Hatályos állapot
Közlönyállapot
2012.07.27. - 2012.08.31.
2012.09.01. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2013.01.01.
2013.01.02. - 2013.03.04.
2013.03.05. - 2013.06.15.
2013.06.16. - 2013.09.30.
2013.10.01. - 2013.12.07.
2013.12.08. - 2014.09.04.
2014.09.05. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.04.09.
2015.04.10. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2016.06.30.
2016.07.01. - 2016.12.31.
2017.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a 3. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §   A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal.
1. §
(1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal, amely feladatait országos illetékességgel látja el.
(2) Az Intézményfenntartó Központ székhelye: Budapest.
(3) Az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatát a miniszter utasítással adja ki.
(4) Az Intézményfenntartó Központ a gazdálkodására, személyzeti ügyeire, sajtókapcsolataira vonatkozó szabályzatait a miniszter egyetértésével adja ki.
1. §   A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
1/A. §   Az Intézményfenntartó Központ a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.
2. §
(1) Az Intézményfenntartó Központ központi szervből és területi szervekből áll.
(2) Az Intézményfenntartó Központ területi szerve a tankerület és a megyeközponti tankerület.
(2) Az Intézményfenntartó Központ területi szerve a járási (fővárosi kerületi) tankerület és megyeközponti tankerület.
(2) Az Intézményfenntartó Központ területi szerve a járási és a fővárosi kerületi tankerület, valamint a megyeközponti és a fővárosi tankerület.
(3) A tankerületek székhelye és illetékességi területe megegyezik a járási hivatalok székhelyével és illetékességi területével.
(3) A járási tankerületek székhelye és illetékességi területe megegyezik a járási hivatalok székhelyével és illetékességi területével.
(3) A megyeközponti tankerület az illetékességi területén lévő járási tankerületet érintő funkcionális feladatokat lát el és gondoskodik a járási tankerületek tevékenységének összehangolásáról.
(4) A megyeközponti tankerület a megye székhelyén működő tankerület, amelynek illetékességi területe a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények tekintetében azon megyére terjed ki, amelynek székhelyén működik. Pest megyében a megyeközponti tankerület Cegléd székhellyel működik.
(4) A megyeközponti tankerület az illetékességi területén működő szakképző iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat és a pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó köznevelési intézmények, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények és az ilyen feladatokat ellátó többcélú intézmények tekintetében ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat, valamint a székhelye szerinti járási tankerület tekintetében ellátja a járási tankerületi feladatokat.
(4) A megyeközponti tankerület az illetékességi területén működő szakképző iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények és az ilyen feladatokat ellátó többcélú intézmények tekintetében ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat, valamint a székhelye szerinti járási tankerület tekintetében ellátja a járási tankerületi feladatokat.
(4) A megyeközponti tankerület az illetékességi területén működő, az Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő szakképző iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények és az ilyen feladatokat ellátó többcélú intézmények tekintetében ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat, valamint a székhelye szerinti járási tankerület tekintetében ellátja a járási tankerületi feladatokat.
(5) A megyeközponti tankerület az (6) bekezdésben foglaltakon kívül a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó közoktatási intézmények fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
(5) A megyeközponti tankerület a (6) bekezdésben foglaltakon kívül a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó köznevelési intézmények, továbbá az ezen feladatokat is ellátó többcélú intézmények fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
(5) A járási tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
(6) A tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
(6) A járási tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
(6) A fővárosi tankerület az illetékességi területén működő szakképző iskolák, kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat és a pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó köznevelési intézmények, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények és az ilyen feladatokat ellátó többcélú intézmények tekintetében - a (7) bekezdésben foglalt kivételekkel - ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
(6) A fővárosi tankerület az illetékességi területén működő szakképző iskolák, kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények és az ilyen feladatokat ellátó többcélú intézmények tekintetében - a (7) bekezdésben foglalt kivételekkel - ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
(6) A fővárosi tankerület az illetékességi területén működő, az Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő szakképző iskolák, kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények és az ilyen feladatokat ellátó többcélú intézmények tekintetében - a (7) bekezdésben foglalt kivételekkel - ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
(7) A fővárosi kerületi tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok, valamint a kizárólag ilyen intézményeket és kollégiumokat megában foglaló többcélú intézmények fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
(8) A járási és fővárosi kerületi tankerület feladatellátása során tevékenységét - az (5) és (7) bekezdésben foglalt feladatok kivételével - a megyeközponti és fővárosi tankerület szakmai és koordinációs iránymutatásainak megfelelően látja el.
(9) Pest megyében a megyeközponti tankerület Cegléd székhellyel működik.
(9) Pest megyében a megyeközponti tankerület Érd székhellyel működik.
3. §
(1) A Kormány az Intézményfenntartó Központot jelöli ki
a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény) alapján átvett közoktatási intézmények tekintetében a konszolidációs törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja és 9. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására,
b) az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján átvett közoktatási intézmények tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 3. § (1) bekezdése és 8. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására,
c) az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására.
c) az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények - ide nem értve a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolákat és többcélú intézményeket - fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására.
(2) Az Intézményfenntartó Központ közreműködik a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj működtetésében.
(3) Az Intézményfenntartó Központ közreműködik a 2013/2014. évi téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alapkompetencia-fejlesztő és a 7-8. osztály felzárkóztatását elősegítő képzésekhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításában.
4. §
(1) Az Intézményfenntartó Központot elnök vezeti.
(2) Elnöknek az nevezhető ki, aki központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább tíz éves vezetői gyakorlattal, pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával, valamint a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet szerinti egyetemi szintű pedagógus szakképzettséggel rendelkezik és szerepel az országos közoktatási szakértői névjegyzéken tanügyigazgatási szakterületen.
(2) Elnöknek az nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább öt éves vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.
(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén - a feladatkörébe tartozó ügyeknek megfelelően - gazdasági elnökhelyettes és szakmai elnökhelyettes helyettesíti.
(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén - a feladatkörébe tartozó ügyek tekintetében - a gazdasági elnökhelyettes, a szakmai elnökhelyettes és a szakképzési elnökhelyettes helyettesíti.
(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általános elnökhelyettes helyettesíti.
(4) Szakmai elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki pedagógus munkakör betöltésére jogosító mester (egyetemi szintű) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, a központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább öt éves vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.
(4) Szakmai elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki pedagógus munkakör betöltésére jogosító mester (egyetemi szintű) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, a központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik. Szakképzési elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki pedagógus munkakör betöltésére jogosító mester (egyetemi szintű) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, a központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább hároméves vezetői gyakorlattal vagy legalább hároméves szakképzőintézmény-vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.
(4) Általános elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki képzési területen szerzett szakképzettséggel, vagy egyetemi szintű jogász szakképzettséggel, a központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal, valamint közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.
(5) Az Intézményfenntartó Központ gazdasági elnökhelyettesét a miniszter az elnök javaslatára nevezi ki, illetve menti fel.
(5) Szakmai elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki a pedagógus munkakör betöltésére jogosító mester (egyetemi szintű) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, a központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.
(6) A szakképzési elnökhelyettest - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter javaslatára és egyetértésével - a miniszter nevezi ki és menti fel.
(6) Szakképzési elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki pedagógus munkakör betöltésére jogosító mester (egyetemi szintű) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, a központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább hároméves vezetői gyakorlattal vagy legalább hároméves szakképzőintézmény-vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus-szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.
(7) Az Intézményfenntartó Központ általános és szakmai elnökhelyettesét, valamint gazdasági vezetőjét - az elnök javaslatára - a miniszter nevezi ki és menti fel.
(8) Az Intézményfenntartó Központ szakképzési elnökhelyettesét - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter javaslatára és egyetértésével - a miniszter nevezi ki és menti fel.
5. §
(1) A tankerületet és a megyeközponti tankerületet a tankerületi igazgató vezeti.
(1) A járási tankerületet és a megyeközponti tankerületet a tankerületi igazgató vezeti.
(1) A járási és fővárosi kerületi tankerületet, valamint a megyeközponti és fővárosi tankerületet a tankerületi igazgató vezeti.
(2) Tankerületi igazgatónak az nevezhető ki, aki az oktatási igazgatás területén szerzett legalább öt éves gyakorlattal, pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet szerinti
a) egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy
b) egyetemi szintű jogász vagy
c) közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett
szakképzettséggel rendelkezik.
(2) Tankerületi igazgatónak az nevezhető ki, aki az oktatási igazgatás területén szerzett legalább öt éves gyakorlattal, pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet szerinti
a) egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy
b) egyetemi szintű jogász vagy
c) közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett
szakképzettséggel rendelkezik.
(2) Tankerületi igazgatónak az nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és
a) pedagógus,
b) jogász vagy
c) közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi képzési területen szerzett
szakképzettséggel, valamint az oktatási igazgatás területén teljesített legalább öt éves gyakorlattal és - pedagógus- vagy közigazgatási, illetve jogi - szakvizsgával rendelkezik.
6. §
(1) Az elnök - az Nkt. és a (2) bekezdésben meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével - gyakorolja az Intézményfenntartó Központban foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogokat.
(1) Az elnök - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a 4. § (5) bekezdésben és a (2) bekezdésben meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével - gyakorolja az Intézményfenntartó Központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogok gyakorlását az elnök - a kinevezési és felmentési jog kivételével - vezető beosztású kormánytisztviselőre, magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottra átruházhatja, továbbá a köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottjára az Nkt.-ban foglaltak szerint átruházza.
(1) Az elnök - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) 61. § (6) és (8) bekezdésében és e rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével - gyakorolja az Intézményfenntartó Központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogok gyakorlását az elnök vezető beosztású kormánytisztviselőre, magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottra átruházhatja, továbbá a köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottjára az Nkt.-ban foglaltak szerint átruházza.
(2) A tankerület igazgatójával kapcsolatban a kinevezés, a vezetői megbízás, a megbízás visszavonása és a jogviszony megszüntetésének jogát - az elnök és a tankerület székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja véleményének kikérésével - a miniszter gyakorolja.
(2) A tankerületi igazgatót - az elnök és a tankerület székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja véleményének kikérésével - a miniszter nevezi ki, illetve menti fel.
(2) A tankerületi igazgatót - a tankerület székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja véleményének kikérésével - a miniszter egyetértésével az elnök nevezi ki és menti fel.
7. §
(1) Az elnök:
a) ellátja - a 3. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat,
b) érvényesíti és - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti az irányítása alá tartozó köznevelési intézmények tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal, így különösen az Intézményfenntartó Központ költségvetési előirányzatával, engedélyezett létszámával és a kezelésében álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit,
c) előkészíti és a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó köznevelési intézményvezetőjének kinevezésére és felmentésére vagy megbízására és megbízásának visszavonására vonatkozó dokumentumot,
d) ellátja az oktatáspolitika kialakításához, az azzal kapcsolatos döntés-előkészítéshez szükséges és a költségvetési támogatásból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
e) javaslatot tesz a tankerületek illetékességi területének módosítására, a tankerületek kapacitásai és ellátási területe felosztásának általa kidolgozott módszertana alkalmazásával,
f) elemzi az irányítása alá tartozó köznevelési intézményben lefolytatott ellenőrzések eredményeit, és ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozására, módosítására, és
g) ellátja a jogszabályban és az Intézményfenntartó Központ alapító okiratában meghatározott további feladatokat.
(1) Az Intézményfenntartó Központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében
a) ellátja - az Nkt.-ban és az e rendeletben foglaltak kivételével, figyelemmel a b)-i) pontban foglaltakra - az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat,
b) a miniszter számára javaslatot tesz a köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján arra jogosult egyetértését, véleményét,
c) előkészíti és a miniszternek megküldi a köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására, a tankerületi igazgató kinevezésére, felmentésére vonatkozó munkáltatói intézkedés dokumentumait,
d) érvényesíti és - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a köznevelési intézmények tevékenységében az erőforrásokkal, így különösen az Intézményfenntartó Központ költségvetési előirányzatával, engedélyezett létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit,
e) központosítottan folytatja le a beszerzéseket,
f) értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint szervezi és irányítja azok megteremtését,
g) közreműködik az alapkészségek, képességek országos mérésének és a nemzetközi köznevelési tárgyú mérések, vizsgálatok lebonyolításában,
h) közreműködik a miniszter által meghirdetett és támogatott országos tanulmányi versenyek szervezésével összefüggő feladatokban,
i) közreműködik a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak megszervezésében,
j) összesíti a köznevelési intézményekre vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat,
k) ellátja az Nkt.-ban és más jogszabályokban meghatározott egyéb fenntartói feladatokat,
k) ellátja a jogszabályokban meghatározott fenntartói feladatokat,
l) közreműködik a területi köznevelési feladatellátás megszervezése irányainak meghatározásában.
(2) A szakképző iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntése előtt az elnök kikéri a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter véleményét.
(2) Az Intézményfenntartó Központ feladatkörében - a miniszter ágazati irányítási feladataihoz kapcsolódóan -
a) az irányító szerv utasításainak megfelelően részt vesz az oktatáspolitika kialakításához, az azzal kapcsolatos döntések előkészítéséhez szükséges és a költségvetési támogatásból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokban,
a) javaslatot tesz a miniszternek a tankerületek illetékességi területe módosításának kezdeményezésére, közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében,
b) javaslatot tesz a miniszternek a tankerületek illetékességi területe módosításának kezdeményezésére, közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében,
b) elemzi az Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézményben lefolytatott ellenőrzések eredményeit, és ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozására, módosítására,
c) elemzi az Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézményben lefolytatott ellenőrzések eredményeit, és ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozására, módosítására,
c) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt,
d) a miniszter felkérésére részt vesz a fejlesztési források tervezésében és a támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásban,
d) közreműködik valamennyi az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel kapcsolatos szakmai vizsga központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában, mint a szakképző intézmények fenntartója, és
d) közreműködik valamennyi az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel kapcsolatos szakmai vizsga központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában, és
e) kapcsolatot tart fenn az egyházi és magánintézményekkel a feladatkörébe tartozó ügyekben és javaslatot tehet a miniszternek köznevelési szerződés kötésére,
e) ellátja a jogszabályban és az Intézményfenntartó Központ alapító okiratában meghatározott további feladatokat.
f) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt,
g) közreműködik valamennyi az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel kapcsolatos szakmai vizsga központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában,
h) ellátja a jogszabályban és az Intézményfenntartó Központ alapító okiratában meghatározott további feladatokat.
(3) Az Intézményfenntartó Központ tevékenysége során együttműködik a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatokkal.
(3) Az Intézményfenntartó Központ a fenntartásában lévő szakképző intézmények tekintetében
a) ellátja a szakképző iskolák működésének országos szakmai koordinációját,
a) ellátja a szakképző iskolák szakképzési feladatainak országos szakmai koordinációját,
b) kidolgozza a szakképzéssel kapcsolatos országos feladatellátási koncepciót, fejlesztési tervet, szakmai irányelveket és feladatszervezési alapelveket, továbbá elemzéseket készít,
c) felelős a pályakövetési rendszer működtetéséért,
d) a szakképzési feladatellátással kapcsolatban meghatározza a hatékonyság növeléséhez szükséges intézkedéseket, a hatékonyság mérésére alkalmas eszközrendszert, méri a hatékonysági célok elérését,
e) ellátja az irányítása alá tartozó szakképző iskolák felnőttképzési tevékenységének országos koordinációs feladatait,
f) meghatározza a felnőttképzési tevékenység céljait,
g) a Kormány szakmaszerkezeti döntésének előkészítése során elkészíti javaslatát a keretszámoknak a megyén, fővároson belüli, fenntartók közötti elosztására az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által meghatározottak szerint, együttműködve a szakképző iskolai fenntartókkal és a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, figyelembe véve a megyei szakképzési tervben, a szakképzési megállapodásokban foglaltakat és a fenntartók szándékát,
h) a Kormány által az adott megyében, a fővárosban az állami intézményfenntartó központra meghatározott keretszámokat megosztja a megye, a főváros szakképző iskolái között,
i) tervet készít a megyei szakképzési kapacitásokra vonatkozóan, amelyet összehangol a nem állami fenntartók által ellátott szakképzési feladatokkal.
(3) Az Intézményfenntartó Központ a fenntartásában lévő szakképző iskolák tekintetében gyakorolja az Nkt. szerinti fenntartói jogokat és kötelezettségeket.
(3a) A (3) bekezdésben meghatározott feladatokat az elnök a szakképzési elnökhelyettes egyetértésével látja el.
(3b) A szakképzésért felelős szervezeti egység vezetőjét - a szakképzési elnökhelyettes egyetértésével - az elnök nevezi ki és menti fel.
(3b) A megyeközponti tankerület és a fővárosi tankerület szakképzésért felelős szervezeti egységének vezetője a szakképzés-specifikus szakmai feladatok tekintetében a szakképzési elnökhelyettes közvetlen irányítása alatt áll és a szakképzési elnökhelyettes egyetértésével az elnök nevezi ki és menti fel.
(4) Az Intézményfenntartó Központ a szakképzéssel kapcsolatos feladatait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel együttműködve látja el.
(5) Az elnök a feladatkörébe tartozó több ágazatot érintő kérdésekben egyeztetést kezdeményez a miniszternél.
(6) Az elnöki utasítást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint az Intézményfenntartó Központ honlapján kell közzétenni.
(7) Az Intézményfenntartó Központ biztosítja a szakszervezeti érdekegyeztetés rendszerének működését. A közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit érintő döntések meghozatala előtt egyeztet a reprezentatív szakszervezetekkel. Az Intézményfenntartó Központ tevékenysége során együttműködik a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatokkal.
(7) Az Intézményfenntartó Központ biztosítja a szakszervezeti érdekegyeztetés rendszerének működését. A közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit érintő munkajogi döntések meghozatala előtt egyeztet a reprezentatív szakszervezetekkel. Az Intézményfenntartó Központ tevékenysége során együttműködik a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatokkal. Az Intézményfenntartó Központ biztosítja a Nemzeti Pedagógus Kar javaslattevő és véleményezési jogkörét a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint az Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata kialakítása, kiadása vonatkozásában.
(8) Az Intézményfenntartó Központnak az oktatási ágazati jogszabályokban valamint az e rendeletben meghatározott ágazati fenntartói feladataihoz - különösen az (1) bekezdés g)-i) pontjaiban meghatározott adatszolgáltatási és ágazati fenntartói informatikai és fenntartói tevékenységéhez - kapcsolódó informatikai tevékenységet - a külön kormányrendeletben meghatározott informatikai feladatok kivételével - az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el.
8. §
(1) A konszolidációs törvény, valamint Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján állami fenntartásba került közoktatási intézmények tekintetében ellátott intézményfenntartói feladatokat - a 3. § (2) bekezdésben foglalt feladatok kivételével - az Intézményfenntartó Központ veszi át.
(2) A megyei intézményfenntartó központok foglalkoztatotti állományából az Intézményfenntartó Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek az (1) bekezdésben meghatározott szakmai és funkcionális feladatokat ellátó kormánytisztviselők és munkavállalók.
8. §   E rendelet alkalmazásában:
1. fővárosi kerületi tankerület: a köznevelési feladatok ellátásának egysége, melynek illetékességi területe megegyezik az adott fővárosi kerület közigazgatási területével, székhelye az adott kerületben található,
2. fővárosi tankerület: a köznevelési feladatok ellátásának egysége, melynek illetékességi területe megegyezik Budapest közigazgatási területével, székhelye megegyezik az Intézményfenntartó Központ székhelyével,
3. funkcionális feladat: a fenntartói funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi működést szolgáló - nem szakmai feladatellátáshoz kötődő - belső igazgatási feladat, különösen a humánpolitikai és humán-erőforrás gazdálkodási, költségvetési gazdálkodási, pénzügyi-számviteli, eszköz- és vagyongazdálkodási, iratkezelési, jogi (peres képviseleti), nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló, ellenőrzési, koordinációs, saját szervi működtetését szolgáló informatikai és informatikai rendszerfenntartási, kommunikációs feladatok, valamint a személyi, tárgyi, műszaki, pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló műveletek,
4. járási tankerület: a köznevelési feladatok ellátásának egysége, melynek illetékességi területe megegyezik az adott járás közigazgatási területével, székhelye megegyezik az adott járási hivatal székhelyével,
5. megyeközponti tankerület: a köznevelési feladatok ellátásának egysége, melynek illetékességi területe megegyezik az adott megye közigazgatási területével, székhelye - Pest megye kivételével - megegyezik az adott megyeszékhellyel.
9. §
(1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § (1) bekezdése, a 8. § és a 10. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
10. §   A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány az átvett intézmények tekintetében - a közoktatási intézmények kivételével - a megyei intézményfenntartó központot jelöli ki a Törvény 3. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására.”
  • A jogszabály 2012. július 27-én jelent meg a Magyar Közlöny 102. számában.
  • hatályba lépett 2012. szeptember 1-jén.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2017. január 1-jén.
A szakasz 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. szeptember 5-én lépett hatályba.A szakasz 2014. szeptember 5-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2013. január 1-jén lépett hatályba. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. március 5-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 16-án lépett hatályba. 2013. június 16-án lépett hatályba. 2013. június 16-án lépett hatályba. 2013. június 16-án lépett hatályba. 2013. június 16-án lépett hatályba. 2013. június 16-án lépett hatályba. 2013. június 16-án lépett hatályba. 2013. június 16-án lépett hatályba. 2013. június 16-án lépett hatályba. 2013. június 16-án lépett hatályba. 2013. június 16-án lépett hatályba. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2013. június 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 16-án lépett hatályba. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2013. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.