Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.03.31. - 2015.03.31.
2015.04.01. - 2015.04.01.
2015.04.02. - 2015.08.31.
2015.09.01. - 2015.09.01.
2015.09.02. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

18/2015. (III. 31.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok területi integrációjával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdése 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:

3. A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosítása

3. §
(1) A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) a 10. §-át követően a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
5/A. A települési ügysegédek részére biztosított technikai feltételek
10/A. § (1) A kihelyezett kormányablak szolgáltatást biztosító települési ügysegédi szolgálat részére feladatai ellátásához legalább a 4. melléklet szerinti eszközöket, illetve informatikai szolgáltatásokat kell biztosítani.
(2) A települési ügysegédek részére biztosított eszközökön kizárólag az e-közigazgatásért felelős miniszter által jóváhagyott alkalmazások működtethetőek.”
(2) Az R. 11. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kormányablaknak a 4. melléklet 1.c), a 4.a), a 4.b), a 4.d), a 4.g), a 4.h) és 4.i) pontja szerinti követelményt legkésőbb 2015. december 31-ig kell teljesíteni.
(5) A kormányablaknak a 4. melléklet 2.c) pontja szerinti követelményt legkésőbb 2016. december 31-ig kell teljesíteni.”
(3) Az R. 11. § (1) bekezdésében a „(2) és (3)” szövegrész helyébe a „(2)-(5)” szövegrész lép.
(4) Az R. e rendelet melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki.

1. A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet módosítása

1. §   A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet
a) 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága” szövegrész helyébe a „bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg

2. A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet módosítása

2. §   A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §” szövegrész helyébe a „kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. §” szöveg,
b) 4. melléklet címében és a táblázat 1. sorában a „kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-a” szövegrész helyébe a „kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. §-a” szöveg,

4. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

4. §   Hatályát veszti az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet.

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2015. április 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

MELLÉKLET A 18/2015. (III. 31.) MVM RENDELETHEZ

4. melléklet a 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez
A települési ügysegédek részére biztosított eszközök és szolgáltatások
1. Települési ügysegédenként
a) 1 darab hordozható számítógép [legalább 14”-os képernyő, hordozhatóságot lehetővé tevő súly, Windows (7 vagy későbbi verzió) vagy Linux operációs rendszer, Ethernet és wifi hálózati kapcsolat képesség]


b) mobil internet elérés
c) hordozható bankkártyás fizetést lehetővé tevő POS terminál
d) mobiltelefon (okos telefon kategória)
2. Minden irodai ügyfélfogadási helyszínen
a) 1 darab multifunkciós lézer nyomtató vagy külön lézer nyomtató és scanner
b) papír űrlapok tárolási lehetősége
c) NTG hálózat elérhetősége
3. Kormányhivatalonként 5 darab okmányok, bizonyítványok digitalizálására is alkalmas hordozható kézi scanner
4. Biztosítandó informatikai szolgáltatások:
a) egységes kormányhivatali iratkezelő elérése
b) munkafolyamat kezelőrendszer (MUKER) elérése (elektronikus űrlapkitöltés biztosításával)
c) tudástár elérése
d) központi időpontfoglaló elérése
e) internet elérés egyes szakrendszeri funkciók eléréséhez és kereső szolgáltatás használatához
f) irodai programcsomag (szövegszerkesztő, táblázatkezelő)
g) irat megtekintési, AVDH irathitelesítési és ügyfélkapus feltöltési szolgáltatás elérése
h) elektronikus (legalább bankkártyás) fizetés
i) elektronikus dokumentum ügyintéző általi hitelesítési lehetőség (azonosításra visszavezetve vagy egyéb megoldással)
j) ügyintéző saját járási hivatali elektronikus levelezésének elérése”
  • A jogszabály 2015. március 31-én jelent meg a Magyar Közlöny 44. számában.
  • hatályba lépett 2015. április 1-jén.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2015. szeptember 2-án.
A szövegrész 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba.