Hatályos állapot
Közlönyállapot
2013.04.26. - 2013.04.26.
2013.04.27. - 2013.04.27.
2013.04.28. - 2013.06.15.
2013.06.16. - 2013.08.29.
2013.08.30. - 2013.08.31.
2013.09.01. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.09.04.
2014.09.05. - 2014.11.03.
2014.11.04. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.04.09.
2015.04.10. - 2015.11.26.
2015.11.27. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.06.30.
2016.07.01. - 2016.12.16.
2016.12.17. - 2016.12.28.
2016.12.29. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.11.03.
2017.11.04. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2018.07.10.
2018.07.11. - 2018.12.31.
2019.01.01. - 2019.07.31.
2019.08.01. - 2019.08.08.
2019.08.09. - 2019.08.31.
2019.09.01. - 2019.11.30.
2019.12.01. - 2019.12.31.
2020.01.01. - 2020.02.14.
2020.02.15. - 2020.02.29.
2020.03.01. - 2021.02.14.
2021.02.15. - 2022.06.30.
2022.07.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint
a 3. § a)-c) pontja, a 4-5. §, a 6-15. § és a 18. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában,
a 3. § d)-j) pontja, az 5. §, a 16-17. §, a 19-20. §, és a 23. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. és 18. pontjában, valamint (2) bekezdésében,
a 3. § k) pontja, a 24. § és a 27. § b) pontja tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,
az 5. § (1) bekezdés tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,
a 25. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 26. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Oktatási Hivatal jogállása

1. §
(1) Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi hivatal, amely feladatait országos illetékességgel látja el.
(2) A Hivatal székhelye: Budapest.
(3) A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
1. §   Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
1. §   Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A Hivatal felsőoktatással, külföldi oklevelek elismerésével, valamint nyelvvizsgáztatással és nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladataival összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c), e) és f)-h) pontjában meghatározott hatásköröket - a hatékonysági és pénzügyi ellenőrzés kivételével - az innovációért és technológiáért felelős miniszter látja el.
1. §   Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a köznevelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A Hivatal felsőoktatással, külföldi oklevelek elismerésével, valamint nyelvvizsgáztatással és nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladataival összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c), e) és f)-h) pontjában meghatározott hatásköröket - a hatékonysági és pénzügyi ellenőrzés kivételével - az innovációért és technológiáért felelős miniszter látja el.
1. §   Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a köznevelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A Hivatal felsőoktatással, külföldi oklevelek elismerésével, valamint nyelvvizsgáztatással és nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladataival összefüggésben a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c), e) és f)-h) pontjában meghatározott hatásköröket - a hatékonysági és pénzügyi ellenőrzés kivételével - a felsőoktatásért felelős miniszter látja el.
1/A. §   A Hivatal a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.
2. §
(1) A Hivatalt elnök vezeti.
(2) A Hivatal elnökhelyetteseit az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.
(2) A Hivatal elnökhelyetteseit az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. A Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettesét a miniszter az innovációért és technológiáért felelős miniszter egyetértésével nevezi ki és menti fel.
(3) A Hivatal elnökhelyettesei felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés és felmentés kivételével - az elnök gyakorolja.

2. A Hivatal feladat- és hatásköre

3. §   A Kormány a Hivatalt jelöli ki
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott, a Kormány által a miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv feladatainak ellátására,
b) az Nkt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények vonatkozásában hatósági nyilvántartást vezető szervnek,
b) az Nkt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott, a tankerületi központ által fenntartott intézmények vonatkozásában hatósági nyilvántartást vezető szervnek,
c) a köznevelés információs rendszerének (a továbbiakban: KIR) adatkezelői feladatai ellátására,
d) a felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) működéséért felelős szervnek,
e) a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervnek,
f) a hallgatói ösztöndíjszerződések tekintetében a hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szervnek,
f) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek,
g) a központi felsőoktatási felvételi eljárást lebonyolító szervnek,
h) a felsőoktatási formanyomtatványokat engedélyező szervnek,
i) a felsőoktatási intézmények hatósági ellenőrzését végző szervnek,
j) a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatok ellátására,
k) az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Kapcsolattartó Pontja feladatainak ellátására, azzal, hogy biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, különös tekintettel a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztéseinek koordinációjára, valamint a tárcaközi szakmai munkacsoport működtetésére,
l) a köznevelési, felsőoktatási és szakképzési rendszer tartalmi és módszertani kutatási és fejlesztési feladatai ellátásában közreműködő szervnek.
m) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott diák-, pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő adatok közhiteles nyilvántartását vezető szervnek.
m) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott diák-, pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő adatok nyilvántartását vezető szervnek.
n) a nemzetközi rendszeres és eseti oktatási tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak ellátásában való közreműködésre,
n) a nemzetközi rendszeres és eseti oktatási tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak ellátására,
o) az állami intézmények oktatási-pénzügyi statisztikai adatainak feldolgozásában, elemzésében való közreműködésre.
p) az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program végrehajtásában, valamint az egyéb hazai rendszeres és eseti oktatási tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak ellátásában való közreműködésre.
q) az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv feladatai ellátására,
q) a köznevelésben alkalmazandó állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv feladatai ellátására,
r) a hazai és nemzetközi köznevelési oktatáskutatási, elemzési, értékelési feladatok ellátására,
s) a tudományos és szakmai eredmények disszeminációjára és hasznosításuk támogatására,
t) a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fenntartására, bővítésére, a hazai képviselet ellátásával kapcsolatos nemzetközi szakértői együttműködésekre,
u) az egyes tevékenységterületekhez kapcsolódó továbbképzések kifejlesztésére és a szaktanácsadási szolgáltatás ellátásának támogatására,
v) az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendeletben megjelölt szakmai vizsgaszervezésre.
v) a köznevelési intézményben folyó szakképesítésekhez kapcsolódó komplex szakmai vizsga megszervezésére,
w) a Jelnyelvoktatói Névjegyzék vezetésére.
3/A. §   A Hivatal ellátja az Nkt. 44/A. §-ban meghatározott integrált nyomon követő rendszer (a továbbiakban: INYR) adatkezelői feladatait.
3/B. §   A Hivatal vezeti az Nkt. 61. § (4a) bekezdésében meghatározott szaktanácsadói névjegyzéket.
3/C. §   A Hivatal ellátja az oktatási nyilvántartás működtetését.
3/C. §   A Hivatal - jogszabályban meghatározott eltéréssel - ellátja az oktatási nyilvántartás működtetését.
4. §   Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által hozott elsőfokú döntések elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el.
4. §
(1) Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által hozott elsőfokú döntések elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el.
(2) A Hivatalnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és az Nkt. hatálya alá tartozó ügyekben első fokon hozott döntéseinél a miniszter gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.
(2) A Hivatalnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és az Nkt., valamint a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben első fokon hozott döntéseivel szemben a miniszter gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.
(2) A Hivatalnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), az Nkt., valamint a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben első fokon hozott döntéseivel szemben a miniszter gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.
4. §   Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekkel és törvényességi ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala által hozott elsőfokú döntések elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el.
4. §
(1) Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekkel és törvényességi ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala által hozott elsőfokú döntések elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el, illetve gyakorolja a felügyeleti szerv részére az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott jogosítványokat.
(2) Az Nkt. 38. § (8) és (9) bekezdésében meghatározott esetekben a fellebbezést a Hivatal bírálja el, illetve gyakorolja a felügyeleti szerv részére az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott jogosítványokat.
(3) Az Nkt. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek tekintetében a Hivatal felügyeleti szerve a miniszter.
4/A. §   A Hivatalnak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) hatálya alá tartozó - fellebbezéssel megtámadható - első fokon hozott döntéseivel szemben a miniszter gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.
4/A. §   A Hivatalnak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) hatálya alá tartozó - fellebbezéssel megtámadható - első fokon hozott döntéseivel szemben az innovációért és technológiáért felelős miniszter gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.
4/A. §   A Hivatalnak a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) hatálya alá tartozó - fellebbezéssel megtámadható - első fokon hozott döntéseivel szemben a felsőoktatásért felelős miniszter gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.
4/B. §   Az Nftv. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek, valamint a központi felsőoktatási felvételi eljárás tekintetében a Hivatal felügyeleti szerve a miniszter.
4/B. §   Az Nftv. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek, valamint a központi felsőoktatási felvételi eljárás tekintetében a Hivatal felügyeleti szerve az innovációért és technológiáért felelős miniszter.
4/B. §   Az Nftv. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek, valamint a központi felsőoktatási felvételi eljárás tekintetében a Hivatal felügyeleti szerve a felsőoktatásért felelős miniszter.
4/C. §   A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek tekintetében a Hivatal felügyeleti szerve a miniszter.
4/C. §   A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyek tekintetében a Hivatal felügyeleti szerve a köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolai bizonyítványok ügyében a miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek esetén a felsőoktatásért felelős miniszter.
5. §
(1) A Hivatal rendszeresen ellenőrzi a köznevelési szakértői tevékenység folytatását, az államilag elismert nyelvvizsgaközpontokat és vizsgahelyeket, a pedagógus-továbbképzések szervezőit, a Magyarországon működő felsőoktatási intézményeket, és e tevékenységek tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.
(2) A Hivatal feldolgozza és nyilvántartja az általa végzett köznevelési, felsőoktatási és nyelvvizsgáztatási ellenőrzések, értékelések eredményeit, és beszámol azokról a miniszternek. A Hivatal a feladatai ellátása során keletkezett, személyazonosításra alkalmatlanná tett adatok elemzése során a tanulói szintű adatok megjelölésére az Nkt. 80. §-ában meghatározott mérési azonosítót használja.
(2) A Hivatal feldolgozza és nyilvántartja az általa végzett köznevelési, felsőoktatási és nyelvvizsgáztatási ellenőrzések, értékelések eredményeit, és beszámol azokról a miniszternek, illetve az innovációért és technológiáért felelős miniszternek. A Hivatal a feladatai ellátása során keletkezett, személyazonosításra alkalmatlanná tett adatok elemzése során a tanulói szintű adatok megjelölésére az Nkt. 80. §-ában meghatározott mérési azonosítót használja.
(2) A Hivatal feldolgozza és nyilvántartja az általa végzett köznevelési, felsőoktatási és nyelvvizsgáztatási ellenőrzések, értékelések eredményeit, és beszámol azokról a miniszternek, illetve a felsőoktatásért felelős miniszternek. A Hivatal a feladatai ellátása során keletkezett, személyazonosításra alkalmatlanná tett adatok elemzése során a tanulói szintű adatok megjelölésére az Nkt. 80. §-ában meghatározott mérési azonosítót használja.
(3) A Hivatal üzemelteti a köznevelés és a felsőoktatás területén működő állami digitális tartalomszolgáltatások központi felületeit.
6. §   A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében
a) ellátja az országos pedagógiai tárgyú mérés-értékelés szervezésével kapcsolatos feladatokat,
b) szervezi az érettségi vizsgaelnöki továbbképzéseket,
c) gondoskodik az oktatási ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő kiadványok készítéséről és megjelentetéséről,
d) statisztikai adatot szolgáltat az államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatosan,
e) kidolgozza az Nkt. 64. §-ában meghatározott, a kormányhivatal által szervezett pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt szempontrendszert és eljárásrendet. A pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt eszközöket a miniszter hagyja jóvá.
e) kidolgozza az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt szempontrendszert és eljárásrendet. A pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt eszközöket a miniszter hagyja jóvá.
f) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében biztosítja az Nkt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, valamint
g) megszervezi az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.
6. §
(1) A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében
a) ellátja az országos pedagógiai tárgyú mérés-értékelés szervezésével kapcsolatos feladatokat,
b) szervezi az érettségi vizsgaelnöki továbbképzéseket,
c) gondoskodik az oktatási ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő kiadványok készítéséről és megjelentetéséről,
d) statisztikai adatot szolgáltat az államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatosan,
e) kidolgozza az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt szempontrendszert és eljárásrendet, amelyeket jóváhagyásra megküld a miniszter részére,
f) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében biztosítja az Nkt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, valamint
g) megszervezi az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.
h) ellátja az iskolai közösségi szolgálat és az Arany János-programok módszertani támogatását.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben a Hivatal az Európai Unió által finanszírozott egyes kiemelt projektek megvalósítása során
a) a gyermekeket, tanulókat érintő hátránykompenzációs módszertani és szakmai tevékenységek megvalósításában közreműködő köznevelési és más nem köznevelési intézmények számára pedagógiai szakmai szolgáltatásokat, továbbá pedagógiai mérés-értékelési támogatást biztosít,
b) az óvodai fejlesztő programok részeként megvalósuló integrációs és képességkibontakoztató pedagógiai feladatok intézményi megvalósításához folyamatos támogatást biztosít.
6/A. §   A Hivatal az Nkt. 19. § (4) bekezdése alapján közreműködik a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes szakmai irányításában.

3. A Hivatal közneveléssel kapcsolatos feladatai

7. §
(1) A Hivatal ellátja az Nkt. 80. §-ában meghatározott országos mérési feladatokat.
(2) A Hivatal az Nkt. 77. § (3) bekezdése alapján elvégzi a miniszter által elrendelt szakmai ellenőrzést, pedagógiai-szakmai méréseket, átvilágításokat, elemzéseket, továbbá a miniszter egyedi intézkedése alapján végzi az intézmény törvényességi, szakmai ellenőrzését.
(3) A Hivatal előkészíti és lebonyolítja a köznevelési tárgyú nemzetközi méréseket és vizsgálatokat.
(4) A Hivatal ellátja a középfokú beiskolázással kapcsolatos, külön jogszabályokban meghatározott feladatokat.
(5) A Hivatal ellátja az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, az Országos Művészeti Tanulmányi Verseny és a Sajátos nevelési igényű tanulók országos szervezésű tanulmányi versenye előkészítésével, szervezésével összefüggő központi koordinációs, valamint a versenyszabályzatban, a versenykiírásban meghatározott feladatokat, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny vonatkozásában a kormányhivatal közreműködésével.
(5) A Hivatal ellátja az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, az Országos Művészeti Tanulmányi Verseny és a Sajátos nevelési igényű tanulók országos szervezésű tanulmányi versenye előkészítésével, szervezésével összefüggő központi koordinációs, valamint a versenyszabályzatban, a versenykiírásban meghatározott feladatokat, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny vonatkozásában a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) közreműködésével.
(5) A Hivatal ellátja az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, az Országos Művészeti Tanulmányi Verseny és a Sajátos nevelési igényű tanulók országos szervezésű tanulmányi versenye előkészítésével, szervezésével összefüggő központi koordinációs, valamint a versenyszabályzatban, a versenykiírásban meghatározott feladatokat.
8. §
(1) A Hivatal ellátja az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában a Hivatal számára meghatározott feladatokat. Ennek keretében az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott eljárás keretében a vizsgaszabályzatban meghatározott esetben másodfokú döntést hoz az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott fellebbezés tárgyában.
(1) A Hivatal ellátja az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában a Hivatal számára meghatározott feladatokat. Ennek keretében az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott eljárás keretében a vizsgaszabályzatban meghatározott esetben másodfokú döntést hoz a kormányhivatalban benyújtott érettségi vizsgára történő jelentkezés elutasítása esetén a kormányhivatal által hozott döntés vonatkozásában, valamint az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott fellebbezés tárgyában.
(1) A Hivatal ellátja az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában a Hivatal számára meghatározott feladatokat. Ennek keretében az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott eljárás keretében a vizsgaszabályzatban meghatározott esetben másodfokú döntést hoz a fővárosi és megyei kormányhivatalban (a továbbiakban: kormányhivatal) benyújtott érettségi vizsgára történő jelentkezés elutasítása esetén a kormányhivatal által hozott döntés vonatkozásában, valamint az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott fellebbezés tárgyában.
(2) A Hivatal és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként az a kormányhivatal jár el, amely kormányhivatal területén a Hivatal, illetve jogelődje regionális igazgatóságának székhelye működött.
(2) A Hivatal és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként az a fővárosi és kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) jár el, amely kormányhivatal területén a Hivatal, illetve jogelődje regionális igazgatóságának székhelye működött.
(3) A Hivatal kezdeményezi az Nkt. 78. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (10) bekezdésében foglalt miniszteri intézkedések megtételét.
9. §   A Hivatal köznevelést érintő ellenőrzési feladatai az alábbiak:
a) a kormányhivatal közreműködésével az Nkt. 87. § (2) bekezdése szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést szervez,
a) az Nkt. 87. § (2) bekezdése szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést szervez,
b) ellátja az Nkt. 82. §-ában meghatározott hatósági ellenőrzéseket,
c) az Nkt. 90. § (2) bekezdése alapján a külföldi nevelési-oktatási intézmények és a nemzetközi iskolák tekintetében gyakorolja az Nkt. 34. § (2) bekezdése szerinti törvényességi ellenőrzési jogkört,
d) ellátja a mindenkori tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági ellenőrzések során a szakmai irányítással kapcsolatos feladatokat.
e) szervezi a pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását az Nkt. 64. § (6) bekezdése szerint.
10. §   A Hivatal - az Nkt. 57. § (5)-(6) bekezdése és a 77. § (2) bekezdés h) pontja alapján - gondoskodik a bizonyítványnyomtatványok, valamint az azok kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványok engedélyezésének előkészítéséről és a bizonyítványok előállításáról.
11. §
(1) A Hivatal ellátja az országos szakértői és érettségi vizsgaelnöki névjegyzékkel kapcsolatos, az Nkt. 82. §-ában meghatározott feladatokat.
(2) A Hivatal elsőfokú döntést hoz a köznevelési szakértői engedély kiadásáról, a köznevelési szakértői tevékenységtől és a vizsgáztatási tevékenységtől való eltiltásról.
(2) A Hivatal döntést hoz a köznevelési szakértői engedély kiadásáról, a köznevelési szakértői tevékenységtől és a vizsgáztatási tevékenységtől való eltiltásról.
12. §   A Hivatal ellátja a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörében eljáró központi hivatala számára meghatározott feladatokat.
12. §   A Hivatal ellátja a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényben az oktatási hivatal számára meghatározott feladatokat.
12. §   A Hivatal ellátja az Nkt. 93/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatokat.
12/A. §   A 12. §-ban meghatározott feladatok ellátására a Hivatalon belül egy, e feladatkörében nem utasítható, a 3. § q) pontjában meghatározott feladatokat ellátó szervezeti egységtől független szervezeti egység működik.
13. §   A Hivatal értesíti a kormányhivatalt, ha a KIR-ben tárolt adatok vagy okirat alapján megállapítható, hogy a köznevelési intézmény működése egy nevelési évnél vagy egy tanévnél hosszabb ideig szünetel.
13. §   A Hivatal értesíti a megyeszékhely szerinti járási hivatalt, ha a KIR-ben tárolt adatok vagy okirat alapján megállapítható, hogy a köznevelési intézmény működése egy nevelési évnél vagy egy tanévnél hosszabb ideig szünetel.
13. §   A Hivatal értesíti a kormányhivatalt, ha a KIR-ben tárolt adatok vagy okirat alapján megállapítható, hogy a köznevelési intézmény működése egy nevelési évnél vagy egy tanévnél hosszabb ideig szünetel.
14. §   A Hivatal - az Nkt. 75. §-ában meghatározottak szerint - előkészíti a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet jogszabályban meghatározott tartalommal.
14. §   A Hivatal - az Nkt. 75. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint - évente jelentést készít az oktatásért felelős miniszter számára.
14. §   A Hivatal - az Nkt. 75. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint - évente jelentést készít a miniszter számára.
15. §   A Hivatal gondoskodik a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kijelöléséről és kirendeléséről, ha az Nkt. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakértői bizottsági tevékenység keretében halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló vizsgálatára kerül sor.
15/A. §   A Hivatal ellátja az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. 15/B. § A Hivatal
a) ellátja a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos akkreditációs tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,
b) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a pedagógus-továbbképzéseket a jogszabályok által meghatározottak szerint, ellátja a továbbképzési jegyzékkel kapcsolatos feladatokat,
c) ellátja a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület titkársági feladatait,
d) ellátja a pedagógus-továbbképzések szervezőinek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
15/C. §   A Hivatal a 3. § q) pontjában meghatározott feladatának ellátása során
a) tankönyvfejlesztési feladatokat végez, ennek keretében
aa) elkészíti az új fejlesztésű tankönyvek engedélyezett szerkesztett elektronikus kiadványát,
ab) az adott tanév tankönyvellátásának biztosítása céljából az általa kiadott tankönyvek engedélyezett szerkesztett elektronikus kiadványát, a tankönyvellátás további teendőinek ellátása érdekében, elektronikus úton átadja a Kormány által a könyvtárellátó feladatait ellátó szervként kijelölt szerv részére,
b) tankönyvkiadási tevékenységet, digitálistartalom-fejlesztést és -szolgáltatást végez,
c) tankönyvvé nyilvánítási eljárást kezdeményez az Nkt. 93/B. § (3) bekezdés a) pontja alapján,
d) elkészíti a tankönyvfejlesztési tervet, és közreműködik a miniszter által jóváhagyott tankönyvfejlesztési terv végrehajtásában,
e) ellátja a Nemzeti Köznevelési Portál
ea) szakmai és tartalmi fejlesztését,
eb) informatikai működtetésével, üzemeltetésével összefüggő feladatait.
15/D. §   A Hivatal ellátja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat.
15/E. §   A Hivatal ellátja az Nkt. 45. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat.
15/F. §   A Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartását.

4. A Hivatal felsőoktatással kapcsolatos feladatai

16. §
(1) A Hivatal a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 67. §, 68. §, 76-78. § és 96. §-ában foglaltak szerint a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként ellátja a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények és az állami feladatellátásban résztvevő, valamint a szakmai testületek működéséhez kapcsolódó nyilvántartási feladatokat és lefolytatja az eljárásokat.
(1) A Hivatal az Nftv. 67. §, 68. §, 76-78. § és 96. §-ában foglaltak szerint a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként ellátja a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények és az állami feladatellátásban résztvevő, valamint a szakmai testületek működéséhez kapcsolódó nyilvántartási feladatokat és lefolytatja az eljárásokat.
(2) A Hivatal lebonyolítja a központi felsőoktatási felvételi eljárást.
(3) A Hivatal az Nftv. 68. § (3) bekezdése szerint engedélyezi a felsőoktatási formanyomtatványokat, így különösen az oklevél-formanyomtatványt, a leckekönyvet, valamint az egyes jogszabályokban meghatározott felsőoktatási igazolás-formanyomtatványokat.
(3) A Hivatal az Nftv. 68. § (3) bekezdése szerint jóváhagyja a felsőoktatási intézmények kötelezően használandó formanyomtatványait, és engedélyezi az oklevél-, oklevélmelléklet-formanyomtatvány előállítását, forgalmazását.
(3) A Hivatal az Nftv. 68. § (3) bekezdése szerint engedélyezi az oklevél-, oklevélmelléklet-formanyomtatvány előállítását, forgalmazását.
(4) A Hivatal az Nftv. 19. §-a szerint a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervként ellátja a FIR üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
(5) A Hivatal az Nftv. 48/A-S. §-a szerint a hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szervként ellátja a hallgatói ösztöndíjszerződésekkel kapcsolatos feladatokat.
(5) A Hivatal a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervként ellátja a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
(6) A Hivatal hatósági ellenőrzést folytat, közreműködik a nem állami felsőoktatási intézmények és - az Nftv. 76. § (6) bekezdésében szabályozott kivétellel - a külföldi felsőoktatási intézmények, valamint - a miniszter döntése szerint - az Nftv. 65. § (1) bekezdésében és a 66. § (1) bekezdésében foglalt felsőoktatási oktatási alaptevékenység körébe tartozó tevékenység feletti törvényességi ellenőrzési eljárásban.
(6) A Hivatal hatósági ellenőrzést folytat, közreműködik a nem állami felsőoktatási intézmények és - az Nftv. 76. § (6) bekezdésében szabályozott kivétellel - a külföldi felsőoktatási intézmények, valamint - az innovációért és technológiáért felelős miniszter döntése szerint - az Nftv. 65. § (1) bekezdésében és a 66. § (1) bekezdésében foglalt felsőoktatási oktatási alaptevékenység körébe tartozó tevékenység feletti törvényességi ellenőrzési eljárásban.
(6) A Hivatal hatósági ellenőrzést folytat, közreműködik a nem állami felsőoktatási intézmények és - az Nftv. 76. § (6) bekezdésében szabályozott kivétellel - a külföldi felsőoktatási intézmények, valamint - a felsőoktatásért felelős miniszter döntése szerint - az Nftv. 65. § (1) bekezdésében és a 66. § (1) bekezdésében foglalt felsőoktatási oktatási alaptevékenység körébe tartozó tevékenység feletti törvényességi ellenőrzési eljárásban.
(7) A Hivatal részt vesz az Nftv. 64. § (2) bekezdés e) pontja és 64. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, a miniszter által elrendelt hallgatói kompetenciamérés megvalósításában.
(7) A Hivatal részt vesz az Nftv. 64. § (2) bekezdés e) pontja és 64. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, az innovációért és technológiáért felelős miniszter által elrendelt hallgatói kompetenciamérés megvalósításában.
(7) A Hivatal részt vesz az Nftv. 64. § (2) bekezdés e) pontja és 64. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, a felsőoktatásért felelős miniszter által elrendelt hallgatói kompetenciamérés megvalósításában.
17. §   A Hivatal
a) közreműködik a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos akkreditációs tevékenységek ellátásában,
b) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a pedagógus-továbbképzéseket a jogszabályok által meghatározottak szerint, ellátja a továbbképzési jegyzékkel kapcsolatos feladatokat,
c) ellátja a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület (PAT) titkársági feladatait,
d) ellátja a pedagógus-továbbképzések szervezőinek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

5. A Hivatal köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatai

18. §
(1) A köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját a miniszter határozza meg. A köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek működtetéséért, üzemeltetéséért a Hivatal felel.
(2) A Hivatalnak
a) a KIR-rel,
b) a FIR-rel,
c) az oktatási igazolvány kibocsátását és a nyilvántartás működését szolgáló elektronikus rendszerrel, valamint
d) a hallgatói szerződések nyilvántartásával
d) a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával
összefüggő feladatai ellátásához szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatait, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatfeldolgozói feladatokat - a (3)-(7) bekezdésben meghatározott keretek között - az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. kizárólagos joggal látja el.
(2) A Hivatal
a) a KIR-rel,
b) az INYR-rel,
c) a FIR-rel,
d) az oktatási igazolvány kibocsátását és a nyilvántartás működését szolgáló elektronikus rendszerrel, valamint
e) a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával
kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisokhoz és alkalmazásokhoz kapcsolódóan, saját kapacitásainak elégtelensége esetén olyan fejlesztéseket és szolgáltatásokat rendelhet meg, valamint olyan fejlesztésekhez járulhat hozzá, amelyek eredményeként létrejövő alkalmazásokhoz, adatbázisokhoz, mint szerzői művekhez fűződő felhasználási jogokat az átdolgozásra, továbbfejlesztésre is kiterjedően korlátlanul megszerzi.
(3) Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (2) bekezdésben meghatározott kizárólagos üzemeltetési, fejlesztési és adatfeldolgozási kötelezettsége azon adatbázisokra és alkalmazásokra terjed ki, amelyeket ő maga hozott létre, vagy amelyek tekintetében a szoftverhez mint szerzői műhöz kapcsolódó felhasználási jogokat megszerezte.
(4) A Hivatal az ágazati információs rendszerekhez kapcsolódóan olyan fejlesztéseket rendelhet meg, valamint olyan fejlesztésekhez járulhat hozzá, amelyek eredményeként létrejövő alkalmazásokhoz, adatbázisokhoz mint szerzői művekhez fűződő felhasználási jogokat az átdolgozásra, továbbfejlesztésre is kiterjedően korlátlanul megszerzi.
(5) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása körében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a Hivatal számára teljes körű, és folyamatos hozzáférést köteles biztosítani
a) a nyilvántartásokban tárolt adatokhoz, közvetlen lekérdező felület és szinkronizált adatbázis formájában is, és
b) az informatikai rendszerek műszaki dokumentációjához.
A feladatellátás további feltételeit a Hivatal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. egymással kötött szerződése állapítja meg.
(6) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása körében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a miniszter számára teljes körű és folyamatos hozzáférést köteles biztosítani
a) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokhoz, valamint
b) a statisztikai adatok előállításához szükséges lekérdezési felületekhez.
(7) A Hivatalnak és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek az (1)-(6) bekezdés szerinti feladatellátással összefüggő kiadásai fedezetét a Hivatal költségvetésében kell megtervezni.
18. §
(1) Az oktatási nyilvántartás, valamint a köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját a miniszter határozza meg. Az oktatási nyilvántartáshoz és alrendszereihez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek működtetéséért, üzemeltetéséért a Hivatal felel.
(1) Az oktatási nyilvántartás, valamint a köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját a miniszter az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg. Az oktatási nyilvántartáshoz és alrendszereihez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek működtetéséért, üzemeltetéséért a Hivatal felel.
(1) Az oktatási nyilvántartás, valamint a köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját a miniszter a felsőoktatásért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg. Az oktatási nyilvántartáshoz és alrendszereihez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek működtetéséért, üzemeltetéséért a Hivatal felel.
(2) A Hivatal az oktatási nyilvántartással, szakrendszereivel és alrendszereivel kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisokhoz és alkalmazásokhoz kapcsolódóan saját kapacitásainak elégtelensége esetén olyan fejlesztéseket és szolgáltatásokat rendelhet meg, valamint olyan fejlesztésekhez járulhat hozzá, amelyek eredményeként létrejövő alkalmazásokhoz, adatbázisokhoz mint szerzői művekhez fűződő felhasználási jogokat az átdolgozásra, továbbfejlesztésre is kiterjedően korlátlanul megszerzi.
18/A. §   A Hivatalnak az INYR-rel összefüggő feladatai ellátásához szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatfeldolgozói feladatokat az e rendelet által üzemeltetésre, fejlesztésre és adatfeldolgozásra kijelölt szervezet látja el.

6. A Hivatal végzettség elismerésével kapcsolatos feladatai

19. §
(1) A Hivatal ekvivalencia- és információs központként
a) hatósági jogkörében
aa) jogszabályban meghatározott körben elismeri az általános iskolai és középiskolai bizonyítványok, valamint a felsőfokú oklevelek és tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szintet, továbbá a szakképesítéseket, és az általa működtetett szakbizottságok közreműködésével a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségeket,
aa) jogszabályban meghatározott körben elismeri az általános iskolai és középiskolai bizonyítványok, valamint a felsőfokú oklevelek és tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szintet, továbbá a szakképesítéseket és a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségeket,
ab) jogszabályban meghatározottak szerint hivatalos tájékoztatást ad a külföldi oktatási rendszerekről, a külföldi köz- és felsőoktatási intézményekről, a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeiről,
ac) hivatalos információt szolgáltat a magyar oktatási rendszerről, tájékoztatja a külföldi hatóságokat, szakmai szervezeteket a magyar bizonyítványok és oklevelek megszerzésének feltételeiről,
ad) külföldi hivatalos eljárásban való felhasználás céljából az ügyfelek kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki a hazai felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokról és hazai felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelekről,
b) hatósági feladatokhoz kapcsolódóan
ba) kapcsolatot tart és közvetlenül együttműködik más államok és nemzetközi szervezetek ekvivalencia-ügyekkel foglalkozó központjaival,
bb) ellátja az ENIC (European Network of Information Centres) és NARIC (National Academic Recognition Information Centres) hálózati tagságból eredő feladatokat,
bc) a magyar felsőoktatás megismertetésével kapcsolatos kiadói (publikációs) tevékenységet lát el,
bd) hazai és nemzetközi konferenciákat, tanfolyamokat és koordinációs értekezleteket szervez,
be) betölti az európai közösségi jog alapján a munkavállalás céljából történő elismerés nemzeti információs központjának szerepét,
bf) vezetője útján ellátja a szakképzettségek elismerésére vonatkozó európai uniós irányelvek nemzeti koordinátori teendőit,
bg) a szakmai képesítések más uniós tagállamban való elismerését érintő kérdésekben illetékes hatóságként részt vesz a belső piaci információs rendszer (IMI-rendszer) működtetésében a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU rendeletben foglaltak szerint.
(2) A Hivatal a szakmai képesítések elismerése terén működő segítségnyújtó központként közzéteszi a honlapján
a) azon szakmák jegyzékét, amelyek esetében az európai szakmai kártya létrehozható, továbbá közzéteszi az európai szakmai kártya használatával kapcsolatos tájékoztatását az európai szakmai kártya létrehozásának díját és azoknak az eljáró hatóságoknak a nevét, amelyek feladata az európai szakmai kártya létrehozása,
b) az előzetes ellenőrzés alá tartozó szakmák jegyzékét,
c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 28. § (6) bekezdés c) pont cc) alpontjának hatálya alá tartozó képzések felsorolását.
c) az Etv. 28. § (6) bekezdés c) pont cc) alpontjának hatálya alá tartozó képzések felsorolását.
(3) A Hivatal a szakmai képesítések elismerésével kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan statisztikai adatokat szolgáltat az Európai Bizottság részére.
(3) A Hivatal a szakmai képesítések elismerésével kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan
a) statisztikai adatokat szolgáltat az Európai Bizottság részére,
b) a riasztási mechanizmusban közreműködő hatóságként az Etv. 55. §-a szerint tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságát.

7. A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladatai

20. §   A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációs központként
a) lebonyolítja a nyelvvizsgáztatási akkreditációs eljárásokat, meghozza az elsőfokú döntéseket, legalább kétévente ellenőrzi az akkreditált vizsgaközpontokat és -rendszereket,
a) lebonyolítja a nyelvvizsgáztatási akkreditációs eljárásokat, meghozza a döntéseket, legalább kétévente ellenőrzi az akkreditált vizsgaközpontokat és -rendszereket,
b) meghatározza és a vizsgaközpontok rendelkezésére bocsátja a bizonyítvány- és nyelvvizsgaanyakönyv-nyomtatványokat,
c) döntést hoz a nyelvvizsgákkal kapcsolatban benyújtott másodfokú felülvizsgálati kérelmek ügyében,
d) nyilvántartja a kiadott nyelvvizsgák nyelvvizsgaanyakönyveit, azokról hatósági igazolványt ad ki,
e) végzi a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok honosítását,
f) a részvizsgák egyesítése során az egyenértékűségről hatósági bizonyítványt ad ki,
g) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározottak szerint adatot szolgáltat a felnőttképzési hatóság számára.
h) az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására akkreditált vizsgaközpont felügyeleti szerve, és gyakorolja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat a vizsgaközpont döntéseivel szemben.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. § e) pontja 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
21/A. §   Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekre és törvényességi ellenőrzésekre 2018. július 30-ig benyújtott fellebbezést az Oktatási Hivatal bírálja el.
22. §
(1) A 19. § (1) bekezdés bf) pontja a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-ei 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 56. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(2) A 19. § (1) bekezdés bg) pontja a Belső Piaci Információs Rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
23. §
(1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28/A. § A felsőoktatási intézmény a döntését írásban köteles közölni a hallgatóval
a) fegyelmi ügyben,
b) kártérítési ügyben,
c) akkor, ha az a hallgató hallgatói jogviszonyának fennállását érinti, és
d) akkor, ha a hallgató kérelmét - részben vagy egészében - elutasítja, és ezért a jogorvoslat lehetősége fennáll.”
(2) Az R1. „A felsőoktatási intézmények nyilvántartásáért felelős szerv eljárásainak szabályai” alcíme a következő 28/B., 28/C. és 29. §-sal egészül ki:
„28/B. § (1) A Hivatal a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként nyilvántartásba veszi
a) a felsőoktatási intézményeket,
b) a Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményeket,
c) a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó diákotthonokat,
d) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot, a Felsőoktatási Tervezési Testületet, a Magyar Rektori Konferenciát, a Doktoranduszok Országos Szövetségét és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját.
(2) A Hivatal a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként a felsőoktatási intézmény működésével összefüggésben - a 6. § (5) bekezdésében és a 14. § (3)-(4) bekezdésében foglalt adatok mellett - nyilvántartásba veszi
a) az alap- és mesterképzés indítását, doktori iskola alapítását,
b) a kar létesítését,
c) a felsőoktatási szakképzés, illetve szakirányú továbbképzés indítását,
d) a felsőoktatási intézmények együttműködési megállapodását,
e) a felsőoktatási intézmény megszűnése esetére a fenntartó által másik felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodást,
f) a fenntartói jog átadásáról kötött megállapodást,
g) nem állami felsőoktatási intézmény közhasznú jogállását,
h) a felsőoktatási intézmény alapító okiratában szereplő, az Nftv. 2. melléklet I. része szerinti adatokat,
i) működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény képzése indítását,
j) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatót,
k) a felsőoktatási intézmény gyakorlóhelyét,
l) a felsőoktatási intézmény kollégiumait, valamint a szakkollégiumokat,
m) a felsőoktatási információs rendszerben nyilvántartandó adatokat.
28/C. § (1) A Hivatal a nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásba bejegyzett adat megváltozásának bejegyzéséről - az alapító okiratban foglalt adatok nyilvántartásba vétele kivételével - az erre a célra szolgáló nyomtatványon előterjesztett kérelem alapján dönt. Ha a kérelem az adat megváltozásának bejegyzésére irányul, jelezni kell, hogy az adat törlését vagy módosítását kérik. A nyomtatványok mintáját a Hivatal határozza meg.
(2) A Hivatal folyamatosan vizsgálja az általa nyilvántartott adatok helyességét, indokolt esetben hatósági ellenőrzést folytat.
29. § (1) A Hivatal az alapító okiratban foglalt adatok vizsgálatával kapcsolatos eljárás során vizsgálja az alapító okiratban foglaltak jogszerűségét.
(2) Amennyiben a Hivatal felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként az (1) bekezdésben foglalt eljárása során megállapítja, hogy az intézmény alapító okirata jogszabálysértő, megfelelő határidő tűzésével felhívja a fenntartó figyelmét a jogszerűtlen rendelkezés orvoslására, indokolt esetben pedig felfüggesztheti az intézmény működési engedélyét.
(3) A Hivatal a felsőoktatási intézmény alapító okiratában foglalt adatokat oly módon tartja nyilván, hogy a módosítás ideje, és pontos tartalma minden esetben megállapítható legyen.
(4) Az alapító okirat módosítása - a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények kivételével - az adatok nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedésével lép hatályba.”
24. §
(1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (2) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szolgáltatásnyújtó bejelentéséhez csatolni kell]
b) olyan okirat másolatát és hiteles fordítását vagy hiteles fordításának másolatát, amely tanúsítja, hogy valamely tagállamban letelepedettként jogosult az adott szakma gyakorlására,
c) a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratainak másolatait és hiteles fordításait vagy hiteles fordításainak másolatai, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette,
d) az Etv. 38. § (2) bekezdése alá tartozó esetben annak az okiratnak a másolatát és hiteles fordítását vagy hiteles fordításának másolatát, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtását megelőző tíz év folyamán legalább két évig gyakorolta az adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban.”
(2) Az R2. 1. számú melléklet 31-32. sorában a „körzetközponti jegyző” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg lép.
25. §   A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A besorolási szakon való továbbtanulás esetén a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kreditek legalább 50 százalékát el kell ismerni.”
26. §   A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Törzstag az lehet, aki]
a) tudományos fokozattal rendelkezik;
b) a doktori iskola tudományágában, illetve annak kutatási területén folyamatos, magas szintű tudományos tevékenységet folytat, amely tudományos tevékenység - ide nem értve a művészeti tevékenységet - a Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT) adatbázis alapján vizsgálandó;”
27. §   Hatályát veszti
a) az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
b) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja.
  • A jogszabály 2013. április 26-án jelent meg a Magyar Közlöny 70. számában.
  • hatályba lépett 2013. április 27-én.
A szakasz 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. szeptember 5-én lépett hatályba.A bekezdés 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2016. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. december 29-én lépett hatályba. 2013. augusztus 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. augusztus 30-án lépett hatályba. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2019. augusztus 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 9-én lépett hatályba. 2018. július 11-én lépett hatályba. 2019. augusztus 9-én lépett hatályba. 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba. 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2022. július 1-jén lépett hatályba. 2021. február 15-én lépett hatályba.A szakasz 2014. november 4-én lépett hatályba.A szakasz 2015. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2020. február 15-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. február 15-én lépett hatályba.A szakasz 2013. június 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. november 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. december 17-én lépett hatályba.A szakasz 2017. november 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. november 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. november 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. november 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. november 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. november 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. november 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. november 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. november 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2017. november 4-én lépett hatályba. 2017. november 4-én lépett hatályba. 2017. november 4-én lépett hatályba. 2017. november 4-én lépett hatályba. 2017. november 4-én lépett hatályba. 2017. november 4-én lépett hatályba. 2017. november 4-én lépett hatályba. 2017. november 4-én lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. november 4-én lépett hatályba. 2017. november 4-én lépett hatályba. 2017. november 4-én lépett hatályba.A szakasz 2015. április 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. július 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2015. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. december 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2019. december 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. március 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. július 11-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2019. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2019. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2019. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2019. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2019. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2019. december 1-jén lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba. 2019. december 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2019. december 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2020. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2020. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. november 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. november 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. november 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. december 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. december 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. augusztus 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. augusztus 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. augusztus 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2019. augusztus 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2022. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2019. augusztus 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2019. augusztus 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. augusztus 1-jén lépett hatályba. 2019. augusztus 1-jén lépett hatályba. 2019. augusztus 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. július 11-én lépett hatályba.A szakasz 2013. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. április 28-án lett hatályon kívül helyezve.