Hatályos állapot
Közlönyállapot
2011.03.22. - 2011.03.22.
2011.03.23. - 2011.03.23.
2011.03.24. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.01.01.
2012.01.02. - 2012.12.19.
2012.12.20. - 2013.12.29.
2013.12.30. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.01.30.
2014.01.31. - 2014.04.10.
2014.04.11. - 2014.06.30.
2014.07.01. - 2014.09.04.
2014.09.05. - 2014.12.30.
2014.12.31. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.12.28.
2015.12.29. - 2016.03.03.
2016.03.04. - 2016.06.30.
2016.07.01. - 2016.10.13.
2016.10.14. - 2016.12.13.
2016.12.14. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.12.05.
2017.12.06. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2018.09.20.
2018.09.21. - 2018.10.13.
2018.10.14. - 2019.03.13.
2019.03.14. - 2020.12.26.
2020.12.27. - 2020.12.31.
2021.01.01. - 2021.12.05.
2021.12.06. - 2021.12.31.
2022.01.01. - 2022.04.21.
2022.04.22. - 2023.08.03.
2023.08.04. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés v) pontjában,
a 39. § (1) bekezdése és a 40. § (1) bekezdése tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 39. § (2), (4) és (7) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,
a 39. § (3) bekezdése tekintetében a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény 11. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában,
a 39. § (8) és (9) bekezdése, a 40. § (4) bekezdése tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 63. § (3) bekezdésében,
a 39. § (11) és (12) bekezdése és a 40. § (6) bekezdése tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) és k) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében,
a 39. § (13) bekezdése és a 40. § (8) bekezdése tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)-c) és i) pontjában,
a 39. § (14) és (15) bekezdése, valamint a 40. § (9) és (10) bekezdése tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában,
a 39. § (18) bekezdése és a 40. § (14) bekezdése tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében,
a 39. § (19) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés e) pontjában,
a 39. § (20) és (21) bekezdése és a 40. § (17) bekezdése tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában,
a 39. § (22) és (26) bekezdése és a 40. § (18) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 57. § (7) bekezdés b) pontjában,
a 39. § (27) és (32) bekezdése és a 40. § (19) bekezdése tekintetében a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 40. § (2) és (21) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,
a 40. § (11) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés y) pontjában,
a 40. § (16) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés t) pontjában,
a 40. § (20) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 41. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 2. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §
(1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a támogatást nyújtókra, az általuk nyújtott állami támogatásokra, a támogatást folyósítókra, a támogatások kedvezményezettjeire, az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: eljárási rendelet) 1. cikk h) pontja szerinti érdekelt felekre és a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) állami támogatásokkal kapcsolatos eljárására terjed ki.
(1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a támogatást nyújtókra, az általuk nyújtott állami támogatásokra, a támogatást folyósítókra, a támogatások kedvezményezettjeire, az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: eljárási rendelet) 1. cikk h) pontja szerinti érdekelt felekre és a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának állami támogatásokkal kapcsolatos eljárására terjed ki.
(1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a támogatást nyújtókra, az általuk nyújtott állami támogatásokra, a támogatást folyósítókra, a támogatások kedvezményezettjeire, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1999.3.27., 1. o.) (a továbbiakban: 659/1999/EK tanácsi rendelet) 1. cikk h) pontja szerinti érdekelt felekre és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) állami támogatásokkal kapcsolatos eljárására terjed ki.
(1) E rendelet hatálya a támogatást nyújtókra, az általuk nyújtott állami támogatásokra, a támogatást folyósítókra, a támogatások kedvezményezettjeire, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1999.3.27., 1. o.) (a továbbiakban: 659/1999/EK tanácsi rendelet) 1. cikk h) pontja szerinti érdekelt felekre és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) állami támogatásokkal kapcsolatos eljárására terjed ki.
(1) E rendelet hatálya a támogatást nyújtókra, az általuk nyújtott állami támogatásokra, a támogatást folyósítókra, a támogatások kedvezményezettjeire, a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 1. cikk h) pontja szerinti érdekelt felekre és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) állami támogatásokkal kapcsolatos eljárására terjed ki.
(2) E rendelet hatálya - a VI. Fejezet kivételével - nem terjed ki az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott, valamint a halászati, az erdészeti, a vadgazdálkodási és a vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott, valamint a halászati, az erdészeti, a vadgazdálkodási és a vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott, az erdészeti, a vadgazdálkodási, valamint a hazai forrásból nyújtott halászati és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásra.
(3) A miniszter az e rendeletben meghatározott feladatait a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzéséért felelős szervezet útján látja el.
(3) A miniszter az e rendeletben meghatározott feladatait a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet útján látja el.
(3) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja az e rendeletben meghatározott feladatait a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet útján látja el.
(3) A miniszter az e rendeletben meghatározott feladatait a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet útján látja el.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. §   E rendelet alkalmazásában
1. állami támogatás: az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás,
1. állami támogatás:
a) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás, vagy
b) csekély összegű támogatásként
ba) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006.12.28.) 2. cikke, vagy
bb) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke (HL L 114/8., 2012.4.26.)
[a ba) és bb) alpont a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek] alapján nyújtott támogatás,
b) csekély összegű támogatásként
ba) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379, 2006.12.28., 5. o.) (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) 2. cikke, vagy
bb) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) vagy
bc) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 193, 2007.7.25., 10.o.) (a továbbiakban: halászati de minimis rendelet)
[a ba)-bc) alpont a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek] alapján nyújtott támogatás,
b) csekély összegű támogatásként
ba) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) (a továbbiakban: régi általános de minimis rendelet) 2. cikke,
bb) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.),
bc) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 193., 2007.7.25., 6. o.) (a továbbiakban: halászati de minimis rendelet), vagy
bd) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) 3. cikke
[a ba)-bd) alpont a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek] alapján nyújtott támogatás,
b) csekély összegű támogatásként
bb) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.),
bc) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 193., 2007.7.25., 6. o.) (a továbbiakban: 875/2007/EK bizottsági rendelet), vagy
bd) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke
[a bb)-bd) alpont a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek] alapján nyújtott támogatás,
2. bejelentési értesítő: a miniszter által a támogatást nyújtó számára megküldött értesítő a támogatási tervezet Európai Bizottság részére történő bejelentéséről,
2. bejelentési értesítő: a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja által a támogatást nyújtó számára megküldött értesítő a támogatási tervezet Európai Bizottság részére történő bejelentéséről,
2. bejelentési értesítő: a miniszter által a támogatást nyújtó számára megküldött értesítő a támogatási tervezet Európai Bizottság részére történő bejelentéséről,
3. diszkont kamatláb: a különböző években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt megvalósított projektek felmerült költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely egyenlő a referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értékével,
4. egyedi támogatás: az eljárási rendelet 1. cikk e) pontja szerinti intézkedés,
4. egyedi támogatás: a 659/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikk e) pontja szerinti intézkedés,
5. egyéni referencia kamatláb: különösen a kedvezményes kamatú és kamatmentes hitelek, továbbá a változó kamatlábon alapuló kamattámogatások támogatástartalmának kiszámításához használt, a referencia alapkamatlábból számított, a hitelkockázattól függően eltérő összehasonlító kamatláb,
6. elszámolható költségek: az egyes támogatási kategóriákra az uniós állami támogatási szabályokban e címen meghatározott költségek köre,
7. hivatalos bejelentés: az eljárási rendelet 2. cikke szerinti bejelentés,
7. hivatalos bejelentés: a 659/1999/EK tanácsi rendelet 2. cikke szerinti bejelentés,
8. kedvezményezett: az a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás, amely az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti előnyben részesül vagy részesült,
9. kis- és középvállalkozás: a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214/3., 2008.8.9.) (a továbbiakban: csoportmentességi rendelet) 1. melléklete szerinti vállalkozás,
9. kis- és középvállalkozás: a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214, 2008.8.9., 3. o.) (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 1. melléklete szerinti vállalkozás,
9. kis- és középvállalkozás: a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) I. melléklete szerinti vállalkozás,
10. létező támogatási program: az eljárási rendelet 1. cikk b) pontja szerinti támogatás,
10. létező támogatási program: a 659/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikk b) pontja szerinti támogatás,
11. pályázat: a támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett pályázati felhívás, pályázati útmutató vagy pályázati kiírás a támogatási programban való részvételre,
12. prenotifikáció: a támogatási tervezet hivatalos bejelentését megelőző kapcsolatfelvétel az Európai Bizottsággal, a formanyomtatványok, az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 2. cikkében előírt szükséges kiegészítő adatlapok és a vonatkozó bizottsági határozatokra való hivatkozás benyújtása a SANI rendszeren keresztül,
12. prenotifikáció: a támogatási tervezet hivatalos bejelentését megelőző kapcsolatfelvétel az Európai Bizottsággal, a formanyomtatványok, az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 794/2004/EK bizottsági rendelet) 2. cikkében előírt szükséges kiegészítő adatlapok és a vonatkozó bizottsági határozatokra való hivatkozás benyújtása a SANI rendszeren keresztül,
13. referencia alapkamatláb: az Európai Bizottság által az egyéves bankközi kínálati kamatláb alapján meghatározott mérték, amely az egyéni referencia kamatláb, a diszkont kamatláb és a visszafizettetési kamatláb számításának alapja,
14. SANI rendszer: a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett honlapon, a miniszter által biztosított bejelentkezési névvel és jelszóval elérhető, a támogatást nyújtó által kitöltendő, az Európai Bizottság felé benyújtandó elektronikus, webalapú formanyomtatványokból álló rendszer a támogatási tervezetekről, támogatási intézkedésekről,
14. SANI rendszer: a Miniszterelnökség honlapján közzétett honlapon, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja által biztosított bejelentkezési névvel és jelszóval elérhető, a támogatást nyújtó által kitöltendő, az Európai Bizottság felé benyújtandó elektronikus, webalapú formanyomtatványokból álló rendszer a támogatási tervezetekről, támogatási intézkedésekről,
14. SANI rendszer: a Miniszterelnökség honlapján közzétett honlapon, a miniszter által biztosított bejelentkezési névvel és jelszóval elérhető, a támogatást nyújtó által kitöltendő, az Európai Bizottság felé benyújtandó elektronikus, webalapú formanyomtatványokból álló rendszer a támogatási tervezetekről, támogatási intézkedésekről,
15. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve,
16. támogatási program: az eljárási rendelet 1. cikk d) pontja szerinti intézkedés,
16. támogatási program: a 659/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikk d) pontja szerinti intézkedés,
17. támogatást folyósító: az állami támogatásnak a támogatás kedvezményezettjéhez történő eljuttatásának pénzügyi lebonyolításában részt vevő szerv,
18. támogatást nyújtó: az egyedi támogatás odaítéléséről döntő vagy a támogatási program, illetve a pályázat elkészítéséért felelős szerv vagy személy,
19. támogatástartalom: a kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak a 2. mellékletben meghatározott módszer alapján számított értéke,
20. visszafizettetési kamatláb: a végrehajtási rendelet 9-11. cikkében foglaltak szerint megállapított kamatláb.
20. visszafizettetési kamatláb: a 794/2004/EK bizottsági rendelet 9-11. cikkében foglaltak szerint megállapított kamatláb,
21. halászati állami támogatás: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.) 1. cikkében felsorolt tenger- vagy belvizekben halászott termékek, illetve akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre nyújtott állami támogatás,
22. mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározottak szerinti szerv,
23. csoportmentességi rendeletek: az általános csoportmentességi rendelet és a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 736/2008/EK bizottsági rendelet (HL 201., 2008.7.30., 16. o.) (a továbbiakban: halászati csoportmentességi rendelet).
23. csoportmentességi rendeletek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet), a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 736/2008/EK bizottsági rendelet (HL 201., 2008.7.30., 16. o.) (a továbbiakban: 736/2008/EK bizottsági rendelet) és a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) (a továbbiakban: 1857/2006/EK bizottsági rendelet).
2. §   E rendelet alkalmazásában
1. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás vagy csekély összegű támogatásként
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke,
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.),
c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikke vagy
d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke
[az a)-d) pont a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek] alapján nyújtott támogatás,
2. bejelentési értesítő: a miniszter által a támogatást nyújtó számára megküldött értesítő a támogatási tervezet Európai Bizottság részére történő bejelentéséről,
a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.) (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet),
c) a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 736/2008/EK bizottsági rendelet (HL 201., 2008.7.30., 16. o.) (a továbbiakban: 736/2008/EK bizottsági rendelet),
d) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1857/2006/EK bizottsági rendelet) (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.),
e) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet),
2a. csoportmentességi rendeletek:
3. diszkont kamatláb: a különböző években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt megvalósított projektek felmerült költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely egyenlő a referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értékével,
4. egyedi támogatás: a 659/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikk e) pontja szerinti intézkedés,
5. egyéni referencia kamatláb: különösen a kedvezményes kamatú és kamatmentes hitelek, továbbá a változó kamatlábon alapuló kamattámogatások támogatástartalmának kiszámításához használt, a referencia alapkamatlábból számított, a hitelkockázattól függően eltérő összehasonlító kamatláb,
5a. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése és a 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
6. elszámolható költségek: az egyes támogatási kategóriákra az uniós állami támogatási szabályokban e címen meghatározott költségek köre,
6a. erdészeti támogatás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekhez nyújtott állami támogatás,
6b. halászati állami támogatás: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 1.o.) (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre nyújtott állami támogatás,

7. hivatalos bejelentés: a 659/1999/EK tanácsi rendelet 2. cikke szerinti bejelentés,
8. kedvezményezett: az a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás, amely az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti előnyben részesül vagy részesült,
9. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás,
10. létező támogatási program: a 659/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikk b) pontja szerinti támogatás,
10a. mezőgazdasági állami támogatás: az EUMSz I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges előállítására, a mezőgazdasági termékek feldolgozására vagy a mezőgazdasági termékek forgalmazására irányuló tevékenységekre nyújtott állami támogatás,
10b. mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) meghatározottak szerinti szerv,
10c. mezőgazdasági termékek: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével; a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek); illetve az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek,
10d. mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása: az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek; a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek); illetve az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben említett, tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek elsődleges előállítására irányuló tevékenység,
10e. mezőgazdasági termékek feldolgozása: a mezőgazdasági termékeken végzett minden olyan művelet, amelynél a művelet eredményeként létrejött termékek szintén mezőgazdasági termékeknek minősülnek, kivéve a gazdaságon belüli olyan tevékenységeket, amelyekkel az állati vagy növényi mezőgazdasági termékeket az első alkalommal való értékesítésre készítik elő,
10f. mezőgazdasági termékek forgalmazása: a mezőgazdasági termékekre irányuló értékesítés, értékesítésre való felkínálás, leszállítás vagy bármely más módon történő forgalmazás céljából való birtoklás vagy bemutatás, kivéve az elsődleges mezőgazdasági termelő által a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak való első értékesítést és bármely olyan tevékenységet, amely a mezőgazdasági termékeket ilyen első értékesítésre előkészíti; az elsődleges mezőgazdasági termelő által a végső fogyasztónak való értékesítés akkor minősül mezőgazdasági termékek forgalmazásának, ha ez a tevékenység külön erre a célra fenntartott helyiségben történik,

11. pályázat: a támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett pályázati felhívás, pályázati útmutató vagy pályázati kiírás a támogatási programban való részvételre,
12. prenotifikáció: a támogatási tervezet hivatalos bejelentését megelőző kapcsolatfelvétel az Európai Bizottsággal, a formanyomtatványok, az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 794/2004/EK bizottsági rendelet) 2. cikkében előírt szükséges kiegészítő adatlapok és a vonatkozó bizottsági határozatokra való hivatkozás benyújtása a SANI rendszeren keresztül,
13. referencia alapkamatláb: az Európai Bizottság által az egyéves bankközi kínálati kamatláb alapján meghatározott mérték, amely az egyéni referencia kamatláb, a diszkont kamatláb és a visszafizettetési kamatláb számításának alapja,
14. SANI rendszer: a Miniszterelnökség honlapján közzétett honlapon, a miniszter által biztosított bejelentkezési névvel és jelszóval elérhető, a támogatást nyújtó által kitöltendő, az Európai Bizottság felé benyújtandó elektronikus, webalapú formanyomtatványokból álló rendszerek a támogatási tervezetekről, támogatási intézkedésekről,
15. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve,
16. támogatási program: a 659/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikk d) pontja szerinti intézkedés,
17. támogatást folyósító: az állami támogatásnak a támogatás kedvezményezettjéhez történő eljuttatásának pénzügyi lebonyolításában részt vevő szerv,
18. támogatást nyújtó: az egyedi támogatás odaítéléséről döntő vagy a támogatási program, illetve a pályázat elkészítéséért felelős szerv vagy személy,
19. támogatástartalom: a kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak a 2. mellékletben meghatározott módszer alapján számított értéke,
19a. vadgazdálkodási állami támogatás: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekre nyújtott állami támogatás,
19b. vidékfejlesztési állami támogatás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i, 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó cikkei szerinti állami támogatás,

20. visszafizettetési kamatláb: a 794/2004/EK bizottsági rendelet 9-11. cikkében foglaltak szerint megállapított kamatláb,
2. §   E rendelet alkalmazásában
1. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás vagy csekély összegű támogatásként
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke,
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) 2. cikke (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.),
c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikke vagy
d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke
[az a)-d) pont a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek] alapján nyújtott támogatás,
2a. csoportmentességi rendeletek:

a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.) (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet),
c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1388/2014/EU bizottsági rendelet) (HL L 369., 2014.12.24., 37-63. o.),
1. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás vagy csekély összegű támogatásként
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke,
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) 2. cikke (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.),
c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikke vagy
d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke
[az a)-d) pont a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek] alapján nyújtott támogatás,
a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.) (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet),
c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1388/2014/EU bizottsági rendelet) (HL L 369., 2014.12.24., 37-63. o.),
1a. államháztartási szerv: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (2) és (3) bekezdése szerinti jogalany,
1b. állami hitelintézet: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti olyan hitelintézet, amely felett valamely államháztartási szerv meghatározó befolyással rendelkezik,
2. ad hoc támogatás: támogatási programon kívül nyújtott támogatás,
2a. csoportmentességi rendeletek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet és az 1388/2014/EU bizottsági rendelet,
2a. csoportmentességi rendeletek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet és az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet,
3. diszkont kamatláb: a különböző években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt megvalósított projektek felmerült költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely egyenlő a referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értékével,
4. egyedi támogatás: a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 1. cikk e) pontja szerinti intézkedés,
5. egyéni referencia kamatláb: különösen a kedvezményes kamatú és kamatmentes hitelek, továbbá a változó kamatlábon alapuló kamattámogatások támogatástartalmának kiszámításához használt, a referencia alapkamatlábból számított, a hitelkockázattól függően eltérő összehasonlító kamatláb,
5a. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése és a 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
5b. elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,
5c. elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás: az a vállalkozás, amely
a) az EUMSz 106. cikk (1) bekezdése alapján az állam által nyújtott különleges vagy kizárólagos jogot élvez, vagy
b) az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújt, és ezen tevékenységéért bármilyen formában állami támogatást vagy ellentételezést kap, feltéve, hogy más tevékenységet is végez,
6. elszámolható költségek: az egyes támogatási kategóriákra az uniós állami támogatási szabályokban e címen meghatározott költségek köre,
6a. erdészeti támogatás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekhez nyújtott állami támogatás,
6b. halászati állami támogatás: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 1.o.) (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre nyújtott állami támogatás,
6c. halászati és akvakultúra-termékek: az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott termékek,
6d. halászati és akvakultúra-termékek: az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott termékek,
6e. feldolgozóiparhoz tartozó közvállalkozás: olyan közvállalkozás, amely éves árbevételének legalább 50%-a a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 10-33. ágazata szerinti tevékenységekből származik,
7. hivatalos bejelentés: a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 2. cikke szerinti bejelentés,
8. kedvezményezett: az a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás, amely az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti előnyben részesül vagy részesült,
9. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás,
9a. közvetett adatszolgáltatás: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (tvi.kormany.hu) elérhető dokumentumminta felhasználásával a miniszter részére történő adatszolgáltatás,
9b. közvetlen adatszolgáltatás: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (tvi.kormany.hu) keresztül elérhető internetes oldalon található, a támogatást nyújtó által kitöltendő elektronikus formanyomtatvány útján történő adatszolgáltatás,
9c. közzétételi kötelezettség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja, a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdés c) pontja, az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata vagy más uniós állami támogatási szabály szerinti közzétételi kötelezettség, amely közvetlen adatszolgáltatás vagy közvetett adatszolgáltatás (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatás módja) formájában teljesíthető,
9c. közzétételi kötelezettség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja, a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdés c) pontja, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja, az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata vagy más uniós állami támogatási szabály szerinti közzétételi kötelezettség, amely közvetlen adatszolgáltatás vagy közvetett adatszolgáltatás (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatás módja) formájában teljesíthető,
9d. közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás: a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó ad hoc támogatás vagy támogatási program keretében egyedi kedvezményezetteknek odaítélt támogatás,
9e. kizárólagos jog: jogszabály vagy államháztartási szerv döntése alapján egy vállalkozásnak nyújtott olyan jog, amelynek értelmében meghatározott földrajzi területen a vállalkozás kizárólagosan jogosult valamely szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység végzésére,
9f. közvállalkozás: olyan vállalkozás, amelyre államháztartási szerv meghatározó befolyást gyakorol,
9g. különleges jog: jogszabály vagy államháztartási szerv döntése alapján előre meghatározott objektív, arányos és diszkriminációmentes feltételek érvényesülése nélküli eljárás során meghatározott földrajzi területen, korlátozott számú vállalkozásnak nyújtott
a) olyan jog, amely alapján kettő vagy több vállalkozás jogosult valamely szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység végzésére,
b) olyan jog, amely felhatalmaz több egymással versenyző vállalkozást szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység végzésére, vagy
c) olyan előny, amely befolyásolja bármely más vállalkozás képességét az adott földrajzi területen azonos feltételek mellett ugyanannak a szolgáltatásnak nyújtására vagy ugyanannak a tevékenységnek végzésére,
10. létező támogatási program: a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 1. cikk b) pontja szerinti támogatás,
10. létező támogatás: a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 1. cikk b) pontja szerinti támogatás,
10a. mezőgazdasági állami támogatás: az EUMSz I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges előállítására, a mezőgazdasági termékek feldolgozására vagy a mezőgazdasági termékek forgalmazására irányuló tevékenységekre nyújtott állami támogatás,
10b. mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) meghatározottak szerinti szerv,
10c. mezőgazdasági termék: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével,
10d. mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát: az egy termékágazat részére bármely három pénzügyi évet felölelő időszakban egyedi támogatásként vagy támogatási programból nyújtott támogatási intézkedések teljes halmozott összege, amely nem haladhatja meg az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében Magyarország számára meghatározott összeg 50%-át,
10e. mezőgazdasági termékek feldolgozása: a mezőgazdasági termékeken végzett minden olyan művelet, amelynél a művelet eredményeként létrejött termékek szintén mezőgazdasági termékeknek minősülnek, kivéve a gazdaságon belüli olyan tevékenységeket, amelyekkel az állati vagy növényi mezőgazdasági termékeket az első alkalommal való értékesítésre készítik elő,
10f. mezőgazdasági termékek forgalmazása: a mezőgazdasági termékekre irányuló értékesítés, értékesítésre való felkínálás, leszállítás vagy bármely más módon történő forgalmazás céljából való birtoklás vagy bemutatás, kivéve az elsődleges mezőgazdasági termelő által a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak való első értékesítést és bármely olyan tevékenységet, amely a mezőgazdasági termékeket ilyen első értékesítésre előkészíti; az elsődleges mezőgazdasági termelő által a végső fogyasztónak való értékesítés akkor minősül mezőgazdasági termékek forgalmazásának, ha ez a tevékenység külön erre a célra fenntartott helyiségben történik,
10g. meghatározó befolyás: olyan kapcsolat, amely révén a jogalany közvetve vagy közvetlenül
a) a vállalkozás jegyzett tőkéjében többségi részesedéssel rendelkezik,
b) a vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel, illetve a szavazati jogok több mint ötven százalékával rendelkezik, vagy
c) egyébként jogosult a vállalkozás vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagjai többségének kijelölésére, megválasztására vagy visszahívására,
11. pályázat: a támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett pályázati felhívás, pályázati útmutató vagy pályázati kiírás a támogatási programban való részvételre,
12. prenotifikáció: a támogatási tervezet hivatalos bejelentését megelőző kapcsolatfelvétel az Európai Bizottsággal, a formanyomtatványok, a 794/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikkében előírt szükséges kiegészítő adatlapok és a vonatkozó bizottsági határozatokra való hivatkozás benyújtása a SANI rendszeren keresztül,
13. referencia alapkamatláb: az Európai Bizottság által az egyéves bankközi kínálati kamatláb alapján meghatározott mérték, amely az egyéni referencia kamatláb, a diszkont kamatláb és a visszafizettetési kamatláb számításának alapja,
14. SANI rendszer: a Miniszterelnökség honlapján közzétett honlapon, a miniszter által biztosított bejelentkezési névvel és jelszóval elérhető, a támogatást nyújtó által kitöltendő, az Európai Bizottság felé benyújtandó elektronikus, webalapú formanyomtatványokból álló rendszerek a támogatási tervezetekről, támogatási intézkedésekről,
14. SANI rendszer: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján közzétett honlapon, a miniszter által biztosított bejelentkezési névvel és jelszóval elérhető, a támogatást nyújtó által kitöltendő, az Európai Bizottság felé benyújtandó elektronikus, webalapú formanyomtatványokból álló rendszerek a támogatási tervezetekről, támogatási intézkedésekről,
15. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve,
16. támogatási program: a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 1. cikk d) pontja szerinti intézkedés,
17. támogatást folyósító: az állami támogatásnak a támogatás kedvezményezettjéhez történő eljuttatásának pénzügyi lebonyolításában részt vevő szerv,
18. támogatást nyújtó: az egyedi támogatás odaítéléséről döntő vagy a támogatási program, illetve a pályázat elkészítéséért felelős szerv vagy személy,
19. támogatástartalom: a kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak a 2. mellékletben meghatározott módszer alapján számított értéke,
19a. vadgazdálkodási állami támogatás: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben meghatározott célok teljesítése érdekében végzett tevékenységekre nyújtott állami támogatás,
19b. vidékfejlesztési állami támogatás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i, 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó cikkei szerinti állami támogatás,
19b. vidékfejlesztési állami támogatás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i, 11305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) és a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet] vonatkozó cikkei szerinti állami támogatás,
20. visszafizettetési kamatláb: a 794/2004/EK bizottsági rendelet 9-11. cikkében foglaltak szerint megállapított kamatláb,
21. termékágazat: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 20-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés a)-w) pontjában szereplő ágazat.
22. uniós joggal összhangban levő támogatási intézkedés: a létező támogatás, továbbá a csoportmentességi rendeletek, a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek, valamint a 19. § szerinti jogi aktusokra figyelemmel a miniszter által jóváhagyott támogatási program vagy ad hoc támogatás,
23. uniós joggal összhangban levő támogatási program: a létező támogatásnak minősülő, továbbá a csoportmentességi rendeletek, a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek, valamint a 19. § szerinti jogi aktusokra figyelemmel a miniszter által jóváhagyott támogatási program.

II. FEJEZET
AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK ÁTLÁTHATÓVÁ TÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖVETELMÉNYEK

3. §
(1) A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létező támogatási programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza
a) a támogatást nyújtó megnevezését,
b) az állami támogatás célját, azon belül az 1. melléklet szerinti támogatási kategóriánként
ba) az állami támogatás formáját,
bb) az állami támogatás maximális mértékét a támogatási intenzitás vagy a támogatástartalom maximális mértékében vagy összegében kifejezve,
bc) az állami támogatás maximális mértékét a támogatási intenzitás vagy a támogatástartalom maximális mértékében vagy összegében kifejezve több forrásból igényelt állami támogatások esetében,
bd) a kedvezményezettek körét,
be) a saját forrás mértékét,
bf) az elszámolható költségek körét,
bg) az egyedi támogatás, illetve a támogatási program hatályát,
bh) a támogatási program esetében az abból történő támogatásnyújtást kizáró feltételeket,
bi) az egyedi támogatás, a támogatási program, vagy az az alapján megkötött támogatási szerződés megsértésének szankcióit,
bj) az uniós állami támogatási szabályok által előírt egyéb információkat.
bj) az adott támogatási kategóriára vonatkozó uniós állami támogatási szabályokat és a szabályok által előírt egyéb információkat,
bk) mely ágazatokra (TEAOR) terjed ki,
d) illetékes kapcsolattartó elérhetőségeit.
c) tartalmaz-e a tervezet működési támogatást,
d) a kijelölt kapcsolattartó szervezeti egység megnevezését és a kapcsolattartó személy elérhetőségeit (postacím, telefonszám és elektronikus levélcím)
da) a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentés,
db) a 18/A-18/D. § szerinti tájékoztatási és közzétételi kötelezettség,
dc) a 20. § (5) bekezdése és a 21. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség,
dd) a 34. § szerinti éves jelentéstételi kötelezettség
teljesítése vonatkozásában.
e) az egyedi támogatás vagy a támogatási program
ea) tervezett átlagos éves költségvetését és
eb) teljes költségvetését.
(1) A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó, az uniós joggal összhangban levő támogatási programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza
a) a támogatást nyújtó megnevezését,
b) az állami támogatás célját, azon belül az 1. melléklet szerinti támogatási kategóriánként
ba) az állami támogatás formáját,
bb) az állami támogatás maximális mértékét a támogatási intenzitás vagy a támogatástartalom maximális mértékében vagy összegében kifejezve,
bc) az állami támogatás maximális mértékét a támogatási intenzitás vagy a támogatástartalom maximális mértékében vagy összegében kifejezve több forrásból igényelt állami támogatások esetében,
bd) a kedvezményezettek körét,
be) a saját forrás mértékét,
bf) az elszámolható költségek körét,
bg) az egyedi támogatás, illetve a támogatási program hatályát,
bh) a támogatási program esetében az abból történő támogatásnyújtást kizáró feltételeket,
bi) az egyedi támogatás, a támogatási program, vagy az az alapján megkötött támogatási szerződés megsértésének szankcióit,
bj) az uniós állami támogatási szabályok által előírt egyéb információkat.
bj) az adott támogatási kategóriára vonatkozó uniós állami támogatási szabályokat és a szabályok által előírt egyéb információkat,
bk) mely ágazatokra (TEAOR) terjed ki,
d) illetékes kapcsolattartó elérhetőségeit.
c) tartalmaz-e a tervezet működési támogatást,
d) a kijelölt kapcsolattartó szervezeti egység megnevezését és a kapcsolattartó személy elérhetőségeit (postacím, telefonszám és elektronikus levélcím)
da) a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentés,
db) a 18/A-18/D. § szerinti tájékoztatási és közzétételi kötelezettség,
dc) a 20. § (5) bekezdése és a 21. § (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség,
dd) a 34. § szerinti éves jelentéstételi kötelezettség
teljesítése vonatkozásában.
e) az egyedi támogatás vagy a támogatási program
ea) tervezett átlagos éves költségvetését és
eb) teljes költségvetését.
(2) A támogatási tervezetben az állami támogatás formája különösen vissza nem térítendő és visszatérítendő pénzeszközök nyújtásaként, kamatmentes hitelként, kedvezményes kamatozású hitelként, kamattámogatásként, kedvezményes feltételű kezességvállalásként, állami tőkejuttatásként, adókedvezményként, adóalap-kedvezményként, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatásként, ingatlanjuttatásként, követelésről való lemondásként, tartozásátvállalásként, kedvezményes bérletként vagy kedvezményes lízingként határozható meg.
(3) Nem fizethető ki támogatás azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget.
(3) Ha uniós jogi aktus másként nem rendelkezik, nem fizethető ki támogatás azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget.
(4) Ha a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adatok bármelyike megváltozik, erről a támogatást nyújtó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás időpontját követő tizenöt napon belül tájékoztatni a minisztert.
(4) Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet és a 736/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezet nem léphet hatályba a támogatási programról, illetve egyedi támogatásról készült információs összefoglaló adatlapnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéig.
4. §   A támogatást nyújtó az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról.
4. §
(1) A támogatást nyújtó az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról.
(1) A támogatást nyújtó az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról és a támogatás odaítélésének az időpontjáról.
(2) Ha a támogatási program, egyedi támogatás, pályázati felhívás, közjogi szervezetszabályozó eszköz olyan több jogcímen nyújtható állami támogatást tartalmaz, amelyet több támogatást nyújtó szerv ítél oda, úgy a támogatási program vagy az egyedi támogatás összesített támogatástartalmáról az állami támogatást elsőként odaítélő szerv vezet nyilvántartást a vonatkozó támogatási összegekről és támogatási intenzitási mértékekről szóló uniós jogi aktusokban foglaltak betartása érdekében.
5. §
(1) Az egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás - ideértve a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006.12.28.) (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegű támogatásokat is - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az uniós állami támogatási szabályokban meghatározott mértéket.
(1) Az egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az uniós állami támogatási szabályokban meghatározott mértéket.
(1) Az azonos elszámolható költségekhez igénybe vett összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az uniós állami támogatási szabályokban meghatározott mértéket.
(2) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (HL C 194/02., 2006.8.18.) alapján részesül állami támogatásnak minősülő kockázati tőkejuttatásban, a számára megítélt bármely egyéb állami támogatás támogatási intenzitását vagy a támogatási program szerinti maximális összegét - legfeljebb a kapott tőke összegének erejéig - 20%-kal csökkenteni kell a kockázatitőke-befektetés első három évében.
(2) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (HL C 194/02., 2006.8.18.) alapján részesült állami támogatásnak minősülő kockázatitőke-juttatásban, a számára megítélt bármely egyéb állami támogatás támogatási intenzitását vagy a támogatási program szerinti legmagasabb összegét - legfeljebb a kapott kockázati tőke összegének erejéig - 20%-kal csökkenteni kell a kockázatitőke-befektetés első három évében.
(2) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (HL C 194/02., 2006.8.18.) alapján állami támogatásnak minősülő kockázatitőke-juttatásban részesült, a számára megítélt bármely egyéb állami támogatás támogatási intenzitását vagy a támogatási program szerinti legmagasabb összegét a 25. § (1) bekezdésében meghatározott területeken található vállalkozások esetén 20%-kal, egyébként pedig 50%-kal csökkenteni kell a kockázatitőke-befektetés első három évében, legfeljebb a kapott kockázati tőke összegének erejéig. A támogatási intenzitást vagy a legmagasabb támogatási összeget nem kell csökkenteni, ha a kockázatitőke-juttatást követően kapott állami támogatást a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszeréről szóló bizottsági közlemény alapján elfogadott bizottsági határozat vagy a csoportmentességi rendeletek szerinti kutatás-fejlesztési és innovációs támogatásként nyújtották.
6. §
(1) Ha uniós állami támogatási szabály másként nem rendelkezik, nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem részesülhet állami támogatásban. Egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen - akár saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.
(1) Ha uniós állami támogatási szabály másként nem rendelkezik, nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem részesülhet állami támogatásban.
(1a) Ha uniós szabály kifejezetten úgy rendelkezik, egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen - akár saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.
(1a) Az Európai Bizottságnak 2014. augusztus 1-jét megelőzően bejelentett létező támogatási program esetén egy vállalkozás a (2) és (3) bekezdés szerinti feltételek valamelyikének fennállása esetén akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha képtelen - akár saját erejéből, akár a tulajdonosai, részvényesei vagy hitelezői által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely valamely hatóság beavatkozása nélkül azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.
(1a) Az Európai Bizottságnak 2014. augusztus 1-jét megelőzően bejelentett, létező támogatásnak minősülő támogatási program esetén egy vállalkozás a (2) és (3) bekezdés szerinti feltételek valamelyikének fennállása esetén akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha képtelen - akár saját erejéből, akár a tulajdonosai, részvényesei vagy hitelezői által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely valamely hatóság beavatkozása nélkül azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.
(2) Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha
a) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén jegyzett tőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el vagy
c) az adott vállalkozás - függetlenül a vállalkozási formától - megfelel a felszámolási eljárás kritériumainak.
c) az adott vállalkozás - függetlenül a jogi formától - a saját joga alapján megfelel a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak.
c) az adott vállalkozás - függetlenül a jogi formától - a saját joga alapján megfelel a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás kritériumainak.
(3) Valamely vállalkozás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában különösen olyan esetekben is nehéz helyzetben lévőnek tekintendő, ha veszteségei nőnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös kapacitása megemelkedik, megrendelés-állománya jelentős mértékben csökken, pénzforgalma csökken, adóssága nő, a nettó eszközérték leírása csökken vagy teljesen leírásra kerül.
(4) Ha a támogatási intézkedés a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást csak akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a csoportmentességi rendelet 1. cikk (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(4) Ha a támogatási intézkedés
a) az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást csak akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a csoportmentességi rendelet 1. cikk (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást csak akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
b) a halászati csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást csak akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a halászati csoportmentességi rendelet 2. cikk i) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) a 736/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást csak akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a 736/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk i) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk 5. pontjában meghatározott feltételeknek.
(4a) Ha a támogatási intézkedés a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a vállalkozást akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha legalább az alábbi kategóriák egyikébe beletartozik:
a) részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében, amennyiben a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
b) közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás indítható,
d) olyan vállalkozás, amely
da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy
db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,
e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.
(4a) Ha a támogatási intézkedés a 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a vállalkozást akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha legalább az alábbi kategóriák egyikébe beletartozik:
a) részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében, amennyiben a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
a) olyan társaság esetén, a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
a) olyan társaság esetén, ahol a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható,
b) közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás indítható,
d) olyan vállalkozás, amely
da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy
db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,
e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.
(4a) Ha a támogatási intézkedés a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet és az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a vállalkozást akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha legalább az alábbi kategóriák egyikébe beletartozik:
a) részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében, amennyiben a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
a) olyan társaság esetén, a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
a) olyan társaság esetén, ahol a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható,
b) közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás indítható,
d) olyan vállalkozás, amely
da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy
db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,
e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.
(4b) A (4a) bekezdés a) és b) pontját nem kell alkalmazni
a) a kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozások esetében és
b) a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság szempontjából olyan kis- és középvállalkozások esetében, amelyeknél az első kereskedelmi értékesítéstől számítva hét év még nem telt el, ha a kis- és középvállalkozás a kiválasztott pénzügyi közvetítő hivatalos átvilágítása alapján kockázatfinanszírozási befektetésre jogosult.
(4b) A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a (4a) bekezdés a) és b) pontját nem kell alkalmazni
a) a kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozások esetében és
b) a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság szempontjából olyan kis- és középvállalkozások esetében, amelyeknél az első kereskedelmi értékesítéstől számítva hét év még nem telt el, ha a kis- és középvállalkozás a kiválasztott pénzügyi közvetítő hivatalos átvilágítása alapján kockázatfinanszírozási befektetésre jogosult.
(5) A támogatást nyújtó dönt a (3) bekezdés szerinti feltétel fennállásáról.
(6) Az (1a)-(3) bekezdéstől eltérően egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal rövid- vagy középtávon feladná üzleti tevékenységét.
(6) Az Európai Bizottságnak 2014. augusztus 1-jén vagy azt követően bejelentett létező támogatási program vagy egyedi támogatás esetén egy vállalkozás a (7) bekezdés szerinti feltételek valamelyikének fennállása esetén akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha valamely hatóság beavatkozása nélkül rövid- vagy középtávon feladná üzleti tevékenységét.
(6) Az Európai Bizottságnak 2014. augusztus 1-jén vagy azt követően bejelentett, létező támogatásnak minősülő támogatási program vagy egyedi támogatás esetén egy vállalkozás a (7) bekezdés szerinti feltételek valamelyikének fennállása esetén akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha valamely hatóság beavatkozása nélkül rövid- vagy középtávon feladná üzleti tevékenységét.
(7) Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha
a) részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen ha a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
b) közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég esetében, ha a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás indítható,
d) olyan vállalkozás, amely
da) megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy
db) szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,
e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.
(7) Valamely vállalkozás akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha
a) részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen ha a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
a) olyan társaság esetén, ahol a tagok felelőssége a társaság tartozásai tekintetében korlátozott, így különösen a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, különösen amennyiben a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik,
b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, így különösen a közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés és egyéni cég esetében, amennyiben a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható,
b) közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég esetében, ha a vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette,
c) olyan vállalkozás, amely ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján hitelezői kérelmére kollektív fizetésképtelenségi eljárás indítható,
e) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél.
(8) A kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozást csak a (7) bekezdés c) pontja szerinti feltétel fennállása esetén kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni.

III. FEJEZET
ÁLLAMI TÁMOGATÁST TARTALMAZÓ TERVEZETEK BEJELENTÉSÉNEK ÉS A MINISZTER EZZEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAI

III. FEJEZET
ÁLLAMI TÁMOGATÁST TARTALMAZÓ TERVEZETEK BEJELENTÉSÉNEK ÉS A KORMÁNY EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS TAGJA EZZEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAI

III. FEJEZET
ÁLLAMI TÁMOGATÁST TARTALMAZÓ TERVEZETEK BEJELENTÉSÉNEK ÉS A MINISZTER EZZEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAI

3. A BEJELENTÉSRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

7. §
(1) A támogatást nyújtónak a támogatási tervezetet - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - be kell jelentenie a miniszter részére.
(1) A támogatást nyújtónak a támogatási tervezetet - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - be kell jelentenie a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja részére.
(1) A támogatást nyújtónak a támogatási tervezetet - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - be kell jelentenie a miniszter részére.
(2) Az állami támogatásról rendelkező jogszabály tervezetét csak a miniszter 11. § (1) bekezdése szerinti állásfoglalása, illetve - az Európai Bizottság felé történő bejelentési kötelezettség esetén - a bejelentési értesítő kiadását követően lehet közigazgatási egyeztetésre, vagy a képviselőtestület elé bocsátani.
(2) Az állami támogatásról rendelkező jogszabály tervezetét csak a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának 11. § (1) bekezdése szerinti állásfoglalása, illetve - az Európai Bizottság felé történő bejelentési kötelezettség esetén - a bejelentési értesítő kiadását követően lehet közigazgatási egyeztetésre, vagy a képviselőtestület elé bocsátani.
(2) Az állami támogatásról rendelkező jogszabály tervezetét csak a miniszternek 11. § (1) bekezdése szerinti állásfoglalása, illetve - az Európai Bizottság felé történő bejelentési kötelezettség esetén - a bejelentési értesítő kiadását követően lehet közigazgatási egyeztetésre, vagy a képviselőtestület elé bocsátani.
(2) Az állami támogatásról rendelkező jogszabály tervezetét csak a miniszter 11. § (1) bekezdése szerinti állásfoglalása kiadását, vagy - az Európai Bizottság felé történő bejelentési kötelezettség esetén - az Európai Bizottság által elektronikus úton küldött, a bejelentés megtörténtéről szóló visszaigazolás támogatást nyújtó általi kézhezvételét követően lehet közigazgatási egyeztetésre bocsátani.
(2) Az állami támogatásról rendelkező jogszabály tervezetét csak a miniszter 11. § (1) bekezdése szerinti állásfoglalása kiadását, vagy - az Európai Bizottság felé történő bejelentési kötelezettség esetén - az Európai Bizottság által elektronikus úton küldött, a bejelentés megtörténtéről szóló visszaigazolás támogatást nyújtó általi kézhezvételét követően lehet közigazgatási egyeztetésre bocsátani vagy helyi önkormányzat képviselő- testületének benyújtani.
(2a) Ha a támogatást nyújtó a miniszter támogatási programra vonatkozó jóváhagyásának megszerzését követően a támogatási tervezet 3. § (1) bekezdésben szereplő bármely elemét módosítja, a módosított tervezetet köteles az (1) bekezdés szerint ismételten bejelenteni.
(2a) Ha a támogatást nyújtó a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja támogatási programra vonatkozó jóváhagyásának megszerzését követően a támogatási tervezet 3. § (1) bekezdésben szereplő bármely elemét módosítja, a módosított tervezetet köteles az (1) bekezdés szerint ismételten bejelenteni.
(2a) Ha a támogatást nyújtó a miniszter támogatási programra vonatkozó jóváhagyásának megszerzését követően a támogatási tervezet 3. § (1) bekezdésben szereplő bármely elemét módosítja, a módosított tervezetet köteles az (1) bekezdés szerint ismételten bejelenteni.
(3) Az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezet
a) az eljárási rendelet 4. cikk (2) vagy (3) bekezdése, vagy 7. cikk (3) bekezdése szerinti bizottsági határozat meghozataláig,
a) a 659/1999/EK tanácsi rendelet 4. cikk (2) vagy (3) bekezdése, vagy 7. cikk (3) bekezdése szerinti bizottsági határozat meghozataláig,
a) a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 4. cikk (2) vagy (3) bekezdése, vagy 9. cikk (3) bekezdése szerinti bizottsági határozat meghozataláig,
b) a 16. § (2) bekezdése szerinti esetben a miniszter 16. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásának kézhezvételéig, illetve
b) a 16. § (2) bekezdése szerinti esetben a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja 16. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásának kézhezvételéig, illetve
b) a 16. § (2) bekezdése szerinti esetben a miniszter 16. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásának kézhezvételéig, illetve
c) ha az Európai Bizottság az eljárási rendelet 7. cikk (4) bekezdése alapján feltételeket határoz meg, e feltételek teljesüléséig
c) ha az Európai Bizottság a 659/1999/EK tanácsi rendelet 7. cikk (4) bekezdése alapján feltételeket határoz meg, e feltételek teljesüléséig
c) ha az Európai Bizottság a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 9. cikk (4) bekezdése alapján feltételeket határoz meg, e feltételek teljesüléséig
nem léphet hatályba.
(4) Nem kell bejelenteni - a 18. § alá tartozó támogatások és a pályázatok kivételével - a létező támogatási programból nyújtott támogatást.
(4) Nem kell bejelenteni - a 18. § alá tartozó támogatások és a pályázatok kivételével - az uniós joggal összhangban levő támogatási programból nyújtott támogatást.
(5) A támogatási tervezet uniós állami támogatási szabályoknak való megfelelőségének biztosítása a támogatást nyújtó felelőssége.
8. §
(1) A bejelentési kötelezettség teljesítéséért az a támogatást nyújtó felelős, aki a támogatási programot tartalmazó jogszabály, egyedi támogatást tartalmazó okirat vagy határozat elkészítéséért felel.
(1) A bejelentési kötelezettség teljesítéséért az a támogatást nyújtó felelős, aki a támogatási programot, egyedi támogatást tartalmazó dokumentum, különösen jogszabály, okirat vagy határozat elkészítéséért felel.
(2) A bejelentés
a) a csoportmentességi rendelet, illetve csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási tervezetek esetében a támogatási tervezet egy példányának,
a) a csoportmentességi rendeletek, illetve csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek hatálya alá tartozó támogatási tervezetek esetében a támogatási tervezet egy példányának,
b) az Európai Bizottság részére történő bejelentést igénylő támogatások esetében a támogatási tervezet egy példányának, valamint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványok
benyújtásából, és azok elektronikus formátumának a tvi@nfm.gov.hunfm.gov.hu~ címre történő megküldéséből áll.
(2) A bejelentés
a) a csoportmentességi rendeletek, illetve csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek hatálya alá tartozó támogatási tervezetek esetében a támogatási tervezet egy példányának,
b) az Európai Bizottság részére történő bejelentést igénylő támogatások esetében a támogatási tervezet egy példányának, valamint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványok
benyújtásából, és azok elektronikus formátumának a tvi@me.gov.hume.gov.hu~ címre történő megküldéséből áll.
9. §
(1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, e tényről a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül értesíti a támogatást nyújtót.
(1) Ha a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, e tényről a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül értesíti a támogatást nyújtót.
(1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, e tényről a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül értesíti a támogatást nyújtót.
(2) Ha a támogatást nyújtó nem ért egyet a miniszter (1) bekezdés szerinti megállapításával, a minisztertől írásban kérheti, hogy a támogatási tervezetet a miniszter az 5. alcímben foglaltak szerint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon az Európai Bizottság részére jelentse be, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak.
(2) Ha a támogatást nyújtó nem ért egyet a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának (1) bekezdés szerinti megállapításával, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjától írásban kérheti, hogy a támogatási tervezetet a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja az 5. alcímben foglaltak szerint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon az Európai Bizottság részére jelentse be, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak.
(2) Ha a támogatást nyújtó nem ért egyet a miniszter (1) bekezdés szerinti megállapításával, a minisztertől írásban kérheti, hogy a támogatási tervezetet a miniszter az 5. alcímben foglaltak szerint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon az Európai Bizottság részére jelentse be, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak.
(3) Ha a bejelentett támogatási tervezetből egyértelműen nem állapítható meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, a támogatási tervezetet a miniszter az 5. alcímben foglaltak szerint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon az Európai Bizottság részére a támogatást nyújtó egyetértésével bejelenti, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak.
(3) Ha a bejelentett támogatási tervezetből egyértelműen nem állapítható meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, a támogatási tervezetet a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja az 5. alcímben foglaltak szerint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon az Európai Bizottság részére a támogatást nyújtó egyetértésével bejelenti, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak.
(3) Ha a bejelentett támogatási tervezetből egyértelműen nem állapítható meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, a támogatási tervezetet a miniszter az 5. alcímben foglaltak szerint a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon az Európai Bizottság részére a támogatást nyújtó egyetértésével bejelenti, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság állapítsa meg, hogy a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak.
10. §
(1) A miniszter eljárása során - ésszerű határidő megjelölésével - kiegészítő információt kérhet a támogatást nyújtótól és a lehetséges kedvezményezettektől. Ebben az esetben a 9. § (1) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében, a 14. § (1) bekezdésében és a 17. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidő a kiegészítő információ kézhezvételétől kezdődik.
(1) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja eljárása során - ésszerű határidő megjelölésével - kiegészítő információt kérhet a támogatást nyújtótól és a lehetséges kedvezményezettektől. Ebben az esetben a 9. § (1) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében, a 14. § (1) bekezdésében és a 17. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidő a kiegészítő információ kézhezvételétől kezdődik.
(1) A miniszter eljárása során - ésszerű határidő megjelölésével - kiegészítő információt kérhet a támogatást nyújtótól és a lehetséges kedvezményezettektől. Ebben az esetben a 9. § (1) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében, a 14. § (1) bekezdésében és a 17. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidő a kiegészítő információ kézhezvételétől kezdődik.
(2) A miniszter a bejelentés során előzetes véleményt, állásfoglalást vagy bejelentési értesítőt ad ki, vagy a 9. § (1) bekezdése szerint értesíti a támogatást nyújtót.
(2) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a bejelentés során előzetes véleményt, állásfoglalást vagy bejelentési értesítőt ad ki, vagy a 9. § (1) bekezdése szerint értesíti a támogatást nyújtót.
(2) A miniszter a bejelentés során előzetes véleményt, állásfoglalást vagy bejelentési értesítőt ad ki, vagy a 9. § (1) bekezdése szerint értesíti a támogatást nyújtót.
(2) A miniszter a bejelentés során előzetes véleményt vagy állásfoglalást ad ki, vagy a 9. § (1) bekezdése szerint értesíti a támogatást nyújtót. A 8. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 9. § (2) és (3) bekezdése szerinti, az Európai Bizottság felé történő bejelentés esetén a bejelentés megtörténtét az Európai Bizottság által elektronikus úton küldött visszaigazolás igazolja a támogatást nyújtó felé.
(3) A központi költségvetésből, illetve az elkülönített állami pénzalapokból nyújtott állami támogatás esetében a miniszter az előzetes véleményét, illetve állásfoglalását annak kiadását követő harminc napon belül megküldi a Magyar Államkincstárnak.
(3) A központi költségvetésből, illetve az elkülönített állami pénzalapokból nyújtott állami támogatás esetében a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja az előzetes véleményét, illetve állásfoglalását annak kiadását követő harminc napon belül megküldi a Magyar Államkincstárnak.
(3) A központi költségvetésből, illetve az elkülönített állami pénzalapokból nyújtott állami támogatás esetében a miniszter az előzetes véleményét, illetve állásfoglalását annak kiadását követő harminc napon belül megküldi a Magyar Államkincstárnak.
(3) A központi költségvetésből, illetve az elkülönített állami pénzalapokból nyújtott állami támogatás esetében a miniszter az előzetes véleményét, illetve állásfoglalását annak kiadását követő harminc napon belül megküldi a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: kincstár).
(3) A központi költségvetésből, illetve az elkülönített állami pénzalapokból nyújtott állami támogatás esetében a miniszter az előzetes véleményét, illetve állásfoglalását annak kiadását követő harminc napon belül megküldi a kifizető ügynökségnek.

4. A csekély összegű támogatásokkal és a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó támogatási tervezetekkel kapcsolatos eljárás

4. A csekély összegű támogatásokkal és a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatási tervezetekkel kapcsolatos eljárás

11. §
(1) Ha a miniszter megállapítja, hogy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet vagy a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozik és a feltételeinek megfelel, állásfoglalást ad ki, amelyet a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül megküld a támogatást nyújtónak.
(1) Ha a miniszter megállapítja, hogy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozik és a feltételeinek megfelel, állásfoglalást ad ki, amelyet a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül megküld a támogatást nyújtónak.
(1) Ha a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja megállapítja, hogy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozik és a feltételeinek megfelel, állásfoglalást ad ki, amelyet a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül megküld a támogatást nyújtónak.
(1) Ha a miniszter megállapítja, hogy a bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozik és a feltételeinek megfelel, állásfoglalást ad ki, amelyet a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül megküld a támogatást nyújtónak.
(2) Ha a támogatási tervezet csekély összegű támogatásnak minősül, a miniszter állásfoglalásában felhívja a támogatást nyújtót, hogy - a 4. §-ban foglaltakon túl - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet szerinti, a kedvezményezettet terhelő speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről is tájékoztassa a kedvezményezettet.
(2) Ha a támogatási tervezet csekély összegű támogatásnak minősül, a miniszter állásfoglalásában felhívja a támogatást nyújtót, hogy - a 4. §-ban foglaltakon túl - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek szerinti, a kedvezményezettet terhelő speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről is tájékoztassa a kedvezményezettet.
(2) Ha a támogatási tervezet csekély összegű támogatásnak minősül, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja állásfoglalásában felhívja a támogatást nyújtót, hogy - a 4. §-ban foglaltakon túl - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek szerinti, a kedvezményezettet terhelő speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről is tájékoztassa a kedvezményezettet.
(2) Ha a támogatási tervezet csekély összegű támogatásnak minősül, a miniszter állásfoglalásában felhívja a támogatást nyújtót, hogy - a 4. §-ban foglaltakon túl - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek szerinti, a kedvezményezettet terhelő speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről is tájékoztassa a kedvezményezettet.
(3) A csekély összegű támogatásokkal, valamint a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatos speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a támogatást nyújtó gondoskodik.
(3) A csekély összegű támogatásokkal, valamint a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatos speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a támogatást nyújtó gondoskodik.
(4) A csekély összegű támogatások esetében a támogatást nyújtó gondoskodik az uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatáshalmozódási szabályok betartásáról.
(5) A Bizottság külön kérésére a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja az általános de minimis rendelet és a halászati de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások esetében - a csekély összegű (de minimis) rendeletek alkalmazásával kapcsolatos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által működtetett nyilvántartási rendszer alapján - az MVH által összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.
(5) A Bizottság külön kérésére a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a régi általános de minimis rendelet, az általános de minimis rendelet és a halászati de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások esetében - a csekély összegű (de minimis) rendeletek alkalmazásával kapcsolatos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által működtetett nyilvántartási rendszer alapján - az MVH által összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.
(5) A Bizottság külön kérésére a miniszter az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások esetében - a csekély összegű (de minimis) rendeletek alkalmazásával kapcsolatos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által működtetett nyilvántartási rendszer alapján - az MVH által összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.
(5) A Bizottság külön kérésére a miniszter az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási (a továbbiakban együtt: agrár) és vidékfejlesztési állami támogatások esetében - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek alkalmazásával kapcsolatos, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által működtetett nyilvántartási rendszer alapján - az MVH által összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.
(5) A Bizottság külön kérésére a miniszter az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási (a továbbiakban együtt: agrár) és vidékfejlesztési állami támogatások esetében - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek alkalmazásával kapcsolatos, a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszer alapján - az MVH által összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.
(5) A Bizottság külön kérésére a miniszter az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási (a továbbiakban együtt: agrár) és vidékfejlesztési állami támogatások esetében - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek alkalmazásával kapcsolatos, a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszer alapján - az általa összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.
(5) A Bizottság kérésére a miniszter az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási (a továbbiakban együtt: agrár) és vidékfejlesztési állami támogatások esetében - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletekben meghatározott, a kifizető ügynökség által működtetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 26. § (1) bekezdés f) pontja szerint vezetett nyilvántartási rendszer alapján - az általa összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.
(5) A Bizottság kérésére a miniszter az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási (a továbbiakban együtt: agrár) és vidékfejlesztési állami támogatások esetében - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletekben meghatározott, a Magyar Államkincstár mint kifizető ügynökség (a továbbiakban: kifizető ügynökség) által működtetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 26. § (1) bekezdés f) pontja szerint vezetett nyilvántartási rendszer alapján - az általa összeállított információkat továbbítja a Bizottság részére.
(6) Az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások kedvezményezettjei vonatkozásában a (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése céljából
a) az MVH évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az általános de minimis rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,
b) a Kincstár az általa működtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a) pontban szabályozott adatszolgáltatásában szereplő - az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatásban részesülő - kedvezményezettekről az MVH részére.
(6) A régi általános de minimis rendelet és az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások kedvezményezettjei vonatkozásában a (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése céljából
a) az MVH évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon a régi általános de minimis rendelet és az általános de minimis rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,
b) a Kincstár az általa működtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a) pontban szabályozott adatszolgáltatásában szereplő - a régi általános de minimis rendelet és az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatásban részesülő - kedvezményezettekről az MVH részére.
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások kedvezményezettjei vonatkozásában a (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése céljából
a) az MVH évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,
b) a Kincstár az általa működtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a) pontban szabályozott adatszolgáltatásában szereplő - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatásban részesülő - kedvezményezettekről az MVH részére.
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások kedvezményezettjei vonatkozásában a (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése céljából
a) az MVH évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános agrár és vidékfejlesztési állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) és a minisztert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,
a) az MVH évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános agrár és vidékfejlesztési állami támogatási adatokról a kincstárt és a minisztert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,
a) az MVH évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános agrár és vidékfejlesztési állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: kincstár) és a minisztert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,
b) a Kincstár az általa működtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a) pontban szabályozott adatszolgáltatásában szereplő - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatásban részesülő - kedvezményezettekről az MVH részére.
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások kedvezményezettjei vonatkozásában a (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése céljából
a) az MVH évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános agrár és vidékfejlesztési állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: kincstár) és a minisztert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,
a) a kifizető ügynökség évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános agrár és vidékfejlesztési állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: kincstár) és a minisztert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,
a) a kifizető ügynökség évenként legalább egy alkalommal tájékoztatja a nem nyilvános agrár és vidékfejlesztési állami támogatási adatokról a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) és a minisztert az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) szabályozott módon az 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához kapcsolódóan,
b) a Kincstár az általa működtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a) pontban szabályozott adatszolgáltatásában szereplő - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatásban részesülő - kedvezményezettekről az MVH részére.
b) a Kincstár az általa működtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a) pontban szabályozott adatszolgáltatásában szereplő - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatásban részesülő - kedvezményezettekről a kifizető ügynökség részére.
b) a Kincstár az általa működtetett kincstári monitoring rendszer alapján adatot szolgáltat kedvezményezettenkénti bontásban az Ávr.-ben szabályozott módon a kifizető ügynökség a) pontban szabályozott adatszolgáltatásában szereplő - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatásban részesülő - kedvezményezettekről a kifizető ügynökség részére.
(7) A (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer működésének céljából a támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett részére megküldendő támogatási kategóriáról és támogatástartalomról szóló értesítés adatait elektronikus formában köteles az általános de minimis rendelet és a halászati de minimis rendeletek hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás esetében az MVH részére is, valamint az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás esetében az Ávr.-ben szabályozott módon, külön a Kincstár részére is megküldeni.
(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer működésének céljából a támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett részére megküldendő támogatási kategóriáról és támogatástartalomról szóló értesítés adatait elektronikus formában köteles a régi általános de minimis rendelet, az általános de minimis rendelet és a halászati de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás esetében az MVH részére is, valamint a régi általános de minimis rendelet és az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás esetében az Ávr.-ben szabályozott módon, külön a Kincstár részére is megküldeni.
(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer működésének céljából a támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett részére megküldendő támogatási kategóriáról és támogatástartalomról szóló értesítés adatait elektronikus formában köteles az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás esetében az MVH részére is, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás esetében az Ávr.-ben szabályozott módon, külön a Kincstár részére is megküldeni.
(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer működésének céljából a támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett részére megküldendő támogatási kategóriáról és támogatástartalomról szóló értesítés adatait elektronikus formában köteles az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatás esetében az MVH részére is, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatás esetében az Ávr.-ben szabályozott módon, külön a Kincstár részére is megküldeni.
(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer működésének céljából a támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett részére megküldendő támogatási kategóriáról és támogatástartalomról szóló értesítés adatait elektronikus formában köteles az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatás esetében a kifizető ügynökség részére is, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatás esetében az Ávr.-ben szabályozott módon, külön a kincstár részére is megküldeni.
(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer működésének céljából a támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett részére megküldendő támogatási kategóriáról és támogatástartalomról szóló értesítés adatait elektronikus formában köteles az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatás esetében a kifizető ügynökség részére is, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár és vidékfejlesztési állami támogatás esetében az Ávr.-ben szabályozott módon, külön a Kincstár részére is megküldeni.
(7a) Ha az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű egyedi támogatás vagy támogatási program kizárólag egy termékágazat támogatására irányul, akkor a támogatást nyújtó az ilyen támogatási intézkedéssel érintett termékágazatot a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentésben köteles megjelölni, és a (7b) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítése érdekében tájékoztatni a kifizető ügynökséget.
(7b) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatások vonatkozásában a kifizető ügynökség az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer alkalmazásával biztosítja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát betartását.
(8) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (6) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó által szolgáltatott adatok, valamint az általános de minimis rendelet és a halászati de minimis rendelet által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján - vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában - az MVH, mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy egy kedvezményezettre vonatkozóan bármely hároméves időszakot tekintve
a) a csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímeken a halászati de minimis rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, valamint az általános de minimis rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek ne kerüljenek túllépésre, továbbá
b) a halászati csekély összegű (de minimis) támogatások halmozott összegei ne haladják meg a vonatkozó bizottsági rendelet mellékletében Magyarország számára meghatározott összegeket.
(8) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (6) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó által szolgáltatott adatok, valamint a régi általános de minimis rendelet, az általános de minimis rendelet és a halászati de minimis rendelet által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján - vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában - az MVH, mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy egy kedvezményezettre vonatkozóan bármely hároméves időszakot tekintve
a) a csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímeken a halászati de minimis rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, a régi általános de minimis rendelet 2. cikk (2) bekezdésében, valamint az általános de minimis rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek ne kerüljenek túllépésre, továbbá
b) a halászati csekély összegű (de minimis) támogatások halmozott összegei ne haladják meg a vonatkozó bizottsági rendelet mellékletében Magyarország számára meghatározott összegeket.
(8) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (6) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó által szolgáltatott adatok, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 875/2007/EK bizottsági rendelet által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján - vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában - az MVH, mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy egy kedvezményezettre vonatkozóan bármely hároméves időszakot tekintve
a) a csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímeken a 875/2007/EK bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek ne kerüljenek túllépésre, továbbá
b) a halászati csekély összegű (de minimis) támogatások halmozott összegei ne haladják meg a vonatkozó bizottsági rendelet mellékletében Magyarország számára meghatározott összegeket.
(8) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (6) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó által szolgáltatott adatok, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján - agrár és vidékfejlesztési állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában - az MVH mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy egy kedvezményezettre vonatkozóan bármely hároméves időszakot tekintve
a) a csekély összegű támogatás jogcímeken az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek külön-külön ne kerüljenek túllépésre és e csekély összegű támogatások együttes összege ne haladja meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összeget, továbbá
b) a mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások halmozott összegei ne haladják meg a tárgyévben és az azt megelőző két naptári év tekintetében a vonatkozó bizottsági rendelet mellékletében Magyarország számára meghatározott összegeket.
(8) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (6) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó által szolgáltatott adatok, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján - agrár és vidékfejlesztési állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában - a kifizető ügynökség mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy egy kedvezményezettre vonatkozóan bármely hároméves időszakot tekintve
a) a csekély összegű támogatás jogcímeken az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek külön-külön ne kerüljenek túllépésre és e csekély összegű támogatások együttes összege ne haladja meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összeget, továbbá
b) a mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások halmozott összegei ne haladják meg a tárgyévben és az azt megelőző két naptári év tekintetében a vonatkozó bizottsági rendelet mellékletében Magyarország számára meghatározott összegeket.
(8) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok, a (6) bekezdés b) pontja alapján és a támogatást nyújtó által szolgáltatott adatok, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet által előírt, kedvezményezettek által tett nyilatkozatok alapján - az agrár és vidékfejlesztési állami támogatás kedvezményezettjei vonatkozásában - a kifizető ügynökség mint támogatást nyújtó szerv ellenőrzi, hogy csekély összegű támogatások nyújtásánál bármely hároméves időszakot tekintve
a) a kedvezményezett és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások vonatkozásában
aa) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdésében, a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek külön-külön ne kerüljenek túllépésre,
ab) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozható, és
ac) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatások együttes összege ne haladja meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott összeget, továbbá
b) a mezőgazdasági, valamint a halászati csekély összegű támogatások halmozott összegei ne haladják meg a tárgyévben és az azt megelőző két naptári év tekintetében az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében, illetve a 717/2014/EU bizottsági rendelet mellékletében Magyarország számára meghatározott összegeket.
(9) Az általános de minimis rendelet és a halászati de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások esetében a támogatást nyújtó a támogatás megalapozása érdekében, annak odaítélése előtt megkeresi az MVH-t, amely a (5) bekezdés szerinti nyilvántartása alapján a támogatást nyújtó szerv számára adatot szolgáltat.
(9) A régi általános de minimis rendelet, az általános de minimis rendelet és a halászati de minimis rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások esetében a támogatást nyújtó a támogatás megalapozása érdekében, annak odaítélése előtt megkeresi az MVH-t, amely a (5) bekezdés szerinti nyilvántartása alapján a támogatást nyújtó szerv számára adatot szolgáltat.
(9) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások esetében a támogatást nyújtó a támogatás megalapozása érdekében, annak odaítélése előtt megkeresi az MVH-t, amely a (5) bekezdés szerinti nyilvántartása alapján a támogatást nyújtó szerv számára adatot szolgáltat.
(9) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások esetében a támogatást nyújtó a támogatás megalapozása érdekében, annak odaítélése előtt megkeresi az MVH-t, amely az (5) bekezdés szerinti nyilvántartása alapján a támogatást nyújtó szerv számára adatot szolgáltat.
(9) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások esetében a támogatást nyújtó a támogatás megalapozása érdekében, annak odaítélése előtt megkeresi a kifizető ügynökséget, amely az (5) bekezdés szerinti nyilvántartása alapján a támogatást nyújtó szerv számára adatot szolgáltat.
(9) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások esetében a támogatást nyújtó a támogatás megalapozása érdekében, annak odaítélése előtt elektronikus úton megkeresi a kifizető ügynökséget, amely az (5) bekezdés szerinti nyilvántartása alapján a támogatást nyújtó szerv számára elektronikus úton adatot szolgáltat.
(10) Ha a támogatást nyújtó szerv az MVH által rendelkezésre bocsátott, (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer szerinti adatok alapján észleli, hogy az adott kedvezményezett vonatkozásában a (9) bekezdésben meghatározott feltételek a nyújtani tervezett vidékfejlesztési és halászati európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó állami támogatások vonatkozásában nem teljesülnek, úgy a támogatást nyújtó szerv megtagadja a tervezett támogatás nyújtását.
(10) Ha a támogatást nyújtó szerv az MVH által rendelkezésre bocsátott, (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer szerinti adatok alapján észleli, hogy az adott kedvezményezett vonatkozásában a (9) bekezdésben meghatározott feltételek a nyújtani tervezett agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások vonatkozásában nem teljesülnek, úgy a támogatást nyújtó szerv megtagadja a tervezett támogatás nyújtását.
(10) Ha a támogatást nyújtó szerv a kifizető ügynökség által rendelkezésre bocsátott, (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer szerinti adatok alapján észleli, hogy az adott kedvezményezett vonatkozásában a (9) bekezdésben meghatározott feltételek a nyújtani tervezett agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások vonatkozásában nem teljesülnek, úgy a támogatást nyújtó szerv megtagadja a tervezett támogatás nyújtását.
(10) Ha a támogatást nyújtó szerv a kifizető ügynökség által rendelkezésre bocsátott, (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszer szerinti adatok alapján észleli, hogy az adott kedvezményezett vonatkozásában a (8) bekezdésben meghatározott feltételek a nyújtani tervezett agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások vonatkozásában nem teljesülnek, úgy a támogatást nyújtó szerv megtagadja a tervezett támogatás nyújtását.
11/A. §
(1) Csekély összegű támogatásként nyújtott agrár és vidékfejlesztési állami támogatások esetében az alábbi, (2)-(12) bekezdések szerinti feltételeknek kell megfelelni.
(2) Ha a kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, - az MVH 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerének hatálya alá tartozó támogatások esetében - az általános, halászati és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett a támogatást nyújtó szervnek nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak. Ezt a nyilatkozatot a támogatást nyújtó szerv továbbítja a csekély összegű támogatásokról nyilvántartási rendszert működtető MVH részére.
(2) Ha a kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, - a kifizető ügynökség 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerének hatálya alá tartozó támogatások esetében - az általános, halászati és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett a támogatást nyújtó szervnek nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak. Ezt a nyilatkozatot a támogatást nyújtó szerv továbbítja a csekély összegű támogatásokról nyilvántartási rendszert működtető MVH részére.
(2) Ha a kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, - a kifizető ügynökség 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerének hatálya alá tartozó támogatások esetében - az általános, halászati és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett a támogatást nyújtó szervnek nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak. Ezt a nyilatkozatot a támogatást nyújtó szerv továbbítja a csekély összegű támogatásokról nyilvántartási rendszert működtető kifizető ügynökség részére.
(2) Ha a kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, - a kifizető ügynökség a 11. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartási rendszerének hatálya alá tartozó támogatások esetében - az általános, halászati és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett a kifizető ügynökség részére nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak.
(2) Ha a kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, a 11. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartási rendszerének hatálya alá tartozó támogatások esetében az általános, halászati és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett a kifizető ügynökség részére elektronikus úton nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal - egy vagy több másik vállalkozáson keresztül - tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak.
(2) Ha a kedvezményezett más kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, a 11. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartási rendszerének hatálya alá tartozó támogatások esetében az általános, halászati és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett a kifizető ügynökség részére elektronikus úton nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal - egy vagy több másik vállalkozáson keresztül - tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot kizárólag az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő kedvezményezettnek kell megtenni a támogatás első alkalommal történő igénylésekor.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot kizárólag az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő kedvezményezettnek kell megtenni a támogatás első alkalommal történő igénylésekor elektronikus úton a kifizető ügynökség által meghatározott módon.
(3a) A kedvezményezett a támogatást nyújtó szervnek köteles nyilatkozni arról, hogy a (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettségét teljesítette.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot a csekély összegű (de minimis) támogatás első alkalommal történő igénylésekor kell megtenni.
(4) Ha az egy és ugyanazon vállalkozásra vonatkozó tényállás változik vagy megszűnik, arról az érintett vállalkozások bármelyike jogosult legkésőbb a változást követő első alkalommal igénybe vett csekély összegű támogatást megelőzően az MVH-nak nyilatkozni.
(4) Ha az egy és ugyanazon vállalkozásra vonatkozó tényállás változik vagy megszűnik, arról az érintett vállalkozások bármelyike jogosult legkésőbb a változást követő első alkalommal igénybe vett csekély összegű támogatást megelőzően a kifizető ügynökségnek nyilatkozni.
(4) Ha az egy és ugyanazon vállalkozásra vonatkozó tényállás változik vagy megszűnik, arról az érintett vállalkozások bármelyike jogosult legkésőbb a változást követő első alkalommal történő csekély összegű támogatás igénylésekor a kifizető ügynökségnek nyilatkozni.
(4) Ha az egy és ugyanazon vállalkozásra vonatkozó tényállás változik vagy megszűnik, arról az érintett vállalkozások bármelyike jogosult legkésőbb a változást követő első alkalommal történő csekély összegű támogatás igénylésekor a kifizető ügynökségnek elektronikus úton nyilatkozni.
(5) Az MVH a 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben az egy és ugyanazon vállalkozásnak tekintendő kedvezményezettek vonatkozásában a 11. § (8) bekezdés a) pontja szerinti összegeket összevontan kezeli.
(5) A kifizető ügynökség a 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben az egy és ugyanazon vállalkozásnak tekintendő kedvezményezettek vonatkozásában a 11. § (8) bekezdés a) pontja szerinti összegeket összevontan kezeli.
(5) A kifizető ügynökség a 11. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartási rendszerben az egy és ugyanazon vállalkozásnak tekintendő kedvezményezetteket nyilvántartásba veszi és vonatkozásukban a 11. § (8) bekezdés a) pontja szerinti összegeket összevontan kezeli.
(6) A Polgári Törvénykönyv szerinti átalakulást (egyesülés, szétválás) követően a csekély összegű támogatás első alkalommal történő igénylésekor a jogutód kedvezményezett tájékoztatást nyújt az MVH részére az átalakulás tényéről.
(6) A Polgári Törvénykönyv szerinti átalakulást (egyesülés, szétválás) követően a csekély összegű támogatás első alkalommal történő igénylésekor a jogutód kedvezményezett tájékoztatást nyújt a kifizető ügynökség részére az átalakulás tényéről.
(6) A Polgári Törvénykönyv szerinti átalakulást, egyesülést, szétválást követően a csekély összegű támogatás első alkalommal történő igénylésekor a jogutód kedvezményezett köteles a kifizető ügynökség részére az átalakulás, egyesülés, szétválás tényéről nyilatkozni.
(6) A Polgári Törvénykönyv szerinti átalakulást, egyesülést, szétválást követően a csekély összegű támogatás első alkalommal történő igénylésekor a jogutód kedvezményezett köteles a kifizető ügynökség részére az átalakulás, egyesülés, szétválás tényéről elektronikus úton nyilatkozni.
(7) A kedvezményezett (6) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján az MVH a 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben
a) az egyesülő vállalkozások részére az egyesülés időpontjának évében, valamint az azt megelőző kettő üzleti évben megítélt valamennyi csekély összegű támogatását figyelembe veszi;
b) a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást a támogatott tevékenységet átvállaló vállalkozás tekintetében veszi figyelembe azzal, hogy ha nem állapítható meg, hogy mely vállalkozás veszi át a korábban csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet, a csekély összegű támogatást szétválással érintett új vállalkozások között a saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani.
(7) A kedvezményezett (6) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján a kifizető ügynökség a 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben
a) az egyesülő vállalkozások részére az egyesülés időpontjának évében, valamint az azt megelőző kettő üzleti évben megítélt valamennyi csekély összegű támogatását figyelembe veszi;
b) a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást a támogatott tevékenységet átvállaló vállalkozás tekintetében veszi figyelembe azzal, hogy ha nem állapítható meg, hogy mely vállalkozás veszi át a korábban csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet, a csekély összegű támogatást szétválással érintett új vállalkozások között a saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani.
(7) A kedvezményezett (6) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján a kifizető ügynökség a 11. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben
a) az egyesülő vállalkozások részére az egyesülés időpontjának évében, valamint az azt megelőző kettő üzleti évben megítélt valamennyi csekély összegű támogatását figyelembe veszi;
b) a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást a támogatott tevékenységet átvállaló vállalkozás tekintetében veszi figyelembe azzal, hogy ha nem állapítható meg, hogy mely vállalkozás veszi át a korábban csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet, a csekély összegű támogatást szétválással érintett új vállalkozások között a saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani.
(8) Ha a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 11. §-a szerinti kivételek alapján a kedvezményezett a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz vagy új üzleti évre tér át, arról a támogatás első alkalommal történő vagy az áttérést követően bármely csekély összegű támogatás igénylésekor az MVH részére tájékoztatást nyújt.
(8) Ha a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 11. §-a szerinti kivételek alapján a kedvezményezett a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz vagy új üzleti évre tér át, arról a támogatás első alkalommal történő vagy az áttérést követően bármely csekély összegű támogatás igénylésekor a kifizető ügynökség részére tájékoztatást nyújt.
(8) Ha a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 11. §-a szerinti kivételek alapján a kedvezményezett a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz vagy új üzleti évre tér át, arról a támogatás első alkalommal történő vagy az áttérést követően bármely csekély összegű támogatás igénylésekor a kifizető ügynökség részére nyilatkozni köteles.
(8) Ha a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 11. §-a szerinti kivételek alapján a kedvezményezett a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz vagy új üzleti évre tér át, arról a támogatás első alkalommal történő vagy az áttérést követően bármely csekély összegű támogatás igénylésekor a kifizető ügynökség részére elektronikus úton nyilatkozni köteles.
(9) Az (2) bekezdés szerinti nyilatkozat és az (6) és (8) bekezdésben foglalt tájékoztatások bármelyikének elmulasztása a 2007. évi XVII. törvény 69. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valótlan tényközlésnek minősül.
(9) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, valamint a (6) és (8) bekezdésben foglalt nyilatkozattételi kötelezettség bármelyikének elmulasztása a 2007. évi XVII. törvény 69. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valótlan tényközlésnek minősül.
(10) A 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 1408/2013/EU bizottsági rendelet, és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás igénylésekor a kedvezményezett nyilatkozik a támogatást nyújtó szerv részére az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett csekély összegű támogatás mértékéről.
(10) A 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 1408/2013/EU bizottsági rendelet, és a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás igénylésekor a kedvezményezett nyilatkozik a támogatást nyújtó szerv részére az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás mértékéről.
(11) A támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett (10) bekezdésben meghatározott nyilatkozatában szereplő adatokat a 11. § (9) bekezdés szerinti megkeresés előtt elektronikus formában köteles az MVH-nak megküldeni.
(11) A támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett (10) bekezdésben meghatározott nyilatkozatában szereplő adatokat a 11. § (9) bekezdés szerinti megkeresés előtt elektronikus formában köteles a kifizető ügynökségnek megküldeni.
(11a) A kifizető ügynökség a kedvezményezett kérelmére a 2007. évi XVII. törvény 55/C. §-a alapján hatósági bizonyítványt állít ki a 11. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő adatokról. A hatósági bizonyítvány kiállításához kapcsolódó eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kérelmet elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. Az elektronikus kapcsolattartásra tekintettel az eljárás során kiállított hatósági bizonyítvány közlése elektronikus úton történik.
(12) A kedvezményezett, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatás mértékéről szóló nyilatkozatnak a 11. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok minősülnek.
12. §
(1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet - megfelelő módosítással - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet vagy a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősülhet, a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak a támogatási tervezet módosítására.
(1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet - megfelelő módosítással - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősülhet, a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak a támogatási tervezet módosítására.
(1) Ha a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet - megfelelő módosítással - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősülhet, a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak a támogatási tervezet módosítására.
(1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet - megfelelő módosítással - a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősülhet, a bejelentés megtételétől számított harminc napon belül előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak a támogatási tervezet módosítására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelően módosított támogatási tervezetet a támogatást nyújtó megküldi a miniszternek. Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás
a) a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet vagy a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó és feltételeinek megfelelő támogatásnak minősül, a miniszter a 11. § alapján,
a) a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó és feltételeinek megfelelő támogatásnak minősül, a miniszter a 11. § alapján,
b) nem tartozik a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet vagy a csoportmentességi rendelet hatálya alá, de megfelel valamely más támogatási kategória feltételeinek, a miniszter a 14. § (1) bekezdése alapján,
b) nem tartozik a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, de megfelel valamely más támogatási kategória feltételeinek, a miniszter a 14. § (1) bekezdése alapján,
c) nem tartozik a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet vagy a csoportmentességi rendelet hatálya alá, és nem felel meg valamely más támogatási kategória feltételeinek, a miniszter a 15. § (3) bekezdés b) pontja alapján
c) nem tartozik a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, és nem felel meg valamely más támogatási kategória feltételeinek, a miniszter a 15. § (3) bekezdés b) pontja alapján
jár el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelően módosított támogatási tervezetet a támogatást nyújtó megküldi a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának. Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás
a) a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó és feltételeinek megfelelő támogatásnak minősül, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a 11. § alapján,
b) nem tartozik a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, de megfelel valamely más támogatási kategória feltételeinek, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a 14. § (1) bekezdése alapján,
c) nem tartozik a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, és nem felel meg valamely más támogatási kategória feltételeinek, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a 15. § (3) bekezdés b) pontja alapján
jár el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelően módosított támogatási tervezetet a támogatást nyújtó megküldi a miniszternek. Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás
a) a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó és feltételeinek megfelelő támogatásnak minősül, a miniszter a 11. § alapján,
b) nem tartozik a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, de megfelel valamely más támogatási kategória feltételeinek, a miniszter a 14. § (1) bekezdése alapján,
c) nem tartozik a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá, és nem felel meg valamely más támogatási kategória feltételeinek, a miniszter a 15. § (3) bekezdés b) pontja alapján
jár el.
13. §
(1) A támogatást nyújtó a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás esetében a támogatási tervezet bejelentésével egyidejűleg kitölti a SANI rendszerben a csoportmentességi rendelethez tartozó formanyomtatványokat.
(1) A támogatást nyújtó a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatás esetében a támogatási tervezet bejelentésével egyidejűleg kitölti a SANI rendszerben a csoportmentességi rendeletekhez tartozó formanyomtatványokat.
(2) A miniszter a csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásról rendelkező támogatási tervezet, különösen jogszabály, illetve támogatási szerződés hatálybalépéséről a csoportmentességi rendelet 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően a támogatást nyújtó által kitöltött elektronikus, webalapú formanyomtatvány SANI rendszeren keresztül történő továbbításával értesíti az Európai Bizottságot.
(2) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja az általános, illetve a halászati csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásról rendelkező támogatási tervezet, különösen jogszabály, illetve támogatási szerződés hatálybalépéséről az általános csoportmentességi rendelet 9. cikk (1) bekezdésének illetve a halászati csoportmentességi rendelet 25. cikk (1) bekezdésének megfelelően a támogatást nyújtó által kitöltött elektronikus, webalapú formanyomtatvány SANI rendszeren keresztül történő továbbításával értesíti az Európai Bizottságot.
(2) A miniszter a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásról rendelkező támogatási tervezet, különösen jogszabály, illetve támogatási szerződés hatálybalépéséről
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdésének,
b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdésének,
c) a 736/2008/EK bizottsági rendelet 25. cikk (1) bekezdésének, illetve
c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdésének,
c) az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdésének,
d) az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 20. cikk (1) bekezdésének
e) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdésének
e) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdésének és az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdésének
megfelelően a támogatást nyújtó által kitöltött elektronikus, webalapú formanyomtatvány SANI rendszeren keresztül történő továbbításával értesíti az Európai Bizottságot.

4/A. Adókedvezmény, adómentesség formájában igénybe vett csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályok

13/A. §
(1) Adókedvezmény, adómentesség formájában igénybe vett csekély összegű támogatás esetén az állami adó- és vámhatóság a támogatást nyújtó nevében a bevalláson biztosítja a 11/A. § (3a) bekezdése szerinti nyilatkozat kedvezményezett általi megtételét, továbbá a 11. § (9) bekezdésében foglalt feladat ellátása során - a bevallás feldolgozását megelőzően - megkeresi a kifizető ügynökséget, valamint a 11. § (10) bekezdése szerinti esetben - a bevallás kijavítás szabályait alkalmazva - eljár, és a kijavítás eredményeként a keretösszeg figyelembevételével megállapított adatokat tartalmazó bevallást feldolgozza.
(2) A kifizető ügynökség az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatása alapján az érvényesíteni kívánt támogatásnak megfelelő összeget a támogatási keretből a bevallás feldolgozásáról szóló értesítésig zárolja a 11. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartási rendszerben. Az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 133. § szerinti adatszolgáltatás keretében a kifizető ügynökség részére megküldi a feldolgozott bevallás szerinti támogatás adatait, amely alapján a kifizető ügynökség legfeljebb a zárolt összeg erejéig a végleges lekötést elvégzi, és a támogatás odaítéléséről szóló, a 4. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást az adatszolgáltatás beérkezésétől számított harminc napon belül elektronikus úton megküldi a kedvezményezett hivatalos elektronikus elérhetőségére.
(3) A bevallásban feltüntetett adókedvezmény önellenőrzéssel történő csökkentése esetén az állami adó- és vámhatóság az önellenőrzésről szóló bevallást feldolgozza, és a kifizető ügynökséget a (2) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja.
(4) A bevallásban feltüntetett adókedvezmény önellenőrzéssel történő növekedése esetén az állami adó- vámhatóság az (1) bekezdésben foglaltak szerinti megkeresésre kapott válasz beérkezését követően dolgozza fel az önellenőrzésről szóló bevallást.
(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt esetekben az állami adó- és vámhatóság az önellenőrzéssel érintett időszakról is tájékoztatja a kifizető ügynökséget, amely alapján a kifizető ügynökség az önellenőrzéssel érintett időszakra vonatkozó támogatási keretet veszi figyelembe.
(6) Adókedvezmény, adómentesség formájában igénybe vett, csekély összegű támogatásnak minősülő agrár- és vidékfejlesztési állami támogatás esetén a támogatás odaítélésének időpontja a bevallás feldolgozásának időpontja, támogatástartalomnak a feldolgozott bevallásban szereplő támogatási összeg, támogatási kategóriának pedig a feldolgozott bevallásban megadott jogcím tekintendő.
(7) E § alkalmazásában a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításakor a bevallás, önellenőrzés esetén az eredeti bevallás benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam az irányadó.

5. A miniszter eljárása az Európai Bizottság részére történő bejelentést igénylő támogatási tervezetek esetén

5. A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának eljárása az Európai Bizottság részére történő bejelentést igénylő támogatási tervezetek esetén

5. A miniszter eljárása az Európai Bizottság részére történő bejelentést igénylő támogatási tervezetek esetén

14. §
(1) A bejelentett támogatási tervezetet a miniszter a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Európai Bizottság részére történő prenotifikációra való alkalmasság szempontjából megvizsgálja.
(1) A bejelentett támogatási tervezetet a miniszter a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Európai Bizottság részére történő prenotifikációra vagy hivatalos bejelentésre való alkalmasság szempontjából megvizsgálja.
(1) A bejelentett támogatási tervezetet a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Európai Bizottság részére történő prenotifikációra vagy hivatalos bejelentésre való alkalmasság szempontjából megvizsgálja.
(1) A bejelentett támogatási tervezetet a miniszter a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Európai Bizottság részére történő prenotifikációra vagy hivatalos bejelentésre való alkalmasság szempontjából megvizsgálja.
(2) Ha a bejelentett támogatási tervezet prenotifikációra alkalmas, a miniszter a támogatási tervezetet és annak a támogatást nyújtó által készített angol nyelvű összefoglalóját a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül megküldi az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(2) Ha a bejelentett támogatási tervezet prenotifikációra alkalmas, vagy a támogatást nyújtó a prenotifikációra alkalmas támogatási tervezet hivatalos bejelentését kéri, a miniszter a támogatási tervezetet és annak a támogatást nyújtó által, a miniszter kérésére angol nyelven készített összefoglalóját a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül megküldi az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(2) Ha
a) a bejelentett támogatási tervezet prenotifikációra alkalmas, vagy
b) a támogatást nyújtó a prenotifikációra alkalmas támogatási tervezet hivatalos bejelentését kéri, vagy
c) az uniós állami támogatási szabályok értelmében prenotifikáció nem szükséges, és a támogatási tervezet hivatalos bejelentésre alkalmas,
a miniszter a támogatási tervezetet és annak a támogatást nyújtó által - a miniszter kérésére angol nyelven - készített összefoglalóját a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül megküldi az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(2) Ha
a) a bejelentett támogatási tervezet prenotifikációra alkalmas, vagy
b) a támogatást nyújtó a prenotifikációra alkalmas támogatási tervezet hivatalos bejelentését kéri, vagy
c) az uniós állami támogatási szabályok értelmében prenotifikáció nem szükséges, és a támogatási tervezet hivatalos bejelentésre alkalmas,
a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a támogatási tervezetet és annak a támogatást nyújtó által - a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja kérésére angol nyelven - készített összefoglalóját a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül megküldi az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(2) Ha
a) a bejelentett támogatási tervezet prenotifikációra alkalmas, vagy
b) a támogatást nyújtó a prenotifikációra alkalmas támogatási tervezet hivatalos bejelentését kéri, vagy
c) az uniós állami támogatási szabályok értelmében prenotifikáció nem szükséges, és a támogatási tervezet hivatalos bejelentésre alkalmas,
a miniszter a támogatási tervezetet és annak a támogatást nyújtó által - a miniszter kérésére angol nyelven - készített összefoglalóját a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül megküldi az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(2) Ha
a) a bejelentett támogatási tervezet prenotifikációra alkalmas, vagy
b) a támogatást nyújtó a prenotifikációra alkalmas támogatási tervezet hivatalos bejelentését kéri, vagy
c) az uniós állami támogatási szabályok értelmében prenotifikáció nem szükséges, és a támogatási tervezet hivatalos bejelentésre alkalmas,
a miniszter a támogatási tervezetet és annak a támogatást nyújtó által - a miniszter kérésére angol nyelven - készített összefoglalóját a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül megküldi az Európai Bizottságnak.
(3) Ha a prenotifikáció keretében az Európai Bizottság nem emel kifogást a támogatási tervezettel kapcsolatban, a miniszter a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(3) Ha a prenotifikáció keretében az Európai Bizottság nem emel kifogást a támogatási tervezettel kapcsolatban, a miniszter a támogatást nyújtó kérésére a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(3) Ha a prenotifikáció keretében az Európai Bizottság nem emel kifogást a támogatási tervezettel kapcsolatban, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a támogatást nyújtó kérésére a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(3) Ha a prenotifikáció keretében az Európai Bizottság nem emel kifogást a támogatási tervezettel kapcsolatban, a miniszter a támogatást nyújtó kérésére a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(3) Ha a prenotifikáció keretében az Európai Bizottság nem emel kifogást a támogatási tervezettel kapcsolatban, a miniszter a támogatást nyújtó kérésére a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz.
(4) Ha a prenotifikáció keretében az Európai Bizottság a támogatási tervezettel kapcsolatban további adatot, információt, nyilatkozatot vagy egyéb kiegészítést (a továbbiakban együtt: kiegészítést) kér, a miniszter - ésszerű határidő megjelölésével - felhívja a támogatást nyújtót, hogy a támogatási tervezetet egészítse ki.
(4) Ha a prenotifikáció vagy hivatalos bejelentés keretében az Európai Bizottság a támogatási tervezettel kapcsolatban további adatot, információt, nyilatkozatot vagy egyéb kiegészítést (a továbbiakban együtt: kiegészítés) kér, a miniszter - ésszerű határidő megjelölésével - felhívja a támogatást nyújtót, hogy a támogatási tervezetet egészítse ki.
(4) Ha a prenotifikáció vagy hivatalos bejelentés keretében az Európai Bizottság a támogatási tervezettel kapcsolatban további adatot, információt, nyilatkozatot vagy egyéb kiegészítést (a továbbiakban együtt: kiegészítés) kér, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja - ésszerű határidő megjelölésével - felhívja a támogatást nyújtót, hogy a támogatási tervezetet egészítse ki.
(4) Ha a prenotifikáció vagy hivatalos bejelentés keretében az Európai Bizottság a támogatási tervezettel kapcsolatban további adatot, információt, nyilatkozatot vagy egyéb kiegészítést (a továbbiakban együtt: kiegészítés) kér, a miniszter - ésszerű határidő megjelölésével - felhívja a támogatást nyújtót, hogy a támogatási tervezetet egészítse ki.
(5) A miniszter a támogatást nyújtótól kapott kiegészítés alapján a bejelentésre alkalmas támogatási tervezetről - a kiegészítés kézhezvételétől számított harminc napon belül - a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(5) A miniszter a támogatást nyújtótól kapott kiegészítés alapján az Európai Bizottság által is bejelentésre alkalmasnak minősített támogatási tervezetről - a kiegészítés kézhezvételétől számított harminc napon belül - a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(5) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a támogatást nyújtótól kapott kiegészítés alapján az Európai Bizottság által is bejelentésre alkalmasnak minősített támogatási tervezetről - a kiegészítés kézhezvételétől számított harminc napon belül - a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(5) A miniszter a támogatást nyújtótól kapott kiegészítés alapján az Európai Bizottság által is bejelentésre alkalmasnak minősített támogatási tervezetről - a kiegészítés kézhezvételétől számított harminc napon belül - a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz az Európai Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.
(5) A miniszter a támogatást nyújtótól kapott kiegészítés alapján az Európai Bizottság által is bejelentésre alkalmasnak minősített támogatási tervezetről - a kiegészítés kézhezvételétől számított harminc napon belül - a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül hivatalos bejelentést tesz az Európai Bizottságnak.
15. §
(1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a hozzá bejelentett támogatási tervezet nem egyeztethető össze az uniós állami támogatási szabályokkal vagy kiegészítésre szorul, és ezért az Európai Bizottság felé sem prenotifikáció megtételére, sem hivatalos bejelentésre nem alkalmas, előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak az uniós állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőség megteremtésére. A támogatást nyújtó az előzetes vélemény kézhezvételétől számított nyolc napon belül a miniszterrel a támogatási tervezetről egyeztetést kezdeményezhet.
(1) Ha a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja azt állapítja meg, hogy a hozzá bejelentett támogatási tervezet nem egyeztethető össze az uniós állami támogatási szabályokkal vagy kiegészítésre szorul, és ezért az Európai Bizottság felé sem prenotifikáció megtételére, sem hivatalos bejelentésre nem alkalmas, előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak az uniós állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőség megteremtésére. A támogatást nyújtó az előzetes vélemény kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjával a támogatási tervezetről egyeztetést kezdeményezhet.
(1) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy a hozzá bejelentett támogatási tervezet nem egyeztethető össze az uniós állami támogatási szabályokkal vagy kiegészítésre szorul, és ezért az Európai Bizottság felé sem prenotifikáció megtételére, sem hivatalos bejelentésre nem alkalmas, előzetes véleményt ad ki, amelyben javaslatot tesz a támogatást nyújtónak az uniós állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőség megteremtésére. A támogatást nyújtó az előzetes vélemény kézhezvételétől számított nyolc napon belül a miniszterrel a támogatási tervezetről egyeztetést kezdeményezhet.
(2) A támogatást nyújtó az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelően módosított támogatási tervezetet megküldi a miniszternek, valamint módosítja a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványt.
(2) A támogatást nyújtó az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelően módosított támogatási tervezetet megküldi a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának, valamint módosítja a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványt.
(2) A támogatást nyújtó az (1) bekezdés szerinti javaslatnak megfelelően módosított támogatási tervezetet megküldi a miniszternek, valamint módosítja a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványt.
(3) Ha a miniszter a támogatási tervezetről megállapítja, hogy
a) prenotifikáció megtételére alkalmas, akkora 14. § (2) bekezdése szerint, ha hivatalos bejelentésre alkalmas, akkor a 14. § (5) bekezdése szerint a hozzá tett bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül jár el,
b) prenotifikációra vagy hivatalos bejelentésre továbbra is alkalmatlan, e tényről és arról, hogy a támogatási tervezetet az Európai Bizottságnak nem továbbítja, a hozzá tett bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül értesíti a támogatást nyújtót.
(3) Ha a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a támogatási tervezetről megállapítja, hogy
a) prenotifikáció megtételére alkalmas, akkora 14. § (2) bekezdése szerint, ha hivatalos bejelentésre alkalmas, akkor a 14. § (5) bekezdése szerint a hozzá tett bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül jár el,
b) prenotifikációra vagy hivatalos bejelentésre továbbra is alkalmatlan, e tényről és arról, hogy a támogatási tervezetet az Európai Bizottságnak nem továbbítja, a hozzá tett bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül értesíti a támogatást nyújtót.
(3) Ha a miniszter a támogatási tervezetről megállapítja, hogy
a) prenotifikáció megtételére alkalmas, akkora 14. § (2) bekezdése szerint, ha hivatalos bejelentésre alkalmas, akkor a 14. § (5) bekezdése szerint a hozzá tett bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül jár el,
b) prenotifikációra vagy hivatalos bejelentésre továbbra is alkalmatlan, e tényről és arról, hogy a támogatási tervezetet az Európai Bizottságnak nem továbbítja, a hozzá tett bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül értesíti a támogatást nyújtót.
(4) Ha a támogatást nyújtó nem ért egyet a miniszter (3) bekezdés b) pontja szerinti megállapításával
a) prenotifikáció esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban kérheti a minisztert a prenotifikáció megtételére,
b) hivatalos bejelentés esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat.
b) hivatalos bejelentés és hatályos, létező támogatási programnak nem minősülő támogatás esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat.
(4) Ha a támogatást nyújtó nem ért egyet a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának (3) bekezdés b) pontja szerinti megállapításával
a) prenotifikáció esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban kérheti a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagját a prenotifikáció megtételére,
b) hivatalos bejelentés és hatályos, létező támogatási programnak nem minősülő támogatás esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat.
(4) Ha a támogatást nyújtó nem ért egyet a miniszter (3) bekezdés b) pontja szerinti megállapításával
a) prenotifikáció esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban kérheti a minisztert a prenotifikáció megtételére,
b) hivatalos bejelentés és hatályos, létező támogatási programnak nem minősülő támogatás esetében a (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat.
(5) A támogatást nyújtó (4) bekezdés a) pontja szerinti kérelme alapján a miniszter a támogatást nyújtó egyidejű értesítése mellett prenotifikáció keretében köteles a támogatási tervezetet az Európai Bizottságnak, a támogatást nyújtó által szolgáltatott adattartalommal és formában megküldeni.
(5) A támogatást nyújtó (4) bekezdés a) pontja szerinti kérelme alapján a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a támogatást nyújtó egyidejű értesítése mellett prenotifikáció keretében köteles a támogatási tervezetet az Európai Bizottságnak, a támogatást nyújtó által szolgáltatott adattartalommal és formában megküldeni.
(5) A támogatást nyújtó (4) bekezdés a) pontja szerinti kérelme alapján a miniszter a támogatást nyújtó egyidejű értesítése mellett prenotifikáció keretében köteles a támogatási tervezetet az Európai Bizottságnak, a támogatást nyújtó által szolgáltatott adattartalommal és formában megküldeni.
(6) A támogatási tervezet Európai Bizottság részére történő hivatalos bejelentéséről a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a Kormány egyedi ügyben hozott, nem nyilvános határozatban dönt.
16. §
(1) Az Európai Bizottság támogatási tervezettel kapcsolatos határozatáról a miniszter értesíti a támogatást nyújtót.
(1) Az Európai Bizottság támogatási tervezettel kapcsolatos határozatáról vagy arról a tényről, hogy az Európai Bizottság a prenotifikáció keretében vagy a 9. § (3) bekezdése szerinti esetben megállapította, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, a miniszter értesíti a támogatást nyújtót.
(1) Az Európai Bizottság támogatási tervezettel kapcsolatos határozatáról vagy arról a tényről, hogy az Európai Bizottság a prenotifikáció keretében vagy a 9. § (3) bekezdése szerinti esetben megállapította, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja értesíti a támogatást nyújtót.
(1) Az Európai Bizottság támogatási tervezettel kapcsolatos határozatáról vagy arról a tényről, hogy az Európai Bizottság a prenotifikáció keretében vagy a 9. § (3) bekezdése szerinti esetben megállapította, hogy a bejelentett támogatási tervezet alapján nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, a miniszter értesíti a támogatást nyújtót.
(2) Ha az Európai Bizottság az állami támogatás engedélyezése tekintetében nem hoz határozatot az eljárási rendelet 4. cikkében meghatározott határidőn belül, a miniszter a támogatást nyújtó kérésére az eljárási rendelet 4. cikk (6) bekezdése alapján értesíti az Európai Bizottságot.
(2) Ha az Európai Bizottság az állami támogatás engedélyezése tekintetében nem hoz határozatot az eljárási rendelet 4. cikkében meghatározott határidőn belül, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a támogatást nyújtó kérésére az eljárási rendelet 4. cikk (6) bekezdése alapján értesíti az Európai Bizottságot.
(2) Ha az Európai Bizottság az állami támogatás engedélyezése tekintetében nem hoz határozatot a 659/1999/EK tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott határidőn belül, a miniszter a támogatást nyújtó kérésére a 659/1999/EK tanácsi rendelet 4. cikk (6) bekezdése alapján értesíti az Európai Bizottságot.
(2) Ha az Európai Bizottság az állami támogatás engedélyezése tekintetében nem hoz határozatot a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott határidőn belül, a miniszter a támogatást nyújtó kérésére a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 4. cikk (6) bekezdése alapján értesíti az Európai Bizottságot.
(3) Ha az Európai Bizottság a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem hoz a támogatási tervezettel kapcsolatos döntést, a miniszter tájékoztatja a támogatást nyújtót, hogy az állami támogatás végrehajtható.
(3) Ha az Európai Bizottság a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem hoz a támogatási tervezettel kapcsolatos döntést, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja tájékoztatja a támogatást nyújtót, hogy az állami támogatás végrehajtható.
(3) Ha az Európai Bizottság a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem hoz a támogatási tervezettel kapcsolatos döntést, a miniszter tájékoztatja a támogatást nyújtót, hogy az állami támogatás végrehajtható.

5/A. Az értékelési tervvel kapcsolatos eljárás

16/A. §
(1) Az 1. melléklet 15.1-15.4., 15.7. (a 15.7.9. pont szerinti támogatási kategória kivételével), 15.9., 17.1.4., 17.5.1., 17.5.2., 17.5.4., 17.5.9., 17.5.10. és 17.6.1. pontjában, valamint - a 702/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti támogatás nyújtása esetén - a 17.5.3. pontjában meghatározott támogatási kategóriák alkalmazása esetén, ha
a) a 7. § (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a támogatási programnak az ezen támogatási kategóriákra vonatkozó éves átlagos költségvetése meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a 7. § (2a) bekezdés szerinti bejelentés alapján a támogatási programnak az ezen támogatási kategóriákra vonatkozó éves átlagos költségvetése meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy
c) a támogatási program hatálybalépésétől eltelt időt figyelembe véve a támogatási programnak ezen támogatási kategóriái alapján odaítélt támogatás éves átlaga meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
a támogatást nyújtó köteles értékelési tervet készíteni, és azt megküldeni a miniszternek.
(1) Az 1. melléklet 15.1-15.4., 15.7. (a 15.7.9. pont szerinti támogatási kategória kivételével), 15.9., 15.15., 17.1.4., 17.5.1., 17.5.2., 17.5.4., 17.5.9., 17.5.10. és 17.6.1. pontjában, valamint - a 702/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti támogatás nyújtása esetén - a 17.5.3. pontjában meghatározott támogatási kategóriák alkalmazása esetén, ha
a) a 7. § (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a támogatási programnak az ezen támogatási kategóriákra vonatkozó éves átlagos költségvetése meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a 7. § (2a) bekezdés szerinti bejelentés alapján a támogatási programnak az ezen támogatási kategóriákra vonatkozó éves átlagos költségvetése meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy
c) a támogatási program hatálybalépésétől eltelt időt figyelembe véve a támogatási programnak ezen támogatási kategóriái alapján odaítélt támogatás éves átlaga meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
a támogatást nyújtó köteles értékelési tervet készíteni, és azt megküldeni a miniszternek.
(1a) Az 1. melléklet 15.15. pontja szerinti pénzügyi termékek mint támogatási programok esetén az (1) bekezdés szerinti értékhatár vizsgálatakor csak azt az InvestEU program létrehozásáról és az (EU) 2015/1017 rendelet módosításáról szóló, 2021. március 24-i 2021/523/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott európai uniós garancia tagállami részalapjához nyújtott hozzájárulást kell figyelembe venni, amelyet az adott pénzügyi termékre különítenek el.
(1b) Az értékelési tervvel kapcsolatos eljárásra az 1. melléklet
a) 14.3. pontja szerinti támogatási kategóriák alkalmazása esetén az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 12. cikkében - figyelemmel az 1. cikk (7) bekezdésében foglaltakra -,
b) 16.3.1.1., 16.3.1.4., 16.3.6.1-16.3.6.4., 16.3.6.6., 16.3.6.9. és 16.3.6.10. pontja szerinti támogatási kategóriák alkalmazása esetén az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdésében és 12. cikkében
meghatározott szabályok szerint kerül sor.
(2) A miniszter a véglegesített értékelési tervet a SANI rendszeren keresztül hivatalos bejelentés útján haladéktalanul továbbítja az Európai Bizottságnak. 16/B. § (1) Ha az Európai Bizottság a 16/A. § (2) bekezdése alapján megküldött értékelési tervet
a) - a 16/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben - az új támogatási program hatálybalépésétől számított,
b) - a 16/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben - az értékelési tervnek az Európai Bizottság részére történt hivatalos bejelentéstől számított,
c) - 16/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben - az átlagos éves odaítélt támogatás összegének a 150 millió eurós határérték meghaladásának időpontjától számított
hat hónapon belül nem hagyja jóvá, az értékelési terv alapjául szolgáló támogatási programból történő támogatás- odaítélést a támogatást nyújtó köteles az Európai Bizottság határozatának meghozataláig felfüggeszteni.
(2) A támogatást nyújtó abban az esetben is köteles az értékelési tervet megküldeni a miniszternek, ha az értékelési terv készítésének kötelezettségét az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata írja elő.

6. A miniszter pályázatok tervezetével kapcsolatos eljárása

6. A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának a pályázatok tervezetével kapcsolatos eljárása

6. A miniszter pályázatok tervezetével kapcsolatos eljárása

17. §
(1) A pályázat tervezetét a támogatást nyújtó a pályázat kiírása előtt legalább harminc nappal megküldi a miniszternek.
(1) A pályázat tervezetét a támogatást nyújtó a pályázat kiírása előtt legalább harminc nappal megküldi a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának.
(1) A pályázat tervezetét a támogatást nyújtó a pályázat kiírása előtt legalább harminc nappal megküldi a miniszternek.
(2) Ha a miniszter megállapítja, hogy a pályázat tervezete nem felel meg az alapjául szolgáló jogszabály feltételeinek, a pályázat tervezetének kézhezvételétől számított húsz napon belül az összeegyeztethetőség megteremtése érdekében tett javaslatait tartalmazó levelében felhívja a támogatást nyújtót annak módosítására.
(2) Ha a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja megállapítja, hogy a pályázat tervezete nem felel meg az alapjául szolgáló jogszabály feltételeinek, a pályázat tervezetének kézhezvételétől számított húsz napon belül az összeegyeztethetőség megteremtése érdekében tett javaslatait tartalmazó levelében felhívja a támogatást nyújtót annak módosítására.
(2) Ha a miniszter megállapítja, hogy a pályázat tervezete nem felel meg az alapjául szolgáló jogszabály feltételeinek, a pályázat tervezetének kézhezvételétől számított húsz napon belül az összeegyeztethetőség megteremtése érdekében tett javaslatait tartalmazó levelében felhívja a támogatást nyújtót annak módosítására.
(2) Ha a miniszter megállapítja, hogy a pályázat tervezete nem felel meg az alapjául szolgáló támogatási program feltételeinek, a pályázat tervezetének kézhezvételétől számított húsz napon belül az összeegyeztethetőség megteremtése érdekében tett javaslatait tartalmazó levelében felhívja a támogatást nyújtót annak módosítására.
(3) Ha a miniszter megállapítja, hogy a bejelentett pályázat tervezete megfelel az alapjául szolgáló jogszabály feltételeinek, a jóváhagyásról szóló levelét a pályázat tervezetének kézhezvételétől számított harminc napon belül megküldi a támogatást nyújtónak. Ezt megelőzően a pályázat nem tehető közzé.
(3) Ha a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja megállapítja, hogy a bejelentett pályázat tervezete megfelel az alapjául szolgáló jogszabály feltételeinek, a jóváhagyásról szóló levelét a pályázat tervezetének kézhezvételétől számított harminc napon belül megküldi a támogatást nyújtónak. Ezt megelőzően a pályázat nem tehető közzé.
(3) Ha a miniszter megállapítja, hogy a bejelentett pályázat tervezete megfelel az alapjául szolgáló jogszabály feltételeinek, a jóváhagyásról szóló levelét a pályázat tervezetének kézhezvételétől számított harminc napon belül megküldi a támogatást nyújtónak. Ezt megelőzően a pályázat nem tehető közzé.
(3) Ha a miniszter megállapítja, hogy a bejelentett pályázat tervezete megfelel az alapjául szolgáló támogatási program feltételeinek, a jóváhagyásról szóló levelét a pályázat tervezetének kézhezvételétől számított harminc napon belül megküldi a támogatást nyújtónak. Ezt megelőzően a pályázat nem tehető közzé.

7. Az Európai Bizottság részére történő speciális tájékoztatási és bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó, létező támogatási programból nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatos eljárás

18. §
(1) Létező támogatási programból előzetesen be kell jelenteni a miniszter részére a (2) és (3) bekezdés szerinti állami támogatásokat. A (2) bekezdésben meghatározott állami támogatások esetében a miniszter eljárására az 5. alcímet kell alkalmazni.
(1) Létező támogatási programból előzetesen be kell jelenteni a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja részére a (2) és (3) bekezdés szerinti állami támogatásokat. A (2) bekezdésben meghatározott állami támogatások esetében a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának eljárására az 5. alcímet kell alkalmazni.
(1) Létező támogatási programból előzetesen be kell jelenteni a miniszter részére a (2) és (3) bekezdés szerinti állami támogatásokat. A (2) bekezdésben meghatározott állami támogatások esetében a miniszter eljárására az 5. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A miniszter jóváhagyás céljából - az Európai Bizottság részére bejelenti
a) a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendelet szerinti állami támogatást,
b) a csoportmentességi rendelet 6. cikkében felsorolt esetekben nyújtott állami támogatást,
c) azt a nagyberuházást kedvezményező támogatási tervezetet, amely esetében az összes forrásból származó javasolt állami támogatás összege meghaladja azt a maximális támogatási összeget, mint amennyit a 25. § (3) bekezdésében meghatározott számítási módszer alapján egy olyan beruházás kaphatna, amelynek elszámolható költsége százmillió eurónak megfelelő forintösszeg,
d) azt a támogatási tervezetet, amely egy független beruházónak minősülő vevő által, egy bezárásra került vagy - amennyiben nem vásárolják fel - bezárásra kerülő létesítményhez közvetlenül kapcsolódó eszközök - kivéve a vállalkozás részvényeinek való megszerzését önmagában - felvásárlását megvalósító induló beruházásnak minősülő beruházáshoz kapcsolódik, és az állami támogatást a beruházás által megőrzött vagy újonnan létrehozott munkahelyek becsült bérköltsége alapján számolják ki,
e) bármely más állami támogatást, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettségről rendelkezik.
(2) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja jóváhagyás céljából - az Európai Bizottság részére bejelenti
a) a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendelet szerinti állami támogatást,
b) az általános csoportmentességi rendelet 6. cikkében felsorolt esetekben nyújtott állami támogatást,
c) azt a nagyberuházást kedvezményező támogatási tervezetet, amely esetében az összes forrásból származó javasolt állami támogatás összege meghaladja azt a maximális támogatási összeget, mint amennyit a 25. § (3) bekezdésében meghatározott számítási módszer alapján egy olyan beruházás kaphatna, amelynek elszámolható költsége százmillió eurónak megfelelő forintösszeg,
d) azt a támogatási tervezetet, amely egy független beruházónak minősülő vevő által, egy bezárásra került vagy - amennyiben nem vásárolják fel - bezárásra kerülő létesítményhez közvetlenül kapcsolódó eszközök - kivéve a vállalkozás részvényeinek való megszerzését önmagában - felvásárlását megvalósító induló beruházásnak minősülő beruházáshoz kapcsolódik, és az állami támogatást a beruházás által megőrzött vagy újonnan létrehozott munkahelyek becsült bérköltsége alapján számolják ki,
e) bármely más állami támogatást, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettségről rendelkezik.
(2) A miniszter - jóváhagyás céljából - az Európai Bizottság részére bejelenti
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 6. cikke szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
c) a 736/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
d) az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk (4) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén a támogatási intézkedést,
d) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
e) azt a bármely más állami támogatást, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettséget ír elő.
(3) A miniszter az uniós állami támogatási szabályok alapján tájékoztatja az Európai Bizottságot
a) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat szerint,
b) a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendelet szerint,
c) a (2) bekezdés c) pontja alá nem tartozó nagyberuházásokról a támogatási szerződés megkötését, illetve az állami támogatásról rendelkező dokumentum elfogadását követő harminc napon belül, a nagyberuházási projektek támogatására vonatkozó összefoglaló információk benyújtásához alkalmazandó, a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványnak, a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendelet II. mellékletének vagy a csoportmentességi rendelet II. mellékletének megküldésével a SANI rendszerben,
d) a kutatás-fejlesztési projekteknek nyújtott 3 millió eurót meghaladó állami támogatásokról a csoportmentességi rendelet 9. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint,
e) bármely más állami támogatásról, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik.
(3) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja az uniós állami támogatási szabályok alapján tájékoztatja az Európai Bizottságot
a) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat szerint,
b) a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendelet szerint,
c) a (2) bekezdés c) pontja alá nem tartozó nagyberuházásokról a támogatási szerződés megkötését, illetve az állami támogatásról rendelkező dokumentum elfogadását követő harminc napon belül, a nagyberuházási projektek támogatására vonatkozó összefoglaló információk benyújtásához alkalmazandó, a SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványnak, a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendelet II. mellékletének vagy az általános csoportmentességi rendelet II. mellékletének megküldésével a SANI rendszerben,
d) a kutatás-fejlesztési projekteknek nyújtott 3 millió eurót meghaladó állami támogatásokról az általános csoportmentességi rendelet 9. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint,
e) bármely más állami támogatásról, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik.
(3) A miniszter az uniós állami támogatási szabályok alapján tájékoztatja az Európai Bizottságot
a) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat szerint,
d) a kutatás-fejlesztési projekteknek nyújtott 3 millió eurót meghaladó állami támogatásokról a 800/2008/EK bizottsági rendelet 9. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint,
d) a kutatás-fejlesztési projekteknek nyújtott 3 millió eurót meghaladó állami támogatásokról a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 9. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint,
e) bármely más állami támogatásról, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik.
(4) Az uniós állami támogatási szabályok megkerülése érdekében a támogatási programok és a projektek nem darabolhatók fel.
18/A. §   A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,
b) a hatálybalépést követő 10 napon belül az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét és annak minden módosítását,
c) a támogatás odaítélését követő 10 napon belül a 6. melléklet szerinti információkat, ha
ca) a támogatás meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,
cb) az adókedvezményt, kockázatfinanszírozási támogatást vagy regionális városfejlesztési támogatást tartalmazó támogatási programok esetében a támogatás forintösszegben kifejezve a félmillió eurót elérő, de egymillió eurót meg nem haladó, az egymillió eurót meghaladó, de kétmillió eurót meg nem haladó, a kétmillió eurót meghaladó, de ötmillió eurót meg nem haladó, az ötmillió eurót meghaladó, de tízmillió eurót meg nem haladó, a tízmillió eurót meghaladó, de harmincmillió eurót meg nem haladó, valamint a harmincmillió eurót meghaladó összegű kategóriába esik.
18/A. §
(1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,
b) a hatálybalépést követő 10 napon belül az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét és annak minden módosítását,
b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül,
c) a támogatás odaítélését követő 10 napon belül a 6. melléklet szerinti információkat, ha
ca) a támogatás meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,
cb) az adókedvezményt, kockázatfinanszírozási támogatást vagy regionális városfejlesztési támogatást tartalmazó támogatási programok esetében a támogatás forintösszegben kifejezve a félmillió eurót elérő, de egymillió eurót meg nem haladó, az egymillió eurót meghaladó, de kétmillió eurót meg nem haladó, a kétmillió eurót meghaladó, de ötmillió eurót meg nem haladó, az ötmillió eurót meghaladó, de tízmillió eurót meg nem haladó, a tízmillió eurót meghaladó, de harmincmillió eurót meg nem haladó, valamint a harmincmillió eurót meghaladó összegű kategóriába esik.
(2) A 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/A. melléklet szerinti adatlapot,
b) a hatálybalépést követő 10 napon belül az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét és annak minden módosítását
b) a támogatási program hatálybalépését vagy az egyedi támogatás odaítélését húsz munkanappal megelőzően a támogatási intézkedés teljes szövegét annak érdekében, hogy a miniszter a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja,
c) a támogatás odaítélését követő 10 napon belül a 6. melléklet szerinti információkat, ha
ca) a támogatás meghaladja az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében a hatvanezer, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezettek esetében az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,
cb) az adókedvezményt tartalmazó támogatási programok esetében a támogatás forintösszegben kifejezve az (1) bekezdés cb) alpontjában meghatározott összegű kategóriába, továbbá az elsődleges mezőgazdasági termelés esetében a hatvanezer eurót elérő, de félmillió eurót meg nem haladó összegű kategóriába esik.
(3) Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedés esetén a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/B. melléklet szerinti adatlapot,
b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül,
c) a támogatás odaítélését követő tíz napon belül a 6. melléklet szerinti információkat, ha
ca) a támogatás meghaladja a harmincezer eurónak megfelelő forintösszeget,
cb) az adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatás forintban kifejezve a harmincezer eurót elérő, de a kétszázezer eurót meg nem haladó, a kétszázezer eurót meghaladó, de a négyszázezer eurót meg nem haladó, a négyszázezer eurót meghaladó, de a hatszázezer eurót meg nem haladó, a hatszázezer eurót meghaladó, de a nyolcszázezer eurót meg nem haladó vagy a nyolcszázezer eurót meghaladó, de az egymillió eurót meg nem haladó összegű kategóriába esik.

7. Az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó, létező támogatási programból nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatos eljárás

7. Az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó, uniós joggal összhangban levő támogatási programból nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatos eljárás

18. §
(1) Létező támogatási programból előzetesen be kell jelenteni a miniszter részére a (2) és (3) bekezdés szerinti állami támogatásokat. A (2) bekezdésben meghatározott állami támogatások esetében a miniszter eljárására az 5. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.
(1) Az uniós joggal összhangban lévő támogatási programból előzetesen be kell jelenteni a miniszter részére a (2) és (3) bekezdés szerinti állami támogatásokat. A (2) bekezdésben meghatározott állami támogatások esetében a miniszter eljárására az 5. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A miniszter - jóváhagyás céljából - az Európai Bizottság részére bejelenti
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
b) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
b) az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
c) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
c) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése és az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti határértékek meghaladása esetén a támogatási intézkedést,
d) azt a bármely más állami támogatást, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő bejelentési kötelezettséget ír elő.
(3) A miniszter az uniós állami támogatási szabályok alapján tájékoztatja az Európai Bizottságot
a) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat szerint,
b) a kutatás-fejlesztési projekteknek nyújtott 3 millió eurót meghaladó állami támogatásokról a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 9. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint,
c) bármely más állami támogatásról, amely esetében uniós állami támogatási szabály az Európai Bizottság részére történő tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik.
(4) Az uniós állami támogatási szabályok megkerülése érdekében a támogatási programok és a projektek nem darabolhatók fel.

7/A. Az Európai Bizottság részére történő speciális tájékoztatási és közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó állami támogatásokkal kapcsolatos eljárás

18/A. §
(1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5. melléklet szerinti adatlapot,
b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül,
c) a bejelentéssel egyidejűleg a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára vonatkozó nyilatkozatot.
(2) A 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/A. melléklet szerinti adatlapot,
b) a támogatási program hatálybalépését vagy az ad hoc támogatás odaítélését húsz munkanappal megelőzően a támogatási intézkedés teljes szövegét annak érdekében, hogy a miniszter a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja,
c) a bejelentéssel egyidejűleg a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára vonatkozó nyilatkozatot.
(2) A 702/2014/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó
megküldi a miniszter részére

b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet esetében a támogatási program hatálybalépését vagy az ad hoc támogatás odaítélését húsz munkanappal megelőzően a támogatási intézkedés teljes szövegét, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet esetében az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül annak érdekében, hogy a miniszter a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdése és az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettséget határidőben teljesíteni tudja,
c) a bejelentéssel egyidejűleg a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára vonatkozó nyilatkozatot.
(3) Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/B. melléklet szerinti adatlapot,
b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül,
c) a bejelentéssel egyidejűleg a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára vonatkozó nyilatkozatot.
(3) Az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási intézkedések esetében a támogatást nyújtó megküldi a miniszter részére
a) a bejelentéssel egyidejűleg az 5/B. melléklet szerinti adatlapot,
b) az elfogadott támogatási intézkedés teljes szövegét annak hatálybalépését követő tíz napon belül,
c) a bejelentéssel egyidejűleg a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára vonatkozó nyilatkozatot.
(4) Ha a közzétételi kötelezettséget az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata írja elő, a támogatást nyújtó a határozat 2015/1589/EU tanácsi rendelet 32. cikke szerinti kihirdetésétől számított harminc napon belül megküldi a miniszternek a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjára vonatkozó nyilatkozatot.
(5) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, adózó által érvényesített kedvezmény formájában megvalósuló támogatási programokról az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti tartalommal és határidőben szolgáltat adatot a miniszternek.
(5) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, adózó által érvényesített kedvezmény formájában megvalósuló támogatási programokról az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerinti tartalommal és határidőben szolgáltat adatot a miniszternek.
(5) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet és az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, adózó által érvényesített kedvezmény formájában megvalósuló támogatási programokról az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerinti tartalommal és határidőben szolgáltat adatot a miniszternek.
18/B. §
(1) A csoportmentességi rendeletek alapján a miniszternek 2016. július 1-jét megelőzően bejelentett és 2016. július 1-jén még hatályos támogatási intézkedés vonatkozásában a támogatást nyújtó 2016. szeptember 15-éig megküldi a miniszternek a 18/A. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdés c) pontja vagy (3) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot.
(2) Ha az Európai Bizottság a közzétételi kötelezettség alkalmazására a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 21. cikk (2) bekezdése szerinti tájékoztatás vagy a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti megfelelő intézkedésekre vonatkozó ajánlás keretében tesz javaslatot, a támogatást nyújtó a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módjáról a 23. § (1) bekezdése szerinti felhívástól számított tizenöt napon belül nyilatkozik a miniszter részére.
(3) Az (1) és (2) bekezdés, valamint a 18/A. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kapcsolattartó szervezeti egység megnevezését, valamint a kapcsolattartó személy nevét, postacímét, telefonszámát és elektronikus levélcímét.
(4) Ha a támogatást nyújtó módosítani kívánja a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás módját, erről köteles tájékoztatni a minisztert a soron következő adatszolgáltatása előtt legalább tizenöt nappal.
18/C. §
(1) A közvetlen adatszolgáltatást választó támogatást nyújtó köteles
a) a támogatás odaítélését követő harminc napon belül eleget tenni a 6. melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek, és
b) nyilatkozni a miniszter részére minden év
ba) február 1-jéig a tárgyévet megelőző év szeptember, október, november és december hónapjában,
bb) június 1-jéig a tárgyév január, február, március és április hónapjában,
bc) október 1-jéig a tárgyév május, június, július és augusztus hónapjában
nyújtott, a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatások vonatkozásában arról, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségét közvetlen adatszolgáltatás útján maradéktalanul teljesítette.
(2) A támogatást nyújtó akkor is köteles az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat megtételére, ha a nyilatkozattal érintett időszakban nem nyújtott a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatást.
(3) A közvetett adatszolgáltatást választó támogatást nyújtó köteles
a) megküldeni a miniszter részére a 18/D. § (1) bekezdése szerinti adatokat minden év
aa) február 1-jéig a tárgyévet megelőző év szeptember, október, november és december hónapjaiban,
ab) június 1-jéig a tárgyév január, február, március és április hónapjában,
ac) október 1-jéig a tárgyév május, június, július és augusztus hónapjaiban
nyújtott, a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatások vonatkozásában, vagy
b) nyilatkozni arról, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett időszakban nem nyújtott a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatást.
(4) Ha a támogatást nyújtó észleli, hogy az (1) vagy (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra korábban hiányosan vagy tévesen került sor, erről haladéktalanul értesíti a minisztert, és egyidejűleg megküldi a miniszter részére a hiányzó, illetve helyesbített adatokat.
(5) Ha a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ad hoc támogatás vagy támogatási program keretében egyes kedvezményezetteknek odaítélt támogatás
a) az 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá is tartozik,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozott, vagy azt az ilyen társfinanszírozott intézkedéshez kiegészítő nemzeti finanszírozásként nyújtják, és
c) kedvezményezettje adatainak közzététele a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 111-113. cikke szerint már megtörtént,
a támogatást nyújtó az adott támogatás vonatkozásában fennálló közzétételi kötelezettséget úgy is teljesítheti, hogy az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatban vagy a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatáskor a közzététel helye szerinti weboldalt jelöli meg.

(5) Ha a 702/2014/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ad hoc támogatás vagy támogatási program keretében egyes kedvezményezetteknek odaítélt támogatás
a) az 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá is tartozik,
a) az 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá is tartozik,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozott, vagy azt az ilyen társfinanszírozott intézkedéshez kiegészítő nemzeti finanszírozásként nyújtják, és
c) kedvezményezettje adatainak közzététele a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 111-113. cikke szerint már megtörtént,
c) kedvezményezettje adatainak közzététele az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 111-113. cikke és az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 98-100. cikke szerint már megtörtént,
a támogatást nyújtó az adott támogatás vonatkozásában fennálló közzétételi kötelezettséget úgy is teljesítheti, hogy az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatban vagy a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatáskor a közzététel helye szerinti weboldalt jelöli meg.

(6) Ha a támogatást nyújtó 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (3a) bekezdés második mondata szerinti módon teljesíti a közzétételi kötelezettséget, erről a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében tájékoztatja a minisztert. Ebben az esetben a támogatást nyújtót a 18/C. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli, a miniszter pedig nem teszi közzé a 18/D. § (1) bekezdése szerinti adatokat, azzal, hogy a támogatást nyújtó a támogatás nyújtásának évét követő év július 31-ig tájékoztatja a minisztert a közzétételi kötelezettsége teljesítéséről.
18/D. §
(1) A miniszter a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján közzéteszi
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat a közösségi adószám, továbbá az adószám vagy az adóazonosító jel kivételével, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja
ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurónak,
bb) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az ötszázezer eurónak
megfelelő forintösszeget,
c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja a harmincezer eurónak megfelelő forintösszeget,
d) az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata szerinti adatokat,
e) a 18/C. § (5) bekezdése szerinti weboldal címét,
f) azokat az adatokat, amelyekre a közzétételi kötelezettség hatálya kiterjed.
(1) A miniszter a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján közzéteszi
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó,
aa) 2021. július 31-ig hatályba lépett támogatási programok alapján a 2022. január 31-ig odaítélt támogatások és
ab) 2021. július 31-ig odaítélt ad hoc támogatások
6. melléklet szerinti adatait, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,) . melléklet szerinti adatait, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó,
ba) 2021. július 31-ig hatályba lépett támogatási programok alapján a 2022. január 31. után odaítélt támogatások,
bb) a 2021. július 31. után hatályba lépett támogatási programok alapján odaítélt támogatások és
bc) a 2021. július 31. után odaítélt ad hoc támogatások
esetén a támogatások 6. melléklet szerinti adatait, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma halászati állami támogatás esetén meghaladja a harmincezer eurónak, elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén meghaladja a hatvanezer eurónak, egyéb esetben pedig meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,
c) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat a közösségi adószám, továbbá az adószám vagy az adóazonosító jel kivételével, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja
ca) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurónak,
cb) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az ötszázezer eurónak
megfelelő forintösszeget,
c) a 702/2014/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat a közösségi adószám, továbbá az adószám vagy az adóazonosító jel kivételével, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja
ca) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurónak,
ca) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a 702/2014/EU bizottság rendelet esetében a hatvanezer eurónak, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet esetében a tízezer eurónak,
cb) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az ötszázezer eurónak
cb) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén a 702/2014/EU bizottság rendelet esetében az ötszázezer eurónak, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet esetében a százezer eurónak
megfelelő forintösszeget,
d) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja a harmincezer eurónak megfelelő forintösszeget,
d) az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a 6. melléklet szerinti adatokat, ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja a tízezer eurónak megfelelő forintösszeget,
e) az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata szerinti adatokat,
f) a 18/C. § (5) bekezdése szerinti weboldal címét,
g) azokat az adatokat, amelyekre a közzétételi kötelezettség hatálya kiterjed.
(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti esetben a 6. melléklet 5. pontja vonatkozásában a miniszter azt teszi közzé a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján, hogy
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt, kockázatfinanszírozási támogatást vagy regionális városfejlesztési támogatást tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
aa) a 18/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti halászati állami támogatás esetén a harmincezer eurót elérő, de az ötszázezer eurót meg nem haladó,
ab) a 18/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, elsődleges mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás esetén a hatvanezer eurót elérő, de az ötszázezer eurót meg nem haladó,
ac) az ötszázezer eurót elérő, de egymillió eurót meg nem haladó,
ad) az egymillió eurót meghaladó, de kétmillió eurót meg nem haladó,
ae) a kétmillió eurót meghaladó, de ötmillió eurót meg nem haladó,
af) az ötmillió eurót meghaladó, de tízmillió eurót meg nem haladó,
ag) a tízmillió eurót meghaladó, de harmincmillió eurót meg nem haladó vagy
ah) a harmincmillió eurót meghaladó,
b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurót elérő, de ötszázezer eurót meg nem haladó összegű,
bb) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az a) pont ac)-ah) alpontjában meghatározott összegű valamely,
b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet és az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurót elérő, de ötszázezer eurót meg nem haladó összegű,
ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a 702/2014/EU bizottsági rendelet esetében a hatvanezer eurót elérő, de ötszázezer eurót meg nem haladó összegű, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet esetében a tízezer eurót elérő, de százezer eurót meg nem haladó összegű,
bb) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az a) pont ac)-ah) alpontjában meghatározott összegű valamely,
bb) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén a 702/2014/EU bizottsági rendelet esetében az a) pont ac)-ah) alpontjában meghatározott összegű, az (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet esetében a tízezer eurót elérő, de százezer eurót meg nem haladó és az a) pont ac)-ah) alpontjában meghatározott összegű valamely,
c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
ca) a harmincezer eurót elérő, de a kétszázezer eurót meg nem haladó,
cb) a kétszázezer eurót meghaladó, de a négyszázezer eurót meg nem haladó,
cc) a négyszázezer eurót meghaladó, de a hatszázezer eurót meg nem haladó,
cd) a hatszázezer eurót meghaladó, de a nyolcszázezer eurót meg nem haladó vagy
ce) a nyolcszázezer eurót meghaladó, de az egymillió eurót meg nem haladó
összegű
c) az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
ca) a harmincezer eurót elérő, de a kétszázezer eurót meg nem haladó,
ca) a tízezer eurót elérő, de a kétszázezer eurót meg nem haladó,
cb) a kétszázezer eurót meghaladó, de a négyszázezer eurót meg nem haladó,
cc) a négyszázezer eurót meghaladó, de a hatszázezer eurót meg nem haladó,
cd) a hatszázezer eurót meghaladó, de a nyolcszázezer eurót meg nem haladó vagy
ce) a nyolcszázezer eurót meghaladó, de az egymillió eurót meg nem haladó
összegű
kategóriába esik.
(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetben a 6. melléklet 5. pontja vonatkozásában a miniszter azt teszi közzé a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján, hogy
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt, kockázatfinanszírozási támogatást vagy regionális városfejlesztési támogatást tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
aa) az ötszázezer eurót elérő, de egymillió eurót meg nem haladó,
ab) az egymillió eurót meghaladó, de kétmillió eurót meg nem haladó,
ac) a kétmillió eurót meghaladó, de ötmillió eurót meg nem haladó,
ad) az ötmillió eurót meghaladó, de tízmillió eurót meg nem haladó,
ae) a tízmillió eurót meghaladó, de harmincmillió eurót meg nem haladó, vagy
af) a harmincmillió eurót meghaladó
összegű,
b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
ba) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurót elérő, de ötszázezer eurót meg nem haladó összegű,
bb) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az a) pontban meghatározott összegű valamely,
c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
ca) a harmincezer eurót elérő, de a kétszázezer eurót meg nem haladó,
cb) a kétszázezer eurót meghaladó, de a négyszázezer eurót meg nem haladó,
cc) a négyszázezer eurót meghaladó, de a hatszázezer eurót meg nem haladó,
cd) a hatszázezer eurót meghaladó, de a nyolcszázezer eurót meg nem haladó, vagy
ce) a nyolcszázezer eurót meghaladó, de az egymillió eurót meg nem haladó
összegű

kategóriába esik.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat a miniszter
a) a támogatás nyújtásának napjától számított hat hónapon belül, illetve adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén az adóbevallás esedékességének időpontjától számított egy éven belül, és
b) a támogatás nyújtásának, illetve adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén az adóbevallás esedékességének napjától számított tíz évig
teszi közzé.

8. Közszolgáltatásért járó kompenzációra vonatkozó szabályok

19. §   Az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat (a továbbiakban: közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat), továbbá a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet) hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetek bejelentésére és a miniszter ezzel kapcsolatos eljárására a 7-13. § rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.
19. §   Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat), továbbá a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet) hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetek bejelentésére és a miniszter ezzel kapcsolatos eljárására a 7-13. § rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.
19. §   Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat), továbbá a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet) hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetek bejelentésére és a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának ezzel kapcsolatos eljárására a 7-13. § rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.
19. §   Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat), továbbá a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) (a továbbiakban: 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetek bejelentésére és a miniszter ezzel kapcsolatos eljárására a 7-13. § rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.
20. §
(1) A közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetnek - a 3. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl - kifejezett hivatkozást kell tartalmaznia a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozatra, és tartalmaznia kell a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 4. cikkében meghatározott tartalmi elemeket is.
(1) A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetnek - a 3. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl - kifejezett hivatkozást kell tartalmaznia a 2012/21/EU bizottsági határozatra, és tartalmaznia kell a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikkében meghatározott tartalmi elemeket is.
(2) Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó állami támogatás a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a támogatást nyújtó köteles a kedvezményezettet tájékoztatni, hogy a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 5. cikk (5) bekezdése szerinti speciális elszámolás-vezetési kötelezettség és a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 7. cikkében meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség is terheli a kedvezményezettet.
(2) Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó állami támogatás a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a támogatást nyújtó köteles a kedvezményezettet tájékoztatni, hogy a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 5. cikk (9) bekezdése szerinti speciális elszámolás-vezetési kötelezettség és a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 7. és 8. cikkében meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség is terheli a kedvezményezettet.
(2) Ha a támogatási tervezet alapján nyújtandó állami támogatás a 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a támogatást nyújtó köteles a kedvezményezettet tájékoztatni, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (9) bekezdése szerinti speciális elszámolás-vezetési kötelezettség és a 2012/21/EU bizottsági határozat 7. és 8. cikkében meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség is terheli a kedvezményezettet.
(3) A közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatás esetén a támogatást nyújtó gondoskodik arról, hogy a közszolgáltatásért járó ellentételezés ne haladja meg a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 5. cikkében meghatározott mértéket.
(3) A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatás esetén a támogatást nyújtó gondoskodik arról, hogy a közszolgáltatásért járó ellentételezés ne haladja meg a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkében meghatározott mértéket.
(4) A közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 7. cikkében meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a támogatást nyújtó gondoskodik.
(4) A közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat 7. és 8. cikkében meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a támogatást nyújtó gondoskodik.
(4) A 2012/21/EU bizottsági határozat 7. és 8. cikkében meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a támogatást nyújtó gondoskodik.
(5) A támogatást nyújtó minden év március 30-áig a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal beszámolót készít a miniszter számára az általa a megelőző évben a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról.
(5) A támogatást nyújtó minden év március 30-áig a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal beszámolót készít a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja számára az általa a megelőző évben a közszolgáltatásról szóló bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról.
(5) A támogatást nyújtó minden év március 30-áig a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal beszámolót készít a miniszter számára az általa a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról.
20/A. §   A támogatást nyújtó az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat (a továbbiakban: 2005/842/EK bizottsági határozat) alapján változatlan formában működő támogatási programokhoz kapcsolódóan azok lejáratáig, de legkésőbb 2014. január 30-áig, illetve a 2005/842/EK bizottsági határozat hatálya alá tartozó egyedi támogatások esetében azok lejáratáig a túlkompenzáció ellenőrzésének kötelezettségét, valamint tájékoztatási, adatszolgáltatási, nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeit e rendeletnek a támogatási program hatálybalépésekor hatályos rendelkezései szerint teljesíti.
20/A. §   A támogatást nyújtó az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat (a továbbiakban: 2005/842/EK bizottsági határozat) hatálya alá tartozó, változatlan formában működő egyedi támogatások esetében azok lejáratáig a túlkompenzáció ellenőrzésének kötelezettségét, valamint tájékoztatási, adatszolgáltatási, nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeit e rendeletnek a támogatási program hatálybalépésekor hatályos rendelkezései szerint teljesíti.
20/A. §   A támogatást nyújtó az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat hatálya alá tartozó, változatlan formában működő egyedi támogatások esetében azok lejáratáig a túlkompenzáció ellenőrzésének kötelezettségét, valamint tájékoztatási, adatszolgáltatási, nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeit e rendeletnek a támogatási program hatálybalépésekor hatályos rendelkezései szerint teljesíti.
21. §
(1) A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetnek - a 3. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl - kifejezett hivatkozást kell tartalmaznia a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendeletre, valamint annak I. mellékletében foglaltakra, és tartalmaznia kell a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet 4. cikkében meghatározott tartalmi elemeket is.
(1) Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások esetében a támogatási tervezetnek - a 3. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl - kifejezett hivatkozást kell tartalmaznia az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint annak I. mellékletében foglaltakra, és tartalmaznia kell az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott tartalmi elemeket is.
(2) A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás esetén a támogatást nyújtó gondoskodik arról, hogy a közszolgáltatásért járó ellentételezés ne haladja meg a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet I. melléklete alapján meghatározott mértéket.
(2) Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás esetén a támogatást nyújtó gondoskodik arról, hogy a közszolgáltatásért járó ellentételezés ne haladja meg az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete alapján meghatározott mértéket.
(3) A támogatást nyújtó minden év március 30-áig a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal beszámolót készít a miniszter számára az általa a megelőző évben a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról.
(3) A támogatást nyújtó minden év március 30-áig a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal beszámolót készít a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja számára az általa a megelőző évben a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról.
(3) A támogatást nyújtó minden év március 30-áig a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal beszámolót készít a miniszter számára az általa a megelőző évben az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról.

IV. FEJEZET
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT ELJÁRÁSOK

9. Általános együttműködési kötelezettség

22. §
(1) Az Európai Bizottság megkeresésére a miniszter felhívja a támogatást nyújtót adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre. A támogatást nyújtó köteles a megkeresésnek a miniszter által meghatározott határidőn belül eleget tenni.
(1) Az Európai Bizottság megkeresésére a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja felhívja a támogatást nyújtót adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre. A támogatást nyújtó köteles a megkeresésnek a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja által meghatározott határidőn belül eleget tenni.
(1) Az Európai Bizottság megkeresésére a miniszter felhívja a támogatást nyújtót adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre. A támogatást nyújtó köteles a megkeresésnek a miniszter által meghatározott határidőn belül eleget tenni.
(1) Az Európai Bizottság megkeresésére, és uniós állami támogatási szabályban vagy az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozatában előírt kötelezettség teljesítése érdekében a miniszter felhívja a támogatást nyújtót adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre. A támogatást nyújtó köteles a megkeresésnek a miniszter által meghatározott határidőn belül eleget tenni.
(2) Az állami támogatás kedvezményezettje, illetve az érdekelt fél köteles együttműködni a támogatást nyújtóval, a miniszterrel, valamint az Európai Bizottsággal, ennek keretében adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre is kötelezhető.
(2) Az állami támogatás kedvezményezettje, illetve az érdekelt fél köteles együttműködni a támogatást nyújtóval, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjával, valamint az Európai Bizottsággal, ennek keretében adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre is kötelezhető.
(2) Az állami támogatás kedvezményezettje, illetve az érdekelt fél köteles együttműködni a támogatást nyújtóval, a miniszterrel, valamint az Európai Bizottsággal, ennek keretében adatszolgáltatásra és nyilatkozattételre is kötelezhető.
(3) A 659/1999/EK tanácsi rendeletben meghatározott tagállami feladatok végrehajtása érdekében a miniszter írásbeli megkeresésére a támogatást nyújtó köteles a szükséges adatokat a miniszter rendelkezésére bocsátani.
(3) A 2015/1589/EU tanácsi rendeletben meghatározott tagállami feladatok végrehajtása érdekében a miniszter írásbeli megkeresésére a támogatást nyújtó köteles a szükséges adatokat a miniszter rendelkezésére bocsátani.

10. A létező támogatási programmal kapcsolatos eljárás

10. A létező támogatásnak minősülő támogatási programmal kapcsolatos eljárás

23. §
(1) Ha az Európai Bizottság az eljárási rendelet 17. cikk (2) bekezdése alapján létező támogatási programot kifogásol, vagy az eljárási rendelet 18. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben az eljárási rendelet 18. cikke szerinti megfelelő intézkedéseket javasol, a miniszter az Európai Bizottság megkeresését, valamint a megkereséssel kapcsolatos álláspontját a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megküldi a támogatást nyújtónak azzal a felhívással, hogy az Európai Bizottság kifogásaira és a miniszter álláspontjára a felhívás kézhezvételétől számított öt napon belül érdemben nyilatkozzon.
(1) Ha az Európai Bizottság az eljárási rendelet 17. cikk (2) bekezdése alapján létező támogatási programot kifogásol, vagy az eljárási rendelet 18. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben az eljárási rendelet 18. cikke szerinti megfelelő intézkedéseket javasol, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja az Európai Bizottság megkeresését, valamint a megkereséssel kapcsolatos álláspontját a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megküldi a támogatást nyújtónak azzal a felhívással, hogy az Európai Bizottság kifogásaira és a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának álláspontjára a felhívás kézhezvételétől számított öt napon belül érdemben nyilatkozzon.
(1) Ha az Európai Bizottság a 659/1999/EK tanácsi rendelet 17. cikk (2) bekezdése alapján létező támogatási programot kifogásol, vagy a 659/1999/EK tanácsi rendelet 18. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben a 659/1999/EK tanácsi rendelet 18. cikke szerinti megfelelő intézkedéseket javasol, a miniszter az Európai Bizottság megkeresését, valamint a megkereséssel kapcsolatos álláspontját a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megküldi a támogatást nyújtónak azzal a felhívással, hogy az Európai Bizottság kifogásaira és a miniszter álláspontjára a felhívás kézhezvételétől számított öt napon belül érdemben nyilatkozzon.
(1) Ha az Európai Bizottság a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján létező támogatási programot kifogásol vagy a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti megfelelő intézkedéseket javasol, a miniszter az Európai Bizottság megkeresését, valamint a megkereséssel kapcsolatos álláspontját a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megküldi a támogatást nyújtónak azzal a felhívással, hogy az Európai Bizottság kifogásaira és a miniszter álláspontjára a felhívás kézhezvételétől számított öt napon belül érdemben nyilatkozzon.
(1) Ha az Európai Bizottság a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján létező támogatásnak minősülő támogatási programot kifogásol vagy a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti ajánlást készít, amelyben a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 22. cikke szerinti megfelelő intézkedéseket javasol, a miniszter az Európai Bizottság megkeresését, valamint a megkereséssel kapcsolatos álláspontját a megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül megküldi a támogatást nyújtónak azzal a felhívással, hogy az Európai Bizottság kifogásaira és a miniszter álláspontjára a felhívás kézhezvételétől számított öt napon belül érdemben nyilatkozzon.
(2) Ha a támogatást nyújtó a miniszter álláspontjával egyetért, a miniszter az álláspontot az Európai Bizottság által megadott határidőn belül megküldi az Európai Bizottságnak.
(2) Ha a támogatást nyújtó a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának álláspontjával egyetért, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja az álláspontot az Európai Bizottság által megadott határidőn belül megküldi az Európai Bizottságnak.
(2) Ha a támogatást nyújtó a miniszter álláspontjával egyetért, a miniszter az álláspontot az Európai Bizottság által megadott határidőn belül megküldi az Európai Bizottságnak.
(3) Ha a támogatást nyújtó a miniszter álláspontjával nem ért egyet, a miniszter álláspontjának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat. Ebben az esetben a miniszter az eljárási rendelet 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően kéri az Európai Bizottságtól az eljárási határidő meghosszabbítását.
(3) Ha a támogatást nyújtó a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának álláspontjával nem ért egyet, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja álláspontjának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat. Ebben az esetben a miniszter az eljárási rendelet 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően kéri az Európai Bizottságtól az eljárási határidő meghosszabbítását.
(3) Ha a támogatást nyújtó a miniszter álláspontjával nem ért egyet, a miniszter álláspontjának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat. Ebben az esetben a miniszter a 659/1999/EK tanácsi rendelet 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően kéri az Európai Bizottságtól az eljárási határidő meghosszabbítását.
(3) Ha a támogatást nyújtó a miniszter álláspontjával nem ért egyet, a miniszter álláspontjának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Kormányhoz fordulhat. Ebben az esetben a miniszter a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 21. cikk (2) bekezdésének megfelelően kéri az Európai Bizottságtól az eljárási határidő meghosszabbítását.
(4) A miniszter a Kormánynak a (3) bekezdés szerinti döntését a döntés meghozatalától számított öt napon belül megküldi az Európai Bizottságnak.
(4) A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a Kormánynak a (3) bekezdés szerinti döntését a döntés meghozatalától számított öt napon belül megküldi az Európai Bizottságnak.
(4) A miniszter a Kormánynak a (3) bekezdés szerinti döntését a döntés meghozatalától számított öt napon belül megküldi az Európai Bizottságnak.

11. Az állami támogatás felfüggesztése, visszafizettetése

24. §
(1) Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás felfüggesztését, az elrendelésről szóló dokumentum kézhezvételétől számított 10 napon belül a miniszter felhívja a támogatást nyújtót a felfüggesztéshez szükséges intézkedés megtételére.
(1) Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás felfüggesztését, az elrendelésről szóló dokumentum kézhezvételétől számított 10 napon belül a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja felhívja a támogatást nyújtót a felfüggesztéshez szükséges intézkedés megtételére.
(1) Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás felfüggesztését, az elrendelésről szóló dokumentum kézhezvételétől számított 10 napon belül a miniszter felhívja a támogatást nyújtót a felfüggesztéshez szükséges intézkedés megtételére.
(2) Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás visszafizettetését, a miniszter felhívja a támogatást nyújtót a visszafizetés kamattal növelt mértékben történő elrendelésére.
(2) Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás visszafizettetését, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja felhívja a támogatást nyújtót a visszafizetés kamattal növelt mértékben történő elrendelésére.
(2) Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás visszafizettetését, a miniszter felhívja a támogatást nyújtót a visszafizetés kamattal növelt mértékben történő elrendelésére.
(2a) Ha az Európai Bizottság elrendeli az állami támogatás visszafizettetését, a támogatást nyújtó a miniszter (2) bekezdés szerinti értesítésének kézhezvételétől számított öt munkanapon belül értesíti a minisztert azoknak a jogalanyoknak a nevéről, címéről és adószámáról (adóazonosító jeléről), amelyek az értesítés elküldésének időpontjában még nem vagy nem teljes mértékben teljesítették a (2) bekezdés szerinti európai bizottsági határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségüket.
(2b) Ha bármely kedvezményezett teljesíti a visszafizetési kötelezettségét, a támogatást nyújtó köteles a visszafizetés napjától számított öt munkanapon belül értesíteni a minisztert a visszafizetésről és annak napjáról.
(2c) A miniszter a (2a) és (2b) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számítva öt munkanapon belül továbbítja az értesítés szerinti adatokat a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése szerinti elektronikus alkalmazás üzemeltetőjének az elektronikus alkalmazásban való rögzítés céljából.
(3) Ha a támogatást nyújtó saját hatáskörében eljárva, a miniszter vagy egyéb szerv tájékoztatása alapján támogatással való visszaélést észlel, köteles intézkedéseket hozni a jogellenes magatartás megszüntetése, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizettetési kamatlábbal megnövelt összegben történő visszafizettetése, vagy az egyéb szükséges intézkedések megtétele céljából. A megtett intézkedésekről a támogatást nyújtó köteles a miniszter részére írásban tájékoztatást nyújtani.

V. FEJEZET
REGIONÁLIS TÁMOGATÁSI TÉRKÉP

25. §
(1) A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló 2006. november 13-ai N-487/2006. bizottsági határozattal engedélyezett regionális támogatási térkép szerint nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazhatók:
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%,
b) Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%,
c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban és Pest megyében 30%,
d) Budapesten 10%.
(1) A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló, 2006. november 13-i N-487/2006. számú bizottsági határozattal engedélyezett és a 2013. október 14-i SA.36879-2013/N. számú bizottsági határozattal 2014. június 30-ig meghosszabbított regionális támogatási térkép szerint nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazhatók:
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%,
b) Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%,
c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban és Pest megyében 30%,
d) Budapesten 10%.
(1) A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló, 2014. március 11-i SA.37718 (2013/N). számú bizottsági határozattal engedélyezett regionális támogatási térkép szerint nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:
a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,
d) a Közép-Magyarország régióban
da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint
db) Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár településeken 20%.
(1) A 2016. október 11-i SA.46346 (2016/N). számú bizottsági határozat szerinti regionális támogatási térkép alapján nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók: 
a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,
d) a Közép-Magyarország régióban
da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint
da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint
db) Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár településeken 20%.
db) Piliscsabaés Pilisjászfalu településeken 20%.
(1) Az SA.58164 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 6769 számú, 2020. október 7-i bizottsági határozat szerinti regionális támogatási térkép alapján nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók: 
a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,
d) a Közép-Magyarország régióban
da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint
db) Piliscsabaés Pilisjászfalu településeken 20%.
(1) Az SA.63934 (2021/N) számú ügyben hozott C(2021)6653 számú, 2021. szeptember 16-i bizottsági határozat szerinti regionális támogatási térkép alapján nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:
a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,
b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%.
(1) Az SA.63934 (2021/N) számú ügyben hozott C(2021)6653 számú, 2021. szeptember 16-i bizottsági határozat és az SA.107119 (2023/N) számú ügyben hozott C(2023)3069 számú, 2023. május 12-i bizottsági határozat szerinti regionális támogatási térkép alapján nagyvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:
a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl - Baranya vármegye kivételével -, Észak-Alföld, Észak-Magyarország - Borsod-Abaúj- Zemplén vármegye és Heves vármegye kivételével - és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,
b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%,
c) Baranya vármegyében, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében és Heves vármegyében 60%.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások - a szállítási ágazat és nagyberuházások kivételével - a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások - a nagyberuházások kivételével - a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.
(3) Nagyberuházások esetében az alkalmazható maximális támogatási intenzitás
a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az (1) bekezdésben meghatározott mérték száz százaléka,
b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az (1) bekezdésben meghatározott mérték ötven százaléka és
c) a százmillió euró feletti elszámolható költségrészre az (1) bekezdésben meghatározott mérték harmincnégy százaléka.
26. §
(1) Nagyberuházásnak az olyan induló beruházás minősül, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeg.
(1) Regionális beruházási támogatás esetében nagyberuházásnak az olyan induló beruházás minősül, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelenérték kiszámítása során az elszámolható költség meghatározásakor több beruházási projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha azok egy vagy több vállalkozás által hároméves időszakon belül kivitelezett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszközeire vonatkoznak.
(2) Több támogatott beruházási projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha azokat csoportszinten azonos kedvezményezett hároméves időszakon belül azonos NUTS 3 régióban kezdi meg.
(3) Annak megállapításakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe venni. A gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti jelenérték kiszámítása során az elszámolható költség meghatározásakor az egyetlen beruházási projekt nagyberuházásnak minősül, a teljes támogatás nem haladhatja meg a nagyberuházásra megállapított maximális támogatási intenzitást.
(4) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházási projekt elszámolható költsége eléri-e az ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás bekerülési értékébe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.
(4) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházási projekt elszámolható költsége eléri-e az ötvenmillió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás bekerülési értékébe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek kétévi személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

V/A. FEJEZET
EGYES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK SAJÁTOS SZABÁLYAI

12. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatások szabályai

27. §
(1) Az SA.34770 (2012/N-2). számú támogatási program keretében a központi költségvetésből az alkotóművészeti, az előadó-művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi-műemlékvédelmi tevékenységek tekintetében költségvetési támogatást a következő célokra lehet nyújtani:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;
b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;
d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;
e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;
f) kulturális vidékfejlesztésre;
g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;
h) határon túli magyar kultúra támogatására;
i) a nemzetiségek kultúrájának támogatására.
(2) Az SA.34770 (2012/N-2). számú támogatási program alapján 2018. szeptember 1. napjáig nyújtható támogatás. A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Természetes és jogi személyek, valamint egyéni vállalkozások részesíthetők támogatásban.
(3) Az SA.34770 (2012/N-2). számú támogatási program keretében pályázaton kívüli visszatérítendő, illetőleg vissza nem térítendő támogatás csak akkor nyújtható, ha
a) a támogatandó cél a kultúra fejlesztésében stratégiai jelentőségű,
b) kulturális hatása országos, illetve nemzetközi,
c) a támogatás biztosításával jelentős előny érhető el, illetve jelentős hátrány hárítható el, vagy
d) a támogatandó cél másképp nem érhető el vagy az időmúlás következtében okafogyottá válna.
(4) A pályázaton kívüli támogatási kérelmet megfelelő dokumentumokkal és adatokkal alá kell támasztani és meg kell jelölni az igényelt költségvetési támogatás nagyságát.

V/B. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZERVEK ÉS A KÖZVÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRA, VALAMINT EGYES VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYEINEK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

12/A. A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó kötelezettségek hatálya

27/A. §
(1) A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó, e fejezet szerinti kötelezettségek hatálya a közvállalkozásokra, valamint az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozásokra terjed ki.
(2) A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó, e fejezet szerinti kötelezettségek hatálya nem terjed ki az államháztartási szerv és
a) a közvállalkozás közötti pénzügyi kapcsolatokra olyan szolgáltatás tekintetében, amely szolgáltatás nyújtása nem érinti az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet,
b) a Magyar Nemzeti Bank közötti pénzügyi kapcsolatokra,
c) az állami hitelintézetek közötti pénzügyi kapcsolatokra az olyan állami pénzeszközök tekintetében, amelyeket az államháztartási szerv szokásos kereskedelmi feltételek mellett helyezett el, és
d) az olyan közvállalkozás közötti pénzügyi kapcsolatokra, amelyeknek éves nettó árbevétele a 27/B. § (1) bekezdése szerinti pénzeszközök rendelkezésre bocsátását vagy felhasználását megelőző két pénzügyi évben nem érte el a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, állami hitelintézet esetén pedig az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege ugyanebben az időszakban nem érte el a 800 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó, e fejezet szerinti kötelezettségek hatálya nem terjed ki az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozásra, ha
a) az általa nyújtott szolgáltatás nem érinti az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet,
b) az éves nettó árbevételük a különleges jog vagy kizárólagos jog biztosítását vagy az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízást megelőző két pénzügyi évben nem érte el a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, az állami hitelintézet esetén pedig az éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg ugyanebben az időszakban nem érte el a 800 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy
c) az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerint általános gazdasági érdekű szolgáltatásra vonatkozó, határozott idejű megbízása ellentételezésének összegét nyílt, átlátható és diszkriminációmentes eljárás eredményeként határozták meg.

12/B. A közvállalkozásokra vonatkozó kötelezettségek

27/B. §
(1) A közvállalkozás belső számviteli nyilvántartásában elkülöníti mindazon támogatásokat, amelyeket az államháztartási szervek közvetlenül vagy közvetve - más közvállalkozáson vagy pénzügyi intézményen keresztül- juttattak a számára, így különösen
a) a működési veszteségek pótlását,
b) a tőkejuttatást,
c) a vissza nem térítendő támogatásokat és a kedvezményes feltételek mellett nyújtott kölcsönöket,
d) az államháztartási szervek által kiszabott pénzügyi terhek megtérítését.
(2) A közvállalkozás külön nyilvántartást vezet
a) az osztalékról vagy az esedékes tartozásról való teljes vagy részleges lemondás révén nyújtott pénzügyi előnyökről,
b) a felhasznált állami pénzeszközök elvárható megtérüléséről való lemondásról.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatásokat a közvállalkozás a belső számviteli vagy külön nyilvántartásban oly módon tartja nyilván, hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy mely könyvelési tételek állnak azokkal kapcsolatban, illetve, hogy a pénzeszközöket ténylegesen mire használták fel.

12/C. A feldolgozóiparhoz tartozó egyes közvállalkozásokra vonatkozó kötelezettségek

27/C. §
(1) Ha a feldolgozóiparhoz tartozó közvállalkozás éves nettó árbevétele a megelőző pénzügyi évben meghaladta a 250 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a pénzügyi év utolsó napját követő hat hónapon belül megküldi a miniszternek
a) a közvállalkozás számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet,
b) az üzleti jelentést,
c) a számviteli politikát, a vezető tisztségviselőknek az éves beszámolóra vonatkozó nyilatkozatait, valamint a közvállalkozás legfőbb szervének határozatait tartalmazó kiegészítő magyarázatot.
(2) Ha az alább felsorolt, állami forrásból megvalósított vagy azt érintő intézkedéseket az (1) bekezdés szerinti iratok nem tartalmazzák, a közvállalkozás köteles megküldeni a miniszternek a következőkkel kapcsolatos adatokat is, az (1) bekezdés szerinti határidőig:
a) a vállalkozás részvényének, üzletrészének, kötvényének jegyzése, vásárlása, valamint egyéb hasonló forrásjuttatás esetén az ügylet feltételei,
b) a vissza nem térítendő támogatások, illetve a meghatározott feltételek mellett visszatérítendő támogatások adatai,
c) a vállalkozásnak nyújtott kölcsönök és hitelkeretek adatai, beleértve a tőkeinjekciókra nyújtott előlegeket, a kölcsön feltételeit, valamint annak a biztosítéknak az adatait, amelyet a kölcsönt felvevő vállalkozás adott a kölcsönadónak,
d) a vállalkozásnak nyújtott kezesség adatai, részletezve a kezesség feltételeit és az azokért fizetett bármilyen díjat,
e) a tulajdonosnak kifizetett osztalék és a visszatartott nyereség összege,
f) az állami forrásjuttatás bármilyen egyéb formája, így különösen a közvállalkozás esedékes adósságának vagy a közterhek megfizetésének elengedésével kapcsolatos alapvető információk.

12/D. Elkülönített elszámolások vezetésének kötelezettsége

27/D. §
(1) Az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás elkülöníti a belső számviteli nyilvántartásában a különleges jog vagy kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatáshoz vagy végzett tevékenységhez, illetve az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízás alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti minden eszközt és forrást, bevételt és ráfordítást a számviteli politikában rögzített, egységes és következetes számviteli elszámolás alapján kell nyilvántartani olyan módon, hogy az egyes tételeknek a különleges jog vagy kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatáshoz vagy végzett tevékenységhez, továbbá az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízás alapján végzett tevékenységhez való hozzárendelésének módszere egyértelműen megállapítható legyen.

12/E. A nyilvántartások megőrzésének kötelezettsége, valamint az azokból származó adatoknak az Európai Bizottság részére történő rendelkezésére bocsátása

27/E. §
(1) A közvállalkozás a 27/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást, valamint a 27/B. § (2) bekezdése szerinti külön nyilvántartást a pénzeszközök rendelkezésre bocsátásától számított öt évig, vagy ha a pénzeszközök tényleges felhasználására egy későbbi pénzügyi évben kerül sor, akkor ezen pénzügyi év végétől számított öt évig megőrzi, és azt az Európai Bizottság felhívására - a miniszter útján - annak rendelkezésére bocsátja.
(2) Az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás a 27/D. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást öt évig megőrzi, és azt az Európai Bizottság felhívására - a miniszter útján - annak rendelkezésére bocsátja.
(3) A 27/C. § (1) bekezdése szerinti közvállalkozások nevét és bevételi adatait tartalmazó jegyzéket a miniszter a közvállalkozások 27/C. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján minden év március 31-éig megküldi az Európai Bizottságnak.
(4) A 27/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatokat és dokumentumokat a miniszter minden év szeptember 30-áig az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja.

VI. FEJEZET
A PÉNZÜGYI VÁLSÁG MIATTI SZABÁLYOK

12. A pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatás

27. §
(1) A támogatást nyújtó a pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatást (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújthat az olyan kedvezményezettnek, aki a jóváhagyott támogatási program alapján a támogatási kérelmét a támogatást nyújtó részére 2010. december 31-éig benyújtotta. Az ezen a jogcímen nyújtott összes állami támogatás támogatástartalma vállalkozásonként nem haladhatja meg az ötszázezer euró értékhatárt, figyelemmel a (6) bekezdésben és a 31. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra.
(2) Átmeneti támogatás nem nyújtható
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak,
b) az EUMSz I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásnak,
c) az EUMSz I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékeknek a csoportmentességi rendelet 2. cikk 23. pontja szerinti feldolgozásában és a csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti forgalmazásában tevékenykedő vállalkozásnak, ha
ca) az átmeneti támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre vagy
cb) az átmeneti támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha
da) az átmeneti támogatás mértéke az exportált mennyiséghez,
db) értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy
dc) exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódik,
e) abban az esetben, ha az átmeneti támogatás az importáruk helyett hazai áru használatától függ.
(3) Átmeneti támogatással csak olyan vállalkozás támogatható, amely nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
(4) Átmeneti támogatás csak olyan formában nyújtható, ahol a támogatástartalom kockázatelemzés elvégzése nélkül, előzetesen pontosan kiszámítható.
(5) A több részletben fizetendő átmeneti támogatást az odaítélésének időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
(6) Egy vállalkozásnak 2008. január 1. és 2011. december 31. között nyújtott átmeneti támogatás és csekély összegű támogatás támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget.
(7) Az átmeneti támogatás nyújtását megelőzően a vállalkozás írásban tájékoztatja a támogatást nyújtót az átmeneti támogatás, illetve a csekély összegű támogatás formájában 2008. január 1-jét követően számára odaítélt állami támogatásokról és a még el nem bírált támogatási kérelmeiről.
(8) Átmeneti támogatás csak akkor nyújtható, ha a támogatást nyújtó megbizonyosodott arról, hogy a vállalkozásnak odaítélt csekély összegű és átmeneti támogatás nem haladja meg a (6) bekezdésben meghatározott mértéket.
(9) A támogatást nyújtó kötelessége, hogy tájékoztassa a kedvezményezettet
a) a támogatáshalmozódás (6) bekezdésben meghatározott szabályáról,
b) arról, hogy a pénzügyi válság kapcsán nyújtott átmeneti támogatásban részesül, és
c) arról, hogy az átmeneti támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az átmeneti támogatás odaítélését követő tíz évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat be kell mutatnia.

13. Kedvezményes egyéni referencia kamatláb

28. §
(1) A kis- és középvállalkozás számára beruházási és működőtőke hitelre, nagyvállalkozás számára beruházási hitelre kedvezményes egyéni referencia kamatláb állapítható meg az 5. mellékletben meghatározott módon.
(2) A kedvezményes egyéni referencia kamatláb alkalmazásának feltétele, hogy
a) az alapjául szolgáló hitelszerződés 2011. december 31-éig megkötésre kerüljön,
b) a kamatfizetés teljesítésének határideje - a kedvezményes egyéni referencia kamatláb alapjául szolgáló hitelszerződés futamidejére tekintet nélkül - legfeljebb 2013. december 31. legyen és
c) a kedvezményezett ne minősüljön nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

14. Állami kezességvállalás

29. §
(1) A pénzügyi válság kapcsán állami kezességvállalás a 6. mellékletben meghatározott kezességvállalási díjmértékekkel azonos mértékben nyújtható. A kis- és középvállalkozások esetében a kezességvállalási díj az első két évre vonatkozóan legfeljebb 15%-kal csökkenthető.
(2) Az állami kezességvállalásnak meghatározott pénzügyi ügylethez kell kapcsolódnia, meghatározott maximális összegre kell vonatkoznia, és időben korlátozottnak kell lennie.
(3) A pénzügyi válság miatt állami kezességvállalás formájában csak a 2009. április 27. és 2011. december 31. között vállalt kezességekre nyújtható állami támogatás. A kezességvállalás időtartama nem haladhatja meg a tíz évet.
(4) Állami kezességvállalás olyan vállalkozás számára nyújtható, amely nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
(5) Kezességvállalás a kis- és középvállalkozások számára beruházási és működőtőke hitelre, nagyvállalkozások számára csak beruházási hitelre nyújtható.
30. §
(1) A kezességgel fedezett hitel összege nem haladhatja meg a kedvezményezett - a számvitelről szóló törvény szerint számított - 2010. évi személyi jellegű ráfordításainak összegét. Ha a vállalkozást 2010. január 1-jén vagy azt követően alapították, a hitel összege nem haladhatja meg a kedvezményezett a számvitelről szóló törvény szerinti, a működés első két évére vonatkozó becsült éves személyi jellegű ráfordításainak összegét. A kedvezményezett éves személyi jellegű ráfordításai összegének meghatározásakor a kedvezményezett telephelyén dolgozók bére figyelembe vehető abban az esetben is, ha bérüket alvállalkozótól kapják.
(2) Ha az alvállalkozók személyi jellegű ráfordításai a fővállalkozó számára nyújtott kezesség összegének meghatározásakor figyelembevételre kerülnek, e személyi jellegű ráfordításokat az alvállalkozó az általa igényelt kezesség esetében már nem veheti figyelembe.
(3) Beruházási hitelek esetében a kezességgel fedezett hitel összege az Európai Unió tagállamaira vonatkozóan az Eurostat által meghatározott átlagos éves bérköltség is lehet.
(4) A kezesség mértéke nem haladhatja meg a biztosított hitel értékének 80%-át a kezességvállalás futamideje alatt, ideértve a hitel kamatait és járulékait, kivéve a késedelmi kamatokat és a meg nem fizetett kamat tőkésítéséből adódó növekményt. Ha a hitel mértéke idővel csökken, a kezességgel fedezett összegnek is arányosan csökkennie kell úgy, hogy bármely időpontban a kezesség legfeljebb a hitel 80%-át fedezheti.
(5) A veszteségeket a hitelezőnek és a kezesnek a kötelezettségvállalásukkal arányosan és azonos módon kell viselnie.
(6) A kezességvállalási díjakat azon összegekre kell alkalmazni, amelyekért az állam által vállalt kezesség vagy viszontkezesség az adott év elején ténylegesen fennáll. A díjakat minimumértéknek kell tekinteni, amelyet olyan vállalkozásokra kell alkalmazni, amelyek minősítése legalább megegyezik a 6. mellékletben meghatározott minősítéssel.
(7) Azon vállalkozások esetében, amelyek nem rendelkeznek hitelfelvevői múlttal vagy mérlegszemléletű megközelítésen alapuló hitelminősítéssel, az (1) bekezdésben meghatározott díjcsökkentést 3,8%-os éves kezességvállalási díjra kell alkalmazni. Ezekben az esetekben kezességvállalási díj nem lehet alacsonyabb, mint a kezességgel biztosított hitelt felvevő vállalkozás anyavállalatára vagy anyavállalataira alkalmazandó díj.
(8) A kezességvállalás kezdetekor fizetendő egyösszegű kezességvállalási díj esetén ezen összegnek legalább a pénzügyi válság kapcsán állami kezességvállalás formájában nyújtott, a hitel futamideje alatt fizetendő jövőbeli kezességvállalási díjak jelenértékével kell egyenlőnek lennie.

15. Támogatáshalmozódásra vonatkozó szabályok

31. §
(1) Azonos elszámolható költségek tekintetében a 27-30. § hatálya alá tartozó állami támogatás nem halmozható csekély összegű támogatással.
(2) Azonos elszámolható költségek tekintetében a 27-30. § szerinti állami támogatás nem halmozható állami támogatással, ha az ilyen jellegű támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.
(3) A 27-30. § szerinti, ugyanazon célra odaítélt, összeegyeztethető állami támogatás összegét csökkenteni kell a 2008. január 1. után odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalmával.

16. Eljárási szabályok

32. §
(1) A 27-30. § szerinti állami támogatás támogatási tervezete esetében a miniszter eljárására a 11. §-t és a 12. §-t kell alkalmazni.
(2) Az e fejezetben meghatározott támogatási kategóriák esetében az EUMSz I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott, valamint a halászati, az erdészeti, a vadgazdálkodási és a vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásra az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló kormányrendelet eljárási szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a támogatási döntés meghozatala után az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter e tényről tájékoztatja a minisztert.

VI. FEJEZET

VII. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

33. §
(1) Ha a miniszter észleli, hogy a támogatást nyújtó e rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, ésszerű határidő megjelölésével felhívja a támogatást nyújtót a mulasztás pótlására, és a 7. § (1) bekezdése, valamint a 17. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztásáról tájékoztatja a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert.
(1) Ha a miniszter észleli, hogy a támogatást nyújtó e rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, ésszerű határidő megjelölésével felhívja a támogatást nyújtót a mulasztás pótlására.
(1) Ha a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja észleli, hogy a támogatást nyújtó e rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, ésszerű határidő megjelölésével felhívja a támogatást nyújtót a mulasztás pótlására.
(1) Ha a miniszter észleli, hogy a támogatást nyújtó e rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, ésszerű határidő megjelölésével felhívja a támogatást nyújtót a mulasztás pótlására.
(1) Ha a miniszter észleli, hogy a támogatást nyújtó e rendeletben meghatározott bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási vagy közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ésszerű határidő megjelölésével felhívja a támogatást nyújtót a mulasztás pótlására.
(2) Ha a támogatást nyújtó az (1) bekezdés szerinti felhívás alapján kötelezettségét nem teljesíti, a miniszter a támogatást folyósítónál kezdeményezi az olyan támogatási program vagy egyedi támogatás felfüggesztését, valamint az annak keretében nyújtott állami támogatás visszafizettetését, amelyre a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség vonatkozik, de a támogatást nyújtó e kötelezettségének nem tett eleget, és a támogatási program hatályba lépett, vagy az egyedi támogatásról döntés született.
(2) Ha a támogatást nyújtó az (1) bekezdés szerinti felhívás alapján kötelezettségét nem teljesíti, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja a támogatást folyósítónál kezdeményezi az olyan támogatási program vagy egyedi támogatás felfüggesztését, valamint az annak keretében nyújtott állami támogatás visszafizettetését, amelyre a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség vonatkozik, de a támogatást nyújtó e kötelezettségének nem tett eleget, és a támogatási program hatályba lépett, vagy az egyedi támogatásról döntés született.
(2) Ha a támogatást nyújtó az (1) bekezdés szerinti felhívás alapján kötelezettségét nem teljesíti, a miniszter a támogatást folyósítónál kezdeményezi az olyan támogatási program vagy egyedi támogatás felfüggesztését, valamint az annak keretében nyújtott állami támogatás visszafizettetését, amelyre a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség vonatkozik, de a támogatást nyújtó e kötelezettségének nem tett eleget, és a támogatási program hatályba lépett, vagy az egyedi támogatásról döntés született.
34. §
(1) Az eljárási rendelet 21. cikke szerinti éves jelentési kötelezettség teljesítéséhez a támogatást nyújtó minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott állami támogatásokról a miniszter felhívásában meghatározott elektronikus formában és adattartalommal a miniszter számára.
(1) Az eljárási rendelet 21. cikke szerinti éves jelentési kötelezettség teljesítéséhez a támogatást nyújtó minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott állami támogatásokról a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagjának felhívásában meghatározott elektronikus formában és adattartalommal a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja számára.
(1) A 659/1999/EK tanácsi rendelet 21. cikke szerinti éves jelentési kötelezettség teljesítéséhez a támogatást nyújtó minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott állami támogatásokról a miniszter felhívásában meghatározott elektronikus formában és adattartalommal a miniszter számára.
(1) A 2015/1589/EU tanácsi rendelet 26. cikke szerinti éves jelentési kötelezettség teljesítéséhez a támogatást nyújtó minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott állami támogatásokról a miniszter felhívásában meghatározott elektronikus formában és adattartalommal a miniszter számára.
(2) Ha uniós állami támogatási szabály - az (1) bekezdésben meghatározott éves jelentési kötelezettségen túl - az Európai Bizottság részére történő éves beszámolási kötelezettséget ír elő, a támogatást nyújtó a beszámolót az uniós állami támogatási szabályban meghatározott adattartalommal, elektronikus formában minden év április 30-áig, egyedi bizottsági határozat esetében a bizottsági határozatban megjelölt határidő letelte előtt harminc nappal megküldi a miniszter részére.
(2) Ha uniós állami támogatási szabály - az (1) bekezdésben meghatározott éves jelentési kötelezettségen túl - az Európai Bizottság részére történő éves beszámolási kötelezettséget ír elő, a támogatást nyújtó a beszámolót az uniós állami támogatási szabályban meghatározott adattartalommal, elektronikus formában minden év április 30-áig, egyedi bizottsági határozat esetében a bizottsági határozatban megjelölt határidő letelte előtt harminc nappal megküldi a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja részére.
(2) Ha uniós állami támogatási szabály - az (1) bekezdésben meghatározott éves jelentési kötelezettségen túl - az Európai Bizottság részére történő éves beszámolási kötelezettséget ír elő, a támogatást nyújtó a beszámolót az uniós állami támogatási szabályban meghatározott adattartalommal, elektronikus formában minden év április 30-áig, egyedi bizottsági határozat esetében a bizottsági határozatban megjelölt határidő letelte előtt harminc nappal megküldi a miniszter részére.
(3) Ha a támogatást nyújtó a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdés b) pont második mondatában meghatározott módon teljesíti a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 26. cikke szerinti éves jelentési kötelezettséget, erről a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében tájékoztatja a minisztert. Ebben az esetben a támogatást nyújtót a 34. § (1) bekezdése szerinti beszámoló készítési kötelezettség nem terheli, azzal, hogy a támogatást nyújtó a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti garanciamegállapodásnak megfelelő beszámolót annak benyújtását követő harminc napon belül megküldi a miniszternek.
(3) A támogatást nyújtó az általa a VI. Fejezet alapján nyújtott állami támogatásokról a miniszter felhívásában az Európai Bizottság által meghatározott adattartalommal a felhívásában meghatározott határidőig évente beszámolót készít a miniszter részére.
35. §   Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
35. §   Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.
35. §
(1) Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az európai uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatás odaítélése napjának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.
(1) Ha az uniós joggal összhangban levő támogatási intézkedés másként nem rendelkezik, az európai uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatás odaítélése napjának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.
(2) A közzétételi kötelezettség teljesítése során az (1) bekezdés szerint megállapított támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatás odaítélésének napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett hivatalos árfolyamot kell alkalmazni.
(3) Az V/B. fejezetben euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az érintett pénzügyi év utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.
35/A. §
(1) Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, - az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások esetében - az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.
(1) Ha az uniós joggal összhangban levő támogatási intézkedés másként nem rendelkezik, az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások esetén az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összeg alkalmazása céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a támogatást nyújtónak a támogatási intézkedés jellegéhez igazodó választása szerint a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján, a benyújtási időszak első napján, a támogatási kérelem benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó napján vagy a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.
(2) A kifizető ügynökség által a 11. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartási rendszerben a támogatástartalom rögzítése euró értékben történik.
36. §
(1) A referencia alapkamatlábról, a diszkont kamatlábról és a visszafizettetési kamatlábról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a miniszter közleményt ad ki, és azt a minisztérium honlapján közzéteszi.
(1) A referencia alapkamatlábról, a diszkont kamatlábról és a visszafizettetési kamatlábról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja közleményt ad ki, és azt a Miniszterelnökség honlapján közzéteszi.
(1) A referencia alapkamatlábról, a diszkont kamatlábról és a visszafizettetési kamatlábról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a miniszter közleményt ad ki, és azt a Miniszterelnökség honlapján közzéteszi.
(1) A referencia alapkamatlábról, a diszkont kamatlábról és a visszafizettetési kamatlábról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a miniszter közleményt ad ki, és azt a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján közzéteszi.
(2) A 2. melléklet B) pontjában meghatározott támogatási formák támogatástartalmának számítására vonatkozóan a miniszter közleményt ad ki, és azt a minisztérium honlapján közzéteszi.
(2) A 2. melléklet B) pontjában meghatározott támogatási formák támogatástartalmának számítására vonatkozóan a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja közleményt ad ki, és azt a minisztérium honlapján közzéteszi.
(2) A 2. melléklet B) pontjában meghatározott támogatási formák támogatástartalmának számítására vonatkozóan a miniszter közleményt ad ki, és azt a minisztérium honlapján közzéteszi.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Hatályba léptető rendelkezés

37. §
(1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 42. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

18. Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang

18. Az Európai Unió jogának való megfelelés

38. §
(1) A 19. §, a 20. § és a 3. melléklet az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozások részére közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozatnak (HL L 312/67., 2005.11.29.) való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet a finanszírozási lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban alkalmazott ideiglenes közösségi keretszabály hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz.
38. §   Ez a rendelet
a) az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1999.3.27.), és
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1999.3.27.), és
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i 2015/1589/EU tanácsi rendelet (HL L 248., 2015.9.24.),
b) az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30.)
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 140., 2004.4.30.)
c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.),
c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.),
d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1.),
e) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 369., 2014.12.24., 37-63. o.)
f) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i 2021/1237/EU bizottsági rendelet (HL L 270/39., 2021.7.29, 39. o.)
f) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i 2021/1237/EU bizottsági rendelet (HL L 270/39., 2021.7.29, 39. o.),
g) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2472 bizottsági rendelet (HL L 327., 2022.12.21., 1. o.),
h) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra- termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet (HL L 327., 2022.12.21., 82. o.)
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
38/A. §   Ez a rendelet a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról szóló, 2006. november 16-i 2006/111/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

19. Módosító rendelkezések

39. §
(1) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E pont alkalmazásában)
b) diszkont kamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom,”
(2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e rendelet által szabályozott támogatások nyújtása során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló kormányrendelet szabályait alkalmazni kell.”
(3) A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény alapján visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről szóló 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az átállási költség 11. § szerinti beszámítása esetén az eladó a beszámítás időtartama alatt nem részesülhet megmentési és szerkezetátalakítási támogatásban, ha az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.”
(4) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.3. konstrukció „Út a munka világába” keretében nyújtható támogatásokról szóló 358/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e rendelet által szabályozott támogatások nyújtása során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló kormányrendelet szabályait alkalmazni kell.”
(5) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. Az ismertetett támogatási konstrukció az EUMSz 107. cikke hatálya alá tartozik:
2.1.1. igen
Az állami támogatás megjelentetésének hazai jogszabályi alapja: .....................................................
2.1.1.1. A támogatási konstrukció az Európai Bizottság felé bejelentés-köteles?
Igen esetén
Az Európai Bizottság által kiadott jóváhagyás száma és kiadásának időpontja
A jóváhagyás száma:
               
A jóváhagyás kiadásának időpontja:...
Nem esetén
A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter által az Atr. 10. § (2) bekezdése vagy 17. § (3) bekezdése alapján kiadott állásfoglalás vagy vélemény száma és kiadásának időpontja:
Állásfoglalás vagy vélemény száma:
               
Állásfoglalás vagy vélemény kiadásának időpontja:..
Támogatási kategória (Kérjük annyiszor kitölteni, ahány különböző támogatási kategória szerint adható állami
támogatás.)*:
               
               
               
               
               
2.1.2. nem
A támogatás megjelentetésének hazai jogszabályi alapja:
.........................................................................................................................................................................................
Szöveges indokolás, hogy miért nem tartozik a 2.1. pont szerinti rendelet az EUMSz 107. cikkének hatálya alá:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
* Kitöltendő az Atr. alapján.”
(6) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3. Az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzésével kapcsolatos adatok
Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetén az Európai Bizottság által kiadott jóváhagyás, a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter által az Atr. 10. § (2) bekezdése vagy 17. § (3) bekezdése alapján kiadott állásfoglalás vagy vélemény száma:
              Jóváhagyás, állásfoglalás vagy vélemény           
              kiadásának időpontja:...
Ágazat neve:* ..........................................................................................
Támogatási kategória kódja:*megnevezése: ............................................................................................
Támogatási kategória kódja:*megnevezése: ............................................................................................
Támogatási kategória kódja:*megnevezése: ............................................................................................
A jóváhagyott állami támogatás támogatástartalma:
           
Támogatási intenzitás:,%
 
A támogatási intenzitás mutatóhoz elszámolható költségek összesen:
* Kitöltendő az Atr. alapján.”
(7) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e rendelet által szabályozott támogatások nyújtása során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló kormányrendelet szabályait alkalmazni kell.”
(8) Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A pályázati egységcsomagot a Tanács egyeztetés és nyilvántartásba vétel kezdeményezése céljából legkésőbb tárgyév április 22-ig megküldi az NFM-nek az alábbi módon:)
c) az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzéséért felelős szervezetnek a pályázati egységcsomagról adott állásfoglalását elektronikus úton, majd a véglegesített pályázati felhívással együtt papír alapon egy másolati példányban.”
(9) Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(12) A (8) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel tényét az NFM közli a Kincstárral, ezzel egyidejűleg a nyilvántartásba vett pályázati felhívást elektronikusan, az Ámr. 8a. számú melléklete szerinti adatlap egy eredeti példányát és az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzéséért felelős szervezet véleményének másolati példányát postai úton továbbítja a Kincstár felé az MR-ben történő nyilvántartásba vétel céljából.”
(10) A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 5a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
5a. diszkont kamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;”
(11) A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 2. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
r) támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. mellékletében meghatározott módszer alapján kiszámolt értéke;”
(12) A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet mellékletének „*”-gal jelölt szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„* A támogatási intenzitás az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, bármely államháztartási forrásból származó összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az Atr. 25. §-ában meghatározott mértéket.”
(13) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás;”
(14) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
2. Állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás;”
(15) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 44. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) E rendelet
a) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL 214/3 2008.08.09. 3-47. o.),
b) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379. 2006.12.28. 5. o) és
c) a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabály (HL C 323; 2006.12.30.)
hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz.”
(16) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendeletben meg határozott jogokat és kötelezettségeket az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelettel összhangban kell gyakorolni, illetve teljesíteni.”
(17) Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában:)
„36. támogatott területek:
a) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint támogatott régiók: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl;
b) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja szerint támogatott régió: Közép-Magyarország;”
(18) A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. Diszkont kamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontja szerinti kamatláb.”
(19) Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a következőket:)
i) a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet szerinti álláspontját;”
(20) Az országos jelentőségű területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az adott támogatás támogatástartalmát az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. mellékletében meghatározott módszer alapján kell kiszámítani.”
(21) Az országos jelentőségű területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az egy projekthez igénybe vett, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, bármely államháztartási forrásból származó összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az Atr. 25. §-ában meghatározott mértéket.”
(22) A térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A célelőirányzat felhasználása során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Atr.) is alkalmazni kell.”
(23) A térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Az egy projekthez igénybe vett, az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, bármely államháztartási forrásból származó összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az Atr.-ben és az uniós állami támogatási szabályokban meghatározott mértéket.”
(24) A térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az érzékeny ágazathoz tartozó vállalkozások és nagyberuházások támogatásánál az Atr.-ben és az uniós állami támogatási szabályokban foglaltakat kell alkalmazni.”
(25) A térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az RFT a pályázat befogadását követő 60 napon belül dönt. Ha a vállalkozás érzékeny ágazathoz tartozó ágazatban tevékenykedik, vagy a fejlesztés nagyberuházásnak minősül, az Atr.-ben és az uniós állami támogatási szabályokban foglaltakat kell alkalmazni.”
(26) A térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a központi keretből pályázati rendszeren kívül az Atr.-rel, valamint az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban támogatást biztosít:
a) a működtetési, kommunikációs feladatokra,
b) az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítéseként a társfinanszírozásra tervezett projektek kidolgozásának finanszírozására,
c) más központi támogatási előirányzatokkal közös pályázati rendszer meghirdetésére,
d) igénybejelentés esetén előre nem látható területfejlesztési szempontból kiemelt jelentőségű fejlesztésekre, válsághelyzetekre, vis maior jellegű ügyek kezelésére.”
(27) A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A célelőirányzat felhasználása során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Atr.) is alkalmazni kell.”
(28) A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az egy projekthez igénybe vett, az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, bármely államháztartási forrásból származó összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az Atr.-ben és az uniós állami támogatási szabályokban meghatározott mértéket.”
(29) A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az érzékeny ágazathoz tartozó vállalkozások és nagyberuházások támogatásánál az Atr.-ben és az uniós állami támogatási szabályokban foglaltakat kell alkalmazni.”
(30) A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 20. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megyei tanács a pályázati rendszerben a rendelkezésre álló keret terhére, amennyiben rendelkezik szabadon felhasználható forrással, támogatást nyújthat:)
d) - az Atr.-rel összhangban - a határozatában rögzített roma programokban meghatározott fejlesztésekhez.”
(31) A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A miniszter a központi keretből pályázati rendszeren kívül az Atr.-rel, valamint az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban támogatást biztosít:
a) az EU által társfinanszírozott fejlesztésből megvalósuló programokhoz;
b) kormányhatározatban rögzített és más kiemelt területfejlesztési és válságkezelő feladatok megvalósításához;
c) más központi forrásokkal közös finanszírozással meghirdetett központi fejlesztési programok beruházásaihoz.”
(32) A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Szakértői Bizottság állásfoglalása előtt az érintett regionális, illetve megyei tanács véleményét ki kell kérni. Ha a kedvezményezett érzékeny ágazathoz tartozó ágazatban tevékenykedik, vagy a fejlesztés nagyberuházásnak minősül, az Atr.-ben és az uniós állami támogatási szabályokban foglaltakat kell alkalmazni.”
40. §
(1) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 13. § a) pontjában az „az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű” szövegrész helyébe az „a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis” szöveg,
b) 13. § i) pontjában az „a 85/2004. Korm. rendelet 8. mellékletében” szövegrész helyébe az „az Atr. 6. §-ában” szöveg,
c) 13. § l) pontjában az „a 85/2004. Korm. rendelet 1. § 24. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 15. pontjában” szöveg,
d) 13. § m) pontjában az „a 85/2004. Korm. rendelet 1. § 31. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 19. pontjában” szöveg,
e) 14. §-ában az „a 85/2004. Korm. rendelettel” szövegrész helyébe az „az Atr.-rel” szöveg lép.
(2) A válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatásról szóló 356/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében az „az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23/A. §-a és 23/D. §-a” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 27. §-a és 31. §-a” szöveg, a „szabályai az irányadók” szövegrész helyébe „szabályait kell alkalmazni” szöveg,
b) 5. § e) pontjában az „R. 2. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „Atr. 2. mellékletében” szöveg,
c) 5. § f) pontjában az „R. 8. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „Atr. 6. §-ában” szöveg,
d) 5. § j) pontjában az „R. 1. § 36. pontjában” szövegrész helyébe az „Atr. 2. § 3. pontjában” szöveg,
e) 5. § k) pontjában az „R. 1. § 20. pontjában” szövegrész helyébe az „Atr. 2. § 13. pontjában” szöveg
(3) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
a) 118. § (1) bekezdés a) pontjában az „Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: Római Szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdésének hatálya” szöveg,
b) 118. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/2004. Korm. rendelet)” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Atr.)” szöveg,
c) 118. § (2) bekezdésében az „a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése alá tartozó” szövegrész helyébe az „az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti, a” szöveg,
d) 138. § (1) bekezdés b) pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe az „az Atr.-ben” szöveg, az „a Római Szerződés 87. cikkének” szövegrész helyébe az „az EUMSz 107. cikk” szöveg,
e) 138. § (2) bekezdés c) pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet által előírt” szövegrész helyébe az „az Atr.-ben meghatározott”, a „nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe a „fejlesztéspolitikáért felelős” szöveg, az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet vagy” szövegrész helyébe az „az Atr. vagy” szöveg
(4) Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdésében az „a TVI-vel” szövegrész helyébe az „az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzéséért felelős szervezettel” szöveg lép.
(5) A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdés 29. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „az Atr. 6. §-ában” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdés 31. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 20. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 13. pontjában” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdés 38. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 24. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 15. pontjában” szöveg,
d) 2. § (2) bekezdés 39. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 31. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 19. pontjában” szöveg,
e) 86. § (1) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel” szövegrész helyébe az „az Atr.-rel” szöveg,
f) 86. § (2) bekezdés h) pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 23/A. és 23/D. §-ában” szövegrész helyébe az „az Atr. 27. §-ában és 31. §-ában” szöveg,
g) 89. § (1) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Atr. 25. § (1) bekezdésében” szöveg
(6) A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet
a) 4. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának” szövegrész helyébe az „az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzéséért felelős szervezetnek” szöveg,
b) 6. § (7) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. mellékletében” szöveg,
c) 10. § (3) bekezdésében az „Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk” szövegrész helyébe az „Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk” szöveg, az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Atr. 25. § (1) bekezdése” szöveg
(7) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet 1. §-ában
a) az „Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének” szövegrész helyébe az „Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk” szöveg,
b) a „közös” szövegrész helyébe a „belső” szöveg
(8) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet
a) 2. § 3. pontjában az „a Korm. rendelet 1. § 36. pontjában” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontjában” szöveg,
b) 2. § 14. pontjában az „a Korm. rendelet 1. § 20. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 13. pontjában” szöveg,
c) 2. § 19. pontjában az „a Korm. rendelet 1. § 26. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 16. pontjában” szöveg,
d) 2. § 20. pontjában az „a Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. mellékletében meghatározott” szöveg,
e) 23. § (4) bekezdésében az „EK-Szerződés 87. cikk (1)” szövegrész helyébe az „EUMSz 107. cikk (1)” szöveg,
f) 23. § (5) bekezdésében az „a Korm. rendeletben” szövegrész helyébe az „az Atr.-ben” szöveg,
g) 24. § (1) bekezdésében az „az EK-Szerződés” szövegrész helyébe az „a Szerződés” szöveg, a „csekély összegű (ún. de minimis)” szövegrész helyébe a „de minimis” szöveg, a „szóló” szövegrész helyébe a „szóló 2006. december 15-i” szöveg
(9) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 7. pontjában a „85/2004. Korm. rendelet 1. § 36. pontjában” szövegrész helyébe a „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontjában” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés 23. pontjában az „a 85/2004. Korm. rendelet 8. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „az Atr. 6. §-ában” szöveg,
c) 2. § (1) bekezdés 26. pontjában az „a 85/2004. Korm. rendelet 1. § 20. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 13. pontjában” szöveg,
d) 2. § (1) bekezdés 34. pontjában az „a 85/2004. Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. mellékletében meghatározott” szöveg,
e) 2. § (4) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „az Atr.” szöveg,
f) 3. § j) pontjában az „az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű” szövegrész helyébe az „a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis” szöveg,
g) 3. § l) pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 23/A., 23/C. és 23/D. §-ai” szövegrész helyébe az „az Atr. 27. §-a és 31-32. §-a” szöveg,
h) 28. § (3) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Atr. 25. § (1) bekezdésében” szöveg,
i) 28. § (6) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 6/A. §-a megfelelően alkalmazandó” szövegrész helyébe az „az Atr. 5. § (2) bekezdését kell alkalmazni” szöveg
(10) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 35. pontjában az „EK Szerződés 87.” szövegrészek helyébe az „EUMSz 107.” szövegek lépnek.
(11) A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés g) pontjában a „Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának” szövegrész helyébe a „fejlesztéspolitikáért felelős miniszter” szöveg, 4. § (4) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.
(12) Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
a) 2. §-ában az „az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel összhangban kell gyakorolni, illetőleg” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Atr.) összhangban kell gyakorolni, illetve” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában az „az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. cikkének (1) bekezdése és az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű” szövegrész helyébe az „Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés 5. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 20. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 3. pontjában” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés 18. pontjában az „EK Szerződés 86.” szövegrész helyébe az „EUMSz 106.” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés 28. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 8. mellékletében” szövegrész helyébe az „az Atr. 6. §-ában” szöveg,
f) 3. § (2) bekezdés 29. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 20. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 13. pontjában” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdés 33. pontjában az „Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 15. pontjában” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés 34. pontjában az „Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 19. pontjában” szöveg,
i) a 92. § (1) bekezdésében az „Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel” szövegrész helyébe az „Atr.-rel” szöveg,
j) 92. § (2) bekezdés c) pontjában az „EK Szerződés 88.” szövegrész helyébe az „EUMSz 108.” szöveg, az „EK-Szerződés 87.” szövegrész helyébe az „EUMSz 107.” szöveg,
k) 92/B. § (3) bekezdésében az „Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Atr. 25. § (1) bekezdésében” szöveg,
l) 92/F. § (4) bekezdésében az „EK Szerződés 87.” szövegrész helyébe az „EUMSz 107.” szöveg,
m) 92/Ly. § (4) bekezdésében az „EK Szerződés 88. cikke” szövegrész helyébe az „EUMSz 108. cikk” szöveg,
n) 94/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű” szövegrész helyébe az „a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis” szöveg
(13) Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
a) 92/B. § (5) bekezdés c) pontjában az „EK Szerződés 87.” szövegrészek helyébe az „EUMSz 107.” szövegek,
b) 92/F. § (1) bekezdésében az „EK Szerződés 87.” szövegrészek helyébe az „EUMSz 107.” szövegek
c) 92/U. § (3) bekezdésében az „EK Szerződés 87.” szövegrészek helyébe az „EUMSz 107.” szövegek
lépnek.
(14) A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet
a) 1. § 1. pontjában az „Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: EK-Szerződés) 87. cikkének” szövegrész helyébe az „Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk” szöveg,
b) 1. § 14. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. mellékletében meghatározott” szöveg,
c) 3. § (9) bekezdésében a „85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. mellékletében” szöveg,
d) 4. § (1) bekezdés h) pontjában az „EK-Szerződés” szövegrész helyébe az „EUMSz” szöveg,
e) 5. § (2) bekezdésében az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Atr. 25. § (1) bekezdésében” szöveg
(15) A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. § (6) bekezdésében az „Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének” szövegrész helyébe az „Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének” szöveg lép.
(16) Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §-át megelőző alcímben az „Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87-88.” szövegrész helyébe az „EUMSZ 107.” szöveg lép.
(17) Az országos jelentőségű területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet
a) 17. § (1) bekezdésében az „a Korm. Rendelettel összhangban” szövegrész helyébe az „az Atr. alapján” szöveg,
b) 18. § (3) bekezdésében az „a Korm. Rendelet” szövegrész helyébe az „az Atr.” szöveg
(18) A térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 9. § b) pontjában
a) az „Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkében foglaltaknak” szövegrész helyébe az „EK-Szerződés 87. és 88. cikkének” szöveg,
b) az „Európai Közösséget létrehozó Szerződés” szövegrész helyébe az „EK-Szerződés” szöveg
(19) A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 13. §-ában az „Európai Közösséget létrehozó Szerződés” szövegrész helyébe az „EK-Szerződés” szöveg lép.
(20) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdésében
a) az „az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L 379/5. 2006. 12. 28.)” szövegrész helyébe az „a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379. 2006.12.28. 5. o.)” szöveg,
b) a „Közösség” szövegrész helyébe az „Unió” szöveg
(21) A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet
a) 5/A. § (1) bekezdésében az „az EK Szerződés” szövegrész helyébe az „a Szerződés” szöveg,
b) 8. § (3) bekezdésében az „az EK Szerződés” szövegrész helyébe az „a Szerződés” szöveg

20. Hatályon kívül helyező rendelkezések

42. §   Hatályát veszti
a) az 1. § (2) bekezdésében az „- a VI. Fejezet kivételével -” szövegrész,
b) a VI. Fejezet, a 34. § (3) bekezdése, a 38. § (2) bekezdése, az 1. melléklet F. pontja, az 5. melléklet és a 6. melléklet.
41. §
(1) Hatályát veszti az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet.
(2) Hatályát veszti
a) az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 94/B. §-a, és
b) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 11. §-ában az „az Európai Közösséget létrehozó” szövegrész.

1. MELLÉKLET A 37/2011. (III. 22.) KORM. RENDELETHEZ

Az egyes támogatási kategóriák

1. Horizontális célok
1.1. Kutatás-fejlesztés és innováció
1.1.1. K+F projektekhez nyújtott támogatás
1.1.2. A K+F projektekkel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás
1.1.3. A kutatási infrastruktúra megépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás
1.1.4. Innovációs tevékenységekhez nyújtott támogatás
1.1.5. Az innovációs klaszterek támogatása
1.2. Környezetvédelem
1.3. Kockázati tőkebefektetés
1.4. Megmentés és szerkezetátalakítás
1.5. Kultúra
1.6. Filmgyártás
1.7. Exporthitel-biztosítás és exporthitel-garancia
1.8. Közszolgálati műsorszolgáltatás
2. Regionális támogatás
2.1. Beruházás
2.1.1. Regionális beruházási támogatás
2.1.2. Foglalkoztatási támogatás
2.2. Regionális hátrány csökkentése érdekében nyújtott, időben korlátozott, mértékében csökkenő működési támogatás
2.3. Kis- és középvállalkozások beruházással kapcsolatos előkészítő tanulmányának és beruházással kapcsolatban igénybe vett tanácsadásának támogatása
2.4. Újonnan létrehozott kisvállalkozások számára nyújtott támogatás
3. Ágazati támogatás
3.1. Gépjárműipar
3.2. Szénbányászat
3.3. Acélipar
3.4. Szintetikusszál-ipar
3.5. Hajóépítő-ipar
3.6. Szállítás
3.6.1. Vasúti, közúti és belvízi közlekedés és szállítás
3.6.2. Légi közlekedés és szállítás
3.6.3. Tengeri közlekedés és szállítás
3.6.4. Kombinált szállítási támogatás
4. Csekély összegű (de minimis) támogatás
4.1. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás (1407/2013/EU bizottsági rendelet)
4.1.1. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás nem közúti árufuvarozó részére
4.1.2. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás közúti árufuvarozó részére
4.2. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás (1408/2013/EU bizottsági rendelet)
4.3. Halászati csekély összegű (de minimis) támogatás (717/2014/EU bizottsági rendelet)
5. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdése alapján nyújtott támogatás
5.1. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján magánszemély fogyasztónak nyújtott szociális jellegű támogatás
5.2. Az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján természeti csapás és egyéb rendkívüli események kompenzálása
6. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás
7. Az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés e) pontja alapján történő mentesítés
8. Az EUMSz 108. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdése alapján történő rendkívüli mentesítés
9. Közszolgáltatásért nyújtott állami támogatás
9.1. A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatás
9.2. Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatás
9.3. Egyéb, a 2012/21/EU bizottsági határozat vagy az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó állami támogatás
9.4. A 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás
10. A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás
10.1. Regionális támogatás
10.1.1. Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 13. cikk)
10.1.2. Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 14. cikk)
10.2. Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás
10.2.1. Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 15. cikk)
10.3. Női vállalkozóknak nyújtott támogatás
10.3.1. Női vállalkozók által újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 16. cikk)
10.4. Környezetvédelmi támogatások
10.4.1. A vállalatok számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk)
10.4.2. A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő, új szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 19. cikk)
10.4.3. A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 20. cikk)
10.4.4. Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 21. cikk)
10.4.5. A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházáshoz nyújtott környezetvédelmi támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 22. cikk)
10.4.6. A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 23. cikk)
10.4.7. Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 24. cikk)
10.4.8. Környezeti adók csökkentése formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 25. cikk)
10.5. Kkv-k részére tanácsadáshoz és a kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatások
10.5.1. A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 26. cikk)
10.5.2. A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 27. cikk)
10.6. Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás
10.6.1. Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 29. cikk)
10.7. Kutatási és fejlesztési és innovációs támogatások
10.7.1. Kutatási és fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikk)
10.7.1.1. Alapkutatás [800/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikk (2) bekezdés a) pont]
10.7.1.2. Ipari kutatás [800/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikk (2) bekezdés b) pont]
10.7.1.3. Kísérleti fejlesztés [800/2008/EK bizottsági rendelet 31. cikk (2) bekezdés c) pont]
10.7.2. A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 32. cikk)
10.7.3. A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 33. cikk)
10.7.4. A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 34. cikk)
10.7.5. Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 35. cikk)
10.7.6. Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 36. cikk)
10.7.7. A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 37. cikk)
10.8. Képzési támogatások
10.8.1. Képzési támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk)
10.8.1.1. Szakképzés
10.8.1.2. Általános képzés
10.9. A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatások
10.9.1. A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 40. cikk)
10.9.2. A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 41. cikk)
10.9.3. A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás (800/2008/EK bizottsági rendelet 42. cikk)
11. Egyéb
12. A Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján beruházáshoz nyújtott támogatás
13. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak a szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról szóló közösségi iránymutatás alapján nyújtott támogatás
14. Halászat
14.1. A halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások vizsgálatáról szóló iránymutatás alapján nyújtott támogatás
14.2. Az 1388/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás
14.2.1. A halászat fenntartható fejlesztése
14.2.1.1. Az innovációhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 13. cikk)
14.2.1.2. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk)
14.2.1.3. A tudósok és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikk)
14.2.1.4. Az emberi erőforrás fejlesztéséhez, munkahelyteremtéshez és a társadalmi párbeszéd előmozdításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikk)
14.2.1.5. A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk)
14.2.1.6. A fiatal halászok számára nyújtott vállalkozásindítási támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk)
14.2.1.7. Az egészség védelmét és a biztonság fokozását célzó támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikk)
14.2.1.8. A kedvezőtlen éghajlati jelenségek és környezeti események okozta károk enyhítését szolgáló kölcsönös alapok számára nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)
14.2.1.9. A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk)
14.2.1.10. A védelmi intézkedések megtervezéséhez és végrehajtásához és a regionális együttműködéshez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk)
14.2.1.11. A halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok védelméhez igazítását célzó támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikk)
14.2.1.12. A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk)
14.2.1.13. A fenntartható halászati tevékenységek keretében a tengerek biológiai sokféleségének és a tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, valamint az ellentételezési rendszerek működtetéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk)
14.2.1.14. Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikk)
14.2.1.15. A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb felhasználására irányuló támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk)
14.2.1.16. A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk)
14.2.1.17. A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk)
14.2.2. Az akvakultúra fenntartható fejlesztése
14.2.2.1. Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 30. cikk)
14.2.2.2. Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló termelő beruházásokhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk)
14.2.2.3. Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk)
14.2.2.4. Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk)
14.2.2.5. Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk)
14.2.2.6. Az akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodóknak a fenntartható akvakultúra-gyakorlatok alkalmazására való ösztönzéséhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk)
14.2.2.7. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikk)
14.2.2.8. A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra előmozdításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk)
14.2.2.9. A közegészségügyi intézkedésekhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikk)
14.2.2.10. Az állat-egészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk)
14.2.2.11. Az akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikk)
14.2.3. A forgalmazással és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések
14.2.3.1. A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk)
14.2.3.2. A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk)
14.2.4. Egyéb támogatási kategóriák
14.2.4.1. Az adatgyűjtéshez nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk)
14.2.4.2. A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás (1388/2014/EU bizottsági rendelet 44. cikk)
14.2.4.3. Adómentességek vagy -kedvezmények a 2003/96/EK irányelvvel összhangban (1388/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikk)
14.3. Az (EU) 2022/2473 bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás
14.3.1. A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások helyreállításának és védelmének előmozdítása
14.3.1.1. A halászati innovációhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 15. cikk)
14.3.1.2. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 16. cikk)
14.3.1.3. A tudományos szakemberek és a halászok közötti partnerség előmozdításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 17. cikk)
14.3.1.4. Az emberi erőforrás fejlesztéséhez és a társadalmi párbeszéd előmozdításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 18. cikk)
14.3.1.5. A diverzifikáció előmozdításához és új jövedelemformák elterjesztéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 19. cikk)
14.3.1.6. Halászhajó első beszerzéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 20. cikk)
14.3.1.7. A halászok egészségének, biztonságának és munkakörülményeinek javítására irányuló támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 21. cikk)
14.3.1.8. Biztosítási díjak fizetéséhez és kölcsönös kockázatkezelési alapoknak fizetendő pénzügyi hozzájárulásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 22. cikk)
14.3.1.9. A halászati lehetőségek elosztási rendszerének működtetéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 23. cikk)
14.3.1.10. A halászat környezetre gyakorolt hatásának korlátozását és a halászatnak a fajok védelméhez igazítását célzó támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 24. cikk)
14.3.1.11. A tengerek biológiai erőforrásainak védelméhez kapcsolódó innovációhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 25. cikk)
14.3.1.12. A tengerek biológiai sokféleségének és a tengeri ökoszisztémáknak a védelméhez és helyreállításához, valamint a fenntartható halászati tevékenységek keretébe tartozó rendszerek működtetéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 26. cikk)
14.3.1.13. Az energiahatékonyság javítását és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 27. cikk)
14.3.1.14. A hozzáadott érték és a termékminőség növelésére, valamint a nem szándékos fogások megfelelőbb felhasználására irányuló támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 28. cikk)
14.3.1.15. A halászkikötők, kirakodóhelyek, árverési csarnokok és menedékek fejlesztésére nyújtott támogatások ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 29. cikk)
14.3.1.16. A belvízi halászathoz, valamint a belvízi állat- és növényvilág védelméhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 30. cikk)
14.3.2. A fenntartható akvakultúra-tevékenységek előmozdítása
14.3.2.1. Az akvakultúra-ágazatban megvalósuló innovációhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 32. cikk)
14.3.2.2. Az akvakultúra-ágazaton belüli termelékenységet növelő vagy a környezetre pozitív hatást gyakorló beruházásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 33. cikk)
14.3.2.3. Az akvakultúra-gazdaságok számára biztosított gazdálkodásirányítási, helyettesítési és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 34. cikk)
14.3.2.4. Az emberi erőforrás és a hálózatok akvakultúra-ágazatban történő fejlesztéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 35. cikk)
14.3.2.5. Az akvakultúra-telepek potenciáljának növeléséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 36. cikk)
14.3.2.6. A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új vállalkozók ösztönzéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 37. cikk)
14.3.2.7. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerekre és az ökológiai akvakultúrára való áttéréshez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473
bizottsági rendelet 38. cikk)
14.3.2.8. A környezetvédelmi szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 39. cikk)
14.3.2.9. A népegészségügyi intézkedésekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 40. cikk)
14.3.2.10. Az állategészségügyi és állatjóléti intézkedésekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 41. cikk)
14.3.2.11. Az állatbetegségek megelőzéséhez, megfékezéséhez és felszámolásához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 42. cikk)
14.3.2.12. Az állatbetegségek által okozott károk megelőzését és enyhítését célzó beruházásokhoz nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 43. cikk)
14.3.2.13. Az akvakultúra-állományok biztosításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 44. cikk)
14.3.3. A forgalmazással és feldolgozással kapcsolatos intézkedések
14.3.3.1. A forgalmazási intézkedésekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 45. cikk)
14.3.3.2. A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 46. cikk)
14.3.4. Egyéb támogatási kategóriák
14.3.4.1. A halászati ágazatban az adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez, felhasználásához és feldolgozásához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági
rendelet 47. cikk)
14.3.4.2. A természeti katasztrófák által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 48. cikk)
14.3.4.3. A természeti katasztrófák által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 49. cikk)
14.3.4.4. A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 50. cikk)
14.3.4.5. A természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 51. cikk)
14.3.4.6. A védett állatok által okozott által okozott károk megelőzéséhez és enyhítéséhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 52. cikk)
14.3.4.7. A védett állatok által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 53. cikk)
14.3.4.8. A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 54. cikk)
14.3.4.9. A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekhez nyújtott, korlátozott összegű támogatás ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 55. cikk)
14.3.4.10. Adómentességek vagy -kedvezmények a 2003/96/EK irányelvvel összhangban ((EU) 2022/2473 bizottsági rendelet 56. cikk)
15. A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás
15.1. Regionális támogatás
15.1.1. Regionális beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk)
15.1.2. Regionális városfejlesztési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikk)
15.2. Kkv-knak nyújtott támogatás
15.2.1. Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk)
15.2.2. A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikk)
15.2.3. A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikk)
15.2.4. Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő kkv-knál felmerült együttműködési költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)
15.2.4. Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)
15.2.5. A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiben részt vevő kkv-knál felmerült költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19a. cikk)
15.2.6. A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekből vagy a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiből részesülő kkv-knak nyújtott korlátozott összegű támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19b. cikk)
15.2.7. Vállalkozásoknak az európai területi együttműködési projektekben való részvételéhez nyújtott korlátozott összegű támogatások (651/2014/EU bizottsági rendelet 20a. cikk)
15.3. A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás
15.3.1. Kockázatfinanszírozási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 21. cikk)
15.3.2. Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikk)
15.3.3. Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési platformoknak nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 23. cikk)
15.3.4. Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 24. cikk)
15.4. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás
15.4.1. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk)
15.4.1.1. Alapkutatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés a) pont]
15.4.1.2. Alkalmazott kutatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés b) pont]
15.4.1.3. Kísérleti fejlesztés [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés c) pont]
15.4.1.4. Megvalósíthatósági tanulmány [651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikk (2) bekezdés d) pont]
15.4.2. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikk)
15.4.3. Innovációs klaszterre nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 27. cikk)
15.4.4. Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk)
15.4.5. Eljárási és szervezési innováció támogatása (651/2014/EU bizottsági rendelet 29. cikk)
15.4.6. A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 30. cikk)
15.4.7. A „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült projektekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25a. cikk)
15.4.8. A Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az EKT által támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25b. cikk)
15.4.9. A társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekben foglalt támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25c. cikk)
15.4.10. Partnerségalakításra irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25d. cikk)
15.5. Képzési támogatás
15.5.1. Képzési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk)
15.6. Hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatás
15.6.1. A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 32. cikk)
15.6.2. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikk)
15.6.3. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikk)
15.6.4. Hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 35. cikk)
15.7. Környezetvédelmi támogatás
15.7.1. A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 36. cikk)
15.7.2. A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 37. cikk)
15.7.3. Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikk)
15.7.4. Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk)
15.7.4. Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk)
15.7.5. Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikk)
15.7.6. Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 41. cikk)
15.7.7. Megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikk)
15.7.8. Kisméretű létesítmények megújulóenergia-termelésének ösztönzésére irányuló működési támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 43. cikk)
15.7.9. A 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 44. cikk)
15.7.10. Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 45. cikk)
15.7.11. Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 46. cikk)
15.7.12. Hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatra irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 47. cikk)
15.7.13. Energetikai infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 48. cikk)
15.7.14. Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 49. cikk)
15.7.15. Kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 36a. cikk)
15.8. Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás
15.8.1. A természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programok (651/2014/EU bizottsági rendelet 50. cikk)
15.9. Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás
15.9.1. Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikk)
15.9.1. Vezetékes széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikk)
15.9.2. 4G és 5G mobilhálózatokhoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52a. cikk)
15.9.3. Transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos, közös érdekű projektekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52b. cikk)
15.9.4. Konnektivitási utalványok formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52c. cikk)
15.10. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk)
15.10.2. Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok (651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikk)
15.11. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás
15.11.1. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk)
15.12. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
15.12.1. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikk)
15.13. Regionális repülőterekre irányuló támogatás
15.13.1. Regionális repülőterekre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56a. cikk)
15.14. Kikötőkre irányuló támogatás
15.14.1. Tengeri kikötőkre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56b. cikk)
15.14.2. Belvízi kikötőkre irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56c. cikk)
15.15. Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás
15.15.1. Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk)
15.15.1.1. Az (EU) 2021/1153 rendelet keretében finanszírozott, vagy az említett rendelet szerinti „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült, a transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos közös érdekű projekthez nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (2) bekezdés]
15.15.1.2. A kizárólag egyes támogatható társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatását szolgáló vezetékes széles sávú hálózatokba történő beruházásokhoz nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (3) bekezdés]
15.15.1.3. Energiatermelésre és energetikai infrastruktúrára irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (4) bekezdés]
15.15.1.4.