Hatályos állapot
Közlönyállapot
2010.07.01. - 2010.07.29.
2010.07.30. - 2010.11.29.
2010.11.30. - 2010.12.03.
2010.12.04. - 2010.12.15.
2010.12.16. - 2010.12.27.
2010.12.28. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.01.26.
2011.01.27. - 2011.01.31.
2011.02.01. - 2011.02.08.
2011.02.09. - 2011.04.30.
2011.05.01. - 2011.06.16.
2011.06.17. - 2011.06.30.
2011.07.01. - 2011.07.05.
2011.07.06. - 2011.07.07.
2011.07.08. - 2011.09.11.
2011.09.12. - 2011.09.30.
2011.10.01. - 2011.10.07.
2011.10.08. - 2011.12.23.
2011.12.24. - 2011.12.29.
2011.12.30. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.03.14.
2012.03.15. - 2012.03.31.
2012.04.01. - 2012.05.13.
2012.05.14. - 2012.06.26.
2012.06.27. - 2012.06.30.
2012.07.01. - 2012.07.06.
2012.07.07. - 2012.07.19.
2012.07.20. - 2012.07.26.
2012.07.27. - 2012.08.15.
2012.08.16. - 2012.09.17.
2012.09.18. - 2012.09.20.
2012.09.21. - 2012.09.29.
2012.09.30. - 2012.10.04.
2012.10.05. - 2012.10.29.
2012.10.30. - 2012.10.31.
2012.11.01. - 2012.11.05.
2012.11.06. - 2012.11.15.
2012.11.16. - 2012.12.30.
2012.12.31. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2013.02.01.
2013.02.02. - 2013.02.12.
2013.02.13. - 2013.02.27.
2013.02.28. - 2013.02.28.
2013.03.01. - 2013.03.29.
2013.03.30. - 2013.04.12.
2013.04.13. - 2013.04.16.
2013.04.17. - 2013.05.17.
2013.05.18. - 2013.05.29.
2013.05.30. - 2013.06.30.
2013.07.01. - 2013.07.02.
2013.07.03. - 2013.07.15.
2013.07.16. - 2013.07.16.
2013.07.17. - 2013.07.25.
2013.07.26. - 2013.07.30.
2013.07.31. - 2013.07.31.
2013.08.01. - 2013.08.31.
2013.09.01. - 2013.09.03.
2013.09.04. - 2013.10.24.
2013.10.25. - 2013.12.30.
2013.12.31. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.01.18.
2014.01.19. - 2014.04.01.
2014.04.02. - 2014.04.14.
2014.04.15. - 2014.04.29.
2014.04.30. - 2014.06.05.
2014.06.06. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről

I. FEJEZET
A MINISZTERELNÖK ÁLTALÁNOS HELYETTESÉNEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

I. FEJEZET
A MINISZTERELNÖK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. §
(1) A Miniszterelnök általános helyettese felelősségi körében a miniszterelnök által meghatározott rendben helyettesíti a miniszterelnököt.
(2) A Miniszterelnök általános helyettese közreműködik közigazgatási és igazságügyi miniszternek az egyházpolitikával és egyház-diplomáciával kapcsolatos feladatai ellátásában.
(2) A miniszterelnök általános helyettese közreműködik az emberi erőforrások miniszterének az egyházpolitikával és egyház-diplomáciával kapcsolatos feladatai ellátásában.
(2a) A miniszterelnök általános helyettese a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja.
(3) A Miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelőssége körében
a) kidolgozza a magyar nemzet integritása, illetve határokon átnyúló összefogása érdekében a kölcsönös felelősség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikát,
b) az Alkotmány 6. §-ában foglalt felelősségének megfelelően szoros kapcsolatokat ápol a magyar nemzetnek a szomszédos országokban és a világ más részein élő tagjaival,
b) az Alaptörvényben foglalt felelősségének megfelelően szoros kapcsolatokat ápol a magyar nemzetnek a szomszédos országokban és a világ más részein élő tagjaival,
c) erősíti az erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi, muravidéki, őrvidéki, a szórványban élő és a nyugati magyar nemzetrészek kölcsönös támogatáson alapuló együttműködését,
d) összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek ezzel összefüggő tevékenységét,
e) működteti a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottságot,
f) közreműködik a Szülőföld Alap működtetésében, ennek keretein belül részt vesz az Alap döntéseinek meghozatalában,
g) irányítja a Szülőföld Alap Irodát,
h) koordinálja a kisebbségi vegyes bizottságok működését.
(4) A miniszterelnök általános helyettese a (3) bekezdés d) pontjában meghatározott feladata körében a hatáskörrel rendelkező miniszterrel együttműködik különösen:
a) a külhoni magyarok oktatásával és kultúrájával kapcsolatos feladatok ellátásában,
b) a külhoni magyar közösségek kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésében,
c) a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásában, megőrzésében,
d) a határon túli ifjúsággal való együttműködés rendszerének koordinálásában, a kapcsolatok fejlesztésére szolgáló programok kidolgozásában.
(5) A miniszterelnök általános helyettesét
a) a (2) bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil ügyekért felelős államtitkára,
a) a (2) bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára,
b) a (3)-(4) bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára
helyettesíti.
1. §   A miniszterelnök - külön jogszabályban foglaltak szerint - a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár útján érvényesíti a kormányzati ellenőrzésre vonatkozó politikát.
1. §
(1) A miniszterelnök - külön jogszabályban foglaltak szerint - a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár útján érvényesíti a kormányzati ellenőrzésre vonatkozó politikát.
(1) A miniszterelnök a Kormány
a) polgári hírszerzési tevékenység irányításáért és
b) európai uniós források felhasználásáért
felelős tagja.
(2) A miniszterelnök a Kormány polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős tagja.
(2) A miniszterelnök - jogszabályban meghatározottak szerint - a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár útján érvényesíti a kormányzati ellenőrzésre vonatkozó politikát.
(3) A miniszterelnök - külön jogszabályban foglaltak szerint - irányítja az Információs Hivatalt.
(3) A miniszterelnök - jogszabályban meghatározottak szerint - irányítja az Információs Hivatalt. A miniszterelnök az Információs Hivatal és a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő feladatait - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint - a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el.
(4) A miniszterelnök az Információs Hivatal és a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő feladatait - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint - a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el.
(4) A miniszterelnök az európai uniós források felhasználásáért való felelősségét - jogszabályban meghatározottak szerint - a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el.
(5) A Nemzeti Külgazdasági Hivatal irányítását a miniszterelnök a Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár útján látja el.
(5) A miniszterelnök irányítja a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt. A miniszterelnök a Nemzeti Külgazdasági Hivatal irányítását a Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár útján látja el.
(6) A miniszterelnök irányítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget. A miniszterelnök a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítását a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el.

I/A. FEJEZET
A MINISZTERELNÖK ÁLTALÁNOS HELYETTESÉNEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1/A. §
(1) A miniszterelnök általános helyettese felelősségi körében a miniszterelnök által meghatározott rendben helyettesíti a miniszterelnököt.
(2) A miniszterelnök általános helyettese közreműködik az emberi erőforrások miniszterének az egyházpolitikával és egyház-diplomáciával kapcsolatos feladatai ellátásában.
(3) A miniszterelnök általános helyettese a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja.
(3) A miniszterelnök általános helyettese a Kormány
a) nemzetpolitikáért, valamint
b) - az (5a) bekezdés szerinti eljárásokban - állampolgársági ügyekért
felelős tagja.
(4) A miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelőssége körében
a) kidolgozza a magyar nemzet integritása, illetve határokon átnyúló összefogása érdekében a kölcsönös felelősség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikát,
b) az Alaptörvényben foglalt felelősségének megfelelően szoros kapcsolatot ápol a magyar nemzetnek a szomszédos országokban és a világ más részein élő tagjaival,
c) erősíti az erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi, muravidéki, őrvidéki, a szórványban élő és a nyugati magyar nemzetrészek kölcsönös támogatáson alapuló együttműködését,
d) összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek a)-c) pontban foglaltakkal összefüggő tevékenységét,
e) működteti a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottságot,
f) közreműködik a Bethlen Gábor Alap működtetésében, ennek keretein belül részt vesz a Bethlen Gábor Alapra vonatkozó döntések meghozatalában,
g) irányítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.-t,
h) koordinálja a kisebbségi vegyes bizottságok működését.
(5) A miniszterelnök általános helyettese a (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladata körében a feladatkörében érintett miniszterrel együttműködik különösen:
a) a külhoni magyarok oktatásával és kultúrájával kapcsolatos feladatok ellátásában,
b) a külhoni magyar közösségek kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésében,
c) a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásában, megőrzésében,
d) a határon túli ifjúsággal való együttműködés rendszerének koordinálásában, a kapcsolatok fejlesztésére szolgáló programok kidolgozásában.
(5a) A Kormány a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdésével összefüggő honosítási eljárásban állampolgársági ügyekért felelős miniszterként a miniszterelnök általános helyettesét jelöli ki.
(6) A miniszterelnök általános helyettesét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára helyettesíti.

g)

II. FEJEZET
A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER KORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

2. §
(1) A közigazgatási és igazságügyi miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) felelős a kormányzati tevékenység összehangolásáért.
(1) A közigazgatási és igazságügyi miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) kormányzati tevékenység összehangolásáért,
b) közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,
c) e-közigazgatásért és
d) közigazgatás-fejlesztésért
felelős tagja.
(2) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében előkészíti különösen
a) a központi államigazgatási szervek és az állami vezetők jogállására vonatkozó,
b) a Kormány működésével és a kormányzati struktúrával kapcsolatos,
c) a hivatalos lapokra és a hivatalos jogszabálygyűjteményekre vonatkozó,
d) a közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezet kivételével a szövetkezetek működésével összefüggő,
e) az elektronikus információszabadságról szóló,
jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.
(3) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében felel
a) a kormányprogram megvalósításának stratégiai irányításáért,
b) a kormányzati munka tervezéséért,
c) a Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartásáért,
d) a jogszabályok és más jogi aktusok kihirdetéséért, illetve közzétételéért.
(4) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés, az Európai Unió döntéshozatali tevékenységhez, valamint a EU 2011-es elnökségi felkészüléshez kapcsolódó kormányzati koordináció és a Kormány döntéseinek végrehajtása során az összkormányzati szempontokat, ennek érdekében szervezi és működteti a döntés-előkészítés és a végrehajtás egységes folyamatát, szükség esetén kezdeményezi a feladatkörrel rendelkező miniszter vagy a Kormány intézkedését.
(5) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében
a) koordinálja a közigazgatási egyeztetéseket, ennek során gondoskodik a Kormány döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljeskörűen biztosíthatóak-e,
b) véleményt nyilvánít a miniszteri rendeletek tervezetéről,
c) az átfogó megközelítést igénylő ügyekben javaslatot, illetve előterjesztést tesz a Kormánykabinet és a Kormány részére, kezdeményezi és szervezi az érintett miniszterek összehangolt tevékenységét, más minisztereknél kezdeményezi szakpolitikai előterjesztések és jelentések elkészítését, illetve javaslatot tesz összkormányzati projekt indítására,
d) szervezi, vezeti és lebonyolítja az államtitkári értekezletet, a közigazgatási előkészítés és végrehajtás során érvényesíti annak állásfoglalásait,
e) javaslatot tesz a kormányülések napirendjére,
f) komplex - alkotmányossági, jogi, valamint társadalom- és gazdaságpolitikai szempontokra is kiterjedő - szakvéleményt készít a Kormány napirendjén szereplő előterjesztésekről,
g) írásba foglalja és aláírásra felterjeszti a Kormány döntéseit,
h) elkészíti és aláírja a Kormány üléseinek összefoglalóját,
h) elkészíti és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral aláírja a Kormány üléseinek összefoglalóját,
i) lefolytatja a Kormány által elrendelt utóegyeztetéseket, annak során gondoskodik a Kormány döntésének érvényesítéséről,
j) megtervezi és működteti a kormányzati döntés-előkészítést támogató informatikai rendszert, figyelemmel kíséri annak informatikai kivitelezését és fejlesztését.
(6) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását, ennek keretében tájékoztatást, illetve előterjesztés benyújtását kérheti a feladatkörrel rendelkező minisztertől, ütemtervet állíthat össze, egyeztetést tart, a több tárca együttműködését igénylő ügyekben javaslatot tesz ennek módjára. Ellenőrzi a határidős, valamint a folyamatos feladatok végrehajtását, közreműködik a döntések megvalósulásának értékelésében, a végrehajtás alakulásáról az érintett szerveknél közvetlenül is tájékozódhat.
(7) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében
a) a miniszterek feladat- és hatásköréről, valamint a központi hivatalokról szóló jogszabályok tervezetei,
b) a minisztériumok és a kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatai
tekintetében egységes szempontrendszert dolgoz ki és érvényesít, valamint miniszterelnöki jóváhagyásra felterjeszti a minisztériumok és a kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatait.
(7) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében
a) a miniszterek feladat- és hatásköréről, valamint a központi hivatalokról szóló jogszabályok tervezetei,
b) a minisztériumok és a kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatai
tekintetében egységes szempontrendszert dolgoz ki és érvényesít, valamint jóváhagyja a minisztériumok és a kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatait.
(8) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében a végrehajtás ellenőrzésével összefüggésben megteszi
a) a Kormány munkatervének végrehajtásához,
b) a Kormány törvényalkotási programjának végrehajtásához,
c) a lejárt határidejű jogharmonizációs feladatok teljesítéséhez.
(8) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében a végrehajtás ellenőrzésével összefüggésben megteszi a szükséges intézkedéseket
a) a Kormány munkatervének végrehajtásához,
b) a Kormány törvényalkotási programjának végrehajtásához,
c) a lejárt határidejű jogharmonizációs feladatok teljesítéséhez.
(9) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében
a) biztosítja a kormányzati iratkezelés személyi, tárgyi és informatikai feltételeit,
b) szervezi a kormányügyeletet, biztosítja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ügyeletének munkaidőn túl történő működését.
(10) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében működteti a társadalmi párbeszéd makroszintű fórumát és gondoskodik a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal összefüggő, törvényben meghatározott feladatok ellátásáról.
(11) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. útján gondoskodik a jogalkotásról szóló törvény szerinti elektronikus jogszabálygyűjtemény közzétételéről.
3. §
(1) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében a végrehajtás ellenőrzésével összefüggésben megteszi az Országgyűlés, annak bizottsága döntéseiből, az Alkotmánybíróság döntéseiből, az Állami Számvevőszék, valamint az országgyűlési biztosok vizsgálataival kapcsolatban adódó kormányzati feladatok végrehajtásához szükséges intézkedéseket.
(2) A miniszter a kormányzati munka tervezésével összefüggésben
a) javaslatot tesz a Kormány munkatervére és a programozási-munkaszervezési döntésekre,
b) javaslatot tesz a Kormány törvényalkotási programjára,
(3) A miniszter a Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartásáért való felelőssége körében, a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral együttműködve
a) képviseli a Kormányt az Országgyűlés Házbizottságában,
b) elősegíti és szervezi a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoportok közötti együttműködést,
c) ellátja az országgyűlési ülésszakok előkészítésével összefüggő kormányzati teendőket, ennek keretében javaslatot tesz a Kormánynak az Országgyűlés rendkívüli ülésszaka, illetőleg ülése összehívásának kezdeményezésére,
d) figyelemmel kíséri az Országgyűlés napirendjét és üléseit, részt vesz az üléseket előkészítő fórumokon,
e) gondoskodik a Kormány által elfogadott törvényalkotási program, törvény- és országgyűlési határozati javaslatok, valamint beszámolók, tájékoztatók és jelentések benyújtásáról,
f) figyelemmel kíséri a benyújtott anyagok helyzetének további alakulását, segíti a törvényalkotási program országgyűlési érvényesítését,
g) koordinálja a kormányzati szervek és az Országgyűlés kormánypárti frakciói közötti egyeztetést, részt vesz az egyeztetések lefolytatásában,
h) ellátja a napirenden kívüli felszólalások, valamint az országgyűlési képviselői interpellációk, kérdések és azonnali kérdések megválaszolásával kapcsolatos szervezési feladatokat, ennek keretében javaslatot tesz a válaszadó személyére, illetőleg a miniszterelnök megbízása alapján kijelöli a válaszadót,
i) figyelemmel kíséri a kormányzati intézkedést igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat, közreműködik a szükséges intézkedések előkészítésében.

a)

g)

4. §   A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében kijelöli a Kormány képviseletéért felelős minisztert
a) az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenységében,
b) az Európai Unió Tanácsában, valamint az
b) az Európai Unió Tanácsában, valamint
c) az Európa Tanácsban.
5. §   A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolása körében felel az egységes kormányzati kommunikációért, melynek körében felel:
a) kormányzati kommunikáció összehangolásáért, ennek érdekében összehangolja a minisztériumok sajtófőnökeinek, tájékoztatási feladatokat, sajtófigyelést ellátó szervezeti egységeinek a tevékenységét, valamint módszertani iránymutatást nyújt részükre,
b) a tömegtájékoztatási eszközök kormányzati tevékenységet érintő publikációi figyelemmel kíséréséért, valamint a válaszadás megszervezéséért,
c) a kormányprogramnak és az egyes munkaterveknek megfelelően a kormányzati kommunikáció kialakításáért,
d) a nemzeti ünnepek, kormányzati programok kommunikációs stratégiájáért, valamint irányítja és felügyeli e stratégia végrehajtását,
e) a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, koordinálja a tartalom kialakítását,
f) országkép-stratégia kialakításáért, valamint ezzel összefüggésben koordinálja az ország márka képet alakító intézmények tevékenységét,
g) a külügyminiszterrel együttműködve az Európai Unió soros elnökségéhez kötődő, lakossági kommunikációval kapcsolatos stratégia kialakításáért.
5. §   A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolása körében felel - a kormányszóvivői teendők ellátásának feladatát, valamint a 10. § n) és o) pontjában foglaltakat ide nem értve - az egységes kormányzati kommunikációért, melynek körében
a) kialakítja az országkép-stratégiát, valamint ezzel összefüggésben koordinálja az ország márka képet alakító intézmények tevékenységét;
b) ellátja a külföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatokat;
c) kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját;
d) felelős a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, koordinálja ezek tartalmának a kialakítását.
a) kialakítja az országkép-stratégiát, valamint ezzel összefüggésben koordinálja az ország márka képet alakító intézmények tevékenységét, ösztönzi és elősegíti az országmárka kreatív alkotóelemei kialakítását, alkalmazását és fejlesztését;

b)

d)

6. §
(1) A kormányzati tevékenység összehangolása, az összkormányzati érdekek érvényesítése a közigazgatási szakmapolitikai irányítás megvalósításán keresztül kiemelten a miniszter feladata.
(2) A miniszter (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében - törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - felel a jogszabályok alkotmányosságáért, valamint a jogrendszer koherenciájáért. E feladata ellátása körében véleményez valamennyi jogszabálytervezetet, továbbá:
a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok jogi és kodifikációs feladatok ellátásáért felelős vezetőinek,
b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumok jogi és kodifikációs feladatok ellátásáért felelős vezetők kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,
c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja minisztériumok jogi és kodifikációs feladatok ellátásáért felelős vezetőinek szakmai konferenciáját,
d) gondoskodik a minisztériumok jogi és kodifikációs feladatok ellátásáért felelős vezetők továbbképzéséről.
(2) A miniszter (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében - törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - felel a jogszabályok alkotmányosságáért, valamint a jogrendszer koherenciájáért. E feladata ellátása körében véleményez - az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - valamennyi jogszabálytervezetet, továbbá:
a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok jogi és kodifikációs feladatok ellátásáért felelős vezetőinek,
b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumok jogi és kodifikációs feladatok ellátásáért felelős vezetők kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,
c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumok jogi és kodifikációs feladatok ellátásáért felelős vezetőinek szakmai konferenciáját,
d) gondoskodik a minisztériumok jogi és kodifikációs feladatok ellátásáért felelős vezetők továbbképzéséről.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében, a kormányprogram megvalósítása érdekében - törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - felel a kormány általános politikája érvényesüléséért az egyes szakpolitikák megvalósítása során. E feladata ellátása körében véleményez valamennyi kormány-előterjesztést az általános kormányzati politikának való megfelelősége szempontjából, valamint koordinálja az egyes miniszterek jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei előkészítésére irányuló tevékenységét.
(3) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében, a kormányprogram megvalósítása érdekében - törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - felel a kormány általános politikája érvényesüléséért az egyes szakpolitikák megvalósítása során. E feladata ellátása körében véleményez valamennyi kormány-előterjesztést az általános kormányzati politikának való megfelelősége szempontjából, valamint koordinálja az egyes miniszterek jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei előkészítésére irányuló tevékenységét.
(3) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében, a kormányprogram megvalósítása érdekében - törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - felel a kormány általános politikája érvényesüléséért az egyes szakpolitikák megvalósítása során. E feladata ellátása körében véleményez valamennyi kormány-előterjesztést az általános kormányzati politikának való megfelelősége szempontjából, valamint koordinálja az egyes miniszterek jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésére irányuló tevékenységét.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében - törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - valamennyi jogszabálytervezetet véleményezi abból a szempontból, hogy az megfelel-e az Európai Unió jogának, a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettségeinek.
(4) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében - törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - valamennyi jogszabálytervezetet véleményezi abból a szempontból, hogy az megfelel-e az Európai Unió jogának, a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettségeinek.
(4) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében - törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével - valamennyi jogszabálytervezetet véleményezi abból a szempontból, hogy az megfelel-e az Európai Unió jogának, Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében érvényesíti a Kormány személyzeti politikáját az egyes minisztériumok személyzeti politikája vonatkozásában. E feladata ellátása körében:
a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok személyügyért felelős vezetőinek,
b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumok személyügyért felelős vezetőinek kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,
c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumok személyügyért felelős vezetőinek szakmai konferenciáját,
d) kidolgozza az személyügy területén kiadásra kerülő módszertani útmutatókat,
e) gondoskodik a kormánytisztviselők és vezetők továbbképzéséről, valamint a vezetői utánpótlásképzésről,
f) előkészíti a köztisztviselők, kormánytisztviselők jogaival és kötelezettségeivel kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, teljesítményértékelési, előmeneteli, valamint illetmény- és felelősségi rendszereivel kapcsolatos jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
g) kidolgozza a kormánytisztviselők kiválasztásának szabályait.
(5) A miniszter az (1) bekezdésben és a 7. § (1) bekezdésében meghatározott feladata ellátása körében érvényesíti a Kormány személyzeti politikáját az egyes minisztériumok személyzeti politikája vonatkozásában. E feladata ellátása körében:
a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok személyügyért felelős vezetőinek,
b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumok személyügyért felelős vezetőinek kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,
c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumok személyügyért felelős vezetőinek szakmai konferenciáját,
d) kidolgozza a személyügy területén kiadásra kerülő módszertani útmutatókat,
e) gondoskodik a kormánytisztviselők és vezetők továbbképzéséről, valamint a vezetői utánpótlásképzésről,
f) előkészíti a köztisztviselők, kormánytisztviselők jogaival és kötelezettségeivel kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, teljesítményértékelési, előmeneteli, valamint illetmény- és felelősségi rendszereivel kapcsolatos jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,
g) kidolgozza a kormánytisztviselők kiválasztásának szabályait.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott feladata körében érvényesíti a Kormány minisztériumok gazdálkodására vonatkozó politikáját. E feladata ellátása körében:
a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok gazdasági vezetőinek,
b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumok gazdasági vezetőinek kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,
c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumi gazdasági vezetők szakmai konferenciáját,
d) gondoskodik a gazdasági vezetők továbbképzéséről,
e) a költségvetési tervezés, végrehajtás és beszámolás eljárásrendjének, gyakorlati működésének összehangolása érdekében rendszeresen egyeztet a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Államkincstár és egyéb államigazgatási szervek képviselőivel,
f) kidolgozza az egységes bér- és státuszgazdálkodás alapelveit.
(6) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata körében érvényesíti a Kormány minisztériumok gazdálkodására vonatkozó politikáját. E feladata ellátása körében:
a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok gazdasági vezetőinek,
b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumok gazdasági vezetőinek kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,
c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumi gazdasági vezetők szakmai konferenciáját,
d) gondoskodik a gazdasági vezetők továbbképzéséről,
e) a költségvetési tervezés, végrehajtás és beszámolás eljárásrendjének, gyakorlati működésének összehangolása érdekében rendszeresen egyeztet a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Államkincstár és egyéb államigazgatási szervek képviselőivel,
f) kidolgozza az egységes bér- és státuszgazdálkodás alapelveit.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében érvényesíti a kormányzati ellenőrzésre vonatkozó politikát. E feladata ellátása körében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke útján
a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok ellenőrzésért felelős vezetőinek,
b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,
c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők szakmai konferenciáját,
d) gondoskodik az ellenőrzésért felelős vezetők továbbképzéséről,
e) kidolgozza az ellenőrzésre vonatkozó jogszabálytervezeteket,
f) ellenőrzi a Kormány személyzetpolitikával kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.
(7) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében érvényesíti a kormányzati ellenőrzésre vonatkozó politikát. E feladata ellátása körében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke útján
a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok ellenőrzésért felelős vezetőinek,
b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,
c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők szakmai konferenciáját,
d) gondoskodik az ellenőrzésért felelős vezetők továbbképzéséről,
e) kidolgozza az ellenőrzésre vonatkozó jogszabálytervezeteket,
f) ellenőrzi a Kormány személyzetpolitikával kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében a jogszabályok és más jogi aktusok kihirdetésével, illetve közzétételével összefüggésben
a) gondoskodik a kormányrendeletek, a kormányhatározatok, a miniszterelnöki rendeletek és határozatok, a miniszteri rendeletek, valamint a jogszabályok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegének tartalmilag hiteles, a jogalkotási törvény előírásainak és a jogszabályszerkesztés szabályainak megfelelő, nyomdakész megjelentetésre történő előkészítéséről,
b) ellátja a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára szerkesztését,
c) kijelöli a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára szerkesztőbizottságának tagjait és felelős szerkesztőjét,
d) nyilvántartja a Kormány és a miniszterelnök rendeleteit és határozatait.
(8) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata ellátása körében a jogszabályok és más jogi aktusok kihirdetésével, illetve közzétételével összefüggésben
a) gondoskodik a kormányrendeletek, a kormányhatározatok, a miniszterelnöki rendeletek és határozatok, a miniszteri rendeletek, valamint a jogszabályok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegének tartalmilag hiteles, a jogalkotási törvény előírásainak és a jogszabályszerkesztés szabályainak megfelelő, nyomdakész formában történő megjelentetésről, a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára szerkesztéséről,
a) gondoskodik a kormányrendeletek, a kormányhatározatok, a miniszterelnöki rendeletek és határozatok, a miniszteri rendeletek, valamint a jogszabályok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegének tartalmilag hiteles, a jogalkotási törvény előírásainak és a jogszabályszerkesztés szabályainak megfelelő, nyomdakész formában történő megjelentetésről, a Magyar Közlöny szerkesztéséről,

b)

c) kijelöli a Magyar Közlöny szerkesztőbizottságának tagjait és felelős szerkesztőjét,
7. §
(1) A miniszter felel a kormányzati minőségpolitikáért, valamint a közigazgatás fejlesztése keretében a központi közigazgatás fejlesztéséért.
(1) A miniszter felel a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladata teljesítése során előkészíti és végrehajtja a kormányzati minőségpolitikát, ennek részeként kidolgozza a közigazgatás minőségpolitikai elveit, valamint a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályait. Előkészíti az ezzel kapcsolatos jogszabályokat és állami irányítás egyéb jogi eszközeit, valamint törvény és kormányrendelet felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki.
(2) A miniszter az (1) bekezdésben foglalt feladata teljesítése során előkészíti és végrehajtja a közigazgatási minőségpolitikát, ennek részeként kidolgozza a közigazgatás minőségpolitikai elveit, valamint a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályait. Előkészíti az ezzel kapcsolatos jogszabályokat és állami irányítás egyéb jogi eszközeit, valamint törvény vagy kormányrendelet felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki.
(2) A miniszter az (1) bekezdésben foglalt feladata teljesítése során előkészíti és végrehajtja a közigazgatási minőségpolitikát, ennek részeként kidolgozza a közigazgatás minőségpolitikai elveit, valamint a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályait. Előkészíti az ezzel kapcsolatos jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint törvény vagy kormányrendelet felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki.
(2a) A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége körében felel a központi közigazgatás fejlesztéséért.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladata teljesítése körében szervezi a közigazgatás-politika, a közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés kormányzati feladatainak irányítását és összehangolását, irányítja és összehangolja a közigazgatás-fejlesztés hivatali feladatainak ellátását, valamint ennek keretében:
a) ellátja a közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés kormányzati feladatainak irányítását és összehangolását, kidolgozza a közigazgatás-fejlesztési stratégiát,
b) a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve kidolgozza a közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés kormányzati feladatainak ellátásához szükséges fejlesztési programokat, Operatív Programokat,
c) részt vesz az Operatív Programok végrehajtási terveinek előkészítésében,
d) egyetértési jogot gyakorol a közigazgatás fejlesztésére irányuló végrehajtási tervek alapján elkészülő intézkedések és kiemelt programok kialakításakor,
e) a Monitoring Bizottságokban való képviselet útján ellenőrzi a közigazgatás fejlesztésére irányuló Operatív Programok megvalósulását, folyamatosan tájékozódik a programok előrehaladásáról,
f) részt vesz a központi közigazgatás továbbfejlesztését érintő koncepcionális, szervezetfejlesztési intézkedésekkel összefüggő - más miniszter feladatkörébe tartozó - kormányzati döntések tervezeteinek előkészítésében,
g) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés során a közigazgatás-korszerűsítési követelményeket,
h) javaslatot tesz a korszerű szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására; szakmai módszertani szempontból segíti a közigazgatási szervek közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységét,
i) az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében kidolgozza a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítését, ésszerűsítését, a bürokrácia csökkentését átfogóan szolgáló koncepciót és informatikai stratégiát,
j) kidolgozza és működteti a hatáselemzési rendszert, összehangolja a tárcák hatáselemzési feladatainak végrehajtását,
k) az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló, valamint más deregulációs jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei előkészítéséért,
l) a jogi szabályozásból származó adminisztratív terhek csökkentésére irányuló kormányzati tevékenység összehangolásáért, valamint az ebből eredő jogszabályalkotásra, a szükséges jogszabály-módosításra és intézkedésre, ideértve a közigazgatási és más eljárások, valamint az állami szolgáltatások elektronizálását vonatkozó javaslattételért,
m) a jogalkotás során a társadalmi, gazdasági konzultációs feladatok ellátásáért.
(3) A miniszter a (2a) bekezdésben meghatározott feladata teljesítése körében szervezi a közigazgatás-politika, a közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés kormányzati feladatainak irányítását és összehangolását, irányítja és összehangolja a közigazgatás-fejlesztés hivatali feladatainak ellátását, valamint ennek keretében:
k) felel az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló, valamint más deregulációs jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei előkészítéséért,
k) felel az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló, valamint más deregulációs jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért,
l) felel a jogi szabályozásból származó adminisztratív terhek csökkentésére irányuló kormányzati tevékenység összehangolásáért, valamint az ebből eredő jogszabályalkotásra, a szükséges jogszabály-módosításra és intézkedésre, ideértve a közigazgatási és más eljárások, valamint az állami szolgáltatások elektronizálását vonatkozó javaslattételért,
m) felel a jogalkotás során a társadalmi, gazdasági konzultációs feladatok ellátásáért.
8. §
(1) A miniszter az e-közigazgatásért való felelőssége körében meghatározza az e-közigazgatás általános elveit, előkészíti az ezzel kapcsolatos jogszabályokat és állami irányítás egyéb jogi eszközeit, valamint törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.
(1) A miniszter az e-közigazgatásért való felelőssége körében meghatározza az e-közigazgatás általános elveit, előkészíti az ezzel kapcsolatos jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.
(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladata körében:
8. §
(1) A miniszter meghatározza az e-közigazgatás általános elveit, előkészíti az ezzel kapcsolatos jogszabályokat és állami irányítás egyéb jogi eszközeit, valamint törvény és kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.
(2) A miniszter az e-közigazgatásért való felelőssége körében:
a) előkészíti a szolgáltató állam kialakításához szükséges közigazgatási szolgáltatási és informatikai stratégiát,
b) kialakítja az egységes közigazgatási informatikai fejlesztési és szolgáltatási politikát,
c) egyetértési jogot gyakorol a közigazgatási informatikai stratégia megvalósításához szükséges ellenőrzési rendszer és biztonságpolitika területén,
d) kidolgozza a közigazgatási informatikai stratégia megvalósítását biztosító fejlesztési programokat és akcióterveket,
e) részt vesz a monitoring bizottságon keresztül az akciótervek értékelésében,
f) felügyeli a fejlesztési programok és akciótervek végrehajtását, a közigazgatási szervek közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére irányuló feladatait, illetve egyetértési jogot gyakorol a szolgáltatás fejlesztési projektek céljainak kijelölésében,
g) gondoskodik a szolgáltató állam kialakításához, illetve a közigazgatási informatikai stratégia végrehajtásához szükséges jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek előkészítéséről, illetve megalkotásáról,
h) gondoskodik a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzéséről,
i) ellátja az összkormányzati szintű közigazgatási informatikai alkalmazásokkal összefüggő igazgatásszervezési feladatokat,
j) felügyeli a közigazgatási szervek által nyújtott tájékoztatási, kapcsolattartási és ügyintézési szolgáltatásokat és a közigazgatási szervek részére előírt együttműködési kötelezettségek teljesítését.
9/A. §   A miniszter a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet útján - amely e tevékenységéhez a HUMAN-JÖVŐ 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásait veszi igénybe - működteti a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerét, gondoskodik az integrált üdültetési rendszerhez tartozó - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével kijelölt - üdülőingatlanok üzemeltetéséről.
9/A. §   A miniszter a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal útján - amely e tevékenységéhez a HUMAN-JÖVŐ 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásait veszi igénybe - működteti a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerét, gondoskodik az integrált üdültetési rendszerhez tartozó - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével kijelölt - üdülőingatlanok üzemeltetéséről.
9/A. §   A miniszter működteti a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerét és gondoskodik az integrált üdültetési rendszerhez tartozó - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével kijelölt - üdülőingatlanok üzemeltetéséről. A miniszter ezen tevékenységeihez az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendég házak Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásait veszi igénybe.
9/A. §   A miniszter működteti a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerét és gondoskodik az integrált üdültetési rendszerhez tartozó - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével kijelölt - üdülőingatlanok üzemeltetéséről. A miniszter ezen tevékenységeihez a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt veszi igénybe.
g) gondoskodik a szolgáltató állam kialakításához, illetve a közigazgatási informatikai stratégia végrehajtásához szükséges jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséről, illetve megalkotásáról,
9. §   A miniszter koordinálja az Európai Duna Stratégia, a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programok tervezését a többi miniszter közreműködésével.

III. FEJEZET
A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ ÁLLAMTITKÁR FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

III. FEJEZET
A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ ÁLLAMTITKÁR, VALAMINT A MINISZTERELNÖKSÉGEN MŰKÖDŐ ÁLLAMTITKÁR FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

10. §   A Miniszterelnökséget vezető államtitkár a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért való felelőssége körében
a) ellátja a miniszterelnök személye körül teendőket,
a) ellátja a miniszterelnök személye körüli teendőket, e körben gondoskodik a miniszterelnöki látogatások előkészítésével és lebonyolításával, a miniszterelnöki találkozókkal, rendezvényekkel kapcsolatos diplomáciai és állami protokollfeladatok ellátásáról,
a) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel együttműködve képviseli a Kormányt az Országgyűlés Házbizottságában,
a) gondoskodik a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséről,
a) összehangolja a központi államigazgatási szervek európai uniós támogatási forrásokból finanszírozott országos szintű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,
a) összehangolja a központi államigazgatási szervek európai uniós támogatásból finanszírozott országos szintű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,
a) a hazai források tekintetében az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatának hazai koordinálásáról,
b) közreműködik a Kormány parlamenti kapcsolatrendszerének összehangolásában, kapcsolatot tart az Országgyűlés kormánypárti képviselőcsoportjaival,
b) koordinálja a kormányzati szervek és az Országgyűlés kormánypárti frakciói közötti egyeztetést, részt vesz az egyeztetések lefolytatásában,
b) előkészíti a Kormány, illetve az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága elé terjesztendő, a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő jelentéseket,
b) az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer működtetésével folyamatosan figyelemmel kíséri az európai uniós támogatási forrásokból finanszírozott fejlesztési folyamatokat, összehangolja az európai uniós támogatási források felhasználását, nyomon követi az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja,
b) az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer működtetésével folyamatosan figyelemmel kíséri az európai uniós támogatásból finanszírozott fejlesztési folyamatokat, összehangolja az európai uniós támogatások felhasználását, nyomon követi az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja,
b) ellátja az EU Önerő Alapból folyósított források felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben - külön jogszabályban meghatározottak szerint - kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat.
(6) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár a (4) bekezdés l) pontjában és (5) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatát a Támogatásokat Vizsgáló Iroda keretei között - a mezőgazdasági, a halászati, az erdészeti és a vadgazdálkodási állami támogatások (együttesen: agrár állami támogatások) kivételével - az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások tekintetében végzi, különös tekintettel az európai uniós jogi aktusok állami támogatási rendelkezéseinek való megfelelés biztosítására, valamint az Európai Bizottsággal való együttműködésre.
c) segíti a miniszterelnök országgyűlési tevékenységét,
c) felelős a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, koordinálja ezek tartalmának a kialakítását,
c) előkészíti a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre adandó válaszokat,
c) javaslatot tesz az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,
c) javaslatot tesz az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,
d) a miniszterelnök részére döntés-előkészítéssel kapcsolatos tevékenységet végez, segíti a miniszterelnök kormányzati irányítással kapcsolatos szakmai tevékenységét,
d) ellátja a külföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatokat.
d) a miniszterelnök felkérése alapján megválaszolja a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggő interpellációkat, kérdéseket, azonnali kérdéseket.
(4) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében:
(4) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár a miniszterelnök európai uniós források felhasználásáért való felelőssége körében
d) előkészíti az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplők közötti koordinációt,
d) előkészíti az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplők közötti koordinációt,
e) segíti a miniszterelnök társadalompolitikai kérdésekkel összefüggő tevékenységének ellátását, szervezi az ehhez szükséges koordinációt,
e) gondoskodik a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatok ellátásáról.
(3) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár
e) közreműködik - a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve - a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában,
e) a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve közreműködik a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában,
f) segíti a miniszterelnök kül-, biztonság- és nemzetpolitikai kérdésekkel összefüggő tevékenységének ellátását, szervezi az ehhez szükséges koordinációt,
f) szakmailag felügyeli a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét.
(3) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár
f) ellátja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közreműködő szervezetek döntéseivel összefüggésben kezdeményezett jogjogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,
f) ellátja az európai uniós források felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben - külön jogszabályban meghatározottak szerint - kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,
g) közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek felé,
g) irányítja a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetet.
(3) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár
g) ellátja Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányításával összefüggő feladatokat, gyakorolja az ahhoz kapcsolódó hatásköröket.
g) biztosítja a fejlesztéspolitikai programoknak az átfogó kormányzati stratégiákkal való összhangját, amely tekintetben javaslatot nyújt be a Kormány részére,
h) a miniszterelnök részére soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetőleg szakértői közreműködést kér,
h) előkészíti az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összefüggő interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre adandó válaszokat,
h) előkészíti az európai uniós támogatások felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összefüggő interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre adandó válaszokat és azokat a miniszterelnök felkérése alapján megválaszolja,
i) előkészíti a köztársasági elnök, a Kormány, valamint a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel, továbbá a Kormány, illetőleg a miniszterelnök által adományozható egyéb elismerésekkel kapcsolatos előterjesztéseket,
i) gondoskodik a köztársasági elnök, a Kormány és a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról,
i) a miniszterelnök felkérése alapján megválaszolja az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összefüggő interpellációkat, kérdéseket, azonnali kérdéseket.
i) tárgyalásokat folytat - Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagjával együttműködve - az Európai Unió intézményeivel az európai uniós források felhasználásával, valamint az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben,
j) elősegíti a Kormány Országgyűléssel való kapcsolattartását, valamint
j) biztosítja az európai uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását és a programokból nyújtott támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,
k) ellátja a miniszterelnök által esetenként meghatározott egyéb feladatokat,
k) kialakítja és működteti az EU Önerő Alapból folyósított támogatások rendszerét,
l) figyelemmel kíséri a Kormány törvényalkotási programjának végrehajtását,
l) gondoskodik uniós források tekintetében az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatának hazai koordinálásáról.
(5) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár gondoskodik
m) figyelemmel kíséri a Kormány munkaterve és a programozási-munkaszervezési döntései végrehajtását.
n) ellátja a belföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatokat,
o) gondoskodik a kormányzati kommunikációs tevékenysége keretében elemzések elkészítéséről.
(2) A Miniszterelnökséget vezető államtitkár
10/A. §
(1) A Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár
a) ellátja a miniszterelnök részére jogi szempontú döntés előkészítéssel kapcsolatos véleményezési és javaslattételi tevékenységeket, ennek keretében soron kívül tájékoztatást, továbbá e körben a kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, szakértői közreműködést kérhet,
b) ellátja a miniszterelnök által esetenként meghatározott feladatokat,
c) figyelemmel kíséri, előzetesen véleményezheti a kormányprogram végrehajtásához szükséges kiemelt jelentőségű törvényeket, kormányrendeleteket, kormányhatározatokat, előterjesztéseket, valamint egyéb jogi tárgyú beszámolók, tájékoztatók és jelentések előkészítését, előterjesztését, e körben javaslattal élhet,
d) figyelemmel kíséri az állam által indított, illetve a nemzeti vagyont közvetlen vagy közvetett módon érintő kiemelt jelentőségű polgári peres eljárásokat, ezekről tájékoztatást kérhet, e körben indokolt esetben javaslattal élhet,
e) a kormányprogram végrehajtása érdekében jogi szempontból figyelemmel kíséri a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos és miniszterelnöki megbízott tevékenységét, azzal kapcsolatban a miniszterelnök részére javaslatokat, észrevételeket tehet, ennek érdekében tájékoztatást kérhet,
f) figyelemmel kíséri az Országgyűléshez benyújtott anyagok helyzetének további alakulását, jogi szempontból segíti a kormányprogram országgyűlési érvényesítését,
g) figyelemmel kíséri a kormányzat jogi intézkedését igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat.
(2) A Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár közreműködik a miniszterelnök 1. §-ában meghatározott feladatainak ellátásában, és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke útján
a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok ellenőrzésért felelős vezetőinek,
b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,
c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők szakmai konferenciáját,
d) gondoskodik az ellenőrzésért felelős vezetők továbbképzéséről,
e) kidolgozza az ellenőrzésre vonatkozó jogszabálytervezeteket,
f) ellenőrzi a Kormány személyzetpolitikával kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.
(2) A Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár közreműködik a miniszterelnök 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátásában, és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke útján
a) rendszeresen eligazítást tart a minisztériumok ellenőrzésért felelős vezetőinek,
b) kifogásolási joggal élhet a minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők kinevezésére, felmentésére, illetve áthelyezésére vonatkozóan, valamint a felmentésüket kezdeményezheti,
c) évente két alkalommal megszervezi és lebonyolítja a minisztériumi ellenőrzésért felelős vezetők szakmai konferenciáját,
d) gondoskodik az ellenőrzésért felelős vezetők továbbképzéséről,
e) kidolgozza az ellenőrzésre vonatkozó jogszabálytervezeteket,
f) ellenőrzi a Kormány személyzetpolitikával kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.
10/B. §   A Miniszterelnökségen működő külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár
a) kialakítja a miniszterelnök külügyi és külgazdasági stratégiáját, irányítja azok végrehajtását,
b) irányítja a miniszterelnök külügyi és külgazdasági stratégiájából eredő feladatok előkészítését, koordinálja és ellenőrzi azok végrehajtását,
c) javaslatot tesz a miniszterelnöknek nemzetközi programokon való részvételre,
d) előkészíti és lebonyolítja a miniszterelnök külföldi látogatásait, valamint a miniszterelnökhöz érkező külföldi partnerek magyarországi látogatásait,
e) figyelemmel kíséri és koordinálja a miniszterelnök külügyi tárgyalásain megkötött megállapodások végrehajtását,
f) javaslatot tesz a miniszterelnök nemzetközi tárgyalásain képviselendő álláspontokra és koordinálja a miniszterelnök külügyi és külgazdasági témákkal foglalkozó tanácsadóinak munkáját,
g) a miniszterelnök megbízásából tárgyalásokat folytat külföldi és magyar partnerekkel külügyi és külpolitikai kérdésekben,
h) a miniszterelnök megbízásából tárgyalásokat folytat külföldi és magyar partnerekkel külgazdasági kérdésekben,
i) előkészíti a miniszterelnök külgazdasági vonatkozású nemzetközi tárgyalásait és megállapodásait, azok végrehajtását koordinálja és figyelemmel kíséri,
j) előkészíti a geostratégiai jelentőségű, minisztériumközi koordinációt igénylő, határon átnyúló infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó miniszterelnöki szintű nemzetközi tárgyalásokat, egyezményeket,
k) előkészíti a határokon átnyúló gazdasági együttműködésekre irányuló miniszterelnöki szintű nemzetközi tárgyalásokat, és egyezményeket, azok végrehajtását koordinálja és figyelemmel kíséri,
l) koordinálja a nemzetgazdasági jelentőséggel bíró, külföldi érdekeltségű magyarországi beruházások megvalósulásához szükséges minisztériumközi tevékenységet,
m) figyelemmel kíséri a gazdasági vegyesbizottságok munkáját és szükség esetén elvégzi a minisztériumközi szakmai koordinációt,
n) a külgazdasági feladatok tekintetében együttműködik a nemzetgazdasági miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal vezetőjével.
n) a külgazdasági feladatok tekintetében együttműködik a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel,
o) ellátja - jogszabályban meghatározottak szerint - az 1. § (5) bekezdésében foglaltakból eredő feladatokat.

IV. FEJEZET
AZ EGYES MINISZTEREK ÁLTALÁNOS FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI

11. §   A miniszterek - e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott - feladatkörükben
a) javaslatot készítenek a Kormány közpolitikájára és közreműködnek a Nemzeti Együttműködésről szóló program végrehajtásában,
b) előkészítik a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, valamint a Kormány, a miniszterelnök és a köztársasági elnök határozatait, továbbá felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket adnak ki,
c) intézményirányítást és -felügyeletet gyakorolnak, valamint a közalapítványok tekintetében az alapító Kormány nevében ellátják az alapítót megillető egyes jogokat,
d) kezdeményezik és előkészítik a feladatkörükbe tartozó nemzetközi szerződéseket, megkötik a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat,
e) a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben felhatalmazás alapján képviselik a Kormányt, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter által megállapított rend szerint képviselik az Európai Unió Tanácsában a Kormányt,
f) a közigazgatási és igazságügyi miniszter megállapított rend szerint gondoskodnak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,
g) gondoskodnak az európai integrációból eredő feladatok végrehajtásáról és közreműködnek a 2011-es európai uniós elnökségre való kormányzati felkészülésben,
h) közreműködnek a strukturális alapok és Kohéziós Alap hazai felhasználásához kapcsolódó nemzeti fejlesztési tervek előkészítésében és nyomon követésében,
i) gondoskodnak - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörükkel kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,
j) meghatározzák a hatáskörükbe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását.

V. FEJEZET
A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZAKPOLITIKAI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

12. §   A közigazgatási és igazságügyi miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) igazságügyi szakpolitikáért,
a) igazságügyért,
b) helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért,
c) közigazgatás-szervezésért,
d) közigazgatás fejlesztéséért való felelőssége részeként a területi közigazgatás fejlesztéséért,
d) közigazgatás-fejlesztésért,
e) köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
f) választójogi és népszavazási szabályozásért, a választások és népszavazások lebonyolításáért,
f) választójogi és népszavazási szabályozásért,
g) társadalmi esélyegyenlőség előmozdításának részeként az egyenlő bánásmód biztosításáért, a romák társadalmi integrációjáért,
g) választások és népszavazások lebonyolításáért,
h) társadalmi esélyegyenlőség előmozdításának részeként a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelősséggel kapcsolatos feladatok tekintetében,
h) egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért,
i) társadalompolitika összehangolásáért való felelőssége körében az egyházakkal történő kapcsolattartásért, a nemzetiségekkel való kapcsolattartásért,
i) társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
j) minősített adatok védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásáért
j) társadalompolitika összehangolásáért,
k) tudománypolitika koordinációjáért,
l) minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
m) állampolgársági ügyekért,
n) anyakönyvi ügyekért,
o) kárpótlásért,
p) személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
q) egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,
r) kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
s) kisebbségpolitikáért és
t) romák társadalmi integrációjáért
felelős tagja.
12. §   A közigazgatási és igazságügyi miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
a) igazságügyért,
b) helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért,
b) helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
c) közigazgatás-szervezésért,
d) közigazgatás-fejlesztésért,
e) köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
f) választójogi és népszavazási szabályozásért,
g) választások és népszavazások lebonyolításáért,

g)

h)-i)

q)

s)-t)

felelős tagja.

14. §
(1) A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében felel a jogalkotás minőségének fejlesztéséért.
(2) A miniszter (1) bekezdésben meghatározott felelőssége körében:
a) meghatározza, és a kormányzati döntés-előkészítés során érvényesíti a jogszabályszerkesztés követelményeit, összehangolja a technikai deregulációt, e pontban meghatározott tevékenységével összefüggésben módszertani útmutatót ad ki,
b) kidolgozza a társadalmi és gazdasági partnerekkel való konzultáció követelményrendszerét,
c) felel a jogszabály-előkészítés és a jogrendszer folyamatos felülvizsgálata szakmai színvonaláért.
15. §
(1) A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében felel
a) az Alaptörvény előkészítéséért,
b) az alapvető jogok érvényesülését biztosító, a büntetőpolitikai és büntetőjogi, a polgári jogi, a családjogi, az igazságszolgáltatást érintő, a társasági jogi, a szellemi tulajdon és a versenyjog területét szabályozó törvények előkészítéséért és az ezzel kapcsolatos szabályozásért, valamint
c) a Kormány eseti döntése alapján a több miniszter feladatait érintő törvények előkészítésének koordinálásáért.
(2) A miniszter előkészíti különösen
a) a pártok működéséről és gazdálkodásáról, a gyülekezési jogról, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az egyenlő bánásmódról, a sajtóról, a kérelmezési és panaszjogról,
b) az Alkotmánybíróságról, az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról, az Állami Számvevőszékről, a kormányzati szervezetrendszerről, a bíróságokról, az ügyészségről, a közjogi tisztségviselők jogállásáról és juttatásairól, a nemzeti hírügynökségről,
c) a külügyminiszterrel együttműködve a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról,
d) a bűncselekményekről, a büntetésekről, a büntetőeljárásról, a bűnügyi jogsegélyről, a pártfogó felügyelői tevékenységről, továbbá a belügyminiszter egyetértésével a büntetések és az intézkedések végrehajtásról, valamint a bűnügyi nyilvántartásról,
e) a személyek jogáról, a dologi jogról, a kötelmi jogról, az öröklésről, a polgári peres és nemperes eljárásokról, a bírósági végrehajtásról, a polgári jogi jogsegélyről, a nemzetközi magánjogról,
f) a családjogról, a családjogi jogsegélyről,
g) a bírák jogállásáról, a választottbíráskodásról, az ügyészek jogállásáról, az ügyvédekről, a közjegyzőkről, a jogtanácsosokról, a bírósági végrehajtókról, az igazságügyi szakértőkről, a jogi segítségnyújtásról,
h) a gazdasági társaságokról, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, a végelszámolásról, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról, az egyéni vállalkozásról, és az egyéni cégről,
i) a szerzői jogról, az iparjogvédelemről,
j) a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról,
k) a koncesszióról,
l) a kisajátításról,
m) a bírósági szervezetről, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak jogállásáról, szolgálati jogviszonyáról, a bírósági igazgatásról és ügyvitelről, a bírósági végrehajtásról és a bírósági végrehajtói szervezetről, a közjegyzőkről, az ügyvédekről, a jogtanácsosokról, az igazságügyi szakértőkről, a jogi szakvizsgáról,
n) a közvetítői tevékenységről,
o) a jogi segítségnyújtásról,
p) a szakfordításról és tolmácsolásról,
q) a pártfogó felügyelői tevékenységről,
r) a lobbitevékenységről,
u) áldozatsegítésért
felelős tagja.

14. §
(1) A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében felel a jogalkotás minőségének fejlesztéséért.
(2) A miniszter (1) bekezdésben meghatározott felelőssége körében:
13. §   A miniszter az igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében felel különösen:
a) az állampolgársági ügyekért,
b) az anyakönyvi ügyekért,
c) az igazságügyért,
d) a kárpótlásért,
e) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért.
14. §
(1) A miniszter az igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében felel a jogalkotás minőségének fejlesztéséért.
(1) A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében felel a jogalkotás minőségének fejlesztéséért.
(2) A miniszter (1) bekezdésben meghatározott felelőssége körében:
a) meghatározza, és a kormányzati döntés-előkészítés során érvényesíti a jogszabályszerkesztés követelményeit, összehangolja a deregulációt, e pontban meghatározott tevékenységével összefüggésben módszertani útmutatót ad ki,
a) meghatározza, és a kormányzati döntés-előkészítés során érvényesíti a jogszabályszerkesztés követelményeit, összehangolja a technikai deregulációt, e pontban meghatározott tevékenységével összefüggésben módszertani útmutatót ad ki,
b) kidolgozza a társadalmi és gazdasági partnerekkel való konzultáció követelményrendszerét,
c) felel a jogszabály-előkészítés és a jogrendszer folyamatos felülvizsgálata szakmai színvonaláért.
15. §
(1) A miniszter az igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében felel
a) az alkotmány-előkészítésért,
b) az alapvető jogok érvényesülését biztosító, a büntetőpolitikai és büntetőjogi, a polgári jogi, a családjogi, az igazságszolgáltatást érintő, a társasági jogi, a szellemi tulajdon és a versenyjog területét szabályozó törvények előkészítéséért és az ezzel kapcsolatos szabályozásért, valamint
c) a Kormány eseti döntése alapján a több miniszter feladatait érintő törvények előkészítésének koordinálásáért.
(1) A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében felel
a) az alkotmány-előkészítésért,
b) az alapvető jogok érvényesülését biztosító, a büntetőpolitikai és büntetőjogi, a polgári jogi, a családjogi, az igazságszolgáltatást érintő, a társasági jogi, a szellemi tulajdon és a versenyjog területét szabályozó törvények előkészítéséért és az ezzel kapcsolatos szabályozásért, valamint
c) a Kormány eseti döntése alapján a több miniszter feladatait érintő törvények előkészítésének koordinálásáért.
(2) A miniszter előkészíti különösen
a) az egyesülési jogról, a pártok működéséről és gazdálkodásáról, a gyülekezési jogról, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az egyenlő bánásmódról, a sajtóról, a kérelmezési és panaszjogról,
b) az Alkotmánybíróságról, az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról, az Állami Számvevőszékről, a kormányzati szervezetrendszerről, a bíróságokról, az ügyészségről, a közjogi tisztségviselők jogállásáról és juttatásairól, a nemzeti hírügynökségről,
c) a külügyminiszterrel együttműködve a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról,
d) a bűncselekményekről, a büntetésekről, a büntetőeljárásról, a bűnügyi jogsegélyről, a pártfogó felügyelői tevékenységről, továbbá a belügyminiszter egyetértésével a büntetések és az intézkedések végrehajtásról, valamint a bűnügyi nyilvántartásról,
e) a személyek jogáról, a dologi jogról, a kötelmi jogról, az öröklésről, a polgári peres és nemperes eljárásokról, a bírósági végrehajtásról, a polgári jogi jogsegélyről, a nemzetközi magánjogról,
f) a családjogról, a családjogi jogsegélyről,
g) a bírák jogállásáról, a választottbíráskodásról, az ügyészek jogállásáról, az ügyvédekről, a közjegyzőkről, a jogtanácsosokról, a bírósági végrehajtókról, az igazságügyi szakértőkről, a jogi segítségnyújtásról,
h) a gazdasági társaságokról, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, a végelszámolásról, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról, az egyéni vállalkozásról, és az egyéni cégről,
i) a szerzői jogról, az iparjogvédelemről,
j) a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról,
k) a koncesszióról,
l) a kisajátításról,
m) a bírósági szervezetről, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak jogállásáról, szolgálati jogviszonyáról, a bírósági igazgatásról és ügyvitelről, a bírósági végrehajtásról és a bírósági végrehajtói szervezetről, a közjegyzőkről, az ügyvédekről, a jogtanácsosokról, az igazságügyi szakértőkről, a jogi szakvizsgáról,
n) a közvetítői tevékenységről,
o) a jogi segítségnyújtásról,
p) a szakfordításról és tolmácsolásról,
q) a pártfogó felügyelői tevékenységről,
r) a lobbitevékenységről,
s) a büntető anyagi jogról,
t) a sztrájkjogról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.
(2) A miniszter előkészíti különösen
a) az egyesülési jogról, a pártok működéséről és gazdálkodásáról, a gyülekezési jogról, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az egyenlő bánásmódról, a sajtóról, a kérelmezési és panaszjogról,
b) az Alkotmánybíróságról, az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról, az Állami Számvevőszékről, a kormányzati szervezetrendszerről, a bíróságokról, az ügyészségről, a közjogi tisztségviselők jogállásáról és juttatásairól, a nemzeti hírügynökségről,
c) a külügyminiszterrel együttműködve a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról,
d) a bűncselekményekről, a büntetésekről, a büntetőeljárásról, a bűnügyi jogsegélyről, a pártfogó felügyelői tevékenységről, továbbá a belügyminiszter egyetértésével a büntetések és az intézkedések végrehajtásról, valamint a bűnügyi nyilvántartásról,
e) a személyek jogáról, a dologi jogról, a kötelmi jogról, az öröklésről, a polgári peres és nemperes eljárásokról, a bírósági végrehajtásról, a polgári jogi jogsegélyről, a nemzetközi magánjogról,
f) a családjogról, a családjogi jogsegélyről,
g) a bírák jogállásáról, a választottbíráskodásról, az ügyészek jogállásáról, az ügyvédekről, a közjegyzőkről, a jogtanácsosokról, a bírósági végrehajtókról, az igazságügyi szakértőkről, a jogi segítségnyújtásról,
h) a gazdasági társaságokról, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, a végelszámolásról, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról, az egyéni vállalkozásról, és az egyéni cégről,
i) a szerzői jogról, az iparjogvédelemről,
j) a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról,
k) a koncesszióról,
l) a kisajátításról,
m) a bírósági szervezetről, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak jogállásáról, szolgálati jogviszonyáról, a bírósági igazgatásról és ügyvitelről, a bírósági végrehajtásról és a bírósági végrehajtói szervezetről, a közjegyzőkről, az ügyvédekről, a jogtanácsosokról, az igazságügyi szakértőkről, a jogi szakvizsgáról,
n) a közvetítői tevékenységről,
o) a jogi segítségnyújtásról,
p) a szakfordításról és tolmácsolásról,
q) a pártfogó felügyelői tevékenységről,
r) a lobbitevékenységről,
(4) A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében együttműködik a külügyminiszterrel a külkapcsolatokról szóló jogszabályok előkészítésében, illetve megalkotásában.
(5) A miniszter előkészíti
a) az állampolgársági ügyekért való felelőssége körében a magyar állampolgársággal kapcsolatos,
b) az anyakönyvi ügyekért való felelőssége körében az anyakönyvvezetésről, a házasság kötési eljárásról, a névviselésről, a névváltoztatásról szóló,
c) a személyiadat-nyilvántartásért való felelőssége körében a személyi adatok és a lakcím nyilvántartásáról, a személyazonosító igazolványról szóló,
d) a kárpótlásért való felelőssége körében a személyi és vagyoni kárpótlásról szóló,
e) a közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége körében az a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló,
f) az iparjogvédelemért való felelőssége körében a magyar formatervezési díjról és az iparjogvédelmi támogatásokról szóló
jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

s)

t) a sztrájkjogról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(4) A miniszter az igazságügyért való felelőssége körében együttműködik a külügyminiszterrel a külkapcsolatokról szóló jogszabályok előkészítésében, illetve megalkotásában.
(5) A miniszter előkészíti
c) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért való felelőssége körében a személyi adatok és a lakcím nyilvántartásáról, a személyazonosító igazolványról szóló,
e) a közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége körében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló,
f) az igazságügyért való felelőssége körében a magyar formatervezési díjról és az iparjogvédelmi támogatásokról szóló
jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

16. §
(1) A miniszter
16. §
(1) A miniszter az igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében
a) törvényességi felügyeletet gyakorol a közjegyzők, az ügyvédek, a bírósági végrehajtók és az igazságügyi szakértők kamarái felett,
b) ellátja a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vezetéséért felelős hatóság, valamint az érintett miniszterekkel együttműködve a körzetközponti feladatokat ellátó települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének szakmai irányítását,
c) az anyakönyvi ügyekért való felelősség körében ellátja az anyakönyvi ügyek ellátásáért felelős hatóság szakmai irányítását,
d) ellátja a jogi segítségnyújtásért, pártfogásért, valamint büntetőjogi közvetítésért felelős hatóság szakmai irányítását,
e) a kárpótlásért való felelősség körében ellátja a kárpótlásért felelős hatóság szakmai irányítását,
f) ellátja az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek szakmai irányítását.
b) ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv, valamint az érintett miniszterekkel együttműködve a körzetközponti feladatokat ellátó települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének szakmai irányítását,
b) ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv, valamint az érintett miniszterekkel együttműködve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala szakmai irányítását,
g) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének javaslatára jóváhagyja a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek díjszabásait.
16/A. §
(1) A Kormány központi anyakönyvi szervként a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot jelöli ki.
(2) A miniszter ellátja a központi anyakönyvi szerv vezetőjének jogszabályban meghatározott feladatait.
17. §
(1) A miniszter igazságügyért való felelőssége körében felel a jogharmonizációért.
(2) A miniszter (1) bekezdésben meghatározott felelősségi körében összehangolja az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet, ennek keretében
17. §
(1) A miniszter igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében felel a jogharmonizációért.
(1) A miniszter igazságügyért való felelőssége körében felel a jogharmonizációért.
(2) A miniszter (1) bekezdésben meghatározott felelősségi körében összehangolja az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet, ennek keretében
a) kidolgozza a jogharmonizáció programozásának rendjét,
b) jogharmonizációs adatbázist vezet,
c) figyelemmel kíséri és előmozdítja a jogharmonizációs feladatok teljesítését,
d) gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi, módszertani és terminológiai egységességéről,
e) jogszabály, kormány-előterjesztés megalkotására irányuló előterjesztéshez kapcsolódóan nyilatkozik arról, hogy a tervezet összeegyeztethető-e az Európai Unió jogával.
(3) A miniszter jogharmonizációért való felelőssége körében gondoskodik különösen a szellemi alkotásokkal és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről.
18. §
(1) A miniszter igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében
a) együttműködik a miniszterekkel a nemzetközi szerződések előkészítésével, kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazással, kihirdetésével és értelmezésével kapcsolatban,
b) a kötelező hatály elismerésére adott felhatalmazás előtt véleményezi a nemzetközi szerződést annak érdekében, hogy az megfeleljen az Alkotmánynak, összeegyeztethető legyen az Európai Unió jogával, és illeszkedjen a jogrendszerbe.
(2) A miniszter igazságügyért való felelőssége körében felel továbbá
(1) A miniszter igazságügyért való felelőssége körében
(2) A miniszter igazságügyi szakpolitikai feladat- és hatáskörében felel továbbá
a) az eljárás tárgya szerint felelős miniszterrel együttműködve a Kormány képviseletéért az alkotmánybírósági eljárásokban,
b) az eljárás tárgyáért felelős miniszterrel együttműködve Kormány képviseletéért az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárásokban.
(3) A miniszter - a külügyminiszterrel együttműködve - az Európai Bíróság előtti eljáráshoz kapcsolódóan
a) koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,
b) figyelemmel kíséri az ügyeket, és gondoskodik az ezekből esetlegesen következő jogalkotási feladatok meghatározásáról, programozásáról és teljesítésének ellenőrzéséről.
(1) A miniszter igazságügyért való felelőssége körében felel
b) a kötelező hatály elismerésére adott felhatalmazás előtt véleményezi a nemzetközi szerződést annak érdekében, hogy az megfeleljen az Alaptörvénynek, összeegyeztethető legyen az Európai Unió jogával, és illeszkedjen a jogrendszerbe.
(2) A miniszter igazságügyért való felelőssége körében felel továbbá
a) Magyarország által megkötött közjogi, polgári jogi, családjogi és büntetőjogi jogsegélyszerződések végrehajtásáért,
  • A jogszabály 2010. július 1-jén jelent meg a Magyar Közlöny 111. számában.
  • hatályba lépett 2010. július 1-jén.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2014. június 6-án.
A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lépett hatályba.A szakasz 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. július 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. július 20-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. december 31-én lépett hatályba. 2013. december 31-én lépett hatályba. 2013. december 31-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. december 31-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. december 31-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. december 31-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. december 31-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. december 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lépett hatályba.A szakasz 2012. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 7-én lépett hatályba. 2012. július 7-én lépett hatályba. 2012. július 7-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. október 5-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. október 5-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 7-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. október 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lépett hatályba.A szakasz 2011. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. szeptember 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. szeptember 12-én lépett hatályba. 2013. szeptember 4-én lépett hatályba. 2013. szeptember 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lépett hatályba. 2011. szeptember 12-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. május 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2010. december 4-én lépett hatályba. 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba.A szakasz 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lépett hatályba. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. február 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2012. június 27-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. június 27-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. július 20-án lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. július 20-án lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. július 20-án lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. július 20-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2012. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 20-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. július 20-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. július 20-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. július 20-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. július 20-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. július 20-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. július 20-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 20-án lépett hatályba. 2012. július 20-án lépett hatályba. 2012. július 20-án lépett hatályba. 2012. július 20-án lépett hatályba. 2012. július 20-án lépett hatályba. 2012. július 20-án lépett hatályba. 2012. július 20-án lépett hatályba.A szakasz 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2012. június 27-én lépett hatályba. 2013. március 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. március 30-án lépett hatályba. 2013. március 30-án lépett hatályba. 2012. július 20-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. július 20-án lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2012. november 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. november 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2013. február 13-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. február 13-án lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2011. szeptember 12-én lépett hatályba. 2011. szeptember 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. június 27-én lépett hatályba.A szakasz 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. május 14-én lépett hatályba. 2012. május 14-én lépett hatályba. 2012. július 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. július 27-én lépett hatályba. 2012. május 14-én lépett hatályba. 2012. május 14-én lépett hatályba. 2012. május 14-én lépett hatályba. 2012. május 14-én lépett hatályba. 2013. május 18-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 18-án lépett hatályba.A szövegrész 2012. május 14-én lépett hatályba.A szövegrész 2012. május 14-én lépett hatályba.A szövegrész 2012. május 14-én lépett hatályba.A szövegrész 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. augusztus 16-án lépett hatályba.A szakasz 2012. augusztus 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. augusztus 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. augusztus 16-án lépett hatályba.A szakasz 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba.A szövegrész 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lépett hatályba.A szakasz 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2013. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. március 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. március 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. május 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. május 14-én lépett hatályba. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. május 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve. 2010. december 4-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba. 2012. május 14-én lépett hatályba.A bekezdés 2010. december 4-én lépett hatályba.