ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás részeként működő ügyfélkapu.”
(2) Az R6. 8. § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a hatóságnak minősülő SZEÜSZ szolgáltató a SZEÜSZ-t kizárólag saját ügyintézése érdekében biztosítja, úgy azt általános szerződési feltételek helyett szolgáltatási szabályzat alapján nyújtja.
(1b) Ha a SZEÜSZ szolgáltató több SZEÜSZ-t együttesen nyújt, úgy a szolgáltatások tekintetében jogosult egységes, összevont általános szerződési feltételek, illetve szolgáltatási szabályzat készítésére.”
(3) Az R6. 9. alcímének helyébe a következő rendelkezés lép:
9. Elektronikus ügyintézési szolgáltató regisztrációja
13. § (1) A Ket. 172. § d) pontja szerinti elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatást nyújtó szolgáltató (a továbbiakban: elektronikus ügyintézési szolgáltató) a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt köteles elektronikus úton regisztrálni a felügyelet erre a célra kialakított on-line felületén (a továbbiakban: eüsz szolgáltatói regisztráció). Az eüsz szolgáltatói regisztráció nem kötelezi az elektronikus ügyintézési szolgáltatót az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatás nyújtásra.
(2) Az eüsz szolgáltatói regisztráció során a következő adatokat kell bejelenteni:
a) az elektronikus ügyintézési szolgáltató nevét, székhelyét, elektronikus levélcímét,
b) az elektronikus ügyintézési szolgáltató kapcsolattartójának nevét és elektronikus levélcímét, amennyiben a kapcsolattartó az adatai kezeléséhez hozzájárult,
c) amennyiben az elektronikus ügyintézési szolgáltató rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszerben hivatali kapuval, annak az azonosítóját, valamint
d) az elektronikus ügyintézési szolgáltató által nyújtott elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások körét.
(3) A felügyelet névjegyzéket vezet a regisztrált elektronikus ügyintézési szolgáltatókról, amely a (2) bekezdésben felsorolt adatokat tartalmazza. A névjegyzék a (2) bekezdés a) és d) pontja tekintetében elektronikus úton bárki számára kereshető módon hozzáférhető.
(4) A felügyelet az elektronikus ügyintézési szolgáltató kérelmére, vagy, amennyiben hivatalos eljárása során tudomására jut, hivatalból módosíthatja a (2) bekezdésben felsorolt adatokat.
(5) A felügyelet
a) az elektronikus ügyintézési szolgáltató kérelmére,
b) az elektronikus ügyintézési szolgáltató megszűnése esetén, vagy
c) az elektronikus ügyintézési szolgáltató valamennyi elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatása megszűnése esetén
törli a szolgáltatót a névjegyzékből.
(6) A felügyelet a névjegyzék természetes személyre vonatkozó adatait a regisztráció megszüntetését követő öt év múlva törli.
(7) A felügyelet a névjegyzékbe vételről, az adatok módosításáról és az (5) bekezdésben meghatározott névjegyzékből való törlésről értesíti az elektronikus ügyintézési szolgáltatót.
(8) Az eüsz szolgáltatói regisztráció díjmentes.”
(4) Az R6. 33-42. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„33. § Az azonosítási szolgáltatás részszolgáltatásai
a) teljeskörű azonosítás szolgáltatás (a továbbiakban: TASZ),
b) egyedi azonosság ellenőrzés szolgáltatás (a továbbiakban: EASZ), valamint
c) azonosság ellenőrző ügynöki szolgáltatás (a továbbiakban: AESZ).
34. § (1) A TASZ olyan azonosítási szolgáltatás, amelynek keretében a SZEÜSZ szolgáltató az azonosítást kérő hatóság vagy SZEÜSZ szolgáltató (a továbbiakban együtt: azonosítást kérő szervezet) részére megállapítja, hogy egy adott személy megegyezik-e egy korábban regisztrált személlyel, továbbá az azonosítást kérő szervezet ilyen igénye és az érintett hozzájárulása esetén a szervezet számára igazolja az adott személy személyazonosságát.
(2) A TASZ keretében az azonosítást végző SZEÜSZ szolgáltató (a továbbiakban: azonosítási szolgáltató) az ügyfelet az azonosítást kérő szervezet számára azonosítja, ennek részeként az ügyfél hozzájárulása alapján az azonosítást kérő szervezet rendelkezésére bocsátja az ügyfél azonosításához feltétlenül szükséges adatot vagy nyilatkozatot, és az azonosítás céljából alkalmazott műszaki megoldásnak megfelelően az elektronikus nyilatkozatot tevő személy és az azonosított ügyfél közötti kapcsolatot hitelesíti.
(3) A TASZ az azonosítandó személy azonosításán, azonosságának ellenőrzésén túlmenően kiterjed
a) a természetes személy vagy szervezet regisztrációjára,
b) a természetes személyhez vagy szervezethez az azonosításhoz szükséges kód, eszköz vagy más elem hozzárendelésére, ahol ez értelmezhető,
c) az egyedi esetben történő azonosítás lefolytatásához szükséges hitelesítési és egyéb információk biztosítására az azonosítást kérő felé,
d) a sikeres azonosítás esetén a jogosult által kért információ szolgáltatására.
(4) A TASZ keretében természetes személyek és szervezetek, továbbá informatikai rendszerek regisztrációja és azonosítása egyaránt elvégezhető.
(5) A TASZ olyan azonosítási technikák alkalmazására terjedhet ki, amelyekről a felügyelet ajánlást tett közzé, vagy amelyet már nyilvántartásba vett.
(6) A TASZ az azonosítást a különböző azonosítási technikák kombinálásával is biztosíthatja.
35. § (1) A TASZ keretében természetes személyek regisztrációjához és azonosításához szükséges adatkezeléshez, beleértve a szervezetek képviselőinek nyilvánosnak nem minősülő, azonosításhoz szükséges adatainak kezelését, amennyiben az azonosításuk nem törvényi kötelezés alapján elektronikusan végzendő elektronikus ügyintézési eljáráshoz szükséges, az érintett természetes személyek hozzájárulása szükséges.
(2) A TASZ szolgáltatás tekintetében a természetes személy regisztrációjára a Ket. 168/A. § szerinti ügyfél-regisztrációs eljárás szabályai irányadók azzal, hogy a TASZ által meghatározott esetben a személyes megjelenéssel egyenértékű a regisztrációt végző szervezet külső helyszínen lefolytatott eljárása is, ha azonos feltételekkel biztosítható az ügyfél személyazonosságának az előzetes ellenőrzése.
36. § (1) Az EASZ olyan azonosítási szolgáltatás, amelynek keretében az azonosítási szolgáltató az azonosítást kérő szervezet számára - más, azonosítási szolgáltatónak nem minősülő, azonosítási megoldásokat biztosító szolgáltatók szolgáltatásait igénybe véve - elvégzi az azonosítást.
(2) Az ügyfél rendelkezése és az elektronikus ügyintézés sajátosságai szerint az EASZ-t biztosító azonosítási szolgáltató - kivéve ha az EASZ-t a hatóság saját működési körében biztosítja - az azonosítási szolgáltatás keretében az azonosítást kérő szervezet számára
a) nyilatkozik arról, hogy az általa megadott azonosító adatok által egyértelműen meghatározott személy az általa azonosított személlyel azonos-e, vagy
b) a megadott azonosító adatok által egyértelműen meghatározott személy azonosítás során kért adatait rendelkezésre bocsátja.
(3) Az EASZ-t biztosító azonosítási szolgáltató nyújthat olyan szolgáltatást, amelynek keretében az ügyfél erre irányuló igénye esetén az azonosításhoz feltétlenül szükséges adaton vagy nyilatkozaton kívül
a) az ügyfél értesítési címét,
b) az ügyfél által adott meghatalmazással kapcsolatos adatokat,
c) nem természetes személy ügyfél esetén a szervezeti képviseletével kapcsolatos adatokat,
d) vagy más, az ügyfél által megjelölt, elektronikus ügyintézés során felhasználni kívánt adatokat
is a hatóság rendelkezésére bocsátja.
(4) Az EASZ-t biztosító azonosítási szolgáltató olyan azonosítást is végezhet, ahol a hatóság számára az ügyfél tényleges azonosítóinak megismerését nem teszi lehetővé, hanem csupán az ismeretlen, nem azonosított ügyfél és egy korábban eljárt vagy regisztrált személy azonosságát igazolja (a továbbiakban: anonim azonosítás).
(5) Az azonosítási szolgáltató az általános szerződési feltételeiben - kivéve ha az EASZ-t a hatóság saját működési körében biztosítja - rögzíti, hogy az adott azonosítási formánál
a) az azonosítás milyen mozzanatokból áll,
b) mely cselekménynél mely személy vagy szervezet működik közre, és ennek során milyen adatot kell szolgáltatnia,
c) az adatok milyen ellenőrzésen és feldolgozáson esnek át,
d) mi jelenti az ellenőrzés sikeres és sikertelen lefolytatását.
(6) Ha az EASZ felelősséget vállal az azonosítás megfelelőségéért, úgy az EASZ használatával történő azonosításra megfelelően irányadók az ügyfél azonosítására vonatkozó rendelkezések.
(7) A (6) bekezdés alá nem tartozó esetekben az EASZ igénybevételével történő azonosítás akkor alkalmazható, ha a címzett ügyintézési rendelkezésében vagy külön nyilatkozatában az ilyen módon történő azonosításhoz hozzájárult.
37. § (1) Az AESZ olyan azonosítási szolgáltatás, amelynek keretében az azonosítási szolgáltató az azonosítást kérő szervezet számára - más TASZ, illetve EASZ szolgáltatásokat igénybe véve - elvégzi az azonosítást, beleértve
a) az azonosítandó személlyel történő adategyeztetés lefolytatását,
b) az azonosítási mód azonosítandó személy általi megválasztásának lehetővé tételét, és
c) az azonosítandó személy által kiválasztott azonosítási szolgáltatónál a konkrét azonosítás szükség szerinti végrehajtatását.
(2) Az AESZ igénybevételével történő azonosítás során szükség szerint
a) az ügyfél az AESZ által kezelt lehetőségek közül az igénybe venni kívánt azonosítási módot megválasztja,
b) az ügyfél az általa megválasztott módon azonosítja magát, amelyhez a TASZ, illetve az EASZ bevonását szükség szerint az AESZ-t biztosító azonosítási szolgáltató biztosítja,
c) az AESZ-t biztosító azonosítási szolgáltató megadja az azonosítást kérő felé az azonosítás eredményeképpen megkapott azonosítót, vagy jelzi az azonosítás sikertelenséget az azonosítást kérőnek,
d) az AESZ-t biztosító azonosítási szolgáltató az ügyfél ügyintézési rendelkezésében erre feljogosította, és az azonosítást kérő ezt igényli, az összerendelési nyilvántartás, a rendelkezési nyilvántartás és az egyedi azonosítást nyilvántartó szerv adatszolgáltatása alapján az azonosítást kérőnek az igényelt egyedi azonosítót vagy az annak megfelelő összerendelési nyilvántartásban szereplő bejegyzés elemet adja meg.
(3) Az AESZ nyújtása során az AESZ az általa nyújtott azonosítási mozzanatok és kapcsolódó szolgáltatások megfelelőségéért felel. A szolgáltatás nyújtása során
a) TASZ igénybevétele esetén az azonosítás megfelelőségéért a TASZ szolgáltató felel,
b) EASZ igénybevétele során az azonosítás elfogadhatóságára, valamint az EASZ és az ügyfél felelősségére az EASZ-ra vonatkozó rendelkezések irányadók.
38. § (1) Az ügyfél szervezetek regisztrációjára a természetes személy ügyfél regisztrációjára vonatkozó szabályokat a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Valamely szervezet képviseletére vonatkozó regisztráció esetén a regisztrációt végző szerv a regisztrációt kezdeményező természetes személy képviseleti jogosultságát
a) közhiteles nyilvántartásban rögzített képviseleti jogosultság esetén a közhiteles nyilvántartásban,
b) közhiteles nyilvántartásban szereplő képviseleti joggal rendelkező személy meghatalmazottja esetén a meghatalmazó jogosultságának a közhiteles nyilvántartásban történő ellenőrzésével, valamint a meghatalmazás érvényességi kellékeinek a vizsgálata útján,
c) közhiteles nyilvántartásban nem szereplő szervezet esetében a regisztrációt kezdeményező által benyújtott, legalább teljes bizonyítóerejű magánokirat alapján,
d) ha az a)-c) pont nem alkalmazható, a bejelentő egyoldalú nyilatkozata alapján
ellenőrzi.
(3) A regisztrációról a regisztrációt végző szerv a szervezetet annak a közhiteles nyilvántartásban szereplő, ennek hiányában a regisztrációs kérelemben bejelentett székhelyén vagy egyéb címén írásban értesíti.
39. § (1) Közjogi jogalany szervezetre vonatkozó azonosításra csak az arra jogszabályban kijelölt szervezet jogosult.
(2) A közjogi jogalany szervezetre vonatkozó azonosításhoz szükséges regisztrációt csak az érintett szerv képviseletére jogosult személy, hivatalos úton, közokiratba vagy közhiteles nyilvántartásba foglalt adatszolgáltatásra alapozva kezdeményezheti.
40. § Természetes személy ügyfél, valamint ügyfél szervezet regisztrációja megvalósítható a jelen § szerinti feltételes regisztrációval is. Feltételes regisztráció során
a) az azonosításhoz szükséges információt az azonosítási szolgáltató saját nyilvántartása, valamely hatóság adatszolgáltatása vagy ügyfél elektronikus kérelme alapján előre elkészíti,
b) az azonosítási szolgáltató az azonosításhoz szükséges információkat postán hivatalos iratként személyes kézbesítés kikötésével a regisztrálandó természetes személy ügyfél vagy a szervezet ügyfél képviselője részére megküldi úgy, hogy a postai szolgáltató csak a regisztrálandó természetes személy ügyfél vagy a szervezet ügyfél képviselője azonosítása után adja át a küldeményt,
c) az azonosítási lehetőség tényleges alkalmazásához az ügyfélnek a szolgáltatást egy előírt kivárási időt követően külön eljárásrendben aktiválnia kell.
41. § (1) Az azonosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvánosan elérhető tájékoztatásoknak az azonosítás biztonsági szintjére és erősségére, a használatával kapcsolatos kockázatokra vonatkozó, teljes körű tájékoztatást kell tartalmaznia.
(2) TASZ vagy AESZ keretében az azonosítás végrehajtása során az azonosítási szolgáltató köteles az azonosítást kérő részére tájékoztatást adni:
a) az alkalmazott azonosításnak a külön jogszabályban meghatározott biztonsági szintjéről,
b) az azonosított jogalany 38. § (2) bekezdése szerinti besorolásáról, valamint
c) az alkalmazott azonosítási technikáról.
42. § (1) A hatóság képviseletében eljáró természetes személyek közül
a) fontos és bizalmas munkakörben foglalkoztatott személyek számára kizárólag jogszabályban kijelölt államigazgatási szerv vagy 100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet,
b) hatóság vagy más közhatalmat gyakorló szervezet nevében kiadmányozási joggal rendelkező vagy egyébként jognyilatkozat tételére jogosult személy számára kizárólag jogszabályban kijelölt államigazgatási szerv, 100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet, vagy a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet alapján igénybe vett szervezet
nyújthat TASZ-t azonosítási szolgáltatóként, függetlenül attól, hogy az azonosítás a szervezet nevében eljáró természetes személyre vagy a szervezet informatikai rendszerére vonatkozik.
(2) A hatóság részére
a) a szervezet nevében jognyilatkozat tételhez felhasznált, vagy nem nyilvános adatok elérésében biztonsági szerepet ellátó azonosításhoz csak jogszabályban kijelölt állami szerv vagy 100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet,
b) egyéb esetben csak jogszabályban kijelölt állami szerv vagy 100%-os állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet, vagy a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet alapján igénybe vett azonosítási szolgáltató
nyújthat TASZ-t, függetlenül attól, hogy az azonosítás a szervezet nevében eljáró természetes személyre vagy a szervezet informatikai rendszerére vonatkozik.”
(5) Az R6. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az elektronikus dokumentum papír alapon történő hiteles megjelenítésének műszaki feltételei adottak, a másolatban rögzíteni kell:
a) az elektronikus dokumentum szöveges és ábrázolt tartalmát,
b) záradékban az eredeti iratot kiadmányozó személy, valamint a hatóság nevének és az aláírás időpontjának szöveges megjelenítését, szervezeti aláírással ellátott elektronikus dokumentum esetén a szervezeti aláíráshoz tartozó tanúsítvány szerint az aláírót meghatározó adatokat,
c) záradékban metaadatként az elektronikus dokumentum azonosítására vagy a másolat készítésére vonatkozó azon adatokat, amelyek az a) pont szerinti tartalomból egyébként nem állapíthatóak meg, de a másolatot kérő szempontjából jelentőséggel bírnak,
d) „az elektronikus dokumentumban foglaltakkal egyező tartalmú irat” záradék szöveget,
e) a papír alapú másolat keltezését,
f) a másolat hitelesítésének módja szerint a másolatkészítő szervezet elnevezését és a másolatkészítésért felelős, a másolat hitelesítésére jogosult személy aláírását és bélyegzőlenyomatát, az iratérvényességi nyilvántartás szabályai szerinti hitelesítését, vagy az (5) bekezdés szerinti hitelesítésre történő utalást.”
(6) Az R6. 86. § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A papír alapú másolat úgy is elkészíthető, hogy a SZEÜSZ szolgáltató a teljes elektronikus dokumentumot a papír alapú másolaton, az adatok elektronikus leolvashatóságát biztosító kód formájában elhelyezi. A papír alapú másolat e kód alapján hiteles, ha a kód alapján visszaállított eredeti elektronikus dokumentum megegyezik a papír alapú másolattal.
(6) A másolatkészítő a másolat elkészítését megelőzően köteles ellenőrizni az eredeti elektronikus irat hitelességét. A (2) bekezdés c) pontja szerinti metaadatok tartalmazzák a hitelesítés, valamint a hitelesség ellenőrzésének adatait.”
(7) Az R6. a következő 87/A. §-sal egészül ki:
„87/A. § (1) A másolat automatikusan is elkészíthető, ha
a) a másolatkészítés zárt rendszerben történik, amelynek külső beavatkozástól mentes, az eredeti és a másolat összerendelését tekintve garantáltan hibamentes működését auditálás igazolja,
b) a másolatkészítő rendszer megfelelő műszaki és szervezési megoldással biztosítja a másolat olvashatóságát és a mintavételezésen alapuló minőségbiztosítást.
(2) Automatikus másolatkészítés esetén a dokumentumonkénti tartalmi ellenőrzés helyett véletlenszerű mintavételezésen alapuló ellenőrzés is alkalmazható.
(3) Automatikus másolatkészítés esetén a 86. § (2) bekezdés c) pontja nem alkalmazandó, valamint a záradék tartalmazza az automatikus másolatkészítés tényét.”
(8) Az R6. 89. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítését a hatóság, valamint a kormány által kijelölt szervezet jelen alcím rendelkezései szerint végezheti.
(1a) A papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítése során nem alkalmazandók a papír alapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló miniszteri rendeletben a számviteli bizonylatokról történő másolatkészítésre irányadó különös rendelkezések.”
(9) Az R6. 89. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A SZEÜSZ szolgáltató a papír alapú iratról készült hiteles elektronikus másolatot a papír alapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elektronikus aláírás használata helyett az iratérvényességi nyilvántartásban történő elhelyezéssel, az iratérvényességi nyilvántartásra vonatkozó szabályok szerint is hitelesítheti.”
(10) Az R6. 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„92. § (1) Az elektronikus iratok kezelése akkor nyújtandó SZEÜSZ-ként, ha a hatóság egyes iratkezelési feladatokat olyan szakrendszerben valósít meg, amelynek alapfunkciója nem az iratkezelési műveletek végrehajtásának támogatása.
(2) A SZEÜSZ szolgáltató köteles az iratkezelési alapkövetelmények teljesülését auditálással igazolni. Az auditálás során igazolni kell, hogy a SZEÜSZ működése összhangban van a szakrendszer által ellátott iratkezelési műveletekre vonatkozóan az iratkezeléssel és annak tanúsításával kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott rendelkezésekkel.
(3) A szolgáltatás csak a szakigazgatási folyamat szempontjából releváns iratkezelési lépésekre, illetve azon belül az adott informatikai támogatással lefedett folyamatelemekre korlátozva is kialakítható. Ilyen esetben az iratkezelési alapkövetelmények teljesítését csak a releváns folyamatelemekhez tartozó követelmények tekintetében kell igazolni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás keretében külön jogszabály alapján olyan iratkezelési rendszer is biztosítható, amely valamely hatóság részére egyes iratkezelési feladatok ellátását, illetve több hatóság részére együttes (közös) iratkezelést valósít meg.”
(11) Az R6. 101. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés alá tartozó szolgáltatás akkor nyújtandó SZEÜSZ-ként, a SZEÜSZ-re vonatkozó rendelkezések szerint, ha az adott szolgáltatás tekintetében jogszabály kifejezetten előírja, hogy a szolgáltatás az informatikai háttér szolgáltatása SZEÜSZ szabályai szerint nyújtandó.”
(12) Az R6. 103. §-a a következő (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ügyintézési rendelkezést a nyilatkozatot tevő személy - a telefonos ügyfélszolgálatnál tett nyilatkozat kivételével - aláírásával vagy az elektronikus dokumentumhitelesítésre vonatkozó rendelkezések szerint hitelesíti. A telefonos ügyfélszolgálatnál tett nyilatkozatot az ügyfél azonosítását követően az ügyfélszolgálat írásban rögzíti, a személyhez rendelést záradékban igazolja, és azt az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.
(4) A SZEÜSZ szolgáltató a nyilatkozatot tevő személy által tett nyilatkozatot titkosítva tárolja, azt az ügyfélen kívül kizárólag a megkereső bíróságoknak, hatóságoknak vagy más szerveknek bocsátja rendelkezésére.
(5) A szolgáltató az ügyintézési rendelkezések nyilvántartása alapján kiállított, a szolgáltató által hitelesített igazolásban tájékoztatja a hatóságot vagy más SZEÜSZ szolgáltatót az ügyintézési rendelkezés tartalmáról.
(6) A szolgáltató kizárólag a csatlakozott hatóságok vagy más SZEÜSZ szolgáltatók számára szolgáltat adatot az ügyintézési rendelkezés tartalmáról, ideértve az ügyfél által adott meghatalmazás adatait is. A csatlakozás során a hatóság vagy SZEÜSZ szolgáltató igazolja, hogy mely azonosító kódok, illetve más azonosítók használatára jogosult.
(7) Az ügyintézési rendelkezés tartalmáról történő tájékoztatás során a nyilvántartó szerv az összerendelési nyilvántartás igénybevételével kizárólag olyan azonosító kódot vagy más azonosítót közölhet a hatósággal vagy más SZEÜSZ szolgáltatóval, amelynek kezelésére az érintett hatóság vagy más SZEÜSZ szolgáltató jogosult.”
(13) Az R6. 106. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ügyintézési rendelkezések nyilvántartását vezető hatóság nyújthat olyan szolgáltatást, melynek keretében a képviseletre jogosult kérelme alapján ellenőrzi és - sikeres ellenőrzés esetén - hitelesen igazolja a törvényes képviselő képviseleti jogosultságát.
(7) A meghatalmazott a hatósági eljárásban a képviseleti jogosultságát az ügyintézési rendelkezések nyilvántartására hivatkozással is igazolhatja. A meghatalmazást a hatóság vagy más SZEÜSZ szolgáltató a meghatalmazás azonosítójának vagy a meghatalmazott azonosító adatainak megadásával kérdezheti le.
(8) A nyilvántartó szerv a meghatalmazás nyilvántartásba vétele során a meghatalmazót és a meghatalmazottat az összerendelési nyilvántartásban használt kapcsolati kódjuk alapján veszi nyilvántartásba, a személyek azonosító kódjait vagy más azonosító adatait nem tárolja. A meghatalmazás nyilvántartó szerv általi igazolása során a nyilvántartó szerv az összerendelési nyilvántartás igénybevételével a meghatalmazást annak az azonosítónak vagy azonosító kódnak a megadásával igazolja, amelynek kezelésére az érintett hatóság jogosult.”
(14) Az R6. 109-111. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„109. § (1) Az iratérvényességi nyilvántartás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: nyilvántartás) a hatóság által készített elektronikus dokumentumok, illetve az elektronikus dokumentumokról készített papír alapú hiteles másolatok tartalmának és hitelességének ellenőrzését biztosító nyilvántartás. A nyilvántartás a nyilvántartásban elhelyezett iratok hitelességét jelen alcím szerinti megoldásokkal biztosítja.
(2) A nyilvántartásba bejegyzést csak
a) az adott iratot kiadmányozó hatóság,
b) az iratról hiteles másolatot készítő szervezet, valamint
c) az irat hitelességéről igazolás kiállítására jogosult szerv vagy szervezet
tehet.
(3) A SZEÜSZ szolgáltató a nyilvántartásra vonatkozó általános szerződési feltételekben rögzíti, hogy a nyilvántartás tartalmához történő hozzáférés milyen feltételekkel lehetséges.
(4) Az iratérvényességi nyilvántartás igénybevétele legfeljebb az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott pszeudonim azonosításhoz köthető.
(5) Amennyiben a SZEÜSZ szolgáltató általános szerződési feltételei szerint a nyilvántartás egyes elemeinek elérése korlátozott hozzáférésű, úgy a hozzáférés csak az általános szerződési feltételekben meghatározott hatósági, illetve ügyintézői kör számára tehető lehetővé.
(6) A SZEÜSZ szolgáltató köteles gondoskodni az illetéktelen hozzáférés megakadályozásáról.
110. § Ha az iratérvényességi nyilvántartás az elektronikus irat teljes tartalmát tartalmazza, azt - a kizárólag közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó iratok kivételével - titkosítva tárolja. Az okirat kiállítója köteles elhelyezni az iraton a titkosítás feloldásához szükséges kulcsot, valamint az iratnak a nyilvántartásban történő megtekintéséhez szükséges elérési adatokat. Ilyen esetben az irat hitelesnek tekintendő, ha annak az iratérvényességi nyilvántartás igénybevételével történő ellenőrzése sikeres volt.
111. § (1) Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása kijelölt SZEÜSZ szolgáltató általi nyújtása során a nyilvántartás az irat titkosított változata helyett tartalmazhatja az eredeti elektronikus irat elérhetőségi adatait, az irat lenyomatát, valamint az irat szöveges tartalmának lenyomatát is. Ebben az esetben az eredeti elektronikus irat megőrzéséről és elérhetőségéről az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása SZEÜSZ-t igénybe vevő hatóság gondoskodik. Az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása kijelölt SZEÜSZ szolgáltatója a hiteles másolaton köteles elhelyezni az irat lenyomatát, az irat szöveges tartalmának lenyomatát, valamint az eredeti elektronikus irat, illetve az iratérvényességi nyilvántartásban tárolásra kerülő lenyomatok elérhetőségi adatait. A lenyomatokat és a dokumentum elérhetőségét az iratérvényességi nyilvántartásban is el kell helyeznie.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a papír alapú másolat hitelesnek tekintendő, ha az ellenőrzési folyamat során a papír alapú irat egyezése megállapítható az eredeti elektronikus dokumentummal, és az eredeti irat lenyomatának és az iratérvényességi nyilvántartásban rögzített lenyomatnak egyezése is megállapítható. Ha az ellenőrzés során az egyezés nem állapítható meg, úgy a hatóság által tárolt elektronikus dokumentum, valamint a papír alapú másolat hitelessége a hatóság által tárolt elektronikus dokumentum tartalma, a papír alapú másolat tartalma, valamint az ezek alapján képzett, illetve a nyilvántartásban tárolt lenyomatok összevetése alapján állapítandó meg.”
(15) Az R6. 115. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kormányzati hitelesítés-szolgáltatóra a közfeladat ellátása céljából kiadott tanúsítványok és egyéb szolgáltatások tekintetében - a 114. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatásokra kiterjedően is - nem vonatkoznak a hitelesítés-szolgáltatókra irányadó pénzügyi követelmények és nem köteles felelősségbiztosítást kötni.”
(16) Az R6. 156. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A SZEÜSZ szolgáltató a nyilatkozattevő személyt legalább az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott, névhez kötött azonosítás szabályai szerint azonosítja.
(3) A SZEÜSZ szolgáltató a személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba, vagy az igazolást az elektronikus dokumentumhoz kapcsolt záradékba foglalja és azt a rendelkezésre bocsátott nyilatkozattal együtt külön jogszabályban meghatározott szervezeti aláírással és időbélyegzővel hitelesíti. Az igazolás vagy záradék tartalmazza:
a) a nyilatkozattevő nevét és a rendelkezésére álló további igazolt azonosító adatok közül a nyilatkozattevő által megjelölt és a SZEÜSZ szolgáltató által az azonosítási szolgáltatónál vagy az összerendelési nyilvántartás igénybevételével lekérdezett adatokat, valamint
b) a nyilatkozat további azonosító adatait.
(3a) Ha az ügyfél a (3) bekezdés a) pontja alapján valamely azonosító adat feltüntetését igényelte, a hozzájárulása megadottnak tekintendő az érintett adatnak az igénybe vett azonosítási szolgáltatónál, illetve az összerendelési nyilvántartás igénybevételével történő lekérdezéséhez.
(3b) Ha a dokumentumot több személyhez kell rendelni, a SZEÜSZ szolgáltató az egyes személyekhez rendelés során az (1)-(3a) bekezdés megfelelő alkalmazásával jár el.”
(17) Az R6. 158. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„158. § (1) A Kormány jogszabályban kijelölt szolgáltató útján papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása szolgáltatást működtet, nem kizárólagos jelleggel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltató a másolatkészítés során tartalmi ellenőrzés helyett véletlenszerű mintavételezésen alapuló ellenőrzést nem alkalmazhat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltató az igénybe vevő hatóság adatfeldolgozójaként jár el.”
(18) Az R6. VI. fejezete a 170/A. §-át követően a következő 47/B-47/F. alcímmel egészül ki:
47/B. Személyre szabott ügyintézési felület
170/B. § (1) A személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás (a továbbiakban: SZÜF) keretében a szolgáltató az azonosított ügyfél számára az ügyfél által személyre szabható internetes felületet biztosít az ügyfél által igénybe vehető SZEÜSZ-ök, valamint az egyéb elektronikus ügyintézési szolgáltatások (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: SZEÜSZ) igénybevételére, valamint SZEÜSZ-ök igénybevételére szolgáló más internetes felületek elérésére. A SZÜF szolgáltatás a Kormány által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás.
(2) A szolgáltató a SZÜF első igénybevétele során, valamint az ügyfél igénye alapján bármikor az azonosított ügyfél által önkéntesen a szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok alapján - a leggyakrabban igénybe vett SZEÜSZ-ök igénybevételét, valamint SZEÜSZ-ök igénybevételére szolgáló más internetes felületek elérését biztosító - alapértelmezett ügyintézési felületet bocsát az ügyfél rendelkezésére.
(3) A SZÜF szolgáltató az alapértelmezett ügyintézési felületen, valamint a személyre szabott ügyintézési felületen (a továbbiakban együtt: ügyintézési felület) biztosítja, hogy az ügyfél az ügyintézési felületet személyre szabhassa úgy, hogy azon keresztül - a SZÜF kivételével - az általa kiválasztott SZEÜSZ-öket vehesse igénybe, valamint az általa kiválasztott SZEÜSZ-öknek az igénybevételét biztosító internetes felületeket érhesse el.
(4) A SZÜF szolgáltató az azonos jogszerűen nyújtott SZEÜSZ-ök között sem az alapértelmezett ügyintézési felületen való hozzáférhetővé tétel, sem pedig azok megjelenítése, sorrendje tekintetében nem tehet megkülönböztetést.
(5) A SZÜF keretében a szolgáltató az azonosított ügyfél által e célból rendelkezésre bocsátott adatok másik SZEÜSZ szolgáltató részére való átadásával is biztosíthatja az általa nyújtott SZEÜSZ igénybevételét. Ebben az esetben a másik SZEÜSZ szolgáltató az érintett adatok szolgáltatását az ügyféltől nem kérheti, kivéve, ha a rendelkezésre bocsátott adatok valóságtartalma tekintetében kétsége merül fel vagy annak a SZÜF szolgáltató útján nem biztosítható - az ügyfél nyilatkozatán kívüli - igazolását jogszabály előírja.
(6) A SZÜF szolgáltató az ügyintézési felületen köteles tájékoztatni az ügyfelet arról, ha az ügyintézési felületen keresztül igénybe vehető SZEÜSZ-t nem ő szolgáltatja, valamint ebben az esetben a SZEÜSZ szolgáltató nevéről és nyilvántartási számáról.
47/C. Iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás
170/C. § (1) Az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás keretében a SZEÜSZ szolgáltató jogszabályi előírás vagy a közfeladatot ellátó szervvel való megállapodás alapján, és annak keretei között ellátja a közfeladatot ellátó szerv iratkezelő rendszere által elektronikus felületen részére átadott, elektronikus iktatókönyvben nyilvántartott iratnak, ügyiratnak, irategyüttesnek (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: irat) kezelési jogosultsággal vagy anélkül, valamint az elektronikus iktatókönyv adataival történő dokumentált átruházása tekintetében a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, valamint a (3) és (5) bekezdés szerinti feladatokat. A szolgáltatás a közfeladatot ellátó szerv iratkezelő rendszerei közötti iratátadásra is igénybe vehető.
(2) A közfeladatot ellátó szerv az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás keretében alkalmazott adatkapcsolati- és metaadat struktúrát naprakészen a SZEÜSZ szolgáltató rendelkezésére bocsátja, valamint azok megváltoztatását megelőzően köteles egyeztetni a SZEÜSZ szolgáltatóval.
(3) A SZEÜSZ szolgáltató az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezésről igazolást állít ki az átadó részére.
(4) Az irat akkor minősül átadottnak, amikor a SZEÜSZ szolgáltató - az átvevő közfeladatot ellátó szerv rendszerének elektronikus értesítése mellett - az átvevő közfeladatot ellátó szerv számára elérhetővé teszi
a) az iratot elektronikus formában, valamint
b) az elektronikus iktatókönyv iratra vonatkozó iktatási adatait.
(5) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelő rendszerei közötti átadáshoz szükséges informatikai rendszerek elérési útvonalát tartalmazó elektronikus címzésekről a SZEÜSZ szolgáltató belső nyilvántartást vezet.
170/D. § (1) Az iratáthelyezésről a címzett közfeladatot ellátó szerv az iratkezelési rendszerén keresztül igazolást ad a SZEÜSZ szolgáltató részére, amely igazolást vagy - annak három napon túli elmaradása esetén - az iratáthelyezés sikertelenségéről szóló, a SZEÜSZ szolgáltató által kiállított igazolást a SZEÜSZ szolgáltató az átadást kezdeményező közfeladatot ellátó szervnek megküldi. A jelen bekezdés szerinti igazolások nem érintik az iratátadás 170/C. § (4) bekezdés szerinti minősítését.
(2) Az iratot átadó közfeladatot ellátó szerv az iratáthelyezés megtörténtére vonatkozó (1) bekezdés szerinti igazolás átvételét követően az iratáthelyezés sikerességét iratkezelő rendszerében rögzíti.
(3) Az iratot átvevő közfeladatot ellátó szerv az átvett iratot az elektronikus iratkezelő rendszer átadott adatai alapján a saját iratkezelő rendszerében - ha ezt az iratáthelyezésben érintett közfeladatot ellátó szervek iratkezelési szabályzata lehetővé teszi, automatikus iktatás útján - elhelyezi.
(4) Az elektronikus iktatórendszernek az irattal átküldött adatait az iratot átvevő szerv által közvetlenül értelmezhető formában kell az irathoz mellékelni. A szolgáltatás a metaadatok kódolt, valamely törzsadattárra vagy kódszótárra alapuló formájának kiegészítő információként történő továbbítását is lehetővé teheti, ha a kódszótár a SZEÜSZ szolgáltatónál bejelentett és egyértelműen azonosított.
47/D. Központi érkeztetési ügynök
170/E. § (1) A központi érkeztetési ügynök (a továbbiakban: KÉÜ) jogszabályi előírás vagy a közfeladatot ellátó szervvel való megállapodás alapján és annak keretei között a közfeladatot ellátó szerv javára ellátja a közfeladatot ellátó szerv részére elektronikus úton érkezett küldemények átvétele, felbontása és érkeztetése tekintetében a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, valamint a (3)-(5) bekezdés szerinti feladatokat.
(2) A közfeladatot ellátó szerv a KÉÜ keretében alkalmazott adatkapcsolati- és metaadat struktúrát naprakészen a SZEÜSZ szolgáltató rendelkezésére bocsátja, valamint azok megváltoztatását megelőzően köteles egyeztetni a SZEÜSZ szolgáltatóval.
(3) A KÉÜ szolgáltatás magában foglalja a közfeladatot ellátó szerv által részlegesen is igénybe vehető alábbi részszolgáltatásokat:
a) az elektronikus dokumentumnak a közfeladatot ellátó szerv által kijelölt kapcsolattartási módon való átvételét,
b) ha ez lehetséges, a feladó ügyintézési rendelkezésének való megfelelés ellenőrzését,
c) a dokumentum biztonsági ellenőrzését,
d) a dokumentum megnyithatóságának, formátumának ellenőrzését,
e) elektronikus aláírással ellátott küldemény esetén az elektronikus aláírás érvényességének ellenőrzését, valamint jogszabály rendelkezése vagy a közfeladatot ellátó szervvel kötött megállapodás alapján a hosszútávú letagadhatatlansághoz szükséges kellékek biztosítását,
f) a dokumentumnak a közfeladatot ellátó szerv nevében történő átvételének hivatalos visszaigazolását vagy - ha ennek a feltételei nem állnak fenn - az átvétel hivatalos megtagadását,
g) a dokumentum, valamint az érkeztetési nyilvántartás adatainak - az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatással kompatibilis formában - a címzett közfeladatot ellátó szerv részére történő átadását.
(4) A SZEÜSZ szolgáltató - amennyiben arra a jelen rendelet alapján jogosult - a címzett közfeladatot ellátó szerv ilyen rendelkezése alapján az érkezett dokumentumot a hiteles elektronikus másolatkészítés SZEÜSZ-re vonatkozó szabályok alkalmazásával a közfeladatot ellátó szerv által meghatározott formátumúra alakítja és a beérkezett dokumentummal együtt továbbítja a címzett közfeladatot ellátó szerv részére.
(5) A KÉÜ a küldemény átvételét, felbontását és érkeztetését követően a közfeladatot ellátó szerv részére az érkeztetési nyilvántartás adataival együtt, amennyiben ez lehetséges, olyan formában adja át, hogy azt a címzett közfeladatot ellátó szerv iratkezelő rendszere automatikusan érkeztetni tudja. A KÉÜ a közfeladatot ellátó szerv rendelkezése alapján az érkeztetési nyilvántartás adatait közvetlenül a közfeladatot ellátó szerv iratkezelő rendszere számára adja át, a közfeladatot ellátó szerv iratkezelő rendszere - ha az iratkezelési szabályzata ezt lehetővé teszi - az érkeztetési nyilvántartás adatait automatikusan is bevezetheti iratkezelő rendszerébe.
(6) A KÉÜ a küldemény átvétele, felbontása és érkeztetése során a közfeladatot ellátó szerv adatfeldolgozójaként jár el.
47/E. Központi kézbesítési ügynök
170/F. § (1) A központi kézbesítési ügynök (a továbbiakban: KKÜ) jogszabályi előírás vagy a közfeladatot ellátó szervvel való megállapodás alapján és annak keretei között a közfeladatot ellátó szerv javára ellátja a közfeladatot ellátó szerv által kiküldendő elektronikus iratok kézbesítésének előkészítése, adathordozójának, fajtájának meghatározása, továbbá a kézbesítés módja tekintetében a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, valamint a (4) és (5) bekezdés szerinti feladatokat.
(2) A közfeladatot ellátó szerv a KKÜ keretében alkalmazott adatkapcsolati- és metaadat struktúrát naprakészen a SZEÜSZ szolgáltató rendelkezésére bocsátja, valamint azok megváltoztatását megelőzően köteles egyeztetni a SZEÜSZ szolgáltatóval.
(3) A közfeladatot ellátó szerv a küldeményt a küldemény címzettjének a KKÜ szolgáltatás ellátásához szükséges, az iratkezelési szabályzatában meghatározott adatokkal együtt adja át a KKÜ részére.
(4) A KKÜ magában foglalja a közfeladatot ellátó szerv által részlegesen is igénybe vehető alábbi részszolgáltatásokat:
a) a küldeménynek a közfeladatot ellátó szervtől történő átvételét,
b) a küldemény kiküldés előtti biztonsági ellenőrzését,
c) a jogszabályoknak, - és ha a címzett személye automatikusan megállapítható - a címzett ügyintézési rendelkezésének és - ha jogszabály azt lehetővé teszi - a közfeladatot ellátó szerv rendelkezésének is megfelelő kézbesítési forma, mód és cím megválasztását,
d) a küldemény elektronikus aláírással való központi hitelesítését,
e) a küldemény c) pont szerinti kézbesítési mód és forma szerinti, kézbesítési címre történő kézbesítése iránti intézkedést,
f) a küldemény elküldését, valamint kézhezvételét igazoló visszaigazolás átvételét és a közfeladatot ellátó szerv felé történő átadását, amennyiben a kézbesítési szolgáltatás részeként ilyen kiállításra kerül, valamint
g) a kézbesítés iránt történő intézkedés időpontjának és módjának a közfeladatot ellátó szervvel való haladéktalan közlését.
(5) Ha a KKÜ a közfeladatot ellátó szerv javára közigazgatási hatósági hatáskörben kiállított közokirat kézbesítésében közreműködik, és a hatóság a kézbesítés módját nem határozza meg, a KKÜ a kapcsolattartás módját a Ket. közigazgatási hatóságra vonatkozó rendelkezései szerint választja meg.
(6) A KKÜ a szolgáltatás nyújtása során az igénybe vevő adatfeldolgozójaként jár el.
170/G. § (1) A KKÜ a kézbesítésre átadott küldemények kézbesítési rendszerben használt azonosítójáról nyilvántartást vezet.
(2) Ha a közfeladatot ellátó szerv a KÉÜ szolgáltatást a KKÜ szolgáltatással közösen veszi igénybe,
a) a KKÜ szolgáltató az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a KÉÜ szolgáltató számára hozzáférhetővé teszi annak érdekében, hogy a KÉÜ szolgáltató a kézbesítés eredményéről érkező visszajelzéseket a kézbesítésre átadás adataihoz csatoltan tudja a közfeladatot ellátó szerv számára megadni,
b) a KÉÜ szolgáltató a kézbesítések eredményéről érkező igazolásokat a KKÜ szolgáltató által hozzáférhetővé tett nyilvántartás alapján a küldésre vonatkozó adatokhoz csatoltan adja át a közfeladatot ellátó szervnek.
47/F. Elektronikus űrlap
170/H. § (1) Az elektronikus űrlap SZEÜSZ keretében a SZEÜSZ szolgáltató valamely hatóság részére
a) olyan informatikai eszközt biztosít, amely az igénybe vevő hatóság számára lehetővé teszi az elektronikus űrlap megtervezését,
b) az elektronikus űrlap ügyfelek általi kitöltését segítő szolgáltatást vagy programot biztosít, és
c) a létrehozott elektronikus űrlaphoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, így különösen biztosítja az elektronikus űrlapról képi formátumú elektronikus, valamint papír alapú másolat készíthetőségét.
(2) A SZEÜSZ szolgáltató az elektronikus űrlapok tervezését és kitöltését segítő programokat úgy alakítja ki, hogy azok lehetővé tegyék az űrlapok közvetlen vagy közvetett integrálását az interaktív virtuális ügyfélszolgálat keretében nyújtott szolgáltatásba.
(3) Az elektronikus űrlap szolgáltatás a Kormány által kötelezően nyújtandó SZEÜSZ, amelyet a jogszabályban kijelölt szolgáltató kizárólagos jelleggel nyújt.
(4) A SZEÜSZ szolgáltató köteles az (1) bekezdés a) pontja szerinti informatikai eszköz olyan mélységű dokumentációját a hatóság rendelkezésére bocsátani, amely tartalmazza az informatikai eszközzel létrehozásra kerülő elektronikus űrlapok adatszerkezetének képzési szabályait.”
(19) Az R6. a következő 174. §-sal egészül ki:
„174. § A személyre szabott ügyintézési felület kijelölt szolgáltatójának a kijelölés szerinti szolgáltatást legkésőbb 2015. július 1-jétől kell nyújtania.”
(20) Az R6.
a) 5. § (1) bekezdésében a „szolgáltató” szövegrész helyébe a „szolgáltató - az olyan, hatóságnak minősülő SZEÜSZ szolgáltató kivételével, amely a SZEÜSZ-t kizárólag saját ügyintézése érdekében biztosítja -” szöveg,
b) 10. §-ában a „feltételeknek” szövegrész helyébe a „feltételeknek vagy szolgáltatási szabályzatnak” szöveg,
c) 68. § (3) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe az „igénybe vevő” szöveg,
d) 70. § (2) bekezdésében az „a hatóság” szövegrész helyébe az „a SZEÜSZ igénybe vevője” szöveg,
e) 74. § c) pontjában az „aláírás kibocsátása” szövegrész helyébe az „aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány kibocsátása” szöveg,
f) 76. § (5) bekezdés a) pontjában az „az elektronikus tájékoztatási szolgáltatás keretében” szövegrész helyébe az „az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint” szöveg,
g) 86. § (3) bekezdésében a „teljes tartalmat” szövegrész helyébe a „teljes szöveges és ábrázolt tartalmát” szöveg,
h) 88. § (1) bekezdésében a „feltételeiben” szövegrész helyébe a „feltételeiben vagy szolgáltatási szabályzatában” szöveg,
i) 88. § (3) bekezdésében a „SZEÜSZ szolgáltató” szövegrész helyébe a „jogszabályban kijelölt SZEÜSZ szolgáltató” szöveg,
j) 104. § (2) bekezdésében az „elektronikus tájékoztatási szolgáltatása keretében” szövegrész helyébe az „az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint” szöveg,
k) 114. § (1) bekezdésében az „a)-d) pontja” szövegrész helyébe az „a)-e) pontja” szöveg,
l) 172. § (1) bekezdésében az „a)-d) pontja” szövegrész helyébe az „a)-e) pontja” szöveg,
m) 172. § (3) bekezdésében a „köteles időszakonként” szövegrész helyébe a „köteles a szolgáltatás megrendelésekor előzetesen vagy időszakonként” szöveg
(21) Hatályát veszti az R6.
a) 19. alcíme,
b) 71. § (2) bekezdése,
c) 78. § (2) bekezdése,
d) 89. § (4) bekezdése,
e) 106. § (4) bekezdése, valamint
f) 112-113. §-a.
31. §
(1) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Kormány az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervként a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.
(2) Az ügyfél ügyintézési rendelkezést tehet az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv mellett
a) a kormányablakban, valamint
b) az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében biztosított telefonos ügyfélszolgálaton, ide nem értve az ügyintézési rendelkezés első megtételét.
(3) Az ügyfél az ügyintézési rendelkezés keretében meghatalmazást adhat az állandó postai szolgáltatóhelyeken.”
(2) Az R7. 4. §-a a következő p)-t) ponttal egészül ki:
(A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)
p) az elektronikus űrlapok kezelése keretében elektronikus űrlap tervezését és kitöltését segítő szolgáltatás vagy program biztosítása tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely feladatának ellátásába bevonja a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,
q) a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
r) az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
s) a központi érkeztetési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,
t) a központi kézbesítési ügynök szolgáltatás tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.”
(3) Az R7. 4. § m) pontjában az „azonosítási” szövegrész helyébe a „teljeskörű azonosítás” szöveg lép.
(4) Hatályát veszti az R7. 4. § f) pontja.
32. §
(1) Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Ahol az elektronikus kapcsolattartás lehetősége biztosított és az adott kapcsolattartási mód alkalmazását a hatóság biztosítja, az ügyfél eltérő tartalmú ügyintézési rendelkezése hiányában elektronikus kapcsolattartás keretében beadványát benyújthatja
a) biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével,
b) a jogszabályban meghatározott körben a külön jogszabály szerinti ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében,
c) a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel elektronikus levelezés útján,
d) a hatóság által biztosított internetes felületen történő dokumentumfeltöltés útján, vagy
e) az ügyfél ügyintézési rendelkezésében lehetővé tett további kapcsolattartási módok alkalmazásával.
(2) Elektronikus levélben az ügyfél a beadványát a hatóság által az erre a célra megadott elektronikus levélcímre nyújthatja be, feltéve, hogy az ügyintézési rendelkezésében a kapcsolattartás e módját nem zárta ki. A hatóság köteles 1 munkanapon belül visszaigazolni az ügyfél által benyújtott beadvány kézhezvételét. A beadvány akkor minősül előterjesztettnek, ha a hatóság a benyújtás tényét visszaigazolta.
(3) Ahol az elektronikus kapcsolattartás lehetősége biztosított, a hatóság eltérő tartalmú ügyintézési rendelkezése hiányában elektronikus kapcsolattartás keretében az iratok ügyfél részére történő kézbesítése történhet
a) biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével,
b) a jogszabályban meghatározott körben a külön jogszabály szerinti ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében, az ügyfél által előterjesztett beadványra válaszüzenetként,
c) a (4) bekezdésben meghatározott feltételekkel elektronikus levelezés útján, vagy
d) az ügyfél ügyintézési rendelkezésében lehetővé tett további kapcsolattartási módok alkalmazásával.
(4) Elektronikus levelezés útján az irat akkor kézbesíthető az ügyfél részére, ha ahhoz az ügyfél az ügyintézési rendelkezésében hozzájárult. Az ügyfél a hozzájárulását 2014. december 31-ig beadványában is megadhatja. Elektronikus levelezés útján nem kézbesíthető olyan irat, amivel szemben önálló jogorvoslatnak van helye. Az ügyfél köteles visszaigazolni a hatóság által kézbesített irat kézhezvételét. Az irat akkor minősül kézbesítettnek, ha az ügyfél a kézbesítés tényét visszaigazolta.
(5) A (4) bekezdés szerinti kapcsolattartás esetén a Ket. 78. § (7) bekezdését megfelelően alkalmazni kell döntésnek nem minősülő üzenetekre, valamint a 78. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá nem tartozó személyekre és szervekre is.
(6) Biztonságos kézbesítési szolgáltatás hatóság általi igénybevétele esetén a hatóság által kézbesítendő irat kézbesítési szolgáltató részére történő átadása az ÁBT részét képező BEDSZ keretében elérhető hivatali tárhelyéről, illetve a hatóság részére történő kézbesítés a hatóságnak az ÁBT részét képező BEDSZ keretében elérhető hivatali tárhelyére történhet. Ilyen esetben az irat átvételére, illetve az üzenet fogadására vonatkozó igazolást a hivatali kapu szolgáltatója is hitelesítheti.
(7) Jogszabály egyes hivatalos iratok benyújtását, így különösen az adó- és járulék bevallásokkal kapcsolatos bevallások megküldését biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak nem minősülő elektronikus kézbesítési szolgáltatás alkalmazása esetén is lehetővé teheti, az átvétel tényének és idejének külön szabályozott módon történő igazolásával.”
(2) Az R8. III. fejezete a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A hatóságok egymás közötti kapcsolattartása történhet
a) biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével,
b) az ÁBT részét képező BEDSZ szolgáltatás igénybevételével, a hatóság tárhelyére történő kézbesítés útján,
c) a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel elektronikus levelezés útján,
d) iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás igénybevételével, illetve
e) ha a hatóság külön jogszabály alapján az érintett hatósággal közös iratkezelő rendszert használ, az iratkezelő rendszerben történő elhelyezéssel, vagy
f) a hatóságok egymás közötti megállapodásában lehetővé tett további kapcsolattartási módok alkalmazásával.
(2) A hatóságok egymás részére az erre a célra megadott elektronikus levélcímeikre küldött elektronikus levéllel tarthatnak kapcsolatot. A hatóság köteles 1 munkanapon belül visszaigazolni a másik hatóság által elküldött irat kézhezvételét. Az irat akkor minősül előterjesztettnek, ha a címzett hatóság a kézhezvételt visszaigazolta.
(3) Biztonságos kézbesítési szolgáltatás hatóság általi igénybevétele esetén a hatóság által kézbesítendő irat kézbesítési szolgáltató részére történő átadása az ÁBT részét képező BEDSZ keretében elérhető hivatali tárhelyéről, illetve a hatóság részére történő kézbesítés a hatóságnak az ÁBT részét képező BEDSZ keretében elérhető hivatali tárhelyére történhet. Ilyen esetben az irat átvételére, illetve az üzenet fogadására vonatkozó igazolást a hivatali kapu szolgáltatója is hitelesítheti.”
(3) Az R8. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az ügyintézési rendelkezésben tett meghatalmazást a hatóság köteles elfogadni akkor is, ha egyébként az adott eljárástípusban a meghatalmazásra jogszabály űrlap alkalmazását írja elő, feltéve, hogy az űrlap által megkövetelt adatokat az ügyintézési rendelkezésben tett meghatalmazás tartalmazza.
(2) Meghatalmazott eljárása esetén az eljárás ügyintézési rendelkezésben meghatározott feltételeire a meghatalmazott ügyintézési rendelkezése irányadó.”
(4) Az R8. 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hatóság a párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés során indokolt esetben, különösen biztonsági szempontból kiemelt eljárási cselekmények elvégzését megelőzően köteles gondoskodni az azonosság ismételt ellenőrzéséről.”
(5) Az R8. 22. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyúttal a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
[(2) Az elektronikus dokumentum hitelesítése történhet:]
c) az iratérvényességi nyilvántartásban történő elhelyezéssel, az iratérvényességi nyilvántartásra vonatkozó szabályok szerint,
d) kizárólag a hatóság zárt informatikai rendszerében történő felhasználás esetén az ilyen esetekre az informatikáért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott módon és feltételekkel, vagy
e) valamely SZEÜSZ tekintetében jogszabály által megengedett további hitelesítési mód alkalmazásával.”
(6) Az R8. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a dokumentum az iratérvényességi nyilvántartásban szerepel, úgy a másolat és az iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezett elektronikus dokumentum egyezése akkor állapítható meg, ha
a) a hatóság által kézbesített elektronikus irat egyezése megállapítható az iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezett elektronikus dokumentummal,
b) a hatóság által kézbesített papír alapú irat tartalmi egyezése megállapítható az iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezett elektronikus dokumentummal a képi megjelenés alapján, vagy egyedi, hamisítás felderítését segítő adat (különösen sorszámozott matrica, az iraton szereplő záradék, az irat ellenőrzési adatainak eléréséhez szükséges véletlenszerű hivatkozási kód) alapján, vagy
c) az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása kijelölt SZEÜSZ szolgáltató általi nyújtása kapcsán az iratérvényességi nyilvántartás a papír alapú irat lenyomatát tartalmazza, úgy hogy a papír alapú irat tartalmi egyezése megállapítható az eredeti elektronikus irattal való összevetés alapján, és az eredeti elektronikus irat lenyomata egyezik az iratérvényességi nyilvántartásban tárolt lenyomattal, vagy ha az eredeti irat elérhetősége nem biztosított, az iratérvényességi nyilvántartásban tárolt szöveges tartalomra vonatkozó lenyomat ellenőrzése alapján.”
(7) Az R8. VI. fejezete a 34. §-t követően a következő 34/A. és 34/B. §-sal egészül ki:
„34/A. § (1) Az elektronikus űrlapot úgy kell kialakítani, hogy valamennyi, hasonló feladatot ellátó vagy egyébként hasonló elektronikus űrlapot használó hatóság azonos elektronikus űrlapot használhasson.
(2) A hatóság az elektronikus űrlap adatszerkezetét köteles úgy kialakítani, hogy az a kitöltéskor megadott adatokon túl az egyes adatok értelmezéséhez szükséges információt, mezőnevet tartalmazza, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet e feltételt nem kielégítő elektronikus űrlap vagy elektronikus űrlapkezelő rendszer alkalmazását írja elő.
(3) Az adatok értelmezéséhez szükséges információ adatszerkezetben történő szerepeltetésétől a hatóság eltekinthet, ha
a) az elektronikus űrlap csak előre meghatározott zárt folyamatban, rögzített felhasználási helyeken kerül felhasználásra,
b) az elektronikus űrlapok verzióiról a hatóság hivatalos, nyilvános nyilvántartást vezet,
c) biztosított a kezelőprogramok minden felhasználási helyen történő aktuális állapotának elérése, frissítése, valamint
d) a kezelőprogramok visszamenőlegesen is képesek kezelni az elektronikus űrlapok verzióit és a nem kompatibilis elektronikus űrlap használatának kizárása biztosított.
(4) A hatóság köteles az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzétenni, valamint a felügyelet részére bejelenteni az elektronikus űrlap adatszerkezetét és kitöltés-ellenőrzési szabályait.
34/B. § (1) A hatóság köteles biztosítani az elektronikus űrlapról képi formátumú elektronikus, valamint papír alapú hiteles vagy nem hiteles másolat készíthetőségét. A másolaton minden olyan, az elektronikus űrlapon feltüntetett adatelemek értelmezéséhez szükséges információt fel kell tüntetni, amely a kitöltéskor is megjelenítésre került. Nem kell a másolat részeként feltüntetni a kitöltést segítő segédinformációkat, amelynél külön dokumentumban történő képi formátumú elektronikus vagy papír alapú másolat létrehozhatóságát kell biztosítani.
(2) A papír alapú másolat készítése esetén a hatóság az elektronikus űrlapon megadott információ elektronikus leolvasását egyszerűsítő kódnyomtatás lehetőségét is biztosíthatja; ha az elektronikus űrlap papír alapú másolata automatikusan kerül feldolgozásra, akkor a hatóság az elektronikus leolvasást egyszerűsítő kódnyomtatást biztosítani köteles.”
(8) Hatályát veszti az R8.
a) 3. § (4) bekezdésében az „a Ket. 169. § (1) bekezdés a) pontja szerint” szövegrész,
b) 21. §-a.
33. §   A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Hivatal
a) módszertani és tudásközpontként önálló elemzési, hatásvizsgálati, módszertan-fejlesztési tevékenységeket lát el,
b) részt vesz az államigazgatási feladat- és hatáskörök feladatkataszterének elkészítésében,
c) részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatkörét, szervezetét és működését érintő projektek előkészítésében, végrehajtásában, adminisztrációjában,
d) szervezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a kormányablakok fejlesztését, a kormányablakok elhelyezésével összefüggően javaslatokat és intézkedéseket dolgoz ki,
e) működteti a kormányablak-tudástárat,
f) közreműködik a közigazgatás szervezéséért felelős miniszternek a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenységének szakmai irányításával, ezzel összefüggésben az ügyfélszolgálati működés fejlesztésével, elemzésével és monitoringjával kapcsolatos feladatok ellátásában,
g) közzétételre előkészíti a Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítő egyes lapszámait, mint elektronikus dokumentumokat,
h) gondoskodik a formatervezési tevékenységet előmozdító programok, kiállítások, más rendezvények kezdeményezéséről, szervezéséről, valamint irányítja a formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt terjesztését, a hazai formatervezési kultúra fejlesztését, közreműködik a formatervezők iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteinek gyarapításában, amely tevékenységeihez a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásait veszi igénybe.”
34. §   Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A kérelmező vagy meghatalmazottja a kérelmet papír alapon vagy elektronikus adathordozón benyújthatja
a) bármely területi kamaránál, vagy
b) az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati jegyzőnél.”

6. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

35. §
(1) Hatályát veszti a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében a „, vagy a kormányablakhoz” szövegrészek,
b) 5. § (4) bekezdésében a „vagy a kormányablakhoz” szövegrész és az „, amelyet a kormányablak nyolc napon belül megküld a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve részére” szövegrész.
(2) Hatályát veszti
a) a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a „kérelmére” szövegrész,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.16-1.18. pontjai,
c) a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 13. §-a.

1. MELLÉKLET AZ 515/2013. (XII. 30.) KORM. RENDELETHEZ

A kormányablakban azonnal intézhető ügyek

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem
2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése
3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát
6. Értesítési cím bejelentése
7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani
8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése
9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása
11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)
12. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén
13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele,
17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem
24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem
34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem
37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem
39. az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése
40. a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása
41. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok
41. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok
42. Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem
43. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés
44. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való tájékoztatás kérése

2. MELLÉKLET AZ 515/2013. (XII. 30.) KORM. RENDELETHEZ

A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek

1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem
3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem
4. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele
5. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
6. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
7. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
8. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
9. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
11. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem
12. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem
13. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján
14. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem
15. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése
16. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan
17. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem
18. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem
19. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem
20. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)
21. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem
22. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem
23. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem
24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem
25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
26. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
27. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)
28. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
29. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem
30. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően)
31. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)
32. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem
33. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
34. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
35. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
36. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
37. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
38. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban
39. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
40. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
41. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem
42. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban
43. Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap kiállítására irányuló kérelem

3. MELLÉKLET AZ 515/2013. (XII. 30.) KORM. RENDELETHEZ

A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok

1. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
3. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
4. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
5. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
6. Építési engedély kiadása iránti kérelem
6. Építési engedély iránti kérelem
7. Bontási engedély kiadása iránti kérelem
7. Bontási engedély iránti kérelem
8. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem
8. Fennmaradási engedély iránti kérelem
9. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem
10. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
11. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
12. Bontás tudomásulvétele iránti kérelem
13. Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
14. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem
15. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem
16. Használatbavételi engedély iránti kérelem
17. Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
17. Engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
18. Összevont telepítési eljárás iránti kérelem
18. Összevont telepítési eljárás lefolytatására irányuló kérelem
19. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem
20. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem
21. Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem
21. Műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem
22. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése
23. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem
24. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz
25. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz
26. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz
27. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
28. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem
29. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése
30. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
31. Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
31. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
32. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
33. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem
34. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül
35. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére
36. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére
37. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére
38. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem
39. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés
40. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem
41. Óvodáztatási támogatás iránti kérelem
42. Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatban
43. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem
44. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem
45. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem
46. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári szerződésnek
47. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek (kivéve önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme
48. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
49. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés
50. Annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni
51. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem
52. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
53. Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése
53. Fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése
54. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán
55. Aktív korúak ellátása iránti kérelem
56. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
57. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem
58. Táppénz, gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem
58. Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem
59. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
60. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
61. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése
62. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése
63. A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának lemondásáról tett nyilatkozat és annak visszavonása
63. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele iránti kérelem
64. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem
65. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok kirendelése iránti kérelem
66. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem
67. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére
68. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik
69. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem
70. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem
71. Állampolgársági honosítási kérelem
72. Állampolgársági visszahonosítási kérelem
73. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat
74. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat
75. Állampolgárság visszaállítására irányuló kérelem
76. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
77. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem
78. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem
79. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
80. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat
81. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket
82. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása
83. Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
83. Állatmenhely létesítésére irányuló bejelentés
84. Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
84. Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés
85. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem
86. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról
87. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem
88. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
89. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
90. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
91. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
92. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
93. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
94. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
95. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
96. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
96. Szálloda szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés
97. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
97. Szálloda szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
98. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése
99. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
99. Panzió szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés
100. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
100. Panzió szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
101. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése
102. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
102. Kemping szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés
103. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
103. Kemping szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
104. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése
105. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
105. Üdülőház szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés
106. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
106. Üdülőház szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
107. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése
108. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
108. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés
109. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
109. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
110. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése
111. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
111. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés
112. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
112. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
113. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése
114. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
115. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem
116. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem
117. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
117. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés
118. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
118. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységre való jogosultság visszavonására és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
119. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása
120. Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése
121. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése
122. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése
123. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
124. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme
124. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés
125. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
126. Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések
126. Reklámokra vonatkozó fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések
127. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem
128. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme
129. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem
130. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem
131. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem
132. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
133. Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
134. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem
135. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem
136. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
137. Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem
138. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem
139. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem
140. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem
141. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
142. Útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem
143. Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés d)-g) pontjában foglalt feltételek fennállásának igazolását célzó meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem
144. Harmadik országbeli állampolgár magyarországi szálláshelyének bejelentése
145. Az Európai Gazdasági Térség állampolgár és a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag úti okmánya, személyazonosító igazolványa, illetve tartózkodási jogát igazoló okmánya eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése
146. A harmadik országbeli állampolgár úti okmánya, valamint tartózkodásra jogosító engedélye elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése
147. Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése
148. Előzetes hozzájárulás és előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem családi napközi, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosításával kapcsolatban
149. Sírnyitás engedélyezésére irányuló kérelem
150. Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló kérelem
151. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése
152. Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése
153. Földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentése
154. Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése
155. Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
156. Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásának bejelentése
157. Csecsemőgondozási díj iránti kérelem
158. Gyermekgondozási díj iránti kérelem
159. Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem
160. Külszolgálatos kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő részére kiállítható Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem
161. Biztosítási kötelezettség elbírálása iránti kérelem (E101, E102, E103)
162. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány/jogosultság igazolás fennálló és zárult időszakra (E 104, E 106, E 109, E 121) kiállítása iránti kérelem (E 107. E 001/S009, S016, S017, S018, S019, S044, S045, S071)
163. Igazolás iránti kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány (E 106, E 109, E 120, E 121/ S072, S073, S1) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban fennálló jogosultság esetén
164. Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány (E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén
165. Egészségügyi ellátásra való jogosultságról szóló igazolások és egyéb igazolások kiadása iránti kérelem uniós rendeletek alapján, zárult jogosultsági időszakra/helyben lakási időszakra vonatkozóan (E104/S040, S041)
166. Információkérésre irányuló kérelem biztosítási időkről (E104)
167. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén (E106, E109)
168. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező nyugdíjas részére (E121)
169. Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti kérelem üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés esetén (E123)
170. Nagykorú családtag jogosultságának bejegyzése iránti kérelem rendezetlen magyarországi jogviszony esetén (E106, E109)
171. Táppénz iránti kérelem
172. Gyermekápolási táppénz iránti kérelem
173. Baleseti táppénz iránti kérelem
174. Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és eljárási bírság megfizetésével kapcsolatos méltányossági kérelem
175. Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és cseréje iránti kérelem
176. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező magyar állampolgár külföldi biztosításának bejelentése
177. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem újszülött részére
178. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem kiskorú részére
179. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú részére
180. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése
181. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadása iránti kérelem
182. Költségmentesség iránti kérelem a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadásával összefüggésben
183. Időskorúak járadékára vagy ápolási díjra jogosult személy kérelme az ügyben keletkezett iratok megküldése iránt lakcímváltozás esetén
184. Időskorúak járadékának felülvizsgálata iránti kérelem
185. Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés
186. Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés
187. Egybefüggően három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás bejelentése fogyatékossági támogatás ügyében
188. Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem
189. Adókedvezmény megállapításához szükséges fogyatékossági támogatással kapcsolatos hatósági igazolvány kiadása iránti kérelem
190. Vakok személyi járadékában részesített személy részéről a lakcímében bekövetkezett változás, illetőleg a járadék folyósításának megszüntetését előidéző ok bejelentése
191. Kereset kiegészítés megállapítása iránti kérelem
192. Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény megállapítása iránti kérelem
193. Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése
194. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz (a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható bejelentés kivételével)
195. Ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
196. Felhasználó földgáz-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
197. Felhasználó vízközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
198. Felhasználó villamosenergia-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
199. Felhasználó távhő-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme
200. Általános kereskedelmi jogszabályok megtartásához, illetve panaszkezeléshez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
201. Ártájékoztatással összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
202. Fiatalkorúak alkohol-, dohány-, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálása miatti kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
203. Üzleten kívül kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítési tevékenység vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
204. Elektronikus kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
205. Hírközlési szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérelem
206. Szavatosság és jótállás vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
207. Idegenforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
208. Szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződésekkel és azok alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
209. Élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
210. Termékbiztonság vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
211. Rehabilitációs ellátás folyósításának szüneteltetésére irányuló bejelentés
212. Rehabilitációs ellátás újbóli folyósítása iránti kérelem
213. Rehabilitációs ellátás megszüntetése iránti kérelem
214. Rokkantsági ellátás megszüntetése iránti kérelem
215. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
216. Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem
217. Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem
218. Saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
219. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem
220. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem
221. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
222. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj) megállapítása iránti kérelem
223. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem
224. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (szülői nyugdíj) megállapítása iránti kérelem
225. Rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelem
226. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem
227. Állapotrosszabbodásra hivatkozással baleseti fokozatnak megfelelő járadék megállapítása iránti kérelem
228. Baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem
229. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem
230. Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem
231. Öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása iránti kérelem
232. Gyermektartásdíj továbbfolyósítása iránti kérelem
233. Gyám, hivatásos gyám, családbafogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem
233. Gyám, családba fogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem
234. Kérelem a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban
235. Családba fogadásra, illetve családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem
236. Az ügyfél vagy az adatkérő - a kormányhivatal által egészségbiztosítási feladatkörében kezelt - személyes, illetve egészségügyi adatai megismerésére vonatkozó kérelme
236. Az ügyfél vagy az adatkérő személyes, a kormányhivatal által egészségbiztosítási feladatkörben kezelt adatok megismerésére vonatkozó kérelme
237. Azonnali pénzügyi segély iránti kérelem áldozatsegítő szolgáltatás keretében
238. Bűncselekmények áldozatainak okmánypótlásához hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
238. Áldozati státusz igazolása
239. Méltányossági kérelem álláskeresési ellátások visszakövetelése esetén
240. Költségek megtérítése iránti kérelem a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 32. §-a alapján
241. Álláskeresési járadék folyósítása időtartamának hátralevő idejére eső összegének egy összegben történő kifizetése iránti kérelem
242. Munkaviszony fennállásának okirati bizonyítása iránti kérelem
243. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem társas vállalkozó esetén
244. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén
245. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási, illetve vállalkozási jogviszony) esetén
246. Belföldinek nem minősülő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány kiadása iránt
247. Húsvizsgálat iránti kérelem
248. Foglalkoztatást elősegítő, ajánlott képzésben történő részvétel képzési költségének támogatása iránti, illetve keresetpótló juttatás vagy kereset-kiegészítés megállapítása iránti kérelem
249. Földhasználati bejelentés
249. Földhasználati bejelentés, ha a földhasználati bejelentési adatlaphoz mellékletet jogszabály szerint nem kell csatolni
250. Kérelem a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás-kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyása iránt
251. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező készpénzvagyont érintő jognyilatkozat jóváhagyására
252. Hadirokkant magasabb járadékosztályba való besorolása iránti kérelme
253. Álláskeresési járadék megszüntetése iránti kérelem (bejelentés)
254. Személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
255. Álláskeresőként nyilvántartott időtartamra, az utolsó munkáltató megnevezésére vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
256. Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem
257. Közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatása iránti kérelem
258. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem
259. Közúti járművek forgalomba helyezés előtti vizsgálatának elvégzésére irányuló kérelem
260. Digitális tachográf kártya kiadása iránti kérelem
261. Lassú járművek és pótkocsijaik forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata elvégzésére irányuló kérelem
262. Közúti járművek műszaki adatainak, adatváltozásának igazolására, vagy környezetvédelmi plakett pótlására irányuló kérelem
263. Járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása iránti kérelem
264. Előzetes eredetiségvizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelem
265. Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem
266. Közúti járművek forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata iránti kérelem
267. Gépjármű, mezőgazdasági vontató, valamint pótkocsi időszakos vizsgálata iránti kérelem
268. I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények forgalmazására, vásárlására és felhasználására jogosító igazolványok kiadása iránti kérelem
269. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése
270. Hadigondozási igényjogosultság megállapítására vonatkozó kérelem
271. Családi név korrekciója iránti kérelem
272. Gyermek- és ifjúsági csoport nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyen szervezett üdülésének, táborozásának bejelentése
273. Nyilvános fürdővizekről szóló tájékoztatás iránti kérelem
274. Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására irányuló kérelem
275. Fürdővízminőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatok gyakoriságának és helyének az előírásoktól eltérő megállapítása iránti kérelem
276. Töltő-ürítő medencék gyógyvize fertőtlenítéséhez való hozzájárulás megadására irányuló kérelem
277. Közfoglalkoztatás esetén megfelelő elhelyezés, tisztálkodási és étkezési lehetőség engedélyezésére irányuló kérelem
278. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése iránti kérelem
279. Különleges táplálkozási célú élelmiszer meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem feleléséről szóló bejelentés
280. Élelmiszer táplálkozási célú meg nem feleléséről szóló bejelentés
281. Étrend-kiegészítő készítmények meg nem feleléséről szóló bejelentés
282. Természetes fürdővíz használatának engedélyezése
283. Vándortábor jellegű tábor bejelentése
284. Peren kívüli jogi segítségnyújtás iránti kérelem
285. Pártfogó ügyvédi díj vagy egy részének visszatérítésére kötelezés esetén visszatérítési kötelezettség alóli mentesítés iránti kérelem
286. Határon átnyúló tartási ügyekben jogi segítségnyújtás iránti kérelem
287. Autóbuszos személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos panasz
288. Részben vagy egészben fedő vagy magában foglaló földtani szerkezetre vonatkozó megállapodásnak vagy az attól való elállásnak, felbontásnak, megszüntetésnek, felmondásnak vagy módosításnak a jóváhagyása iránti kérelem
289. Állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyonról, valamint az energetikai és ipari eredetű szén-dioxidot tároló földtani szerkezetekről hatósági igazolás kiadása iránti kérelem
290. Vezetékjog megszűnésének bejelentése
291. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazására irányuló bejelentés
292. Munkavállalónak a munkáltató munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedésére vagy mulasztására, a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálása elmulasztására vonatkozó bejelentése
293. Munkavállalónak a munkabalesettel kapcsolatos bejelentése
294. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése
295. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése
296. Kereskedő bejelentése a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmában bekövetkezett változásról
297. Üzlet megszűnésének bejelentése
298. Vásár fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése
299. Vásár megszűnésének bejelentése
300. Piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése
301. Piac megszűnésének bejelentése
302. Bevásárlóközpont megszüntetésének bejelentése
303. Helyi termelői piac megszűnésének bejelentése
304. Kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentés ellenőrzése érdekében
304. A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentés
305. Az ügyfél vagy az adatkérő személyes adatokra vonatkozó kérelme, bejelentése jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén
306. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról otthonteremtési kamattámogatáshoz
307. Aktív korúak ellátásának igénylése céljából hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
308. Adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
309. Harmadik országbeli állampolgárnak egyszerűsített foglalkoztatásához szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
310. Területi Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (NFA) szembeni tartozásra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
311. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem szociális hozzájárulási adókedvezményhez
312. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatása megszűnésének bejelentése
313. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem
314. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem
315. Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás iránti kérelem
316. Országos Közfoglalkoztatási Program támogatása iránti kérelem
317. Közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatása iránti kérelem
318. Vállalkozás részére foglalkoztatás támogatásának megállapítása iránti kérelem
319. Kérelem a gyermek, a gondnokság alá helyezett személy tulajdonát (birtokát) érintő ingatlannal kapcsolatos jognyilatkozat jóváhagyására
320. A Közművelődési Tanács megalakítását célzó határozat benyújtása
321. Kábítószer előállítására alkalmas növény termesztésének bejelentése
322. Pótmagánvádló részére személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem
323. A sértett, a magánvádló, a magánfél és az egyéb érdekeltek részére pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem
324. Hajó nemzetközi jeleinek kiadása iránti kérelem
325. Hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése, továbbá jogszabályban meghatározott gyakorlat, gyakorlati idő igazolása és elfogadása iránti kérelem
326. Hajóokmányok pótlása iránti kérelem
327. Egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművekre előzetes összeépítési engedély iránti kérelem
328. Járművezetői vizsgabiztosi szakmai képzésre való jelentkezés iránti kérelem
329. Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásába való felvétel iránti kérelem
330. Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásából történő törlés iránti kérelem
331. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiadása iránti kérelem
332. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiterjesztése iránti kérelem
333. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem
334. A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentés
335. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem
336. Nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem
337. Mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
338. Spermatároló központ üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
339. Apaállat szaporítóanyag előállítására történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
340. Embrióátültető állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
341. Baromfi- és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
342. Sertés-jelölőkalapács használatának engedélyezésére irányuló kérelem
343. Export tenyésztojás-jelölés kódszámának kiadása iránti kérelem
344. Teljesítményvizsgálati hely engedélyezésére, illetve megbízás kiadására irányuló kérelem
345. Vágás utáni minősítést végző minősítő szervezetek és minősítők engedélyezésére irányuló kérelem
346. Vágott test minősítő műszerek engedélyezésére irányuló kérelem
347. Tenyészet és tartási hely létrehozása iránti kérelem
348. Baromfi Információs Rendszer, Szarvasmarha Információs Rendszer, Országos Lótenyésztési Információs Rendszer bizonylat kiállítása iránti kérelem
349. Tenyésztő szervezeti elismerés kiadására irányuló kérelem
350. Tenyészértékbecslés, ivadékvizsgálati tervek engedélyezésére irányuló kérelem
351. Törzskönyv, tenyésztési főkönyv, teljesítményvizsgálatok, tenyésztési adatok, származási igazolások hitelesítésére irányuló kérelem
352. Inszeminátorok, embrióátültetők névjegyzékbe vételére irányuló kérelem
353. Borászati üzemek, palackozók engedélyezése iránti kérelem
354. Borászati termékek külkereskedelmi forgalomba hozatala esetén, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező termék kiszállításához szükséges minőségi tanúsítvány iránti kérelem
355. Új vérkészítményt előállító hely engedélyének kiadása, módosítása iránti kérelem
356. Állatgyógyászati készítmény eseti forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem
357. Állatgyógyászati készítmény vagy hatóanyag behozatali engedélye iránti kérelem
358. Törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem
359. Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tételére vonatkozó hatósági bizonylat kibocsátására vonatkozó kérelem
360. Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tétele forgalmazásának engedélyezésére vonatkozó kérelem
361. Állatgyógyászati gyógyszergyártási engedély kiadása, módosítása iránti kérelem
362. Alaki hibás készítmény forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem
363. Időszakos Gyógyszerbiztonsági Jelentés benyújtása
364. Élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelése, felhasználása, további feldolgozása iránti kérelem
365. Takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem benyújtása
366. Lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem
367. Engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmányipari vállalkozások, létesítmények nyilvántartásba vétele iránti kérelem
368. Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése iránti kérelem
369. Élelmiszer- és takarmány hatósági felügyeletével kapcsolatos panaszbejelentés
370. Engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (állati eredetű élelmiszer) engedélyezése iránti kérelem
371. Nem engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (növényi eredetű élelmiszer) bejelentése
372. Élelmiszeriparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény bejelentése
373. Ionizáló energiával történő kezelést végző élelmiszer-előállító tevékenység engedélyezése iránti kérelem
374. Élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének engedélyezése iránti kérelem
375. Gombaszakellenőri tevékenység bejelentése
376. Nem állami laboratórium engedélyezése iránti kérelem
377. Kistermelői élelmiszer-előállítási tevékenység bejelentése
378. Külön engedély iránti kérelem egyes élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához
379. Kiskereskedelmi létesítmények által marginális, helyi és korlátozott tevékenységként végzett állati eredetű élelmiszer előállítás bejelentése
380. Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely bejelentése
381. Gombajegyzékben nem szereplő gomba forgalmazási engedély iránti kérelem
382. Élelmiszer-vállalkozás felmentési kérelme egyes vízminőségi jellemzők részletes vízvizsgálata alól
383. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. § (4) bekezdés b)-e) pontja szerinti kérelem
384. Állatvédelmi bejelentés
385. Magyarország területére kiszerelés, valamint tovább feldolgozás céljából behozott borászati termék bor származási bizonyítvány kiadásához szükséges igazolás kiállítása iránti kérelem
386. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti soron kívüli kérelem
387. Telekalakítási engedély iránti kérelem
388. Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülésének vagy elvesztésének bejelentése
389. Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését követő pótlására irányuló kérelem
390. Halászati őrzés módjának bejelentése
391. Horgászvizsga alóli felmentés iránti kérelem
392. Állami horgászvizsga bizonyítvány pótlása iránti kérelem
393. Cirkuszi menazséria létesítésének, fenntartásának engedélyezése iránti kérelem
394. Bejelentés menazséria működésének soron kívüli ellenőrzése érdekében
395. Ideiglenes menazséria úti napló kiadása iránti kérelem
396. Ideiglenes menazséria úti napló leadása
397. Betanított állat külső kifutó nélküli tartásának engedélyezése iránti kérelem
398. Elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiállítása iránti kérelem
399. Szakmai bizonyítvány hibás bejegyzésének javítására irányuló kérelem
400. Névváltozás esetén a szakmai bizonyítvány cseréjére irányuló kérelem
401. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 6-8. §-a megsértésének bejelentése
402. Méhészkedés (méhtartás) bejelentése
403. Méhek kiszállításának bejelentése
404. Méhek beszállításának bejelentése
405. Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után
406. Méhraj észlelésének, illetve befogásának bejelentése
407. Méhek - zárlat alatt nem álló területre történő - bevitelének bejelentése
408. Nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül a szeszes ital kimérésnek az intézmény napi működési idejének lejárta után történő engedélyezésére irányuló kérelem
409. Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelem
410. Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem
411. Házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem
412. Testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házasságához szükséges felmentés iránti kérelem
413. Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem
414. Szerencsejáték szervező tevékenység folytatásának engedélyezéséhez szükséges jegyzői igazolás kiadása iránti kérelem
415. Hites bányamérői tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem
416. Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői, felügyeleti tevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló kérelem
417. Harmadik országbeli állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése
418. Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása megszűnésének bejelentése
419. Elhunyt külföldre szállításának engedélyezésére irányuló kérelem
420. Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezésére irányuló kérelem
421. Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem
422. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja iránti kérelem
423. Talajjavítási engedély iránti kérelem
424. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem
425. Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése iránti kérelem
426. Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
427. Szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
428. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
428. Hígtrágya termőföldön történő felhasználására irányuló szándék bejelentése
429. Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
430. Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
431. Talajvédelmi követelmények, valamint a termőföld használat követelményei teljesítésének igazolása iránti kérelem
432. Építési engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem
433. Építésügyi fennmaradási engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem
434. Összevont építésügyi hatósági engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem
435. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem
436. Balettművészeti életjáradék iránti kérelem
436. Táncművészeti életjáradék iránti kérelem
437. Bányászok egészségkárosodási járadéka megállapítása iránti kérelem
438. Bányászok egészségkárosodási járadékra való jogosultság megszüntetése iránti kérelem
439. Nyugellátások módosítása iránti kérelem egyéni vállalkozói, társas vállalkozói, őstermelői tartozás megtérülése esetén
440. Nyugellátás visszafizetésével kapcsolatban tartozás, eljárási és mulasztási bírság kirovása esetén méltányosság gyakorlásával történő mérséklése, elengedése, illetőleg fizetési halasztás vagy részletfizetés iránti kérelem
441. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról
442. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem
443. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított nyugellátás ismételt folyósítása iránti kérelem
444. Öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetésére irányuló kérelem
445. Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országból saját jogú nyugellátásban részesülő által, a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem
446. Természeti területen a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem
447. Természeti területen a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetésének engedélyezése iránti kérelem
448. Védett természeti területen lévő erdőben a fakitermelés iránti kérelem vegetációs időszak alatt
449. Védett természeti területen kutatás végzése iránti kérelem
450. Védett természeti területen gyűjtés végzése iránti kérelem
451. Védett természeti területen kísérlet végzése iránti kérelem
452. Védett természeti területen gyep feltörése iránti kérelem
453. Védett természeti területen gyep felújítása iránti kérelem
454. Védett természeti területen gyep felülvetése iránti kérelem
455. Védett természeti területen gyep öntözése iránti kérelem
456. Védett természeti területen gyep legeltetése iránti kérelem
457. Védett természeti területen gyep kaszálása iránti kérelem
458. Védett természeti területen terület helyreállítása iránti kérelem
459. Védett természeti területen terület jellegének megváltoztatása iránti kérelem
460. Védett természeti területen terület használatának megváltoztatása iránti kérelem
461. Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem
462. Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület termőföld művelési ágának megváltoztatása iránti kérelem
463. Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem
464. Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem
465. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet égetése iránti kérelem
466. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet irtása iránti kérelem
467. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet aratása iránti kérelem
468. Védett természeti területen gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetése iránti kérelem
469. Védett természeti területen, erdőterületen tűz gyújtása iránti kérelem
470. Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása iránti kérelem
471. Védett természeti területen horgászat iránti kérelem
472. Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem
473. Védett természeti területen járművel történő közlekedés iránti kérelem
474. Védett természeti területen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény létesítése iránti kérelem
475. Fokozottan védett természeti területre történő belépés iránti kérelem
476. Védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtése iránti kérelem
477. Védett növényfaj egyedének birtokban tartása iránti kérelem
478. Védett növényfaj egyedének adásvétele iránti kérelem
479. Védett növényfaj egyedének cseréje iránti kérelem
480. Védett növényfaj egyedének kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítése iránti kérelem
481. Védett növényfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem
482. Védett növényfaj egyedének az országba behozatala iránti kérelem
483. Védett növényfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem
484. Védett növényfaj egyedének preparálása iránti kérelem
485. Védett növényfaj egyedének betelepítése iránti kérelem
486. Védett növényfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem
487. Védett növényfaj egyedének termesztésbe vonása iránti kérelem
488. Védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet iránti kérelem
489. Védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználása iránti kérelem
490. Védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem
491. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatása iránti kérelem
492. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék kivágása iránti kérelem
493. Védett növénytársulások fenntartása érdekében tiltott tevékenység folytatása iránti kérelem
494. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének elpusztítása iránti kérelem
495. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolítása iránti kérelem
496. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének megszerzése iránti kérelem
497. Védett állatfaj hasznosítása iránti kérelem
498. Védett állatfaj egyedeinek gyűjtése iránti kérelem
499. Védett állatfaj egyedeinek befogása iránti kérelem
500. Védett állatfaj egyedeinek birtokban tartása iránti kérelem
501. Védett állatfaj egyedeinek elejtése iránti kérelem
502. Védett állatfaj egyedeinek idomítása iránti kérelem
503. Védett állatfaj egyedeinek szaporítása iránti kérelem
504. Védett állatfaj egyedének kikészítése iránti kérelem
505. Védett állatfaj egyedének preparálása iránti kérelem
506. Védett állatfaj preparátumának birtokban tartása iránti kérelem
507. Védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő tartása iránti kérelem
508. Védett állatfaj hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítése iránti kérelem
509. Védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem
510. Védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele iránti kérelem
511. Védett állatfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem
512. Védett állatfaj egyedének külföldről történő behozatala iránti kérelem
513. Védett állatfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem
514. Védett állatfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem
515. Védett állatfaj egyedének betelepítése iránti kérelem
516. Védett állatfaj kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazása iránti kérelem
517. Védett állatfaj egyede fészkének áttelepítése iránti kérelem
518. Védett állatfaj egyedének háziasítása iránti kérelem
519. Védelemben részesülő állatfajok egyedének tartása iránti kérelem
520. Védelemben részesülő állatfajok egyedének hasznosítása iránti kérelem
521. Védelemben részesülő állatfajok egyedének bemutatása iránti kérelem
522. Védelemben részesülő állatfajok egyede tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező változás átvezetése iránti kérelem
523. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek fenntartása iránti kérelem
524. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakítása iránti kérelem
525. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek üzemeltetése iránti kérelem
526. Barlang, barlangszakasz hasznosítása iránti kérelem
527. Barlang, barlangszakasz hasznosítási módjának megváltoztatása iránti kérelem
528. Barlang, barlangszakasz kiépítése iránti kérelem
529. Barlangi képződmények kimentése iránti kérelem
530. Barlangi képződmények értékesítése iránti kérelem
531. Barlangi képződmények hasznosítása iránti kérelem
532. Barlangi képződmények külföldre juttatása iránti kérelem
533. Barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás iránti kérelem
534. Barlangban, barlangszakaszban végzendő kísérlet iránti kérelem
535. Barlangban, barlangszakaszban végzendő gyűjtés iránti kérelem
536. Barlangi búvármerülés iránti kérelem
537. Barlangban bejárat vagy barlangszakasz lezárása iránti kérelem
538. Barlangban műtárgy elhelyezése iránti kérelem
539. Barlangban műtárgy felújítása iránti kérelem
540. Barlangban műtárgy helyreállítása iránti kérelem
541. Barlangban filmforgatás iránti kérelem
542. Barlangban védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben meghatározott tevékenységek iránti kérelem
543. Védett ásványok, ősmaradványok gyűjtése iránti kérelem
544. Védett ásványok, ősmaradványok forgalomba hozatala iránti kérelem
545. Védett ásványok, ősmaradványok külföldre vitele iránti kérelem
546. Riasztási módszerek alkalmazása iránti kérelem
547. Túlszaporodott állomány egyedeinek befogása iránti kérelem
548. Túlszaporodott állomány egyedeinek gyérítése iránti kérelem
549. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat tartása iránti kérelem
550. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat szaporítása iránti kérelem
551. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat országba való behozatala iránti kérelem
552. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem
553. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv módosítása iránti kérelem
554. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem
555. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozás elrendelése iránti kérelem a beavatkozási terv alapján
556. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási munkák megkezdésének bejelentése
557. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási terv módosítása iránti kérelem
558. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem
559. Gyep feltörése iránti kérelem
560. Gyep felülvetése iránti kérelem
561. Gyep faültetvénnyé alakítása iránti kérelem
562. Terület helyreállítására irányuló kérelem
563. Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem
564. Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem
565. Talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezése, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem
566. Éti csiga gyűjtése iránti kérelem
567. Éti csiga hasznosítása iránti kérelem
568. Tokfaj élő példányai tartásának, tenyésztésének bejelentése
569. Nádas aratásának engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti területen
570. Gépi nádaratás, közlekedés engedélyezése iránti kérelem
571. Nádas égetésének engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti területen
572. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének bemutatása iránti kérelem
573. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének hasznosítása iránti kérelem
574. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének tartása iránti kérelem
575. Natura 2000 gyepterületeken a nád irtása iránti kérelem
576. Natura 2000 gyepterületeken az október 31. és április 23. között történő legeltetés iránti kérelem
577. Fokozottan védett növényfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem
578. Fokozottan védett növényfaj egyede országba történő behozatalának engedélyezése iránti kérelem
579. Fokozottan védett növényfaj egyede országon való átszállításának engedélyezése iránti kérelem
580. Fokozottan védett növényfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem
581. Fokozottan védett növényfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem
582. Fokozottan védett növényfaj egyede termesztésbe vonásának engedélyezése iránti kérelem
583. Fokozottan védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet engedélyezése iránti kérelem
584. Fokozottan védett növényfaj egyede biotechnológiai célra történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
585. Fokozottan védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem
586. Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítésének engedélyezése iránti kérelem
587. Vadon élő állatfaj visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem
588. Nem őshonos élő szervezetek betelepítésének engedélyezése iránti kérelem
589. Élő szervezet visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem
590. Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag-bank létrehozásának engedélyezése iránti kérelem
591. Védett növényfaj gén- és szaporítóanyag-bankban történő elhelyezésének engedélyezése iránti kérelem
592. Fokozottan védett állatfaj állománya szabályozásának engedélyezése iránti kérelem
593. Fokozottan védett állatfaj egyedei gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem
594. Fokozottan védett állatfaj egyedei befogásának engedélyezése iránti kérelem
595. Fokozottan védett állatfaj egyedei elejtésének engedélyezése iránti kérelem
596. Fokozottan védett állatfaj egyedei birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem
597. Fokozottan védett állatfaj egyedei idomításának engedélyezése iránti kérelem
598. Fokozottan védett állatfaj egyedei szaporításának engedélyezése iránti kérelem
599. Fokozottan védett állatfaj egyedei kikészítésének engedélyezése iránti kérelem
600. Fokozottan védett állatfaj egyedei preparálásának engedélyezése iránti kérelem
601. Fokozottan védett állatfaj egyedei preparátumai birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem
602. Fokozottan védett állatfaj egyede élőállat-gyűjteményben történő tartásának engedélyezése iránti kérelem
603. Fokozottan védett állatfaj állománya külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítésének engedélyezése iránti kérelem
604. Fokozottan védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem
605. Fokozottan védett állatfaj egyede cseréjének engedélyezése iránti kérelem
606. Fokozottan védett állatfaj egyede adásvételének engedélyezése iránti kérelem
607. Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem
608. Fokozottan védett állatfaj egyede behozatalának engedélyezése iránti kérelem
609. Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre átszállításának engedélyezése iránti kérelem
610. Fokozottan védett állatfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem
611. Fokozottan védett állatfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem
612. Fokozottan védett állatfaj kártétele megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem
613. Fokozottan védett állatfaj egyede háziasításának engedélyezése iránti kérelem
614. Az ország egész területére kiterjedő tevékenységre irányuló természetvédelmi hatósági engedély kiadása iránti kérelem
615. Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
616. A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásában, valamint a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában kezelt adatokra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
617. Bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése
618. Telepengedély kiadására irányuló kérelem
619. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról
620. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése az ipari tevékenység megszüntetéséről
621. Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére irányuló kérelem
622. A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére és nyilvántartásba vételére irányuló kérelem
623. Turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem
624. Lovas szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése
625. Lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
626. Az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló 1340/2008/EK rendelet alapján vas- és acélipari termék behozatalának engedélyezése iránti kérelem
627. Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK rendelet, a Fehéroroszországból és Oroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1050/2006/EK rendelet és a Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések vonatkozásában a kálium-klorid mennyiségi felső határára vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról szóló 1818/2006/EK bizottsági rendelet alapján kálium-klorid behozatalának engedélyezése iránti kérelem
628. Az egyes harmadik országokban végzett feldolgozás vagy kezelés után a Közösségbe újrabehozott egyes textil- és ruházati termékekre alkalmazandó, a passzív feldolgozással kapcsolatos rendelkezések megállapításáról szóló 3036/94/EK rendelet alapján textil- és ruházati termékekkel kapcsolatos passzív bérmunka engedélyezése iránti kérelem
629. Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelme
630. Villamossági termékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
631. Gépek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
632. Gázkészülékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
633. Mérőeszközök, nem automatikus mérlegek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
634. Nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
635. Szállítható nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
636. Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
637. Kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
638. Egyes gazdasági célfelhasználásra szánt termékkörök energiahatékonysági követelményei megfelelőségének piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
639. Sűrűségmérők hitelesítése iránti kérelem
640. E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítése iránti kérelem
641. Dózismérők és szennyezettségmérők hitelesítése iránti kérelem
642. Zajszintmérők hitelesítése iránti kérelem
643. Légzési alkoholmérők hitelesítése iránti kérelem
644. Sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek hitelesítése iránti kérelem
645. Játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automaták hitelesítése iránti kérelem
646. Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők hitelesítése iránti kérelem
647. Víztől eltérő folyadékok mérőrendszereinek hitelesítése iránti kérelem
648. Nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítése iránti kérelem
649. Mérőeszköz-minősítő laboratórium feljogosítás iránti kérelem
650. Kötelező hitelesítésű mérőeszköz típusvizsgálata iránti kérelem
651. Nemesfém tárgyak forgalmazásával, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozások tevékenysége megkezdésének bejelentésére, az adatváltozás bejelentésére, az engedély visszavonására irányuló kérelem, valamint a tevékenység megszüntetésének bejelentése
652. Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal történő nemesfém-forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése
653. Nemesfémgyártók- és forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának engedélyezésére irányuló kérelem
654. Üzemanyagmérő hitelesítése iránti kérelem
655. Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem
656. Súlyok hitelesítése iránti kérelem
657. Automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem
658. Viteldíjjelzők hitelesítése iránti kérelem
659. Vízmérő hitelesítése iránti kérelem
660. Gázmérő hitelesítése iránti kérelem
661. Villamos fogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem
662. Hőfogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem
663. Tartály hitelesítése iránti kérelem
664. Tartályszintmérő készülék hitelesítése iránti kérelem
665. Szeszmérő gép és szeszfokmérő hitelesítése iránti kérelem
666. Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem
667. Kipufogógáz-elemző hitelesítése iránti kérelem
668. Anyagi mérték (hossz, térfogat, térbeli kiterjedés) hitelesítése iránti kérelem
669. Kiterjedést mérő hitelesítése iránti kérelem
670. Áramváltó hitelesítése iránti kérelem
671. Feszültségváltó hitelesítése iránti kérelem
672. Gumiabroncs tömlőnyomásmérő hitelesítése iránti kérelem
673. Sűrűségmérő eszköz hitelesítése iránti kérelem
674. Gázmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
675. Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
676. Villamos fogyasztásmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem
677. Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem
678. Gázpalack töltet megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem
679. Gázpalack átalakítás iránti kérelem
680. Gázpalack időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése iránti kérelem
681. Gázpalack javítás utáni ellenőrzése iránti kérelem
682. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem
683. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem
684. Tárolótartály időszakos szerkezetvizsgálat ciklusidejének meghosszabbítása iránti kérelem
685. Üzemanyag-töltőállomásokon a benzingőz-visszanyerő és véggázkezelő rendszerek megfelelőségének igazolására irányuló kérelem
686. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák jóváhagyása iránti kérelem
687. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák próbaüzemének elrendelése iránti kérelem
688. Gázüzemű közúti járművek és munkagépek üzemanyag-ellátó berendezésébe épített, az üzembentartó által tölthető autógáztartály időszakos ellenőrzésére irányuló kérelem
689. Földgáz telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének igazolására irányuló kérelem
690. Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének kivitelezésére alkalmatlannak minősített kiviteli terv alkalmasságának megállapítására irányuló kérelem
691. Csomagolóeszközök szelektív vizsgálatának engedélyezése iránti kérelem
692. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) ideiglenes szállítási engedély iránti kérelem
693. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) csomagolóeszközök gyártási típus jóváhagyása iránti kérelem
694. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény gyártási jóváhagyása iránti kérelem
695. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény időszakos vizsgálata iránti kérelem
696. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) IBC időszakos vizsgálata iránti kérelem
697. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) szerinti új mobil tartány, tartányjármű, leszerelhető tartány, tankkonténer, tartányos cserefelépítmény, ömlesztettáru-konténer típusra gyártási típus alkalmasság tanúsítása iránti kérelem
698. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) során a csomagolóeszközök, nagycsomagolások gyártására, felújítására és vizsgálatára vonatkozó minőségbiztosítási program megfelelőségének elfogadása iránti kérelem
699. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés létesítésének, áttelepítésének engedélyezése iránti kérelem
700. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzembe vételének engedélyezése iránti kérelem
701. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés megszüntetésének bejelentése
702. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés javításának bejelentése, rendkívüli ellenőrzés kezdeményezése
703. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos üzemeltetési ellenőrzésének megrendelése
704. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos szerkezeti ellenőrzésének megrendelése
705. Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos szilárdsági ellenőrzésének megrendelése
706. Gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag előállító berendezésének beszerelési, megbontásával járó javítási, karbantartási tevékenység bejelentése
707. Gáz-üzemanyag ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek megfelelőségéről szóló szakvélemény kiadása iránti kérelem
708. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építéséhez használati jog alapítása iránti kérelem
709. Közcélú villamos hálózat építésére irányuló vezetékjog engedélyezése iránti kérelem
710. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építésére irányuló építési engedély iránti kérelem
711. Erőművekre, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezésekre vonatkozó elvi építési engedély iránti kérelem
712. Erőművekre, termelői vezetékekre, magánvezetékekre, közvetlen vezetékekre vonatkozó építési engedély iránti kérelem
713. Közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
714. Erőművek, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezések használatbavételi engedélyezésére irányuló kérelem
715. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító- vagy kapcsolóberendezéseinek fennmaradási engedélye iránti kérelem
716. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezés megszüntetési (bontási) engedélye iránti kérelem
717. Villamos biztonsági övezet terjedelmére, valamint az előírt tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó előírásoktól való eltérés engedélyezése iránti kérelem
718. Építési engedély iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében
719. Használatbavételi engedély iránti kérelem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2010. Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében
720. Bontási engedély iránti kérelem a 320/2010. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében
721. Fennmaradási engedély iránti kérelem a 320/2010. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében
722. Növény, növényi termék, növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyagtartalom ellenőrzése iránti kérelem
723. Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem
724. Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján
725. Kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelem
726. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem társadalombiztosítási nyugellátásban részesülő személy részére
727. Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzése céljából megállapodás iránti kérelem
728. Szolgálati idő szerzése érdekében az igénylővel megállapodás iránti kérelem
729. Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem
730. Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem
731. Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem
732. Távhővezetékkel kapcsolatos biztonsági övezet meghatározása iránti kérelem

4. MELLÉKLET AZ 515/2013. (XII. 30.) KORM. RENDELETHEZ

A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt az alábbi esetekben

1. Terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem
1. Csecsemőgondozási díj iránti kérelem
2. Gyermekgondozási díj iránti kérelem
3. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés
4. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése
5. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez, házasságkötéséhez bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása iránti kérelem
6. Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás
7. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás
8. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről szóló tájékoztatás
9. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás
10. Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem
11. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően - OT, SP, V, DT, CK, CD)
11. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően - OT, DT, CK, R, H, M, RR kezdő betűjelű és a világoszöld alapszínű rendszámtáblák)
12. Személyes úton igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás
13. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás
14. Születés bejelentése és anyakönyvezése
15. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése
16. Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem
17. Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére irányuló kérelem
18. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban
19. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban
20. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás
21. A második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás
22. Birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem
23. A találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára vonatkozóan
24. Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt
25. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak bírósági letétbe helyezésének elrendelése iránt
26. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak hatósági vagy közjegyzői letétbe vételének elrendelése iránt
27. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak birtokba adásának (birtokban hagyásának) elrendelése iránt
28. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak zárlatának elrendelése iránt
29. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett, pénzforgalmi szolgáltatónál elhelyezett vagy kezelt vagyon zárolásának elrendelése iránt
30. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak értékesítésének elrendelése iránt
31. Bármelyik örökösként érdekelt kérelme ügygondnok kirendelése iránt
32. Valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelme meghatározott személy ügygondnokul történő kirendelése iránt
33. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem
34. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem
35. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem
36. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem
37. Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése
38. Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
39. Kiképzésen való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem
40. Gyakorlaton való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem
41. Kiképzésen való részvétel alóli felmentés iránti kérelem
42. Gyakorlaton való részvétel alóli felmentés iránti kérelem
43. Szolgálatadási kötelezettség alóli felmentés iránti kérelem, ok bejelentése
44. Polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés
45. Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszüntetése iránti kérelem
46. Polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség közlése
47. Polgári védelmi kötelezettség munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával való teljesítésének közlése
48. Haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem
49. Álláskeresési járadék szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)
50. Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem
51. Álláskeresés szünetelésének bejelentése nyilvántartásba vétel céljából
52. Álláskeresők nyilvántartásból való törlése iránti kérelem (bejelentés)
53. Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem
54. Bérgarancia támogatás iránti, bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem
55. Munkahely-teremtési támogatás iránti pályázat
56. Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat (6 havi minimálbérre)
56. Vállalkozóvá válási támogatás iránti kérelem (6 havi minimálbérre)
57. Munkahely-megőrzési támogatás iránti kérelem
58. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem álláskeresési támogatásban részesülő esetén
59. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyéni vállalkozó esetén
60. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyházi személy esetén
61. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem mezőgazdasági őstermelő esetén
62. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben részesülők esetén
63. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy esetén
64. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem gyermekgondozási segély esetén
64. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem gyermekgondozást segítő ellátás esetén
65. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem gyermeknevelési támogatás esetén
66. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem aktív korúak ellátásában részesülők esetén
67. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanuló, illetve hallgató esetén
68. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem fogyatékossági támogatásban részesülő személy esetén
69. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem kiskorú esetén
70. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy esetén
71. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem szociálisan rászorult személy esetén
72. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személy esetén
73. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem hajléktalan személy esetén
74. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy esetén
75. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a balettművészeti életjáradékban részesülő személy esetén
75. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a táncművészeti életjáradékban részesülő személy esetén
76. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról lakásépítési támogatáshoz
77. Kifizetőhely létesítésére irányuló kérelem
78. Kifizetőhely megszüntetésére irányuló kérelem
79. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról otthonteremtési kamattámogatáshoz
80. Kórbonctani vizsgálat mellőzésére irányuló kérelem
81. Családba fogadáshoz való hozzájárulásra, családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem
82. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy által kötött tartási vagy életjáradéki szerződés jóváhagyására
83. Kérelem szülői felügyeleti jog körében felmerült egyéb kérdésekről való döntésre
84. Kérelem a tanköteles gyermek foglalkoztatásának engedélyezésére
85. Egyösszegű állami kárenyhítés iránti kérelem
86. Járadék jellegű állami kárenyhítés iránti kérelem
87. Európai Unió más tagállamába irányuló kárenyhítés iránti kérelem
88. Jogi segítségnyújtás során nyújtott támogatás visszafizetése kapcsán részletfizetés, halasztás engedélyezése iránti kérelem
89. Bányászati létesítmények elhelyezésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem
90. Bányászati létesítmények üzemeltetésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem
91. Bányászati eszközök elhelyezésére és üzemben tartására irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem
92. A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a fogyasztásmérő berendezés leolvasása, ellenőrzése, cseréje végett
93. A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedések foganatosítása végett
94. A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a felhasználói berendezés ellenőrzése végett
95. Ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítása iránti kérelem
96. Felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem
97. Bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változás bejelentése
98. Helyi termelői piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése
99. Munkáltató csoportos létszámleépítési szándékának bejelentése
100. Munkáltató létszámleépítési döntésének bejelentése
101. A munkáltatónak a munkavállaló részére, a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről küldött tájékoztatás másolatának megküldése
102. A tervezett csoportos létszámleépítés tárgyában lefolytatott munkáltatói-munkavállalói konzultáción született írásbeli megállapodás bejelentése
103. Munkaerő-kölcsönzői tevékenység engedélyezése iránti kérelem
104. Munkaerő-kölcsönző adatváltozásának bejelentése
105. Munkaerő-kölcsönzői tevékenység megszüntetésének bejelentése
106. Magán-munkaközvetítői tevékenység végzésére irányuló szándék bejelentése
107. Magán-munkaközvetítő adatváltozásának bejelentése
108. Magán-munkaközvetítői tevékenység abbahagyásának bejelentése
109. Üzletszerű társasház-kezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
110. Üzletszerű ingatlankezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés
111. Büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység
112. Megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem
113. Kérelem a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezésére, felhasználására, rendszeres, eseti, illetve végszámadás elfogadására, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetésének, letétben kezelésének, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésének engedélyezésére
114. Utógondozói ellátás elrendelése iránti kérelem (gyermekvédelmi szakellátás)
115. Kérelem a gyermeket megillető tartásról lemondó nyilatkozat jóváhagyására
116. Kiskorú gyermeket vagy gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető jogról vagy kötelezettségről rendelkező törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem
117. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy vagyoni jogát érintő jognyilatkozat jóváhagyására
118. Gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölésére irányuló kérelem
119. Kérelem a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyására, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelölésére
120. Határon átnyúló tartásdíj iránti igény érvényesítésére irányuló kérelem
121. Kérelem a tanköteles gyermek foglalkoztatásának engedélyezésére
122. Kérelem a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásának szabályozására, valamint a kapcsolattartás végrehajtására
123. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg megfizetésével szemben benyújtott halasztás és részletfizetés iránti kérelem
124. Közúti járművezetők utánképzésének engedélyezése iránti kérelem
125. Nagyhajók, önjáró- és nem önjáró úszó munkagépek, önjáró- és nem önjáró kompok, úszóművek, kishajók és vízi sporteszközök üzemképességét igazoló okmány kiadása iránti kérelem
126. Hajólajstromba vétel iránti kérelem
127. Hajólajstromban nyilvántartott adatokban bekövetkezett adatváltozás átvezetése iránti kérelem
128. Hajólajstrommal kapcsolatos tulajdoni lap másolat kiadása iránti kérelem
129. Hajólajstromból való törlés iránti kérelem
130. Úszólétesítmények önkéntes üzemképességi vizsgálata iránti kérelem
131. Közúti közlekedési szakemberek vizsgakötelezettség alóli mentesítése iránti kérelem
132. Közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének engedélyezése iránti kérelem
133. Szakoktatói, iskolavezetői szaktanfolyamokkal kapcsolatos egyedi felmentés iránti kérelem
134. Személytaxi-szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem
135. Személytaxi-szolgáltatásra jogosító engedély módosítása iránti kérelem
136. Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem
137. Személygépkocsis személyszállítói engedély módosítása iránti kérelem
138. Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadása iránti kérelem
139. Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány módosítása iránti kérelem
140. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem
141. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti kérelem
142. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem
143. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti kérelem
144. Közúti áruszállítási igazolvány kiadása iránti kérelem
145. Közúti személyszállítási igazolvány kiadása, módosítása iránti kérelem
146. Közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet által benyújtott, EGT tagállamon kívüli állampolgár részére járművezetői igazolvány kiadása iránti kérelem
147. Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem
148. Járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása iránti kérelem
149. Közúti járművek összeépítésének engedélyezése iránti kérelem
150. Gépjármű, mezőgazdasági vontató és pótkocsi egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem
151. Lassú járművek egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem
152. Vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés megkötése iránti kérelem
153. Közúti jármű előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek engedélyezése iránti kérelem
154. Digitális tachográf kártya cseréje, pótlása iránti kérelem
155. A Nemzeti Közlekedési Hatósággal hatósági szerződést kötött típusvizsgálót, illetve elfogadott szakértőt alkalmazó autóbusz fenntartó emelt sebességhatárú autóbuszok vizsgálatára való feljogosítása iránti kérelme
156. Túlméretes és megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem
157. Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
158. Közúti közlekedési szolgáltatást végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
159. Nemzetközi közúti, személyszállítást végző, a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhellyel rendelkező autóbusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
160. Személyszállítást végző autóbusz és trolibusz, valamint személygépkocsi vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
161. 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
162. 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
163. Veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
164. Gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során elrendelt előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
165. Gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
166. Trolibusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
167. Járművezető munkáltatójának kérésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
168. Járművezető kezdeményezésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
169. A gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság megkeresésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
170. Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez időszakos pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem
171. Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem
172. Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem
173. Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem
174. Távhővezetékkel kapcsolatos biztonsági övezet meghatározása iránti kérelem
175. A fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának, megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése iránti kérelem
176. Külföldön szerzett vasúti képesítés honosítása iránti kérelem
177. Méltányossági kérelem visszakövetelt támogatás, illetve késedelmi pótlékának elengedésére
178. Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás költségeinek megtérítése iránti kérelem
179. Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén
180. Bértámogatás iránti kérelem megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén
181. Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem
182. Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása iránti kérelem létszámleépítések megelőzése érdekében
183. Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat
184. Vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása iránti pályázat
185. Csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás iránti kérelem
186. Helyközi utazás támogatása iránti kérelem
187. Csoportos személyszállítás támogatása iránti kérelem
188. Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvételi költségek megtérítése iránti kérelem
189. Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvétel időtartamára keresetpótló támogatás megállapítása iránti kérelem
190. Jelentkezés az Ifjúsági Garancia Rendszerbe és a keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia (GINOP 5.2.1-14/ VEKOP 8.2.1-15) munkaerő-piaci programra
191. Jelentkezés az „Út a munkaerőpiacra” (GINOP 5.1.1-15 / VEKOP 8.1.1-15) munkaerő-piaci programra
192. Szabad rendelkezésű erdő átminősítése iránti kérelem
193. Erdő fátlan állapotban tartása iránti kérelem
194. Erdészeti létesítmény létesítésének, felújításának, bővítésének, helyreállításának, korszerűsítésének, fennmaradásának használatbavételének, rendeltetése megváltoztatásának, lebontásának, elmozdításának engedélyezése iránti kérelem
195. Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
196. Erdő rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem
197. Erdő üzemmódjának megváltoztatása iránti kérelem
198. Erdőterv határozat kiadása iránti kérelem
199. Erdőterv határozat módosítása iránti kérelem
200. Erdőtelepítési tervdokumentáció jóváhagyására irányuló kérelem
201. Fásítás telepítésének engedélyezése iránti kérelem
202. Erdőtelepítés befejezésének bejelentése
203. Országos Erdőállomány Adattárból való törlés iránti kérelem
204. Erdősítési határidők módosítására irányuló kérelem
205. Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése iránti kérelem
206. Természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás március 31. és szeptember 1. közötti végrehajtásának engedélyezése iránti kérelem
207. Erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem
208. Vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben cserjék kivágásának engedélyezése iránti kérelem
209. Erdő igénybevételének engedélyezése iránti kérelem
210. Erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezése iránti kérelem
211. Erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása iránti kérelem
212. Járműközlekedésre használható út kijelölésére irányuló kérelem
213. Lovas és kerékpáros technikai sportverseny engedélyezése iránti kérelem
214. Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
215. Termőföld belterületbe vonásának engedélyezése iránti kérelem
216. Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
217. Egyesített telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem
218. Ingatlan-nyilvántartási vagy egyéb célú földmérési és térképészeti adatok igénylése iránti kérelem
219. Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása iránti kérelem
220. Alappontsűrítés vizsgálata iránti kérelem
221. Globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett geodéziai munkák vizsgálata és átvétele iránti kérelem
222. Földmérési munkák bejelentése
223. Halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés, vagy a jogszabálynál szigorúbb méret-, illetve mennyiségi korlátozás engedélyezésére irányuló kérelem
224. Fajlagos tilalmi idő megrövidítésére, meghosszabbítására vagy az alóli felmentés engedélyezésére irányuló kérelem
225. Halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem
226. Hal élőhely- és állományvédelmi intézkedések elrendelésére irányuló kérelem
227. Ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli felmentés 5 éves időtartamra történő engedélyezésére irányuló kérelem
228. Természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alóli időszakos felmentése engedélyezésére irányuló kérelem
229. Általános halászati, illetve horgászati tilalom elrendelésére irányuló kérelem
230. Társadalmi halőrök megbízására irányuló kérelem
231. Halgazdálkodási vízterületté nyilvánítás iránti kérelem
232. Az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti vagy vagyonkezelési szerződés útján történő átengedésére vonatkozó szerződés benyújtása a halgazdálkodási hatóság részére
233. Állami horgászjegy értékesítésére, érvényesítésére, hosszabbítására vonatkozó megbízási szerződés megkötése iránti kérelem
234. Éves jelentés a halfogásokról
235. Halgazdálkodási terv jóváhagyása, módosítása, illetve érvényessége 90 nappal történő meghosszabbítása iránti kérelem
236. Halászati engedély kiadása iránti kérelem
237. Állami halászjegy kiadása iránti kérelem
238. Fogási tanúsítvány nyomtatványtömb kiadása iránti kérelem
239. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 46. § (2) és (3) bekezdése szerinti tiltott halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása iránti kérelem
240. Halmentési tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló kérelem
241. Horgászverseny megrendezése, továbbá a horgászat, a halászati hagyományok, illetve a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény céljából a jogszabályok szerinti felmentések megadása iránti kérelem
242. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének csökkentése iránti kérelem
242. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésével kapcsolatos méltányosság iránti kérelem
243. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének elengedése iránti kérelem
244. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének részletekben történő megfizetése iránti kérelem
245. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba vétel iránti kérelme
246. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató adatváltozásról szóló bejelentése
247. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való törlés iránti kérelme
248. Nyílt területen, a talaj felszínének megbontásával nem járó előkutatás megkezdése időpontjának előzetes bejelentése
249. Nyílt területen ásványi nyersanyagkutatás és arra kutatási jog adományozása iránti kérelem
250. Bányatelek-megállapítást követően az ásványvagyon feltárásának és kitermelésének engedélyezése iránti kérelem
251. Bányatelek-megállapítást követően a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem
252. Meddőhányó hasznosítása iránti kérelem
253. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatásának engedélyezése iránti kérelem
254. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kiképzésének engedélyezése iránti kérelem
255. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek tárolásra történő hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
256. Zárt területen a geotermikus energia kutatásának engedélyezése iránti kérelem
257. Zárt területen a geotermikus energia kinyerésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
258. Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények megépítésének engedélyezése iránti kérelem
259. Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények használatbavételének engedélyezése iránti kérelem
260. Bányászati hulladék kezelésének engedélyezése iránti kérelem
261. Bányászati hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
262. Bányászati hulladékkezelő létesítmény bezárásának engedélyezése iránti kérelem
263. Kőolaj- és földgázbányászatra megállapított bányatelek földalatti gáztárolásra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem
264. Hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához való hozzájárulás iránti kérelem
265. Föld alatti gáztárolóban lévő, állami tulajdonban álló szénhidrogén bányavállalkozói tulajdonba adásának engedélyezése iránti kérelem
266. Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia, illetve nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására irányuló kutatási tevékenység megkezdése érdekében kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem
267. Kutatási jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem
268. Bányafelügyelet jóváhagyásához kötött visszavonható bankgarancia visszavonásának engedélyezése iránti kérelem
269. Geotermikus védőidom kijelölése iránti kérelem
270. Szénhidrogén szállítóvezeték használatba vételének engedélyezése iránti kérelem
271. Bányatelek megállapítása iránti kérelem
272. Bányatelek módosítása iránti kérelem
273. Kitermelés, illetve üzemszerű földalatti szénhidrogén tárolás megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítása iránti kérelem
274. Építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezése a bányatelekkel fedett ingatlanokra (a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint)
275. Bányatelek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
276. Bányabezárásra, szénhidrogén mező felhagyására kidolgozott műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem
277. Bányavállalkozóknak a területek egyesítésében és a kitermelési feltételekben történő megállapodásának jóváhagyása iránti kérelem
278. Kitermelés szüneteltetése műszaki üzemi tervének jóváhagyása és a szüneteltetés engedélyezése iránti kérelem
279. Védőpillér kijelölése iránti kérelem
280. Védőpillér lefejtésének vagy meggyengítésének engedélyezése iránti kérelem
281. Bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentése
282. Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének jóváhagyása iránti kérelem
283. A föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki terv engedélyezése iránti kérelem
284. Bányatelek még igénybe nem vett részére vonatkozó igénybevételi ütemterv elfogadása iránti kérelem
285. Komplex műveleti terv jóváhagyásával célkitermelőhely létesítésének engedélyezése iránti kérelem
286. Művelési eljárás növelt hatékonyságúnak minősítése iránti kérelem
287. Bányászati kutatási terület (vagy annak egy része) visszaadásának elfogadása iránti kérelem
288. Érvényes műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása iránti kérelem
289. Más célra hasznosított föld alatti bányatérségek felhagyásának engedélyezése iránti kérelem
290. Bányabiztonsági szabályzatok egyes előírásai alól eltérés engedélyezése iránti kérelem
291. A földtani kutatás során nyert mintaanyagok selejtezésének engedélyezése iránti kérelem
292. Jelölt terméknek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem
293. Jelölt terméknek a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (RID) szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem
294. Bányászati hulladék-gazdálkodási terv jóváhagyása iránti kérelem
295. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem
296. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei elbontásának engedélyezése iránti kérelem
297. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei létesítésének engedélyezése iránti kérelem
298. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem
299. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei létesítésének engedélyezése iránti kérelem
300. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem
301. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem
302. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei elbontásának engedélyezése iránti kérelem
303. Nyílt területen a geotermikus energia nem vízjogi engedély alapján végzett kinyerésének engedélyezése iránti kérelem
304. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan az előmunkálati jog engedélyezésére irányuló kérelem
305. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a vezetékjog engedélyezésére irányuló kérelem
306. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a használati jog engedélyezésére irányuló kérelem
307. Ingatlantulajdonos vezetékjog megszüntetése iránti kérelme
308. Szénhidrogén-szállítóvezetékhez kapcsolódó távközlő hálózat technológiai berendezésekhez tartozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem
309. Engedélyköteles létesítmény több bányavállalkozó által történő, közös használatához való hozzájárulás iránti kérelem
310. Bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyásának, lebontásának bejelentése
311. Bányászati tevékenységek elvégzésére a bányavállalkozóval szerződést kötött vállalkozó, alvállalkozó igénybevételének bejelentése
312. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti kérelem
313. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem
314. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény javításának engedélyezése iránti kérelem
315. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény elbontásának engedélyezése iránti kérelem
316. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem
317. A bányabiztonsági szabályzatok előírásai alóli általános eltérés engedélyezése iránti kérelem
318. Földgázszállítási, földgáztárolási, földgázelosztási, valamint a propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztási és szolgáltatási működési engedély benyújtásának feltételét képező minősítés megadása iránti kérelem
319. Pébégáz töltőtelepek és a töltőtelepen lévő, a gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, a nyomáspróbázás és a szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények építés-szerelésének engedélyezése iránti kérelem
320. Pébégáz töltőtelepek és a töltőtelepen lévő, a gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, a nyomáspróbázás és a szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem
321. Pébégáz forgalmazási tevékenység megkezdésének engedélyezése iránti kérelem
322. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti kérelem
323. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem
324. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem
325. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti kérelem
326. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű felmentés engedélyezése iránti kérelem
327. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem
328. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem
329. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele építési tevékenység végzéséről
330. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele az építési tevékenység befejezéséről
331. Vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási munkákra irányadó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelésről bányafelügyeleti igazolás kiadása iránti kérelem
332. Polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazásának engedélyezése iránti kérelem
333. Robbanóanyagok gyártásának (helyszíni keverésének) engedélyezése iránti kérelem
334. Polgári felhasználású robbanóanyagok megszerzésének engedélyezése iránti kérelem
335. Polgári felhasználású robbanóanyagok tárolásának engedélyezése iránti kérelem
336. Polgári felhasználású robbanóanyagok felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
337. Tűzijáték testek besorolásának jóváhagyása iránti kérelem
338. Robbantásvezetői, robbantómesteri képző, továbbképző tanfolyam indításának előzetes jóváhagyása iránti kérelem
339. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatkérés (betekintésre)
340. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatszolgáltatás díj ellenében
341. Földtani kutatás engedélyezése iránti kérelem
342. Földtani kutatási engedély módosítására irányuló kérelem
343. Földtani kutatási engedély átruházására irányuló kérelem
344. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély iránti kérelem
345. Szén-dioxid besajtolási tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése
346. Tárolóhelyhez vagy szállítóhálózathoz való hozzáférés megtagadása jogszerűségének vizsgálatára irányuló kérelem
347. Az üzemeltető és a szállítóhálózat üzemeltetője, valamint a szén-dioxid kibocsátójának együttműködési megállapodásáról vagy a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatás megküldése
348. A bányászatról szóló törvény szerinti jelentős változás bejelentése
349. Szivárgás vagy jelentős rendellenesség bejelentése
350. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély módosítás iránti kérelem
351. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolóhely bezárása iránti kérelem
352. Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására szolgáló tárolóhely esetében pénzügyi biztosíték összegének csökkentéséhez vagy felhasználásához szükséges jóváhagyás iránti kérelem
353. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása iránti kérelem
354. Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)
355. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése iránti kérelem
356. Munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére
357. Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére
358. Munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében
359. Munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében
360. Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében
361. 15 napon túl történő koporsós temetés engedélyezésére irányuló kérelem
362. Duna főágában, hajózás korlátozását igénylő rendezvény engedélyezése iránti kérelem
363. Autóbusz nemzetközi járati engedélyének kiadása iránti kérelem
364. Magyar honosságú járművek jogszabályokban, egyezményekben megjelölt árutovábbítási igényeinek kielégítéséhez külföldi járati (árufuvarozási) engedélyek kibocsátása iránti kérelem
365. A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyek iránti kérelem
366. Magyar honosságú autóbuszok külföldi különjárati engedélyeinek kibocsátása iránti kérelem
367. Közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezése iránti kérelem
368. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök azonosító jelzésének hitelesítése iránti kérelem
369. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök alkalmassági bizonyítványának kiállítása iránti kérelem
370. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök külföldi vizsgálati eredményének honosítása iránti kérelem
371. A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a menetíró készülék, az adatrögzítő lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása iránti kérelem
372. Muzeális jellegű járművek karbantartásához az előírt követelményeket nem teljesítő festék és fényező termékek forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem
373. Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és jövedelmekre, keresetekre vonatkozó, a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejelentett adatok egyeztetésére irányuló hatósági eljárás megindítása iránti kérelem
374. Természetvédelmi kártalanítás jogalapjának és mértékének megállapítása iránti kérelem
375. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő behozatalhoz szükséges engedély kiállítása iránti kérelem
376. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem
377. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő újra kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem
378. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) megszerzésének bejelentése
379. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) tartásának bejelentése
380. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) az ország területére történő behozatalának bejelentése
381. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) az ország területéről történő kivitelének bejelentése
382. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) elidegenítésének bejelentése
383. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) elhullásának bejelentése
384. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) megsemmisülésének bejelentése
385. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti eredetigazolás kiállítása iránti kérelem
386. Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem új és meglévő létesítményre
387. Környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem
388. Környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem
389. Meglévő tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem
390. Új tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem
391. Egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem
392. Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység folyatatásának engedélyezése (működési engedély megadása) iránti kérelem
393. Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iráni kérelem
394. Bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege megszűnésének, illetve megváltozásának megállapítása iránti kérelem
395. Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem
396. Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem
397. Veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
398. Veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem
399. Veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen más anyaggal való kezelés céljából történő keverésének engedélyezése iránti kérelem
400. Veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem
401. Nem veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem
402. Nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem
403. Nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem
404. Nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem
405. Nem veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem
406. Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése iránti kérelem
407. Növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése iránti kérelem
408. Levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem
409. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély módosítása iránti kérelem
410. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély visszavonása iránti kérelem
411. Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem
412. Előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelem
413. Több egyforma berendezéssel kapcsolatos mérési kötelezettség teljesítése alóli felmentés iránti kérelem
414. Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem
415. A hulladékról szóló törvény szerinti közvetítő szervezet tevékenységének engedélyezése iránti kérelem
416. Gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére irányuló kérelem
417. Képzelt apa adatainak megállapítása iránti kérelem
418. Tizennegyedik életévét betöltött gyermek kérelme vér szerinti szülei adatainak megadása érdekében
419. Gyermek nevelésbe vételére irányuló kérelem
420. Külföldinek minősülő - a foglalkoztató kérelmére Társadalombiztosítási Azonosító Jellel már rendelkező - biztosított kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány iránt
421. Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem
422. Vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelem
423. Vagyonkezelői jog törlése iránti kérelem
424. Földhasználati jog bejegyzése iránti kérelem
425. Földhasználati jog törlése iránti kérelem
426. Haszonélvezeti jog bejegyzése iránti kérelem
427. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett adataiban történő változás átvezetése iránti kérelem
428. Ingatlan művelési ágában bekövetkezett változás bejelentése
429. Ingatlan rendeltetésmódjában bekövetkezett változás bejelentése
430. Ingatlan minőségi osztályában bekövetkezett változás bejelentése
431. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem
432. Ingatlan-nyilvántartási okiratokba történő betekintés iránti kérelem
433. Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog, valamint eladási jog bejegyzése iránti kérelem
434. Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog valamint eladási jog törlése iránti kérelem
435. Tartási- és életjáradéki jog bejegyzése iránti kérelem
436. Tartási- és életjáradéki jog törlése iránti kérelem
437. Jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem
438. Jelzálogjog törlése iránti kérelem
439. Társasház alapító okiratának módosítása iránti kérelem
440. Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom valamint rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalom tényének feljegyzése iránti kérelem
441. Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom valamint rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalom tényének törlése iránti kérelem
442. Tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényének feljegyzése iránti kérelem
443. Tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényének törlése iránti kérelem
444. Szolgalmi vagy egyéb használati jog alapján termőföld időleges más célú hasznosításának bejelentése
445. Művelés alól kivett terület újrahasznosítási tervének jóváhagyása iránti kérelem
446. Földhasználati bejelentés, ha a földhasználati bejelentési adatlaphoz mellékletet jogszabály szerint csatolni kell
447. Földhasználat megszűnésének bejelentése és földhasználati nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
448. Ingatlan címadataiban történt változás átvezetése iránti kérelem (Földhasználat adataiban történt változás bejelentése)
449. Földhasználati nyilvántartási okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem
450. Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés
451. Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem
452. Egyedi marhalevél kiállítása iránti kérelem
453. Közös marhalevél kiállítása iránti kérelem
454. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem
455. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzésének megújítása iránti kérelem
456. Irányítási intézkedés marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem
457. Marhalevélben történő lejegyzés iránti kérelem
458. Marhalevél-másodlat kiállítása iránti kérelem
459. Marhalevél megsemmisítésre, illetve nyilvántartásból való törlésre történő benyújtása
460. Marhalevél pótlása iránti kérelem
461. Marhalevél kiigazítása iránti kérelem
462. Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély iránti kérelem
463. Haditechnikai tárgyalási engedély iránti kérelem
464. Haditechnikai tranzit engedély iránti kérelem
465. Haditechnikai eszközök és szolgáltatások igénybevételére jogosító tanúsítás iránti kérelem
466. Haditechnikai bróker engedély iránti kérelem
467. Haditechnikai külkereskedelmi globális forgalmi engedély iránti kérelem
468. Hadiipari tevékenységi engedélyezés lefolytatására irányuló kérelem
469. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó egyedi export engedély kiadására irányuló kérelem
470. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó globális export engedély kiadására irányuló kérelem
471. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó transzfer engedély kiadására irányuló kérelem
472. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó brókerügyleti engedély kiadására irányuló kérelem
473. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó tranzit engedély kiadására irányuló kérelem
474. Haditechnikai külkereskedelmi egyedi forgalmi engedély iránti kérelem
475. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás kiadására irányuló kérelem
476. Nyilvántartásba vételi kérelem kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése kapcsán
477. A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. törvény 1. Melléklet B) pont 1. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor gyártásának engedélyezése iránti kérelem
478. Mezőgazdasági importengedély iránti kérelemhez szükséges biztosíték benyújtása
479. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem gabonatermékek kapcsán
480. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozóan
481. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem harmadik országokból származó, az 1003 00 KN árpára vonatkozóan
482. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem harmadik országból származó kukoricára vonatkozóan
483. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból, illetve a tengerentúli országokból és területekről származó egyes gabonahelyettesítő termékek és feldolgozott gabona- és rizstermékek behozatalára vonatkozóan
484. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem rizstermékek kapcsán
485. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára vonatkozóan
486. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatala kapcsán
487. Származási igazolás alapján monitoring engedély kiadására irányuló kérelem basmati rizs behozatala kapcsán
488. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem Bangladesből származó rizs behozatala kapcsán
489. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozatala kapcsán
490. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasznált, az 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs behozatala kapcsán
491. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „A” engedélyek (GATT kontingens terhére történő import) engedélyezése kapcsán
492. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „B” engedélyek (GATT kontingensen kívül történő import) engedélyezése kapcsán
493. Harmadik országokból származó tartósított gomba import vámkontingens engedélyezése irányuló kérelem
494. Harmadik országból származó kontingensen kívüli olívaolaj import engedélyezése kapcsán monitoring engedély kiadására irányuló kérelem
495. Tunéziából származó olívaolaj import vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem
496. Meghatározott harmadik országokból származó cukor vámkontingens keretében történő import engedélyezésére irányuló kérelem
497. Kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalának engedélyezésére irányuló kérelem
498. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozóan
499. Rostkender import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
500. Harmadik országokból származó tojás vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem
501. Etil-alkohol import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
502. Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére irányuló kérelem
503. Szarvasmarha termékek monitoring engedélyezésére irányuló kérelem
504. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem behozatali jog alapján kezelt meghatározott minőségű termékek előállítása céljából feldolgozásra szánt fagyasztott marhahús kapcsán
505. Behozatali jog alapján kezelt, a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
506. Eredetigazolással, Argentínából és egyéb országokból importálható, fagyasztott, sovány dagadó import vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem
507. „Hilton hús” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
508. Chilei származású marha- és borjúhús kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
509. Nyugat-balkáni származású „baby beef” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
510. Svájci származású szárított, kicsontozott marhahús import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
511. Svájci származású élő marha import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
512. Tejtermékek import monitoring engedély kiadására irányuló kérelem
513. Tejtermékek import-kontingens engedély (CXL jegyzék, svájci, norvég, török, moldáv, ukrán, új-zélandi és izlandi megállapodások, egyezmények) kiadására irányuló kérelem
514. Új-zélandi vaj import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem
515. Inward Monitoring Arrangement (IMA 1) tanúsítvány alapján kiadott AGRIM engedéllyel bonyolított behozatal engedélyezésére irányuló kérelem
516. Baromfi 0% vámtételű GATT-kontingensek (CXL jegyzék) engedélyezésére irányuló kérelem
517. Baromfihús csökkentett vámtételű GATT-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem
518. Egyes izraeli származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem
519. Egyes USA-származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem
520. Egyes sózott vagy páclében levő baromfihús, csirke- és pulykahús-készítmény csökkentett vámtételű import-kontingensének engedélyezésére irányuló kérelem
521. Egyes csökkentett vámtételű GATT import sertéshús-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem
522. Kábítószer-prekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem
523. Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése
524. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység bejelentése
525. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem
526. Kábítószer-prekurzorok kiviteli engedélyének kiadása iránti kérelem
527. Kábítószer-prekurzorok behozatali engedélyének kiadása iránti kérelem
528. A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása helyének, időpontjának és módjának bejelentése
529. Megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem
530. Nemesfém tárgyak és termékek laboratóriumi vizsgálatára és minősítésére irányuló kérelem
531. Magánszemély által benyújtott fémjelzési kérelem
532. Juh- és kecske szállítás bejelentése, bejelentés módosítása
533. Külföldről beérkezett juh- és kecske egyedek bejelentése
534. Juh- és kecske egyedek jelölésének bejelentése
535. Juh- és kecske kiesés bejelentése
536. Juh-és kecske jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása
537. Sertés jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása
538. Sertés nyomtatvány igénylés
539. Sertés szállítás bejelentése, bejelentés módosítása
540. Sertés import bejelentése, és bejelentés módosítása
541. Tenyészsertés füljelző- és segédeszköz megrendelése, megrendelés módosítása
542. Tenyészsertés egyed bejelentése
543. Tenyészsertés fialás bejelentése
544. Tenyészsertés kiesés bejelentése
545. Szarvasmarha füljelző megrendelése, megrendelés módosítása
546. Szarvarsmarha egyed bejelentése, bejelentés módosítása
547. Szarvasmarha bekerülés bejelentése, bejelentés módosítása
548. Szarvasmarha kikerülés bejelentése, bejelentés módosítása
549. Szarvasmarha útlevél igénylése
550. Szarvasmarha lezárt tartózkodásának bejelentése
551. Baromfi és keltetőtojás import bejelentése, bejelentés módosítása
552. Baromfi és keltetőtojás szállítás bejelentése, bejelentés módosítása
553. Baromfi keltetés bejelentése, bejelentés módosítása
554. A Baromfi Termék Tanács részére az Országos Adatbázisban történő adathozzáférésről szóló rendelkezés benyújtása, rendelkezés törlése
555. Baromfi törzsállomány termelésbe állításáról szóló bejelentés
556. Bejelentés növényegészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez
557. Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés kapcsán kártalanítás iránti kérelem
558. Növényegészségügyi importvizsgálat iránti kérelem
559. Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése iránti kérelem
560. Határkirendeltségtől eltérő helyen történő növényegészségügyi ellenőrzés iránti kérelem
561. Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem
562. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja iránti kérelem
563. Talajjavítás engedélyezése iránti kérelem
564. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem
565. Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése iránti kérelem
566. Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
567. Saját jogú nyugellátás vagy korhatár előtti ellátás iránti kérelem a külföldön élő, vagy tartózkodó személyek részére
568. Hozzátartozói ellátás iránti kérelem a külföldön élő, vagy tartózkodó személyek részére
569. Baleseti hozzátartozói ellátás iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
570. Baleseti járadék megállapítása és annak feléledése megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére
571. Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjhoz meghatározott szolgálati idő elérése érdekében megállapodás kötése iránti kérelem a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személyek esetében
572. Tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságért elismeréseként saját vagy hozzátartozói jogon járó pótlék megállapítása iránti kérelem
573. Özvegyi, árvasági, szülői nyugdíjsegély megállapítása iránti kérelem
574. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
575. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
576. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
577. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
578. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
579. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
580. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
581. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
582. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
583. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
584. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
585. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
586. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
587. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
588. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
589. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
590. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
591. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a hálózatban működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
592. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
593. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
594. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
595. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
596. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
597. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
598. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
599. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
600. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
601. A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
602. A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
603. A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
604. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén személyi térítési díj iránti követelés biztosítása céljából jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem
605. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
606. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
607. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
608. Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
609. Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
610. Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
611. Időszakos férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása, törlése iránti kérelem
612. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
613. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
614. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
615. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem
616. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
617. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
618. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele
619. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele
620. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

5. MELLÉKLET AZ 515/2013. (XII. 30.) KORM. RENDELETHEZ

A Kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások

1. Ügyfélkapu-regisztráció
2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása
3. Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, az adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus bejelentéséhez
4. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan
5. Internethasználat és hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához
6. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés - az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való - ellenőrzése
7. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása
8. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába
9. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása
10. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás
11. Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció
12. Ügyintézési rendelkezés tétele
13. Megtett ügyintézési rendelkezésről szóló igazolás kiadásának kérése
14. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában internethasználat biztosítása a személyiadat- és lakcímnyilvántartás tekintetében adatszolgáltatások alanyára vonatkozó tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához
15. Internethasználat és elérés biztosítása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásához
16. Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás, illetve részleges kódú telefonos azonosítás (RKTA) birtokában a hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása

6. MELLÉKLET AZ 515/2013. (XII. 30.) KORM. RENDELETHEZ

A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek

1. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése
2. Vezetési jogosultság szüneteltetése
3. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
4. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése
5. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával
6. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása
7. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása
8. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás (helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege vagy területszervezési eljárásban hozott döntés) esetén
9. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása
10. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása
11. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása
12. Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben
13. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

7. MELLÉKLET AZ 515/2013. (XII. 30.) KORM. RENDELETHEZ

Az eltérő eljárásrendben működő kormányablakokra meghatározott ügykörök

1. A kormányablakban is előterjeszthetők a következő kérelmek, és megtehetők a következő bejelentések:
1.1. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9) bekezdése szerinti kártalanítás,
1.2. az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem,
1.3. kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele és továbbítása,
1.4. a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (7) bekezdése alapján történő „betekintési jog” iránti kérelem nyomtatvány kiadása átvétele, továbbítása,
1.5. a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása iránt a felszámoló/végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása,
1.6. a nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele,
1.7. TAJ kártya igénylés befogadása,
1.8. Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása,
1.9. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §-a szerinti utazási költségtérítés igénylése,
1.10. a táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek előterjesztése,
1.11. méltányosságból - az Egészségbiztosítási Alap terhére - adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele,
1.12. egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése,
1.13. családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása,
1.14. családi gazdaság nyilvántartásba vételének törlése iránti kérelem benyújtása,
1.15. bejelentés parlagfű fertőzött ingatlanról,
1.16. fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések felvétele,
1.17. természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése,
1.18. természetes fürdőhely kijelölési eljárás,
1.19. gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése,
1.20. vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése,
1.21. veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése,
1.22. bejelentés megtétele, továbbítása a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról,
1.23. műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelmek és mellékleteik átvétele, továbbítása,
1.24. polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek előterjesztése,
1.25. biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmének befogadása,
1.26. utazásszervezői- és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos kérelmek befogadása,
1.27. egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek befogadása,
1.28. illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása,
1.29. gyermekgondozási segély igénylése,
1.29. gyermekgondozást segítő ellátás igénylése,
1.30. anyasági támogatás igénylése,
1.31. családi pótlék igénylése,
1.32. gyermeknevelési támogatás igénylése,
1.33. fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok kiadása, kérelmek átvétele, továbbítása, lakcím/számlaszám/változás bejelentés, utalásváltozás lakcímről számlaszámra, eljárás megszüntetéshez dokumentumok átvétele,
1.34. építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának (névjegyzéki) bejelentése, és az adatok változásának bejelentése, bejelentő lapok, és mellékleteik átvétele és továbbítása,
1.35. otthonteremtési támogatás iránti kérelem,
1.36. gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránti kérelem,
1.37. gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem,
1.38. a családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás iránti kérelem,
1.39. a 16. életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése iránti kérelem,
1.40. lakáscélú állami támogatásokat (közvetlen támogatások, kamattámogatások) igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem,
1.41. lakástámogatás visszafizetési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem,
1.42. hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem,
1.43. hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem,
1.44. igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakás-takarékpénztári szerződésnek,
1.45. lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelme,
1.46. az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet szerinti, törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem,
1.47. aktív korúak ellátása iránti kérelem,
1.48. rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem,
1.49. rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése,
1.50. rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről,
1.51. adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem,
1.52. olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik,
1.53. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat,
1.54. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz benyújtása,
1.55. a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz benyújtása,
1.56. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz benyújtása,
1.57. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket,
1.58. annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni,
1.59. anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem,
1.60. temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem,
1.61. állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem,
1.62. állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem,
1.63. állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem,
1.64. közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem,
1.65. állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem,
1.65. Állatmenhely létesítésére irányuló bejelentés,
1.66. állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem,
1.66. Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés,
1.67. üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem,
1.68. vásár üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem,
1.69. vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,
1.70. piac üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem,
1.71. piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,
1.72. bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.73. helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése,
1.74. helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,
1.75. szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,
1.75. szálloda szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.76. panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,
1.76. panzió szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.77. kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,
1.77. kemping szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.78. üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,
1.78. üdülőház szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.79. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,
1.79. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,
1.80. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,
1.81. szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,
1.81. szálloda szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése
1.82. panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,
1.82. panzió szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,
1.83. kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,
1.84. üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,
1.85. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,
1.85. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,
1.86. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,
1.86. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,
1.87. szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése,
1.88. panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése,
1.89. kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése,
1.90. üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése,
1.91. közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése,
1.92. egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése,
1.93. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme,
1.93. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentése,
1.94. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme,
1.94. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés,
1.95. építésügyi hatósági engedélyezés iránti kérelem:
1.95.1. építési engedély iránti kérelem,
1.95.2. összevont engedély iránti kérelem,
1.95.3. fennmaradási engedély iránti kérelem,
1.95.4. használatbavételi engedély iránti kérelem,
1.95.5. bontási engedély iránti kérelem,
1.95.6. az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem,
1.95.7. engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem,
1.95.8. összevont telepítési engedély iránti kérelem,
1.95. építésügyi hatósági engedély iránti kérelem:
1.95.1. építési engedély iránti kérelem,
1.95.2. összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem,
1.95.3. fennmaradási engedély iránti kérelem,
1.95.4. használatbavételi engedély iránti kérelem,
1.95.5. bontási engedély iránti kérelem,
1.95.6. országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem,
1.95.7. engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem,
1.95.8. összevont telepítési eljárás lefolytatására irányuló kérelem,
1.96. építésügyi hatósági tudomásulvétel iránti kérelem:
1.96.1. jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem,
1.96.2. használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem,
1.96.3. veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem,
1.97. építésügyi hatósági eljárásban benyújtott egyéb kérelem:
1.97.1. hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem,
1.97.2. előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem,
1.97. építésügyi hatósághoz benyújtható egyéb kérelem:
1.97.1. hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem,
1.97.2. előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem,
1.97.3. építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem,
1.98. építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti kérelem:
1.98.1. bontás tudomásulvétele iránti kérelem,
1.99. építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem,
1.99. építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem,
1.100. elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (ÉTDR),
1.101. információ, illetve adatszolgáltatás az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános adataiból.
2. A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről a következő ügyekben:
2.1. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás,
2.2. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói kedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás,
2.3. a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával összefüggő eljárás,
2.4. gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás,
2.5. csecsemőgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás,
2.6. a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni,
2.7. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igénylése,
2.8. nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése,
2.9. házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
2.10. a házassági névviselési forma módosítása,
2.11. születés anyakönyvezése,
2.12. haláleset anyakönyvezése,
2.13. tájékoztatás a tervezett építési tevékenység engedélyezésére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről,
2.13. tájékoztatás a tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről,
2.14. tájékoztatás arról, hogy mely hatósági engedély iránti kérelmek nyújthatók be együtt,
2.14. tájékoztatás arról, hogy az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban mely hatósági engedély iránti kérelmek nyújthatók be együtt,
2.15. tájékoztatás a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről,
2.15. tájékoztatás az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről,
2.16. tájékoztatás az egyes szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről,
2.16. tájékoztatás az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről,
2.17. információ, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan.
3.1. A kormányablak a Ket. 169. § (1) bekezdés d) pontja szerint az ügyfelek azonosítását követően egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt
a) egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez,
b) egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozásának elektronikus bejelentéséhez,
c) egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és szünetelés utáni újrakezdésének elektronikus bejelentéséhez,
d) egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésének elektronikus bejelentéséhez.
3.2. A kormányablak tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek, és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről.
3.3. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába.
3.4. A kormányablak internethasználatot és -hozzáférést biztosít az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz, és elektronikus alkalmazásainak használatához, az elektronikus ügyintézés indításához.
4.1. A kormányablak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági és a szakhatósági eljárásokkal összefüggésben iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatási lehetőséget biztosít az ügyfél azonosítását követően az egyedi ügy irataiba, amelyben az ezt kérelmező ügyféli jogállással rendelkezik, és amely iratra iratbetekintési joga van.

8. MELLÉKLET AZ 515/2013. (XII. 30.) KORM. RENDELETHEZ

Azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó tájékoztatás a kormányablakban biztosítható

1. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
2. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem.
1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A kormányablakban azonnal intézhető ügyek
1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem
2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése
3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)
5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát
6. Értesítési cím bejelentése
7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani
8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése
9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele
10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása
11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)
12. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén
13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem
14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)
16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem
21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem
22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem
23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem
24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem
25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése
27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)
28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem
29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem
30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem
31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem
32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem
33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem
34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)
35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem
37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem”


  • A jogszabály 2013. december 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 222. számában.
  • hatályba lépett 2014. január 1-jén.
A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. február 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. március 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. március 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. február 15-én lépett hatályba. 2014. február 15-én lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. május 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. május 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. június 15-én lépett hatályba. 2016. június 15-én lépett hatályba. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. szeptember 5-én lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. június 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2014. április 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. április 15-én lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. július 3-án lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. augusztus 15-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2015. december 9-én lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. április 8-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. április 8-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. április 8-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. január 15-én lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-án lépett hatályba. 2016. április 8-